„A więc wojna ! ” (3) IV Rzesza UE przeciw NATO!

 „A więc wojna ! ”[1] (3)   IV Rzesza UE przeciw NATO!
 
Pierwszym istotnym sygnałem wskazującym na anty NATO-wskie stanowisko Niemiec, stanowił sojusz energetyczny zawarty z Rosją , poprzez budowę  rurociągów gazowych Nordstream 1 a następnie Nordstream 2- jako uzgodnione i poprowadzone z terytorium Rosji pod dnie Bałtyku, bezpośrednio na terytorium niemieckie. W związku z tym  z inicjatywy niemieckiej strony poprzez struktury przejętej na ICH użytek biurokratycznych struktur Unii Europejskiej ,  przez PE i KE narzucone zostały państwom europejskim jako tzw. dyrektywy „o dekarbonizacji”  i „o zielonym  ładzie” czy tzw „Fit for 55”, Doktryny, które to stawiają Niemcy i Rosję w roli monopolistów dystrybucji energii na cały obszar UE !
Drugą przesłankę zdrady sojuszniczego układu NATO przez RFN, stanowiła postawa tego ostatniego wobec otwartej już agresji Federacji Rosji i ZBiRu na Ukrainę. Niemcy nie tylko odmówili dostaw zaopatrzenia, ale blokowali inicjatywy innych państw, np. chcących dostarczyć na Ukrainę zakupione uprzednio od Niemców, własne uzbrojenie . Dostawy  zablokowanie pod rzekomym pretekstem prawa licencyjnego niemieckich producentów!  Czy zamykane  korytarze powietrzne na obszarem RFN  dla samolotów transportowych lecących z Wlk. Brytanii z zaopatrzeniem broni na Ukrainę. Zaś całe z deklarowanego wielomiliardowego ze strony Berlina wojenne zaopatrzenie sprowadziło się do realnego wysłania kompani (14 sztuk ) samobieżnych armato-haubic wz. 2000  bez zapasów amunicji , części zamiennych , i bez serwisu (co wyłączyło je niemal natychmiast z akcji),  5000 hełmów i 900 panzerfaustów (mogących ekslodować w rękach operatora ) uprzednio już wycofanych jako rezerwy dla II Volksturmu!
https://defence24.pl/geopolityka/niemcy-manipuluja-pomoca-dla-ukrainy-co-mozemy-z-tym-zrobic-analiza
Jako trzeci z kolei dowód tajnej kolaboracji Berlina Z Moską to notoryczne nie tylko opóźniane a nawet blokowanie kolejnych sankcji mających być nakładanych wobec Rosji.
Po czwarte : Kiedy Rosja uderzyła na Ukrainę Niemcy biernie czekały na kapitulację Kijowa. Z wypowiedzi niemieckich polityków można było wnioskować, iż w Berlinie liczono na szybką aneksję i powrót do Rapallo II czyli tzw.business as usual.
(Tymczasem stało się inaczej: Ostrzeżeni o ofensywie i dozbrojeni za w czasu  Ukraińcy stawili zaciekły opór , kompletnie zaskakując rosyjskich dowódców ,oraz … czekających kacapskiego sukcesu- Niemców.)  Co więcej, nawet gdy okazało się, Rosyjski agresor  od początku planował ludobójstwo ukraińskiej ludności stosując listy proskrypcyjne  ,mobilne krematoria i odkrycia  katyńskich rowów na odbitych z rosyjskich rąk obszarach –pasywny stosunek Niemiec wobec wsparcia Ukrainy, nie ulegał zmianie przez kolejne miesiące!   Pytanie, czy robił to w porozumieniu z Niemcami? Ta postawa szczególnie   już po ujawnionych  masakrach na ukraińskiej ludności  mówi naprawdę wiele o faktycznych intencjach i zamiarach  w Berlinie:  nie dość iż miał wiedzę o planach agresji , ale  i wyraził swą akceptację dla praktyk rosyjskiego ludobójstwa !
 
Ostateczne wreszcie fałszywe maski „niemieckiego pacyfizmu”  już całkowicie opadły z oblicza , gdy Niemcy  ujawniły swój anty-NATO-ski stosunek , dyktatem dojcze- nazistowskim zwany „Projektem zmian w traktatach UE”. Dyktatem  sygnowanym jako projekt UE przez 5 członków ponad partyjnej organizacji (Niemców lub volksdojczy działających min. wewnątrz wszystkich frakcji europartii PE ) -struktury dojcze-nazistowskiej Europa-Union fur Deutschland (EUD) [2]
https://www.saryusz-wolski.pl//app/uploads/2023/09/DRAFT-REPORT-on-proposals-of-the-European-Parliament-for-the-amendment-of-the-Treaties-20222051INL-.pdf
 
W tym zestawie niemieckich roszczeń kluczowym dla anty NATO-wskiej postawy Niemiec, stanowi 21 punkt tego współczesnego nazistowskiego dyktatu:
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/PR/2023/10-25/1276737PL.pdf
 
„Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony 
21.   Nakazuje ustanowienie „Unii Obrony” jednostki wojskowe i uzbrojenie armii krajowych i stałą zdolność do szybkiego ich przemieszczenia, pod berlińsko-brukselskim dowództwem operacyjnym Unii; wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia mają być finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego UE oraz proponuje odpowiednie dostosowanie kompetencji Europejskiej Agencji Obrony; zaznacza, że zmiany te nie miałyby wpływu na klauzule dotyczące krajowych tradycji neutralności ani na członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);”
 
 „Punkt 21 tego projektu dyktatu  zatytułowany “Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony” jest szczególnie interesujący, gdyż za wschodnią granicą mamy wojnę i plwających jadem dyktatorów zaś od południa i wschodu na Europę nacierają tłumy nielegalnych migrantów. Przy takich zagrożeniach eurokraci “wzywają” do powołania i stworzenia “Europejskiej Unii Obrony”. Proponowany twór ma się składać z “dowództwa operacyjnego Unii” oraz “stale stacjonujących wspólnych europejskich jednostek wojskowych” szybkiego reagowania. Wojska Unii Obrony byłyby finansowane wyposażane i uzbrajane drogą ściepy ogłoszonej przez Parlament Europejski, czyli “ze specjalnego budżetu podlegającego współdecyzji i kontroli parlamentarnej”.[3]
Czyli że- inspirowana przez Niemcy Unia Obrony -będzie oparta na jednomyślności, ale “wymagającej pełnej kontroli parlamentarnej”, przy czym siły zbrojne Unii Europejskiej powinny być strukturami “nie mającymi na celu agresji” .Co w  wg inspirujących ów projekt Niemców  przekładać się ma na „uniezależnienie się owej Federalnej Armii UE od NATO”.  Jako przeciwieństwa „agresywnego antyrosyjskiego” Sojuszu Północno Atlantyckiego”. Sojuszu- który  wg tychże -posuwającego się coraz bliżej Moskwy (bliżej Moskwy -czyli od dawnej zachodniej granicy NRD do dawnej wschodniej granicy PRL). W założeniu tej Armii EU byłoby statutowe wykluczenie “dublowania”  funkcji tworzących go formacji  sił zbrojnych i poniesionych wydatków budżetowych” na możliwość ich użycia przez Sojusz NATO !  Czyli wykreślając niemiecką nowomowę, cel powołania owej Armii EU to: stopniowy demontaż,  powolne pozbawianie NATO zaplecza strategicznego jednostek bojowych i ograniczenie przekazywanych na Sojusz funduszy państw narodowych obszaru Europy.  Gdyby wiec np. jednostki pierwszego rzutu strategicznego WP przypisano  do struktur owej Europejskiej Unii Obrony, to nie mogły być użyte militarnie w siłach Sojuszu Atlantyckiego w Europie ,nawet w obronie obszaru własnego  kraju ! Ponadto to Berlin przez Brukselę będzie decydował jaki sprzęt , w jakiej ilości i od jakiego dostawcy ma nabywać na swój koszt  każde państwo członkowskie UE.  Narzędziem wymuszania takiej “praworządności” ma być doktryna “przekształcania” narodowych sił zbrojnych państw członkowskich UE we wspomniane “stale stacjonujące wspólne europejskie jednostki wojskowe Waffen EUD[4] jako  przypisane w strukturę tworzonej armii IV Rzeszy UE! .
. Dla “przekształcania” narodowych sił zbrojnych oraz tworzenia Europejskiej Unii Obrony i osiągnięcia równowagi sił do planowanej Waffen EU „rząd niemiecki nie tylko chce szybkich zbrojeń dla swojej armii”, lecz zaboru nowoczesnych środków walki od państw członkowskich i wraz z wyszkolonymi operatorami do wyłacznej dyspozycji Ober Komando Der Waffen EU (OKW EU)  ! Równocześnie ambasador Niemiec w Polsce oficjalnie deklaruje konieczność “trwałego  przemieszczenie wojsk niemieckich do Polski” ! Pytanie w jakim celu i charakterze , jest już retoryczne!
 
Doktryna  i cel polityczny armii: Waffen  Europa Union fur Deutschland
Krótko mówiąc armia Waffen UED , jest to anty-NATO-ski spisek , żeby Unia - nawet nie posiadając środków po temu - budowała twór, który nie tylko nie będzie z NATO komplementarny, a ma jako jego rzekomy zamiennik  dać formalne uzasadnienie do wypowiedzenia dotychczasowego sojuszu obronnego NATO!  
- Armia UE: Waffen UED (Europa Union fur Deutschland) ma samym swym bytem odebrać NATO prymat parasola jaki wraz ze Stanami Zjednoczonymi i zamorskimi sojusznikami daje on Europie, czyli  finalnie  odciągnąć uczestnictwo państw UE od współtworzenia Paktu Północnoatlantyckiego. [5]
Dla Europy byłoby to rozwiązanie samobójcze, zaś dla Berlina niepowtarzalna od 80 lat szansa na powtórny niemiecki  Anschluss Lebensraum przejętego bez strzału obszaru europejskiego  ,czyli ,aby tym spiskiem podłożyć obszar Europy pod niemiecko rosyjskie imperium od Lisbony do Władywostoku. Równocześnie uzyskując trwałe  „wykluczenie ” USA z Europy co najmniej za kanał La Manche ! 
Idea „europejskich sił zbrojnych” jest potrzebna dwóm państwom UE, które nie ukrywają, iż dążą do wypchnięcia z Europy najważniejszego filaru NATO, jakim są Amerykanie. Tu zamiary Niemiec i Francji zbiegają się z interesami Rosji i to jest główny (obok agentury i korupcji) powód troski Macrona i Scholza o jak najlepsze relacje z Putinem. Stąd, ustanowienie armii Waffen UED stanowi śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i wszystkich pozostałych  krajów Europy.
 
Od Lizbony po Władywostok —powrót Putina do doktryny Lenina
22 czerwca, 2021 roku, w 80 rocznicę ataku nazistowskich Niemiec na Związek Radziecki, niemiecka centrolewicowa gazeta „Die Zeit” opublikowała tekst podpisany przez Władimira Putina, w którym wzywa on Europejczyków do porzucenia USA jako partnera strategicznego i sprzymierzenia się z Rosją. Władimir Putin oficjalnie i otwarcie  nawiązał swą deklaracją, do koncepcji. Lenina , Stalina , Breżniewa, a następnie Jelcyna oraz Niemieckiej KPD -dzisiejszej SPD stworzenia jednego imperialnego komunistycznego państwa, Euroazji : – Europejczycy, tak jak w walce z nazizmem, mogą w pełnej mierze polegać na Rosji. Przy tym uważamy, że wysiłki Rosji na rzecz rozwoju więzi integracyjnych tak z państwami UE, jak i państwami WNP, stanowią jeden organiczny proces, który powinien doprowadzić do znaczącego poszerzenia wspólnych harmonijnych przestrzeni bezpieczeństwa, demokracji, współpracy biznesowej w gigantycznym regionie.
Prezydent Rosji przemawia do niemieckiego poczucia winy, odwołuje się do wrodzonego antyamerykanizmu lewicy i dojcze nazistowskiej prawicy, do wizji Euroazji od Pacyfiku do Atlantyku , która żyje w głowach niemieckich polityków od czasu kanclerza Bismarcka i francuskich krawaciarzy poziomu Makarona -wyznawców z kompleksem francuskiej Vichy. Tej która uważając się za potęgę światową musiała zostać wyzwolona jako totalne niedojdy przez Anglosasów i co gorsza jeszcze Polaków- spod niemieckiej okupacji! Kłania się min. nienawiść zakompleksionego bufona , rewanżu za doznane tym upokorzenie, ale  nie na agresorze ,ale na własnym wyzwolicielu !  
Putin, deklarując wspólne z Niemcami i Francja liderowanie  wielkiej przestrzeni, od Władywostoku po Lizbonę, zaproponował: „oś Paryż–Berlin–Moskwa –jako początek Wielkiej Europy”.
Prezydent Francji odpowiedział, oficjalnie że chce stworzyć nowe fundamenty „bezpieczeństwa i zaufania” w stosunkach Unii Europejskiej z Rosja.
Kurs na uzależnienie od energetycznej potęgi Rosji został wyznaczony jeszcze za rządów Gerharda Schrödera, który powiedział: „Konkurentem Europy nie jest Rosja, lecz Ameryka i Azja. Warunkiem sukcesu Unii Europejskiej w globalnej konkurencji jest sojusz z Moskwą”. Nie przypadkiem też Niemcy nie posiadają na swoim wybrzeżu ani jednego terminalu LNG. Zamiast tego mają do spółki z Rosją gazociąg Nord Stream 1 i 2, który czeka na powtórne uruchomienie i użytkowanie.
 
Anty-NATO "Od Lizbony po Władywostok"
https://wpolityce.pl/swiat/593209-czy-istnieje-tajny-protokol-miedzy-rosja-a-niemcami
W wyniku wojny na Ukrainie , nacisku opinii międzynarodowej które wymusiły na Berlinie zaprzestanie współpracy z Rosją w wielu obszarach gospodarki, w tym tak kluczowym jak dostawy tanich rosyjskich surowców. – Trzy filary, o które opierał się do niedawna wzrost niemieckiej gospodarki, czyli tania energia z Rosji, tania siła robocza z Europy Środkowo-Wschodniej oraz chiński rynek zbytu, kruszeją i się zapadną.  
Oto dlaczego  dla zbudowania otwartej Eurazji – od Lizbony po Władywostok” nie tylko Rosja, ale władze RFN-UE osią przymierza Moskwa –Berlin deklarują iż  imperium na wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony jest projektem rosyjsko-niemieckim.
Innym kluczowym pytaniem jest to, czy poprzez tajny Pakt sojuszniczy (jak onegdaj ten tajny protokół Ribbentrop-Mołotow z 1939 r) dotyczący budowania wspólnej przestrzeni Imperium nazistowskiego od Władywostoku po Lizbonę.-  Niemcy mamiąc nim Putina dorabiają sobie na boku swoją własna IV Rzeszę na trupie Europy, czy wdrażają w ramach tych wspólnych zamiarów jako etapu do autorytarnego państwa Euroazji   ?
Bo kwestia: czy istnieją jakieś tajne porozumienia między tymi państwami  ,w ukazanym kontekście -to pytanie retoryczne !
Jawne otwarcie  sojuszu dokonało dopiero w 2010 roku, (na fundamencie przeprowadzonrj zagłady  smoleńskiej) , kiedy rządy w Polsce dzierżyła prorosyjska i proniemiecka Platforma Obywatelska ze swoim komunistycznym koalicjantem ZSL-em. Wówczas też skrystalizował się plan „wspólnoty gospodarek od Lizbony do Władywostoku”. w realu czyli strategicznego sojuszu energetycznego Unii Europejskiej i Rosji, który ws Ukrainy tak bardzo się skompromitował swym zaborczym i agresywnym charakterem . UE-D połączona z WNP i ZBiiRem ,a także akceptacją komunistycznych Chin miała w argumentacji stanowić skuteczny sojusz przeciw USA i trzeba przyznać, że Niemcy (które za sprawą USA przegrały obie wszczęte przez siebie wojny światowe) odtąd  ją realizują  grając jednoznacznie wespół z Rosją przeciw sojuszowi NATO  i obecności USA w Europie  nawet wręcz akceptując oficjalnie kacapskie ludobójstwo w Ukrainie .
 
Obecnie na co wskazują choćby przytoczone antynatowskie fakty -stanęło na wersji unii gospodarczej (Rapallo 2) oraz tymczasowego podziału obszaru Euroazji na dwie strefy dominacji. Min. przez zdominowanie przez Niemcy obszarów państw członkowskich  Unii Europejskiej i współtworzenie przez nie obok Rosji jako jednego dwóch filarów Unii Eurazjatyckiej. Tymczasowo, jak w 1939 r. w pakcie Ribbentrop-Mołotow -rozdzielono nie tylko strefy obszarowe (np. w obszarze Polski –na linii Wisły!)  Założono, iż z chwilą połączenia się gospodarczego tych dwóch obszarów , każda ze stron  miałaby, własne kompetencje stanowienia swojej wersji tzw. „praworządności”  poprzez utrzymywanie swojej armii okupacyjnej i centralistycznej struktury urzędniczej oraz utworzenie wspólnych ekspansywnych  strategiczno-ofensywnych sił zbrojnych na rzecz kolejnych zbrojnych aneksji obszarów Azji południowej z roponośnym Bliskim Wschodem i kolonialnym przejęciem całego obszaru i zasobów Afryki (co zapewne ostatecznie też skłoniło Paryż jako rzekomo dopuszczonego wspólnika do podziału łupów w Afryce –za czym poszło  przystąpienia Francji do  Osi Berlin –Moskwa)
Te trzy strony paku liczą, że w ten sposób uda się doprowadzić do wypchnięcia  Stanów Zjednoczonych z Europy, Putin zaś  sojuszem tym dąży by  unowocześnić kraj poprzez transfer nowych technologii z Zachodu, co wzmocnić ma pozycję ekspansywną Rosji, w jego obszarze wpływów. Czy po to  aby wespół z Berlinem oraz Paryżem  pozyskać nie tylko zasoby surowcowe trzech kontynentów, lecz  lepszą pozycję wyjściową przez polityczno-gospodarczą izolację   Stanów Zjednoczonych i ich wtedy  już nielicznych sojuszników: Wielkiej Brytanii, i Kanady .Czy też aby przejąć już nie chroniony sojuszem NATO cały obszar europejski-pozostaje otwartą kwestią rosyjskich priorytetów ? 
Trzeba przyznać, że zarówno Moskwa jaki Berlin  równolegle prowadziły w tym celu nie tylko bardzo długofalową, ale dość dobrze przemyślaną i wielopłaszczyznową akcję. Przede wszystkim przez  infiltrację unijnych instytucji przez różnego rodzaju agenturę wpływu - począwszy od lobbystów, przez oficerów służb FSB ,BND prowadzących urzędników i parlamentarzystów PE,  po zapewnione wsparcie medialne z nachalną  komunistyczną propagandą na co też  nie żałowano środków i kadr ,z  farmami internetowych trolli włącznie .
Obok tego rozwijana strukturalna korupcja polityczna w UE  od przedstawicieli brukselskiego establiszmentu przez przedstawicieli państw członkowskich, przeniosła się powszechnie na poziomy sądów i samorządów!   Nie tylko nieograniczona niczym korupcja ,ale  zbrodnia zdrady głównej , stały się bezkarnymi formami  urzędniczego biznesu uprawianego na publiczny i  społeczny koszt bez żadnych konsekwencji  dyscyplinarnych (poszerzona na cały obszar UE tzw. Reguła Neumana!)
Stąd min ów oportunizm „ojropejski” np. ws. wyjaśnienia sprawstwa zagłady smoleńskiej, czy kolejnych afer korupcyjno- szpiegowskich KE ,PE ,TSUE itp. UE.   Czy kolejne podkładane z Kremla czy Berlina   .rezolucje przyklepywane bezkrytycznie przez PE ,KE pod kolejne etapy autodestrukcji państw Europy!
 
Aprobata Niemiec (UED) dla ludobójstwa
W  kontekście kolaboracji UED-WNP warto zwrócić uwagę na ważną  kwestię. Po pierwsze Niemcy - mimo blamażu swej polityki - nie zrezygnowały z mocarstwowych aspiracji, które w całej swojej pełni przejawiły się podczas debaty 22.11.23 ws „Projektu zmian traktatowych UE”. Dyktatu   przekreślającego istnienie Unii Europejskiej . Wszystko wskazuje na to, iż skok na suwerenność państw członkowskich dokonuje  się na bieżąco mimo kompromitacji Berlina, a przynajmniej została formalnie podjęta próba dojcze –nazistowskiego puczu przez niemiecką i sowiecką agenturę lokowaną w PE w Brukseli . Po tym ma nastąpić serial etapowego  mordowania suwerenności, a potem zapewne  też i ludzi, którzy tej suwerenności mogliby lub chcieli by bronić. A po tym, co ukazano  agresją na Ukrainie, możemy się łatwo domyślać, na jakich podwalinach mająca powstać wspólnota od Lizbony do Władywostoku ma się utrwalać na rzecz kolejnej „1000 letniej ,IV –tej  Rzeszy”[6]
 
Konkluzja :
Wszystkie w/w działania Niemiec na rzecz Rosji  , wskazuję nie tylko na otwartą zdradę Sojuszu Północno Atlantyckiego przez Niemcy . Lecz na pełną kolaborację z najbardziej agresywnym państwem Świata , przeciw któremu sojusz NATO , został oddolnie powołany i stworzony . Kolaboracja Berlina (Brukseli) i Moskwy , to nie tylko pasywna postawa dywersanta , ale celowy prowadzony z własnej inicjatywy rozkład nie tylko całej wschodniej flanki NATO! To polityczno-agenturalna dywersja mająca wysadzić cały Sojusz Północno Atlantycki na obszarze Europy od środka.  Finalne przejęcie całego potencjału i zasobów Europy przez antyamerykański sojusz  Moskwa –Berlin –Paryż. Stąd Ta działalność IV Rzeszy UE z jej niedoszłymi korpusami Waffen EU, to wypowiedziana  praktycznie wojna wobec całego Sojuszu Północno Atlantyckiego. Dlatego jedynym drogą zapobieżenia jej tragicznych skutków tej geopolitycznej dywersji może być jedynie błyskawiczna decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ , a następnie kontrakcja wszystkich państw NATO obszaru europejskiego przeciw odradzającej się znów kolejnej  głowie Hydry nazistowskiej bestii. Jako wojna prewencyjna pod militarnym kierownictwem USA wobec RFN na wszystkich granicznych kierunkach , dopóki rosyjski sojusznik Niemiec jest głęboko zaangażowany wojną z Ukrainą . A finalne rozwiązanie problemu stanowić winien rozbiór tego państwa z finalnym wykluczeniem jego składowych z obecnego i przyszłego członkostwa w ONZ ,w NATO i oczywiście w reaktywowanej do swego statutu EWG ! Do Status Quo sprzed kominterno-nazistowskiego spisku  traktatowego  z Maastricht !

  [1] A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym - walka aż do zwycięstwa. [Stefan Starzyński fragment otwarcia z przemowy  z 1 września  1939 roku rano w Polskim Radiu]
  [2] Jako autorzy projekt Dyktatu firmują (zdeklarowany folksdojcz Guy Verhofstadt , oraz Niemcy :Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz -liderzy EUD
  [3] https://niepoprawni.pl/blog/rafal-brzeski/waffen-ss-20
  [4] Niemcy onegdaj tworzyły już w pierwszej połowie lat czterdziestych XX w oddziały odpowiednika Europejskiej Unii Obrony. Formacje te zwały się Waffen SS. Ochotników całej Europy im  nie brakowało. W ich skład wchodziły min. 2 dywizje holenderskie (23-cia i 34-a),  1 belgijska(27-ma) , 2 chorwackie 1 francuska( 33-cia), 1 dunsko-norweska (SS Wiking), 1 ukraińska (14sta SS Galizien), 1 włoska, 1 łotewska (19-sta), 2 rosyjskie(29 i 30-sta Grenadierów) , Kozacki XV Kopus Kawalerii, węgierskie korpus Kawalerii+ 2 dywizje piechoty. Wszystkie wymienione wchodzące w skład Waffen SS  .Wedle niemieckich źródeł w latach 1940-1945 w formacjach cudzoziemskich  Waffen SS służyło z grubsza licząc: 55.000 Holendrów, 20.000 Francuzów, 23.000 Flamandów, 20.000 Walonów, 6.000 Norwegów. 6.000 Duńczyków, 16.000 Włochów, 31.500 Łotyszów, 20.000 Estończyków, 20.000 Ukraińców. Co na prowadzenie działań wojennych zdecydowanie za mało , natomiast na pcyfikację bezbronnej ludności cywilnej w okupowanej Europie  było jest nadal wystarczające!
  [5]Przed kilku laty opublikowano wyniki badań Instytutu Gallupa dotyczących odpowiedzi na pytanie: „Czy byłbyś gotów walczyć za swój kraj?”. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej Polska znalazła się na czwartym (a więc względnie niezłym) miejscu z wynikiem 47 proc., wyprzedzona przez Finlandię (74 proc.), Szwecję (55 proc.) i Grecję (54 proc.). (Przy okazji warto zauważyć, że przystępujące właśnie do NATO Finlandia i Szwecja wniosą do Sojuszu nie tylko swój wkład materialny, ale i wysokie morale). Na drugim końcu tabeli (wciąż ograniczamy się do krajów należących do Unii) uplasowały się: Holandia (15 proc.), Niemcy (18 proc.), Belgia (19 proc.), Włochy (20 proc.) i Hiszpania (21 proc.).
Czyli że najbardziej defetystyczne państwa członkowskie Unii Europejskiej, będące jednocześnie największymi adwokatami Rosji w Europie, miałyby decydować o postępowaniu Armii Unii w stosunku do wojny na Ukrainie i o pomocy militarnej dla tego czy innego kraju będącego kolejnym celem rosyskiej agresji.  Obywatele tych państw, którzy nie chcą walczyć nawet w obronie własnej ojczyzny, mieliby wojować za abstrakcyjnie rozumianą wspólnotę, organizację międzynarodową o nazwie „Unia Europejska”, i ginąć w obronie innych państw, częstokroć w ich własnych krajach traktowanych z mniejszym sentymentem niż Rosja ????
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dariusz-lipinski-armia-europejska/
  [6] W tekście wykorzystano część tez już przedstawionych przez dziennikarkę panią Annę Wiejak ,
https://wpolityce.pl/swiat/593209-czy-istnieje-tajny-protokol-miedzy-rosja-a-niemcami
 poszerzając ich zakres wobec  poruszanego w poście zagadnienia tematycznego zawartego jego w tytule .
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

11-12-2023 [18:54] - u2 | Link:

wypchnięcia  Stanów Zjednoczonych z Europy, Putin zaś  sojuszem tym dąży by  unowocześnić kraj poprzez transfer nowych technologii z Zachodu

No trochę się logika u Putlerka nie klei. Nowoczesne technologie to oczywiście zachód, ale pojmowany jako świat stworzony przez USA, czyli w tym daleki wschód, Japonia i Korea, ale południowa. Niemcy bez USA nie są żadnym potentatem technologicznym w skali światowej. Chińczycy to doskonale rozumieją i dlatego setki tysięcy Chińczyków z ChRL studiowało w USA, aby przetransferować nowoczesną technologię do kraju Środka.

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

11-12-2023 [19:41] - Eugeniusz Kościesza | Link:

@U2 
Przejmowanie technologii  nie ma nic wspólnego -nawet ze studiami technicznymi choćby zaliczonymi w RFN czy USA . Wszędzie podstawy fizyki i ich adaptacja do myślenia inżyniera są jednakowe.   
Cóż , studiować każdy może , trochę lepiej lub trochę gorzej , nawet gdy go coś poruszy i tytułem magistra UW -rzuca mu na  mózg i na uszy…Ale tym nawet karabinu się nie sklei 
Ale po co  te jego komentarze? Które  tak  daleko odbiegają od tematu właśnie wdrażanej przez RFN wojny światowej ! Komentator U2  ma  problem ze zrozumieniem dłuższych niż jedna strona tekstu -aby takie bzdety wstawiać w autorskim komentarzu ...na tak kluczowy temat ! 

Obrazek użytkownika u2

11-12-2023 [19:59] - u2 | Link:

Panie Kościesza, nie wiem jakie ma pan doświadczenie techniczne. Może z zakresu broni i amunicji sądząc z pańskiego awatara. Ale to jest fakt, że USA przeznaczają na zbrojenia więcej niż cała reszta świata. A reszta świata wcale nie pała miłością do USA. Skończy się to kolejną nikomu niepotrzebną wojną światową, no może oprócz podstarzałych dyktatorków, którzy nie mogą się pogodzić z utratą władzy. Żeby nie było, że was nie ostrzegałem :-)