Kombinacja operacyjna „Łażący Łazarz”

„Piotr Bączek jest blogerem Aleksandrem Ściosem, Bączek jest pułkownikiem służb specjalnych i ma zadanie skłócić przed wyborami nie tylko prawicę, ale zniszczyć również rodzące się inicjatywy obywatelskie” – takie i inne „rewelacje” przeczytałem ostatnio na kilku portalach internetowych.

Autorem tych „njusów” był znany bloger „Łażący Łazarz”. Potem przez kilka dni słuchałem pytań: „czy jesteś Ściosem”, „dochrapałeś się pułkownika”?

Zanim odniosę się do kwestii mego „pułkownikostwa”, blogowania pod pseudonimem Aleksander Ścios oraz rozbijania „inicjatyw obywatelskich”, nakreślę od siebie parę słów o tym demonicznym pułkowniku, który niszczy obecnie „inicjatywy obywatelskie” (jak to sformułowanie przypomina słowo wytrych rodem z PRL).

Od dziennikarza do weryfikatora

Prawdą jest, że przez szereg lat byłem dziennikarzem. Jednak pięć lat temu odszedłem z tego zawodu, dlatego wiele osób może nie pamiętać mnie z tamtego okresu. Swoją przygodę z tym zawodem rozpoczynałem pod koniec lat 80. w młodzieżowej, studenckiej i niepodległościowej prasie podziemnej, podkreślam słowo „podziemnej”. Byłem związany ze środowiskiem Federacji Młodzieży Walczącej Mariusza Romana, młodzieżówki Polskiej Partii Niepodległościowej Romualda Szeremietiewa oraz legendarnego MRKS Krzyśka Wolfa i Edka Mizikowskiego (m.in. kolportowałem pismo „CDN” i tam również ukazał się mój pierwszy tekst, chyba w 1986 r. lub 1987 r.). Byliśmy twardą, antysystemową opozycją, protestowaliśmy przeciwko umowom „okrągłego stołu”, wyborom kontraktowym, namaszczeniu przez „konstruktywną opozycję” „Jaruzela” na głowę państwa (czy ktoś jeszcze pamięta ówczesne hasła: „znajdzie się pała, na d… generała”, „PRON cię wzywa”), czy abolicyjnej dla komunistów „grubej kresce” premiera Tadeusza - „siły spokoju” – Mazowieckiego. Na początku 1990 r. demonstrowaliśmy pod Salą Kongresową przeciwko transformacji PZPR w SdRP, a „nasz rząd” wysłał na nas policjo-milicję. Z drugiej strony kształtowaliśmy się w duchu katolickiej nauki społecznej – np. w 1989 r. współorganizowałem w Warszawie pierwszą legalną demonstrację przeciwko obowiązującej wtedy ustawie z 1956 r. o dopuszczalności zabijania dzieci nienarodzonych. Z perspektywy lat stwierdzam, że ten sprzeciw przeciwko „magdalenkowym” umowom i „grubej kresce” uchronił mnie przed „heglowskim ukąszeniem” III RP, nie znalazłem się w „GW”, tym bardziej nie było dla nas miejsca w administracji państwowej. W prasie legalnej debiutowałem w 1991 r. – „Tygodnik Centrum”, „Nowy Świat” – pierwszym w oficjalnym obiegu wywiadem z profesorem Mirosławem Dakowskim o aferze FOZZ. Potem, aż do lipca 2006 r., współpraca i praca w kilku tygodnikach, najważniejsze etapy to „Gazeta Polska” i „Głos”. Moją ulubioną formą była , jak to sam określam, „publicystyka analityczna”. Przy skromnych wtedy źródłach – brak IPN, powstający dopiero internet, źródła dziennikarskie bojące się utraty pracy –starałem się uchwycić problemy III RP. Wzorowałem się na najlepszych autorach tego stylu z lat 80. – Józefie Darskim z podziemnej „Orientacji na prawo”, Ludwiku Dornie z „Głosu”, Józefie Mackiewiczu, ale też ich oponentach z obozu narodowego. Nie wymyśliłem więc żadnego oryginalnego „pióra” czy stylu, języka, sformułowań, które można bez trudu rozpoznać.

Prawdą jest, że znam ministra Antonioniego Macierewicza, i co więcej, o zgrozo dla niektórych, byłem jego pracownikiem. Nie jest żadną tajemnicą, że miałem ten zaszczyt, że byłem jego współpracownikiem, z kilkoma przerwami, od 1996 r. Byłem asystentem, dziennikarzem „Głosu”, redaktorem naczelnym tygodnika „Głos”, a w 2006 r. przez kilka tygodni także rzecznikiem prasowym min. Macierewicza.

Prawdą jest również, że byłem członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Zostałem nim w lipcu 2006 r., wtedy też odszedłem z funkcji szefa działu „IV Rzeczpospolita” Gazety Polskiej. Do dziś pamiętam lipcowe popołudnie, kiedy oznajmiłem zdumionemu T. Sakiewiczowi, że odchodzę z redakcji. Jeszcze bardziej zdziwił się, kiedy na jego pytanie: „Dlaczego? Gdzie?”, odpowiedziałem: „Nie mogę tego teraz powiedzieć”. Komisja Weryfikacyjna starała się bowiem jak najdłużej nie ujawniać personaliów członków. Konsekwencja mojego wyboru było całkowite zerwanie wszelkich kontaktów z „Gazetą Polską”, co przez pewien czas było zagadką dla moich koleżanek i kolegów z redakcji. Niekiedy zastanawiam się, śladem myślenia pisarza Phillipa K. Dicka, co stałoby się, gdybym został w „Gazecie Polskiej” i nie podjął społecznej pracy w Komisji.

W maju 2008 r. w wyniku prowokacji, przeprowadzono w moim domu rewizję. ABW szukała u mnie tzw. „Aneksu do raportu z weryfikacji” oraz dowodów na korupcję w Komisji. Miałem stać swoistymi „drzwiami” służb specjalnych do min. Macierewicza. Prowokacja zakończyłaby się sukcesem, gdybym przechowywał przynajmniej jeden niejawny dokument lub chociaż jego kopię (co w starych służbach było praktyką nagminną i przez przełożonych przyzwalaną). Wtedy można byłoby skompromitować weryfikatorów i oskarżyć ich o wynoszenie tajnych dokumentów i handel nimi. W związku z rewizją w moim domu SKW zawiesiła mi certyfikat dostępu do tajemnic, z tego też powodu musiałem zrezygnować z pracy w sejmowej komisji śledczej ds. nacisków (jednak w czerwcu 2010 r. SKW potwierdziła ważność certyfikatu).

Na marginesie dodam tylko, że nieprawdziwe były również sugestie mediów, że członkowie Komisji otrzymywali pensję w wysokości 20 tysięcy zł miesięcznie, a potem sowite odprawy i posady w najlepszych spółkach. Członkowie Komisji pracowali społecznie, otrzymywali jedynie diety na obiad, ustawodawca nie przewidział bowiem pensji za tę harówę, a po 2007 r. ci „wrogowie rządu miłości i marychy” byli często, jako pierwsi wyrzucani z kolejnych miejsc pracy.

Prawdziwa jest także informacja, że pracowałem w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Od października 2006 r. byłem szefem Zarządu Studiów i Analiz, który trzeba było – tak, jak kilka innych biur SKW – stworzyć od podstaw. Szukaliśmy nowych ludzi, ale staraliśmy się również wykorzystać te pozytywne, niewielkie „promile” ze starych służb, zerwaliśmy z dotychczas panującą zasadą analizy typu „kopiuj, wklej”. O efektach tych zmian niech świadczy fakt, że w grudniu 2010 r. ZSiA, jako jedyny Zarząd SKW, został zlikwidowany, ponieważ nawet po odejściu tylu ważnych osób nie pasował do systemu służby: „czy się stoi, czy się leży kilka tysięcy się należy”. Natomiast ja z SKW zostałem zwolniony w grudniu 2007 r., kiedy nowy szef służby płk Grzegorz Reszka (grał fana Pink Floydów, których także lubię) natychmiast zdymisjonował mnie, razem z grupą kilku dyrektorów, z dotychczasowej funkcji i wręczył wypowiedzenie. Nie otrzymałem żadnej propozycji, z SKW nie wiąże mnie już żadna umowa, oficjalna lub niejawna, podobnie jak z innymi specsłużbami.

Prawdą jest również, że po SKW pracowałem w BBN, a teraz jestem doradcą parlamentarnego zespołu ds. tragedii smoleńskiej.

Na tym jednak prawdziwe enuncjacje niejakiego „Łażącego Łazarza” kończą się.

Kłamstwa niejakiego „Łażącego Łazarza”

Nie jestem i nie byłem pułkownikiem SKW, innych służb mundurowych lub wojska (chociaż wiekowo znajduję się już w grupie generałów).
Nie byłem i nie jestem współpracownikiem specsłużb. W okresie 2006 – 2010 byłem dwukrotnie lustrowany, podlegałem również w tym zakresie postępowaniom sprawdzającym.
Nie prowadzę działalności politycznej, nie jestem posłem.
Nie prowadzę także działalności rozłamowej wśród innych „inicjatyw obywatelskich”.
Nie jestem Aleksandrem Ściosem i nie znam Aleksandra Ściosa.
Nie publikowałem w prasie pod innym pseudonimem, nie prowadziłem nawet bloga, co świadczy raczej o moim zacofaniu cywilizacyjnym niż demonicznej przebiegłości „wpływowego pułkownika służb specjalnych”.

Oczywiście niejaki „Łażący Łazarz” podważy moje oświadczenie. Być może ogłosi nawet, że ten „wpływowy pułkownik Bączek”, dalej manipuluje opinią blogerską, ukrywa swoje prawdziwe oblicze, by zrealizować niecne plany zniszczenia wspomnianych „inicjatyw obywatelskich”, które mogą uratować nasz kraj. Niektórzy zwolennicy niejakiego „Łażącego Łazarza” nawet stwierdzą: „dlaczego mamy wierzyć Baczkowi, który przecież pracował w służbach i tam nauczył się kręcić bączki”. Otóż istnieje wiarygodny i obiektywny dowód – pierwszy wpis na blogu Aleksandra Ściosa pochodzi z 5 grudnia 2007 r. (godzina 8:15). Natomiast płk Grzegorz Reszka (to ten co lubi Pink Floydów) zwolnił mnie z SKW również 5 grudnia 2007 r.. Każda osoba zatrudniona w służbach specjalnych znajduje się pod wnikliwą kontrolą. Kontrola ta staje się bardziej dociekliwa i uporczywa, jeżeli osoba kontrolowana zaczyna stwarzać zagrożenie dla służby, władzy i elity rządzącej. Tymczasem ja jeszcze przez kilka miesięcy znajdowałem się pod tą „opieką” i to nie tylko SKW. Musiałbym być skończonym idiotą, gdybym w tym okresie prowadził antyrządowego bloga. Co więcej, służby specjalne nie wytropiły tej „wrażej” działalności antyrządowej. Przypomnę tylko, że w okresie od grudnia 2007 do przynajmniej lata 2008 byłem bardzo dokładnie inwigilowany przez ABW i SKW w związku z prowadzoną wtedy prowokacją przeciwko Komisji Weryfikacyjnej. Potem byłem sprawdzany przez SKW, która odebrała mi dostęp do informacji niejawnych. Przez 2 lata służba prowadziła postępowanie sprawdzające, które dopiero w czerwcu 2010 r. zakończyło się zwróceniem mi certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Dlatego rzekoma moja działalność blogerska zostałaby skrzętnie ujawniona przez służby już w tamtym czasie i natychmiast wykorzystana, przynajmniej medialnie (np. „weryfikator-bloger walczy z rządem za państwowe diety – 23 złote”), jeśli nie procesowo.

Pompowanie „łażącego”autorytetu

Dlaczego zajmuję niejakim „Łażącym Łazarzem”, tłumaczę się, wykazuję, że nie jestem „wielbłądem”, tracę czas, wynajduję argumenty, próbuję przekonać innych?

Pogłoski o tym, że jestem postrzegany jako Aleksander Ścios, docierały do mnie od kilku lat, bagatelizowałem je, z zasady nie dementowałem ich, znając regułę „dementi jest potwierdzeniem prawdziwości”. Słowem, miałem inne problemy.

Co stało się takiego, że zdecydowałem się przerwać milczenie?

Bynajmniej nie dlatego, żeby odciąć się od Aleksandra Ściosa, wręcz przeciwnie. Uważam jego „publicystykę analityczną” za bardzo ważną, wypełniającą lukę w spacyfikowanych mediach.

Porównanie mnie do jego osoby nie degraduje mnie ani nie wyróżnia.

Nie czyniłbym tego tak drobiazgowo, nie zajmowałbym się tymi „łażącymi” dywagacjami (dotychczas „Łażący Łazarz”, ani mnie grzał, ani ziębił), gdyby nie kilka spraw – jego kłamstwa są kolejnymi atakami na moją osobą, które wprost odbieram jako pogróżki. Po drugie, „Łażący Łazarz” przez kilka miesięcy stał się opiniotwórczą osobistością, która dąży do tworzenia ruchu społecznego. Jednak każda „inicjatywa obywatelska”, która była budowana na kłamstwie, okazywała się „zamkiem na piasku”. Jestem również jedyną osobą, która pod swoim nazwiskiem może zaświadczyć, że „Łażący Łazarz” ordynarnie kłamie. Aleksander Ścios chce pozostać anonimowy, dlatego jego stwierdzenia mogą być nieustannie podważane. W moim przypadku „Łażący Łazarz” nie może tak postąpić.

Podejrzewam, że niejaki „Łażący Łazarz” utożsamiając Bączka ze Ściosem miał inny cel. Jaki? Żeby odpowiedzieć na to pytanie przypomnijmy sobie twórczość „Łażącego Łazarza”. O niejakim „Łażącym Łazarzu” usłyszałem w czerwcu 2010 r., po jego dwóch publikacjach na temat tragedii smoleńskiej – „Gruppenführer KAT” oraz „Głowa zdrajcy”. Przypomnę, że „Łażący Łazarz” przeanalizował dostępną dokumentację i wskazywał na winnych największego dramatu powojennej Polski. Dzięki tym i kolejnym „smoleńskim” tekstom niejaki „Łażący Łazarz” stał się gwiazdą blogerską, zyskał rozgłos ponadinternetowy, wręcz autorytet w tej tematyce. Jego publikacje cieszyły się wielką popularnością, chociaż obecnie warto je przeanalizować jeszcze raz, ale pod zupełnie innym kątem, mianowicie jakich wątków zabrakło w tych tekstach?

Dość szybko „Łażący Łazarz” wykorzystał tę popularność – poinformował, że zbiera fundusze na nowy projekt, bardzo szybko dotarł do anonimowych sponsorów, zorganizował nowy portal (Nowy Ekran), skupił wokół siebie społeczność blogerską, twierdził, że dąży do ujawnienia całej prawdy o tragedii smoleńskiej, wysuwał coraz to bardziej śmiałe hipotezy (być może niektóre nawet prawdziwe), by w końcu ogłosić konieczność powstania nowego ruchu, środowiska, które wesprze Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach. Jednocześnie na Nowym Ekranie ukazał się m.in. wywiad propagujący generała Tadeusza Wileckiego. W ciągu kilku miesięcy stworzono autorytet, którego rzeczywiste cele były nieznane dla ogółu.

W miarę upływu czasu pojawiły się informacje na temat przeszłości i związków sponsorów nowego projektu medialnego. Jednak niejaki „Łażący Łazarz” nie odpowiedział na te informacje w sposób spokojny i wyważony, ale wściekle zaatakował blogerów (szczególnie Aleksandra Ściosa), próbujących dociec, kto stoi za sponsorami i czy mają oni jakieś niejasne powiązania.

Łażące kręcenie „bączka”

W tym momencie zamiast merytorycznej odpowiedzi niejaki „Łażący Łazarz” zakręcił przysłowiowego „bączka” na portalu. Nagle pojawiła się w jego wpisach moja skromna osoba, o której to można było przeczytać w różnych miejscach m.in.:

„Uderzenie nastapiło dość szybko ze strony wpływowego pułkownika Piotra Bączka (podpisującego się jako Ścios) dziennikarza i oficera służb specjalnych, który działając w interesie wąskiej grupy bojącej się naruszenia dwupartyjnego status quo (stawką są miejsca na listach PiS) zrobił z NE to czym niszczył wcześniej ludzi i rozbijał wiele innych inicjatyw - zarzucając agenturalność. To świetny sposób na skłócanie prawicy. (…)
Nie wiem kim Ty jesteś, ale jeżeli słyszę, że bloger A.Ścios to w rzeczywistości pułkownik służb specjalnych Piotr Bączek, zadaniowany [zwracam uwagę na użyte sformułowanie „zadaniowany”, stosując metodę analizy leksykalnej tekstów niejakiego „Łażącego Łazarza” można stwierdzić, że miał on do czynienia ze służbami specjalnymi, gdyż wyrażenie to jest zapożyczone z języka tego środowiska – PB] do rozmontowywania wszelkich inicjatyw obywatelskich za pomocą insynuacji o agenturalność (by po prawej stronie była tylko jedna opcja) to wszystko zaczyna mi sie pięknie składać. Wystarczy zresztą porównać teksty Bączka w Głosie [swoją drogą dlaczego niejaki „Łażący Łazarz zapomniał o moich tekstach w Gazecie Polskiej” – PB] i teksty blogera Ściosa, by mieć jasność, że to to samo pióro. Blogerzy powinni wiedzieć o takich rzeczach. (…)
Sporo tych bączków Ściosa. Składam jak Pan widzi 2 do 2 nie gorzej od samego pana pułkownika. Tyle tylko, że nie atakuję na zamówienie lecz staram się zrozumieć skąd idzie atak na mnie i NE. I dlaczego. (…)
Tu jest inaczej, nieufność powstaje tylko i wyłącznie na bazie insynuacji: najpierw Targalskiego (podpisującego się jako Darski), który po prostu znalazł sobie sposób na zniechęcenie czytelników do NE jako konkurenta Niezalezna.pl po prawej stronie mediów; a następnie insynuacji pułkownika Piotra Bączka podpisującego się jako A. Ścios, który ma zadanie rozbijać każdą inicjatywę obywatelską dziejącą się poza PiS. (…)
Jest [tzn. Bączek] pułkownikiem mianowanym przez Antoniego Macierewicza. Wiem to z pewnych źródeł ale nie będę zdradzał informatorów. Potwierdza to także porównawcza analiza tekstów tych "dwóch" osób, aż 4 notki Ściosa poświęcone personalnie obronie Piotra Bączka (linki podawałem). Ponadto pytania zadawane Ściosowi na temat jego prawdziwej tożsamości najpierw były wykasowywane a potem wywołały bardzo nerwową reakcję. Najsmutniejsze w tym wszystkim że pułkownik Bączek broniący interesów (jak sie okazało) głownie swojej koterii ma wielki krąg wyznawców, którzy wierzą, że mu chodzi o Polskę. (…)
Albo bardzo krótkowzroczny jest Pan Ścios-Bączek, albo programowo działa na szkodę Polski a na rzecz wąskiej grupy polityków pragnących zachowania status quo na listach wyborczych. (…)
Wybacz, ale nie uważamy by pisanie Ściosa/Bączka - działającego w imieniu tylko jednej frakcji PiS - powinno mieć wpływ na projekt, który jeśli sie uda, uważam za ratunek dla Polski i sposób na odsunięcie Tuska od władzy. Masz wyczucie socjologiczne, więc powinnaś wiedzieć, że takie innowacyjne projekty aktywizacyjne mogą dziś sie powieść".

Słowem ten Bączek, według „Łażącego Łazarza”, to jakaś demoniczna postać, „pułkownik trzymający nitki życia politycznego”, niczym dr Jekkyl i pan Hyde współczesnej Polski.

Zadaniowany bloger

Rozpętała się dyskusja na temat Ścios-Bączek, inni blogerzy Nowego Ekranu również doszukiwali się związków pomiędzy Bączkiem i Ściosem. W tekście „Prawda Nas Wyzwoli” stwierdzono m.in.: Niezbędne - w imię prawdy, w imię pełnej jasności intencji i przyjętych celów inicjatyw obywatelskich organizowanych przez NE – wydaje się udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy wymieniany przez redaktora naczelnego NE Piotr Bączek ps. 'Aleksander Ścios' to ten sam Piotr Bączek - członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, wieloletni współpracownik Antoniego Macierewicza, redaktor wydawanego od ponad trzydziestu lat pisma "Głos". (…) Jeśli redaktor naczelny NE miał na myśli zupełnie inną osobę, przypadkowo noszącą takie same imię i nazwisko jak przedstawiony powyżej Piotr Bączek - w imię przywoływanej na wstępie potrzeby prawdy - niezbędne wydaje się szersze przedstawienie tej osoby, dla pełnej wiedzy i jasności, jacy ludzie starają się stanąć na drodze zamierzeniom NE i skupionych wokół niego środowisk.

Także na innych portalach pojawiły się wpisy, powołujące się na „Łażącego Łazarza”, np. „Mnich Zarazy” na blogu Aleksandra Ściosa stwierdził: „Niepokojące jest to, że o naszym gospodarzu mówi się, że nie jest zwykłym blogerem ale osobą zadaniowaną [i znowu to specsłownictwo – PB] do rozbijania nowo powstających ruchów na prawicy. Konkretnie, że pułkownik Piotr Bączek ma wykonywać tą robotę. Mnie osobiście niepokoją takie pogłoski bo często czytam p. Aleksandra Ściosa (choć dawno już nie komentowałem) I nieraz polecałem swoim znajomym”.

Natomiast na portalu niepoprawni.pl niektórzy uczestnicy dyskusji dobrze oceniali publikacje „Łażącego Łazarza” na mój temat – blogerka „Ciri” pisała m.in.: „Jak myślisz, jak Łazarz miał udowodnić, że nie jest wielbłądem? Musiał ujawnić Ściosa, bo niestety - powiem dosadnie - jak ktoś Cię po jajach kopie, to chyba mu nie powiesz - stary tak nie można - tylko mu oddasz :)
Sorry za dosadność. Ale tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Przypominam, że nie jestem facetem :)
(…) I nie dziw się, że reaguje jak reaguje - nie ma nic gorszego, jak mieć czysty plan i intencje (sprawdzone i nie podlane sosem służb) i zostać niesłusznie pomówionym przez swoich. Coś o tym wiem. (…) W samym PiS najprawdopodobniej jeszcze jest agentura, dlaczego więc GP miała być od nich wolna. Pytanie tylko jaka i dokąd prowadzi”.
Natomiast sam „Łażący Łazarz” oświadczył, że dobrze uczynił uosabiając Ściosa z Bączkiem: „powtarzam, oficerów służb specjalnych wprowadzających czytelników w błąd, że są niezależnymi blogerami etykieta nie dotyczy. Należy ich demaskować i tyle. Inaczej zawsze będziemy wszyscy manipulowani”.

Nie znam i nie znałem osobiście „Łażącego Łazarza”, podejrzewam również, że nie miałem nawet wątpliwej przyjemności chwilowego obcowania z tym osobnikiem. Nie komentowałem jego tekstów, w żaden sposób nie odnosiłem się również do jego osoby. Był dla mnie anonimową osobą. Jego atak nie był więc podyktowany osobistymi animozjami. Raczej był to wykalkulowany, wyrafinowany zabieg socjotechniczny, skierowania agresji, nienawiści wobec przedstawiciela określonego środowiska, To, że „obiekt ataku” nie jest osobą powszechnie znaną sprzyjał temu, gdyż wielu czytelników mogło uwierzyć w kłamstwa „Łażącego Łazarza”, że Bączek rozbija prawicę, niszczy „inicjatywy obywatelskie”, że jest „wpływowym” i „zadaniowanym” człowiekiem służb specjalnych. Musi jednak zastanawiać fakt, dlaczego „Łażący Łazarz” zaatakował Aleksandra Ściosa, którego utożsamił ze środowiskiem, które niedawno weryfikowało WSI, a obecnie zajmuje się tragedią smoleńską. Rzekomy związek Bączek - Ścios uznał za dyskwalifikujący dla tego znanego blogera. Stałem się „czarnym ludem”, którym postraszeni zostali czytelnicy „Łażącego Łazarza” – Ścios to Bączek, a Bączek to „zadaniowany” człowiek specsłużb. „Łażący Łazarz” nie wyjaśniał jednak czytelnikom jakie to były służby, pod czyim kierownictwem, w jakim okresie, nie wspominając już o tym, że z tych służb wyleciałem na przysłowiowy bruk, ostro hamując zębami, by nie wpaść w przepaść.

Był to podwójny zabieg „oczernienia” – Aleksandra Ściosa, ale i mnie. Dla mnie „Łażący Łazarz” nie przewidział żadnego prawa do obrony, czy choćby repliki. „Łażący Łazarz” uznał mnie za wroga, nawet nie konkurenta politycznego. Jest to o tyle dziwne, że działam w parlamentarnym zespole ds. tragedii smoleńskiej i wydawałoby się, że autor tekstów o tragedii smoleńskiej nie powinien dobierać argumentów w taki sposób, zohydzać osoby, której nawet nie zna. Taki zabieg mogła zrobić tylko osoba, której zależy na podważeniu prac tego zespołu, nawet poprzez oczernienie Bogu ducha winnego doradcy, który w istocie zajmuje się spinaczami - liczył się tylko efekt końcowy, mniejsza o metody.

Parlamentarny zespół dla „Łażącego Łazarza” stał się takim „czarnym ludem”, widoczne to jest np. w stosunku do posła A. Macierewicza. Dziwnym jak na osobę, która deklaruje, że zajmuje się wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej. Oto z jednej strony publikuje artykuły demaskujące rząd Tuska, tworzy internetowy ruch protestu, ale z drugiej strony promuje generała Tadeusza Wileckiego, atakuje prawicowych blogerów i parlamentarny zespół, nie wspominając już o tajemniczych sponsorach.

Jak wytłumaczyć tę dychotomię i nagły atak „antybączkowych” parkosyzmów tej słownej agresji „Łażącego Łazarza”? Dlaczego kłamał na mój temat? Może brak wiedzy, wzajemne intrygi, dążenie do sławy za wszelką cenę? Inną możliwą odpowiedzią na te pytania jest stwierdzenie, że niejaki „Łażący Łazarz” uczestniczył (może nawet nieświadomie) w swoistej „kombinacji operacyjnej” wpływowych przedstawicieli środowisk biznesu, polityki, mediów, specsłużb. Kombinacji zbliżonej do prowokacji przeciwko Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Działania te wzorowane, na PRL-owskich grach operacyjnych komunistycznych służb specjalnych, mogły dążyć do wykreowania nowego ruchu politycznego, który w przyszłości mógłby stać się partnerem PiS-u, a nawet zastąpić tę partię. Za taką interpretacją przemawia fakt, że niejaki „Łażący Łazarz” aktywnie uczestniczy, jak podaje infosfera, w oddolnych inicjatywach ruchu smoleńskiego. Może jest tylko przysłowiowym „użytecznym idiotą”, który naiwnie realizował odgórny plan skanalizowania niezadowolenia społecznego w pewnej enklawie, przejęcia społecznego ruchu smoleńskiego i zdyskredytowania innych.

Może…, ale czy tak inteligentna osoba jak „Łażący Łazarz” może postępować tak głupio?

PIOTR BĄCZEK

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Józef Darski

19-05-2011 [10:18] - Józef Darski | Link:

Początkowo stawiałem na operację "ego" wobec ŁŁ, czyli klasyczną metodę werbunku służb. Szantaż wykluczałem, gdyż szantażowany człowiek nigdy nie będzie tak skuteczny jak działający z własnej woli. To ego dyktuje aktywność.

Teraz, widząc skalę przewdsięwzięcia, przychylam się do hipotezy, iż Smoleńsku służył zalegendowaniu ŁŁ. Ciekawe do kogo w Moskwie  prowadzą nitki. Na Węgrzech zinfiltrowanym ugrupowaniem prawicy są Jobbik. Czy zatem chodzi o stworzenie ich polskiego odpowiednika? Wybory obligent. 

Obrazek użytkownika Wojtek

19-05-2011 [10:44] - Wojtek (niezweryfikowany) | Link:

Szanowny Panie Darski. Mamy pytanie, czy również Pana prawdziwe nazwisko zostało ujawnione przez „zadaniowanych” czy to Pan sam się ujawnił?

Obrazek użytkownika Józef Darski

19-05-2011 [11:11] - Józef Darski | Link:

Po prostu w publicystyce posługuję się tradycyjnym pseudonimem z lat 1980-tych, a w nauce nazwiskiem. W ten sposób rozgraniczam te dwie sfery działalności.

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

20-05-2011 [02:00] - Zygmunt Korus | Link:

pod nazwiskiem publikując teksty anty rozbijactwu, programowi rozłamowemu, który szybko i łatwo można tam było spostrzec. Potem napisałem o zakotwiczeniu ŁŁ =NE o Salon24 i Igora Janke (teza, że ŁŁ jest "szczurołapem"). Szef NE podejmował kilkakrotnie polemikę z moimi podejrzeniami, że to wszystko, co usilnie się ukierunkowuje poprzez to forum, jest skądś sterowane przeciwko Patriotycznej Prawicy, a zwłaszcza PIS-owi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. I także całej Strefie Wolnego Słowa. ŁŁ też próbował mnie demaskować sugerując, że jestem kimś innym, czyli znanym blogerem z niepoprawnych.pl. Ten "chwyt" na kreowanie zamieszania i dezawuację dobrze jest naświetlony w artykule powyżej: jako cecha i sposób przekonywania akolitów i trwania przy swoim szefa NE..
Wielu blogerów tamże, podobnie jak ja, podjęło "walkę" z tym "ciągiem zmyłek",  polemikę otwartym tekstem; i widząc "maliny" wycofało się stamtąd. Ja na razie jeszcze tkwię, ale ograniczyłem się do kontrujących komentarzy, nie dając już tekstów autorskich.
A tak poza wszystkim: tajemniczy Łazarz, autor demaskującego tekstu pt. KAT, nagle ujawnił się na spotkaniu dziennikarskim, odsłonił swoją twarz. Potem zaczął demaskować innych, Ścioso-Bączka. Co to za pojmowanie pseudonimu, ksywy czy nicku? Albo się chronimy przed niebezpieczeństwem jak partyzanci, albo jesteśmy kryminalistami, albo mamy pseudonim literacko-dziennikarski. Anonimowość w sieci. Jej istota. Zawsze obowiązuje zasada poszanowania tajemnicy tego, kto się za taką emblematycznością z wyboru chowa. Np. trollowanie boli, przeszkadza, ale ukrywanie się jest zasadą hasbary. Złamanie kodu anonimowości poprzez dostep do IP na poziomie pozasądowym jest naruszeniem fundamentow wolności głoszenia poglądow, ktore tak nas pociągaja w blogosferze. A nie jakieś zmanipulowane personalizowanie nicków. Bezwzględnie ŁŁ w tym zakresie nie ma racji. Blogerka "Kataryna" była tego bolesnym przykładem, co potrafią zrobić szuje, gdy publicystyka bieżąca im wadzi, dzięki broni, jaką jest pisanie prawdy.
NE, w sensie sponsoringu ukierunkowanego na rozbijactwo prawicy, jest jako tako zastopowany, i już widać, że to forum stało się śmietnikiem i magmą jak każde inne. Niemniej warto tam od czasu do czasu wpisywać komentarze do rzeczy, bo nalot lemingów jest tamże tak ogromny, że wkrótce trzeba tam będzie robić taką samą robotę u podstaw jak na salonie24, onecie, wirtualnej polsce czy też  innych popularnych "pudelkach" czy "pluszakach".

Obrazek użytkownika godot

20-05-2011 [04:17] - godot (niezweryfikowany) | Link:

Obrazek użytkownika opinia

05-06-2011 [00:03] - opinia (niezweryfikowany) | Link:

Pozniej LL zaczal krytycznie pisac o Jaroslawie Kaczynskim.No i do tego zainteresownie Polikota LL .To bylo w ubieglym roku.Zalozyl ten pan NE, ale sponsor z Australi moze budzic podejrzenia.Okradl Polski Bank na kilkadziesiat milionow , dla mnie to taki drugi Bagsik.Mysle ,ze o przeszlosci sponsora LL wiedzial.Czy zostal wpuszczony w maliny?

Obrazek użytkownika Sceptyk

20-05-2011 [12:13] - Sceptyk (niezweryfikowany) | Link:

Pan, że na spotkaniu dziennikarskim ujawnił twarz. A czy swoje nazwisko, Tomasz Parol, też ujawnił?
Bo dopiero na S24 dwa dni temu je ujawniono.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jawa

19-05-2011 [10:48] - Jawa (niezweryfikowany) | Link:

byłoby już dokonane gdyby Jarosław też poleciał do Smoleńska 10 kwietnia 2010r, PiS-em rządziliby już pinowcy.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [02:10] - Piotr Baczek | Link:

Ale najpierw był Smoleńsk, potem gwałtowna kariera ŁŁ, czyli został on "obudzony" do tej sprawy, albo wykorzystany, czego nie wiedział (czyli "pozyteczny idiota") i teraz nie ma powrotu, gdyz za wiele zaiwestował (zwłaszcza reputację) w nowy projekt.
Nie rozpatrujmy tego problemu personalnie (tzn. w odniesieniu do ŁŁ), ale systemowo.

Obrazek użytkownika Siwy

19-05-2011 [10:38] - Siwy (niezweryfikowany) | Link:

Czy ten łażący Łazarz jest wtyką służb ? Jego zachowanie jest mętne i to coraz bardziej.W okół Łażącego Łazarza robi się coraz bardziej smrodliwie.Czas jest najlepszym weryfikatorem i zobaczymy czy Łażący Łazarz jest w porządku,czysty bez garbu czy typową wtyką ?

Obrazek użytkownika Gość2341

19-05-2011 [10:57] - Gość2341 (niezweryfikowany) | Link:

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [11:07] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

Oskarżajcie się nawzajem o agenturalizm,rzucajcie na siebie błotem - prawicowe ruchy bardzo tego potrzebują.
Właśnie o to chodzi, aby inicjatywy społeczne mieściły się w efekcie na wielu porozrzucanych kanapach i patrzyły na siebie wzajemnie wilkiem.
Tylko tak dalej!
Mdli mnie...

Obrazek użytkownika Mycha

19-05-2011 [17:38] - Mycha (niezweryfikowany) | Link:

To zwymiotuj. Nie każdy musi być i jest twardzielem. A sprawy służb specjalnych nie są tematem dla wszystkich. Tylko dla niewielu. Skoro wiesz, że do tego się nie nadajesz, to nie wchodź w to.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:49] - Piotr Baczek | Link:

Jak mdli, to proszę do łazienki. I to szybko

Obrazek użytkownika Rodaczka

27-05-2011 [08:41] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

Dokladnie tak jest i przytocze jeszcze co Mycha napisala do mnie, osoba ktora mnie nie zna absolutnie i ponoc jest tu uwazana za madra. Wpisze to tutaj bo moja odpowiedz do niej zostala ocenzurowana i nie puszczona.

Mycha: Rodaczka

Strasznie dużo na jeden temat gadasz, mimo udzielonych odpowiedzi dalej wiele pytań zadajesz, bez przerwy podważasz prawdziwość słów autora a nawet w to kim jest wątpisz lub raczej usilnie temu zaprzeczasz, do bezpodstawnych insynuacji się posuwając. Usiłujesz opinię mu zepsuć, bezzasadne zarzuty mu przedstawiając i oskarżenia rzucając. Ze WSI jesteś? Powiem Ci jedno. Nie tędy droga. Zła, nieskuteczna metoda. Za nachalna z tą czarną propagandą jesteś, choć w formie pytań i wątpliwości stosowaną. Moim zdaniem, rzecz jasna. Przekaż to komu trzeba. Dla mnie już 'spalona' tu jesteś.
"Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym." (S.J.Lec)

uuuuuuuuuuuuu.......Skoro ja sie posuwam do bezpodstawnych insynuacji i psuje komus opinie to tym bardziej ty sama to robisz.
Jesli ja jestem ze WSI to sama jestes 'spiochem' bo wszystkie twoje wypowiedzi to albo popieram albo wymijajace ze nie wiadomo za kim czy za czym jestes. Jesli ja jestem 'spalona' dla ciebie to swoja wypowiedzia to dla mnie jestes sama 'spalona' na tym forum. Nic rzeczowego nie napisalas a wrecz obrzucilas mnie blotem.
I tak prawda jest "Niedobrze wierzyc w czlowieka, lepiej byc go pewnym" co sie tyczy rowniez Pana Baczka.

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [11:44] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

Szanowny autorze! napisał Pan cyt.: "W tekście „Prawda Nas Wyzwoli” stwierdzono m.in.: Niezbędne - w imię prawdy, w imię pełnej jasności intencji i przyjętych celów inicjatyw obywatelskich organizowanych przez NE – wydaje się udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy wymieniany przez redaktora naczelnego NE Piotr Bączek ps. 'Aleksander Ścios' to ten sam Piotr Bączek - członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, wieloletni współpracownik Antoniego Macierewicza, redaktor wydawanego od ponad trzydziestu lat pisma "Głos". (…) Jeśli redaktor naczelny NE miał na myśli zupełnie inną osobę, przypadkowo noszącą takie same imię i nazwisko jak przedstawiony powyżej Piotr Bączek - w imię przywoływanej na wstępie potrzeby prawdy - niezbędne wydaje się szersze przedstawienie tej osoby, dla pełnej wiedzy i jasności, jacy ludzie starają się stanąć na drodze zamierzeniom NE i skupionych wokół niego środowisk". Jestem autorem tych słów i odnoszę wrażenie, że zostałem przez Pana zrozumiany całkowicie wbrew moim intencjom - w tym tekście chciałem, aby ŁŁ jednoznacznie potwierdził kogo uznaje za ściosa, a przede wszystkim aby na miarę swoich mozliwości pokazać przed kim usiłuje straszyć ŁŁ blogerów i sympatyków NE; zaszczytem dla mnie było zacytowanie mojego tekstu przez seawolfa i postawienie wynikajacego z niego pytania: czy Ryszard Opara czy Antoni Macierewicz? Ja swoją odpowiedż miałem jasną zanim ten temat pojawił się na NE - na którym publikowałem swoje skromne poparcie dla Solidarnych 2010, a obecnie już robię to w innym miejscu.
Z wyrazami szacunku i uznania - Polon (www.poloniada.salon24.pl)

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [11:56] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

Poprawka: "skromne poparcie dla Solidarnych 2010" - miało być 'skromne wyrazy poparcia..'
Polon

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:48] - Piotr Baczek | Link:

Oki :)
Sytuacja jest podobna, jak z portalem Niepoprawni.pl
Zacytowałem Pana, aby pokazac, że kłamstwa ŁŁ stały się głosne, były komentowane przez inne osoby, dyskutowane w infosferze.
Powyzszy fragment Pana wpisu zacytowałem, bez komentarza.
Nie przedstawiłem Pana, jako zwolennika ŁŁ, wskazałem tylko na dyskusję, którą wywołał swoimi kłamstwami.
pzdr

Obrazek użytkownika Mr Lukas

19-05-2011 [11:54] - Mr Lukas (niezweryfikowany) | Link:

Jestem prostym obserwatorem zycia politycznego, w takim stopniu, aby idac do urny wiedziec na kogo glosuje. Z calego zgielku informacji i dezinformcji(patrz: sytuacja na Nowym Ekranie) musze sobie wyrobic zdanie polegajac jedynie na swoim rozsadku i umiejetnosciach czytania ze zrozumieniem. Panu, panie Piotrze latwiej. A jednak widze, ze we wlasciwym momencie zapalila mi sie czerwona lampka. chodzi mi o ten moment (ale nie tylko) atakow Łazacego Łazarza, kiedy wskazuje pana jako czlowieka "zadaniowanego", agenta stojacego na strazy obecnego status quo czyli niepodzielnego panowania dwoch partii PO i PiS. Wychodzi na to, ze wlasciwie nie ma roznicy miedzy PO i PiS ("tak samo kradna" - skad my to znamy?), a pan rownie dobrze jak agentem Macierewicza moglby byc agentem Tuska. Wlasnie w tym miejscu wiarygodnosc ŁŁ w moich oczach zaczela sie sypac. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [02:38] - Piotr Baczek | Link:

Ale tzw."zdrowy rozsądek" jest najzdrowszy, żeby tak wszyscy nim się kierowali, to nie byłoby tylu kłopotów. To właśnie "zdrowy rozsądek włącza nam czerwoną lampkę, to od nas zależy, czy lekceważymy takie ostrzeżenie, czy też wyciągamy wnioski.
A różnice są przecież zasadnicze
pzdr

Obrazek użytkownika Alina

19-05-2011 [12:30] - Alina (niezweryfikowany) | Link:

To jest porażające ! Nie jestem wprawna w polityce, ale trochę czytam i oglądam. Staram się przynajmniej zrozumieć otaczającą mnie rzeczywistość. Wiele razy to co sercem czułam, że jest dobre natychmiast się rozwalało. Wiem pewnikiem, że Pan po części ma rację. Zdarzało się wcześniej i zdarza się teraz. Bo jak można sobie wytłumaczyć takie sprawy i takich polityków, których zgoła szanuję i lubię i którzy robili coś wspólnego. Wszystko zaczynało się dobrze, a po krótkim czasie rozczłonkowało się na drobne kawałeczki. Dziwnym zbiegiem okoliczności dzieje się to najczęściej prawej stronie politycznej. Dziwnym zbiegiem okoliczności od 1989 roku na świeczniku Ci sami postkomuniści. Dziwnym trafem jak prawica zaczyna się dogadywać, to za chwilę z niej robi się kilka małych partyjek. A postkomuna jak trzymała się mocno tak trzyma. Pytam się ile czasu musi minąć by nauczyć uważnie czytać między wierszami. Niech Pan zrozumie, że tak przeciętnemu Obywatelowi jakim jestem ja. Takiemu Obywatelowi zajęło to bardzo dużo czasu. Ja akurat miałam szczęście, bo trafiłam na prawych ludzi. Wielu nie miało takiego szczęścia. Patrząc tylko na moje proste środowisko. Wielu nie wie która gazeta jest prawicową, która lewicowa itp. Zabiegani, oszukani za czasów PRL i oszukani teraz. Czują intuicyjnie i przez skórę, że coś jest nie tak. A z bezsilności mówią, nie wierzę politykom - wszyscy tacy sami. Nie mają czasu na obejrzenie wiadomości, przeczytania gazety. Pracują często, gęsto nie zgodnie ze swoimi zdobytymi kwalifikacjami po 12 godzin by nakarmić rodzinę.Jest nadzieja w internecie. Coraz częściej kupują komputer. Można powiedzieć zajrzyj na tą stronę to dowiesz się coś ciekawego. Ale już słyszałam, że są zakusy by to okroić. Jeszcze prosty lud pozna prawdę. Zadaję sobie pytanie jak długo będzie można swobodnie pisać.

Obrazek użytkownika emma.

19-05-2011 [14:35] - emma. (niezweryfikowany) | Link:

o LL i jego niejasnych kombinacjach z Nowym Ekranem.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:34] - Piotr Baczek | Link:

Nie, nigdy nie pisałem o ŁŁ i NE.
Od 2006 r. nie jestem dziennikarzem, od tego czasu opublikowałem tylko 3-4 artykuły (mogę je odszukac).
Widocznie pomyliła mnie Pani z kims innym

Obrazek użytkownika Andrzej W.

19-05-2011 [16:29] - Andrzej W. (niezweryfikowany) | Link:

Pański tekst wydaje się być przekonywający.Nie przekonuje używanie "zadaniowanego".Często używam "kombinacja oper.",ale służby raczej nigdy by mnie nie zatrudniły.Przekonuje natomiast próba upieczenia dwóch pieczeni na jednym ruszcie tj.Bączek-Ścios.Pańską dział.znamy,należy zatem raz jeszcze dokonać analizy tekstów Ściosa.Choć pamiętam doskonale trafność tychże(nie wszystkich)i w co uderzały.Jednak teraz każde zdanie muszę przeanalizować na nowo.Przekonuje także próba dyskredyt.kogoś,kto zbrodnią smoleńską się zajmuje.I to przez kogoś komu jej wyjaśnienie ponoć leży na sercu.To dwa mocne Pańskie argumenty.Przekonywające.Jest jeszcze coś w temacie.Najprostszym sposobem na kompro. ŁŁ byłoby "pokazanie się" przez A.Ściosa.To jednak zależy wyłącznie od Jego decyzji.I tę trzeba absolutnie uszanować.I raczej powinien się dokładnie zastanowić,bo skoro ŁŁ również na Jego dyskredyt. zależało to...

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:31] - Piotr Baczek | Link:

To jest polowanie na p. AŚ.
Zostawmy p. AŚ w spokoju, jeżeli chce pozostac anonimowy, to ma do tego prawo, tak jak każdy internauta, który nie narusza prawa. Pan AŚ jedynie uczciwie analizował sytuację w kraju, wielu stanął kością w gardle. Głównym celem tych artykułów była próba wymuszenia na nim ujawnienia się, podania swoich personaliów, by wywierac na niego naciski (formalne i nieformalne) do zmiany komentarzy. Ja byłem jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu.
A o "zadaniowaniu" patrz wyzej.

Obrazek użytkownika Mycha

19-05-2011 [17:31] - Mycha (niezweryfikowany) | Link:

dobrze, że Pan tu jest. Mam nadzieję, że zostanie Pan na dłużej a nie wpadł na chwilę. Potrzeba nam tu takich ludzi. Poza tym, pięknie pierdyknął niby autorytet ŁŁ. Długo sławny był. Za długo. Dużo mówił. Za dużo. Innym ludziom pewne opinie przedstawiając, chyba nawet narzucając, ale przede wszystkim o sobie świadectwo wystawiając. Olewaj Pan go, proszę wybaczyć słownictwo. On już jest nikim.
PS. 'Zadaniowany i legendowany' to jest on. To moja opinia, moje zdanie i tak ja uważam. Jeszcze kilku takimi się okaże, jak mniemam.
Pozdrowienia dla znajomych. Dla Panów Bączka i Pana Darskiego ukłony. Niskie. Za całokształt.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:21] - Piotr Baczek | Link:

Chyba zostanę :)

Obrazek użytkownika Licho

19-05-2011 [17:38] - Licho (niezweryfikowany) | Link:

i dzialalnosc Lazacego Lazarza od poczatku budzily podejrzenia. Lazacy Lazarz publicznie, na forum internetowym, oskarza Tuska o najciezsze przestepstwa - bez zadnych konsekwencji, podczas gdy kibice sa karani za bardzo lagodne hasla na transparentach.

Obrazek użytkownika Niepoprawni.pl

19-05-2011 [18:11] - Niepoprawni.pl (niezweryfikowany) | Link:

W powyższym tekście, we fragmencie dotyczącym portalu społecznościowego Niepoprawni.pl, znajduje się cytat blogerki, który w żaden sposób nie oddaje oficjalnego stanowiska redakcji wymienionego serwisu. Owe stanowisko można również przeczytać tu, na Niezależnej: http://niezalezna.pl/10639-osw...

Pozdrawiam
nurniflowenola
Redakcja Niepoprawni.pl

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:19] - Piotr Baczek | Link:

Odpowiadam:
nie twierdziłem, że Niepoprawni.pl przyłączyli się do tej nagonki na p. AŚ i mnie. Cytowałem rózne opinie pojawiające się na innych portalach.
Przepraszam, jeżeli zostałem zle zrozumiany
pzdr

Obrazek użytkownika ajka

19-05-2011 [18:16] - ajka (niezweryfikowany) | Link:

Drobna uwaga: określenie "zadaniowany" znajduje sie juz w powszechnym użyciu , nie tylko w slangu służb...więc użycie go niczego nie determinuje.
Cóż, już tekst "Gruppenfuhrer KAT" zapala żółte światełko - niekonieczna literacka nadbudowa(gruppenfuhrer); konfliktu z Palikotem nawet nie śledziłam, gdyż od razu uznałam go za ściemę i dorabianie legendy. B. uważnie obserwowałam z pewnej odległości inicjatywę nE, czekając, aż "wyjdzie szydło z worka". Zaczęło wyłazić szybciej, niż się spodziewałam, bardziej spektakularnie i całkowicie jednoznacznie.
Pozdrawiam serdecznie,a.

Obrazek użytkownika Ynternauta

19-05-2011 [18:47] - Ynternauta (niezweryfikowany) | Link:

Wszyscy nagle piszą "czułam", "wiedziałem"... a dlaczego nie napisaliście tego PRZED? To tak, jakbym dziś napisał, że przewidziałem zeszłotygodniowe numery Lotto.

Obrazek użytkownika Mycha

19-05-2011 [19:52] - Mycha (niezweryfikowany) | Link:

No i co tak się oburzasz? Niektórzy o tym tu pisali. Od dawna. Akurat nie tylko o ŁŁ, ale ogólnie o blogerach. Także o politykach, pismakach i 'autorytetach'. Ale nie wszystkim ludziom wystarczy powiedzieć, że nie powinno się mieć do kogoś bezgranicznego zaufania i tak wierzyć w ich opinie i przyjmować je za swoje. Nie przyjmują tego do wiadomości po prostu. I przeważnie to jest tak, że muszą dostać taką sprawdzoną, pewną informacją jak obuchem w głowę i wtedy dopiero zrozumieją. I też nie zawsze. Poza tym, ludzie nie lubią takich uwag kierowanych pod adresem swoich idoli. Gdy prawda wychodzi na wierzch, tym większe jest potem ich rozczarowanie i tym większe poczucie oszukania.
Jak mi ktoś mądry powiedział, brak zaufania jest tak samo szkodliwy jak jego nadmiar. Jakoś tak to szło. Ja na jego braku jakoś wychodzę dość nieźle. Unikam właśnie tych rozczarowań i nie mówię, że ktoś mnie oszukał. To już jest plus. Duży.

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [23:31] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

i inna drobnica...

Obrazek użytkownika Andrzej W.

19-05-2011 [19:19] - Andrzej W. (niezweryfikowany) | Link:

A ja jednak dociekał będę.Dwa pierwsze Pani zdania to takie ,pod którymi się podpisuję.Znam te "szydła",mogę je też w skrócie wymienić.Po "nazwiskach".Rebeliantka,Circ,ŁŁ,Spirito Libero etc. etc.Takich rozeznałem i-na miarę swoich skr.możl.-z nimi walczyłem.I bynajmniej swej obecności tamże tym samym nie tłumaczę.Niepotrzebne mi to.Ale,powtarzał to będę z uporem,trzeba było tam być,w tym uczestniczyć,polemizować.Za moim poglądem świadczą też niektóre nazwiska tam obecne.Dziś to już temat skończony.Nieaktualny.A jakie okolicz.utwierdziły Panią,że tam jednak "drugie dno" jest?W tym przedsięwzięciu.Proszę wybaczyć,ale w moim pytaniu złośliwości nie ma.Dociekliwośc jedynie.Ciągle się uczę,więc wiedzieć chciałbym.Ppzdrawiam.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [01:16] - Piotr Baczek | Link:

ws. sformułowania "zadaniowany"
Po pierwsze, takiego okreslenia użył "Mnich Zarazy" na blogu p. AŚ 11 maja br. Napisał, że o AŚ mówi się, że nie jest zwykłym blogerem, ale "osobą zadaniowaną" do rozbijania nowych ruchów na prawicy. I dlatego również i ja uzyłem takiego sformułowania w swoim tekście.
Po drugie, oczywiście użycie tego niczego nie determinuje, chciałem w ten sposób pokazac absurdalnosc sytuacji - mnie i p. AŚ zarzuca się działania agenturalne, rozbijanie prawicy - stosując taki jezyk. Pozwoliłem sobie na taką małą złośliwosc...,
Po trzecie, z takim sformułowaniem spotkałem się kilka lat temu w dokumentach IPN. W okresie pracy w Komisji i SKW wyrażenie to było często używane(zadaniowany - podwładny realizujący zadanie, wykonujący zadanie na rozkaz przełozonych), zwłaszcza przez osoby z długim stażem w tych instytucjach.
Po czwarte, szukałem (przyznaję, że szybko) słownikowego wyjaśnienia słowa "zadaniowanie" i nie mogłem odszukac (jest np. budżet zadaniowy), więc czekam na pomoc w tych słownikowych eskapadach ;)

Obrazek użytkownika maniana

19-05-2011 [18:43] - maniana (niezweryfikowany) | Link:

Serdecznie dziękuję za te bardzo potrzebne, rozwiewające wszelkie wątpliwości, wyjaśnienia.

Zadałem niedawno ŁŁ jedno pytanie pod jego ostatnim oświadczeniu opublikowanym na niepoprawni.pl:

http://niepoprawni.pl/blog/164...

Odpowiedzi nie otrzymałem.

Przynajmniej dla mnie - choć myślę, że takich osób jak ja jest bardo dużo - Łażący Łaps jest definitywnie skończony i zasługuje na wieczną infamię.

Gorąco Pana pozdrawiam

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [00:51] - Piotr Baczek | Link:

Nie odpowiada, bo pytanie niewygodne.
Na mój tekst ta sama reakcja, choc na NE trwa dyskusja
A czy na "wieczną infamię"?
Nie przesadzajmy, Andrzej Kmicic zdołał zmyc grzechy
Wzajemnie

Obrazek użytkownika Niegdysiejszy Blondyn

19-05-2011 [19:14] - Niegdysiejszy B... (niezweryfikowany) | Link:

Jestem jednym z tych, którzy w Nowym Ekranie, Łażącym łazarzu, Panu Oparze widzieli dużą nadzieję.Teraz widzę, jak ta nadzieja się rozpada, jak coraz więcej osób czuje się oszukanych, coraz więcej osób odchodzi.
Zmarnowano olbrzymi potencjał.
Pisze Pan o "oddolnych inicjatywach ruchu smoleńskiego.że "każda 'inicjatywa obywatelska', która była budowana na kłamstwie, okazywała się 'zamkiem na piasku'".
Pewnie to prawda, jednak na szczęście nie wszystkie są budowane na piasku.
Jestem aktywnym uczestnikiem jednej z takich akcji - "Kocham OB-CIACH" i owszem, wiele razy próbowano nas skierować w stronę piasku, w tym również ludzie bardzo zbliżeni do Łazarza, ale na szczęście zostaliśmy sobą, a nawet zamiast tonąć i zniechęcać się, nabieramy sił

Dziękuję za bardzo ważne słowa, nad którymi wszyscy powinniśmy sie poważnie zastanowić.

kłaniam się
Niegdysiejszy Blondyn

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [00:39] - Piotr Baczek | Link:

Dziękuję.
Ale dlaczego widzieliście tę nadzięję właśnie w "ŁŁ", p. Oparze i tej nowej inicjatywie medialnej?
Pierwsze teksty "ŁŁ" o tragedii smoleńskiej bardzo mi się podobały. Jednak nawet najlepsza publicystyka nie mogła argumentem, żeby powierzac w ręce, nawet najzdolniejszego człowieka, losy "ruchu smoleńskiego".

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [19:59] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

POPARCIE DLA LIDERÓW
http://www.wybory.xaa.pl/

Obrazek użytkownika synergia 2010

19-05-2011 [22:22] - synergia 2010 (niezweryfikowany) | Link:

Zdarzyło mi się wielokrotnie czytać teksty ŁŁ, polecać je innym i powoływać się na nie. Jego konflikt z J. Palikotem zaniepokoił mnie, ale dziwnie szybko zniknął nie z mojej woli, z mojego pola widzenia. Po prostu rozszedł się po kościach. Projekt NE nie wzbudził u mnie większego zainteresowania poza jedną sprawą. Gdy doszło do udzielenia odpowiedzi na czyjeś pytanie o finansowanie projektu, ŁŁ powiedział coś co zadziwiło , pewnie nie tylko mnie. Jeden ze sponsorów (ale czy jedyny?) mieszkał na Antypodach i o łączących panów więzach nie było prawie żadnych informacji, poza ogólnikami, ale największe wrażenie wywarło, wyznanie ŁŁ, którego sens zamyka się w powiedzeniu, że darowanemu koniowi...i.t.d.
ŁŁ jest prawnikiem a tu taka niefrasobliwość! Czyżby Łazarzowe Ego było tak rozdęte, że zamazało Mu ostrość widzenia a perspektywa urzeczywistnienia marzenia uśpiła czujność? Notka Pana Darskiego pomogła mi zrozumieć co się dzieje. Po ostatnich wydarzeniach z NE i ŁŁ w roli głównej wszystko staje się jasne. Pytanie tylko czy nasz bohater czyni to co czyni, bo takie ma zadanie, czy został po prostu odpowiednio użyty? Ciągle mam nadzieję na drugą opcję. Pewnie to naiwność...

Obrazek użytkownika  Tosia

19-05-2011 [22:31] - Tosia (niezweryfikowany) | Link:

mi to od razu wydało się podejrzane jak ŁŁ się ujawnił że to jest grubymi nićmi szyte.
w sumie dzieki panu uda się powstrzymać ten plan.
a swoją droga to ja już dawno obmyśliłam plan o blogerze co porwie tłumy Polaków
hmmm ...widać nie tylko ja :)
apeluje
do blogerów nie ujawniaj cię się.nic tak nie pociąga jak tajemniczość.

Obrazek użytkownika Gość

19-05-2011 [22:48] - Gość (niezweryfikowany) | Link:

Do Piotra!!!

Z kretynami sie nie dyskutuje, bo sprowadzają nas do swojego poziomu i pokonują następnie wiekszym doświadczeniem.

Kolega z pracy

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [00:28] - Piotr Baczek | Link:

Kolego,
pozwoli kolega, że nie zgodzę się z Jego opinią. Jeżeli nie będziemy dyskutowac, to oni będą wpływac na opinię społeczną, kształtowac ją, manipulowac itd. Brak dyskusji zaprowadzi nas do zamkniętej enklawy. Trzeba się spierac, przedstawiac nasze argumenty, przekonywac tych niezdecydowanych, ale przy zachowaniu określonego poziomu .
Ps. A z której to pracy kolega jest?

Obrazek użytkownika West

20-05-2011 [00:08] - West (niezweryfikowany) | Link:

Łże-Prawica kończy swój żywot w Polsce: "Partia Moskiewska" się scala...A poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego ciągle rośnie. Jarosław Kaczyński 42% Reszta 38% Niezdecydowani 20% Ciągle można głosować .... wiadomosci.onet.pl/kraj/bronislaw-komorowski-traci-zaufanie-polak... Link do sondażu dotyczącego wyborów parlamentarnych 2011 na Interia.pl: fakty.interia.pl/raport/wybory-parlamentarne-2011/sondaze

Obrazek użytkownika krzyh

20-05-2011 [07:01] - krzyh (niezweryfikowany) | Link:

Wpisy na blogu ŁŁ sprzed 10.04.2010 i nawet pierwsze po katastrofie. Zawsze były bardzo proplatformiane. Nawet za to go tam krytykowałem że jest zbyt jednostronny - że potrafi się śmiać tylko z Kaczyńskich(choć zdarzyło mu się kilka tekstów i o platformersach ale zdecydowanie rzadziej). Cały czas myślałem że to jakiś członek PO a teraz okazuje się że chce tworzyć jakąś nową opozycję. Tego typu konstruktywną to już mamy - PJN i SLD po co nam kolejna?

Obrazek użytkownika Rodaczka

20-05-2011 [12:18] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

A ja tak mysle ze to nie jest prawdziwy Pan Baczek tylko ktos przebrany zeby opluwac LL i siac niezgode!!!! Czytam tu i tam i cos bardzo nie lubicie ze powstal NE. No coz konkurencja rosnie wiec trzeba troche opluc przeciwnika. Jakie to prawicowe, chrzescijanskie i polskie. Bardzo pragne zeby JK wygral wybory ale jestem za daleko zeby wspomagac czy dzialac. Jak czytam co wypisujecie i jakie wstawiacie komentarze to plakac mi sie chce za was. Zacznijcie lepiej dzialac zeby wygral JK bo sama jego partia nie wygra i jest tylko jedyna opozycja naprzeciwko kilku komunistycznym partyjkom. Do roboty Rodacy i Polacy jesli chcecie polskiego rzadu.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [00:18] - Piotr Baczek | Link:

A w jaki sposób rozpoznała Pani, że nie jestem tym prawdziwym PB?

Obrazek użytkownika Rodaczka

22-05-2011 [01:57] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

A jak chce Pan to udowodnic? Raczej trudne do sprawdzenia i udowodnienia ot tak.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [02:26] - Piotr Baczek | Link:

Pozwoli Pani, że pozostanę przy swej opinii, że dosyc łatwo to przeprowadzic i udowodnic. I wcale nie "ot tak".
Skoro nie wierzy Pani mi, to proszę spytac się redakcji niezaleznej.pl, to najlepszy sposób na weryfikację prawdziwości mych słów :)

Obrazek użytkownika Rodaczka

23-05-2011 [09:27] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

Nie watpie ze taka osoba istnieje w redakcji ale mysle ze Pan sie pod nia podszywa. Jaki ma Pan interes w tym ze broni Pan osoby mu nieznanej i na nieznana "nalatuje". Czy oboje Panowie sluzyliscie komunie? Z tego co czytam w panskim zyciorysie to tak, wiec juz i Pan jest podejrzany!

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

23-05-2011 [21:06] - Piotr Baczek | Link:

Trudno, to już Pani problem. Bronię p. Aleksadra Ściosa, ponieważ ma rację.
Pyta Pani: "Czy oboje Panowie sluzyliscie komunie?" Czy pracę społeczną w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI uważa Pani za służenie komunie? Czy naprawdę uważa Pani internautów za takich naiwniaków?
Ponownie gratuluję logicznego myslenia. W tej sytuacji nie dziwię się, że jestem dla Pani podejrzany, w tej sytuacji dalszą dyskusję z Panią uważam za bezcelową.

Obrazek użytkownika Rodaczka

24-05-2011 [12:13] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

Moja dyskusja z Panem tez jest bezcelowa. Dla przykladu zrobie sobie 'nick Pan Baczek' i wysmaruje elaborat jak to Pan uczynil, wtedy mysle ze tez maja mi wszyscy uwierzyc ze to ten prawdziwy. Smieszne jest to ze ktos cos napisze i wszyscy internauci maja wierzyc. Tak samo jak ogladaja inne niezalezne media i musza wierzyc!!!

Obrazek użytkownika Mycha

25-05-2011 [02:43] - Mycha (niezweryfikowany) | Link:

Strasznie dużo na jeden temat gadasz, mimo udzielonych odpowiedzi dalej wiele pytań zadajesz, bez przerwy podważasz prawdziwość słów autora a nawet w to kim jest wątpisz lub raczej usilnie temu zaprzeczasz, do bezpodstawnych insynuacji się posuwając. Usiłujesz opinię mu zepsuć, bezzasadne zarzuty mu przedstawiając i oskarżenia rzucając. Ze WSI jesteś? Powiem Ci jedno. Nie tędy droga. Zła, nieskuteczna metoda. Za nachalna z tą czarną propagandą jesteś, choć w formie pytań i wątpliwości stosowaną. Moim zdaniem, rzecz jasna. Przekaż to komu trzeba. Dla mnie już 'spalona' tu jesteś.
"Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym." (S.J.Lec)

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

27-05-2011 [10:32] - Piotr Baczek | Link:

Dziękuję.
Może Rodaczka tak już ma
Pozdrawaim
Piotr Bączek

Obrazek użytkownika Ciekawy

23-05-2011 [23:31] - Ciekawy (niezweryfikowany) | Link:

Nie rozumiem Pani polemiki z Panem Piotrem - jak ma Pani udowodnić, że nie jest wielbłądem. Przecież podał Pani możliwość sprawdzenie.

„Jaki ma Pan interes w tym ze broni Pan osoby mu nieznanej i na nieznana "nalatuje". Czy oboje Panowie służyliście komunie? Z tego co czytam w pańskim życiorysie to tak, wiec już i Pan jest podejrzany!” -

Czy w nasze Ojczyźnie nie mogą żyć osoby które nie zgadzają się by kogoś niesłusznie oskarżać i stają w jego obronie? W jaki sposób z przedstawionego życiorysu młodego człowieka wywnioskowała Pani, że służył komunie? Chyba Pani wpisy są „sztuką dla sztuki”.

Obrazek użytkownika Rodaczka

24-05-2011 [12:25] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

Pan uwaza ze podana mozliwosc sprawdzenia, czyli zadzwonienie do redakcji ze taka osoba istnieje ma byc potwierdzeniem tego tutaj kto sie tak przedstawia???? No to gratuluje wlasnego myslenia!!!
Moje wpisy moga byc 'sztuka dla sztuki" bo ja podwazam kogos kto sie podszywa za kogos innego a Pan jak sadze juz nie jest P Baczek tylko Ciekawy. Bardzo podobnie piszecie, nic dodadc nic ujac...zenada ze trzeba kogos opluwac (tu LL) jesli ujawni sie ze pracuje dla 'bandy'.

Obrazek użytkownika Ciekawy

24-05-2011 [19:06] - Ciekawy (niezweryfikowany) | Link:

Pani wpis mnie wyśmienicie rozbawił. Jest dla mnie zaszczytem, że mnie, skromnego internautę czasami coś komentującego, posądziła Pani, że mogę być Panem Bączkiem, a i wg Pani nawet Panem Ściosem - czyli “święta Trójca” - jeden w trzech osobach.

Te podejrzenia tylko mnie upewniły, że ludzie myślący o Ojczyźnie mają podobny sposób postrzegania otaczającego nas świata i wyrażania o nim swoich opinii.
Bo na tym proszę Pani opiera się pojęcie Narodu, na wspólnym wg wspólnoty zespole skojarzeń budujących tę więź.

I na tym kończę dyskusję w tej sprawie, bez dalszych komentarzy.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

24-05-2011 [23:59] - Piotr Baczek | Link:

Dziękuję Panu za obronę zdrowego rozsądku, a przy okazji i mnie
pzdr
Piotr Bączek

Obrazek użytkownika Rodaczka

23-05-2011 [09:35] - Rodaczka (niezweryfikowany) | Link:

I jeszcze chce dodac ze skoro tak Pan broni A.S jako nieznajomego to jak najbardziej utwierdza mnie to w przkonaniu ze nie jest Pan tym za kogo sie podaje a moze i to sam Pan A.S. Wiec chyba ktos ma tu racje!!!!

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

23-05-2011 [20:59] - Piotr Baczek | Link:

No nie, przedstawiła Pani powalająca argumentacja: "jestem p. Aleksandrem Ściosem, ponieważ bronię nieznajomego". Gratuluję logicznego myślenia, zgodnie z nim m.in. pan poseł Arkadiusz Mularczyk musi byc Piotrem Bączkiem, ponieważ bronił mnie w maju 2008 r. po rewizji ABW w moim domu, chociaż nie znał mnie wtedy. W ten sposób sklonuje Pani sporą grupę Piotrów Bączków, wystarczy na małe miasteczko.
A rację - w moim subiektywnym oglądzie - mam ja, zaś internauci muszą to ocenic.

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [02:45] - Piotr Baczek | Link:

I jeszcze jedno, przecież na samym NE prowadzona jest dyskusja na ten temat.
Blogerzy tego portalu, równie krytycznie podchodzą do ŁŁ:
http://tomaszandrzej.nowyekran...

Obrazek użytkownika Ciekawy

20-05-2011 [22:37] - Ciekawy (niezweryfikowany) | Link:

pierwsza informacja, że Ścios=Bączek nawet mnie nie zaskoczyła, ponieważ teksty były napisane bardzo rzeczowo, przekrojowo i połączone z historią. To trochę przypominało styl Pana wcześniejszych artykułów.
Pana wyjaśnienie, że to ktoś inny mocno mnie podbudowało, że jest coraz więcej osób logicznie myślących i piszących.
Kiedyś w luźnej rozmowie polecono mi portal NE ale był mi już wtedy znany. Mimo umieszczania na nim ciekawych wypowiedzi coś mnie powstrzymywało do jego częstego odwiedzania. Czynnikiem, który to sprawił był taki drobiazg - ponure zdjęcie (chyba) Łażącego Łazarza - a szczególnie jego okropny wyraz oczu. Moja stara intuicja mnie nie zawiodła.

Miał Pan szczęście spotkać na swej drodze świetnych ludzi, którzy pomogli młodemu człowiekowi się ukształtować. I oby wielu miało takie szczęście trafić na podobnych.

Ludzie logicznie myślący, którzy potrafią połączyć różne wątki i wyciągnąć prawidłowe wnioski są strasznie niebezpieczni szczególnie dla obecnej władzy. Próba podważenia szacunku jakim wśród myślących czytelników cieszą się opracowania kilku blogerów skłania przeciwników do podejmowania różnych prób ich ujawniania (np. Kataryna”) czy też wymyślania “ujmowania zasług” przez ogłaszanie, że ktoś należy do służb organizowanych przez Pana Maciarewicza. W amoku niszczenia wszystkiego co dobre zapomnieli o “jednym drobiazgu”, że to są wreszcie polskie służby a więc to zaszczyt a nie ujma.

Ujawniony przez A. Ściosa cel portalu NE o organizowaniu nowych “inicjatyw społecznych” przed zbliżającymi się wyborami każe się zastanowić dlaczego przez prawie 20 lat prawa strona i patrioci są ciągle ze sobą skłóceni a szczególnie gdy zbliżają się wybory. Logicznym rozwiązaniem jest tworzenie wspólnego frontu dla dobra Ojczyzny a staje się złą tradycją tworzenie nowych grup startujących samodzielnie.

Kiedyś wpadła mi w ręce informacja, że przy Komitecie Centralnym PZPR, był wydział na którym szkolono specjalistów do rozbijania zespołów ludzkich.
Patrząc przez pryzmat tej informacji można zrozumieć dlaczego, gdy powstaje organizacja zagrażająca określonemu porządkowi natychmiast pojawiają się „rozbijacze” (świadomi tego co robią i przekonani przez nich tzw. „pożyteczni idioci”). Solidarność powstała też m.in. dzięki temu, że ludzie sobie zaufali i powstało wielkie dzieło. Uruchomieni „rozbijacze” skłócali to środowisko wmawiając reszcie, że nie umiemy działać wspólnie. W ten sposób można też wytłumaczyć rozbicie organizacji polonijnych (i wściekłość, że nie udało się skłócić tych organizacji w Ameryce Południowej).

Im będzie bliżej do wyborów znów się pojawią (spuszczani z łańcucha) delikatnie nazywając „rozrabiacze”, którzy będą mieli za zadanie obrzucić błotem przeciwnika, bo zawsze coś się przylepi. Najgorszą kategorią tych „działaczy” są Ci, którzy kompletnie nie mają kręgosłupa i zawsze próbują przykleić się do tego, który wydaje im się, że jest silniejszy. Nie liczy się idea i dobro Ojczyzny tylko bycie przy władzy, nawet przy takiej która nie ma żadnego pomysłu na wzrost rozwoju kraju i poprawienie bytu Narodu.

Uświadamiając sobie te zagrożenia i patrząc na zagrożenie bytu naszej Ojczyzny nie możemy sobie pozwolić na wiele opcji partyjnych. Winna nastąpić konsolidacja wszystkich organizacji na rzecz jednego programu dla Polski. Gdybyśmy tak postępowali przez ostatnie 20 lat jak inaczej mogła by wyglądać nasza scena polityczna.

Nie pozwólmy sobie wmawiać tez jakie głoszą i piszą „pożyteczni idioci”, że Polacy to nic nie rozumiejący głupcy. Od 1939 roku „pracowano” intensywnie nad wykasowaniem polskich przywódczych elit narodowych i promowaniem ludzi uległych (bezkręgosłupowych), ale na szczęście tego nie udało się wykonać do końca.

Oglądając i słuchając młodych ludzi, których coraz więcej pojawia się na różnych uroczystościach rocznicowych czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi, budzi się nadzieja. Choć media promują tylko młodzież bezideową, ale nie jest tak źle jak się próbuje nam wmówić.

W okresie przed zbliżającymi się wyborami bezwzględnym obowiązkiem, każdego myślącego Polaka jest uczestnictwo w wyborach i tłumaczenie innym dlaczego to jest takie ważne.

Panie Piotrze proszę pisać jak najwięcej przekrojowych publikacji na temat ważnych spraw dla Polski i ogłaszać je w internecie ale też i w prasie (wydaniach papierowych) by siać ziarna prawdy, które zaczęły się już przebijać przez skorupę, wpuszczonych w “maliny” w poprzednich wyborach, pogubionych Polaków.

Pozwolę sobie na koniec zacytować treść 1 art. Konstytucji Rzeczpospolitej z 1935 r., który mówi nam, że:
„Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.
Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.”

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

22-05-2011 [00:17] - Piotr Baczek | Link:

Dziękuję za te słowa otuchy.
Ale nie zapominajmy o p. A. Ściosie, teraz to on był głównym celem atak.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Piotr Baczek

23-05-2011 [20:46] - Piotr Baczek | Link:

Podziękowania kierowałem ozywiście do: Ciekawy, pt., 2011-05-20 22:37
Pan Ludeczek wpisał się dopiero potem. Mam nadzieję, że był to przypadek, iż akurat w tym miejscu :)

Obrazek użytkownika Ludeczek

22-05-2011 [14:36] - Ludeczek (niezweryfikowany) | Link:

Ciekawy napisał:
> " W amoku niszczenia wszystkiego co dobre zapomnieli o “jednym drobiazgu”, że to są wreszcie polskie służby a więc to zaszczyt a nie ujma."

Rzeczywiście ciekawe jest to Pańskie spostrzeżenie p.Ciekawy. Jeszcze bardziej ciekawe jest kiedy Pan napisze że od dwudziestu lat mamy "wreszcie polski rząd".
Wypisujecie bzdury Panowie a nazywacie to logiką.

> "Ujawniony przez A. Ściosa cel portalu NE o organizowaniu nowych “inicjatyw społecznych” przed zbliżającymi się wyborami każe się zastanowić dlaczego przez prawie 20 lat prawa strona i patrioci są ciągle ze sobą skłóceni a szczególnie gdy zbliżają się wybory. Logicznym rozwiązaniem jest tworzenie wspólnego frontu dla dobra Ojczyzny a staje się złą tradycją tworzenie nowych grup startujących samodzielnie."

Sądząc po tym ostatnim stwierdzeniu to bardzo niewiele Panu z tego zastanawiania wyszło. Owszem, szukanie wspólników o podobnych przekonaniach ma sens. Natomiast co do kwestii tworzenia wspólnego frontu na siłę to akurat PRL-owski pomysł (FJN), no i może jeszcze paru takich którzy chcieliby wyeliminować wszelką konkurencję z pola widzenia, Jednym słowem znakomite rozwiązanie dla przeróżnej maści agentów którzy czują że mają teren w pełni opanowany. Ponadto wielość niewątpliwie zmusza do wysiłku wyboru, a więc do myślenia i leniwym nie jest na rękę. Propagandziści i agenci wiedzą też doskonale, że o wiele trudniej im będzie tak trzymać rękę na pulsie jak i przekonać większość wyborców do poparcia tylko prezentowanych przez nich opcji politycznych. Nic dziwnego więc, że każdą inicjatywę walą po prostu w czambuł, bo to zagraża ustalonemu przez nich porządkowi. Bracia Kaczyńscy doskonale o tym wiedzieli i dlatego z takim żarem likwidowali oni właśnie nie PO, lecz LPR i Samoobronę.

> "Uświadamiając sobie te zagrożenia i patrząc na zagrożenie bytu naszej Ojczyzny nie możemy sobie pozwolić na wiele opcji partyjnych. Winna nastąpić konsolidacja wszystkich organizacji na rzecz jednego programu dla Polski. Gdybyśmy tak postępowali przez ostatnie 20 lat jak inaczej mogła by wyglądać nasza scena polityczna."

Prawda. Byłaby jedna PO-PiS i ewentualnie jakieś tam wrzody SLD. Toż to farsa p.Ciekawy, a nie logika. Proponuję nowe hasło: "Każdą inicjatywę należy bezwzględnie tępić, tak aby hydra "polskości i wolności" nie podnosiła więcej głowy. Jedna partia musi być przywódczą siła narodu." No i jak? Podoba się Panu?

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy w dalsze "ujawnianie" kto i dlaczego podejmuje inicjatywy, zamiast szczerego i otwartego informowania o tym co kto proponuje i ewentualnie krytycznej oceny głoszonego programu.

Ludeczek

Obrazek użytkownika Ciekawy

23-05-2011 [23:29] - Ciekawy (niezweryfikowany) | Link:

Nie mogę zrozumieć co Pana tak zbulwersowało w wypowiedzi Pana Piotra na swój temat i mojej korespondencji skierowanej do niego, bo tytuł brzmiał “Panie Piotrze”.

Czy nasza Konstytucja zabrania wypowiadania się w sprawach które nas interesują ? Czy również zabrania obserwowania życia politycznego i zastanawiania się dokąd to wszystko prowadzi i co się stanie z Ojczyzną ?

Nie wszyscy mają “ciąg na politykę” i działanie w niej. Wielu jest obserwatorami a swoje wnioski i przemyślenia realizują kartą wyborczą. Niestety jeszcze jest też duży odsetek tych co wszystko “olewają” lub ulegają przedwyborczej propagandzie, nie zastanawiając się w jakim kierunku są “popychani”.

Tu na tzw. samym dole rozmowy ze zwykłymi ludźmi o swoich przemyśleniach powoli poszerzają krąg ludzi zastanawiających się nad tym “CO WIDZĄ A CO SŁYSZĄ” i zaczynają wreszcie wyciągać wnioski.

Czepia się mnie Pan o polskie służby cytując jedno zdanie, które wcześniej było poprzedzone wyjaśnieniem, że służby organizowane przez Pana Maciarewicza, a to zmienia całkiem kontekst wypowiedzi. A Pana ironia, “kiedy napiszę, że od dwudziestu lat mamy wreszcie polski rząd” była by może już niemożliwa gdyby obecnie rządzący nie brali udziału w tzw. “Nocnej zmianie”.

Moje obserwowanie i zastanawianie się pozwala mi twierdzić, że przed każdymi ważnymi wyborami pojawiają się różne “ruchy obywatelskie” , wychodzenie i przechodzenie do różnych partii - a w efekcie z tego nic nie wynika. Mam więc prawo oceniać krytycznie takie inicjatywy.

Konsolidacja wszystkich organizacji na rzecz jednego programu dla Polski powinna być umową - może to być wyśmiewana nazwa Front Jedności Narodu - bo tylko taka umowa może coś zmienić, pod warunkiem, że umawiające się strony będą miały zdolność honorową.
Natomiast myli Pan pojęcie wspólnego działania i umowy przed wyborami i jej realizacją z “przymusową koalicja” z LPR i Samoobroną, bo to są całkiem “różne bajki”.

Obrazek użytkownika Ludeczek

27-05-2011 [04:33] - Ludeczek (niezweryfikowany) | Link:

Zbulwersowało mnie to że takich jak Pan, gotowych wsadzić wszystkich na siłe do jednego wora bo nie potrafią objąć swoim umysłem więcej poglądów, jest wielu. Dzięki temu selekcja która orientaja polityczna winna żyć a która paść jest dla mediów bardzo ułatwiona. To co Pan pisze o zamęcie przed wyborami jest kreowane właśnie głównie przez media i takich jak p,AŚ, znacznie mniej zaś przez powstające frakcje. Ludzie mają różne poglądy. Ta różność jest bogactwem z którego na drodze prostych rozmów i porozumień można wyznaczyć wspólną drogę. Warunkiem jest że musimy pozwolić najpierw na taki proces, a nie eliminować małe niewygodne mediom grupy z polityki poprzez tworzenie sztucznych limitów wyborczych. Nie po to w sejmie mamy 460 miejsc by dla jednej partii rezerwować co najmniej 13, z wyjątkiem oczywiście mniejszości narodowych. Parlament winien się składać przede wszystkim z posłów i senatorów a nie z partii. I to poseł winien decydować czy i gdzie chce należeć do jakiegoś ugrupowania, a nie partie decydować kogo podsunąć wyborcom na posła. Pisanie o konsolidacji bez wskazania kto by miał jej dokonać lub kto by miał decydować który program będzie tym jedynym jest zwykłą bzdurą. Konsolidacja to process, a nie abstrakcja,więc zawsze potrzebny jest na to czas.Śmiem twierdzić że Pańskie horyzonty polityczne są zbyt zawężone. Miałem kiedyś znajomego który miał przekonanie że tylko jeden system komputerowy powinien być lansowany bo wtedy nie trzeba by pisać rżonych programów często kiepsko współpracujących ze sobą. Pan ma właśnie tego rodzaju klapki na oczach.
pozdrawiam
Ludeczek

Strony