Prezentacja przed Zespołem Parlamentarnym 21.06.2013

Prezentacja składa się z dwóch części.

Część pierwsza – weryfikacja danych, na których komisja KBWLP oparła analizy ostatnich sekund lotu przed pierwszym uderzeniem w ziemię.
Część druga – weryfikacja danych, na których oparli się eksperci Zespołu Parlamentarnego, a które zostały pominięte w raporcie KBWLP.

Rosyjski rejestrator eksploatacyjny oznaczany jest w ekspertyzie ATM i raporcie KBWL symbolem KBN-1-1, natomiast w raporcie MAK figuruje jako KBN-1-2 lub podawana jest wyłacznie nazwa kasety z tego rejestratora KS-13.

Czas podany w tej tabeli jest czasem zsynchronizowanym z zapisami rosyjskich czarnych skrzynek przyjętym w raporcie MAK (dodano 3 sekundy oraz przyjęto różnicę sterfy czasowej +2 godziny w stosunku do czasu UTC).

Dwa punkty na osi czasu zaznaczone na wykresie (8:41:01 i 8:41:02) oznaczają miejsca, gdzie:
- kończą się wiarygodne odczyty wysokości radiowej (przechylenie powyżej 15° - informacja z konferencji zespołu dra Laska),
- kończą się zapisy polskiej skrzynki eksploatacyjnej szybkiego dostępu (ATM QAR).
Z oczytów wysokości radiowej, przedstawionych w raporcie MAK, usunięte zostały dane na odcinku 1 sekundy w okolicy miejsca, gdzie wystąpił  TAWS#38 (8:41:02).

Slajd ten ilustruje pozycję samolotu wyznaczoną według obliczeń zaprezentowanych w przedstawionej tabeli (8 metrów od poziomu pasa) i w raporcie KBWL LP (przechylenie 60°). Zaznaczone zostały dwa poziomy gruntu: z bazy STMR3 i z ekspertyzy ATM. W obu przypadkach skrzydło po utracie końcówki „zanurza” się w ziemi w odległości prawie 200 m przed pierwszymi śladami uderzenia w grunt.

Z zaprezentowanych na wykresie odczytów widać wyraźne różnice pomiędzy poszególnymi danymi:
-linia niebieska – odcztyty z rejestratora eksploatacyjnego KBN-1-1, zamieszczone w raporcie MAK – brak punktów w czasie 0.5 s bezpośrednio za TAWS#38 (8:41:02),
-linia czerwona – odczyty z rejestratora eksploatacyjnego ATM QAR, urywające się w punkcie TAWS#38 – z zapisów usunięto 0.5 s za alarmem TAWS#38,
-linia czarna – odczyty i obliczone wartości (za TAWS#38) stabelaryzowane w raporcie KBWL LP.
Spektakularne „zatrzymanie” obrotu 80-tonowego samolotu w czasie 0.5 s zauważył już dawno bloger Muni.

Metoda „obliczeń” przechylenia samolotu w ostatnich sekundach, zaprezentowana w raporcie KBWL LP.
Dokonano ich, bazując na zdjęciu o niskiej rozdzielczości wykonanym przez Siergieja Amielina (fotoamatora ze Smoleńska – z jego strony internetowej można pobrać to samo zdjęcie o znacznie większej rozdzielczości). Jedynymi informacjami o tym zdjęciu jest czas i data jego wykonania (13 kwietnia 2010 r).
Komisja KBWL LP nie posiadała żadnych danych, które umożliwiłyby ustalenie rzeczywistych wymiarów drzew, ich wzajemnych odległości. Przewodniczący Komisji nie zwrócił się z prośbą do autora zdjęcia o pozwolenie na wykorzystanie go oraz nie próbował uzyskać uzupełniających informacji o warunkach wykonania zdjęcia. (Informacja sprawdzona przez blogera Pluszaczka w bezpośredniej korespondencji z Siergiejem Amielinem). S. Amielin w swoich analizach nie potrafił poprawnie podać pozycji, z jakiej wykonał zdjęcie złamanej brzozy, co wykazał mu jeden z blogerów Salonu24.pl.

Rosyjskie rejestratory KBN-1-1 oraz MŁP-14-5 zakończyły nagrywanie na sekundę przed zamrożeniem pamięci FMS, gdy samolot był w powietrzu. W tym samym miejscu zakończyły się nagrania dźwiękowe z kabiny pilotów, rejestrowane przez skrzynkę MARS BM.
Polski rejestrator ATM QAR, ze względu na „opóźniony” system zapisu, zanotował ostatnie dane 2.5 s wcześniej.

Z porównania wynikają następujące wnioski:

-pliki MLP-14-5A.dat, MLP-14-5B.dat (dowód nr 2 (CDR2)), ze względu na jakość zapisu okazał się całkowicie nieprzydatny do jakichkolwiek analiz,
-plik KBN.DAT (dowód nr 2, CDR2 – zapis z rejestratora eksploatacyjnego sprzężonego z polskim ATM QAR) okazał się całkowicie nieprzydatny do analizy ostatnich sekund lotu, ponieważ zapis skończył się na kilka sekund przed 41 minutą,
-z najlepszego jakościowo zapisu rejestratora eksploatacyjnego ATM QAR usunięto ostatnie 0.5 s nagrania,
-dopisano ostatnie 2 s z najsłabszego technicznicznie, bo zawierającego liczne błędy, rejestratora katastroficznego MŁP-14-5,
-na wykresach w ekspertyzie ATM nie zaznaczono miejsca, gdzie kończą się autentyczne zapisy polskiego QAR.

Warto dodać, po wpisie jaki przedstawił Fotoamator na swoim blogu, że wszystkie nagrania przekazane stronie polskiej przy obecności przedstawicieli Prokuratury Generalnej RP nie nadawały się do analizy. Szczegółowy opis jakości tych nagrań i możliwości ich wykorzystania podczas analizy opisał e2rdo w swojej najnowszej notce na Salonie24.pl

Jak można odczytać z mapy, zapisy wszystkich rejestratorów kończą się na około 100 metrów przed pierwszym uderzeniem w ziemię. Do tego miejsca Komisja KBWL LP dysponowała jedynie najsłabszymi technicznie zapisami z rejestratora katastroficznego MŁP-14-5. Z najlepszego, cyfrowego nagrania, kończącego się na około 175 m przed pierwszym uderzeniem w ziemię, wycięto część, a posiadany przez Komisję zapis z rejestratora KBN-1-1 urywa się znacznie wcześniej (ponad pół kilometra).

Ze wszystkich szczątków samolotu znalezionych przed miejscem pierwszego uderzenia w ziemię, Komisja KBWL LP zaznaczyła w swoim raporcie jedynie widoczną na zdjęciu satelitarnym urwaną końcówkę lewego skrzydła (1) i fragment lewego statecznika (2).

Raport KBWL LP podaje dokładne położenie samolotu w momencie uderzenia w ziemię. Jednak w takiej pozycji samolot nie mógł pozostawić śladów na ziemi, które uwidocznione są na zdjęciach satelitarnych z 11 i 12 kwietnia (dwie bruzdy). Zarówno odstęp pomiędzy bruzdami jak i wzajemne położenie ich początku całkowicie wykluczają taką pozycję samolotu. (Znana jest rozdzielczość zdjęć satelitarnych, wynosi ona 50 cm/piksel).

Zapis TAWS#38, w przeciwieństwie do pozostałych zapisów TAWS, które są alarmami, jest standardowym zapisem uruchamianym podczas lądowania. Uruchamiany jest przez czujniki zainstalowane w goleniach podwozia, lub na jednej z nich. Na slajdzie zaznaczono tylko wysokość baryczną, natomiast zapisanych jest bardzo wiele danych, które stanowią cenny materiał do analizy ostatnich sekund lotu.

W momencie utraty zasilania, komputery systemu nawigacji (FMS) I i II pilota „zamrażają” pamięć, która od tej chwili jest podtrzymywana przez baterie. Zawartość pamięci komputera II pilota została odczytana przez producenta, firmę Universal Avionics (USA). Komputer I pilota uległ poważnym uszkodzeniom, ale UA deklaruje gotowość podjęcia próby odczytania i tych danych. Firma UA może się tego podjąć jedynie na wniosek prowadzących śledztwo.
Podobnie jak w przypadku TAWS#38, pamięć komputera II pilota to zestaw bardzo wielu informacji, które moga być podstawą kolejnych analiz Zespołu Parlamentarnego.

Nieanalizowane do tej pory, ostatnie, przeliczone i skorygowane przez komputer II pilota dane, zapisane w pamięci komputera tuż przed pierwszym uderzeniem w ziemię.
Odległość od pierwszych śladów na ziemi wynosiła wówczas około 10 metrów a wysokość baryczna 13,7 metra nad poziomem pasa.

Zrzut z ekranu FMS II pilota.
Zawiera on m.in. informację, że odchylenie od właściwego kursu podejścia do lotniska wynosiło w tym momencie 15° w kierunku południowym.

Weryfikacja zapisów TAWS.
W TAWS#38 podana jest informacja, że w tym miejscu odchylenie od właściwego kursu podejścia do lotniska wynosiło -0.06°. Wybrane zostały ostatnie trzy zapisy TAWS, które, jak widać, leżą idealnie na prostej zgodnej z kursem podejścia do lotniska (współczynnik korelacji =1).
Zapisane przez alarmy TAWS#34 – #37 wysokości radiowe i baryczne są ze sobą zgodne w granicach błędów pomiarowych:
#34 różnica 5.2 m, #35 różnica 8.5 m, #36 różnica 2.4 m, #37 różnica 0.3 m.
Jedynie dla TAWS#38 różnica ta wynosi 25 metrów. Jednak ekspertyza ATM i raport MAK przynoszą informację o awarii wysokościomierzy w tym miejscu.

FMS II pilota zapisał nie tylko dwie pozycje geograficze samolotu przed uderzeniem w ziemię, ale również ich odległość od wprowadzonego przez pilotów położenia środka pasa lotniska XUBS oraz odległość od osi pasa. Przeliczone przez komputer odległości z dużą dokładnością zgadzają się z odległościami wyliczonymi z podanych położeń geograficznych.
W pamięci FMS pozostały również ostatnie, już nieprzeliczone, pozycje geograficzne z trzech urządzeń GPS. Widać dobrą dokładność z ostatnią, przeliczoną pozycją, co potwierdza prawidłowe działanie trzech GPS i FMS.
Komputer II pilota otrzymał również przeliczone dane z FMS I pilota, różnią się one od tych, które on sam wyliczył. Tym razem z pomocą przychodzą informacje zapisane w dzienniku usterek TAWS, gdzie w tym samym czasie zanotowana została usterka FMS I pilota.

Na dwóch ostatnich slajdach porównano materiały źródłowe, na których oparła analizy ostatnich sekund lotu komisja KBWL LP z tymi, które uwzględniają w swoich analizach eksperci Zespołu Parlamentarnego. Na drugim z tych slajdów zaznaczono jedynie szczątki samolotu w sektorze 13, czyli pomiędzy ulicą Kutuzowa a mejscem uderzenia w ziemię, pierwsze zostały odnalezione ponad 200 przed ulicą Kutuzowa.
Komentarz jest zbyteczny.

Bardzo ważne informacje na temat wartości nagrań przekazanych prez Rosjan stronie polskiej na blogach:
fotoamatora i e2rdo

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika kano

23-06-2013 [08:34] - kano | Link:

linki na pomniksmoleńsk już działają.

Obrazek użytkownika hibaro

23-06-2013 [12:36] - hibaro | Link:

Ta droga,wraz z rodzina wyrazam wdziecznosc i podziekowanie
za tytaniczna prace w obnazaniu klamstwa smolenskiego.
Wielkie dzieki!!!

Obrazek użytkownika kano

23-06-2013 [23:23] - kano | Link:

Dziękuję za wsparcie,
proszę przekazać pozdrowienia całej Rodzinie

Obrazek użytkownika hibaro

24-06-2013 [12:51] - hibaro | Link:

zawsze mozna ofiarowac.
Od nas te najpiekniejsze,bo Polskie Kwiaty...
dla Pana i wszystkich Naukowcow na obczyznie zangazowanych w Sprawe.
http://www.youtube.com/watch?v...

Obrazek użytkownika MFW

23-06-2013 [13:50] - MFW | Link:

c.d
"Około dziewiątej" czasu polskiego(8:56) nastąpiła akcja alarmu rozpoczęta przez służby rosyjskie i wszystkie relacje świadków będących na płycie lotniska mówią, że nie orientują się o zdarzeniu po odgłosach i pożarze, ale po ruchach samochodów służb rosyjskich.
Wszystkie przesłanki wskazują, że kopie zapisów z ostatniej fazy lotu nie pochodzą z TU154M nr 101, ale być może z samolotu symulującego katastrofę.To może mieć związek z ostatnimi rewelacjami @Fotoamatora, który wykrył, że na zdjęciach rzekomych czarnych skrzynek Tupolewa mamy do czynienia z rożnymi skrzynkami(jedne być może z TU154M nr 101, a drugie z tego przyziemiającego awaryjnie "około dziesiątej"
Świadek z filmu A.Gargas, kierowca autobusu potwierdza, że samolot leciał nad ul.Kutuzowa kołami w dół(do przyziemiania "na kangura") i wykonywał manewry skrzydłami(czyli symulował wykonanie półbeczki).
Z rozkładu jazdy autobusów Pieczersk-Smoleńsk wynika, że taki autobus nie mógł się pojawić w okolicach Siewiernego
o godzinie 8:41 czasu polskiego(a mógł wcześniej).

Obrazek użytkownika kano

23-06-2013 [23:28] - kano | Link:

Niestety stwierdzenie "wszystkie przesłanki wskazują" nie może być podstawą badań naukowych, czasami nawet procesów poszlakowych. Ustalanie czasu na podstawie rozkładu jazdy autobusów, myślę że nie sprawdziłoby się również w Polsce.
 

Obrazek użytkownika MFW

24-06-2013 [10:39] - MFW | Link:

Przecież Pan przyjął za podstawę badań naukowych, z których wyciąga Pan wnioski "jak było" a nie tylko "tak jak przedstawiają to MAK i KM, nie było", zmanipulowane kopie zapisów nie wiadomo jakich i z jakiego samolotu skrzynek.
Nie widzi Pan hipokryzji w swojej argumentacji?

Obrazek użytkownika MFW

24-06-2013 [10:46] - MFW | Link:

Czy zastanawiał się Pan nad kształtem "pierwszych śladów uderzenia w ziemię"? Mają one kształt "łezki", co może być śladem kół podwozia przyziemiającego samolotu na tzw. kangura(zetknięcie z gruntem i odbicie w górę na 1-2m.

Obrazek użytkownika Srebrna rosa

23-06-2013 [17:09] - Srebrna rosa | Link:

za wierność wobec Ojczyzny,
serdeczne podziękowania
dla całego Zespołu Parlamentarnego
i wszystkich współpracujących Naukowców.

Obrazek użytkownika kano

23-06-2013 [23:19] - kano | Link:

przekażę podziękowania wszystkim, którzy wspomagają Zespół.

Obrazek użytkownika Martynka

23-06-2013 [22:22] - Martynka | Link:

Sluchałam posiedzenia ZP i czytałam dzisiejszą notke z zapartym tchem:)
Kawał wspaniałej roboty, chylę czoła!
Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika kano

23-06-2013 [23:32] - kano | Link:

Jeżli dodamy do tego notkę fotoamatora i e2rdo, to tego weekendu Lasek nie będzie mógł zaliczyć do udanych.
Pozdrawiam równie serdecznie

Obrazek użytkownika kano

26-06-2013 [23:51] - kano | Link:

Wcale mnie nie dziwi, że wiele osób czytających ten wpis nie jest w stanie pogodzić się z przedstawionymi tutaj wynikami. Zarzuty są różnorakie od niezgodności z fizyką, do manipulacji. Zgadzam się z tym w pełni, ponieważ taki był cel tej prezentacji - wykazanie absurdów w pracach MAKu i KBWL, Przypomnę, o czym wielu nie chce pamiętać, że nie są to wyniki analiz Zespołu Parlamentarnego, a jedynie zebrane i zilustrowane dane pochodzące z raportu MAK, ekspertyzy ATM i raportu KBWL LP. W pierwszej części dane wykorzystane w raportach a w drugiej ukryte i pominięte.
Należy zdać sobie sprawę z prostej zależności, że analizując i wykazując ewidentne błędy w przedstawionych tutaj materiałach, dokłada się kolejną cegiełkę do zbioru idiotyzmów wyprodukowanych przez komisjie MAK i KBWL LP.