Międzynarodowa Konferencja ISASI w Augsburgu

Wersja polska

23 sierpień 2015 r.
Augsburg

Pan Frank Del Gandio, 
ISASI President
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Katastrof Lotniczych.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W programie tegorocznej konferencji ISASI odbywającej się w Augsburgu umieszczono informację o referatach dwóch polskich autorów - Macieja Laska pt. „International accident investigation for military plane crash: Smolensk case”oraz Piotra Lipca pt. „Political dimension of the Smolensk accident investigation”. Podane w programie informacje budzą nasze najwyższe zaniepokojenie.

Obaj autorzy są urzędnikami państwowymi rządu RP i obaj z ramienia rządu brali udział w Komisji (KBWLLP) mającej zbadać katastrofę smoleńską z 2010 r., w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński , Pierwsza Dama i duża część polskiej elity państwowej, w tym wszyscy najwyżsi dowódcy polskiej armii. Niestety, zamiast solidnych badań Komisja, w której wzięli udział powtórzyła podstawowe tezy Komisji rosyjskiej nie zadbawszy nawet o zbadanie wraku, miejsca zdarzenia, oryginałów czarnych skrzynek, podstawowej dokumentacji lotniska smoleńskiego, oblotu tego lotniska i nie zapoznawszy się z sekcją zwłok ofiar. A co najważniejsze w ogóle nie badano ostatnich 10 sekund lotu, w trakcie, których miały miejsce dramatyczne wydarzenia. We wszystkich tych kwestiach posługiwano się dokumentacją rosyjską, której nie weryfikowano. Na tej podstawie sporządzono dokument obciążający polskich pilotów winą za katastrofę.

Kancelaria Premiera polskiego rządu utworzyła specjalny zespół kierowany przez dr Macieja Laska i p. Piotra Lipca by upowszechniać i uzasadniać tezy komisji ministra Millera, w której obaj brali udział. Zespół powstał dopiero trzy lata po katastrofie smoleńskiej, gdy wyszły na jaw dowody fałszowania materiału badawczego dotyczącego katastrofy. Zespół działa na zlecenie rządu jako oficjalny „organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów” i promuje rosyjską wersję wydarzeń przyjętą przez komisję Millera bez podjęcia własnych badań. Ta nowa instytucja rządowa składa się wyłącznie z byłych członków KBWLLP, którzy za swoją pracę propagandową na rzecz rządu pobierają dodatkowe wynagrodzenie.

Istnieje więc obawa, że ISASI zostanie wykorzystane do jednostronnego prezentowania stanowiska rządowego. Maciej Lasek, który jest przewodniczącym zespołu niedawno zaatakował na łamach rządowego portalu internetowego wybitnego badacza katastrof lotniczych, członka ISASI - Franka Taylora. Lasek próbował podważyć wiarygodność Franka Taylora. Prawdziwą przyczyną tych zarzutów są krytyczne uwagi Franka Taylora wobec rosyjskiego raportu MAK i KBWLLP dotyczących katastrofy smoleńskiej.

Szanowny Panie Przewodniczący,
zwracamy się do Pana by umożliwił Pan otwartą i swobodną ocenę przypadku katastrofy smoleńskiej. Wielu wybitnych badaczy podważa ustalenia komisji rosyjskiej i powtarzającej je komisji rządu RP. 21 sierpnia 2015 główny ekspert prawny komisji rządu RP prof. Marek Żylicz publicznie zaapelował o wznowienie prac wyjaśniających katastrofę smoleńską uznając, iż konieczne jest uwzględnienie dowodów zebranych przez Zespół Parlamentarny kierowany przez posła Antoniego Macierewicza badający okoliczności katastrofy. Prof. Marek Żylicz uważa za konieczne wzięcie także pod uwagę opinie i analizy wybitnych międzynarodowych ekspertów. 
W tym kontekście wystąpienia pp. Macieja Laska i Piotra Lipca w Augsburgu nabierają raczej charakteru politycznej propagandy niż naukowej analizy.

Byłoby wydarzeniem bez precedensu gdyby coroczna konferencja ISASI została wykorzystana do politycznej propagandy i dezinformacji w miejsce otwartych i swobodnych badań. Zwracamy się do Pana o zapoznanie się z różnymi punktami widzenia prezentowanymi przez uczestników trzech kolejnych Konferencji poświęconych katastrofie smoleńskiej. Konferencje były organizowane przez profesorów największych polskich Uniwersytetów. Dr Lasek i jego współpracownicy byli na nie zapraszani, lecz nie wzięli w nich udziału nie chcąc podjąć otwartej dyskusji. Zwracamy się też o umożliwienie przedstawienia swoich badań przez niezależnych ekspertów w tym pp. Wacława Berczyńskiego, Wiesława Biniendy, Bogdana Gajewskiego, Glenna Joergenssona, Kazimierza Nowaczyka, Grzegorza Szuladzińskiego i Franka Taylora.

Równocześnie zapewniamy, że wszystkie badania dotyczące katastrofy smoleńskiej zostaną Panu i ISASI udostępnione przez Zespół Parlamentarny badający okoliczności katastrofy smoleńskiej i skupiający obecnie 145 posłów i senatorów z różnych ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim Parlamencie. Zespół ten w swoich pracach opiera się na badaniach ekspertów z całego świata.

Z poważaniem

dr Wacław Berczyński,
prof. Wiesław Binienda,
mgr inż. Glenn Joergenssen,
dr Kazimierz Nowaczyk,
dr Grzegorz Szuladziński. 

Wersja angielska

August 23, 2015

Frank Del Gandio
President
International Society of Air Safety Investigators

Dear President Del Gandio,

In your conference program there are two presentations by Polish speakers, one by Maciej Lasek entitled “International Accident Investigation for Military Plane Crash: Smolensk Case,” and the other by Piotr Lipiec, entitled, “Political Dimensions of the Smolensk Accident Investigation.” These two lectures cause considerable concern.
Both presenters are government officials who previously participated in the official Polish investigation of this 2010 crash. As you undoubtedly know, the crash took the lives of Polish President Lech Kaczyński, the First Lady, and much of the government elite, including top military leaders of the Polish armed forces. It was unfortunate that the official investigation simply echoed the Russian conclusions rather than provided original analyses. The Polish commission (State Commission on Aircraft Accidents Investigation SCAAI) investigating the Smolensk crashed, called the Miller Commission, did not investigate the airplane wreckage, crash site, original black box recordings, basic documentation of Smolensk Airport, airport surroundings, and did not participate in the autopsies of the victims. Most importantly, the last 10 seconds of flight, where dramatic events took place were practically ignored. In all these matters, the Polish side relied on Russian claims without independently verifying these findings. As a result the Polish report, like the Russian report blamed the Polish pilots for causing the crash.

The office of Polish Prime Minister established a special committee led by Dr. Lasek and Mr. Lipiec to disseminate and explain to the Polish public findings of the Miller Commission. This committee was organized three years after the Smolensk crash when it became apparent that some evidence in the Smolensk investigation was falsified. Working under the auspices of the government as a subsidiary body of the Office of Prime Minister, this committee is promoting the Russian version of events adopted without proper investigation by the Miller Commission. This new governmental body consists exclusively of members of the previous commission (SCAAI), all its members receive salaries from the Polish government.

There has been concern that ISASI is being used to further one-sided governmental pronouncements. Chair, Dr. Maciej Lasek, attacked on committee official websites Frank Taylor, an accomplished independent investigator of airplane crashes who is a member of ISASI. Mr. Lasek has tried to undermine the credibility of Mr. Taylor. The real reason for Mr. Lasek’s attack on Mr. Taylor was his critical remarks about the Russian MAK Report and the Polish Miller Commission regarding the Smolensk investigation.

Dear President Del Gandio, we urge that you assure an open evaluation of the Smolensk case. Many accomplished investigators disagree with the Russian version of event that was repeated without appropriate critical analysis by the Polish government. Please note that on August 21, 2015, the main legal expert of SCAAI, Professor Marek Zylicz, publicly appealed for reopening the investigation into the Smolensk crash, taking into account the new evidence unearthed by the Parliamentary Committee headed by Antoni Macierewicz MP that has investigated independently the Smolensk crash and considered opinions and analysis of a variety of international experts.

In this context lectures by Mr. Lasek and Mr. Lipiec should be viewed as political propaganda rather than scholarly analysis. It would be unprecedented to have your annual assembly used as an opportunity for dissemination of political propaganda and disinformation rather than free and open inquiry. We urge you to hear multiple viewpoints, presented by participants of three consecutive Conferences devoted to Smolensk Crash. All three conferences were organized by professors from the largest universities in Poland. Dr. Lasek and his collaborators were invited to participate in all three conferences but they declined the invitation to avoid open discussion. I also urge you to listen to international experts, particularly those of independent experts such as Frank Taylor, Glenn Joergensen, Bogdan Gajewski, Wieslaw Binienda, Wacław Berczyński, Grzegorz Szuladziński and Kazimierz Nowaczyk. At the same time we can guarantee that all materials produced by the Parliamentary Committee and its experts in the course of their investigation into the Smolensk crash will be available to you and the ISASI. The Parliamentary Committee consists of 145 Members of Parliament and Senators from across the political spectrum and reaches out for the expert opinion worldwide.

Thank you for your consideration.

Sincerely,
Wacław Berczyński, Ph.D.
Wiesław Binienda, Professor
Glenn Joergensen, MSME
Kazimierz Nowaczyk, Ph.D.
Grzegorz Szuladziński, Ph.D.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Studentka

24-08-2015 [19:54] - Studentka | Link:

Dziękuję wszystkim podpisanym naukowcom za postawę i niezłomne dążenie do prawdy. Muszę przyznać, że kiedy przeczytałam wiadomość o mającym mieć miejsce wystąpieniu tych dwóch panów LL, czekałam na odzew naukowców, nie zawiodłam się. Jeszcze raz Dziękuję!

Obrazek użytkownika kano

24-08-2015 [21:39] - kano | Link:

Dziękujemy. W Augsburgu był Glenn Jorgensen i, jak poskarżył się Lasek na Tweterze, swoim wystąpieniem "zabrał" czas na dyskusję.

Obrazek użytkownika Janko Walski

24-08-2015 [22:31] - Janko Walski | Link:

Jak to możliwe, że Frank Del Gandio,President of International Society of Air Safety Investigators nie wie o jednej z największych katastrof, katastrofie bez precedensu biorąc pod uwagę osoby które zginęly, ich rangę i znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko Polski. Jak to możliwe, że nie wie o toczącym się sporze i absurdalności oficjalnych ustaleń. Trudno mi w to uwierzyć. O co więc chodzi? O cokolwiek by chodziło jedno jest perwne: trudno mu będzie wykręcać się w przyszłości nieświadomością, brakiem rozeznania, zaufaniem do legalnych instytucji wobec braku innych głosów.
Pozdrawiam serdecznie,
JW

Obrazek użytkownika Janko Walski

25-08-2015 [00:21] - Janko Walski | Link:

Jak to możliwe, że Frank Del Gandio,President of International Society of Air Safety Investigators nie wie o jednej z największych katastrof, katastrofie bez precedensu biorąc pod uwagę osoby które zginęly, ich rangę i znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko Polski. Jak to możliwe, że nie wie o toczącym się sporze i absurdalności oficjalnych ustaleń. Trudno mi w to uwierzyć. O co więc chodzi? O cokolwiek by chodziło jedno jest perwne: trudno mu będzie wykręcać się w przyszłości nieświadomością, brakiem rozeznania, zaufaniem do legalnych instytucji wobec braku innych głosów.
Pozdrawiam serdecznie,
JW

Obrazek użytkownika kano

25-08-2015 [00:44] - kano | Link:

Istnieje tylko jeden "oficjalny" raport z badania katastrofy. Użyłem "" ponieważ ICAO oficjalnie się do niego nie przyznaje, gdyż dotyczy katastrofy samolotu państwowego. Raport Millera nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym. Lasek i Lipiec wykorzystują swoją pozycję w oficjalnym organie rządu RP, PKBWL, do wspierania wersji rosyjskiej. W ISASI kładzie się bardzo duży nacisk na zawodowe standardy etyczne i niezależność badaczy wypadków lotniczych. Laska i Lipca potraktowano tak jak innych oficjalnych przedstawicieli komisji państwowych.
Zobaczymy jaka będzie reakcja, Frank Del Gandio otrzymał raport ZP wydany w ramach Parlamentu Europejskiego.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Szamanka

25-08-2015 [04:33] - Szamanka | Link:

Jeśli oszustwa Laska i Lipca w Polsce natrafiają na protesty i wielu Polaków wie, iż powielają raport Anodiny, to w Niemczech, choćby pytać najbardziej obiektywnych, panuje tylko jedna wersja.
Smoleńsk to był błąd polskich pilotów.
Nawet książka Juergena Rotha nie przebiła się do sfery publicznej na tyle, by ktoś zadał pytania o rolę polskich urzędników, np. Komorowskiego, Tuska i - przede wszystkim - rozbicia uroczystości 70. lecia Katynia na dwa spotkania, czyli na 7. i 10. kwietnia.
Pomijam już ewidentny brak wyników sekcji, skoro doszło do zamiany ciał ofiar.
Archeologów polskich nawet z Polski nie wypuszczono.
Jeśli wypadek, czemu giną dalej ludzie, którzy wiedza więcej?

Dla mnie są to przesłanki, iż nawet taka międzynarodowa konferencja, a szczególnie, gdy organizują ja Niemcy lub w Niemczech, nie ma szans, albo albo nie chce poznać prawdy.
Jeśli NATO ma zdjęcia, to za Obamy niczego więcej takie gremia "nie odkryją".
I Laski z Lipcami dalej będą utwierdzać niezorientowanych, że najlepiej jest po prostu nie wiedzieć.
Pozdrawiam serdecznie, Panie Doktorze.