Trudne pytania do dra A. Dudy (ew. G. Brauna?)

Ponieważ mój zachwyt wystąpieniem pana Andrzeja Dudy wyraziłem na tym forum w sposób jednoznaczny /1 – warto przytoczyć także pytania jego przeciwników, choćby po to, by wspierając kandydata na prezydenta w imieniu PiS-u, wiedzieć jak w polu i boju szermując racjami merytorycznie dawać odpór różnym podstępniakom (którzy absolutnie nie mogą mieć ani źdźbła słuszności, bo zapytowują z pozycji agenturalnych, mącicielskich, oszołomskich, marginalnych, głupich, niepoważnych, a przede wszystkim wrażych).

Dlatego nie namawiam Indagowanego, by na te nagabywania odpowiadał osobiście z ramp w remizach, ale nam, jego akolitom, podaję to wszystko do wiadomości, byśmy poszukali innych argumentów niż: ZA (Duda uczyni cuda) oraz PRZECIW (wrogom – odpór chlebem, a nie kopa nogom, czy na odwrót: sam fakt że pyta – znaczy łachmyta!).

A gdzie najlepiej poszukać zestawu pretensji do wypowiedzi kandydata PiS-u na nierezydenta "Pałacu Namiestnikowskiego"? No oczywiście, jak nam stale podpowiada Administrator tego portalu – na Neonie24.pl (czyli dawnym Nowym Ekranie), który zazwyczaj tonie w "Oparach czegośtam", w każdym bądź razie – podejrzanego, ale mnie czasem udaje się wyłowić stamtąd (jednak!) jakieś po polsku sformułowane myśli czy wątpliwości, tym razem w formie pytań /2, co niniejszym zebrałem i Szanownym do rozważenia, bez ich specjalnej segregacji, (że to stamtąd   taki groch z kapustą), serwuję... Z jedną uwagą: wystąpienie Pana Dudy trwało nieco ponad 40 minut, więc nie mogło obejmować wszystkiego, o co pytają zainteresowani poniżej, niemniej kampania dopiero się rozpoczęła, więc wyczerpujące (i – mam nadzieję – satysfakcjonujące) odpowiedzi na nie jeszcze przed nami.

– Jak żyć w Polsce bez Polski (z czym mamy do czynienia obecnie)?
– Co z długiem publicznym?
– Jak zwalczyć lichwę?
– Jak obniżyć podatki?
– Co z zapisem o zaciąganiu przez Rząd kredytów
w prywatnych instytucjach finansowych?
– Jaka nowa Konstytucja (jaki ustrój)?
– Co z traktatem lizbońskim, UE, NATO?
– Jaka ma być filozofia polskiego systemu obronnego?
– Jaka Niepodległość (czy z obcymi wojskowymi bazami okupacyjnymi)?
– Czy będzie realizował politykę USraela w Polsce, czy będzie prowadził
Narodową Politykę w interesie Polaków?
– Jaka polityka zagraniczna Polski?; czy to będzie kontynuacja swego guru
(czyli proizraelska)?
– Jakimi zasadami moralnymi będzie się kierował w swojej prezydenturze?
– Czy w ogóle jest wierzący, czy też nie?
(Zygmunt Wrzodak)

1. Na jakich sojuszach oparłby pan Kandydat na urząd Prezydenta RP politykę zagraniczną Polski?
2. Jaki pan Kandydat widzi sposób na rozwiązanie konfliktu na Ukrainie i jaką przewiduje w tym rolę Polski?
3. Jak pan Kandydat zapatruje się na pomoc Polakom na wschodzie?
4. Jak widzi kwestie przyznania IM (mniejszości polskiej na dawnych Kresach) obywatelstwa wzorem premiera Orbana?
(Jarek Ruszkiewicz)

5. Jaki jest Jego stosunek do sytuacji na Ukrainie?
6. I czy sądzi, że Polska powinna się w ten konflikt angażować, a jeśli tak, to w jaki sposób?
7. Czy ewentualnie będzie wysyłał Polaków na wojnę?
(lotna)

– Czy mając za zięcia krakowskiego Żyda, Kornhausera, jest Pan w stanie zapewnić wyborców w 100. proc. o jednoznacznie polskich sympatiach i zapatrywaniach?
(ekoludek)

– Czy widzi Pan monopol UKŁADU w Polsce, i czy będzie go Pan zwalczał?
– Dlaczego w swojej narracji trzyma się Pan cezur i tematów, które wyznaczają takie kryteria jak poprawność polityczna, "nienaruszalne sojusze" oraz jewropejski Ordnung?
– Dlaczego w Jego wystąpieniu pobrzmiewa sekularna nuta, tak jakby Polacy byli narodem bez duszy i bez misji dziejowej?
– Jaki jest stosunek Kandydata do dziedzictwa Rewolucji Francuskiej?
– Postulaty poprawy bytu Narodu Polskiego, łącznie ze skróceniem wieku emerytalnego – dlaczego nie wskazał Pan na źródła finansowania tych przedsięwzięć? (bez tego brzmią jak propaganda obliczona na tani konsumeryzm).
– Dlaczego nie pisnął Pan, "Nasz Kandydat", ani słówkiem na temat kolonizowania Polski przez "najlepszych i najwierniejszych naszych sojuszników", dla których Naród Polski jest traktowany w kategoriach jedynie żywiołu konsumenckiego oraz siły roboczej dla marginalnych przedsiębiorstw działających w Polsce, czyli w Hintenlandzie?
– Dlaczego nie ma w postulatach Kandydata pomysłów na kreację polskiego pieniądza przez własne banki, które do tego celu trzeba powołać?
– Czy utnie Pan proceder wytransferowywania pieniądzy przez banki córki do banków matek?
– Czy pod Pana przywództwem haracze podatkowe będą nadal traktowane jako forma kontrybucji nałożona na Naród Polski celem dokapitalizowania zagranicznych bangsterów robiących pieniądze z niczego i kumulujących prawdziwy majątek rzeczowy w zamian za papierki?
– Dlaczego Pan nic nie mówi – w przedmiocie sprawiedliwego dostępu do zamówień publicznych – o gwarancjach dla polskich podmiotów gospodarczych i dla rodzimego biznesu?
– Panie Duda, dlaczego w Jego wystąpieniach brak jest odniesienia do Pana Boga? Co musi skutkować błedną narracją w przedmiocie wizji człowieka i Narodu w ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
– Dlaczego Pan nawet jednym słowem nie wspomniał o znaczeniu kultury Chrześcijańskiej w rozwoju Narodu Polskiego oraz nic nie powiedział o łacińskiej cywilizacji?
– Dlaczego w Pańskich pomysłach na "państwo prawa" brak jasnego przekazu, czy to prawo należeć ma do cywilizacji katolickiej, czy do azjatyckiej przemocy – obecnej w turańszczyźnie, bizantynizmie oraz w cywilizacji żydowskiej?
– Chciałbym spytać czy Kandydat jest zwolennikiem państwa prawa pozytywnego, czy Bożego, albo inaczej mówiąc: czy Pan Kandydat jest zwolennikiem niemoralnego "Państwa bezPrawa", czy państwa etyki wyrastającej z dekalogu?
– Dlaczego brak jest informacji, co z debolszewizacją i z liberalizmem oraz masonizmem, zachwaszczającymi życie społeczne i narodowe?
– Dlaczego jako Kandydat na urząd Prezydenta nie ma koncepcji Narodu Polskiego, ani także Polski, jako wspólnego – państwowego dachu – nad głowami Polaków?
– Dlaczego nie wskazał Pan, które z instytucji uważa za właściwe, a które za szkodliwe dla Polski?
– Dlaczego nie nakreślił Pan zadań państwa w sferze służenia Narodowi Polskiemu?
– Czy możemy się dowiedzieć, jak pan Duda rozumie politykę zagraniczną?
– Jak rozumie sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie w życiu państwa polskiego wyrażające się w polityce wewnętrznej?
– Czy zdrajcy państwa polskiego i gnębiciele Polaków poniosą konsekwencje za swoje czyny?
– Czy zostanie przywrócona kara główna dla morderców i zdrajców stanu?
– Czy Pan ma koncepcję powszechnej własności dla Polaków i rozwoju tejże własności?
– Czy Pan ma zamiar rozliczyć członków mafii triumwiratu policyjno-prokuratorsko-sądowego, która to mafia dopuszczała się ludobójstwa, aresztów wydobywczych, psychoterroru, rozbijania rodzin, uprowadzania dzieci, deprawację młodzieży etc?
(Janusz Górzyński)

Panie Doktorze, jako prawnika, chciałbym zapytać o kluczowe sprawy:
Czy po objęciu prezydentury doprowadzi Pan do sytuacji, w której akt wyborczy będzie poważnym kontraktem traktowanym w kategoriach umowy co do rezultatu i wiążącym obie strony? (bo obecnie obietnice elektoralne zostały wyjęte spod rygorów przewidzianych w prawie dla przyrzeczeń publicznych, a więc łgarstwo wyborcze przestało być odstępstwem od normy, a stało się nią niemal w ustach każdego kandydata ubiegającego się o jakiekolwiek społeczne poparcie).
Jak chciałby Pan naprawić sposób uprawiania polityki w Polsce?
Czy poczyni Pan działania w celu odzyskania suwerenności NBP w obszarze emisji pieniądza i sposobu jego wprowadzania do gospodarki?
Czy jako Prezydent RP będzie Pan tolerował sytuację w której to art. 4 Ustawy o NBP w ewidentny sposób łamie art 227 Konstytucji RP odbierając nam suwerenne prawo emisji pieniądza w formie bezgotówkowej?
Czy przedsięweźmie Pan inicjatywy mogące doprowadzić do stanu, w którym pracownik nie będzie w pracy traktowany na równi z inwentarzem? (chodzi o kwestie uwłaszczenia na majątku produkcyjnym).
Czy wprowadzi Pan uregulowania prawne w których pracownik będzie się stawał współwłaścicielem już z samego faktu zatrudnienia się?
Czy może Pan przedstawić koncepcję geopolityki, potrafiącą zapewnić nam właściwe miejsce w międzynarodowej układance narodów?
Jedną z najważniejszych przyczyn tragicznej sytuacji ekonomicznej jest sposób rozpraszania emisji pieniądza za pomocą banków komercyjnych, co prowadzi do totalnego zadłużenia obywateli i ogromnych podatków. Czy zamierza Pan zmienić tą sytuację i doprowadzić do rozpraszania emisji pieniądza przez przemysł?
(nikander)

Czy ma Pan przed sobą jako ważne zadanie – dezyderat dotyczący gruntownej reformy bankowości?
Czy zamierza Pan zlikwidować "dyscyplinę partyjną"? (żeby poseł indywidualnie odpowiadał przed wyborcami).
Czy przystąpi Pan do iście rewolucyjnej zmiany w Polsce polegającej na odsunięciu, rozliczeniu i ukaraniu pookrągłostołowych polityków, szczególnie tych od prywatyzacji (ale nie tylko)?
Czy będzie Pan "cywilizował" wszelkiego rodzaju oficjalne agentury zwane fundacjami? (maskujące swe antypolskie cele)?
Problem mediów: w jakim stopniu mogą być w rękach zagranicznych właścicieli?
(Netwalker)

1. Proszę powiedzieć, dlaczego, po tylu zawodach ze strony Ameryki, upieramy się w dalszym ciągu stanowić mocny przyczółek interesów USA w tej części Europy?
2. Dlaczego tragiczny przykład Ukrainy rozgrywanej przez naszego głównego "sojusznika", nie stanowi dla nas wystarczającego memento, aby przymierzy szukać u sąsiadów?
3. Czy Szanowny Kandydat uważa, że jest zasadne i prawnie umotywowane żądanie przez organizacje żydowskie od państwa Polskiego odszkodowania w wysokości 65 mld USD za mienie pozostawione przez Żydów w czasie II Wojny Światowej? Jeśli tak, to proszę wytłumaczyć na jakich przesłankach moralnych, zwyczajowych i prawnych takie uzasadnienie się opiera.
4. W roku 2008 premier Tusk podpisał pakt klimatyczno-energetyczny a w nim zobowiązanie do liczenia przez Polskę ograniczenia emisji CO2 od roku 2005 (czyli od czasu naszej obecności w EU). Inne kraje członkowskie liczą sobie ograniczenie emisji od roku 1990. Gdybyśmy byli traktowani jak inne kraje, już dziś osiągnęlibyśmy redukcję emisji przewidzianą na rok 2020 i w związku z tym żadne obciążenia na nasz kraj nie byłyby nakładane.
Czy wobec drastycznie niekorzystnego i szkodliwego paktu, jaki podpisał były premier, przy oczywistej znajomości wszystkich faktów związanych z przedstawioną sytuacją, Kandydat zobowiąże się do rewizji podpisanych regulacji i postawienia Tuska przed Trybunałem Stanu?
(Krzysztof Szotowicz)

Panie Duda, dlaczego na filmie (link poniżej, minutnik dla ułatwienia) nie korzysta Pan, jak inni, z translatora?
( https://www.youtube.com/watch?... )
A. Duda: (min.', sek") 1'56"-2'15"; 4'00"-4'21"; 5'40"-5'58"; 6'19"-7'03"; 7'15"-7'40"; 9'00"-9'21"; 9'25"-9'38"; 13'54"-13'59"; 14'17"-14'29"; 21'25"-21'29"; 22'15"-22'40"; 27'22"-28'35"
(Oksymoronista)

1. Czy Pan zrobi wszystko, żeby wprowadzić uczciwe wybory?
2. Czy deklaruje Pan wprowadzenie Patentu na uczciwe wybory przedstawionego przez ruch społeczny skupiony wokół portalu Wola Narodu? ( http://wolanarodu.org/)
3. Czy zrobi wszystko, żeby doprowadzić do końca lustrację i ujawnić zdrajców?
4. Czy zrobi platformę decydowania i głosowania przez obywateli tak, żeby mieli udział w rządzeniu?
5. Jest coś takiego jak Kontrakt Wyborczy – i kto jak kto, ale Pan wie co to jest. Jeśli rzeczywiście podstawowych i bezspornych oczekiwań narodu, które Pan zobowiązuje się zrealizować, nie będzie mógł spełnić, to czy poda się do dymisji?
(Braterstwo.org)

Chciałbym zapytać o jaką sanację Panu chodzi?; czyli – czy PiS, który Pan reprezentuje, wspiera System, czy też chce go obalić? (żeby nie okazało się, że to PO, tylko w innym opakowaniu).
(night rat)

Czy doprowadzi Pan do stworzenia narzędzi informatycznych służących do bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród, by każda gmina posiadała portal, gdzie będzie się podejmowało rozwiązania w istotnych dla niej sprawach, prowadziło dyskusje i głosowania, a decyzje podjęte przez ogół mieszkańców będą wiążące dla przedstawicieli władzy?
(ssak)

Czy przyszły Prezydent będzie dążył do przywrócenia powierzonych Państwu Polskiemu przez nasz Naród, a porzuconych po transformacji, misji? Takich jak np:
– obrona granic i terytorium naszego Kraju (także przed okupacją ukrytą, poprzez wykup ziemi);
– powszechnie dostępna, na najwyższym poziomie, ochrona zdrowia;
– powszechnie dostępna, na najwyższym poziomie, edukacja;
– gwarantowany przez Państwo system emerytalny.
Czy troską kandydata na Prezydenta Polski będzie rozwój rodzimej Klasy Średniej i Społecznej Gospodarki Rynkowej, jako podłoża rozwoju kraju?
Czy w tym celu będzie dążył do uwolnienia polskiej indywidualnej przedsiębiorczości z niszczącego ją administracyjno-fiskalnego kagańca?
Czy spowoduje ograniczenie, bardzo przerośniętej po transformacji, armii urzędników państwowych i doprowadzi do uproszczenia (znacznego, nie kosmetycznego) procedur biurokratycznych przeszkadzających indywidualnej przedsiębiorczości?
(Jan Paweł)

1./ http://naszeblogi.pl/52627-40-48-taki-prezydent-ocali-polske
2./ http://rebeliantka.neon24.pl/post/118885,media-i-pis
http://nikander.neon24.pl/post/118906,przeczolgajmy-uzurpatorow
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika alchymista

11-02-2015 [08:12] - alchymista | Link:

Wiele szumu, ale sprowadza się on w zasadzie do tego, aby zmusić Dudę, by śpiewał tak, jak mu zagrają.

Słuchałem Jego wystąpienia uważnie trzy razy. Istotnie, było to wystąpienie świeckie i bardzo dobrze. Powyższe "wątpliwości" zgłaszane przez putinistów są obliczone na trwałe skłócenie polskiej prawicy, podzielenie jej na "twardych antyaborcjonistów" i "miękkich antyaborcjonistów", na "miekkich antygenderystów" i "twardych antygenderystów" itp. Chodzi też o to, aby potencjalnym prezydent nie przyciągnął ku sobie wyborców liberalnych i lewicowych, by nie zjednał ku sobie neo-mieszczaństwa, czyli lemingów, które gremialnie głosują na PO. Bo jak zacznie mówić o Bogu, aborcji, eutanazji i gender, to natychmiast otworzą się pola emocjonalnego sporu, którego neo-mieszczanie nie lubią i nie rozumieją, i które niczego dobrego dla Polski nie sprawiły.

Jedną z ważnych cech mieszczan Lemingradu jest tendencja do nie wchodzenia w żadne emocjonalne spory - odpowiednik moralności pani Dulskiej w nowym wydaniu. Kandydat, który takie spory wywoła natychmiast otrzyma etykietkę tego, który dzieli Polaków.

Duda poruszył problemy, które dla ogromnej większości Polaków są najważniejsze. Zapowiedział reindustrializację oraz opiekę dla potrzebujących. Odniósł się też do prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

To jest program świeckiej prawicy. Jedynej prawicy, która ma szanse wyborcze. Prawica katolicka natomiast może liczyć na 11% głosów. I to jest właściwy cel putinistów.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

11-02-2015 [09:42] - Zygmunt Korus | Link:

To, że wystąpienie podczas Konwencji było dla świeckiej prawicy (laickiej?) - brawo za analizę i spostrzegawczość!  Co nie znaczy, że ludziska teraz nie zaczną zadawać różnych pytań, także katolicy (11% - sic!). Dlatego jestem pod wrażeniem powyższej konkluzji odnośnie podzialu polskiego społeczeństwa - na putinistów i anty-. To robi wrażenie!!!
 

Obrazek użytkownika mada

11-02-2015 [10:10] - mada | Link:

Pytań jest zawsze więcej niż odpowiedzi. Trzeba się przygotować nawet na najgłupsze.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

11-02-2015 [10:21] - Zygmunt Korus | Link:

Pełna zgoda. Po to ten wpis.
Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

11-02-2015 [09:53] - NASZ_HENRY | Link:

Duda powinien jedynie punktować Komorowskiego i jego kolaboracje z TuskoKopaczem ;-)

Obrazek użytkownika jazgdyni

11-02-2015 [10:46] - jazgdyni | Link:

Witam Panie Zygmuncie

To nawet jest bardzo wesołe - towarzystwo, które na codzień namiętnie zwalcza PIS nie przebierając w słowach, sili się na ą i ę by zadawać głębokie i szczegółowe pytania, jak to potwierdzają, nie swojemu kandydatowi.
Sekta kremlowsko - putinowska chce go po prostu utopić w bagnie pytań.

A my będziemy się trzymać swoich pytań i oczywiście swojej intuicji i lojalności,

Serdecznie pozdrawiam

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

11-02-2015 [12:10] - Zygmunt Korus | Link:

Panie Januszu, "sekta kremlowsko-putinowska" już jest w komentarzu poniżej; to rozpoznanie podziału Polski jest takie samo jak filosemici i antysemici... Jak komuś się chce zamknąć gębę, to kim należy go okrzyknąć? Pan dobrze wie, bo napisał odpowiednią notkę o ... (przypomnę, dla ułatwienia Sz. Czytelnikom, tytuł: "Pilnuj Żydka").  Antysemitę jako stygmatyzującą etykietkę wymyślił Stalin, a teraz proputinowca (bez Putina)... - no kto najczęściej zapodaje? Jak Pan myśli? Pan też z tych?

"A my będziemy się trzymać swoich pytań i oczywiście swojej intuicji i lojalności."

Czekam na zestaw pytań do p. Dudy zatem? Dla ułatwienia zadania proponuję kierować je jednak do p. Brauna... Pójdzie jak po maśle.
Decyzja o dozbrajaniu (lub nie) Kijowa jest teraz najtrudniejszym z koniecznych, jakie trzeba zadawać każdemu z rządzących (także potencjalnych), ale przede wszystkim sobie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

11-02-2015 [13:32] - jazgdyni | Link:

Panie Zygmuncie

To są wszystko drobne bieżące sprawy.
Mnie tak na prawdę interesują sprawy strategiczne i o tym będzie następny wpis.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika siermięga

12-02-2015 [07:22] - siermięga | Link:

Dla mnie jest oczywistą rzeczą,ze powinniśmy dozbrajać Ukrainę tylko mam poważne wątpliwości czy mamy czym.Putin już kilkanaście lat temu prowokował Ukrainę sypiąc groblę na przesmyku ale ogłoszono mobilizację ,armia była z poboru i miał wtedy jeszcze czym i kim walczyć.Poczekał na likwidację poboru ,wyprzedano uzbrojenie .zaniechano produkcji uzupełnień i Ukraina była gotowa do aneksji.Czy nie ma analogii do sytuacji u nas...! ?
Michnik prawem kaduka grzebał w archiwach a ja do tej pory się nie dowiedziałem kto zezwolił Bochniarz i jej ludziom na wejście do zakładów zbrojeniowych ,poznanie największych tajemnic ,możliwości produkcyjnych i opracowanie audytu ..Kolejne pytanie czy miała tak ona jak i jej ludzie zgodę do wglądu do tajemnicy państwowej i do kogo trafił jej audyt...! ?

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

12-02-2015 [12:24] - Zygmunt Korus | Link:

Kto zezwolił Bochniarz i jej ludziom na wejście do zakładów zbrojeniowych ,poznanie największych tajemnic ,możliwości produkcyjnych i opracowanie audytu ..Kolejne pytanie czy miała tak ona jak i jej ludzie zgodę do wglądu do tajemnicy państwowej i do kogo trafił jej audyt...! ?
Dobre pytanie do kandydatów na prezydenta. Czemu nie...?

Obrazek użytkownika jazgdyni

12-02-2015 [19:03] - jazgdyni | Link:

Panie Zygmuncie,

tak jak obiecałem - napisałem.

http://naszeblogi.pl/52719-o-g...

Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika siermięga

11-02-2015 [19:16] - siermięga | Link:

Drogi Panie!
To nie są pytania do Pana Dudy ,to są pytania które powinny być skierowane do komorowskiego podczas dyskusji przed II-gą turą.Znając jego lotność nie odpowie na żadne do minie czas przeznaczony na odpowiedz.
Każde powinno zaczynać się:dlaczego Pan za swojej kadencji nie...!?
Ta kampania będzie zupełnie inna ,taka jakiej poprzednio nigdy nie było i to Andrzej Duda będzie zadawał pytania Komorowskiemu i nie będą to pytania o ptaszki ,obrazki ale takie ,że już ostają sraczki w pałacu!
chcieli kampanii w stylu amerykańskim to się jej wreszcie doczekali ale na pewno nie przewidywali ,że pojawi ktoś kto ją w tym stylu podejmie,nie będzie tabu ani niewygodnych pytań.
Pozdrowienia.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

11-02-2015 [21:34] - Zygmunt Korus | Link:

W wystąpieniu A. Dudy podobał mi się nareszcie ze strony PiS-u ostrzejszy ton, momentami krzyk, ale do zaakceptowania, bo wyrażał faktyczne zdenerwowanie Polaków. Radykalniejszy sposób stawiania spraw - moim zdaniem - da większe poparcie, aniżeli mizdrzenie się do lemingów, jakby się wizytowało przedszkole. Dlatego dobrze by było mieć kilka zestawów pytań: na wiece, jako retoryczne dla publiczności; stawiane wprost, przy ludziach, pod adresem Komu-rucha(?) i zapamiętane/przetrenowane, by mieć gotowe odpowiedzi, gdy padną z sali.
W każdym bądź razie idzie dobrze, bo POSADY zadrżały.

Obrazek użytkownika alchymista

12-02-2015 [06:50] - alchymista | Link:

@Zygmunt Korus
Panie Zygmuncie, nosi Pan dziecko na ręku, więc nie wypada mi używać ostrych słów.
Moje stanowisko w sprawie tego zestawu pytań w formie nieco bardziej wyważonej, niż w tym komentarzu napisałem tutaj: http://blog-n-roll.pl/pl/pytan... Proszę o uważną lekturę.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

13-02-2015 [19:12] - Zygmunt Korus | Link:

blog-n-roll.pl
To poniżej poddaję pod rozwagę jako "Wujek Dobra Rada", by nie wypaść z roli, jaką mi Pan przypisał:
Odnosząc się do przekierowania na Pańskie forum... Wielkim błędem było, gdy blogerzy odchodzący z "niepoprawnych", być może w sposób nieprzemyślany (może pochopnie?), nazwali się mianem pochodnym od obcego słowa "rock and roll" pisanego przecież na różne sposoby, np. rock'n'roll, rock-n-roll lub rock&roll. Nie ma byka, by ktoś szybko zapamiętał taki portal z tutułem, co ma źódła w obcojęzycznym galimatiasie nazewniczym – utrwalił sobie w sposób łatwy, szybki i skuteczny, by umieć go znaleźć następnym razem poprzez wyszukiwarkę, wpisać się jako bloger czy komentator, polecić to forum komuś drugiemu bez uciążliwego przeliterowywania, tłumaczenia jak krowie na rowie jak to blog-n-roll.pl należy zapisać, żeby wejść na stronę. Stąd macie (Pan i koledzy) taką frekwencję jaką macie, i głową muru już nie przebijecie. Dlatego, przy całym szacunku dla Jego ogólnych dywagacji zrodzonych z inspiracji moim wpisem, akurat nie wierzę w Pańskie koncepcje marketingowe, bo na własnym podwórku wspiera Pan ile sił grono blogerskie co w zdobywaniu frekwencji poległo z kretesem.
Moja brutalna rada: trzeba zacząć od nowa w tym sensie, że zmienić nagłówek. Nazwać się ładnie, wymownie, krótko, po polsku, skrzyknąć przychylnych akolitów, bo innej drogi, by propagować dobre idee na szersze wody, dla Was nie ma. Teraz, chcący być agorą, blog-n-roll.pl to mało liczący się grajdoł.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za artykuł komentujący moją "prowokację".

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

12-02-2015 [12:56] - Zygmunt Korus | Link:

 http://blog-n-roll.pl/pl/pytan...
Panie Jakubie, dziękuję za klarowne pogrupowanie zagadnień, bo mój zestaw to faktycznie "groch z kapustą" (jak się zastrzegłem). Pański artykuł porządkuje to jak należy, chociaż z konkluzjami się w wielu miejscach nie zgadzam. Np. z liczmanem o ludziach "zapytotywujących", którym natychmiast się przypina łatkę putinowszczyków. A tak przecież nie jest. Z paroma osobami z "neonu24" starłem się ostro w prywatnej korespondencji, potem poprzepraszaliśmy się, nawet na tym forum (pod pseudonimami), i szanujemy się nawzajem za poglądy, które staramy się racjonalnie argumentować.
Po drugie: Pan ma koncepcję kampanii wyborczej poprzez zamilczanie drażniących tematów, moim zdaniem strategię wątpliwą, bo zamula ona istotę wykopanych podziałów w naszym narodzie. Trzeba je właśnie postawić otwarcie, z ust autorytatywnych podać ich rangę i późniejsze terminy ich rozwiązania wobec pilniejszych zagrożeń. Choć sam uważam, że procesy idą nieuchronnie (źle!) w swoją apokaliptyczną dla nas stronę i dopiero wstrząs, gdy wróg zapuka do drzwi, może wreszcie połączy Polaków, z tym że będzie już pewnie za późno i po raz kolejny skończy się to wszystko hekatombą. Na głębszą analizę politologiczną nie ma tu miejsca, ale coraz więcej fachowców o tym głośno, ostrzegając, napomyka.
 

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

12-02-2015 [13:00] - Zygmunt Korus | Link:

Zauważyłem, że na portalu "nieporawni.pl" komentator Jurand uporządkował moje pytania, co dało dobry rezultat dla toczącej się tam dyskusji. 
Podaję stosowny adres, jeśli kto ma ochotę i czas się tym dalej zajmować:
http://niepoprawni.pl/blog/ins...

Obrazek użytkownika contessa

12-02-2015 [17:56] - contessa | Link:

Zacytowane w notce pytania należy zadać przede wszystkim B.Komorowskiemu ! To właśnie jego kreują na nowego prezydenta różne czarcie siły III RP
i zrobią wszystko żeby wygrał bo jest ich "być albo nie być". B.Komorowski nie ma prawa uchylać się od debaty z którymkolwiek kandydatem, ani w I ani w II turze. To, że jest prezydentem nie jest żadnym argumentem. Kandyduje? Kandyduje ! Zatem - jest takim samym kandydatem na urząd prezydenta jak pozostali.
Prezydęckie niańki robią z niego świętą krowę i na to przyzwolenia opinii publicznej nie powinno być!

Poza tym - "eksperci" z NEłonu jakby nie wiedzieli, że nie na wszystkie pytania kandydat odpowie. Nie dlatego, że nie ma odpowiedzi ale z tej prostej przyczyny, że z programu kandydata nie wszystko się upublicznia by konkurenci nie przyswajali sobie cudzych rozwiązań i nie przedstawiali jako swoje pomysły.
Jest jeszcze jedna przyczyna, z powodu której kandydat (A.Duda czy inny) nie odpowie na niektóre pytania. NEłonowym "expertom" podpowiem - z tej samej, z której ich faworyt Komorowski wykręca się od debaty czyli... by nie wypłoszyć sobie ewentualnych wyborców, zwłaszcza tych intelektualnie stojących na równi z prezydętem, uzależniających swój wybór od wysokości jego słupków (pompowanych przez CBOS i podobne sondażownie) - wystarczy, że powie iż ma np.zamiar zredukować sektor urzędniczy o połowę i przeprowadzi lustrację...
Komorowski jest w stanie obiecać wyborcom wszystko byle tylko wygrać.

Połowa NEłonowych pytań na dodatek odnosi się do urzędu premiera.
Pozdrawiam.