O różnicach między II RP a III RP

    W zeszłym roku obchodziliśmy rocznice stulecia ogłoszenia niepodległości Polski w 1918 roku.  Można było odnieść wrażenie, iż przez całe te sto lat istniało jedno państwo polskie.  Nie jest to jednak prawda.  W owym okresie istniały trzy różne państwa, wszystkie o nazwie Polska.

Pierwsze z nich to w pełni niepodległa i suwerenna II RP istniejąca w latach 1918-1939.  Drugie to PRL - sowiecki protektorat rządzony przez przywiezionych z Moskwy komunistów, a działający w latach 1944-1989.  Trzecie zaś to obecna III RP - twór podporządkowany Unii Europejskiej [a także USA].  Istnieje on już 30 lat i stale powołuje się na dziedzictwo II RP.  Czy słusznie?

  Uważam, że nie.  Z ogromu różnic miedzy II RP a III RP zdałam sobie sprawę czytając  w ostatnim numerze "Sieci" [nr 13/2019] artykuł Michała Muzyczuka "Polski tygiel" oraz wywiadu z prof. Mieczysławem Rybą, zatytułowanym "Wielokulturowość była dla II RP potężnym wyzwaniem".  Dowiadujemy się z nich, że ponad jedna trzecia mieszkańców II RP nie była wcale Polakami.  Na około 30 milionów obywateli, 5 było Ukraińcami, 3 Żydami, a 2 Białorusinami.  Była też dość liczna mniejszość niemiecka.

Profesor Ryszard Legutko w swej książce "Esej o duszy polskiej" stwierdza:

  "Autor przeciwstawia się poglądowi, według którego Polacy są narodem historycznym. Twierdzi, że w 1945 roku doszło do wielopoziomowej rewolucji. Po II wojnie światowej zaczęto budować nową Polskę zamiast odbudowywać, jak to miało miejsce po I wojnie. Przez ponad 40 lat istnienia PRL Polacy stali się "narodem PRL-owskim". Legutko w swojej książce stara się rehabilitować pojęcia "naród" i "nacjonalizm". Zwraca też uwagę, że po 1989 roku polskie elity nie są w stanie odbudować narodowej tożsamości." {TUTAJ}.

  Jeśli dodamy do tego przesuniecie terytorium naszego kraju na zachód i jego zmniejszenie oraz zagładę warstwy ziemiańskiej i ruinę kilkunastu tysięcy dworów i dworków szlacheckich to widzimy, ze III RP jest zupełnie innym państwem niż II RP.  Mimo upływu 30 lat - III RP wciąż więcej łączy z PRL niż z II RP.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

05-04-2019 [23:03] - Zygmunt Korus | Link:

Najlepszym przykładem "nacelowania na rozbicie kulturowe i duchowe" jest kariera w PRL-u Gombrowicza: kto i dlaczego go lansował dawniej i chce usilnie robić to dziś? Zdruzgotanie wszelkiej formy moralnej, religijnej i konwencji oraz antyszlacheckość - oto paradygmat (baza i horyzont) tego windowania pisarza spoza kraju, ale jakże przydatnego wrogom polskości tu i tam.
[Uwaga na boku; stylistyczna do fragmentu tekstu]: to nie jest cytat z Legutki, że coś on stwierdza w słowach z jego ust. Przytaczane jest bowiem omówienie recenzentów.]

Obrazek użytkownika elig

06-04-2019 [02:07] - elig | Link:

Czytałam tę książkę.  Zacytowana przeze  mnie wypowiedź dobrze ją podsumowuje.

Obrazek użytkownika Jabe

05-04-2019 [23:42] - Jabe | Link:

Jeśli wyreżyserowana pokojowa przemiana PRL w III RP zasługuje na nazwanie powstaniem nowego państwa, to zbrojny przewrót dokonany przez Józefa Piłsudskiego też.

Obrazek użytkownika elig

06-04-2019 [02:10] - elig | Link:

Nie zgadzam się z tym.  To był zwykły pucz nie zmieniający charakteru państwa.

Obrazek użytkownika Jabe

06-04-2019 [08:59] - Jabe | Link:

Charakter państwa brzmi bardzo subiektywnie. Chodzi o zmianę nazwy i założenie orłu korony? (niesuwerennej zresztą)

Obrazek użytkownika Marek1taki

06-04-2019 [08:47] - Marek1taki | Link:

W zagładzie ziemiaństwa i Polskości w kształcie nadanym przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów dziejową rolę odegrały nie rozbiory (mimo przekształceń własnościowych) tylko  rewolucja bolszewicka, kontrrewolucja jaką była wojna polsko-bolszewicka i zdrada dokonana w Rydze. Od tego momentu losy były przesądzone. Wysiłek Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich został zmarnowany a II wojna nieuchronna.
Kryzys elit nie jest jednak przypadłością polską. W skali Europy Środkowo-Wschodniej ten kryzys sprawia, że Białorusini z Litwinami prowadzą jałowe spory o genezę swych państw opierając je na wrogich sobie doktrynach historycznych. Podobnie Ukraińcy nie nawiązują do Rusi Kijowskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo historię im piszą apologeci Chmielnickiego i Bandery. Polska nie wypada wiele lepiej z horyzontem ograniczonym do linii Cursona, z samoograniczeniem w Rydze jako etapem przejściowym. Ta ideologiczna niesuwerenność zaowocowała zagładą elit Polski w Akcji Burza i Powstaniu Warszawskim. Obecna dywersja nosi nazwę Polin i zmierza do nowego ładu geopolitycznego. Idea państwa od Odessy do Szczecina przestanie być ciemnogrodzka.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

06-04-2019 [12:14] - Ryszard Surmacz | Link:

Dobrze, że ruszyła Pani ten temat. Bardzo pobieżnie tę logikę można zaakceptować, ale należy ją rozpisać szerzej. Ja na ten temat już piszę od 1990 r. Ale zasypać dziurę, którą wykopał PRL, jest bardzo trudno, tym bardziej, że większość społeczeństwa albo nie chce, albo nie ma świadomości, ze trzeba to zrobić. W II RP czekają na nas odpowiedzi na pytanie co dziś mamy robić? Leżą niemal na ulicy, ale PRL i tzw. III RP sprawiły, że dla nas są niedostrzegalne. To nasz dramat. Dramat.

Obrazek użytkownika elig

06-04-2019 [14:14] - elig | Link:

Dobry komentarz.  Ja tych leżących na ulicy odpowiedzi nie widzę.  Sytuacja jest już inna i należałoby wymyślić coś nowego.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

06-04-2019 [15:29] - Ryszard Surmacz | Link:

Może następny wpis poświęcę II RP. Owszem, sytuacja jest już inna, lecz ciągłość musi być zachowana. Są więc określone wzorce, których ani nie jesteśmy w stanie zmienić, ani się od nich się odciąć, leżą bowiem w charakterze narodowym i geopolitycznych uwarunkowaniach. Próba odcięcia się od naszych parametrów narodowych nastąpiła w PRL. Dziś problem się jeszcze pogłębił: niski poziom nauczania i wiedzy kulturowej, jeszcze gorzej z poczuciem tożsamości (identyfikacji), brak punktu odniesienia. Odniesieniem stał się hasłowy dobrobyt. Dobrobyt bez obudowania go świadomością i solidarnością jest tylko hasłem wyborczym. Dobrobyt zapewnia i utrzymuje go siłą państwa. A tego raczej w Polsce się nie rozumie.I to jest problem, Taki problem nie istniał w II RP.

Obrazek użytkownika Zunrin

07-04-2019 [01:22] - Zunrin | Link:

Problem jest ze strażnikami tej nie-pamięci. Samo PRL-owskie totalne ocenzurowanie okresu międzywojennego to jedno, ale po 1989 dalej pilnowano, żebyśmy za wiele o tym okresie nie wiedzieli.