Ryszard Czarnecki napisał: „Europa potrzebuje nowego traktatu”

 Paweł Piekarczyk uważa:

  1. Europa potrzebuje rozumu
  2. Europa potrzebuje sumienia opartego na czytelnym (chrześcijańskim) systemie wartości

Traktatu oczywiście Europa też potrzebuje, ale uwzględniającego dwie powyższe konstatacje.

Oczywiście Paweł Piekarczyk uważa również wiele innych rzeczy, ale te innym razem.