Holistycznie o zdrowiu Polaków

W tym tygodniu, w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach miała miejsce piąta edycja Kongresu „Zdrowie Polaków”. Myślą przewodnią wydarzenia była idea „One Health – Jedno Zdrowie”. W trakcie dwóch dni debat, paneli i wykładów eksperci przeanalizowali szereg tematów wpisujących się w tę strategię.
Celem Kongresu była próba zrozumienia skomplikowanych zależności między ludzkim zdrowiem a jakością otaczającego nas środowiska. Ponad 500. przedstawicieli świata nauki i medycyny a także kultury, sportu, gospodarki rozmawiało o integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na równowagę zdrowotną.
Tegoroczny Kongres skupiał się na holistycznym podejściu do zdrowia, co podkreślał sejmowy marszałek-senior, Marek Sawicki: - Hasło wydarzenia jest bardzo ważne: „One Health – Jedno Zdrowie”. Uznaje się, że zdrowie jednostki i ekosystemu są ściśle splecione, co podkreśla istotę rozpatrywania kwestii zdrowotnych w sposób kompleksowy.
Z kolei prof. Henryk Skarżyński przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, dyrektor Światowego Centrum Słuchu, podkreślał: - Naszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie szerokiego spojrzenia na zdrowie człowieka oraz zrozumienie skomplikowanych zależności między ludzkim zdrowiem a jakością otaczającego nas środowiska. Nasza filozofia jest holistyczna, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi na ogólną równowagę zdrowotną. Wierzymy, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane.
Motywacją do rozmowy na ten temat okazał się także apel redaktorów ponad 200 cenionych czasopism medycznych na całym świecie, w którym wzywali oni do uznania kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności za globalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
- To niezwykle ważna perspektywa, która pokazuje, że zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin oraz szeroko pojętego środowiska (w tym ekosystemów) jest ściśle powiązane i współzależne. Od wzajemnego poszanowania tych elementów i ich harmonijnego współistnienia zależy człowiek – zaznaczał prof. Skarżyński.
W ciągu dwóch dni Kongresu odbyło się wiele debat, paneli i wykładów. Podczas debaty plenarnej „Starzenie się Polaków” m.in. przedstawiony został raport Banku Światowego opracowany na podstawie konsultacji społecznych, dotyczący opieki długoterminowej w Polsce. Uczestnicy analizowali wyzwania i możliwości związane z procesem starzenia oraz szukali odpowiedzi na pytania, jakie działania należy podjęć, aby zapewnić seniorom w Polsce godną jesień życia.
Z kolei w ramach debaty „Co poszczególne środowiska mogą zrobić na rzecz idei One Health” rozmawiali rektorzy uczelni wyższych, którzy poszukają odpowiedzi na pytanie, jak obszary ich działalności mogą wpisywać się w realizację tej idei. Eksperci przedstawili przykłady działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i innych uczestników społeczności, które przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska. Debata plenarna „Działania samorządu na rzecz środowiska w kontekście ochrony zdrowia”
ukazywała, jak bardzo kluczową rolę odgrywa samorząd lokalny w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska życia. W tej debacie prezydenci miast i marszałkowie województw omówili praktyki i projekty realizowane przez samorządy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego.
Podczas debaty plenarnej „Jakość kształcenia kadr medycznych” rektorzy medycznych uczelni wyższych rozmawiali m.in. o wyzwaniach stojących przed systemem edukacji medycznej, możliwościach podnoszenia standardów kształcenia przyszłych medyków, przy zapewnianiu jednocześnie wystarczających zasobów kadrowych. Chodzi przecież w tym wypadku o kluczowy element budowy zdolnej kadry medycznej, co ma bezpośredni wpływ na jakość usług medycznych i opieki zdrowotnej.
Szczególne zainteresowanie podczas 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” wzbudziła inna debata plenarna „Medycyna i sztuczna inteligencja – wzajemny wpływ na rozwój”. Sztuczna inteligencja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która może znacznie wpłynąć na medycynę i opiekę zdrowotną. W debacie tej eksperci podzielili się swoimi wizjami i doświadczeniami związanymi z stosowaniem technologii AI w medycynie. Omówili także, jakie korzyści i wyzwania wiążą się z tą współpracą oraz jakie innowacje już znalazły zastosowanie w polskim systemie ochrony zdrowia.
I wreszcie last but not least debata plenarna „Rola dziennikarza jako obserwatora społecznego w kontekście One Health”. W końcu to dziennikarze odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia i środowiska. Mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej. W tej debacie dziennikarze omówili, jak mogą pomóc w propagowaniu idei One Health i znaczenia wpływu naszego otoczenia na zdrowie.
Organizatorzy i uczestnicy 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” zaapelowali do wszystkich organizacji i decydentów zajmujących się zdrowiem publicznym oraz przywódców politycznych o podjęcie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu oraz ochronę bioróżnorodności.
- Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy środowisko naturalne, nasza planeta, doświadcza ogromnych wyzwań, związanych z kryzysem klimatycznym i utratą bioróżnorodności. Zagrożenia kumulują się przez lata. Jeszcze możemy im zapobiec. Nie zatrzymają ich jednostki, wyłącznie współpraca może przynieść korzyść – zaznaczał prof. Henryk Skarżyński.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

18-11-2023 [01:06] - u2 | Link:

wzywali oni do uznania kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności za globalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Nic na wiarę. Niech przedstawią dowody, a nie sieją nikomu niepotrzebną histerię a la Gretynka :-)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

18-11-2023 [05:41] - NASZ_HENRY | Link:


Wiarygodność medyków naukowców żyjących z  chaborów tfu łapówek,  oraz będących na etatach  Big Pharmy, po plandemi Covid 19 jest mniejsza niż zero😉