Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt, chciałabym złożyć wszystkim Czytelnikom mojego bloga życzenia zdrowych, spokojnych oraz pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

Obyśmy doczekali czasów gruntownej przemiany narodowej, Polaków świadomych własnego dziedzictwa duchowego oraz wynikających z niego niezbywalnych powinności moralnych. 

Niech w Polsce prym wiodą Patrioci. A jak pisał pewien przedwojenny duchowny, na umiłowanie własnej Ojczyzny składają się 3 wymiary : 

1. zmysłowo - cielesny, a w jego ramach spotkać można miłość do "mikroojczyzny" w postaci związania z domem rodzinnym, własną miejscowością, ale także określonym krajobrazem czy regionem. 

2. wymiar intelektualny (duchowy) odnosi się do serdecznego związku z duchem rodzimym, a dokładniej kulturą, historią, tradycją i życiem społeczno-narodowym. 

3. wymiar religijny wielkopatriotyczny obejmuje miłość do całej swej ziemi i swojego narodu wypływającą z motywów religijnych. To odnajdywanie siebie jako członka danej społeczności żyjącej w Bogu i dla Boga, z towarzyszącą temu wiarą, modlitwą i czynem ofiarnym. 

Wspomniany kapłan twierdził ponadto, że każdy naród jest szczególnym dziełem Opatrzności Bożej. Bóg bowiem, stwarzając narody, każdemu z nich wyznaczył miejsce, czasy i granice ziemskiego istnienia, ale także ofiarował każdemu odrębnego "ducha". Ten jest i w Narodzie Polskim. 

Można powiedzieć, że nasz Naród został przez Boga stworzonym, wybranym, umiłowanym, prowadzonym przez dzieje świata oraz przez Niego w szczególny sposób doświadczanym. 

Niezwykle doniosłe jest również twierdzenie polskiego kapłana, iż los doczesny narodu zależy przede wszystkim od jego wiary. Kiedy naród traci wiarę i moralność, wtedy ginie. 

Prawdziwy patriota spogląda na Ojczyznę jakby z lotu ptaka - ogląda rzeczywistość minioną, patrzy na obecne czasy, lecz także dostrzega (przewiduje) przyszłość. 

Inny polski przedwojenny duchowny dodaje, że patriotę cechować powinien szereg cnót społecznych, wśród których na czoło wybijają się następujące : ofiarność, pracowitość, karność, sprawiedliwość, umiłowanie zgody, odwaga cywilna oraz wytrwałość. Miłującemu Ojczyznę zawsze przyświecają wartości chrześcijańskie, którym ten przyznaje rolę kierowniczą wobec własnych czynów.

Kończąc te nieco rozbudowane teoretycznie, ale zarazem wskazujące praktykę działania, życzenia, dodam, iż Naszym wyjątkowym Gościom życzymy jak najszybszego zakończenia wojny, odbudowy terytorialnej i organizacyjnej Państwa oraz tego, by ich oprawcy doszli do zrozumienia swoich błędów i dokonali satysfakcjonującego - pod kątem materialnym, ale przede wszystkim moralnym - zadośćuczynienia.

Raz jeszcze, zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich od polskiego patrioty.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

25-12-2022 [10:42] - Edeldreda z Ely | Link:

W Apokalipsie Świętego Jana pełno jest o narodach - zdaniem nie tylko wspomnianego w tekście kapłana, ale i innych biblistów, przemawia to za tym, że formacja taka jako usankcjonowana przez Boga jest uświęcona i dobra. Niby oczywistość... Z życzeniami Radosnych Świąt.