Klich Bogdan - psychiatra

Dziś Klich Bogdan ogłosił rewelację, że stan zaopatrzenia armii w sprzęt jest winą PiS-u, który tak nastraszył urzędników, że do dziś nie są w stanie pracować.

Słuchając wypowiedzi Klicha Bogdana przypomniałem sobie, że ów jest psychiatrą. Mówią, że choroby psychiczne nie są zakaźne, ani zaraźliwe i ja osobiście w to wierzę.

W tej sytuacji stan Klicha Bogdana jest albo wyjątkiem potwierdzającym wyżej wspomnianą regułę, albo silnym dowodem działania maksymy: „Kto z kim przestaje, takim się staje.”