Oświadczenie Stowarzyszenia RKW w sprawie „Dobrej zmiany”

W ostatnich wyborach parlamentarnych obywatele zadecydowali oddać władzę w ręce jednej partii  - Prawa i Sprawiedliwości. Opowiedzieli się nie tylko za radykalną zmianą dotychczasowej polityki, ale za odbudową Polski, za zmianą dotychczasowego systemu funkcjonowania państwa. Chcieli, aby politycy działali w interesie Polski, a nie obcych państw. Wyborcy uwierzyli, że ich kartka wyborcza coś zmieni. Teraz przekonują się, że bez względu na to kto jest u władzy i tak karuzela stanowisk i stare układy są silniejsze. W kolejnych wyborach ludzie nie pójdą już głosować i całkowicie odwrócą się od życia politycznego, a bez poparcia społecznego nie można zbudować niepodległego państwa.

Niektóre z reform już przeprowadzonych wskazują, że wielu polityków PiS posiada wizję naprawy państwa. Niestety, nasz niepokój budzi pomijanie istotnych decyzji i reform, pozostawianie w ministerstwach, we wszystkich ważnych instytucjach centralnych, także w Kancelarii Prezydenta, w Sejmie i Senacie starych urzędników niższego i wyższego szczebla,  oraz fala mianowań osób niekompetentnych, a nawet gotowych kontynuować politykę poprzednich rządów PO, PSL i SLD.

- Nadal nie uchylono Ustawy 1066, która pozwala na interwencję na terenie Polski obcym państwom, nawet tym, które nie są członkami Unii Europejskiej.

- Nic nam nie wiadomo o zwróceniu się Prezydenta, rządu, czy jakiejkolwiek władzy konstytucyjnej do NATO o pomoc w wyjaśnieniu sprawy katastrofy rządowego samolotu TU 154 w Smoleńsku. W poprzednim okresie była wielokrotnie zgłaszana taka gotowość ze strony naszych sojuszników, ale nikt z władz konstytucyjnych nie zwrócił się o to – nie jest zrozumiałe dlaczego po zmianie władz nie ma na ten temat  żadnej informacji.

- Mimo zapowiedzi narazie nie ujawniono ani zbioru zastrzeżonego IPN, ani Aneksu do Raportu WSI, a nawet temat ten całkowicie zniknął z debaty publicznej. Nie wykorzystano też możliwości zwrócenia się o pomoc do Instytutu Gaucka, o czym kilka lat temu mówiły opozycja. Nie ujawniono agentury służb komunistycznych wśród Polonii, a temat ten stanowi tabu. Jeśli Aneksu do Raportu WSI nie ma to należy wyciągnąć konsekwencje wobec konkretnych osób.

- Nie wyciągnięto konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za stosowanie pozaprawnych represji wobec społeczeństwa. Wystarczy przypomnieć strzelanie do górników z broni gładkolufowej, rokroczne prowokacje policyjne wobec uczestników Marszu Niepodległości, torturowanie kibiców (Akcja „Widelec”), m. in. spalenie budki pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej (o co oskarżono Ruch Narodowy). Winni wydawania rozkazów i ich wykonywania nagle przestali rząd interesować. W represjonowaniu Narodu na tak wielką skalę uczestniczyły nie tylko pojedyncze osoby lecz musiały w tym brać udział struktury ministerstw siłowych; dawno te osoby powinny być nie tylko usunięte ze służby lecz ponieść konsekwencje karne, by nigdy w przyszłości nie znaleźli się oficerowie, czy szeregowi funkcjonariusze, którzy daliby się użyć przez sprawujących władze do represjonowania Narodu.

- „Zapomniano” o sfałszowanych wyborach samorządowych i milcząco uznano, iż fałszerstwa wyborcze mogą być podstawą legalnej władzy samorządowej. Kwestia sfałszowanych wyborów samorządowych zagrozi realizacji wielu ważnych programów rządowych, które będą wymagały współpracy z samorządami lub będą powiązane z wydatkami budżetów samorządowych (np. władze lokalne mogą sabotować program 500 plus). Nierozwiązanie spraw związanych ze sfałszowanymi wyborami 2014 roku, pozostawienie samorządów w rękach lokalnych układów politycznych, a częstokroć w rękach lokalnych ponadpartyjnych koterii i mafii, które decydują personalnie, kto ma być w jakiej partii, by bronić gminnego i powiatowego betonu, wcześniej czy później zaowocuje dwuwładzą w Polsce i wojną podjazdową ze strony broniącego się układu. Jedynie powtórzenie zwycięstwa wyborczego w skali samorządowej uchronić może Polskę przed ślepą uliczką tolerowania władz samorządowych pochodzących ze sfałszowanych wyborów.

- Zapomina się o konieczności zmiany zasad funkcjonowania i wymiany składu Państwowej Komisji Wyborczej, która działa na bazie przestarzałej i złej ordynacji wyborczej a ponadto każdorazowo i poza wszelką kontrolą uchwala takie Wytyczne pracy Obwodowych Komisji Wyborczych, które z roku na rok generują coraz bardziej doprecyzowane rozwiązania umożliwiające fałszownie wyborów. Przedstawiane w tym względzie dowody przez nasze Stowarzyszenie RKW oraz  złożona przez nas w Kancelarii Prezydenta propozycja odbycia spotkań i rozmów w tym względzie, powiadomienia już w 2015 roku różnych instytucji o karygodnych praktykach PKW, w ogóle nie doczekały się do dziś jakiejkolwiek reakcji, ani ze strony tych instytucji, ani nawet przez urzędników Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wyborów w Polsce.

- Przygotowana ustawa o ochronie ziemi zakazuje jedynie sprzedaży ziemi państwowej, zapominając o ochronie przed sprzedażą cudzoziemcom ziemi prywatnej, wprowadza natomiast szereg niepotrzebnych utrudnień dla polskich rolników przy obrocie ziemią sąsiedzką przekazując jako organowi nadzoru obrotu ziemią skorumpowanej i skompromitowanej wielokrotnie w przeszłości Agencji Nieruchomości Rolnych; od jej decyzji nie ma przewidzianej instancji odwoławczej i prewencyjnego nadzoru rządu lub Sejmu nad spływającymi ofertami kupna-sprzedaży ziemi rolnej.

- Nie ma ze strony Pana Prezydenta ani rządu odpowiedzi na zebrane ponad 2,6 milionów podpisów domagających się referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi rolnej i leśnej w ręce cudzoziemców. Nie wiemy nic na temat procedowania ustawy zabezpieczającej przed wyprzedażą lasów. Decyzja o sprzedaży ziemi rolnej lub leśnej nie może zależeć od postawy ministra bowiem skład rządu zawsze może się zmienić. Powinna być gwarancja konstytucyjna, a więc powinno się odbyć referendum, którego Naród żądał.

- Nie wymieniono rad nadzorczych w spółkach węglowych i nadal nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za sytuację w kopalniach węgla kamiennego. Nie podjęto działań wiarygodnych i na odpowiednią skalę angażujących odpowiednie ministerstwa, by wyjaśnić  sprawy związane z nietykalną mafią węglową.

- W MSZ rzuca się w oczy brak jakichkolwiek zmian wewnątrz resortu, jak i w placówkach dyplomatycznych, mimo że pracownicy ambasad i konsulatów angażują się w działania KOD. W kluczowych państwach sojuszniczych interesy naszego państwa i politykę nowego rządu mają realizować osoby związane ściśle z poprzednią ekipą rządową lub wręcz z byłym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Piotr Puchta - funkcjonariusz wojskowych służb specjalnych PRL, którego karierę w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP, poprzedniczce WSI, wspierali generałowie Kiszczak i Jaruzelski został postawiony na czele ważnego departamentu MSZ. Jego ojciec Janusz Puchta był  wiceszefem WSI i wieloletnim agentem II Zarządu Sztabu Generalnego WP w PRL.

- Poparcie Marka Belki na stanowisko szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest niezrozumiałe, gdyż jest on kontynuatorem polityki Balcerowicza. Jego promotorzy zapomnieli widać o jego uwikłaniu we współpracę z SB (zarejestrowany jako ko „Belch”), jest on odpowiedzialny za zaciągnięcie kredytu w MFW wbrew stanowisku ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka, a w czasie rządów PO-PSL chciał posłużyć się środkami NBP, by zapewnić zwycięstwo wyborcze PO.

- W terenie niektórzy działacze partii rządzącej blokuje zmiany, starając zapewnić przetrwanie status quo, gdyż spodziewając się przegranej w następnych wyborach, chcą jedynie dojść do porozumienia z zastanymi układami.

- Z wielkim zadowoleniem przyjęto zapowiedź zmian w mediach publicznych i oddanie ich na służbę narodowi. Obywatele oczekują, że dyskutowana ustawa medialna sprawi, że nie będą one, jak dotąd, służyć jednej partii politycznej i postmodernistycznej ideologii. Niestety na stanowiska prezesów i dyrektorów zostały często powołane osoby niekompetentne i skompromitowane w środowisku nie tylko dziennikarskim.  Zmiany w mediach, zwłaszcza w ośrodkach regionalnych, nadal mają charakter pozorowany.

Pragniemy zwrócić uwagę, że obywatele wiele oczekują od obecnych władz. Jeśli zostaną zawiedzeni, odwrócą się od PIS. Będzie to sytuacja bardzo niebezpieczna dla Polski, bo podobnej politycznej alternatywy w obecnej sytuacji na razie nie widać, a powrót do władzy poprzedniej ekipy oznaczałby zwycięstwo Targowicy ze wszystkimi tego analogiami i konsekwencjami.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

25-03-2016 [13:29] - NASZ_HENRY | Link:

Alleluja

https://www.youtube.com/watch?...

i do przodu ;-)

Obrazek użytkownika Art

25-03-2016 [14:13] - Art | Link:

Zawiadamiam,że pp Shnepf i Ziomecka reprezentujący antypolską rację stanu w USA, mają się dobrze.

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [14:17] - Józef Darski | Link:

chodzi o to, że dosyła im sią wsparcie w postaci innych ludzi Zdradka, by mogli skuteczniej walczyć z Polską.

A dlaczego Wojciechowski pojechał na Białoruś zamiast na śmietnik? itp., itd.

Obrazek użytkownika DOBOSZ

25-03-2016 [19:57] - DOBOSZ | Link:

ja wiedziałem, że tak będzie...

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [20:21] - Szamanka | Link:

Że jak będzie?
Czemu się Pan tą wiedzą nie podzielił przed wyborami?
Albo teraz proszę napisać, jak jest.Źle jest? Gdzie?
Palnąć zdanko i zwiać.
Konkrety się liczą. Pan Darski też ogólnikowo.
Nic nie macie innego do roboty? Skopcie żonom ogródki.

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [21:58] - Józef Darski | Link:

Gdzie są konkretne wyniki Pani i kolegów myślenia przez pół roku co robić dalej. Konkret, gdzie

Obrazek użytkownika jazgdyni

25-03-2016 [22:28] - jazgdyni | Link:

Panie Doktorze!

Może Pan poczyta moje felietony. Dokładnie to przewidziałem. Właśnie - co dalej?
Może niezbyt dokładnie studiował Pan Machiavelliego, a tutaj potrzeba jeszcze więcej sprytu.
A Pan chce się zabawiać w Robespierre'a. Zapomniał Pan, że rewolucja zjada swoje dzieci?
A tak po prostu - czego Pan chce?
Gdy nawet teraz wokół prezydenta są ludzie tacy, że wybuchają opony.

Ciągle stąpamy po cienkim lodzie niestety.

Szacunek

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [09:56] - Józef Darski | Link:

mianujmy sbeków to będzie szczyt naszego sprytu. Pan widzi spryt tam, gdzie są tchórzostwo, kolesiostwo, rozgrywki klanowe i niekompetencja lub głupota. Proponuję Rotfelda na MSZ, po co ma rządzić zza kotary. To będzie dopiero sprytne.

Obrazek użytkownika jazgdyni

26-03-2016 [11:42] - jazgdyni | Link:

Przecież Pan wie, że tak nie jest. Fakt, kolesiostwo jest i będzie. Lecz to właśnie pańska rola i waszej organizacji, indywidualnie i z nazwiska wytykać takie numery. Oczywiście po dokładnym przestudiowaniu sprawy, żeby nie było tak, jak z dwoma ministrami odwalającymi kawał dobrej roboty - Jurgelem i Szyszko, a którym już szemrana propaganda przypięła łaty. Waszczykowski też jest dobrym ministrem MSZ. Lecz jak na razie, ilu on ma tam swoich ludzi?
Panie doktorze - pilnujcie, ale też uważajcie na konsekwencje swoich wypowiedzi. Będę sprawdzał onet i NEon.ru, by zobaczyć, kiedy ukażą się teksty, jak to Targalski zaczął PIS rozwalać.

Szacunek

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [22:53] - Szamanka | Link:

Zapytam o Pana wyniki, Panie Targalski.
Niesnaski i podejrzenia. A może już spisek? Może wtedy się Pan załapie wreszcie i zacznie się liczyć?
Społeczne RKW nie deklarowało niczego, poza kontrolą wyborów. A Pan oczekuje czego? Że powiększymy Pana Stowarzyszenie? Lubi Pan rozrabiać, to musi Pan szukać kolesiów podobnych do Pana.
Czyli takich,którzy potrafią demontować. Nie budować.

Obrazek użytkownika V for Vendetta

25-03-2016 [22:25] - V for Vendetta | Link:

Dwie osoby są mocno zaniepokojone tym wyjazdem na Białoruś. Pan Jerzy Targalski i Pan Władimir Putin.

Obrazek użytkownika jazgdyni

25-03-2016 [14:26] - jazgdyni | Link:

Panie Doktorze!

Umie Pan gotować rosół wołowy? Robi się to powoli i starannie, nie przesadzając z temperaturą gotowania.
Już na początku, gdzieś po 15 minutach, na górze zbierają się szumowiny, substancja, którą należy usunąć.
To jest właśnie to, co pan opisuje - pozostałości starego systemu i bezwartościowe składniki nowego. To są ludzie, którzy wszędzie i zawsze będą chcieli skorzystać z sytuacji.
Procesy zmiany trwają i idą w dobrym kierunku. Musi Pan to przyznać. Jasne, że nie idą tak szybko, jak Pan i ja chcielibyśmy. Lecz my jesteśmy rewolucjonistami, a wielu pisowców nie.

W ten Wielki Piątek dajmy im jeszcze nieco więcej czasu.

Radosnych i wesołych świąt wielkanocnych

Janusz Kamiński / jazgdyni

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [14:39] - Józef Darski | Link:

Ależ oczywiście, więcej czasu by mianowaś więcej ubeków, TW, złodziei, cwaniaków, Sufinów, Wojciechowskich itp., itd. Więcej czasu, bo anulowanie ustawy 1066 wymaga przecież co najmniej rok, to trzeba dobrze przygotować. no to dwa lata. A może mam wyliczać przewidziane nominacje w mediach. Najlepiej mianować tych co wyrzucali za poparcie dla lustracji. Więcej czasu.

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [18:03] - Lektor | Link:

NIE, panie pełen nienawiści, nie więcej czasu by mianować więcej ubeków, ale więcej czasu by tych potencjalnych kandydatów dobrze prześwietlić i sprawdzić ! A jak obecnie rządzący mają mieć czas do tego, kiedy są systematycznie atakowani przez polskojęzycznych przygłupów (m.in. takich jak pan), wykolejeńców z PO, pomylonych z Nowoczesnego ryśka i pogubionych z PSL-u.
Czy do pańskiej głupiej świadomości kiedykolwiek dotrze, że trzeciej altarnatywy dla Polski już nie ma ?! (No chyba, że dla pana tą właćnie trzecią alternatywą jest Nowoczesny rasiek, albo partia Razem ?!! Róbmy zatem wszystko aby tej ostatniej i normalnej alternatywie dla Polski pomóc, a nie, jak pan, bez końca jątrzyć, krytykować i nienawidzić.
Pytam pana, czy nienawiść jast domeną dzisiejszej opozycji politycznej ?! Jaśli tak, to nie powinniśmy sprowadzać islamskich emigrantów do Polski bo mamy już dosyć polskojęzycznych terrorystów politycznych, którzy walczą (opozycja totalna) o to aby wszyscy w Polsce przeszli na ich tzw. czerwoną stronę.

Obrazek użytkownika marco.kon

25-03-2016 [18:38] - marco.kon | Link:

Pana atak na J. Darskiego nie jest niczym uzasadniony, można powiedzieć nawet że jest chamski. Ja w 100 % identyfikuję się z RKW. Nie raz nie zgadzałem się z J. Darskim a nawet nie zgodził się abym prowadził bloga ale muszę zachować obiektywizm.

Marian Konarski

https://www.facebook.com/profi...

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [19:32] - Lektor | Link:

Może i chamski, ale na chamską i nieprawdziwą krytykę obecnego rządu należy odpowiadać po chamsku !

Obrazek użytkownika Jabe

25-03-2016 [19:20] - Jabe | Link:

Czyli rządzący nie mogą się zająć ważnymi sprawami, bo są zajęci oglądaniem demonstracji KOD-u? Czego się spodziewali? Że tamci będą ich głaskać i chwalić? Nawiasem mówiąc, chyba Biezmienow mówił coś o poleganiu ostatniej desce ratunku.

Rozumiem, że krytyka nie może być formą pomocy, jeno modły.

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [22:19] - Lektor | Link:

Nie proszę pana, nie muszą oglądać demonstracji, ale zamiast pracować nad ważnymi sprawami dla Polski muszą np. jak Pani Premier tłumaczyć się głupkom w parlamencie europejskim, że to PO pierwsze złamało Konstytucję, a w Polsce demokracja ma się dobrze. Jeśli pan tego nie rozumie, to nie bierz się pan za komentowanie.

Obrazek użytkownika Jabe

26-03-2016 [02:26] - Jabe | Link:

Marny wykręt.

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [19:36] - Józef Darski | Link:

PiS nikogo nie sprawdza. Chyba że sprawdzony został ubek o którym piszemy i z racji pracy w SB został mianowany do MSZ. czy chce Pan bym zaczął wyliczać nominacje już zrealizowane i przygotowane, mimo ostrzeżeń i nacisków by sbeków, tewulców i złodziei nie mianować. Co, bo prywatne układy ważniejsze? Dlatego w MSZ musi rozdawać karty Rotfeld

Obrazek użytkownika marco.kon

25-03-2016 [16:42] - marco.kon | Link:

>>> Lecz my jesteśmy rewolucjonistami, a wielu pisowców nie.<<< Ale to my powierzyliśmy PiS władzę i to my możemy ją odebrać.
Mam doświadczenie w gotowaniu rosołu, wystarczy moment zagapienia i męty stworzone z mierzwy opadają na dno garnka mocno do niego przywierając i cały rosół do zlewu. I tak to jest niestety i dotychczasowymi rządami PiS. Tworząca się organizacja Narodowcy Rzeczpospolitej Polskiej pod wodzą Mariana Kowalskiego jest po stronie rządów PiS, uznając że PiS otrzymał władzę od Narodu (tego który raczył głosować) w drodze demokratycznych wyborów. Ale to poparcie nie jest bezkrytyczne. NRP widzi to samo co RKW i też ostrzega. Coraz więcej Polaków czuje się oszukanymi i dochodzi do wniosku że PiS może być kontynuatorem okrągłego stołu. A na to nie możemy pozwolić. Jeżeli PiS nie zmieni radykalnie swojej postawy to szykowane wielkie manifestacje poparcia dla rządów Zjednoczonej Prawicy w dniu 3 Maja mogą się zamienić w manifestacje anty PiS lub może nie dojść do nich wcale.

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [23:48] - Obywatel | Link:

Marian Kowalski: "Będę polskim Putinem" - cyt. za portalem wpolityce.pl. Oczywiście oznaczać to ma "będę bezwzględnie realizował polski interes" i takie tam... Janusz Ryszard Korwin-Mikke zawsze też ma tego typu wytłumaczenia.
To może tyle co do narodowców.

Obrazek użytkownika Jabe

26-03-2016 [02:53] - Jabe | Link:

Jakieś zastrzeżenia?

Obrazek użytkownika Optymista1930

25-03-2016 [16:21] - Optymista1930 | Link:

Także jestem mocno wyprowadzony z równowagi tym stanem zaniechań i wiem, że ze złem nie można się układać, głupców zaś eliminować mechanicznie...Zobaczymy wkrótce, czy ta dobra zmiana zadziała długofalowo, czy może będziemy musieli poświęcić więcej...?

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [17:16] - Szamanka | Link:

Panie Darski, skoro ma Pan tak rozbudowane stowarzyszenie, to dlaczego nie kontroluje Pan władzy na poziomie wojewódzkim lub w ogóle, prezydentów miast, którzy reprezentują wrogość wobec Polski, bo przynależą do poprzednich struktur?

Pan się czepia, Panie Darski! Operuje ogólnikami.Konkrety, kawa na ławę! Gdzie i w jakim urzędzie uprawia PIS nepotyzm? Nazwiska!
Bo wtedy potraktuję Pana zarzuty poważnie. A na razie to Pan tylko jątrzy.Ma to być kara za szlaban w TV?

Albo prawdą jest, że Stowarzyszenie RKW+ RKW musi zaistnieć, a najlepiej uderzać w tego, który honorowo przyjmie na klatę i się nie odwinie, jak zrobiłby to Schetyna, czy inny zdrajca.
I jakoś KODów Pan nie krytykuje. Sami swoi?
I proszę podpisać ten "Zarząd"nazwiskami! Oraz miejsce, gdzie obradowaliście i kiedy.
Może znowu w Akademii Buzka w Częstochowie?

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [19:32] - Józef Darski | Link:

honorowo - wolne żarty. Jest w kilku woj. zakaz współpracy z nami.
A innymi zajmujemy się cały czas.

A propos, jaki jest wynik półrocznego myślenia pt. co robić dalej po wyborach tzw. społecznego RKW?

Nie widziałem Pani na demonstracji St. RKW pod Agorą? Nie widziałem Pani w Pułtusku itp., itd

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [20:08] - Szamanka | Link:

Demonstracje są dla KODu! I, jak widać, dla RKW+RKW.

Ruch Kontroli Wyborów ten społeczny, miałby demonstrować? Mało w Polsce chaosu?
A Pan dokłada do pieca, bo tylko to Pan potrafi. Nudno tak, bez zaproszeń do telewizji, prawda?
A propos "społecznego RKW" - my się udzielamy bez wynagrodzenia.
Społecznie.
A Pan dostaje prowizję od ilości kalumnii na nową władzę?

Zakaz współpracy wydali wojewodowie, czy pani premier?
Bo to rządu się Pan czepia, nie wojewodów.

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [23:42] - Obywatel | Link:

Demonstracje są dla obywateli. Państwo jest dla obywateli. Politycy pracują dla obywateli.

Obrazek użytkownika HenrykInny

25-03-2016 [19:04] - HenrykInny | Link:

Czesc -1

A ja informuje ze mamy rzady PiS od okolo czterech miesiecy. Mase problemow i zasadzek pozostawionych przez bande zdrajcow i sprzedawczykow. Nie bede sie "wyszczegolowial" , ze Sady , ze Prokuratoria i cala masa innej , nazwe ja , patologicznej masy oblepiajacej Polske jest w ciaglym ataku i jak "swinia" w nieustajacej szkodzie. Co moze PiS ?!. Tylko to co robi !!! , porzadek od podstaw. Podstaw Panstwa jak TK , Sady i po kolei ... Mamy aktualnie cos bardzo waznego co ma sie odbyc w Polsce.
Powtarzam cos bardzo waznego co musimy upilnowac i drugie co zdaje sie da nam stabilnosc i ochrone na przyszlosc.
Ta "banda" odwazyla sie na mord 96 najwazniejszych ludzi w Panstwie . Czy jest taka pewnosc ze nie odwazy sie na cos rownie zbrodniczego podczas SDM. Ja takiej pewnosci nie mam.
Wszystkie te zadania czy oczekiwania ktore zostaly w tym wpisie wymienione , czy mozliwe sa do zrealizowania ?! ... od reki , czy moze te cztery , piec miesiecy to tak duzo uplynelo ze juz po "ptokach" ... jak to sie mawia. Chcialbym uslyszec jak to zrobic w takim beznadziejnie krotkim czasie majac na glowie taki ogrom "degrengolady" struktur RP. Chcialbym uslyszec jak to zrobic , szybko !!! , gdy mamy tak wrogich "sasiadow" ktorzy nie pozostaja bezczynni , neutralni wobec naszego kraju.Na koniec jak to zrobic ?! , szybko , gdy w Polsce dziala jawna Targowica tzn. oficjalnie , partie opozycyjne niby , skad wsparcie dostaja ?. Czy mamy Polska prase , telewizje , radio ... banki ?! ... itd. Mozna dlugo.
Czy RKW , Stowarzyszenie zaczyna dzialalnosc polityczna probujac skupic ludzi niezadowolonych. Niezadowolonych w wyniku , w sposob w ktorym to "niezadowolenie" jest im suflowane , sterowane , kierunkowane ... . Wlasny "oboz" szuka wpadek i potkniec wlasnego Rzadu i wlasnego Prezydenta.

Bedziecie ich Panstwo ze Stowarzyszenia ... obalac ?!!!.

CDN w czesci 2

Obrazek użytkownika marco.kon

25-03-2016 [19:24] - marco.kon | Link:

Dopingować. Póki co. A w czasie wyborów samorządowych ocenić. Tylko tyle.

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [19:42] - Lektor | Link:

Przeczytajcie obie części komentarza HenrykInny, bo jest tutaj wyłożona kawa na lawę, a potem - do kościoła modlić się ! Ci z RKW powinni zamknąć japy i czekać cierpliwie na powtórzone wybory samorządowe. Po tych będą mieli pełne ręce roboty !

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [20:17] - Szamanka | Link:

"Ci z RKW powinni zamknąć japy"

Ja jestem z RKW. Społecznego, nie stowarzyszonego.
I też chcę powtórzenia wyborów samorządowych.
Pan Darski reprezentuje RKW+RKW, żywot stworzony jako instytucja. A każda instytucja uzurpuje sobie prawo do kierowania. I RKW+RKW kontroluje pisowski rząd.
To taki przymus podkreślania swego znaczenia. Bo gdyby kontrolował PO, albo wojewódzkie władze, protokół byłby za długi.

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [22:09] - Lektor | Link:

Tym z RKW społecznego gratulujemy i dziękujemy za ich dotychczasową pracę, prosząc o dalszą, ale jak pani pisze ci z RKW+RKW są zniecierpliwieni, że jeszcze nie zasiadają w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa ..... i jątrzą !

Obrazek użytkownika Szamanka

25-03-2016 [22:45] - Szamanka | Link:

Jeżeli my sami podpalamy, to czego oczekiwać od tej zakodowanej sfory?
Preteksty znajdą się zawsze.
PIS podejmuje decyzje. Gdzie drwa rąbią, drzagi zawsze są...
Trzeba patrzeć na ręce i doradzać lub pytać.
Ale publicznie brudy prać? Nie godzi się Polakowi!
I tu pytam, kim jest Darski?

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [23:38] - Obywatel | Link:

Jakie pranie brudów? Zupełne pomylenie pojęć. Publiczne stawianie spraw ważnych dla Polski to pranie brudów?
Politycy są tylko (i aż) "oddelegowanymi" przez wyborców fachowcami. Także politycy PiS.
Jakie podpalanie? Podpalała to Agencja budki w Warszawie...

Obrazek użytkownika Szamanka

26-03-2016 [09:21] - Szamanka | Link:

A jakie rozwiązania podsuwa Pan Darski?
Ma ludzi na te "źle"obsadzone stanowiska, czy tylko marudzi?
Dlaczego pokazuje tylko błędy, a nie pisze o sukcesach?
Kontrola to oba fronty!

Obrazek użytkownika Obywatel

26-03-2016 [16:34] - Obywatel | Link:

O sukcesach nikt nie zabrania pisać PR-owcom. Kontrola społeczna władzy nie polega na świadczeniu usług PR dla rządu.

Obrazek użytkownika Szamanka

26-03-2016 [19:45] - Szamanka | Link:

Nie zgadzam się. Notkę sygnuje RKW+RKW.
To trzeba się wywiązać, nie tylko jątrzyć.
Powtarzam, kontrola, to osiągnięcia vs braki.
Co ma z tym PR wspólnego?
Przecież PO już nie rządzi. Tam obowiązywał pijar, nie informacja.

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [22:58] - Obywatel | Link:

No tak, prawie wszyscy tu piszący chcą się dorwać do żłobu. Ale pomysł... Tak, jestem zniecierpliwiony. Nie załatwia się wielu ważnych spraw: nie ma publikacji uzupełnienia raportu o WSI, nie ma awansu generalskiego dla płk. Kuklińskiego (symbol, ale też ważny), nie ma nowych nie-Koziejowych strategii bezpieczeństwa z BBN, de facto nie ma stopniowej likwidacji zbioru zastrzeżonego. U Aleksandra Ściosa czeka znacznie dłuższa lista ważnych postulatów.
Ale to w sumie nic, bo nie ma nawet aktów łaski dla dzielnych niewinnych ludzi, którzy poszli/pójdą siedzieć do aresztu/więzienia. Co jest oczywistym skandalem, którego elektorat PiS nie zapomni!
Wiele zdziałał min. Macierewicz. O dziwo, robi coś dobrego min. Ziobro. Doceniam starania na rzecz gazociągu z Danii i konsolidacji państw ABC. Ale ogólny przekaz dla choć trochę znających się na rzeczy jest taki: "spokojnie, nie bójcie się, będzie jak za AWS-u".
Z pozycji pseudoprawicowych rozczarowanych mamić będą putinowcy z RN i okolic. PiS nawet się z nimi nieco "koleguje" (zob. np. zespół parlamentarny "endeków"), więc skąd pochłaniacz mediów "niepokornych" ma wiedzieć, że RN w wielkiej części to "partia rosyjska"?

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [20:36] - Józef Darski | Link:

wyborów samorządowych PiS nie powtórzy. Układy lokalne ważniejsze, dogadywanie się z PSL i PO. Usprawiedliwienie dla takich jak Pan - możemy uzyskać gorsze wyniki, więc lepiej czekać

Obrazek użytkownika Lektor

25-03-2016 [22:00] - Lektor | Link:

No czekać ?! Przed tymi wyborami wszyscy "działacze" RKW powinni zakasać rękawy i zabrać się do roboty ( a nie czekać na nominacje w spółkach skarbu państwa).

Obrazek użytkownika HenrykInny

25-03-2016 [19:13] - HenrykInny | Link:

Czesc 2-ostatnia

Mialem juz wczesniej pisac czy opisac do czego ta "orkiestra" przygrywa. Ale ze to byl na poczatku "hejnalista" i dopiero rysowal sie sklad tych "grajkow" , milczalem. Dzis gdy "hejnalista" przeszedl na pozycje "dyrygenta" i zaczyna pierwsze ruchy batuta ... cos mi sie czerwonego zaswiecilo. Zaloze sie ze za chwile "Dyrygent" zacznie prace nad "partytura" !!!.
Jestescie Panowie "przewidywalni" jak kalendarz. Mam na mysli imc P.Targalskiego i jego akolitow tu na NB. Przez niego sciagnietych i umocowanych. Najpierw ukazuja sie takie nazwijmy to "zajawki" (mysle ze sondujace) a potem nastepuje to co wlasciwe i wiem na sto procent ze jak jeden czy drugi wychodzi z jakims tematem to nie jest to przypadek a juz na pewno nie sa to przemyslenia "niezaleznego" blogera. Zaraz tez w tym temacie pojawiaja sie ci sami co zawsze.
Panie Targalski co powodowalo ze Pan ten tekst zamiescil ?!. Zbudowal Pan juz cos co w zamysle ma oslabiac PiS , czyli RKW-RKW Stowarzyszenie. Pan naturalnie twierdzi wszem i wobec ze ten Ruch ma kontrolowac wladze. Pytam sie , czy sa jakies dzialania podjete przez RKW wobec innych ugrupowan politycznych niz PiS. Nie slyszalem o jakiejs aktywnosci skierowanej w tamta strone. Przypisujecie sobie sukces wyborczy PAD i PiS. Czy gdzies mozna zobaczyc wyniki tych wyborow , wasze wyniki podsumowujace , wyliczone niezaleznie od wynikow PKW. Czy po prostu podaliscie to co PKW oglosilo tym samym uwiarygadniajac te liczby. Czy jest gdzies taki raport z tego ogolnopolskiego czuwania nad prawidlowym przebiegiem wyborow i jednych i drugich ?!!!.
Zaczal Pan w TVP-Info ... ogladalem ... szczegolnie ten ostatni Pana "wystep". To przyslowiowe wymachiwanie "siekierka". Kto to ogladal wie o czym mowa. Do czego pan zmierzal wtedy ?!!!. Ja wiem do czego !!! i w TV doskonale to odczytali. Ktos sie polapal w Pana "roli" i w pore ... tak jak ten gajowy , przegonil tego partyzanta z lasu , czyli Pana. Mysle ze juz po "karierze" telewizyjnej. Nawet w "Kulisach manipulacji" TVRep. ostatni Pana wystep w pewnym momencie spotkal sie z ostra replika P.Hejke.
Prosze pozwolic spokojnie pracowac temu Rzadowi . Prosze pozwolic spokojnie pracowac temu Prezydentowi i ludziom wokol niego skupionym.
Prosze nie przeszkadzac !!!. Na ocene ludzi obecnie sprawujacych wladze , ich dokonan , jest o wiele za wczesnie.
A tak nawiazujac jeszcze do komentarza Szamanki ... czy Zarzad tego Stowarzyszenia wie ze wystosowal takie "Oswiadczenie" ?!

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [20:34] - Józef Darski | Link:

pudło - jutro jadę do TVP Info

Republika - po prostu mam zajęcia w czwartki, gdy narywa się kulisy i mogą mnie dowieśś dopiero na nagrania fleszy.

No i co... zatkało kakao

bo nie trzeba patrzeć na innych przez pryzmat własnego chorego ego. Mnie na żadnej karierze i ekranie nie zależy.

Obrazek użytkownika HenrykInny

25-03-2016 [21:33] - HenrykInny | Link:

Czy to ten z TVN jest teraz za Rachonia (czy cos podobnego) w TVPInfo ? , czy cos pomylilem ?! Czy o to byla taka "awantura" i gorzkie zale (po wszystkich mozliwych przekaziorach) ze sie lokuje w tej stacji propagandziste , UBolow ... i co tam jeszcze bylo juz nie wspomne. Jezeli sie nie myle ... to czy teraz "propagandzista" z TVN , Ubole tam "scignieci" i to "co tam jeszcze" wczesniej bylo powodem tego Larum - teraz nie przeszkadza ?!.
Ciesze sie ze Pan sie cieszy ... ze jedzie. Wiem jak male dzieci potrafia sie cieszyc malymi zabawkami ... Dobranoc . Wypije bo lubie kakao i ide spac

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [21:56] - Józef Darski | Link:

Sufin przeszkadza cały czas, czemu dałem wyraz

nie napisałem, że się cieszę, że jadę, tylko, że jadę, więc Pana radość i triumf przedwczesne. Ekran - czy jestem czy nie jest mi to zresztą całkowicie obojętne.

Obrazek użytkownika alchymista

25-03-2016 [19:57] - alchymista | Link:

W komentarzach pod tekstem stale przewija się wątek "brak konkretów". Ja bym się pod tym podpisał. Warto byśmy znali te nazwiska, jeżeli to prawda.

Jestem zdania, że w całym systemie politycznym III RP PiS to partia najmniej skorumpowana ze wszystkich. Dlatego ją popieram od chwili jej powstania. Jednak PiS nie będzie lepszy, jeżeli rozmowa z PiS będzie operowała ogólnikami i dotyczyła tylko pewnych kwestii symbolicznych - bo dla większości wyborców PiS aneks do raportu ma wartość jedynie symboliczną - póki co nie znamy treści.

Musimy też uważnie słuchać co politycy mówią i traktować ich słowa poważnie. Problem w tym, że nie słuchamy i oczekujemy czegoś, czego oni nie obiecują. Stąd zdarza się przykrość. Zgadzam się, że sprawa Smoleńska jest priorytetowa i mam zaufanie do Antoniego Macierewicza. Mam też zaufanie do Mateusza Morawieckiego. Do pana Szyszki jakby trochę mniej ;-) Ale to niuanse.

To czego się obawiam to nagłe otwarcie kampanii pro-life. Bo to może być upadek wszelkich marzeń, upadek rządu. Jedynego rządu, który wykonał konkretne posunięcie w kierunku zwiększenia dzietności.

Obrazek użytkownika maks jamnicki

25-03-2016 [20:53] - maks jamnicki | Link:

Wcale bym się nie zdziwił, jakby doprowadzenie do śmierci tego dziecka w szpitalu Św.R. w Warszawie i sposób w jaki się to odbyło, było barbarzyńską prowokacją, by nagłośnić, spowodować określony skutek i otworzyć nowe pole rozgrywki mające "wysadzić" PiS. Środowisko Marka Jurka bardzo łatwo sprowokować do "działania". Już Marek Jurek z Ujazdowskim w zeszłym tygodniu w Poznaniu montowali ekipę do akcji. Zaprosili Kukiza, by to wziął na siebie w Sejmie jako ugrupowanie, ale ten ponoć w to nie wszedł. Nie mogą PiSu rozwalić jako "lewacy", będą próbować jako "chrześcijanie". Rozmawiałem z "wywiadowcą" który był na tym poznańskim spotkaniu, zjeździe czy jak tam. Było ponoć ok 200 osób. Często z wrogami łatwiej niż z "przyjaciółmi". Jak zresztą mówi przysłowie. Myślę, że to nie są żadne "przypadki", te różne zdarzenia.

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [21:03] - Józef Darski | Link:

To jest operacja, która ma doprowadzić do rozłamu w PiS (Marek Jurek, Jackowski itp.) i upadku rządu większościowego, wtedy potrzebny będzie koalicjant. Akcja medialna to potwierdza

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [22:07] - Obywatel | Link:

Kiedy powstawał Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny dziwnie cicho o tym było. Skądinąd, myślałem, że organizacjami łączącymi parlamentarzystów wg kryteriów ideowych są kluby, nie zespoły.

Obrazek użytkownika Tarantoga

25-03-2016 [20:23] - Tarantoga (niezweryfikowany) | Link:

Jednak sprawdza się stare przysłowie,że polskiego kotła w piekle nikt nie pilnuje...nawet sami dolewamy smoły i podsypujemy węgla...

Piłsudski miał rację...a nawet Bismarck :-(

Obrazek użytkownika Robert Kościelny

25-03-2016 [20:49] - Robert Kościelny | Link:

Nazwiska, Szanowny Panie, nazwiska, tych którzy blokują i cwaniakują w PiSie, bo takimi ogólnikami to nic Pan nie zmieni. Chyba, że o to Panu chodzi - robić dym, żeby ludzie nie dostrzegli że para nie idzie w tłoki, tylko w gwizdek.

Obrazek użytkownika Józef Darski

25-03-2016 [20:57] - Józef Darski | Link:

tak o to mi chodzi. zadowolony? i modlić się do Sufina w mediach, Puchty w MSZ, Sobańskich, Ornatowskich i dziesiątki innych.

Rozumiem, że idzie Pan do więzienia z Mossakowskim, bo Prezydent nie miał czasu sprawy załatwić. A propos, Mossakowski to Panu jest bliski ideologicznie, nie mnie.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

25-03-2016 [21:33] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Jako jedna z istotnych przyczyn katastrofy smoleńskiej był wskazywany aneks do raportu z likwidacji WSI. Jeśli to jest aktualne, to niezrozumiałe odwlekanie publikacji aneksu jest igraniem z ogniem. Opona prezydencka Bogu dzięki zawiodła i trzeba liczyć dalej na opiekę Opatrzności. Czemu?

A akcja antyaborcyjna raz już się sprawdziła, trudno się dziwić, że próbują znowu.

Obrazek użytkownika HenrykInny

25-03-2016 [21:36] - HenrykInny | Link:

Panowie - tu nie potrzeba KOD-u , marszow i innej Targowicy ... wy sami wykonczycie PiS , Rzad ...

Obrazek użytkownika V for Vendetta

25-03-2016 [22:45] - V for Vendetta | Link:

Należy odróżniać 3*RKW (sztuczny twór antypisowski) - od Ruchu Kontroli Wyborów, który jest propisowski, i który jest oddolną organizacją Wolnych Obywateli Rzeczypospolitej. Natomiast 3*RKW to sformalizowana organizacja (stowarzyszenie) powołana do życia w czerwcu 2015 przez Pana Targalskiego tuż po tym, jak się okazało, że Wujaszek Broniś "po pijaku przejechał zakonnicę na pasach". Podsumowując : stowarzyszenie Pana Targalskiego to nie jest Ruch Kontroli Wyborów. Nazwa podobna. Nic więcej.
----
Don't panic!

Obrazek użytkownika Dreamer24

25-03-2016 [23:14] - Dreamer24 | Link:

Pozostaje być optymistą: wszak Konstytucję 3 maja uchwalono dopiero 2 i pół roku od rozpoczęcia obrad Sejmu Wielkiego.

Obrazek użytkownika twardek

25-03-2016 [23:28] - twardek | Link:

Gdyby Pan był w obecnym rządzie ministrem, dajmy na to (nie przesadzajmy) ds. środowiska i miał już w tej chwili zinwentaryzowany - zastany - stan rzeczy oraz program działań naprawczych a oprócz tego także ideowe, choćby, założenia „docelowego” stanu i potrzebnych do jego osiągnięcia działań (kształtowania środowiska, edukacji obywatelskiej, monitoringu, ochrony, etc) w horyzoncie najbliższych 10-15 lat, to powiedziałbym: „panie Józefie Darski, Pan to masz kanclerską zaiste głowę, refleks i zdolność manipulatyki”.
No bo, co do manipulatyki, pewnie miałby Pan też już namierzonych kilkaset osób do wymiany czy przesunięcia albo też osób nowych – a wszystkich do przysposobienia dla zarysowanych zadań.
Wszystko to robiłby Pan przy nieustającym jazgocie ekologistów, wspieranych przez tzw. opozycję i wespół grożących obaleniem legalnej władzy. A to nie przelewki, bo zostali spuszczeni ze smyczy, pobierają instrukcje i mają bieżącą poradę gremiów o trudnych do wyobrażenia możliwościach oddziaływania. Dźwigająca się z kolan Polska, z aspiracjami do odbudowy swej populacji, gospodarki i sił zbrojnych działa na nich jak płachta na byka. Nie mnóżmy tedy „bytów” nad potrzeby.

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [00:45] - Józef Darski | Link:

nie znam się na środowisku, tam gdzie się znam wiem co trzeba. nie posługuję się kalendarzykiem z nazwiskami synów i córek kumpli.

Obrazek użytkownika Janko Walski

25-03-2016 [23:35] - Janko Walski | Link:

Niektóre działania są rzeczywiście dziwne, zwłaszcza nominacje, ale jednak dopuszczam ich racjonalność, bo nie znam wszystkich uwarunkowań. Inne wymagają przygotowania, a sytuacja jest taka, że nie wiadomo za co najpierw się zabrać. Żaden rząd nie pracował tak intensywnie, w dodatku w warunkach nieustannego ostrzału ze wszystkich stron i wiązania sił i środków w odpieranie niekończących się ataków opozycji.

Nie widzę w działaniu Rządu niczego co można było odsunąć by móc zająć się wymienionymi zadaniami. Przejęcie
dla Polski i uruchomienie gospodarki, prokuratury, wojska, służb, mediów to przytłaczające same w sobie wyzwania, bez których mowy być nie może o jakichkolwiek innych zadaniach.

Przyjmuję roboczo, że doping RKW jest po to by oswajać opinię publiczną z kolejnymi zadaniami, które rząd będzie podejmował. Całkiem sprytnie.

Obrazek użytkownika Obywatel

25-03-2016 [23:50] - Obywatel | Link:

A poprzedni apel do prezydenta Dudy o akty łaski?

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [00:43] - Józef Darski | Link:

oczywiście, zwłaszcza anulowanie 1066 wymaga 10 lat przygotowań
no a nominacja tego sbeka to przecież była konieczność, nawet znam uwarunkowania, bo wiem kto jest faktycznym kadrowym w MSZ

Obrazek użytkownika Jabe

26-03-2016 [02:37] - Jabe | Link:

Żaden rząd nie miał takiego komfortu – prezydent, brak koalicjantów. Tłumaczenie braku woli opozycją kwilącą po tefauenach jest żałosne. Kompromitujące wręcz.

Obrazek użytkownika Es

26-03-2016 [00:26] - Es | Link:

Efekt krótkiej ławki-to odpowiedż na większość Pańskich zarzutów.Pilnie potrzeba kilkaset tysięcy jeśli nie zaufanych,to przynajmniej z szansami na ich lojalność(aby nie skończyło się jak z Marcinkiewiczem ,czy Migalskim),co najmniej w miarę profesjonalnych,nie umoczonych przeszłością ludzi do nowej służby cywilnej,administracji,spółek Skarbu Państwa(w tym i mediów),służb mundurowych,profesjonalnej dyplomacji wreszcie.Ale potrzebni są również ludzie zdolni stworzyć nowe prawo i przepisy funkcjonowania instytucji Państwa i skutecznie wprowadzający je w praktyce. Proszę powiedzieć skąd wziąć tych ludzi i mieć pewność,że po kilku dniach nowo mianowany nie okaże się byłym ubekiem,tewu,beneficjentem układów poprzednich "właścicieli"Polski i ich koterii? Gdzie znależć dobrych zastępców,aby chociażby wzmiankowanego gdzieś tu w komentarzach Sznepfa,ale i wielu innych wywalić na zbity pysk?Wychodzi na to,że chociażby Waszczykowski będzie musiał posłużyć się naturszczykami,bo inni to rzeczywiście w większości ludzie Rotwelda jeśli nie Jaruzelskiego.A może Pan podzrzuci ministrowi SZ i nam przy okazji kilka "godnych" nazwisk?
Owszem zwłoka z kilkoma rzeczami,jak aneks,zbiór zastrzeżony,śledztwa w sprawie nierozliczonych afer może zastanawiać i niepokoić,bo tu jest dowód,że po mocnym wstępie ekipy prezydencka i rzadowa ugrzęzły w bieżącej nawalance i straciły impet,którego ogromu potrzebują do spraw zasadniczych.I jestem pewien,że taką regenerację sił przyniosły by duże manifestacje poparcia,do konstruktywnej pomocy w organizacji których Pana zachęcam.Jeśli wykazywać się aktywnością,to na pewno nie w utyskiwaniu wtórując "nowoczesnej kodziarni"

Obrazek użytkownika Józef Darski

26-03-2016 [09:47] - Józef Darski | Link:

Krótką ławkę ma ten co chce ją mieć i szuka tylko wśród 5 swoich BMW.
Rozumiem, że krótka ławka ma tłumaczyć wybór ubeków, TW, złodziei, TVNowców itp., itd.

Ciekawe, że zawsze słyszę te same zarzuty. Ostatnio w 1989 i 1990 roku, a potem potępianie, tego co się wielbiło.

1989 - przeszkadzasz w porozumieniu, 1990 - oni się uczą, za krótka ławka muszą wziąć Kiszczaka itp., itd.

Za rok dwa przypomną wszystkim te dzisiejsze bredzenie. Zarchiwizowałem.

Na razie wzywam do apelu tych, którzy nazywali mnie wariatem, bolszewikiem, harcerzem i agentem, gdy krytykowałem "S" z 1982-1983 za kapitulację i przewidywałem czym się skończy, gdy pisałem, że komunizm upadnie w perspektywie 5-7 lat, a Związek Sowiecki rozpadnie się - to byą powód do określania mnie jako agenta KGB i żądania bym wyjechał z Polski to Solidarność się porozumie z władzą (Bujak). Wyjechałem i sią porozumieli. Cieszyce się. Każdy by się cieszył i dlatego chcecie powtórki. Poczekam, będę miał ubaw z Waszego biadolenia za rok. Potrafcie być tylko rabami, zero samodzielności w myśleniu. Nadajecie się jedynie do społeczeństwa plemiennego do Papuasów, choć oni nieco ewoluowali.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

26-03-2016 [10:30] - Goral Supreme | Link:

..."Potrafcie być tylko rabami, zero samodzielności w myśleniu. Nadajecie się jedynie do społeczeństwa plemiennego do Papuasów, choć oni nieco ewoluowali"...
Niezle zes pan pojechal po bandzie..
Tak jak w przeszlosci z Orbanem czy Ks.Isakowiczem-Zaleskim...
Kto jest Rabem ? kto "Papuasem" ?
Zacznij pan uzywac swoj potencjal intelektualny we wlasciwy sposob..bo mozna zuwazyc symptomy jego niezaleznosci od ...rozumu.
Nikt z nas w 1981-1982 nie byl Kaszpirowskim aby widziec co zes pan juz wtedy dostrzegal.
Nie zyjemy w 1981 roku a w 2016 gdybys pan zapomnial..
Konstruktywna krytyka Tak ! Obrazanie "papuasow" Nie !
Doskonale pan wie ,ze przyszlosc Panstwa i Narodu w obecnej chwili balansuje na krawedzi 4 glosow w Sejmie.
Po co wiec to "bicie piany" ?..aby zostac zauwazonym ?..Komu sluzy ten podzial w RKW ?
Jaka pozycje spoleczna chce pan budowac na "Hamletyzowaniu" wlasnego : " a nie mowilem" ?
Kaszpirowskich u nas za duzo...za malo ludzi zdolnych do poswiecen i pojednania...

Obrazek użytkownika Es

26-03-2016 [12:46] - Es | Link:

Proszę Pana ilość chętnych do zasiadania na tej ławce rośnie proporcjonalnie do prognoz zbliżających się wygranych wyborów.Ilu merytorycznych ludzi skłonnych do siedzenia na niej kilka lat i wykonywania ciężkiej pracy,znosząc często upokorzenia znajdzie Pan wokół siebie na przykład.Zgoda co do niektórych decyzji kadrowych,ale to czego Pan oczekuje to zaciąg ludzi z łapanki , totalna rozpierducha i postawienie "kordonu sanitarnego" na granicach.I pal diabli jakieś agencje ratingowe.Proszę rozpocząć starania o referendum wktórym znaczna większość Polaków zgodzi się na zaciśnięcie pasa i otwartą wojnę z całym światem.A tymczasem może jednak postarać się w czymś pomóc zamiast pluć zza węgła i wyrażać zdziwienie,żektoś może powiedzieć "spadaj".
PS Jak pamiętam o upadku SOwietów i zjednoczeniu Niemców powiedziałem jeszcze w uczniowskich dyskusjach ładnych parę lat przed tymi faktami więc możemy się przerzucać zdolnościami profetycznymi ,tylko,że historia toczy się w oparciu o bardziej przyziemne zdarzenia niż wizje paru nawiedzonych gości siedzących całe zycie na kanapie.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

26-03-2016 [04:46] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Oczywiście brak ludzi rzuca się w oczy. Swoją drogą jeden z wymysłów pod adresem PiS, jak to tłumy działaczy miały przebierać nóżkami, by się rzucić na państwowe posady, uległ, jak myślę, kompletnej falsyfikacji. Ale p. Sznepf nie jest ambasadorem w Tegucigalpie, na miłość boską, tylko na absolutnie najważniejszej placówce. Jak można było nie zacząć od posłania tam kogoś lojalnego wobec Polski a kumatego w tamtym środowisku? Przecież to jest równie ważne, co przejęcie służb specjalnych!

Z tego, co widać przez media, dwóch ludzi było naprawdę przygotowanych i robi swoje. Zero zaskoczenia, bo to ludzie pancerni: pp. Macierewicz i Kamiński. Teraz widać, dlaczego warto było zjeść tę żabę i znieść awanturę o ułaskawienie. Zdaje się, że wybór p. Morawieckiego też się sprawdza.

Ale posadzenie w ministerstwa pp. Jurgiela i Szyszki, którzy z miejsca zaczęli powtarzać stare błędy w imię bardzo niejasnych interesów, jest nieracjonalne (przypuszczam, że to po prostu zaufani prezesa). Pan Błaszczak też się nie sprawdza, co trzeba szczerze przyznać. Trudno uwierzyć, że nie ma świeższych ludzi w zasięgu prezesa.

Zupełnie nie do pojęcia jest niezniesienie ustawy 1066, aż trudno nie podejrzewać w tym knucia jakiegoś skrzata. No i wydaje się, że nie korzysta się z możliwości samodzielnego wyznaczania opozycji pola konfliktu, na przykład poprzez podjęcie długiej procedury wypowiadania konwencji antyprzemocowej. Wszystkie Swetru i inne Nowackie mogłyby się wspaniale zapluwać, a rząd bez problemu zepchnąłby ich do ideologicznej komórki pozbawionej poparcia społecznego. A tu kroi nam się ewidentnie sprowokowany bój aborcyjny.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

26-03-2016 [05:42] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

To miała być odpowiedź p. Es (2016-03-26 [00:26]), przepraszam za nieuważne wpisanie.

Obrazek użytkownika Jabe

26-03-2016 [13:56] - Jabe | Link:

Przed wyborami była mowa o 2 tysiącach patriotów, którzy w pełnym rynsztunku czekają by zająć kluczowe stołki. Wymiana ludzi miała być podstawą reformy, by nie powiedzieć, że ona się do tego miała sprowadzać. I gdzie to wojsko? Może i jest, ale nie każda posada jest wygodną synekurą.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

26-03-2016 [14:26] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Pan Darski sugeruje, że to wojsko jest, ale zostało odstawione na bok. Ja tam nie wiem, z mojego gumna widzę tylko to, co widzę. Rzeczy zdawałoby się, proste (typu Sznepf lub ustawa Wilhelma Zdobywcy), okazują się niemożliwe do realizacji, zamiast tego rząd zajmie się godzinami sprzedaży alkoholu.

Strony