NEUE EUROPA

WYMOWNE WYIMKI O EKSTERMINOWANIU POLAKÓW
  Ostatnio podsrywanie z jadaczki Wałęsy w Moskwie, że Polska i Niemcy powinny stworzyć nowe wspólne państwo o nazwie „Europa”, wcześniej wyniesione z domu Fryca T(f)uska „polskość to nienormalność”, czy późniejsze ogłoszenie w Brukseli przez Radka – Obrotowego Zdradka – że „Polakom teraz najlepiej byłoby pod Niemcem”, to wypełzanie czegoś, co w naszym języku już dawno trafnie nazwano „prusakami”, czyli ideologicznych karaluchów z takich zakamarków jak Popowo, Gdańsk lub Bydgoszcz. I ten hołd oddawany NRD-Merkel, do której nawet lokalne V Kolumny ślą listy, żeby nam basen w „rodzinnym” Elblągu po reelekcji odbudowała!
  „Spośród rzeczy ważnych – najdonioślejsze jest ostrzeżenie i memento.
Zbrodnie niemieckie wobec narodu polskiego można z punktu widzenia sposobu wykonania podzielić na dwa rodzaje, na bezpośrednio wykonane, masowe mordy – i na zbrodnie wykonane pośrednio przez ustawowe stworzenie takich warunków życia, w którym naród polski musiałby z konieczności zginąć.
Zbrodnie drugiego rodzaju udokumentował sam wróg.
Ustawy, poufne rozporządzenia i okólniki, tajne memoriały posiadamy w stanie niemal nietkniętym. Są to dokumenty bezcenne, dobrowolne, w toku trwania zbrodni złożone, nieodwołane i przez propagandę już nieodwracalne.”

(K.M. Popieszalski) 1/
  Przypominamy młodszym czytelnikom, także liberałom z PO, zaprzańcom z PSL i socjal-lewakom z SLD, program „REORGANIZACJI KRAJU” na modłę niemiecką. Odbywała się ona w ramach urządzania Europy po nowemu (Deutschland ordnet Europa neu, 1942). Mieliśmy już z taką przebudową administracyjno-ustrojową do czynienia (i to nawet pod tą samą nazwą) w latach 1939-45. Wytyczne i wcielane w życie przepisy „Reorganizacji Kraju” zostały opracowane i zapisane w programie partii NSDAP w celu zagłady Narodu Polskiego!

Przytaczamy je z niemieckich dokumentów z tego okresu, tzw. memoriałów, głównie z archiwum po Procesie Norymberdzkim. Przypominamy hasłowo wybrane elementy strukturalne pomysłów oraz przedstawiamy metody unicestwienia narodu polskiego, i stawiamy pytanie: jakie są różnice pomiędzy tamtymi ideami, które wcielano, i obecnymi koncepcjami, które możemy obserwować we współczesnej Europie, a zwłaszcza w Polsce? Niech te wyimki z niepodważalnych dokumentów,** odniesione do współczesnych poczynań rządzących, przemówią same za siebie.
 

1/ Polska, jako suwerenne państwo, miało przestać istnieć wskutek układu zawartego pomiędzy Rzeszą a ZSRR w dn. 23.08.1939 (strony porozumienia przyjęły Reorganizację Kraju i obowiązującego w nim prawa), co też potem się stało. Podczas okupacji zatem:
2/ Przyjęto stosowanie i popieranie aborcji w celu ograniczenia przyrostu narodzin narodu polskiego, a usuwanie ciąży na terenie Polski nie podlegało karze; publicznie zaoferowano wszystkie środki poronne...
3/ Staraniem niemieckiej administracji musi być podtrzymywanie rozwodów...
4/ Ograniczyć rolę polskiego Kościoła Katolickiego, jego wpływ na społeczeństwo, a docelowo zlikwidować chrześcijaństwo całkowicie.
5/ Zadekretować, że Polacy nie mogą być właścicielami firm; ich dotychczasowy majątek, również rolniczy, musi zostać wywłaszczony.

6/ Zlikwidować polską prasę, księgarnie, wydawnictwa oraz media.
7/ Wprowadzić do szkół tylko narodowo-socjalistyczny program wychowania.
8/ Wykluczyć wpływ rodziców na system wychowania szkolnego.
9/ Bezwględnie likwidować wszelkie przejawy polskości.
10/ Ograniczyć Polakom możliwość narodowego i kulturowego rozwoju.

11/ Osoby, które opowiedziały się za polskością uznać za szowinistów.
12/ Polacy nie powinni posiadać jakichkolwiek praw.
13/ Należy zamknąć wszystkie polskie uniwersytety.
14/ Okólnik: „Zezwala się tylko na istnienie szkół ludowych, które mają obowiązek przekazywania jedynie najprostszej wiedzy, takiej jak liczenie, czytanie i pisanie.”
15/ Wykluczyć lekcje w tak ważnych, ze względów narodowych, przedmiotach jak: geografia, historia i historia literatury.
16/ Należy bezzwłocznie wprowadzić cenzurę sprawującą nadzór nad specyficzną mentalnością i psychiką polskiego narodu; przestrzegać tego zwłaszcza w mediach.
17/ Udaremniać powstawanie polskiej wyższej warstwy inteligenckiej.

18/ Stworzyć mało aktywną, narodowo neutralną, podklasę poddanych Polaków.
19/ Za wszelką cenę nie dawać Polakom zadowalającego poczucia własnej państwowości.
20/ Doprowadzać do podziałów i różnic między Polakami.
21/ Propagować dobrowolną emigrację, a wręcz wymuszać ją.
22/ Tworzyć regiony np. Obszar Środkowej Wisły, Kraj nad Wartą (Warthegau) itp.
23/ Prowadzić politykę wynaradawiania wg chwytliwych haseł: „czyj chleb jem, tego pieśni śpiewam”, „interes ponad polityką”, „pełna kieska przed społeczeństwem”.
24/ Stosować odpowiednie psychologiczne wskazówki dotyczące niemieckiej polityki w stosunku do Polski:
a) nie należy jasno przedstawiać ważnych dla Rzeszy problemów, by ich społeczeństwo polskie nie potrafiło zrozumieć;

b) w pismach stosować określenia mgliste, takie jak: „na razie”, „przejściowo”, „można” (a nie „musi się”) – używać pokrętnych słów, których stosowanie mało kto rozumie...
25/ Okólnik: „Ogranicza się opiekę lekarską do zapobiegania przenoszeniu zarazy!”

  Jaka jest różnica między programem realizowanym przez Niemcy, a dzisiejszym liberalnym programem, realizowanym przez PO?
Odpowiedź: otóż żadna! Bo skutki są coraz bardziej widoczne – prowadzą do tamtych, jak się okazuje, wcale nie historycznych, eksterminacyjnych celów. Jak widzimy wiele metod niemieckiej rasistowskiej polityki unicestwiania Narodu Polskiego jest przejętych i obecnie stosowanych przez rządy liberalne i sympatyzującą lewicę. Rzekomo reprezentujące nasz polski interes. Przeraża nas bierność społeczeństwa i obojętność polityków, historyków i dziennikarzy – czyżby oni w ogóle nie znali okropnej prawdy historycznej?
Za ideowe opracowanie cytowanych powyżej dokumentów – zaleceń i okólników eksterminacyjnych oraz ich realizację niemieccy okupanci zostali oskarżeni o dokonanie „zbrodni przeciw ludzkości” i otrzymali najwyższy wymiar kary nie tylko w Norymberdze, lecz i w Polsce, kilkakrotnie w pokazowych egzekucjach publicznych.
  Gdzie są więc polskie media, które umiałyby głośno o tym przypominać i bić na alarm? Przerażające są bowiem liczne wypowiedzi premiera Tuska, eks-marszałka, a obecnie prezydenta Komorowskiego lub ministra spraw zagranicznych Sikorskiego – rzekomo w demokratycznym państwie prawa, jakim ma być Polska. Ich antypolskie głosy są skandaliczne, ci „wodzireje” musieliby opuścić swe stanowiska i odejść z polityki raz na zawsze. Polacy, odczytujmy obecne działania władzy w kontekście historycznym! Bądźmy czujni! Żądajmy prawdy i sprawiedliwości!
  * Karol Marian Pospieszalski (ur. 11 września 1909 w Bremmie, zm. 19 lutego 2007) – polski prawnik i historyk związany z Poznaniem. Profesor UAM. Specjalista od spraw II wojny światowej.
   Źródla:
1. IMT Dokument 660 – PS „Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemalige polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten” – Im Auftrag des rassenpolitischen Amtes der NSDAP Bearbeitet von; Dr E. Wetzel, Dr G. Hecht, Berlin, 25 november 1939.
2. IMT Dokument 661 – PS „Rechtsgestaltung deutscher Polenpolitik nach volkspolitischen Gesichtspunkten” Im juristischen Teil als Vorlage für den nationalitätenrechtlichen Auschuss der Akademie für Deutsches Recht. Abgeschlossen im Januar1940.
3. IMT Dokument NO 1880 i NO 1881 „Einige Gedanken über die Bechandlung den Fremdvölkischen im Osten” Sonderzug 28 mai 1940.
4. IZ Dok. I 1 – 145 , „Deutsche Polen – Politik in der gesamten Polenfrage” von Dr Coullen Posen 30 Juli 1941.
5. „Das künftige Schicksal der Polen” Dr F. Gollert, Warschau, den 29 März 1943.
6. „Die Bedeutung des Polen – Problems für die Rüstungswirtschaft Oberschlesiens” Bearbeitet im Oberschliesischen Instytut für Wirtschaftsforschung Kattowitz 1944.
7. „Tagebuch” Hans Frank, 38 Bǎnde des Generalgouverneuns von 25.10.1939 bis 17.12.1944 (oryginał w archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie).

FOTOGRAFIA nr 3 (przedstawiająca egzekucję) - pełny podpis:
Powieszenie zbrodniarza, namiestnika Kraju Warty - Warthegau, Arthura Greisera, 21 .07.1946, godz. 7,00, Cytadela Poznańska -  Fort Winiary.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

25-09-2013 [14:34] - fritz | Link:

Dzieki za przypomnienie programu edukacyjnego wprowadzanego i narzuconego przez MEN.

Obrazek użytkownika dogard

25-09-2013 [16:39] - dogard | Link:

parte lat temu Brudzinski---ZAPRZANCY..

Obrazek użytkownika wiskla61

25-09-2013 [16:45] - wiskla61 | Link:

Dzięki za informacje historyczne niezbędne do zwalczania propagandy antypolskiej...Teraz mogę odnieść się do konkretnego artykułu, wypowiedzi, filmu, powołując się na punkt NSDAP - PLAN REORGANIZACJI POLSKI...
Oto np. film "Pokłosie" realizuje z tego planu NSDAP punkty: 9, 19, 20, 23.
Represje wobec uczestników Marszu Niepodległości realizują z Planu NSDAP punkty:
9 (Likwidować przejawy polskości),
10(Ograniczyć Polakom możliwość narodowego i kulturalnego rozwoju),
11(Osoby opowiadające się za polskością uznać za szowinistów),
12(Polacy nie powinni posiadać jakichkolwiek praw),
17(Udaremnić powstawanie polskiej inteligencji),
18(Stworzyć mało aktywną, narodowo neutralną podklasę poddanych Polaków).
Skuteczne jest zwalczanie wroga sposobami, jaki on sam wróg wymyślił i zastosował. Przyda się też metoda "na Bazyliszka" czyli postawić przed paskudą lustro, by paskudę zabiła jej własna prawdziwa brzydota.

Obrazek użytkownika andzia

25-09-2013 [16:57] - andzia | Link:

Po raz pierwszy o niemieckich planach wobec Polski i Narodu Polskiego (i nie tylko)dowiedziałam się z książki"SS-czarna gwardia Hitlera" K.Grunberga.W "normalnej" Polsce, fragmenty tej książki powinny obowiązywać nauczyciela historii - takie jest moje zdanie.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

25-09-2013 [22:27] - Zygmunt Korus | Link:

to nacja, która wypisała się na własne życzenie z Ligi Narodów, dlatego tak ważne jest przypominanie młodym Polakom o niewyobrażalnych zbrodniach tych Teutonów zza miedzy! Dziękuję za przypomnienie tej ważnej książki. Dziś przemilczanej, bo Polską rządzą zdrajcy (właściwie Obcy). Pozdrawiam serdecznie.

Obrazek użytkownika herbu Rogala

25-09-2013 [21:21] - herbu Rogala | Link:

Jestem pod wrazeniem !!!
Pozdrawiam serdecznie.

PS. Czytelnicy rozumia teraz dlaczego Darski vel Targalski chcial sie Korusa pozbyc z NB.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

25-09-2013 [22:18] - Zygmunt Korus | Link:

zapraszam ponownie do mojego kącika "mikro-makro". Pozdrawiam wzajemnie.

Obrazek użytkownika Daf

25-09-2013 [23:35] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Ja tez jestem pod wrazeniem - ORTOGRAFII Szanownego Pana !!!
W przeswiadczeniu, ze "Czytelnicy ROZUMIA" i moze inne formy mie beda mialy miejsca w Panskiej tworczosci, pozostaje z wyrazami szacunku

Obrazek użytkownika herbu Rogala

25-09-2013 [23:56] - herbu Rogala | Link:

Pani sie wrazenie z "WRAZIC" pomylilo . Wszystko sie Pani z Pani profesja kojarzy.
Ja tez pozostaje , ale bez szacunku .

Obrazek użytkownika gorylisko

26-09-2013 [00:20] - gorylisko | Link:

ale wolę jednak hitleryzowanie... ergo, nie hitleryzuj, tocz się arbuzie, tu się mówi o sprawach polskich...

Obrazek użytkownika Daf

25-09-2013 [23:58] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Gratuluje przywrocenia blogu - teraz Panskiej karierze blogera nie stoi nic na przeszkodzie. To slodkie wnuczatko, ktore nam Pan prezentuje, bedzie kiedys dumne z dzielnego dziadziusia.

Obrazek użytkownika herbu Rogala

26-09-2013 [00:10] - herbu Rogala | Link:

ostojo kultury , twierdzo dobrego wychowania , krynico madrosci , strazniku poprawnej ortografii , gramatyki i czego tam jeszcze w pismiennictwie nie nazwano !!!.

Czy nic nie zaswitalo ... ze to moze syn , lub corka P.Korusa