Sejm Smoleński

Sprawozdanie Stenograficzne z 66 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 maja 2010 r. (drugi dzień obrad) (str. 141)
 
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 19 min 21 do godz. 20 min 07)
 
Marszałek:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panie i panów posłów o zajmowanie miejsc.
Proszę państwa, informuję, że grupa posłów przedłożyła projekt rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r.
(Gwar na sali)
(Głos z sali: Nic nie słychać.)
No, już dalej nie mogę, chyba że pan, panie pośle, sugeruje, żebym tu siadł, ale...
Proszę państwa, projekt ten został paniom i panom posłom doręczony w druku nr 3032.
Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący przeprowadzenie pierwszego czytania tego projektu.
Dodatkowo chcę poinformować, że odbyły się dwa posiedzenia Konwentu poświęcone tej sprawie – jedno z udziałem premiera, który składał obszerne wyjaśnienia. Te wyjaśnienia przedstawił także opinii publicznej w trakcie konferencji prasowej, o co zabiegały niektóre kluby.
Jest to zatem w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Jej przyjęcie będzie jednocześnie oznaczać, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie w tym przypadku art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań...
(Poseł Antoni Macierewicz: Przepraszam, nie działa.)
Nie działa coś?
Bardzo proszę pana posła o sprawdzenie karty, ewentualnie wyrobienie zastępczej.
Karta w porządku, tak?
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032), zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
 
W głosowaniu wzięło udział 428 posłów. Za oddano 158 głosów, przeciw – 268, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm propozycję odrzucił.
 
Posłowie głosujący przeciw:
 

PO
Arkit Tadeusz 
Arndt Paweł 
Augustyn Urszula 
Aziewicz Tadeusz 
Biernacki Marek 
Biernat Andrzej 
Bojko Bogdan 
Brejza Krzysztof 
Brodniak Roman 
Brzezinka Jacek 
Bublewicz Beata
Budnik Jerzy 
Bukiewicz Bożenna 
Buła Andrzej 
Butryn Renata
Cebula Marek 
Chmielewski Stanisław
Chwierut Janusz 
Cichoń Janusz 
Cieślik Leszek 
Cieśliński Piotr 
Czechyra Czesław 
Czerwiński Andrzej 
Czucha Zdzisław 
Czuma Andrzej 
Dąbrowska Alicja 
Drozd Ewa 
Drzewiecki Mirosław Michał 
Dunin Artur 
Durka Zenon 
Dzięcioł Janusz 
Dzikowski Waldy 
Fabisiak Joanna 
Fedorowicz Jerzy Feliks 
Fiedler Arkady 
Gadowski Krzysztof 
Gałażewski Andrzej  
Gąsior-Marek Magdalena 
Gibała Łukasz 
Gierada Artur 
Głogowski Tomasz 
Gowin Jarosław 
Grabarczyk Cezary 
Grad Aleksander 
Grad Mariusz 
Grupiński Rafał 
Guzowska Iwona 
Halicki Andrzej 
Hanajczyk Agnieszka 
Huskowski Stanisław 
Jarmuziewicz Tadeusz 
Jaros Michał 
Jastrzębski Leszek 
Kaczor Roman 
Kania Andrzej 
Karpiński Grzegorz 
Karpiński Włodzimierz 
Katulski Jarosław 
Kaźmierczak Jan 
Kidawa-Błońska Małgorzata 
Klim Józef Piotr 
Kochan Magdalena 
Kochan Witold 
Komorowski Bronisław 
Konwiński Zbigniew 
Kopacz Ewa 
Kopaczewska Domicela 
Kopeć Tadeusz 
Korzeniowski Leszek 
Kosecki Roman 
Kozaczyński Jacek 
Kozdroń Jerzy 
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka 
Koźlakiewicz Mirosław 
Krupa Adam 
Krupa Jacek 
Krząkała Marek 
Kula Włodzimierz 
Kulas Jan 
Kulesza Tomasz 
Kuriata Jan 
Kutz Kazimierz 
Lamczyk Stanisław 
Lenz Tomasz 
Leszczyna Izabela 
Lipiński Dariusz 
Litwiński Arkadiusz 
Marcinkiewicz Michał 
Matusik-Lipiec Katarzyna 
Mężydło Antoni 
Mikulicz Janusz 
Miodowicz Konstanty 
Młyńczak Aldona 
Mroczek Czesław 
Mrzygłocka Izabela Katarzyna 
Mucha Joanna 
Musiał Jan   
Naguszewski Tadeusz 
Namyślak Witold 
Neumann Sławomir 
Niesiołowski Stefan 
Nowak Sławomir 
Nowak Tomasz Piotr 
Nowakowski Andrzej 
Nykiel Mirosława 
Okła-Drewnowicz Marzena 
Okrągły Janina 
Olechowska Alicja 
Olejniczak Danuta 
Olszewski Paweł 
Ołowski Piotr
Orłowski Paweł 
Orzechowski Andrzej 
Orzechowski Maciej 
Oświęcimski Konstanty 
Pacelt Zbigniew 
Pahl Witold 
Piechota Sławomir 
Pierzchała Elżbieta 
Pietraszewska Danuta 
Pięta Jarosław 
Piotrowska Teresa 
Pitera Julia 
Plocke Kazimierz 
Plura Marek 
Pomaska Agnieszka 
Preiss Sławomir 
Raba Norbert 
Raczkowski Damian 
Radziszewska Elżbieta 
Raniewicz Grzegorz 
Raś Ireneusz 
Ross Tadeusz 
Roszak Grzegorz 
Rozpondek Halina 
Rutnicki Jakub 
Rybicki Sławomir 
Rynasiewicz Zbigniew 
Ryszka Andrzej 
Rząsa Marek 
Rzymełka Jan 
Saługa Wojciech 
Schetyna Grzegorz 
Sekuła Mirosław 
Siedlaczek Henryk 
Sitarz Witold 
Skorupa Aleksander Marek 
Skowrońska Krystyna 
Sławiak Bożena 
Smirnow Andrzej 
Smolarz Tomasz 
Staroń Lidia 
Stolarczyk Jarosław 
Stuligrosz Michał 
Suski Paweł 
Sycz Miron 
Szczerba Michał 
Szejnfeld Adam 
Sztolcman Grzegorz 
Szulc Jakub 
Szumilas Krystyna 
Szydłowska Bożena 
Śledzińska-Katarasińska Iwona 
Tomaka Jan Walenty 
Tomański Piotr 
Tomaszak-Zesiuk Irena 
Tomczyk Cezary 
Tomczykiewicz Tomasz 
Tusk Łukasz 
Tyszkiewicz Krzysztof 
Tyszkiewicz Robert 
Urban Cezary 
Urbaniak Jarosław 
Van der Coghen Piotr 
Węgrzyn Robert 
Wielichowska Monika 
Wilk Wojciech 
Witkowski Radosław 
Wojnarowski Norbert 
Wojtkowski Marek
Wolak Ewa 
Wójcik Marek 
Wykręt Adam 
Zacharewicz Jacek 
Zaremba Renata 
Zawadzki Ryszard 
Zawiła Marcin 
Zdanowska Hanna 
Zieliński Marek 
Ziemniak Wojciech 
Ziętek Jerzy 
Żalek Jacek 
Żmijan Stanisław 
Żyliński Adam 

 

PSL
Borkowski Krzysztof
Dutka Bronisław
Kalemba Stanisław
Kamiński Jan
Kasprzak Mieczysław
Kierzkowska Ewa
Krzyśków Adam
Łopata Jan
Łuczak Mieczysław Marcin
Maliszewski Mirosław
Olas Stanisław
Pałys Andrzej
Pawlak Mirosław  
Piechociński Janusz
Racki Józef
Rakoczy Stanisław
Rygiel Wiesław
Sawicki Marek
Sławecki Tadeusz
Sopliński Aleksander
Stefaniuk Franciszek Jerzy
Sztorc Andrzej
Walkowski Piotr
Witaszczyk Stanisław
Żelichowski Stanisław
 

 

Lewica
Ajchler Romuald
Aleksandrzak Leszek
Arłukowicz Bartosz
Bańkowska Anna
Błochowiak Anita
Czykwin Eugeniusz
Garbowski Tomasz
Gintowt-Dziewałtowski Witold
Gołębiewski Henryk
Iwiński Tadeusz
Kalisz Ryszard
Kamiński Tomasz
Klepacz Witold
Kochanowski Jan
Kopyciński Sławomir
Kotkowska Bożena
Krasoń Janusz
Kruszewski Zbigniew
 Łybacka Krystyna
Martyniuk Wacław  
Matuszczak Zbigniew
Matwiejuk Jarosław
Matyjaszczyk Krzysztof
Milcarz Henryk
Motowidło Tadeusz
Napieralski Grzegorz
Ostrowski Artur
Pawłowski Sylwester
Pisalski Grzegorz
Pomajda Wojciech
Prządka Stanisława
Rydzoń Stanisław
Stec Stanisław
Streker-Dembińska Elżbieta
Szczepański Wiesław Andrzej
Wenderlich Jerzy
Wontor Bogusław
Wziątek Stanisław
Zbrzyzny Ryszard

 

niez.
Balicki Marek
Celiński Andrzej
Chlebowski Zbigniew  
Galla Ryszard
Grzegorek Krzysztof
Szkop Władysław

 
                                                                  

SDPL
Sierakowska Izabella
  DKP SD
Filar Marian
Lis Bogdan
Widacki Jan

 
 
Posłowie nieobecni:
 

PO
Gawłowski Stanisław
Graś Paweł
Gut-Mostowy Andrzej
Małecka-Libera Beata
Palikot Janusz
Sikorski Radosław  
Suchowiejko Wiesław
Tusk Donald
Waśko Piotr
Zakrzewska Jadwiga
Zdrojewski Bogdan
 

                                                                  

PSL
Bury Jan s. Józefa
Grzeszczak Eugeniusz
Pawlak Waldemar Lewica
Tomaszewski Tadeusz
Wikiński Marek

                                                         

niez.
Komołowski Longin
Mojzesowicz Wojciech SDPL
Borowski Marek
Ciemniak Grażyna

 

PiS
Dudziński Tomasz Mirosław
Jackiewicz Dawid
Jagiełło Jarosław
Jakubiak Elżbieta  
Jaworski Andrzej
Łatas Marek
Rokita-Arnold Nelli
 

 

Polska Plus
Karasiewicz Lucjan

 
Od głosu wstrzymali się posłowie PSL Kłopotek Eugeniusz i Zych Józef.
 
GŁOSOWANIE Nr 1 - POSIEDZENIE 66. Dnia 06-05-2010 Godz. 20:07 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

11-10-2013 [12:54] - NASZ_HENRY | Link:

i POżytecznych idiotów będzie znacznie dłuższa ;-)

Obrazek użytkownika Pokrzywa

10-02-2014 [12:44] - Pokrzywa | Link:

uzupełnieniu porządku dziennego obrad Sejmu o punkt w brzmieniu:
"Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032)"
NIE POWINNI znaleźć się na listach kandydatów w zbliżających się wyborach:
- do Parlamentu Europejskiego w 2014r.,
- samorządowych w Polsce, w 2014r.
- parlamentarnych w Polsce, w 2015r.
- prezydenckich w Polsce, w 2015r.

Obrazek użytkownika Pokrzywa

14-04-2014 [09:44] - Pokrzywa | Link:

Dlaczego nie jest widoczny (lub jest skasowany) początek mojego komentarza z dn. 2014-02-10 [13:44]:

POSŁOWIE KTÓRZY GŁOSOWALI PRZECIW
uzupełnieniu porządku dziennego obrad Sejmu o punkt w brzmieniu:
"Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032)"
NIE POWINNI znaleźć się na listach kandydatów w zbliżających się wyborach:
- do Parlamentu Europejskiego w 2014r.,
- samorządowych w Polsce, w 2014r.
- parlamentarnych w Polsce, w 2015r.
- prezydenckich w Polsce, w 2015r.

Obrazek użytkownika jasimalgosia

10-02-2014 [15:14] - jasimalgosia | Link:

i to niby na rzecz pracy dla narodu polskiego. Wypadaloby rozliczyc towarzystwo, do lagrow wyslac...