Nadwiślańscy jewreje judzą nad Sekwaną

Marek Wasag, szef klubu "Gazety Polskiej" z Berlina, rozesłał mejle z informacją o planowanej antypolskiej konferencji quasi-naukowej w Paryżu. Mają w niej wziąć udział polskojęzyczni polakożercy "żmijowego pochodzenia", czyli hebrajskiego syku, ale tym razem po francusku, żeby łatwiej zrobić swój zdradziecki przekaz w świat. Naukawy panel zaplanowano na 21-22 lutego, co zapewne miało się wpisać, jak się teraz pokazało, w skoordynowany przez jakieś czynniki odgórne sekwens ćwiartowania Polaków na dzwonka jak karpie po żydowsku.
Zapoznajmy się z tym spędem – Le Nœud de vipères (F. Mauriac) – poprzez list protestacyjny polonijnych środowisk patriotycznych przeciwko uczelnianym hochsztaplerom.

List otwarty w sprawie konferencji: „Nowa polska szkoła historii Holokaustu”

Światowe Porozumienie Polskich Patriotów
Postfach 270420
13474 Berlin

12 luty 2019

Do:
Pana Christophe PROCHASSON, Prezydenta Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS)
Pana Philippe ALLOUCHE, Dyrektora Generalnego Fundacji Pamięci Shoah

List otwarty w sprawie „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”

Szanowny Panie Profesorze Prochasson, Szanowny Panie Dyrektorze Allouche,

W imieniu Polaków Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, Polonia Institute, międzynarodowej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues oraz wielu innych organizacji polonijnych składamy na szanownych Panów ręce protest przeciwko włączeniu do konferencji naukowej „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah” organizowanej w dniach 21-22.02.2019 w siedzibie EHESS prelegentów, których standardy nie odpowiadają podstawowym wymogom naukowej rzetelności EHESS i międzynarodowym normom wypracowanym pod auspicjami ONZ, a działalność nosi wyraźny ksenofobiczny i antypolski charakter.

EHESS wykształciła tak znakomite umysły jak ekonomiści Thomas Piketty i Jean Tirole, historyk Lucien Febvre czy antropolog Claude Levi-Strauss. Jesteśmy zdumieni, że tak prestiżowa szkoła jest organizatorem konferencji, na której ma wystąpić szereg kontrowersyjnych badaczy, takich jak profesorowie Jan Grabowski, Jan Gross, Barbara Engelking, Jacek Leociak i Joanna Tokarska-Bakir, doktor Agnieszka Haska czy redaktor “Gazety Wyborczej” Anna Bikont. Wszystkie te osoby łączy nierzetelność w przeprowadzaniu badań oraz antypolska działalność popularnonaukowa.
Jesteśmy także poruszeni niedoborem transparentności w fazie organizacji konferencji i jednostronną selekcją prelegentów, a szczególnie faktycznym wykluczeniem wybitnych ekspertów prezentujących wyniki badań i oceny różniące się od kierunku reprezentowanego przez ww. badaczy, w tym przedstawicieli tak prestiżowych instytucji jak Muzeum Auschwitz, Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niektóre fakty uzasadniające nasz protest.

Pan profesor Uniwersytetu Ottawskiego Jan Grabowski dokładnie rok temu sfałszował źródło historyczne, jakim jest dzieło żydowskiego historyka Szymona Datnera „Las Sprawiedliwych” (Warszawa, 1968). W dziele tym Datner podał: „Oszacowałem liczbę ocalałych Żydów – głównie dzięki pomocy udzielonej przez polskich mieszkańców – na około 100 000. Według dalszych szacunków kolejne 100 000 osób zostało ujętych przez nazistowskie władze i zamordowanych”./1 Jednakże Jan Grabowski powołując się na Datnera przekazał popularnemu izraelskiemu dziennikowi „Times of Israel” informację, że Datner stwierdził, iż Polacy zabili 200.000 Żydów. W „Times of Israel” ukazał się w dniu 08.02.2018 artykuł zatytułowany:
“Według artykułu z 1970 roku 200 000 Żydów zginęło z rąk polskich sąsiadów”, z podtytułem “Nowe prawo w Polsce może utrudnić opublikowanie tych wyników już dziś”.

Autorka artykułu potwierdziła polskiemu ambasadorowi w Szwajcarii, że uzyskała tę informację od profesora Grabowskiego. Mimo protestów strony polskiej, izraelska dziennikarka nie poprawiła rażącego błędu, a profesor Grabowski nie sprostował fałszu i nie przeprosił za to kłamstwo. Obecnie kanadyjski Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche z Ottawy rozpatruje w tej sprawie skargę polskiej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues./2 To zaledwie jeden z wielu przykładów nierzetelnej pracy naukowej profesora Grabowskiego. Regularnie wybiela ona winę Niemców za Shoah, przypisując współsprawstwo za Zagładę Polakom, fałszując dane historyczne oraz stosując oszczerczą i obraźliwą retorykę. Np. w artykule z dnia 19.03.2017 w izraelskim dzienniku „Haaretz” profesor Grabowski pogardliwie wyraził się o karze śmierci w okupowanej przez Niemcy Polsce dla każdego Polaka, który pomagał Żydom. Według prof. Grabowskiego, wbrew znanym powszechnie faktom, Polacy niechętnie ratowali Żydów w trakcie wojny, za to trzymali w domach odbiorniki radiowe, mimo że groziła za to tak samo kara śmierci, jak za ukrywanie Żydów./3 W rzeczywistości także powszechnie znanej, wyjątkowo niewielu Polaków posiadało odbiornik radiowy i jego ukrycie nie było trudne, nie wymagało żywienia i leczenia w warunkach zbrodniczych, wycieńczających reglamentacji. Mimo tego Polacy stanowią największą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Jan Gross, emerytowany profesor socjologii Princeton University, przez lata bezpodstawnie głosił kłamstwo o pogromie w Jedwabnem 10.07.1941, że „1600 Polaków, połowa mieszkańców miasta Jedwabne, zabiło 1600 Żydów, drugą połowę mieszkańców Jedwabnego”, zaś niemieckie sprawstwo zbrodni redukował do lmowania wydarzenia. Niedokończona ekshumacja w Jedwabnem, które w czasie wojny znajdowało się pod okupacją niemiecką, i dochodzenie IPN wykazały jednak, że zginęło maksymalnie 350 Żydów, a w zbrodni uczestniczyło około 40 Polaków. Historycy tacy jak amerykański profesor Richard Lukas, włoski profesor Aleksander Rossini czy polski profesor Marek Chodakiewicz wytknęli Grossowi, że nie odwiedził on w ogóle archiwów niemieckich czy białoruskich. Jest przy tym niezbicie udowodnione, że niemiecki zbrodniarz Hermann Schaper odpowiedzialny za serię pogromów na trasie obejmującej Jedwabne i okolice, został w 1976 roku skazany przez niemiecki sąd w Gießen na karę więzienia za pogromy na Żydach./4

Polska dziennikarka i magister socjologii Anna Bikont powieliła kłamstwa profesora Grossa na temat zbrodni w Jedwabnem w swojej książce „My z Jedwabnego”, wydanej niedawno nawet w języku chińskim przez wydział socjologii komunistycznej Chińskiej Akademii Nauk.

Joanna Tokarska-Bakir udzieliła kilka dni temu wywiadu niemieckiej Fundacji Gerdy Henkel, założonej przez siostrę Josta Henkela, niemieckiego przedsiębiorcy, który pomógł Hitlerowi dojść do władzy. Obarczyła ona w nim polskich cywilów za pogrom na Żydach w Kielcach w 1946 roku, mimo iż wiadomo już ze źródeł historycznych, że pogrom był prowokacją okupantów sowieckich mającą przedstawić terroryzowanych Polaków w oczach światowej opinii publicznej jako antysowieckich zbrodniarzy niegodnych współczucia i obrony, aby w ten sposób ułatwić sfałszowanie wyborów w Polsce, sprzedanej w Jałcie w niewolę Stalinowi przez Roosevelta i Churchilla. Udokumentowana prawda jest taka, że do ofiar strzelali w Kielcach komunistyczni policjanci, a nie cywile, mordując religijnych Żydów; zaś mieszkający w tym samym budynku Żydzi komunistyczni wyszli z tego pogromu bez szwanku.

Dr Agnieszka Haska 24 grudnia 2018 roku w artykule w „Haaretz” określiła znakomitego żydowskiego historyka Daniela Blatmana „chłopcem z plakatu brutalnego zakłamywania Holocaustu przez Polskę.”

Podobne oszczerstwa i ksenofobiczne stwierdzenia dyskredytujące Polaków były wielokrotnie rozpowszechniane przez pozostałych prelegentów; profesorów Jacka Leociaka i Barbarę Engelking.

Mimo, iż zgodnie z artykułem 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w pełni popieramy wolność wyrażania opinii, nie może to oznaczać przyzwolenia na fałszowanie historii. Nie zgadzamy się także, aby pod tym szyldem omijano zakaz dyskryminacji i stygmatyzowania oraz propagowano rasistowskie zachowania, naruszając szereg konwencji ONZ, w tym art. 4 konwencji z 1965 roku o zapobieganiu rasizmowi.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że Francja była wyzwalana spod okupacji niemieckiej przez dywizję polskiego generała Stanisława Maczka, a Polacy byli narodem, który najbardziej wycierpiał w czasie II wojny światowej tracąc 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Żaden inny kraj nie stracił aż 20% swojego społeczeństwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Polski. Wielu Polaków utraciło życie za pomoc udzieloną żydowskim współobywatelom. Rzeczpospolita, Republika Polska, i Polski Rząd na Uchodźstwie aktywnie walczyli z Shoah i nigdy, w żaden sposób, nie pomagali Hitlerowi w eksterminacji Żydów, czego nie można powiedzieć o wielu państwach i rządach. Niestety, francuskie koleje państwowe wysłały za pieniądze około 80 000 Żydów do obozów zagłady, a pan Prezydent Macron do tej pory nie potrał się zdystansować od marszałka Pétain i reżimu Vichy.

Czy konferencja jest zatem właściwą odpowiedzią na postulaty Deklaracji Sztokholmskiej, która ma “siać ziarno lepszej przyszłości na glebie gorzkiej przeszłości”, a której sygnatariuszem jest również Francja?

Jako potomkowie Polaków, którzy masowo walczyli i umierali w walce przeciw Niemcom hitlerowskim na wszystkich frontach, ginęli w obozach koncentracyjnych, tracili zdrowie jako robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, nie możemy zaakceptować faktu, że prestiżowa EHESS użycza swojego autorytetu naukowego antypolskim, nierzetelnym postaciom ze świata nauki. Apelujemy o odwołanie i zorganizowanie na nowo konferencji w formacie zapewniającym dobór prelegentów odpowiadających prestiżowi EHESS i oferującym niejednostronne podejście do tematu.

Uprzejmie dziękujemy za uwagę i prosimy o potwierdzenie doręczenia oraz odpowiedź drogą mailową najszybciej jak to jest tylko możliwe, gdyż konferencja w jej obecnej formule wzbudziła ogromne poruszenie w polskich kręgach na całym świecie.

Z poważaniem,
Alliance Internationale des Polonais (Światowe Porozumienie Polskich Patriotów), représenté par Marek Wasag
Polish Media Issues, représenté par Dr. Marek Błażejak
Polonia Institute, représenté par Leszek Pawlik, President & CEO
Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, représenté par Mirosława Woroniecka et Jadwiga Lepipec, trésorier
Club polonais de Gazeta Polska, représenté par Andrzej Woda, Président et Urszula Morawska, Secrétaire
Dr. Jerzy Barankiewicz, California
Dr. Marek Baterowicz, Publiciste, Sydney
Marek Bielak, Londres
Andrzej Burghardt, Président du Congrès Américain Polonais de New Jersey (Polish American Congress of New
Jersey)
Małgorzata Chwilczyńska, Club de Gazeta Polska, Stockholm-City
Dr. Miroslawa Dulczewska – Miller, Coalition polonaise de la Polonia américaine (Coalition of Polish Americans),
Président d’honneur de l’Association Polonia for Poland
Adam Gajkowski Président de la Fédération des organisations polonaises de Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Monika Gąsiorowska, Président d’honneur de l’Association Polonaise à Genève
Wiesław Gołębiewski, Président du Conseil Mondial pour la Recherche sur la Diaspora Polonaise, Président du
Congrès Américain Polonais de la Floride Occidentale, Vice-président de la Coalition des Américains Polonais
(Coalition of Polish Americans)
Jolanta Grabowska, membre du SPK et Club de Gazeta Polska, Stockholm
Dr. Alexander M. Jablonski, Oskar Halecki Institute in Canada
Jerzy Jankowski, Président de l’Union des Polonais en Norvège
Edward Wojciech Jeśman, Président et directeur national du Congrès Américain Polonais de Californie du Sud (Polish
American Congress of Southern California)
Natalia Kamińska, Polish Radio Hour, Los Angeles, California
Jacek Kawczyński, Commandeur de l’Association Katyn Rally, Mémoire et Identité (Stowarzyszenie Rajd Katyński,
Pamieć i Tożsamość), Illinois
Danuta Knapp, Président de l’Association des Vétérans Polonais en Suède, Congrès des Polonais en Suède, Club de
Gazeta Polska
Janusz Kocur, Président, Polish American Congress of Connecticut
Dr. Witold Lukaszewski, Member of the Board, Conseil Américain Polonais de Texas (Polish American Council of
Texas)
Dr. Jim Mazurkiewicz, President, Polish American Council of Texas
Paweł Miller, Coalition of Polish Americans, Polonia for Poland
Dr. Mira Modelska-Creech, Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, Association Polonaise des Auteurs, Journalistes
et Traducteurs en Europe (APAJTE), Paris, Président de l’Association Wars and Sawa, Varsovie
Aleksander Oczak, président de l’association Notre Polonia (Our Polonia), Australie
Ryszard Ostrega, CEO, Free Phone Wireless Inc., Torrance, California
Andrzej Prokopczuk, President Polish American Congress of Northern California
Maria Barbara Półtorak, Professeur d’histoire à l’école polonaise à Paris
Jerzy W. Rozalski, Réalisateur et producteur de Radio Polskie Rozmaitości, Detroit
Dariusz Rutka, Américains polonaise de Caroline du Sud (Polish Americans of South Carolina), Charleston
Lidia Sokołowska-Cybart, Conseil canadien des parents polonais (Canadian Polish Parents Council)
Dr. Chris Stanibula, The Kosciuszko Polish-American Citizens of Fall River
Mark Szydlak, Melbourne
Dr. Stanisław Śliwowski, Président de la Coalition des Américains Polonais (Coalition of Polish Americans)
Dr. Maja Trochimczyk, Président, Moonrise Press, California
Wiesław Wierzbowski, Président et directeur du Congrès Américain Polonais de l’Est du Massachusetts, viceprésident
national Club de Gazeta Polska à Boston
Marek Wasag, Président du Sunday Discussion Club à Berlin
Monika Wiench, Comité de défense de la Pologne (Committe for the Defence of Poland), Melbourne
Grzegorz Worwa, Président Congrès Américain Polonais, division de New York, Long Island
Dr. Krystyna Zamorska, Conseil Américain pour la Culture Polonaise (American Council for Polish Culture), Coalition
of Polish Americans
Anna Zawadzka, Coalition of Polish Americans
Halina Zawadzka, Coalition of Polish Americans
Artur Zysk, Londres

Odnośniki:
1) Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1970, nr 75, strony 28–29, https://cbj.jhi.pl/documents/7...
2) https://polishmediaissues.onli...
3) https://www.haaretz.com/opinio...
4) https://en.wikipedia.org/wiki/...
5) https://www.haaretz.com/world-...
6) “…justier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale, à déclarer délits punissables par la loi
toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation de la discrimination et à déclarer
illégale interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de
propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi.” ( https://www.gouvernement.fr/si...
2014/09/convention_internationale_du_21_decembre_1965_-
_elimination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_raciale.pdf )
7) https://holocaustremembrance.c...

Do wiadomości:
– Pana Pierre-Cyrille Hautcoeur, Prezydenta EHESS
– Pana Arnaud Dattola, kierownik działu komunikacji EHESS
– Pana Pierre Lévy, Ambasadora Francji w Polsce
– Pana Tomasza Młynarskiego, Ambasadora Polski we Francji
– CNRS : Instytut Historii Nowożytnej i Współczesnej i Instytut Polityki Społecznej
– Centrum Badań Historycznych (EHESS-CNRS)
– Uniwersytet w Strasburgu
– Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Holocaustu, Warszawa
– Polska Akademia Nauk, Centrum Naukowe, Paryż
– Stowarzyszenie Synów i Córek Żydów Deportowanych z Francji
– Instytut Pamięci Narodowej
– Media

Patrz też wideo:
URL: https://youtu.be/J29V3IPtVK8

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika krystal

20-02-2019 [13:06] - krystal | Link:

Przesyłam dalej, znajomym.

Obrazek użytkownika krystal

20-02-2019 [13:17] - krystal | Link: