Komentarz do aktualnej sytuacji - strajki głupich kobiet

Ze względu na dzisiejsze skandaliczne wydarzenia polegające na czynnym ataku na budynki kościelne, postanowiłam zabrać głos w tej sprawie.

Po pierwsze, z przykrością należy przyznać, że doczekaliśmy się czasów, kiedy to zaczyna coraz bardziej brakować w naszym narodzie młodych kobiet. Zamiast nich pojawiły się w dużej liczbie zwyczajne prostytutki, które zasługują jedynie na bicie i pogardę.

Po drugie,  naszym wspólnym Polskim obowiązkiem jest powstrzymanie młodocianej hołoty, której wydaje się, że wszystko może, czując się całkowicie bezkarną w swoim postępowaniu.

Po trzecie, należałoby pomyśleć o jakichś zorganizowanych działaniach (być może w Internecie), które pokazałyby nasz polski sprzeciw wobec tej młodocianej ciemnoty. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie ma w Polsce miejsca dla prostytutek - ani w Sejmie, ani w przemyśle rozrywkowym, ani w szkolnictwie, ani gdziekolwiek idziej.

Po czwarte, powinniśmy pomyśleć o tym, by jak najszybciej odsunąć fizycznie tą smarkatą hołotę od ważnych osób w Państwie Polskim. Niezwykle ważne jest zaoferowanie lub udostępnienie własnego lokum w celu bezpiecznego pobytu atakowanych osób. Myślę tutaj szególnie o ochronie takich ludzi jak : Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz czy inni reprezentujący polskie ideały i Polskę noszący w sercu.

Na potrzeby chwili opracowałam kilka punktów, nad których realizacją osoby sprawujące władzę powinny się zastanowić.

1. Należy stworzyć siły porządkowe, których zadaniem będzie ostre rozprawianie się z młodocianymi smarkaczami. Wynoszenie ich z budynków kościelnych, ochrona modlących się, w tym ochrona kapłanów.

2. Koniecznie należy zaostrzyć wymiar kary za przestępstwa popełniane przez sprawców młodocianych lub sprawców do 40 r.ż.

3. Trzeba powołać do życia zakłady wychowawcze, o zaostrzonym rygorze, gdzie dopuszczalne będzie stosowanie kar cielesnych.

4. Bezwzględnie należy zdefiniować i doprecyzować w Kodeksie karnym pojęcie "moralności publicznej" i określić rodzaj czynów wymierzonych przeciwko niej.

5. Należy zaostrzyć wymiar kar za czyny skierowane przeciwko zdrowiu i życiu osób pełniących służbę publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem tych stojących na czele państwa.

6. Wartym rozważenia jest podwyższenie rangi sądownictwa kościelnego. Być może należy zastanowić się nad zrównaniem praw tego typu sądownictwa z sądownictwem świeckim.

Reforma prawa karnego powinna w pierwszej kolejności należeć do duchowieństwa katolickiego, co może być zrealizowanie poprzez utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej składającej się w przeważającej mierze z osób duchownych, na co środowisko prawnicze powinno wyrazić zgodę.

7. Godną rozważenia jest kontrola Internetu i wszystkich sieci telekomunikacyjnych.

8. Należy poważnie zastanowić się nad odebraniem praw publicznych (w tym praw wyborczych) sprawcom naruszającym moralność publiczną czy występujących przeciwko wartościom narodowym.

9. Należy zablokować wszelkie zagraniczne źródła finansowania organizacji pozarządowych.

10. Można zastanowić się nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego, włącznie z zakazem zgromadzeń. Za czyny polegające na łamaniu owego zakazu grozić powinny surowe kary finansowe oraz pobyt w areszcie.

11. Należy pomyśleć o przyspieszeniu procedur sądowych w sprawach toczonych przeciwko młodocianym sprawcom lub sprawcom do 40 r. ż. za czyny wymierzone w wyznawane w Polsce wartości. Katalog tych wartości musi być dokładnie określony.

Państwo powinno mieć kontrolę wydawanych przez sądy orzeczeń w sprawach karnych, w których mowa jest o naruszeniu moralności publicznej.

12. W razie konieczności zawieszeniu powinno ulec członkostwo Polski w UE.

Proszę Państwa, obecne wydarzenia dobitnie ukazują fakt znany już od wieków, a wspominany jeszcze niedawno przez katolickich kapłanów (m.in. przez ks. Niedziałkowskiego). Z prawdziwą przykrością muszę stwierdzić, że osoby, które obserwuję na protestach (w mass mediach) są przykładem na to, że kobieta jest stworzeniem niższym od mężczyzny, bardziej od niego podatnym na sugestie, skłonnym do czynienia zła, wykazującym niższy poziom moralności niż mężczyzna, stworzeniem, które dopiero biciem trzeba nakłaniać do posłuszeństwa.

Należy zadać sobie pytanie, czy mężczyźni mogliby kiedykolwiek utracić podstawowe rozumienie rzeczywistości oraz własnej roli w świecie ? 

-------

Na końcu dzisiejszego wpisu, chciałabym jeszcze wyrazić pełne uznania słowa dla Sędzi Julii Przyłębskiej oraz całego składu personalnego Trybunału Konstytucyjnego. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż możemy poszczycić się w Polsce tak prawymi i uczciwymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.
Myślę, że wszystkim nam bardzo by zależało, by w ślady Sędzi Przyłebskiej poszli też inni sędziowie.
Jako Polka, dziękuję Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za nieugiętą postawę i konsekwentne dążenie do obrony najmniejszych i najbardziej bezbronnych Polaków.

Na dzisiaj tyle. 
Kolejny wpis zostanie opublikowany za 2 lub 3 tygodnie (chyba, że coś mnie wcześniej wyprowadzi z równowagi).

P.s. Przepraszam tych z Państwa, którzy oczekiwali na kolejną dawkę pięknych cytatów z przedwojennych kapłanów. Postaram się o wybór myśli polskich duchownych w następnym wpisie.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

25-10-2020 [17:27] - tricolour | Link:

Osoba, którą można łatwo wyprowadzić z równowagi, w wyniku czego da głos przed upływem dwóch, trzech tygodni, powinna milczeć w ogóle, jako niższego rzędu. 

Żeby niższego rzędu pękła, to nie zmieni porządku rzeczy - stare ustępuje miejsca nowemu.

Słychać wycie? Znakomicie.

Obrazek użytkownika Marek1taki

25-10-2020 [17:50] - Marek1taki | Link:

Ad.1 Po co mnożyć byty. Jest policja tylko nie działa w interesie Polski. Zajęta jest ściganiem za brak maseczki bo takie dostaje rozkazy. Ilu maseczkowców zakłócających msze trafiło dzisiaj do aresztu?
Ad,10 Pani propozycja jest wdrożona. Nie dotyczy ona terrorystów, którzy mają przyzwolenie.

Obrazek użytkownika Czesław2

25-10-2020 [18:17] - Czesław2 | Link:

Przypominam, że gdzieniegdzie zamieszki organizują komunistyczne władze miast czy powiatów.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

25-10-2020 [18:22] - NASZ_HENRY | Link:

Kiedyś czarne wiedźmy latały na miotłach obecnie latają z czarnymi parasolkami ☺
 

Obrazek użytkownika sake3

25-10-2020 [19:28] - sake3 | Link:

Czy Pani w ogóle rozumie co pisze?Należy wprowadzić sądy koscielne i to one mają decydować o reformie prawa karnego?Proboszcz czy wikary mają pisać na nowo kodeks karny nie mając nawet wiedzy prawniczej?A już słowa wynikłe z Pani obserwcji,że kobieta stoi niżej od męzczyzny i którą tylko biciem mozna nauczyć rozumu i posłuszeństwa(jakiego ?)wskazują,że Pani nienawidząc ludzi źle przysługuje się katolikom.

Obrazek użytkownika Jabe

25-10-2020 [19:29] - Jabe | Link:

ad 1. Patrz odpowiedź Marka.
ad 2. Po co zaostrzać kary, skoro prawo nie jest egzekwowane?
ad 3. Kary cielesne mogłyby być wymierzane zamiast zakładów poprawczych.
ad 4. Jeśli da się jaśniej określić, co to jest moralność publiczna, to należy to uczynić. Tylko kto to zrobi?
ad 5. Władza nie potrafi się obronić?
ad 6. Księża kodyfikatorami prawa? Ojej. Zapewne kadry z KUL-u.
ad 7. A więc cenzura!
ad 8. Dlaczego odebranie praw publicznych akurat za naruszanie moralności publicznej, czy „wartości narodowych”? A może za samowolę urzędniczą, ze szczególnym uwzględnieniem dygnitarzy?
ad 9. Swego czasu „zablokowano” pana bodaj Kobylańskiego, bo był z Ameryki. Za to na miejscu mamy V kolumnę w nadmiarze.
ad 10. Można też prewencyjnie tubylców wsadzić w dyby. Smutne, że za postulatem stanu wyjątkowego kryje się poczucie, że władza dysponuje jedynie siłą.
ad 11. Sprawy sądowe wloką się niemiłosiernie, a rządzący nic z tym nie robią. Czemu więc „czyny wymierzone w wyznawane w Polsce wartości” miałyby być wyjątkiem?
ad 12. Z UE należy wystąpić.

Autorka ma totalniackie zapędy. Biorą się one zapewne z wyobcowania rządzących, które udziela się wyznawcom. Zacięta walka z coraz to nowymi wrogimi kolektywami – ostanio „norkarze” – coraz bardziej izoluje ich od społeczeństwa, zarazem je atomizując. Na uwagę załuguje postulat szczególnej ochrony osób „reprezentujących polskie ideały i Polskę noszących w sercu”, czyli wierchuszki partyjnej.

Dawno już ostrzegałem, że rządy rzekomej prawicy doprowadzą do tego, że w kontrze rozwinie się lewacka alternatywa. Takie postawy karmią się awanturniczością władzy, jej sobiepaństwem i niechęcią do jakiejkolwiek koncyliacyjności. Niestety ludzie wciąż nie rozumieją, że rządzi lewica.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

25-10-2020 [21:27] - Imć Waszeć | Link:

To może ja rozwinę nieco cytat, czyli "postulat szczególnej ochrony osób reprezentujących polskie ideały i Polskę noszących w sercu" na podstawie wiedzy historycznej....

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Jan1797

25-10-2020 [20:38] - Jan1797 | Link:

Wyjątkowo przykry dzień. Kilka ze wskazanych przez Panią punktów wartych jest rozpatrzenia
łącznie ze wzmiankowanym zabezpieczeniem porządku publicznego. Pytaniem jest udział osób
i organizacji samorządowych w przygotowaniu protestów. Chciałbym przeczytać ilu pracowników
i jakich samorządów zostało wylegitymowanych w demonstracjach i nie chodzi tu o kobiety.
Zbyt wiele jest takich sygnałów dotyczących tych jednostek, które wyjątkowo nie radzą sobie
z pandemią. Do tego, że polityk opozycji w trzy dni zmienia zdanie od poparcia wyroku, a na
oskarżeniach rządzących kończąc, zdążyłem już przywyknąć, polityków nie wybiera się ani
wg zdolności logicznego myślenia a tym bardziej honoru. Pozdrawiam Panią, Jan.
 

Obrazek użytkownika sake3

25-10-2020 [21:55] - sake3 | Link:

@Jan1797.....Kto finansuje te protesty? I kto je sprowokował i podsyca?Oglądając filmy z zajsć widac tam wielu starych ludzi zapewne dorabiających sobie do emerytury.Hołota jest umiejętnie sterowana przez polityków głównie przez Tuska i nie chodzi tu o żadną aborcję eugeniczną tylko o obalenie rządu.Wtedy feministki dostaną swój łup w postaci legalnej aborcji.Przecież już teraz Trzaskowski o tym mówi.

Obrazek użytkownika Jabe

26-10-2020 [07:07] - Jabe | Link:

Pytanie, gdzie są kontrmanifestacje pisowskiej młodzieżówki.

Obrazek użytkownika sake3

26-10-2020 [09:17] - sake3 | Link:

Pisowska mlodzieżówka wie,że w okresie pandemii niewskazane są protesty ze względu na zarażenie siebie i innych.

Obrazek użytkownika Jabe

26-10-2020 [11:25] - Jabe | Link:

Serce rośnie, widząc taką młodzież.

Obrazek użytkownika Pani Anna

26-10-2020 [14:15] - Pani Anna | Link:

Pisowska młodzieżówka wojne i powstanie przesiedziałaby pod pierzyna u mamy lub w piwnicy, bo na zewnatrz można było dostać kulkę. A podczas pandemii dostaliby jeszcze  olaboga kataru.

Obrazek użytkownika Kaciszek

25-10-2020 [22:13] - Kaciszek (niezweryfikowany) | Link:

Pani wzburzenie jest zrozumiałe ponieważ miejsca kultu zostały zaatakowane przez barbarzyńców. Jednak przedstawione przez Panią metody radzenia sobie z tą sytuacją są raczej nierealistyczne. Jedyną odpowiedzią chrześcijanina na akty wandalizmu, łamania prawa i wtargnięć w miejsca kultu religijnego jest odpowiedź miłości dla tych biednych, zagubionych stworzeń Bożych, które są tak pogubione, że zabójstwo nazywają dobrem a przykazanie "Nie zabiijaj" nazywają złem. Odpowiedzią praktyczną jest odbudowywanie i naprawianie wyrządzonych szkód oraz "powstrzymanie się od odwetu" - tak jak mówił ks.Jerzy Popiełuszko. Przecież on także został zamordowany przez ówczesne lewicowe bojówki - tak samo jak te niewinne dzieci w łonach matek.
I jeszcze jedno: kobieta, która dopuściła się tego strasznego czynu nie przestała być matką - ale stała się matką, która zabiła.

Obrazek użytkownika angol

25-10-2020 [22:45] - angol | Link:

Piekny rozum, dziewczynki a zwlaszcza te dr to jednak sa mondre /nie poprawiac/ godne tego pana z dzieckiem na reku,jak mu tam K..... Pani Anno kochana to postulaty u cioci na imieninach , a i to przy drugiej1/2 litrze niemcy to nazywaja schnaps idee. Pozdrawiam zimno

Obrazek użytkownika Roz Sądek

26-10-2020 [00:08] - Roz Sądek | Link:

Niezależnie od tego, co jeden i drugi heh postępowiec napisze w obronie tego co się dzisiaj działo pod kościołami, czy przez ostanie wieczory w Warszawie, dzieje się rzecz niewyobrażalna - młode kobiety, przyszłe matki zeszły na dno, używając niezwykle wulgarnego języka. Tak wulgarnego, że mimo długiego życia nie tylko takich słów nie słyszałem z ust kobiety, ale nawet nie moglem sobie wyobrazić, że kobieta może takie słowa wypowiedzieć. Te kobiety wychowują, bądź będą wychowywały następne pokolenie. Nie rozumiem jak można?

Obrazek użytkownika Czesław2

26-10-2020 [06:14] - Czesław2 | Link:

Proszę posłuchać sobie języka nastolatek miedzy sobą na ulicy.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

26-10-2020 [01:13] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Że też istoty z natury swej będące istotami wyższego rzędu niż kobiety, o znacznie wyższym poziomie moralności, wdają się w komentowanie tego obłąkanego manifestu poglądów stworzenia znacznie niższego rzędu, która w dodatku przynajmniej w młodości musiała być,jak prawie wszystkie te istoty zasługującą jedynie na bicie i pogardę prostytutką... Te wyższe istoty w dodatku próbują rozważać  przynajmniej  niektóre z "postulatów" zawartych w tym tekścidle, a nawet im przytakiwać biorąc je na serio,dzięki czemu zrównują swój poziom do poziomu autorki, która sama przyznaje,że jako kobieta jest o wiele niższego rzędu. A wystarczyło przeczytawszy ten zbiór kuriozalnych mega bzdetów zabarwionych ideologią nazistowską,ksenofobią i innymi jeszcze fobiami po prostu potraktować jako bredzenia osoby chorej lub dotkniętej demencją starczą, względnie jakimś życiowym dramatem np. zawiedzioną miłością,i skwitować wielkodusznym milczeniem. Ja bym tak zrobił,ale musiałem zareagować na niektóre "komentarze" istot wyższego rzędu,do których zaliczony zostałem przez samą autorkę..

Obrazek użytkownika Maverick

26-10-2020 [05:10] - Maverick | Link:

https://www.youtube.com/watch?...
Mój v-vlog o protestach pro-aborcyjnych w Polsce.

Prot.esty proaborcyjne w Polin i sianie pandemi starchu w umysłach słabeuszy intelektualnych nie umiejących samodzielnie myśleć. Volunteers that eagerly take vaccination for a corononavirus miracle promised by a Big Pharma in the pretrial, often they die or get paralyzed, however media never mention it in order not to scare unaware sheeppeople. Those vaccines is nothing less then nanotechnology that overwrites yours DNA code given you by God. When Trump is bragging about progress by those that planning to overwrite Godly DNA with theirs version of humanity it make me pause for the thought. Is he really not aware about it or a part of it? Tlumaczenie: Wolontariusze, którzy chętnie przyjmują szczepienia na cud koronawirusa obiecany przez Wielką Farmę na etapie przedprocesowym, często umierają lub zostają sparaliżowani, jednak media nigdy o tym nie wspominają, aby nie wystraszyć nieświadome barany. Te szczepionki to nic innego jak nanotechnologia, która nadpisuje twój kod DNA dany ci przez Boga. Kiedy Trump przechwala się postępami tych, którzy planują wymienić Boskie DNA swoją wersją człowieczeństwa, zastanawiam się nad tym. Czy on naprawdę nie jest tego świadomy, czy też jest częścią planów Lucyferianów.? our body is a supper smart machine constantly fixing it self, however you must help it and not sabotage it. Nanotechnology by big pharma is planning to overwrite it by changing it so you will lose your soul. It's true that many people already don't have the soul, they lost empathy, and all feelings beside self indulgence. they like to brag and exaggerate, just to pup up their own ego. They love fraises we are number one, we are exceptional. we are the best. When all people are exceptional and that what they say does not relate to reality of life. https://www.youtube.com/watch?...... Tłumaczenie: nasze ciało jest kolacyjną inteligentną maszyną, która nieustannie się naprawia, jednak trzeba jej pomóc, a nie sabotować. Nanotechnologia firmy Big Pharma planuje ją nadpisać, zmieniając, dzięki czemu stracisz duszę. To prawda, że wielu ludzi już nie ma duszy, stracili empatię i wszelkie uczucia poza pobłażaniem sobie. lubią się chwalić i wyolbrzymiać, tylko po to, by rozwinąć własne ego. Uwielbiają fraisy, jesteśmy numerem jeden, jesteśmy wyjątkowi. jesteśmy najlepsi. Kiedy wszyscy ludzie są wyjątkowi i to, co mówią, nie ma związku z rzeczywistością życia.
SHOW LESS

Obrazek użytkownika czarna bandera

26-10-2020 [05:25] - czarna bandera | Link:

To że decyzja ta zapada w środku pandemii jest skrajną nieodpowiedzialnością. To że jest to robione tylnymi drzwiami bez debaty jest żałosne. To że stoi za tym bardzo już stary kawaler jest śmieszne. Opozycja chyba skacze z radości także dlatego, że ruszenie tego wahadła będzie w przyszłości skutkowało mocniejszym odbiciem w przeciwną stronę.

Obrazek użytkownika Czesław2

26-10-2020 [07:39] - Czesław2 | Link:

Kobiety w wieku 15-45 lat decydują o tym, kto , co i gdzie wkłada, następnie idą do księdza w BIAŁEJ SZACIE i żądają ślubu. Kaja Godek jest posłanką Konfederacji ponieważ PIS był dla niej zbyt mało radykalny. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału posłowie Konfederacji zaczęli odcinać się od jej poglądów. Czyli krótko mówiąc ruska zadyma. To Posłanka Konfederacji wniosła o działanie Trybunału kilka lat temu.

Obrazek użytkownika czarna bandera

26-10-2020 [09:27] - czarna bandera | Link:

"To Posłanka Konfederacji wniosła o działanie Trybunału kilka lat temu."
I mogło to leżeć dalej, ale ktoś z partii rządzącej (wiadomo kto) zdecydował by to sfinalizować.

"ruska zadyma"
Ze względu na wyjątkowość chwili będzie się musiał rząd z tego wycofać.

Obrazek użytkownika sake3

26-10-2020 [10:07] - sake3 | Link:

Widać więc o co chodziło Konfederacji,panowie Braun,Korwin ,Bosak czy Winnicki wypchali tą Godek by zrealizowała plan ataku na partię rządzącą.Oni sami stali z boczku meldując Lewicy i PO wykonanie zadania.Tacy to nasi Narodowcy.  

Obrazek użytkownika Jabe

26-10-2020 [11:27] - Jabe | Link:

Jak Pani doszła do takich wniosków?

Obrazek użytkownika sake3

26-10-2020 [10:13] - sake3 | Link:

@czarna bandera.....A to,że protesty w Katowicach stały się sławne dzięki kretyńskim wystąpieniem na nich Durczoka?Ten pospolity fałszerz weksli,pirat drogowy,narkoman ,dewiant i nędzna pijaczyna jest autorytetem protestujących?

Obrazek użytkownika Trotelreiner

26-10-2020 [08:13] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Można wiedzieć z czego ma Pani ten doktorat,na jakiej uczelni był robiony?
Juz sam nick dużo mówi...

Obrazek użytkownika Warmia

26-10-2020 [09:46] - Warmia | Link:

Takie teksty i takie marsze jakby z jednej szkoły wychodziły. 
 

Obrazek użytkownika Valdi

26-10-2020 [12:35] - Valdi | Link:

Bardzo dobre pytanie. Hahahaha

Obrazek użytkownika Pani Anna

26-10-2020 [09:27] - Pani Anna | Link:

Ten wpis w ogóle nie nadaje się do komentowania, a niektóre sformułowania wręcz krzyczą o tym, że autorka nic nie zrozumiała ani z nauki Chrystusa, ani z tych obszernie nam tu przytaczanych cytatów księży przedwojennych. Gdybym nie sprawdziła, że to istotnie są NB to pomyślałabym, że znalazłam się na onecie lub w GW i czytam paszkwil mający na celu ośmieszenie i zdeprecjonowanie prawicy i katolików.

Obrazek użytkownika Darek65

26-10-2020 [11:42] - Darek65 | Link:

Kłaniają się lata zaniedbań w szkole, edukacji. Młodzież pozostawiona sama sobie przez rodziców i szkołę szuka wzorców. Najłatwiej wtedy przyswoić te najgorsze, bo lepsze wymagają pracy. Niestety, lewica jest mistrzem w manipulowaniu. Młodzież obserwuje też dorosłych i widzi hipokryzję, do Kościoła na pokaz, a po mszy hulaj dusza. Pobiera wzorce z internetu, obserwuje celebrytów, itp. I jak to młodzież, jest podatna na emocje, łatwo ją manipulować. W dużej mierze agresja, wulgaryzm biorą się z niemocy.
Lewacy to wszystko wykorzystują, a że są hojnie dotowani zza granicy, to są skuteczni. Wyrok TK był tylko pretekstem do rozwalenia państwa. Gdyby go nie było, to poszukaliby inny. Dlatego najpierw :
9. Należy zablokować wszelkie zagraniczne źródła finansowania organizacji pozarządowych.

Obrazek użytkownika u2

26-10-2020 [14:06] - u2 | Link:

"2. Koniecznie należy zaostrzyć wymiar kary za przestępstwa popełniane przez sprawców młodocianych lub sprawców do 40 r.ż."

Chodzi pani o posłanki Nowacką i Scheuring -Wielgus, które widziałem na tych manifach ? Bez obrazy, ale one wyglądają na starsze osoby, takie po 40-tce. No i chroni je immunitet. Zaś rodzenie dzieci po 40-tce wiąże się ze znacznym ryzykiem. Z tym, że posłanki stać na wylot do rajów aborcyjnych. Tutaj chcą one, aby wyborcy na nie głosowali, a nie na ciemny moherowy lud, który się mnoży bez opamiętania, nie zważając na Lewicową Aborcję.

Obrazek użytkownika angela

26-10-2020 [20:18] - angela | Link:

Kary finansowe,  i to bardzo wysokie, za przenoszenie pandemii, niszczenie miejsc sakralnych, atak na policję,  i  uspokoi lewackie zapędy. 

Obrazek użytkownika Marek1taki

26-10-2020 [20:20] - Marek1taki | Link:

@Angela Za przeniesienie pandemii na jesień to Pani z Szumowskim.

Obrazek użytkownika angela

26-10-2020 [23:02] - angela | Link:

Coooo????? Też coś. 
Marek, jak zwykle zmyśla.
Pandemia, to nie koń,  że gdzie to poprowadzisz, tam stoi. 

Obrazek użytkownika Jabe

26-10-2020 [20:26] - Jabe | Link:

Komuś się marzą szykany dla uczestników Marszu Niepodległości.

Obrazek użytkownika Jan1797

26-10-2020 [21:18] - Jan1797 | Link:

@Angelo,
Proszę, tak mają faceci gdy sąsiad kupi ferrero; https://autokult.pl/33177,zegn...
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika dr Anna

27-10-2020 [14:17] - dr Anna | Link:

Niezwykle rozbawiły mnie komentarze niektórych z Państwa.
Po pierwsze, jestem osobą w średnim wieku, której zainteresowania dotyczące różnych spraw rozwinęły się na skutek kilku doświadczeń życiowych oraz bezpośredniej styczności z tymi, którzy (jak się później okazało) zajmowali się opracowywaniem metod niszczenia naszego kraju.
Po drugie, przyznaję, że sama też kiedyś byłam młoda i głupia. Byłam też na najlepszej drodze do tego, by zejść na dno. Na szczęście coś mnie powstrzymało i de facto, prawie nic mi się nie stało.
Po trzecie, w telewizji przedstawia się protestujących jako "lewicowe bojówki". Niestety, nie wydaje się, by były to tylko "lewicowi aktywiści". Młodzież w naszym kraju pozostawała przez kilkanaście ostatnich lat bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony dorosłych. Oglądali sobie w Internecie, co chcieli, odwiedzali kluby i inne środowiska, które chcieli. Wszystko to sprawiało, że głupieli na potęgę. Obecna młodzież to już nie są młodzi ludzie, którzy czasem popełniają błędy. To są agresywne, skrajnie głupie małe stworzenia, które nie mają za grosz jakiejkolwiek moralności. Oczywiście zdarzają się wyjątki - cała wspaniała Młodzież Wszechpolska, patriotyczne środowisko kibiców sportowych czy też inne nastolatki.Cała reszta, to już są niestety w dużej mierze młodociani przestępcy, nie dysponujący żadnymi zdolnościami rozumowymi, którzy zasługują jedynie na karę.
Po piąte,  apeluję, by osoby, którym zależy na Polsce przemówiły jakoś do Jarosława Kaczyńskiego, nakłaniając go do większej ostrożności. Z tego, co akurat dzisiaj widziałam, nie zachowuje on odpowiednich rygorów sanitarnych na sali sejmowej. Jego dbałość o siebie i własne zdrowie przyczyni się do odbudowy Polski ! To jest w tym momencie niezwykle istotne !!!!!
Uważam, że nie ma innego wyjścia jak użycie przemocy wobec obecnych na sali sejmowej prostytutek, zakłócających obrady niższej izby parlamentu.
Kolejna rzecz, ktoś z Państwa twierdzi, że w przypadku obstawania przy swoim stanowisku przez prawicę, niedługo "wahadełko" przesunie się w drugą stronę, z tym większą mocą, im większe były uprzednio rzekome naciski prawicy na zmianę prawa. Otóż, powiem w ten sposób. Owszem, niedługo społeczeństwo straci cierpliwość i zacznie fizycznie unicestwiać wszelkiej maści prowodyrów, popychających Polskę w kierunku barbarzyństwa. Zacznie się polowanie na ulicznice, a fizycznie wymierzona kara wobec każdej z nich przyjęta będzie wielkimi oklaskami. Bo w końcu, jak długo jeszcze mamy pozwalać na to, by jakieś smarkate i puszczalskie idiotki nazywane były "posłankami" ? Jak długo jeszcze, rozwiązłe publicznie aktoreczki będą śmiały pouczać uczciwych Polaków w czymkolwiek ? Ile czasu jeszcze będziemy słuchać odgłosów skretyniałych małoletnich bandytów, twierdzących, że popierają swoje konkubiny ? W końcu nadejdzie moment, w którym polskie społeczeństwo powie : "dość !" 

 

Obrazek użytkownika tricolour

27-10-2020 [15:04] - tricolour | Link:

"przyznaję, że sama też kiedyś byłam młoda i głupia. Byłam też na najlepszej drodze do tego, by zejść na dno. Na szczęście coś mnie powstrzymało i de facto, prawie nic mi się nie stało"

Niestety nic pani nie powstrzymało i z radością stwierdzam że "prawie" robi wielką różnicę. W tym konkretnym przypadku uszkodzeniu uległ mózg.

Zresztą to przyznanie sie do staczania stanowi tego piękną ilustrację. Dodatkowo miało być milczane tygodniami, a nie jest i deklarowana radość z nowego wpisu jest w istocie rozpaczliwym ratowaniem twarzy.

Obrazek użytkownika Jabe

27-10-2020 [15:27] - Jabe | Link:

Czyli społeczeństwo jest dobre, a młodzież – zła. Czy aby nie stała się gorsza ostatnimi laty? Zniechęcanie do wszelkiej prawicowości przynosi owoce. Gratulacje!

Obrazek użytkownika Pani Anna

27-10-2020 [15:59] - Pani Anna | Link:

Skoro była Pani kiedyś młoda i głupia, czyli robiła Pani różne głupoty, to tym bardziej powinna Pani zrozumieć młodzież radośnie korzystającą z następnych podarowanych jej wakacji przez Pani ulubieńca i jego nominatów. Dzieci i młodzież od 8 miesięcy są trzymane w izolacji, teraz już systemowo wepchnięte w świat internetu (pod pretekstem ha, ha "nauki"). Jest pretekst do wyrwania się na ulicę i wyładowania nagromadzonej energii? Czemu Pani się dziwi? Czyżby nic a nic Pani nie zmądrzała?

Obrazek użytkownika sake3

27-10-2020 [16:59] - sake3 | Link:

Powinna Pani podyskutować z niejakim Pasierbiewiczem skrobiącym na S24.On w przeciwieństwie do Pani pieje z zachwytu na młodzieżą nazywając ich ,,piękni dwudziestoletni'',a ponieważ mimo słusznego wieku i pandemii wziął udział w krakowskiej manifestacji.Pewnie razem z tymi pięknymi dwudziestoletnimi oraz żeby się nimi zbratać bluzgał ochoczo razem z nimi,może nawet szturmował bramy jakiegoś kościoła.A co tam,raz się żyje nawet jeśli jest się starym grzybem.Nie wiem czy młodzież jest zła a dorośli dobrzy.Jakby byli tacy dobrzy nie wychowali by takich debili co za parę groszy i piwo gotowi są nawet zabić.Mnie zbulwersowały raczej Pani postulaty odnośnie sądów kościelnych i podporzadkowanych ich decyzjom prawników.Czy wykształcenie w Seminarium Duchownym daje jakąkolwiek prawniczą wiedzę przyszłym proboszczom i wikarym?Jak można takie głupoty pisać?.Natomiast wynurzenia odnośnie głupoty kobiet stojących niżej od męzczyzny i które tylko biciem można nauczyć rozumu stawia Panią raczej w gronie wyznawców Allaha 

Obrazek użytkownika dr Anna

27-10-2020 [18:12] - dr Anna | Link:

Uważam, że dorośli są znacznie mądrzejsi od młodzieży, choć dobrego zdania o pokoleniu obecnych 40-latków (rodziców dzisiejszej młodzieży) nie posiadam. 
Są sprawy i problemy,do rozwiązania których niezbędna jest konkretna wiedza i wielka mądrość. Prawnicy świeccy, sędziowie świeccy, poprzez to, że długie godziny spędzają nad przepisami, nie zyskują całościowej perspektywy pomocnej w adekwatnym odniesieniu się do określonej sprawy. Proszę mi wierzyć - oni "myślą" konkretnymi przepisami, gdy tymczasem bywa, że trzeba oderwać się od jakichkolwiek artykułów i przyjrzeć danej problematyce od strony duchowej, teologicznej. Wielu prawników miewa coraz większe kłopoty ze zrozumieniem pojęcia "moralność publiczna", podczas gdy termin ten jest doskonale pojmowany przez zwykłego człowieka, a szczególnie mocno akcentowany przez duchownego. Odnoszę wrażenie, że duchowni mogliby okazać się znacznie bardziej sprawiedliwymi w ocenie pewnego rodzaju spraw. Jednocześnie ich osąd posłużyłby w przypomnieniu całej społeczności tego, co najważniejsze, a co bardzo często "umyka" ocenie prawników czy sędziów. Nie znaczy to bynajmniej, że nie doceniam ciężkiej pracy świeckich specjalistów od prawa.
Być może, wtedy, gdybyśmy dopuścili do większego udziału w ogólnym wymiarze sprawiedliwości sądownictwo kościelne, zniknęłoby wiele sztucznie tworzonych dylematów, poprawie uległaby ogólna ocena sądownictwa, a przeciętni obywatele mogliby z dumą powiedzieć, że w sądach zapanowała sprawiedliwość.
Godnym rozważenia jest na przykład rozdział spraw i rozdysponowanie ich według kryterium rodzaju, do konkretnego typu sądu : kościelnego lub świeckiego. Sprawy naruszające w jakikolwiek sposób "moralność publiczną" kierowane byłyby do sądów kościelnych, podobnie przestępstwa na tle obyczajowym, czy nawet występki przeciw obyczajności. Podobnie sprawy, w których jakąkolwiek rolę odgrywałby czynnik religijny. Pozostałe, tak jak dotychczas, rozstrzygane byłyby przez sądy świeckie. Odbarczając sądy świeckie od spraw tyczących się szeroko pojętej moralności, świeccy sędziowie i prokuratorzy dysponowaliby większą ilością czasu, którą mogliby poświęcić na dokładniejsze badanie spraw, które by do nich trafiały.
Pomysł reformy prawa karnego podjęty przez duchownych miałby na celu uzupełnienie luk prawnych, zaostrzenie karalności za określone czyny, zaostrzenie wymiaru kary dla młodocianych przestępców, opracowanie idei zakładów wychowawczych, do których trafiałaby młodzież z ewidentnymi brakami wychowawczymi, określenie procedury przejmowania danych spraw przez sądy kościelne od sądów świeckich, stworzenie definicji "moralności publicznej", określenie zamkniętego katalogu polskich wartości, których naruszenie powodowałoby pociągnięcie określonego sprawcy do odpowiedzialności karnej etc.
Zrównanie w prawach sądownictwa kościelnego ze świeckim przyniosłoby nam wszystkim same korzyści, dlatego namawiałabym wszystkich do poparcia tego pomysłu.  

Obrazek użytkownika sake3

27-10-2020 [20:54] - sake3 | Link:

Sugeruje Pani zmianę Konstytucji?Jesteśmy państwem świeckim,nie wyznaniowym więc nie można spekulować o sądach kościelnych i ich wyższości nad prawnkikami.Jakie wyroki może wydawać sąd kościelny nawet nie znając Kodeksu Karnego którego przepisy przerabia się na studiach prawniczych.Tak jak architekt nie ma prawa np.leczyć,tak kończący Seminarium Duchowne nie są władni pracować w zawodach prawniczych bo nie mają na ten temat wiedzy.Misjonarze,lekarze którzy przed wstapieniem do zakonu wcześniej pracowali w tym zawodzie  oczywiście mają prawo nadal praktykować.Tu nie pomoże ,,język teologiczny'' ani ,,duchowość''-trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie.Nie oznacza to,że nie ma przypadków wyjątkowych zdolności i możliwości kariery dla osób duchownych,chocby Stanisław Staszic jest najlepszym tego przykładem.On oprócz tego że by zakonnikiem posiadał ogromną wiedzę,studiował na róznych kierunkach i umiał się nabytą wiedzą posłużyć.

Obrazek użytkownika dr Anna

28-10-2020 [15:55] - dr Anna | Link:

Formalnie, można to przeprowadzić poprzez zmianę Konstytucji. Myślę, że konieczny byłby zapis o państwie wyznaniowym. Wtedy sądy kościelne możnaby wpisać do Ustawy określającej ustrój państwa. 
Dobrze wykształcony duchowny (albo też niezwykle ambitny) z łatwością poradzi sobie z przyswojeniem zasad prawa karnego. Będzie też gotów wskazać prawnikom czy sędziom świeckim ewidentne błędy w kodeksie karnym, na które ci nie zwracali dotychczas żadnej uwagi. Mało kto wie, że mnóstwo rozwiązań z aktualnie obowiązującego prawa karnego pochodzi z ... dawnego prawa kanonicznego. Gdyby duchowni przejrzeli stare książki na temat prawa kościelnego oraz prawa kanonicznego, mieliby szansę "pokonać" świeckich prawników i sędziów w proponowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań.
Z tego, co aktualnie zauważam, część wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości zupełnie nie rozumie PODSTAW wiary religijnej. Obawiam się też, że nie do końca rozumie znaczenie określonych wydarzeń historycznych dla rozwoju katolicyzmu w Polsce. Nie radzi sobie również z właściwym pojmowaniem obecnie rozgrywających się scen na ulicach. Oni zyskaliby najwięcej w przypadku kilku rozmów z dobrze wykształconym (i raczej starszym kapłanem).
Dla księży natomiast dotarcie i przyswojenie treści zawartych w łacińskich podręcznikach nie powinno nastręczać większych trudności.

Podkreślam raz jeszcze, obecne prawo karne wywodzi się z prawa, które było opracowywane przez katolickich kapłanów ! 
A, tak na marginesie - związki teologii z prawem są nierozerwalne, choć ostatnio nieco zapomniane.

Przyznaję jednak, że zmiana Konstytucji jest krokiem nadzwyczaj ryzykownym. Poza bezwzględną potrzebą nie należy korzystać z tego typu narzędzia. 

 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

28-10-2020 [16:08] - wielkopolskizdzichu | Link:

"obecne prawo karne wywodzi się z prawa, które było opracowywane przez katolickich kapłanów ! "
Kompletna bzdura. Tytuł dr chyba na WUML  dali.

Obrazek użytkownika Pani Anna

28-10-2020 [17:33] - Pani Anna | Link:

"obecne prawo karne wywodzi się z prawa, które było opracowywane przez katolickich kapłanów ! "
Cywilizacja łacińska opiera się m.in. na rzymskim prawie prywatnym, spisanym po łacinie, może dlatego tej Pani pomyliło się z prawem kanonicznym, czy "opracowywanym przez katolickich kapłanów" cokolwiek by to nie znaczyło. Szkoda tego komentować.

Obrazek użytkownika sake3

28-10-2020 [16:54] - sake3 | Link:

Pani chyba kpi.,,Wykształcony duchowny z łatwością sobie poradzi z zasadami prawa karnego.''.Własciwie więc po co nam studia prawnicze trwające 5 lat skoro duchowni poradzą sobie z materią prawniczą,bez problemu i z pomocą starych ksiąg kanonicznych ,ba nawet wskażą błędy i pokonaja wiedzą prawniczą świeckich jurystów.Czy nie sądzi Pani że rolą i obowiązkiem prawników nie jest zrozumienie podstaw wiary religijnej?.Ta pozostawiona jest Kościołowi.Sugerowanie zmiany ustroju przez tworzenie państwa wyznawiowego uważam za żart z Pani strony. .

Obrazek użytkownika dr Anna

29-10-2020 [13:50] - dr Anna | Link:

A zatem rolą i obowiązkiem prawników nie jest funkcjonowanie na średnim poziomie intelektualnym i znajomość podstawowych zasad materii, która zawsze nas kształtowała kulturowo i społecznie ? Czyż właśnie taką materią nie jest religia ? W jaki sposób sędziowie mogą wydawać sprawiedliwe wyroki, prokuratorzy oskarżać kogokolwiek, a adwokaci znać granice obrony swoich klientów, skoro nie orientują się w zakresie podstawowej wiedzy religijnej ? Czyż przypadkiem właśnie ten brak wiedzy i brak praktyki religijnej nie jest odpowiedzialny za to, że prawnicy nie potrafią już zrozumieć znaczenia pojęcia "moralności publicznej" ? 
Nie wymagam od prawników żadnych cudów. Wskazuję jedynie na ewidentne braki mające decydujący wpływ na ogólnospołeczne funkcjonowanie tej grupy zawodowej.

Znajomość określonych wzorców konstrukcji przepisów prawa (przepisy prawa kanonicznego) ułatwia orientację w zakresie nieco innej dziedziny (prawo świeckie). Nie sądzę, by duchowni potrzebowali pięciu lat nauki, by odnaleźć się w gąszczu paragrafów.

Ad. "Sugerowanie zmiany ustroju przez tworzenie państwa wyznaniowego uważam za żart".

Nie napisałam nic nowego, ustosunkowałam się jedynie do Pańskiej wcześniejszej wypowiedzi, przyznając Panu rację w zakresie konieczności zmiany ustroju. Aczkolwiek, uważam, że taka zmiana byłaby korzystna.
Sądownictwo kościelne równoważne świeckiemu mogłoby okazać się niezwykłą pomocą dla tego ostatniego. I wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę.

 

Obrazek użytkownika Pani Anna

29-10-2020 [14:12] - Pani Anna | Link:

dr  Anna "Nie sądzę, by duchowni potrzebowali pięciu lat nauki, by odnaleźć się w gąszczu paragrafów" - tak jest szanowana Pani, wystarczy półroczny kurs, całkiem jak dla tych "sędziów" tuż po wojnie. Odnaleźć się w gąszczu paragrafów potrafa już studenci, ale 5 letnie studia to nie tylko nauka paragrafów. Potem dochodzi 3letnia aplikacja + asesura -potrzeba ok. 9 lat, żeby wykształcić młodego, nieopierzonego sędziego. Całe szczęście, że nie Pani o tym decyduje, pomimo przekonania o genialności duchownych. A co oznacza "sądownictowo kościelne równoważne świeckiemu" to tylko Pani wie, albo i nie.

Obrazek użytkownika sake3

29-10-2020 [15:16] - sake3 | Link:

Jak rozumiem wg Pani prawnikami mogą być wyłącznie praktykujący katolicy,bo inaczej nie są w stanie wydać sprawiedliwego wyroku.Czy wiedza religijna ma być warunkiem i kryterium ich zatrudnienia?Odnośnie zmiany ustroju dodaję,że wcale nie uznaję konieczności zmiany ustroju,a jedynie zwróciłam uwagę że w tym celu zachodzi konieczność zmiany Konstytucji.Państwo wyznaniowe i powrót do niego nie jest dobrym pomysłem.Dodam,że jestem kobietą ,katoliczką ale nie jestem w stanie zgodzić się z Panią z żadnym zdaniem w powyżej umieszczonym komentarzu.

 

Obrazek użytkownika Pani Anna

27-10-2020 [21:27] - Pani Anna | Link:

Napisałam już, że ta notka w zasadzie nie nadaje się do komentowania, ale Pani coraz bardziej brnie w to kuriozum. Mam tylko jedno pytanie, jak sąd kościelny rozumiał "moralność publiczną" udzielając unieważnienia ślubu dwukrotnemu rozwodnikowi, którego małżeństwo było błogosławione przez samego papieża, a tym samym 2 prawowitych dzieci uznał za nieślubne? Następnie ci duchowni tak podobno doskonale pojmujacy definicje moralności publicznej udzielili dwojgu podwójnym rozwodnikom kolejnego już ślubu kościelnego i to w świętym sanktuarium, w świetle kamer. Dziekuję za uwagę.

Obrazek użytkownika dr Anna

30-10-2020 [20:04] - dr Anna | Link:

Zapraszam wszystkich z Państwa (również Panią "Sake") do zapoznania się z moim nowym wpisem na blogu.