Pałace i zaszczyty

Wczoraj okazało się, że Tusk Donald jest skłonny się publicznie przyznać, że tyle właśnie jest w stanie zrozumieć z Urzędu Prezydenta RP.

Rzygać się chce.

Swoją drogą ma Tusk Donald rację. Urząd Prezydenta RP jest znacznie gorszym miejscem dla promotora Rychów, Mirów i Zdzichów niż Urząd Prezesa Rady Ministrów.

Wybór był więc jasny. I czemu tu się dziwić?