Dlaczego Żydzi holocaust wspierali. Historie niesamowite

Historia holocaustu jest tragiczną nie tylko dla narodu Żydowskiego ale i wielu narodów świata. Zagłada i eksterminacja ludzi była nie tylko ludobójstwem i barbarzyństwem jakiego świat nie widział, ale jej rozmiar był możliwy dzięki kolaboracji ludności poddawanej takiej eksterminacji.

Rola niektórych kolaborantów żydowskiego pochodzenia w holocauście
Trudno doszukać się w opracowaniach i publikacjach jednoznacznej negatywnej roli niektórych osób i grup pochodzenia żydowskiego w tworzeniu zbrodni holocaustu i unicestwianiu własnego narodu. Ten rozdział historii nie jest chlubą tego narodu, a stanowi jego "czarną historię" z czasów II wojny światowej. Bez kolaborantów żydowskiego pochodzenia holocaust w znanej zbrodniczej postaci nigdy by zapewne w takim rozmiarze nie zaistniał.
Z dostępnych mi źródeł przeczytanych w sieci (w załączeniu) oraz dostępnych publikacji prasowych i książkowych starałem się poznać tę ciemną stronę postępowania uciemiężonego narodu.
(http://www.sww.w.szu.pl/index....)

Kolaboranci byli i działali w czasie II wojny światowej we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie, w Polsce, Francji, Rosji, Holandii itp. Uczestniczyli oni także aktywnie, jak podają źródła, w zbrodniach  okupanta wobec podbitych przez niego narodów. Historia potępiła takie przypadki. Ich rozmiar występowania był raczej ograniczony ilościowo jak np. w Polsce, Francji czy Holandii przez Polaków, Francuzów czy Holendrów. Rzadkie też były przypadki kolaboracji z Niemcami mniejszości narodowych takich jak np. cygańskie czy muzułmańskie. Inaczej odbywało się to w przypadku ludności żydowskiej, gdzie okupantowi udało się złamać ducha  narodowego.

Jak hitlerowcy wykorzystywali do kolaboracji Żydów?
Hitlerowskie Niemcy, jak podają dostępne źródła, wykorzystywały do swoich zbrodniczych celów także powołane przez administrację niemiecką żydowskie organizacje kolaboranckie ściśle współpracujące z okupantem hitlerowskim.
Najważniejszą taką znaną organizacją żydowską, jak podają dostępne źródła, był Judenrant wprowadzony już przez nazistów od 1939 r. żródło : (http://pl.wikipedia.org/wiki/J...) inaczej zwany Żydowską Radą Starszych, która to sprawowała nadzór nad ludnością żydowską skupioną w gettach. Zadaniem tej organizacji podporządkowanej władzom Niemieckim było między innymi także sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem poleceń wydawanych przez okupanta dla społeczności żydowskiej w tym zaopatrzenia w żywność, zdrowia itp. oraz nadzorze do wysyłki ludzi do obozów pracy, a w późniejszym okresie czasu do wysyłki do obozów koncentracyjnych. Z założenia organizacyjnego Judenrant w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców składał się z min. 24 osób pochodzenia żydowskiego.

Organizacja ta ściśle współpracowała z Niemcami także w zakresie ustalania pobytu i denuncjacji byłych zdemobilizowanych żołnierzy oraz osób poszukiwanych przez władze okupacyjne głównie inteligencji. Judenratom podlegała policja Żydowska działająca na terenach gett w zakresie uczestnictwa w łapankach, eskortowania więźniów do obozów zagłady, spisywania majątków żydowskich i przekazywania ich Niemcom itp.
(http://www.fronda.pl/blogi/pra...)
Takie fakty jak i inne opisała w 1963 r. w swojej książce Reichmann w Jerozolimie myślicielka żydowska Hannah Arendt. Twierdziła ona jednoznacznie iż, bez kolaboracji samych Żydów z hitlerowcami nie udało by im się wymordować aż tylu osób pochodzenia żydowskiego.

Inną organizacją żydowską kolaborująca z Niemcami była organizacja pod nazwą "Żagiew"( http://pl.wikipedia.org/wiki/żagiew ) zwana inaczej Żydowska Gwardia Wolności działająca na terenie Getta Warszawskiego powstała pod koniec 1940 r.
(http://www.innyswiat.most.org....)

Była to rzesza prawie 70 tys. agentów żydowskiego pochodzenia tym 15 tys. samych kryminalistów wypuszczonych przez Niemców celowo z więżeń. Wydali oni oprawcom hitlerowskim prawie 50 tys. samych Żydów, 6 tys. Polaków ukrywających Żydów oraz 1500 Polskich księży, którzy pomagali lidności żydowskiego pochodzenia.

(http://polonuska.wordpress.com...)
Organizacja ta była głęboko zakonspirowana w środowisku żydowskich przemytników gdzie pod płaszczykiem pomocy ludności żydowskiej  w żywność z tzw. "aryjskiej strony" do getta czyli ze strony polskich organizacji podziemnych głównie AK tropiła infiltrowała i wydawała hitlerowcom osoby uczestniczące w okazywaniu jakiejkolwiek pomocy Żydom zgromadzonym w Warszawskim Getcie. Członkowie tej kolaboracyjnej orgnizacji za swoje zasługi otrzymywali nawet z Gestapo zezwolenie na posiadanie broni palnej.

Kolejną organizacją współpracującą z hitlerowskimi Niemcami była założona w 1940 r. tzw. Grupa 13, trzynastka czyli Urząd do Walki ze Spekulacją (http://pl.wikipedia.org/wiki/G...)
Ta kolaboracyjna organizacja policyjna skupiała Żydów, którzy zwalczali przemyt do i z Getta Warszawskiego oraz kontrolowanie działań Judenrantu. Wykonywała ona tylko polecenia płynące z Gestapo. Posiadała swoje własne uniformy oraz nawet własne więzienie.

Ważną organizacją Żydowską współpracującą z Niemcami była Jüdischer Ordnungsdienst inaczej Policja Żydowska (http://www.lodzgetto.pl/policj...). Członkowie tej służby zwanej potocznie Policją Żydowską nie tylko ściśle współpracowali z hitlerowcami w zakresie utrzymywania porządku wewnątrz gett oraz we współpracy w łapankach, eskortowania przesiedleńców i akcji deportacyjnych. W Getcie Warszawskim w tej organizacji służbę pełniło 2500 Żydów, w Gettcie Łódzkim 1200 osób, Lwowskim 500 itd. Ochraniali oni magazyny żywności, kontroli pracowników zakładów oraz eskortowaniu dostaw żywności. Byli oni znani z oszustw przy podziale żywności, pacyfikacjach terenów oraz eskortowaniu do obozów zagłady ludności pochodzenia Żydowskiego.

Do przywódców Żydowskich którzy wykazywali się niezwykłą wręcz kolaboracją z hitlerowskimi Niemcami należeli jak podają źródła takie osoby jak : Adam Czerniaków, Mojżesz Merin, Abraham Gancwajch, Chaim Rumkowski i inni.
Dlaczego istniał taki proceder  na masową skalę?

Zapewne wśród innych narodów okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej byli jak wspomniałem wcześniej kolaboranci, którzy jednak nie występowali wręcz masowo, były to raczej przypadki indywidualne, a i po wojnie odpowiedzieli oni  za swoje czyny życiem lub długoletnim więzieniem.

Jednakże, jak podają nam dostępne źródła, tylko wśród społeczności żydowskiej ten proceder kolaboracji z okupantem był zorganizowany wręcz na masową skalę i to głównie przeciwko własnemu narodowi. Być może eksterminacja narodu żydowskiego i sam holocaust przybrał by mniejszą skalę jego okrucieństwa gdyby nie wydatna pomoc w jego organizacji samych Żydów.

Trudno dzisiaj z perspektywy odległego czasu oceniać tę czy inną postawę osób które niejednokrotnie codziennie i co godzinę zmagały się w wyborem życia lub śmierci w walce z hitlerowską maszyną zagłady i nie jest to też moją intencją dlatego pozostawiam to zagadnienie historykom.

Moje skromne zdanie w opisywanym temacie
Temat powyższy podjąłem celem zasygnalizowania, nie tylko po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, ale z uwagi na coraz częstsze wystąpienia niektórych grup żydowskiego pochodzenia w mediach światowych marginalizujące pomoc okazywaną żydom w czasie II Wojny Światowej przez Polaków oraz z uwagi na wmawianie opinii publicznej świata iż każdy Polak to antysemita.
Uważam zatem w kontekście treści zawartej tym artykule i przytoczonych historycznych faktów iż zanim ktokolwiek ma zamiar ocenić nas Polaków w oczach opinii publicznej świata i zada kłam faktom oczywistym, za nasze działania obecnie i w przeszłości, winien wcześniej sam zrobić rozbrat z historią własną oraz własnego narodu.
Łatwiej w tym względzie, jak pokazuje samo życie, jest rzucać kalumnie na innych niż zrozumieć zawiłości trudnych losów relacji polsko - żydowskich.

O tych faktach Żydzi często zapominają
POWSTAŁA RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA" - JEDYNA W OKUPOWANEJ PRZEZ NIEMCÓW EUROPIE INSTYTUCJA PAŃSTWOWA RATUJĄCA ŻYDÓW OD ZAGŁADY.
4 grudnia 1942 r. utworzono w Warszawie Radę Pomocy Żydom („Żegota”) przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Była ona kontynuacją powstałego pod koniec września 1942 r. Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. W skład Rady weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych. Działająca do początku 1945 r. „Żegota” była jedyną w okupowanej przez Niemców Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady.

Członkami „Żegoty” byli ludzie reprezentujący różne poglądy społeczne i polityczne. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Bundu, Żydowskiego Komitetu Narodowego, Frontu Odrodzenia Polski, Związku Syndykalistów Polskich i Polskiej Organizacji Demokratycznej.

Przewodniczącym Rady został Julian Grobelny (PPS-WRN) , wiceprzewodniczącymi Tadeusz Rek (SL) i Leon Feiner (Bund), sekretarzem Adolf Berman (ŻKN), skarbnikiem Ferdynand Arczyński (Stronnictwo Demokratyczne).
Działająca do początku 1945 r. Rada Pomocy Żydom była jedyną w okupowanej przez nazistów Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady. Została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

(https://dzieje.pl/aktualnosci/...)
 

 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

28-06-2021 [20:01] - Pers | Link:

ŁoMatko...
Taki antysemnicki tekst zamieścił sam tezeusz...
Mogą cię za to z wyrzucić z hasbary.

//narodu Żydowskiego//
Nie ma czegoś takiego. Został wymyślony.
Poza tym "żydowskiego", polskiego czy bułgarskiego w środku zdania w języku polskim piszemy ZAWSZE z małej litery.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

28-06-2021 [20:53] - Niezalogowany | Link:

"Nie ma czegoś takiego. Został wymyślony."

Widzę teoryjkę chazarską wypichconą przez dezinformatorów Kremla promujemy? A to wstydek, bo ta teoryjka powstała w czasach kiedy nie było jeszcze analiz DNA i teraz już upadła. I tylko stare moczarowskie dziady co piszą na klawiaturze jednym palcem ośmieszają się szerząc tę baśń, którą nauka już obaliła.

Obrazek użytkownika Pers

28-06-2021 [21:04] - Pers | Link:

niezalog
//Widzę teoryjkę chazarską wypichconą przez dezinformatorów Kremla promujemy? //
Nie ignorancie. Badania przeprowadził Shlomo Sand, profesor historii uniwersytetu w Tel Awiwie i opublikował w 2008 roku w książce "Kiedy i jak Wynaleziono Naród Żydowski ".
Dokształć się to nie będziesz się ośmieszał.

Wiem, że wam zależy, żeby podszyć się pod antycznych Izraelitów :)
Najprawdopodobniej to Palestyńczycy są potomkami tych starożytnych Żydów.

Obrazek użytkownika Kaczysta

28-06-2021 [21:33] - Kaczysta | Link:

Czy duskutowales o tym w rodzinie

Obrazek użytkownika Pers

28-06-2021 [21:54] - Pers | Link:

kaczysta
//Czy duskutowales o tym w rodzinie//
Nie. My Polacy mamy lepsze tematy do dyskusji.

Obrazek użytkownika J z L

29-06-2021 [07:33] - J z L | Link:

niepodlegly pejsie
Dzis jest 29 Czerwca a nie 1 Kwietnia

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [07:43] - Niezalogowany | Link:

"My Polacy"

Poczucia humoru nie można ci odmówić.

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-06-2021 [21:33] - Tezeusz | Link:

Persie jak tak mozesz pisać o swoich pobratymcach Żydach. Bądź z nich dumny.

Obrazek użytkownika Pers

28-06-2021 [21:53] - Pers | Link:

tezzeuszek
//o swoich pobratymcach Żydach.//
Jesteś bardzo nieudolny, nawet próbując mnie obrazić. Pupa węża to przy tobie tunel pod kanałem La Manche :)
My, Słowianie a zwłaszcza Polacy, mamy was tam gdzie słonko nigdy nie dochodzi :)))))

Słyszałem tezeuszku, że będziesz musiał się pofatygować trzeci raz do wyszczepienia.
Wyszczepionkę dostaniesz gratis ale będziesz musiał zapłacić za usługę.
To prawda?

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [05:02] - Tezeusz | Link:

Persik i Ty Słowianin hehehe kałmuk czy Ural ?

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [07:46] - Niezalogowany | Link:

"My, Słowianie"

Kremlowska klasyka!
Kacapskie udawanie Słowian, remiksowanie idei panslawizmu do celu odłączania Polski od cywilizacji zachodniej, "rodzimowierstwo" i inne smakołyki z kuchni dezinformatorów Kremla.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [18:23] - Niezalogowany | Link:

"Badania przeprowadził Shlomo Sand, profesor historii uniwersytetu w Tel Awiwie"

Po pierwsze: Profesor historii g*wno wie o genetyce i profilowaniu DNA, więc może stawiać sobie teoryjki na podstawie wybieranych pod upatrzoną tezę materiałów.
Po drugie: Shlomo Sand to zaciekły komuch, wierny Kominternowi, więc jego pisane z zgóry zadaną tezą propagandowe utwory nie stanowią ważkiego argumentu naukowego.
I po trzecie, "badania" tego fanatycznego komunisty zostały zdemolowane przez prawdziwie kompetentnych genetyków.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [18:31] - Pers | Link:

niezalog
Historyk nie musi znać się na genetyce.
Pochodzenie narodu może określić na podstawie innych źródeł.
Ale to dla ciebie za trudne więc nie będę się rozwodził.

Żydem może zostać KAŻDY, który przejdzie na żydowską religię.
Co się dzieje z jego genami? Podmieniają mu?

Israel Shamir ochrzcił się w rycie ortodoksyjnym i przestał być żydem.
Co się stało z jego genami? Podmienili mu?

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [20:39] - Niezalogowany | Link:

"Historyk nie musi znać się na genetyce. Pochodzenie narodu może określić na podstawie innych źródeł."

Tylko genetyczne profilowanie daje pewność. "Inne źródła" można sobie naginać do tezy. DNA nie kłamie.

"Żydem może zostać KAŻDY, który przejdzie na żydowską religię. Co się dzieje z jego genami? Podmieniają mu?"

Manipulujesz, udając głupio, że nie odróżniasz "Żyda" jako określenia narodowości od "żyda" jako określenia wyznania.

Oczywiście jest też możliwe, że rzeczywiście jesteś tak głupi i niedouczony, że nie znasz tego rozróżnienia.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [21:10] - Pers | Link:

niezalog
// rzeczywiście jesteś tak głupi i niedouczony,//
A ty jesteś "nielogiczny" czy "Nielogiczny"?

Taką podwórkową sofistykę to trenuj na młodszej siostrze ptysiu :)))))))
 

Obrazek użytkownika Niezalogowany

30-06-2021 [06:27] - Niezalogowany | Link:

"Taką podwórkową sofistykę"

Nie uciekaj of faktu: Nie wiedziałeś, że "zyd" i "Żyd" to różne pojęcia albo udawałeś, że nie wiesz. Jedno i drugie stawia cię w szeregach głupków.

Obrazek użytkownika Pers

30-06-2021 [06:34] - Pers | Link:

niezalog
Widzę, że "genetyk" już na posterunku :))))
Jak nie masz siostry to poćwicz na kolegach z piaskownicy :))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-06-2021 [21:01] - Tezeusz | Link:

No Persie z historii pała.
To są fakty historyczne " mała litero " Mózg jak ta litera, tak się pytam ?

Obrazek użytkownika spike

28-06-2021 [21:13] - spike | Link:

Narodu żydowskiego nigdy nie było i nie ma, jakiekolwiek badania DNA w tej materii są fałszowane, chyba że żydowski prof. Szlomo Sand jest kłamcą, jak teraz  twierdzą samozwańczy "wybrańcy narodu" .
http://www.klubinteligencjipol...

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [06:16] - Niezalogowany | Link:

"jakiekolwiek badania DNA w tej materii są fałszowane"

Bzdura. Każdy może zdobyć łatwo próbkę żydowskiego DNA i badać ją do woli.
Nie dałoby się sfałszować badań, skoro materiał badawczy jest dostępny bez problemów
i każdy może wykonać własne analizy.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [06:30] - Pers | Link:

niezalog
Przyślij mi swoją próbkę to zbadam.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [07:22] - Niezalogowany | Link:

"Przyślij mi swoją próbkę to zbadam."

Za głupiś na genetykę. Potrafisz tylko wklejać tutaj to, co antydezinformacyjne portale namierzyły już w narracjach Kremla dni lub tygodnie wcześniej.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [08:00] - Pers | Link:

niezalog
Uwielbiam wasze wycie.
Zwłaszcza z rana :)))

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [08:15] - Pers | Link:

nuezalog
//Potrafisz tylko wklejać tutaj to, co antydezinformacyjne portale namierzyły już w narracjach Kremla dni lub tygodnie wcześniej.//
Mozesz podać przykłady?
Najlepiej z linkiem.

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [08:32] - Tezeusz | Link:

@Pers uwielbiam twój pijacki sowiecki  belkot. Można się pośmiać. Stary a czy mądry Persik? chyba raczej nie. Belkocze, powtarza się, chce błysnąć a wychodzi na niezrownowazonego....

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [08:57] - Niezalogowany | Link:

"Mozesz podać przykłady? Najlepiej z linkiem."

Mogę, ale nie zrobię tego. Czytanie w wyprzedzeniem o tym, o czym ty jeszcze nie wiesz, że będziesz pisał, daje mi każdorazową przewagę, co bez przerwy tu okazuję.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [09:39] - Pers | Link:

niezalogowany
//Mogę, ale nie zrobię tego.//
hahahahahahahahaha :)
Cieniasie :)

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [10:00] - Niezalogowany | Link:

"Cieniasie :)"

Naprawdę wydaje ci się, że rzucę się cokolwiek tutaj udowadniać? Nie jesteś godny mojej uwagi.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [10:28] - Pers | Link:

niezalog
Tak?
To po co komentujesz każdy moj komentarz?
Cieniasie :))))

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [14:14] - Niezalogowany | Link:

"To po co komentujesz każdy moj komentarz?"

Ty szerzysz dezinformacyjne trucizny, ja te trucizny unieszkodliwiam.

Obrazek użytkownika Pers

29-06-2021 [14:51] - Pers | Link:

niezalog
A "unieszkodliwiaj" sobie ile chcesz.
Każdy ma swój rozum i oceni 

Obrazek użytkownika spike

29-06-2021 [09:14] - spike | Link:

@niezal - "Każdy może zdobyć łatwo próbkę żydowskiego DNA"
to mnie zaciekawiło, gdzie rozdają te próbki, a może jest jakiś wzorcowy osobnik, względem którego są porównywane wszystkie DNA?
dla przypomnienia, mówimy o żydach biblijnych, na których ci samozwańczy się powołują.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

29-06-2021 [09:59] - Niezalogowany | Link:

"dla przypomnienia, mówimy o żydach biblijnych"

Analiza DNA pozwala prześledzić pochodzenie danego człowieka dosłownie "do małpy",
a po drodze do poszczególnych lokalnych wariantów człowieka pierwotnego. Coś takiego jak "Żyd biblijny" nie jest przy takich możliwościach żadnym problemem.

Obrazek użytkownika spike

29-06-2021 [13:09] - spike | Link:

podobieństwo DNA do żydów biblijnych mogą wykazać tylko i wyłącznie Palestyńczycy, żydzi chazarscy z pewnością już nie. Dla potwierdzenia dodam, że żydzi biblijni, podobnie jak mieszkańcy tego rejonu, by musieli się wyróżniać kolorem skóry, wyglądem, etc. W Afryce są plemiona, uważające się za żydów, na dowód pokazują groby swoich krewnych, liczące setki lat, Badania DNA poszukiwaczy przodków Dawida, doprowadziły ich do plemienia, z którego miała pochodzić Maryja, ciekawostka, plemię ma ciemną karnację skóry, krótkie nosy, nie długie, które niby mają wyróżniać żydów, mające najczęściej rysy europejskie. Żydem może być każdy, wystarczy się nawrócić, podobnie jak katolikiem, czy muzułmaninem.

Obrazek użytkownika Marek Kudła

28-06-2021 [21:57] - Marek Kudła | Link:

Słuchajcie Persa.  On pochodzi znad morza martwego !

Obrazek użytkownika J z L

28-06-2021 [22:26] - J z L | Link:

pastuch ze Wzgorz Golan

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

28-06-2021 [21:47] - krzysztofjaw | Link:

Bardzo dobrze, że akurat teraz o tym piszesz. Je też swego czasu napisałem kilka felietonów, gdzie pisałem m.in.:
Bardzo zaskakujące jest właśnie to, że w najwyższych gremiach III Rzeszy - o czym pisze m.in. w swojej książce pt.: "Bevor Hitler Kame" - "(Bronder - Before Hitler Came - A Historical Study -English Translation - 1975)"   historyk żydowskiego pochodzenia, Dietrich Bronder - było wielu Żydów. Trudno wprost uwierzyć, ale zalicza on (również w innych swoich pracach i nie tylko on) do ludzi pochodzenia żydowskiego (w różnej części określonej całości i różnym prawowitym zabarwieniu poprawności etnicznego żydowskiego pochodzenia: po matce, czy po ojcu) m.in.: Adolfa Hitlera (po ojcu i dziadku, choć wobec A. Hitlera wielu historyków obala jego żydowskiego pochodzenie), Rudolfa Hessa (po matce), Hermanna Goeringa, Gregora Strassera, Josefa Goebbelsa, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Heinricha Himmlera (po matce i babce ze strony matki), Ullricha Friedricha Willy'ego Joachima von Ribbentropa, Reinharda Heydricha (po ojcu), Ericha von dem Bach-Zelewskiego (po matce), Adolfa Eichmanna (po matce) czy feldmarszałka Erharda Milcha. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na A. Eichmanna, który był kreatorem i głównym nadzorcą - sic! - "rozwiązania kwestii żydowskiej" a wcześniej pozwolił (zmusił?) do emigracji żydowskich członków swojej rodziny.

 

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

28-06-2021 [21:48] - krzysztofjaw | Link:

Drugim obszarem jest uczestnictwo Niemców żydowskiego pochodzenia w armii niemieckiej, armii III Rzeszy. Jest to równie zadziwiające jak ich obecność w kierownictwie hitlerowskich Niemiec. Zadziwiające, ale i symptomatyczne, bo - wedle terminologii niemieckiej - wielu pełnych, pół i ćwierć Żydów liczonych nawet na 150 tys. osób służyło w nazistowskiej narodowo-socjalistycznej armii niemieckiej i większość z nich było członkami NSDAP (o czym pisze m.in. prof. Marek Jan Chodkiewicz oraz amerykański historyk Bryan Mark Rigg).
Trzecim zaś i chyba najbardziej porażającym obszarem uczestnictwa części Żydów w holocauście własnego narodu są organizacje (i liderzy) żydowskie współpracujące z Niemcami.
Najważniejszą z tych organizacji był niewątpliwie Judenrat, czyli Żydowska Rada Starszych. Była to organizacyjna forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (przede wszystkim w gettach) wprowadzona przez nazistów niemieckich w 1939 roku.
Inną żydowską organizacją kolaborującą z hitlerowskimi Niemcami była Żagiew, czyli Żydowska Gwardia Wolności – kolaboracyjna organizacja żydowska w getcie warszawskim, powołana pod koniec 1940 r. przez żydowski referat Gestapo z członków Grupy 13 do infiltrowania żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom.
Kolejną organizacją, chyba najbardziej szkodliwą była tzw. Grupa 13, trzynastka, czyli Urząd do Walki ze Spekulacją – kolaboracyjna formacja policjantów żydowskich z warszawskiego getta pod kierunkiem kolaboranta Abrahama Gancwajcha, mająca oficjalnie na celu zwalczanie przemytu oraz spekulacji, a faktycznie kontrolowanie działalności Judenratu oraz infiltrowanie podziemnych organizacji działających w getcie i poza nim
Koniecznym wydaje się też wspomnienie o Jüdischer Ordnungsdienst (dosł. Żydowskiej Służbie Porządkowej, potocznie zwanej policją żydowską albo tzw. odmani). Byli oni w okresie II wojny światowej podległymi  częściowo Judenratom, kolaborującymi z nazistowskimi Niemcami, żydowskimi jednostkami policyjnymi wewnątrz gett, obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych. Wykorzystywano je do rekwizycji, łapanek, eskortowania przesiedleńców oraz akcji deportacyjnych.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [05:06] - Tezeusz | Link:

@Krzysztof
Dziękuję za wartosciowe uzupelnienie tematu.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

28-06-2021 [22:22] - rolnik z mazur | Link:

@ autor

To antysemityzm w czystej formie.  Na to są paragrafy. Na twoim miejscu bym uważał. 

Obrazek użytkownika Pers

28-06-2021 [22:32] - Pers | Link:

Waldek
To następna wrzutka do legendowania się.
Teraz będą udawać "antysemitów" :))))))))))))))
Nie z nami te numery, Brunner!

Zobacz jak te typki się plączą. Jeszcze tydzień temu byłem dla tezeuszka "antysemitą" i groził donosami.
Teraz nagle stałem się "żydem".
Logika prosto z talmudu.
Ale przynajmniej mamy się z kogo pośmiać :)))))))))))
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [06:26] - Tezeusz | Link:

@Persie
Kim i czym jesteś to wystarczy wejsc na Scierwoneon i poczytać twoje bzdurne materialiki o treści antypolskiej SpiritoLibero . Szambo z nich bije sowieckie na kilometr. Wali onucami.Taki z ciebie patriota ale chyba sowiecki ! Z ciebie nawet się śmiać nie warto ale płakać nad twoją głupotą, cynizmem, chamstwem !

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

29-06-2021 [07:10] - rolnik z mazur | Link:

@ Jarek

Taka widać mądrość etapu. Talmudyzacja w pełnym toku. Pośmiać się jak najbardziej
pzdr

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [05:01] - Tezeusz | Link:

Rolnik prosiłem nie pij tyle samogonu bredzisz.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

29-06-2021 [07:17] - rolnik z mazur | Link:

@ Tezeuszek, 

Za Jeseninem - Ja siewodnia apiat kak skatina napius.. Nie martw się ja ciebie nie podp.... 

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [07:51] - Tezeusz | Link:

Rolnik sowiecki język twoj język komuszku. Nie pij tyle od rana.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

29-06-2021 [10:06] - rolnik z mazur | Link:

@ tezeuszek

ty nawet nie wiesz kto to Jesenin a chcesz pisać? Daruj sobie. Idź na spacer w kagancu, wyszczep  się dziesiąty raz i  idź po piętnastą emeryturę. ? Ave Cesar... itd wygooglujesz to będziesz wiedzieć. 

Obrazek użytkownika J z L

28-06-2021 [23:13] - J z L | Link:

Najwyższy czas by żyd zrozumiał wreszcie

Ten za granicą i ten co jest w kraju

Że nie zbuduje kłamstwem i oszustwem

Na łzach i krwi Polaków swego raju

 

Nie będzie Polin…Ziemi Obiecanej…

Dość żerowania na Polskim Narodzie

Już czas na mocne słowa oraz czyny

Aby zadeptać kłamstwo na zachodzie 

 

By ci co w polskie stroje się przebrali

Przed polską racją stanu przysięgali

Że każda zdrada przeciw wolnej Polsce

Nigdy żadnego zdrajcy więcej nie ocali

 

I żadne czterysta czterdzieści siedem

Nie będzie prawem złodziejskiej ustawy

I niech Waszyngton nie straszy Polaków

Bo w naszych sercach nasze dzienne sprawy

 

To nie my mamy długi wobec żydów

Niech mówią ci co dzięki nam przetrwali

Bo wieje tak jak wtedy podłym kłamstwem

Gdy nasi Bracia życie oddawali

 

Dzisiaj Jedwabne boli nas i trwoży

Boli niepamięć naszego cierpienia

Bo się bratają kaci i ofiar

By nam odmówić zadośćuczynienia

 

Mówię o mojej świętej Matce – Polsce!

Staję przed kłamstwem z podniesioną głową

Tak jak plutonem egzekucyjnym

Gdzie echo tylko pogrzebową mową

https://niepoprawni.pl/blog/lwow47/gdzie-tylko-echo-pogrzebowa-mowa

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

29-06-2021 [08:15] - Zygmunt Korus | Link:

Jak człowiek z taką wiedzą, j.w., może popierać warszawski KneSejm? I to tak usilnie, nachalnie i bezkrytycznie! Wieloma tekstami na dobę, jak zadaniowana katarynka lub propagandowy kałach! Toż to wskutek jakiejś przestawki w mózgu (brzytwy Okhama) czy może smyczy z hasbary? To jest coś tak obrzydliwego, że brak mi słów!; sama myśl niepojęta dla mnie, że ktoś tak sprzeczne teksty może publikować bez mrugnięcia powieką!?

Poniżej przytaczam dwa materiały z czasów, gdy gnojówka filosemicka już raz wybiła! Oba materiały jeszcze bardziej wstrząsające, emocjonalne, aniżeli to, co przeczytaliśmy (prawdziwe przecież) powyżej. Ale żeby z nich wyciągnął jakiś logiczny wniosek sam pokrętny Tezeusz - marna nadzieja!
https://naszeblogi.pl/49718-o-...
https://naszeblogi.pl/49604-ge...

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [08:28] - Tezeusz | Link:

@Zygmunt
Tresci historyczne pokazują co bylo dawniwj bysmy tego nie zapomnieli i pamiętali o zbrodniarzach.
Rosja i Niemcy są innego zdania. Nie ma tutaj żadnej polityki.
Czyli jak rozumiem wspierasz ich kłamstwa historyczne. Odsyłam.do.materialów IPN

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

29-06-2021 [10:11] - Zygmunt Korus | Link:

No właśnie! Marna nadzieja, że pokrętność ustąpi... Ostatni raz rzucam okiem na coś, co wysmaży Tezeusz w sieci!

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-06-2021 [10:40] - Tezeusz | Link:

Zygmunt  kto ciebie co to prosi no kto?