Komunikat nr 1 Stowarzyszenia RKW z 25 czerwca 2015

Na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy wybrał jednogłośnie dwóch wiceprzewodniczących: Jadwigę Chmielowską (Sosnowiec) i Sławomira Stańczuka (Suwałki), sekretarza Marię Wilczańską (Lublin) i skarbnika Wiolettę Machniewską (Warmia i Mazury).

Najważniejszą sprawą było przygotowanie do kontroli referendum i wyborów parlamentarnych. Postanowiono oprzeć się na dotychczasowym systemie informatycznym, preferując rozwiązanie polegające na wpisywaniu przez koordynatorów wyników z poszczególnych okw na formularz, który następnie wysyłany będzie do centralnego systemu. Jednocześnie osobno utworzone zostanie archiwum dla gromadzenia skanów i zdjęć protokołów, które będzie mógł przesyłać każdy.

Omówiono sprawy związane z organizowanymi zjazdami wojewódzkimi, na których wybrani zostaną delegaci do Rady.
Podjęto decyzję o utworzeniu własnej sondażowni i w miarę możliwości zakładania regionalnych biur interwencji, które broniłyby obywateli przed nadużyciami ze strony władzy.
Podsumowano prace dotyczące zakładania regionalnych portali RKW, które będą mogły liczyć na pomoc Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Postanowiono też, że - po zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania technicznego - obrady Zarządu będą mogli śledzić koordynatorzy okręgowi i powiatowi.

Jerzy Targalski
Prezes RKW

Oświadczenie Stowarzyszenia RKW

Referendum wyznaczone na 6 września w sprawie wprowadzenia lub odrzucenia jednomandatowych okręgów wyborczych, utrzymania bądź likwidacji dotacji budżetowych dla partii, które w wyborach uzyskają co najmniej 3 proc. głosów i automatycznego rozstrzygania wątpliwości między urzędem skarbowym a podatnikiem na korzyść tego ostatniego rodzi pokusę wielu fałszerstw ze strony administracji państwowej. Zwłaszcza na fałszerstwa narażone są dane dotyczące frekwencji oraz odpowiedź na drugie i trzecie pytanie. Dlatego Stowarzyszenie RKW, nie wypowiadając się czy i jak powinno się głosować, gdyż to zależy od zróżnicowanych poglądów uczestników RKW, będzie kontrolowało przebieg referendum, by jego wyniki nie zostały sfałszowane.

Referendum będzie dla Stowarzyszenia RKW doskonałym poligonem by - zgodnie z ustaleniami i wnioskami zgłaszanymi 20 czerwca w Częstochowie - doskonalić struktury w terenie i uzupełnić te "białe plamy" jakie są na naszej mapie sieci koordynatorów RKW. Kandydatów do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych prosimy o zgłaszanie się do naszych lokalnych koordynatorów. Ich Aktualna lista znajduje się na stronie www.stopfalszowaniuwyborów.pl.

Z upoważnienia Zarządu
Jerzy Targalski

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika angela

27-06-2015 [14:22] - angela | Link:

Wspaniala hybryda, taka na miare konstruktora.?

Obrazek użytkownika jdj

27-06-2015 [15:31] - jdj | Link:

"Prezydium Zarządu Stowarzyszenia RKW"
A może by tak po chrześcijańsku, z różańcem w ręce, przyznać się do manipulacji przy zakładaniu Stowarzyszenia i uczciwie przedstawić do tego powody, panie Redaktorze?

Obrazek użytkownika Józef Darski

27-06-2015 [16:50] - Józef Darski | Link:

A może Pan nie będzie kłamał?

Obrazek użytkownika jdj

27-06-2015 [17:21] - jdj | Link:

Nic więcej?