Oświadczenie Stowarzyszenia RKW w sprawie „Dobrej zmiany”

W ostatnich wyborach parlamentarnych obywatele zadecydowali oddać władzę w ręce jednej partii  - Prawa i Sprawiedliwości. Opowiedzieli się nie tylko za radykalną zmianą dotychczasowej polityki, ale za odbudową Polski, za zmianą dotychczasowego systemu funkcjonowania państwa. Chcieli, aby politycy działali w interesie Polski, a nie obcych państw. Wyborcy uwierzyli, że ich kartka wyborcza coś zmieni. Teraz przekonują się, że bez względu na to kto jest u władzy i tak karuzela stanowisk i stare układy są silniejsze. W kolejnych wyborach ludzie nie pójdą już głosować i całkowicie odwrócą się od życia politycznego, a bez poparcia społecznego nie można zbudować niepodległego państwa.

Niektóre z reform już przeprowadzonych wskazują, że wielu polityków PiS posiada wizję naprawy państwa. Niestety, nasz niepokój budzi pomijanie istotnych decyzji i reform, pozostawianie w ministerstwach, we wszystkich ważnych instytucjach centralnych, także w Kancelarii Prezydenta, w Sejmie i Senacie starych urzędników niższego i wyższego szczebla,  oraz fala mianowań osób niekompetentnych, a nawet gotowych kontynuować politykę poprzednich rządów PO, PSL i SLD.

- Nadal nie uchylono Ustawy 1066, która pozwala na interwencję na terenie Polski obcym państwom, nawet tym, które nie są członkami Unii Europejskiej.

- Nic nam nie wiadomo o zwróceniu się Prezydenta, rządu, czy jakiejkolwiek władzy konstytucyjnej do NATO o pomoc w wyjaśnieniu sprawy katastrofy rządowego samolotu TU 154 w Smoleńsku. W poprzednim okresie była wielokrotnie zgłaszana taka gotowość ze strony naszych sojuszników, ale nikt z władz konstytucyjnych nie zwrócił się o to – nie jest zrozumiałe dlaczego po zmianie władz nie ma na ten temat  żadnej informacji.

- Mimo zapowiedzi narazie nie ujawniono ani zbioru zastrzeżonego IPN, ani Aneksu do Raportu WSI, a nawet temat ten całkowicie zniknął z debaty publicznej. Nie wykorzystano też możliwości zwrócenia się o pomoc do Instytutu Gaucka, o czym kilka lat temu mówiły opozycja. Nie ujawniono agentury służb komunistycznych wśród Polonii, a temat ten stanowi tabu. Jeśli Aneksu do Raportu WSI nie ma to należy wyciągnąć konsekwencje wobec konkretnych osób.

- Nie wyciągnięto konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za stosowanie pozaprawnych represji wobec społeczeństwa. Wystarczy przypomnieć strzelanie do górników z broni gładkolufowej, rokroczne prowokacje policyjne wobec uczestników Marszu Niepodległości, torturowanie kibiców (Akcja „Widelec”), m. in. spalenie budki pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej (o co oskarżono Ruch Narodowy). Winni wydawania rozkazów i ich wykonywania nagle przestali rząd interesować. W represjonowaniu Narodu na tak wielką skalę uczestniczyły nie tylko pojedyncze osoby lecz musiały w tym brać udział struktury ministerstw siłowych; dawno te osoby powinny być nie tylko usunięte ze służby lecz ponieść konsekwencje karne, by nigdy w przyszłości nie znaleźli się oficerowie, czy szeregowi funkcjonariusze, którzy daliby się użyć przez sprawujących władze do represjonowania Narodu.

- „Zapomniano” o sfałszowanych wyborach samorządowych i milcząco uznano, iż fałszerstwa wyborcze mogą być podstawą legalnej władzy samorządowej. Kwestia sfałszowanych wyborów samorządowych zagrozi realizacji wielu ważnych programów rządowych, które będą wymagały współpracy z samorządami lub będą powiązane z wydatkami budżetów samorządowych (np. władze lokalne mogą sabotować program 500 plus). Nierozwiązanie spraw związanych ze sfałszowanymi wyborami 2014 roku, pozostawienie samorządów w rękach lokalnych układów politycznych, a częstokroć w rękach lokalnych ponadpartyjnych koterii i mafii, które decydują personalnie, kto ma być w jakiej partii, by bronić gminnego i powiatowego betonu, wcześniej czy później zaowocuje dwuwładzą w Polsce i wojną podjazdową ze strony broniącego się układu. Jedynie powtórzenie zwycięstwa wyborczego w skali samorządowej uchronić może Polskę przed ślepą uliczką tolerowania władz samorządowych pochodzących ze sfałszowanych wyborów.

- Zapomina się o konieczności zmiany zasad funkcjonowania i wymiany składu Państwowej Komisji Wyborczej, która działa na bazie przestarzałej i złej ordynacji wyborczej a ponadto każdorazowo i poza wszelką kontrolą uchwala takie Wytyczne pracy Obwodowych Komisji Wyborczych, które z roku na rok generują coraz bardziej doprecyzowane rozwiązania umożliwiające fałszownie wyborów. Przedstawiane w tym względzie dowody przez nasze Stowarzyszenie RKW oraz  złożona przez nas w Kancelarii Prezydenta propozycja odbycia spotkań i rozmów w tym względzie, powiadomienia już w 2015 roku różnych instytucji o karygodnych praktykach PKW, w ogóle nie doczekały się do dziś jakiejkolwiek reakcji, ani ze strony tych instytucji, ani nawet przez urzędników Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wyborów w Polsce.

- Przygotowana ustawa o ochronie ziemi zakazuje jedynie sprzedaży ziemi państwowej, zapominając o ochronie przed sprzedażą cudzoziemcom ziemi prywatnej, wprowadza natomiast szereg niepotrzebnych utrudnień dla polskich rolników przy obrocie ziemią sąsiedzką przekazując jako organowi nadzoru obrotu ziemią skorumpowanej i skompromitowanej wielokrotnie w przeszłości Agencji Nieruchomości Rolnych; od jej decyzji nie ma przewidzianej instancji odwoławczej i prewencyjnego nadzoru rządu lub Sejmu nad spływającymi ofertami kupna-sprzedaży ziemi rolnej.

- Nie ma ze strony Pana Prezydenta ani rządu odpowiedzi na zebrane ponad 2,6 milionów podpisów domagających się referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi rolnej i leśnej w ręce cudzoziemców. Nie wiemy nic na temat procedowania ustawy zabezpieczającej przed wyprzedażą lasów. Decyzja o sprzedaży ziemi rolnej lub leśnej nie może zależeć od postawy ministra bowiem skład rządu zawsze może się zmienić. Powinna być gwarancja konstytucyjna, a więc powinno się odbyć referendum, którego Naród żądał.

- Nie wymieniono rad nadzorczych w spółkach węglowych i nadal nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za sytuację w kopalniach węgla kamiennego. Nie podjęto działań wiarygodnych i na odpowiednią skalę angażujących odpowiednie ministerstwa, by wyjaśnić  sprawy związane z nietykalną mafią węglową.

- W MSZ rzuca się w oczy brak jakichkolwiek zmian wewnątrz resortu, jak i w placówkach dyplomatycznych, mimo że pracownicy ambasad i konsulatów angażują się w działania KOD. W kluczowych państwach sojuszniczych interesy naszego państwa i politykę nowego rządu mają realizować osoby związane ściśle z poprzednią ekipą rządową lub wręcz z byłym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Piotr Puchta - funkcjonariusz wojskowych służb specjalnych PRL, którego karierę w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP, poprzedniczce WSI, wspierali generałowie Kiszczak i Jaruzelski został postawiony na czele ważnego departamentu MSZ. Jego ojciec Janusz Puchta był  wiceszefem WSI i wieloletnim agentem II Zarządu Sztabu Generalnego WP w PRL.

- Poparcie Marka Belki na stanowisko szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest niezrozumiałe, gdyż jest on kontynuatorem polityki Balcerowicza. Jego promotorzy zapomnieli widać o jego uwikłaniu we współpracę z SB (zarejestrowany jako ko „Belch”), jest on odpowiedzialny za zaciągnięcie kredytu w MFW wbrew stanowisku ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka, a w czasie rządów PO-PSL chciał posłużyć się środkami NBP, by zapewnić zwycięstwo wyborcze PO.

- W terenie niektórzy działacze partii rządzącej blokuje zmiany, starając zapewnić przetrwanie status quo, gdyż spodziewając się przegranej w następnych wyborach, chcą jedynie dojść do porozumienia z zastanymi układami.

- Z wielkim zadowoleniem przyjęto zapowiedź zmian w mediach publicznych i oddanie ich na służbę narodowi. Obywatele oczekują, że dyskutowana ustawa medialna sprawi, że nie będą one, jak dotąd, służyć jednej partii politycznej i postmodernistycznej ideologii. Niestety na stanowiska prezesów i dyrektorów zostały często powołane osoby niekompetentne i skompromitowane w środowisku nie tylko dziennikarskim.  Zmiany w mediach, zwłaszcza w ośrodkach regionalnych, nadal mają charakter pozorowany.

Pragniemy zwrócić uwagę, że obywatele wiele oczekują od obecnych władz. Jeśli zostaną zawiedzeni, odwrócą się od PIS. Będzie to sytuacja bardzo niebezpieczna dla Polski, bo podobnej politycznej alternatywy w obecnej sytuacji na razie nie widać, a powrót do władzy poprzedniej ekipy oznaczałby zwycięstwo Targowicy ze wszystkimi tego analogiami i konsekwencjami.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

26-03-2016 [14:47] - Jabe | Link:

Znowu od 13⁰⁰? Czasy młodości wracają!

Obrazek użytkownika Es

28-03-2016 [15:20] - Es | Link:

Zupełna zgoda jak już wcześniej pisałem,co do niektórych nominacji,lub zaniechaniu oczywistych wydawałoby się działań.Niektórzy ministrowie to nie jastrzębie i nie powinni wychodzić dalej niż praca wewnątrz partyjna i patrząc na skład Komitetu Politycznego PIS widać wiele takich postaci,a przecież to spośród tych najbliższych współpracowników trzeba te kadry wybrać.Przykład szukania następcy za Arabskiego daje mniej więcej orientacje jak ta ławka dramatycznie jest uboga,a znalezienie zastępcy Sznepfa może być naprawdę problemem.Akademia Słuzby Zagranicznej od lat przejęta i służy jednej opcji a jej absolwenci w znakomitej większości skręceni mocno w stronę niekoniecznie zbieżną z naszymi oczekiwaniami. Niezależne samorodki zaś robią różne kariery również często dzięki związkom z poprzednią(mniej lub bardziej) ekipą,a ilu Morawieckich(któremu należy się duże uznanie) podejmie się takiej roboty rezygnując z o wiele bardziej intratnych i spokojnych zajęć.
Nie śledzę przyznam całego szumu wokół nominacji Wojciechowskiego-ponoć człowieka SB,ale trochę mnie on dziwi skoro ludzie odpowiedzialni za sprawdzenie i nominację tej osoby,są przez wywołujących ten szum stawiani za przykład solidności.Jak sobie przypominam w sprawie Kurtyki i Skrzypka wrzaski były takie same( w przypadku KUrtyki również posądzenia o związki z SB),a teraz stawia się ich jako niedoścignione wzory.
Z kolei ustawa 1066 może się odnosić również do obecności baz i ewentualnej aktywności wojskUSA i NATO na naszym terenie natomiast w sprawie aneksu zdaje sie nie ustały okoliczności,dla których został on skierowany do TK.Jest wiele spraw nabrzmiałych i nie dziwię się również zniecierpliwieniu ale i nie przesadzałbym z wrzaskami.Co mnie osobiście irytuje to brak dobrej polityki informacyjnej i osłony medialnej rządu i prezydenta.Bo rewolucja w samych mediach jakiej się oczekiwało i Kurski jako miotła,to zupełne rozczarowanie(nigdy temu człowiekowi nie ufałem i wiem,że tylko czekać jak sie odwinie jakimś numerem).Skoro awanturę się i tak wywołało,to należało ciąć równo z ziemią i mieć przynajmniej jedną batalię za sobą.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Gniewko

26-03-2016 [08:52] - Gniewko | Link:

Uważam, że najlepszym sposobem zintensyfikowania działania naprawczego rządu jest zwiększenie poparcia społecznego dla jego działań, a nie jego osłabianiu. Bardzo niedobrze się stało, że Ruch Kontroli Wyborów zabrał się za politykę bieżącą.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

26-03-2016 [09:38] - Goral Supreme | Link:

Przy calej swej prywatnej niecheci do Targalskiego,obiektywnie stwierdzam,ze potrzebne jest publiczne przypominanie o koniunkturalistach,oportunistach ktorzy moszcza sobie calkiem wygodne i intratne gniazdka w RZADZIE i podleglych mu Ministerstwach.
Wiele z tych "gniazdek" to agentury wiadomo kogo.
Mozna Targalskiemu wiele zarzucic,ale nie mozna go uwazac za ignoranta.
Doskonale zdaje sobie sprawe ,ze tylko PIS jest partia zdolna przeprowadzic tak konieczne reformy i naprawe panstwa.
Kontrowersyjny List o ktorym mowa nie oceniam jako "atak na PIS" jak niektorzy sugeruja..
Jest on dla mnie wskazowka i przypomnieniem Rzadowi (calkiem slusznie)o pewnych ludziach. ktorzy sa tam gdzie nie powinni byc.
Rzad,Prezydent ma nasze zaufanie en masse a Konstruktywna krytyka moze mu tylko pomoc a nie zaszkodzic.
"Nic o nas bez Nas" ja jeszcze pamietam ten glowny postulat Solidarnosci 1980.
Nie stracil on nic z waznosci....czy Wy tez jeszcze go pamietacie ? Pytanie to kieruje do "goracych glow",ktore nie rozumieja potrzebe i waznosc "konstruktywnej krytyki" i jej pozytywnego wpywu na ludzi ktorych przeciez rowniez Targalski i inni mu podobni obdarzyli mandatem do rzadzenia Polska.
Strukturalnemu i "oddolnemu" RKW sugeruje znalezienie jakiegos wspolnego kompromisu dla naszego wspolnego dobra.
Dajcie dobry przyklad ,ze mimo roznicy w opiniach mozna sie laczyc i mowic wspolnym glosem dla naszego wspolnego dobra.

Obrazek użytkownika Tarantoga

26-03-2016 [10:13] - Tarantoga (niezweryfikowany) | Link:

"Potrafcie być tylko rabami, zero samodzielności w myśleniu. Nadajecie się jedynie do społeczeństwa plemiennego do Papuasów, choć oni nieco ewoluowali."---koniec emocjonalnego cytatu...

Dla Pana,dla Rodziny,bliskich i znajomych...życzę wesołych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

PS.Nie ma już narodów,społeczeństw...ani w Europie,ani w reszcie świata...jest bezwolny tłum,wiedziony przez kilkunastu miliarderów przy pomocy pieniądza,nie potrzeba już bata,ani marchewki...wszystko zastępuje telefon z odpowiedniego osrodka decyzyjnego.

Alleluja!

Obrazek użytkownika Ptr

26-03-2016 [11:00] - Ptr | Link:

Z jednej strony zwycięstwa wyborcze uchroniły nas przed kontynuacją szkodliwych działań. Można sobie wyobrazić co byłoby , gdyby naród nie wybrał większości sejmowej PiS ze wsparciem Kukiz'15.
A z drugiej strony PiS nie może pozwolić sobie na trzymanie na stanowiskach Janusów o dwóch twarzach, udających lojalność, gotowych za pół roku, rok, zmienić front jak ze świata, w szczególności Ameryki, zawieje inny wiatr.
Nie wątpię , że ciemne siły cały czas zastanawiają się i knują jak odbić Polskę wszelkimi sposobami. I dlatego PiS powinien przyjrzeć się tej sytuacji od strony potencjalnych zagrożeń w tym 1066. PiS musi to zrobić.

Obrazek użytkownika gal

26-03-2016 [11:21] - gal | Link:

...

Obrazek użytkownika gal

26-03-2016 [11:05] - gal | Link:

Kiedyś Chińczycy ostrzegali Amerykę, a Mroźek oglądał świat przez swoje okulary. Dzisiaj, jeden z RKW-owów zaczyna skromniej - od oświadczenia, co zobaczył przez okulary dra Targalskiego. Ale, że ambicji im nie brakuje, więc ani chybił CDN.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

26-03-2016 [11:54] - Goral Supreme | Link:

A przyszlo panu do glowy ,ze sa ludzie nie stowarzyszeni z RKW ?
ze sa ludzie ktorzy nie potrzebuja cudzych okularow aby dostrzegac to co oczywiste ?
I co z tym wspolnego maja Chinczycy czy ludzkie ambicje ?
Pieprzysz pan po prostu...aby zaistniec...

Obrazek użytkownika gal

26-03-2016 [16:00] - gal | Link:

Dzięki Szanownemu Panu mogę powiedzieć, że się udało.
Wesołych Świąt

Obrazek użytkownika twardek

26-03-2016 [12:24] - twardek | Link:

Środowisko było świadomie prostym przykładem. Można przyjąć np.obronę narodową, ochronę zdrowia, wymiar sprawiedliwości czy inny dowolny sektor administracji lub gospodarki. Wszędzie ekipa B. Szydło zastała stan albo skostnienia albo rabunku albo wręcz ruiny. Z zarobaczoną obsadą personalną stanowisk decyzji i kontroli. Pierwszy wymiar sprawy, to wiedzieć co zrobić, drugi - jak, trzeci - kim, czwarty - za ile. Na to trzeba czasu. Jeżeli nie miał Pan okazji sterować dużym, otwartym systemem - po jego funkcjonalnym załamaniu, albo też okazji do w pełni świadomej obserwacji takiego systemu od środka - to pojawia się łatwość krytyki, której próbkę z dużą swadą Pan tu zaserwował.

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [14:57] - Józef Darski | Link:

miałem okazję i doskonale wiem jak się tłumaczyć z przyjmowania ubeków (tak jak Pan), tylko ich nie przyjmowałem

Obrazek użytkownika DOBOSZ

27-03-2016 [08:38] - DOBOSZ | Link:

Szanowny Panie Doktorze
życzę radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana!

Obrazek użytkownika Gniewko

26-03-2016 [12:53] - Gniewko | Link:

Też bym chciał bardziej zdecydowanych ruchów PiS i rządu, ale niech się wszyscy spokojnie zastanowią, do czego to może prowadzić. Teraz trzeba uspokoić sytuację i dotrwać do grudnia. Każdy chce zdecydowanych ruchów personalnych, ale jak na przykład zostali wymienieni prezesowie w stadninach koni to odezwały się nagonki na rząd od lewa do "prawa". Zbyt gwałtowne ruchy dają paliwo przeciwnikom „dobrej zmiany” !!!

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

26-03-2016 [14:02] - Zygmunt Korus | Link:

Tekst pana Targalskiego, z którym sam miałem jakiś czas temu nie po drodze (dał mi roczny ban za moje za duże przykładanie wagi do krytykowania nazbyt nachalnego panoszenia się w Polsce filosemitów - czyli za wpis pt. "Bezduszny koszer"; odprysk i finał tej "historii" jest nadal nad moim zdjęciem), w tym wypadku wydaje mi się jak najbardziej na miejscu. Autor podaje wystarczającą ilość nazwisk, których nominacje są absolutnie nie do przyjęcia. W tym wypadku należy postawić pytanie: a kto, u licha, ma o nich władze poinformować? Środowiska takim stanem i sposobem przechwytywania dawnych wpływów zainteresowane? Natomiast akapity opisujące sprawy szersze, lepiej lub gorzej wyartykułowane, ale bezwzględnie trafnie rozpoznane jako pola zaniechań co najmniej nieuzasadnione, także każdemu, co ma jakiekolwiek rozeznanie w polityce, także dają podstawy do trafnego oglądu przez Autora, by je przyjąć z szacunkiem. Pan Targalski ma rację: winna być na prawicy grupa ludzi, która z radykalniejszej strony patrzy na ręce władzy. Taka frakcja "niecierpliwości i akceleracji" dobrze robi rządzącym , bo nie tylko pilnuje i dopinguje, ale także zdejmuje odium "oszołomstwa" nieprzystojący dostojnikom i urzędom. Ktoś w końcu głośno poglądy mające na celu zrobić kategoryczne zmiany w kierunku zdecydowanej naprawy państwa powinien wyrażać!
I na koniec sposób wypowiadania się... Proszę zauważyć, jak niewiele osób potrafi NASZYM językiem mówić w państwowym OKIENKU o co dotychczas walczyliśmy i jak tę projektowaną Polskę sobie wyobrażamy... Nieco Rachoń, czasem Targalski, Gadowski, trochę Gmyz, a potem (i nadal) długo, długo nikt... Jak bez zdecydowanej zmiany przekazu, co muszą zrobić konkretni ludzie (i oni są, bo w sieci tylko na nich się przecież opieramy), możemy liczyć na pożądany efekt?!
Rozważmy wyraźnie widoczne dobre intencje (ale i mocne racje) Autora w spokoju przy świątecznym stole.

Obrazek użytkownika Gniewko

26-03-2016 [14:37] - Gniewko | Link:

Wszystko słuszne, ale gdzie znaleźć takich ludzi, którzy by zastąpili lewaków. Na to potrzeba czasu. Poza tym każda zmiana w mediach lub w innych instytucjach jest zaraz oprotestowana od lewa do "prawa" a to, że nie profesjonaliści jak w wypadku stadnin koni, a to jako po linii partyjnej, chociaż profesjonaliści jak w wypadku żony ministra Ziobry. Trzeba się zdecydować, czego się chce, a nie ciągle narzekać. Budowanie kadr wymaga czasu.

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [14:55] - Józef Darski | Link:

wystarczy wyjść poza własny kalendarzyk. Dowód: Radio Olsztyn jest wyrzucony za poparcie lustracji Warot ale ma być mianowany Sobański, który go wyrzucił bo daje gwarancje lizania d. wojewódzkiemu boronowi PiS Szmitowi.

czy mam dawać przykłady woj. po woj. nazwisko po nazwisku, jak mnie zdenerwujecie dam pełną listę, a potem czekam na odszczekiwanie pod stołem komentatorów specjalistów od czekania na ubeków bo nie mona kalać własnego gniazda, trzeba milczeć lub kłamać. Musimy wziąć tego ubeka od PiS, bo jak nie to przyjdzie Targowica i ona go mianuje - to Wasza logika. Wam myśleć zakazano...

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

26-03-2016 [15:16] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Chętnie bym Pana w tym celu zdenerwował, bo konkretne nazwiska pozwalają na konkretne działania. Nie wszyscy wiedzą to, co Pan.

Obrazek użytkownika Gniewko

26-03-2016 [15:17] - Gniewko | Link:

Nie jestem z PiS, jak Pan próbuje sugerować, ale sugerowałbym skupić się na krytyce w szczegółowych sytuacjach czy decyzjach, a nie całości. Rząd PiS-u nie ma lekko i można go krytykować, ale nie można go zwalczać totalnie.

Obrazek użytkownika Szamanka

26-03-2016 [15:20] - Szamanka | Link:

Odszczekuje się Pan i to mało świątecznie. Dopiero po naszych reakcjach, komentarzach, zaczyna Pan operować nazwiskami. Ale zamiast nam podziękować za inspirację, grozi Pan.
Nawet, jeśli cel jest święty, to środki przez Pana używane, uświęcone nie są.

Obrazek użytkownika Robert Kościelny

26-03-2016 [17:37] - Robert Kościelny | Link:

"czy mam dawać przykłady woj. po woj. nazwisko po nazwisku". Tak, właśnie tego się od Pana oraz działaczy Ruchu Kontroli Władzy oczekuje. Przede wszystkim informacji: "po nazwisku" o cwaniuchach z PiS i agenturze sitw ulokowanych w PiS-ie, wysoko i coraz wyżej. I nie wtedy kiedy "się zdenerwuje", ale na co dzień, na stronie RKW.

Pańskie apele i ogólne info., że źle się dzieje, git-ludzie z obecnych kręgów władzy mają tam, gdzie dresiarz kolejny marsz przeciwko przemocy.

Obrazek użytkownika alchymista

27-03-2016 [22:53] - alchymista | Link:

@Józef Darski

"czy mam dawać przykłady woj. po woj. nazwisko po nazwisku, jak mnie zdenerwujecie dam pełną listę"

Bezwzględnie tak, trzeba to zrobić i rozważyć publicznie każde nazwisko. Przykra prawda zawsze jest lepsza niż złudzenia.

Z drugiej strony byłbym ostrożny i powściągliwy. Marek Jurek nie śpi. Smoleńsk jest super ważny i nie można dopuścić do sytuacji, w której wspólnie z Markiem Jurkiem Józef Darski obali rząd ;-)))

Dajmy czas Macierewiczowi! Najpierw wyjasnić co się stało pod Smoleńskiem. Potem mozna lustrować "swoich".

Obrazek użytkownika HenrykInny

26-03-2016 [14:55] - HenrykInny | Link:

Po przeczytaniu Pana komentarza mam wrażenie ze PiS jest u władzy druga kadencję. Przykro mi ale musze to napisać "zepchnal" Pan , to o co właściwie chodzi , na bok i jeszcze to Pan "pudruje". To jest absolutnie mylne i nieprawdziwe co Pan , Panie Zygmuncie napisal. Mamy dni skupienia i modlitwy. Dni zadumy , nie będę się rozwodzil dlaczego. Dlaczego tak uważam. Będzie na pewno okazja wrócimy do tego. Myślę że możemy się różnić w ocenach i nie będziemy wrogo przez to nastawieni.
Jeżeli napisałem jakieś nazbyt ostre słowo , "Swiatecznie" proszę przebaczyc.
Proszę przyjąć Życzenia Świąteczne. Henryk

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [15:22] - Józef Darski | Link:

Teraz niech Pan odkryje wroga w osobie Ewy Stankiewicz
https://www.youtube.com/watch?...

nie rozumie, że czekanie i mianowanie tw to legendarny pisowski macchiavelizm

Obrazek użytkownika V for Vendetta

30-03-2016 [07:15] - V for Vendetta | Link:

Szanowny Panie Darski, Pani Ewa Stankiewicz w lipcu 2015 napisała o Pańskim Stowarzyszeniu tak : "...sposób powołania stowarzyszenia kłóci się z zasadą jawnego, publicznego działania..." oraz : "...nowo utworzone stowarzyszenie nie może być w żaden sposób uznane za reprezentatywne dla całości Ruchu Kontroli Wyborów..."
------
Cały tekst na blogu Pani Ewy Stankiewicz =>
ewastankiewicz.wordpress.com/2015/06/26/ewa-stankiewicz-jozef-orzel-oswiadczenie-w-sprawie-ruchu-kontroli-wyborow/

Obrazek użytkownika kat

26-03-2016 [15:38] - kat | Link:

W całości popieram Pana Targalskiego . Mam dość patrzenia jak PIS zaprzepaszcza naszą POLSKĄ szansę . Na moim podwórku też byli ubecy , TW , lustratorzy i zwyczajne lizajdupy przejmują dowodzenie Dobrą Zmianą . CZY O TO CHODZI ???? To do q... nedzy ma byc DOBRA ZMIANA CZY DOBRA ZAMIANA??? Odniosę sie do tego w odrębnym wpisie . Czy my mamy klaskać bo PIS to czy tamto robi??? MNIE INTERESUJĘ JEDNO....... ZWYCIĘSTWO!!!!!!!!!!!!Pozdrowienia za ten WPIS !!! 3MAJ SIĘ PAN CIEPŁO !!!!

Obrazek użytkownika Lektor

26-03-2016 [18:12] - Lektor | Link:

8 lat siedziałeś cicho ofermo losu, a ci złodzieje z PO i PSL-u kradli, ośmiorniczki żarli i Polskę chcieli sprzedać judasze jedni. Teraz się obudziłeś, po 4 miesiących rządów PIS-u masz dość i nie "podobie" ci się, że parlament przesunął na koniec tego roku procedowanie powrotu do emerytur od 65 i 60. Wy wszyscy Targalscy jesteście pofyrtani ! Jakiś esbek im się nie "podobie" ?! A ślepoto jedna to co ci ludzie, normalni ludzie, bo takimi nie nazywam PO-wców czy Nowoczesnych ryśków, już przez te 4 miesiące zrobili to nie łaska zauważyć ?!! Tak masz klaskać ofermo, bo nic innego nie potrafisz tylko uprawiać krytykanctwo ! Zwycięstwo go interesuje - to bierz ten twój topór i wracaj do Polski !

Obrazek użytkownika kat

26-03-2016 [20:09] - kat | Link:

Witam Pana idiotę....gdyby nie internet nigdy bym Pana nie poznał.... no i wesołych Świąt skończony cymbale.Lektor Mars na Ciebie

Obrazek użytkownika Lektor

27-03-2016 [12:37] - Lektor | Link:

Twoja głowa służy ci już tylko do jedzenia !

Obrazek użytkownika marco.kon

26-03-2016 [21:27] - marco.kon | Link:

Kat udziela się nie tylko w internecie od 2005 roku kiedy to się z nim zetknąłem. ZAWSZE był po stronie PiS, nie zważając na ostrzeżenia. Twoje chamstwo w stosunku do interlokutorów jest w odbiorze zdecydowanie prowokacyjne. Działasz pętaku na szkodę Zjednoczonej Prawicy.

Obrazek użytkownika marco.kon

26-03-2016 [21:24] - marco.kon | Link:

Cześć. Bardzo mi przykro że wyszło na moje. PiS był i jest zdecydowanym wrogiem Narodowców Rzeczpospolitej Polskiej.

https://www.facebook.com/Kowal...
https://www.facebook.com/profi...

Obrazek użytkownika kat

26-03-2016 [22:02] - kat | Link:

Marco kon....pozdrówka druhu....i co nam z tego, że masz racje.... a gdzie w tym wszystkim jest Polska???? Wesołych Świąt ....3MAJ SIĘ CIEPŁO

Obrazek użytkownika JJC

26-03-2016 [17:00] - JJC | Link:

Ach, to ja już rozumiem Pana onegdaj poparcie dla pewnego tu na NB poważnego blogera, jak sam o sobie pisze - nauczyciela akademickiego, autora, tłumacza, niezależnego publicysty, narciarza, tenisisty i człowieka wolnego. Obaj panowie uprawiacie na forum NB ową sławną krytykę konstruktywną, takie swego rodzaju "za, a nawet przeciw".
A przecież nie powinien Pan mieć trudności z dotarciem ze swoimi uwagami pod adresem rządzącej partii osobiście do samego jej prezesa? Kto wie, może usłyszałby Pan jakieś istotne argumenty, które zmieniłyby Pana opinie? Czy ta droga nie byłaby lepsza? Czy Pan starał się ją wykorzystać?

Obrazek użytkownika markop

01-04-2016 [19:50] - markop | Link:

Ależ tu nie chodzi o otrzymanie odpowiedzi!!!
przed laty Skaldowie śpiewali " nie o to chodzi, by ZŁOWIĆ króliczka - ale by G O N I Ć go..."
dokładnie jak słynnemu drrr - na zasłużonej emeryturze...

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

26-03-2016 [17:23] - NASZ_HENRY | Link:

Teatrolodzy problem mediów ;-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

26-03-2016 [18:16] - rolnik z mazur | Link:

Szanowny Panie - psy szczekają, karawana jedzie dalej a administracja raz zdobytych rubieży nie odda nigdy. Mam szacunek dla pana i odwagi w kreowaniu wizji świata, która nie istnieje, choć taka być powinna. Odmóżdżone kreatury typu Belka czy Tusk dostają najlepiej płatne stanowiska tylko dlatego,że płyną z gównym nurtem i działają w imię interesów nawet dla nich nie znanych. Herr, Tusk mach das und das, den Rest machen wir. Na tej zasadzie to się dzieje i czy można od małych kundelków oczekiwać wyższej świadomości? Kasa misiu kasa a reszta to .... Polska po 89- tym nie miała polskich rządów i nie ma ich dalej. Jeśli ktoś myśli inaczej to sorry - nic nie można pomóc. Pozdrawiam ro z m

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

26-03-2016 [19:41] - rolnik z mazur | Link:

takie małe tuski decydują o losie tego narodu ?

Obrazek użytkownika gal

26-03-2016 [19:18] - gal | Link:

Czy nic nie znaczą słowa Prezydenta, że nakazem chwili i najwyższą racją stanu jest odbudowa wspólnoty?! Może jednak już najwyższy czas żeby skończyć z tym diabelskim TKM.

Obrazek użytkownika twardek

26-03-2016 [21:27] - twardek | Link:

"...wiem jak się tłumaczyć z przyjmowania ubeków (tak jak Pan)..."
---
Dalibóg, nie rozumiem. Pod względem politycznym zawsze byłem i jestem nikim tj. bezpartyjnym obywatelem. Zawodowy pik - generalny projektant w biurze projektowym. Nigdy nie miałem okazji by zwalniać lub przyjmować ubeków !

Obrazek użytkownika HenrykInny

26-03-2016 [22:31] - HenrykInny | Link:

Specjalnie ogladalem Pana wystep w TVPInfo. Piekna "ustawka" , pogratulowac . Kto "kumaty" i ogladal wie co mowie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

27-03-2016 [07:23] - jazgdyni | Link:

Drogi Panie Doktorze!

Nie jestem rabem, co zapewne Pan wie, bo jako Darski zatwierdzał mnie Pan na tym portalu. I przyznam, tutaj jest raczej mało rabów. Mamy tylko inne wizje. Dosyć podobne, lecz dotyczące różnego tempa i sposobu przemian.
Generalnie Pański artykuł jest dosyć dobrym produktem, tylko jest nieco niezręczny.

Jeżeli można coś zaproponować, co wydaje mi się o wiele skuteczniejsze, to niech RKW+RKW założy niezależną stronę internetową (plus oczywiście linki do Facebooka i innych grup społecznościowych), na której to stronie, bez owijania w bawełnę, z podaniem miejsca, imienia i nazwiska daje przykłady korupcji, nepotyzmu, kolesiostwa i innych plag. Efekt takiego działania będzie o wiele bardziej skuteczny, niż zamieszczany od czasu do czasu felieton. A dodatkowo czytelnicy będą mogli umieszczać swoje lokalne obserwacje.

Dodatkowo, o czym już koledzy pisali, chętnie bym zobaczył dane i obliczenia prowadzone przez RKW dotyczące czerwcowych i październikowych wyborów. Bo nieprawidłowości były, tylko skala była mniejsza.

Również RKW+RKW powinno nadzorować badania Fundacji Batorego (dlaczego tam???) nad wyborami samorządowymi.

Konkludując - potrzebny jest nowy kanał komunikacji, dający RKW+RKW możliwość upubliczniania swoich dokonań.

Chrystus zmartwychwstał!

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jedenpedałdrugipedofil

27-03-2016 [11:40] - jedenpedałdrugi... | Link:

" Nic nam nie wiadomo o zwróceniu się Prezydenta, rządu, czy jakiejkolwiek władzy konstytucyjnej do NATO o pomoc w wyjaśnieniu sprawy katastrofy rządowego samolotu TU 154 w Smoleńsku. W poprzednim okresie była wielokrotnie zgłaszana taka gotowość ze strony naszych sojuszników, ale nikt z władz konstytucyjnych nie zwrócił się o to – nie jest zrozumiałe dlaczego po zmianie władz nie ma na ten temat żadnej informacji."
Nie rozumiem niezrozumienia, po zbadaniu przez NATO wypadku, (o którym nikt nie może zapomnieć, wręcz nie ma prawa do tego bo zbyt mały stopień nienawiści mógłby wystąpić) mogłoby się okazać, że już nie ma do kogo się zwracać po ekspertyzę zgodną z planem maciarewicza, i u wielu "polityków" mógłby wystąpić zanik agresji tak niezbędny do uprawianego populizmu.
Nie jestem po żadnej stronie, staram się po prostu urealnić moje przebywanie w tym, niestety, ciekawym kraju.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

27-03-2016 [12:43] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

" zbyt mały stopień nienawiści mógłby wystąpić) mogłoby się okazać, że już nie ma do kogo się zwracać po ekspertyzę zgodną z planem maciarewicza, i u wielu "polityków" mógłby wystąpić zanik agresji tak niezbędny do uprawianego populizmu".

No, absolutnie, od razu widać, że nie jest Pan po żadnej stronie. Cóż za niezwykle wyważona, zionąca wprost niezaangażowaniem i neutralnością wypowiedź.

Obrazek użytkownika paparazzi

20-12-2017 [01:27] - paparazzi | Link:

Wy jakis e-diota.

Obrazek użytkownika Es

27-03-2016 [16:27] - Es | Link:

Otóż właśnie problemem Pana Targalskiego są wady kanałów komunikacyjnych z otoczeniem.Po pierwsze:infantylizowanie w stylu siedziałem cicho ale jak mnie zdenerwujecie to wszystko powiem,po drugie grożba i zapowiedż odwetu za jakieś urazy sprzed 20-30 lat(a tymczasem zbieranie-"archiwizowanie"- haków?),po trzecie używany w rozmowie z "pospólstwem" język,którego kanony obowiązują tylko jedną-tego "pospólstwa" stronę i furda cytaty w nagłówku z regulaminu który sam tworzył,a wobec wielu blogerów i komentatorów egzekwował.Byłoby pewnie i po czwarte,i piąte,itd.ale temat nam już spada więc może niepotrzebnie strzępić...klawiaturę.Szkoda inteligencji i dużej nie wykorzystanej wiedzy pana Doktora,ale widać zamiast zająć się naprawdę pożyteczną pracą woli widzieć się w roli niedocenionego geniusza.

Obrazek użytkownika Obywatel

27-03-2016 [14:55] - Obywatel | Link:

Po wielu wpisach pod celnym oświadczeniem RKW widać, że tylko przyspieszona recepcja Ściosa może przynieść jakieś dobre rezultaty. Nieobecność AŚ na łamach GP, NP i niezależnej.pl w ostatnich miesiącach jest błędem.

Obrazek użytkownika Szamanka

27-03-2016 [18:01] - Szamanka | Link:

Podzielam Pana opinię. Aleksandr Ścios, czasem radykalnie, ale trafnie potrafi ocenić stan Polski.
Czyżby obawiali się go przeciętni pismacy? Boją się dyskusji, czy wykrystalizowanych poglądów Ściosa?

NB zyskałyby na wartości merytorycznej.

Obrazek użytkownika Obywatel

28-03-2016 [17:12] - Obywatel | Link:

Nie zauważyła chyba Pani, że oświadczenie RKW pochwaliłem, gdy tymczasem Pani w innych komentarzach ostro stowarzyszenie i jego założyciela atakuje. Aleksander Ścios jest co najmniej tak samo krytyczny wobec wielkiej części PiS jak Józef Darski i nie wiem doprawdy skąd Pani entuzjazm (skoro komentatorów i środowiska bardziej umiarkowane "demaskuje" Pani jako "antypisowskie").

Obrazek użytkownika Szamanka

29-03-2016 [19:11] - Szamanka | Link:

Ważne jest, kto krytykuje i z jakiej pozycji.
Dwie różne sprawy, dwie moje opinie. Oświadczenie Targalskiego to programowa dezinformacja, bez konkretów i wskazania ew. rozwiązań.
Ścios krytykuje, ale przecież nie o tym Pan pisał, a o jego braku na NB.
I nic Pana nie może obchodzić, dlaczego krytykuję Targalskiego, a nie Ściosa.
Poza tym Ścios nie miał ambicji zaistnienia poprzez rozbicie społecznego RKW, by z pozycji Stowarzyszenia RKW+RKW podmurować swoją pozycję, jak Pan Targalski.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

27-03-2016 [17:39] - Anna Borycka | Link:

Oświadczenie RKW bardzo potrzebne, informuje, motywuje, ostrzega, podpowiada, obnaża itd. Panie Targalski, za miękko i za delikatnie. Pan potrafi mocniej, więc nie pękaj Pan, bo szkoda Polski.

Natomiast niezrozumienie intencji autora wątku przez tutejszych pisowskich wojowników jest dosyć podejrzane. Z tego co wiem, wymiana informacji w PiS przebiega dosyć dobrze, sama biorę w tym udział, więc "nie rozumiem" pewnych zachowań na Naszych Blogach. Ja tu już chyba w trzecim lub czwartym wątku różnych autorów, obserwuję ataki charakterystyczne w sieci raczej dla wsiowych prowokatorów a nie dla wojowników PiS.

Obrazek użytkownika jazgdyni

27-03-2016 [18:51] - jazgdyni | Link:

Szanowna Pani!

Jest Pani dla mnie osobą kompletnie nieznaną, a jak chciałem sobie wyguglać to wyskoczyło: "Complex" Kompleksowe Utrzymanie Czystości Anna Borycka
panoramafirm.pl/.../complex_kompleksowe_utrzymanie_czystosci_anna...
Sprzątanie wnętrz i mycie okien - "Complex" Kompleksowe Utrzymanie Czystości Anna Borycka, Rotmanka, ul. Jagodowa, (woj. pomorskie) - informacje ...

Nagle zdecydowała się Pani być na dwóch miarodajnych portalach Pytią, która z tajemniczą znajomością blogosfery pozwala sobie wystawiać opinie. Pomyślałem - wojująca feministka, a tu okazuje się z osobistego opisu "moherowa babcia".

Może więc Babciu warto najpierw się przedstawić i zaznajomić z towarzystwem.

Arbitralnych grzmotów mamy tu pod dostatkiem.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

31-03-2016 [12:45] - Anna Borycka | Link:

Szanowny Panie

Skoro Pan do mnie Babciu, no to ja Panu wzajemnie. A więc Dziadku, czyżbyś chciał mnie tropić jak Heniu Ujejską? Po co Ci to, chcesz mnie ugryźć? To na co się decyduję to moja prywatna sprawa, nic Ci do tego, a w tutejszej blogosferze jestem obecna od dawna i doskonale się orientuję. Mam się zaznajomić? Może z Heniem lub innym krakowskim kmiotkiem? Dziękuję za takie rady, ale to ja sobie wybieram towarzystwo.

Obrazek użytkownika Szamanka

27-03-2016 [19:28] - Szamanka | Link:

"Z tego co wiem, wymiana informacji w PiS przebiega dosyć dobrze, sama biorę w tym udział..."
Chyba jako przedmiot, np.gazeta i to wyborcza, bo komentarz też wślizgowy. Tak, tak...obnaża!
Całkowity brak zrozumienia tekstu wpisu Darskiego i niemal wszystkich komentarzy.
Może na onet? Tam pani, jako wsiowy prowokator, wszystko zrozumie.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

31-03-2016 [12:54] - Anna Borycka | Link:

Dobra kobieto Szamanko

Ślepota i głupota nie bolą, zaboli dopiero przebudzenie, jak po pierwszych rządach PiS. Oby tak się nie stało tym razem. Dobra kobieto, mam nadzieję że gramy w jednej drużynie, dlatego wybaczam Ci te bazgroły.

Obrazek użytkownika HenrykInny

27-03-2016 [20:56] - HenrykInny | Link:

Toz to UlaUjejska !!! ... teraz "zapodala" sie tutaj jako Anna Borecka ?!. Tonacy brzydko sie chwyta. Alez pani jest prymitywna.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

31-03-2016 [12:35] - Anna Borycka | Link:

Kmiotku krakowski to już nie prof. Woleński tylko Ujejska? Teraz wszystkie twoje profile będą tropić Ujejską kiedy ktoś będzie miał inne zdanie? Kmiotku, nawet moje nazwisko nie potrafisz poprawnie przepisać a wtrącasz się do poważnych dyskusji.

Obrazek użytkownika HenrykInny

27-03-2016 [21:05] - HenrykInny | Link:

Prosze Panstwa ... Swieta sa - wiec nie wypada , z umiarem lub wcale ... ale jedno tylko prosze ...
Prosze sie zastanowic ... nie opisujcie spektaklu , to sztuka. Zechciejcie zobaczyc teatr (i przypuszczalne tego "teatru" plany "artystyczne" na przyszlosc) co ta sztuke wystawia.

Obrazek użytkownika alchymista

27-03-2016 [22:33] - alchymista | Link:

Oooo. Tego jeszcze nie było. 116 komentarzy! Rekord, przynajmniej na naszychblogach.pl.

Ale do rzeczy. Dobrze jest czasem wylać swoje niepokoje i obawy, więc i ja wyleję.

Dzisiaj oglądałem jakiś program publicystyczny w TVP1, prowadzi go jakaś cizia w średnim wieku. Najpierw mrożący krew w zyłach o zachodniej Europie jako zalicyzowanej i prawie proislamskiej. Potem utyskiwanie na brak zakorzenienia Europy w chrześcijaństwie. Następnie cytowano kazanie jednego biskupa, a potem wypowiedź innego. Następnym materiałem była Syria. Radośnie oznajmiono, że przy pomocy rosyjskiego lotnictwa Asad odbił z rąk terrorystów Palmyrę.

Przyznam, że taka mieszanka jest niestety dobrze nam znaną manipulacją. Najpierw materiał o zdegenerowanej Europie, a potem prawie pean pochwalny na cześć rosyjskiego lotnictwa i reżimu Asada. Może zapiszę sie do KOD-u? Bo coś mi tu nie gra. Może nie tę partię poparłem w wyborach?

Oczywiście żartuję. Tę partię poparłem, bo innej nie było. Faktem jednak jest, że pozainstytucjonalna partia rosyjska działa we wszystkich oficjalnych partiach politycznych w Polsce. I tego niestety nie da się zmienić za pomocą kartki wyborczej, tylko wytrwała praca własna może to przemóc.

Widziałem dziś zająca. Byle do wiosny!

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

29-03-2016 [12:41] - Ryszard Surmacz | Link:

Taka wyliczanka (mowa o Oświadczeniu) jest oczywiście bardzo potrzebna, ale nie może być podawana w formie pretensji, z jednego podstawowego powodu:
- zbyt krótki okres sprawowania władzy.

Ale są też zaskakujące okoliczności dodatkowe:
- zaskoczenie PiS-u reakcją opozycji i silnym jej poparciem zewnętrznym (jak można było o tym nie wiedzieć?),
- nieprzygotowanie do objęcia samodzielnej władzy (brak gabinetu cieni),
- tzw. krótka ławka,
- nadal gabinetowy sposób myślenia i działania,
- brak wymiany starych decydentów, która jest podstawą działania każdej nowej władzy,
- brak alternatywy medialnej, pudrem niczego się nie załatwi,
- zauważalne spowolnienie reform, które może być powiązane z szeroką opozycją (np. brak zgody Obamy na spotkanie z Dudą).

Reasumując: wytworzyła się taka sytuacja, że rząd czeka na większe poparcie i zaangażowanie społeczne, a wyborcy i sympatycy PiS na działania rządu, które dają im narzędzia do rąk. Pomiędzy zaczyna się tworzyć niebezpieczna pustka. I to jest najbardziej niepokojące.

Obrazek użytkownika HenrykInny

29-03-2016 [18:36] - HenrykInny | Link:

Na ta "pustke" idzie wlasnie "gra". Przy okazji rozbijajac szeregi wyborcow PiS , siejac niezadowolenie i oglupienie. Po to zostalo stworzone to RKW+RKW Stowarzyszenie."Pilnowanie " wyborow to "takie cos" co daje legitymacje i dolozono "kontrole wladzy" ... by nie bylo watpliwosci ze to "szczytny" Ruch.

Obrazek użytkownika V for Vendetta

30-03-2016 [10:54] - V for Vendetta | Link:

Na NB jest zakaz pisania o Targalskim & PZPR ? Mój poprzedni wpis o wpływie "epizodu" na dzisiejszego Targalskiego "nie przeszedł"...

Obrazek użytkownika JacBiel

30-03-2016 [12:56] - JacBiel | Link:

Więc uważa Pan, że ten fakt z biografii Targalskiego, jest przyczyną dzisiejszej spierdoliny w wykonaniu PiS?
czy tak tylko chciał Pan sobie przyhejterzyć?

Obrazek użytkownika V for Vendetta

30-03-2016 [15:16] - V for Vendetta | Link:

Napisałem tylko, że "ten fakt" ma moim zdaniem wpływ na "dzisiejszego" Pana Targalskiego, i że Pan Targalski ma dzisiaj tak silne wyrzuty sumienia, że pragnie odkomunizowania Polski w 100 dni.

Obrazek użytkownika JacBiel

30-03-2016 [16:34] - JacBiel | Link:

Pomijając pańską chamską "psychoanalizę", w tekście o dekomunizacji jest jeden akapit, w sprawie zbioru zastrzeżonego IPN. Sprawą tą dr Targalski zajmuje się nieco dłużej niż 100 dni, to raz, a dwa, raczej każdy uważa, że 100 dni to lepszy termin, niż 100 lat.

Jak Pan wyobraża sobie sprawne działanie administracji zinfiltrowanej przez zdrajców na wysokich stanowiskach?
Szereg problemów należy uszeregować tak, żeby pierwszym do rozwiązania był ten, na którym opiera się tysiąc innych.

To proste - rozwiązując jeden problem zasadniczy, rozwiązuje się jednocześnie 1000 problemów zależnych. Odwrotnie to nie działa - i o tym jest artykuł. Pan poćwiczy trochę czytanie ze zrozumieniem i przestanie wyjeżdżać z argumentami ad hominem. To na początek wystarczy.

Obrazek użytkownika V for Vendetta

31-03-2016 [00:19] - V for Vendetta | Link:

Pan Targalski jest po prostu niewiarygodny jako antypisowiec. W tym problem - i Jego, i Pański. Nic się z tym zrobić już nie da. Czasy są inne. Teraz ludzie ze sobą bardzo dużo "gadają". O historii najnowszej. O Żołnierzach Wyklętych i o tym kto Ich mordował. O tym skąd się wzięła PZPR i komu służyła. Ludzie ze sobą gadają również o Ruchu Kontroli Wyborów, skąd się on wziął, jak powstał, kto go zakładał, oraz co się z nim stało tuż po wielkiej niespodziewanej klęsce Brąka. I o tym, jak powstało RKW-bis, w jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze i najważniejsze - po co powstało.

Obrazek użytkownika JacBiel

31-03-2016 [00:29] - JacBiel | Link:

Mistrzu zawoalowanej insynuacji i aluzji, zmień imię na V jak piąta kolumna - hihihihi
Poza tym nie jestem anty-pisowy, tylko pro-pisowy, i tyle z pańskich mądrości i pogaduszek z magla :-))

Strony