Orban rozpoczął rozbijanie Unii Europejskiej

„László Kövér, przewodniczący węgierskiego parlamentu, powiedział, że Węgry mogą rozważyć kwestię swojego członkostwa w UE, jeśli Bruksela będzie dyktować jego krajowi, jak ma się rządzić. „...”Kövér zaznaczył, że w "najgorszym przypadku" Węgry uniezależnią się od Brukseli tak jak w 1989 uwolniły się od wpływów Moskwy.Polityk podkreślił, że .Ze słowami przewodniczącego węgierskiego parlamentu zgodził się poseł do Parlamentu Europejskiego z rządzącej na Węgrzech partii Fidesz, Tamasz Doics:"László Kövér bardzo wyraźnie odniósł się do problemów funkcjonowania Unii Europejskiej, europejskie wartości są nam obce, sami powinniśmy określić kwestię swojej przyszłości w UE" - powiedział Doics”...(źródło )

Premier Węgier Wiktor Orban mówił, żebez wielkiego poparcia Polski, Węgry nie byłyby wolnym krajem. Przypomniał, że Polacy dali światu papieża i "Solidarność", a przez to wolność i niezależność poglądów.Szef węgierskiego rządu mówił, że rozpoczyna się nowy i nieznany rozdział w historii ludzkości i obawiamy się, że możemy utracić wartości, które są tak ważne dla nas. Wiktor Orban mówił, że Węgrzy życzą Polakom: niech pan Bóg da wam dużo siły, zdrowia, niech da dobrych sąsiadów, sprawdzonych partnerów, dużo dzieci i dużo pracy, która będzie miała owoce i sens. „.....( więcej )

Jarosław Szarek tak opisuje działania Orbana „ W 2007 roku Orbán mówił: "Nikt nie przypuszczał, że odpowiedzialnyrząd krajumoże uczynić zcałym narodem to, co wcześniej czynili tylko obcy: w interesie utrzymania władzy oszukali i ograbili własny naród. Wypróbowali na swoich przeciwnikach politycznyc hwszystkie środki moralnego niszczenia, przypisali im własne kłamstwa.Przełożyli własne interesy nad interesy ogółu inie próbują się już nawet powoływać na wyższe idee.Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniał pogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy... "My, Węgrzy, żyjemyw świecie metodycznego wzbudzania nienawiści.Na własnej skórzeczujemy intelektualny gwałt, jaki nam zadają, pragnąc, byśmy znienawidzili wszystko, nawet samych siebie..."....”"Silna społecznośćnie da sobie odebraćpraw wolności. Nie można jej wpędzić wkryzys i dezintegrację, niemożliwe, by przywódcy bezkarnie ją okłamywali i zmuszali do płacenia ceny za kłamstwa i zaniedbania, którym są winni.A właśnie to zdarzyło się nam, Węgrom... Węgry,nasza Ojczyzna,są dziś krajem słabym... staliśmy się ostatnimi".
SzarekDzisiaj to my jesteśmy bliscy stwierdzenia: "To zdarzyło się nam, Polakom...". „ zawołaniem: "Boże, błogosław Węgrów", rozpoczyna się węgierska konstytucja uchwalona w kwietniu 2011 roku, po objęciu władzy przez ugrupowanie Fidesz Viktora Orbána. „...W konstytucji znalazły się - obok wyraźnego odwołania do chrześcijaństwa - również definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz zapis o prawnej ochronie życia ludzkiego. ...(więcej )

List intelektualistów węgierskich „ Do Obywateli Europy „Nasze zaniepokojenie wynika z faktu, iż w XX wieku nie raz doświadczyliśmy, że za propagandową kampanią kompromitacji kraju okrzykniętego zbrodniczym może iść dosłownie wojskowa interwencja. „.....”Od wyborów 2010 roku przeciwko Węgrom planowo prowadzona jest kampania dyskredytacji. W jej ramach wielkonakładowe gazety, telewizje i inne media prawie każdego dnia publikują fałszywe i tendencyjne, służące kompromitacji wiadomości. Zabiegi te starają się wmówić opinii publicznej, która nie zna węgierskiej rzeczywistości, że na Węgrzech demokracja została wypaczona, mniejszości są prześladowane, nie ma wolności prasy, zwykli ludzie zmuszeni są żyć w strachu, szaleją antysemityzm i uprzedzenia, a skrajnie prawicowa elita szykuje się już do wprowadzenia totalitarnej dyktatury. „...”Winniście jednak być świadomi, że kampania ta nie przeciw Węgrom jest skierowana. W rzeczywistości kampania ta jest reakcją panującej w międzynarodowych mediach lewicowej i liberalnej warstwy inteligencji na ich miażdżącą klęskę, zadaną im przez węgierskich wyborców, jest reakcją na konserwatywną rewolucję na Węgrzech. Kręgi socjalistów i liberałów obawiają się, że konserwatywna rewolucja może przybrać szerszy, europejski rozmiar, dlatego pragną zniszczyć owoce węgierskiej przemiany i dlatego podjęły przeciw nam kampanię dyskredytacji. „.....” W demokratycznych wyborach 2010 roku zwyciężył centroprawicowy, konserwatywny obóz, zdobywając większość konstytucyjną 2/3 mandatów. Zwycięstwo to było możliwe, gdyż przygniatająca większość społeczeństwa miała dosyć szkód, jakie wyrządziły socjalistyczne i liberalne rządy o postkomunistycznej mentalności. „.....”Tę potężną duchową przemianę nazywamy „rewolucją dwóch trzecich”, gdyż doprowadziła do takiej społecznej zmiany, która w konstytucyjnych ramach umożliwiła zamknięcie przejściowego, postkomunistycznego okresu. W tym nadzwyczaj dwuznacznym okresie panoszyła się lewica, której dewiza brzmiała: „Może to niemoralne, ale legalne”. „. (więcej )

Michnik wzywa do obalenia rządu Węgier ? „List Michnika , Havla i 69 innych osób wzywający władze Unii Europejskiej   do ..właściwie do obalenia legalnie wybranego rządu Orbana .
Fragment  apelu „ Zwróciliśmy się do Parlamentu Europejskiego , Komisje Europejskiej , I Rady Europy , oraz do rządów państw europejskich , i partii politycznych , dla których istotna jest prawdziwa jedność Europy .Wzywamy was do podjęcia zdecydowanych działań , aby utrzymać nasza Europę demokracji   we właściwym kierunku.”...(więcej )

Attily Szalaya „ W 1989 r., około pół roku przed wolnymi wyborami, kiedy rozwiązano partię komunistyczną, wszystkie media były w rękach jej następczyni - partii socjalistycznej. W tym centralny dziennik ogólnokrajowy i 17 dzienników w poszczególnych regionach. W ostatnich miesiącach rządów komunistycznych wszystkie te tytuły sprzedano niemieckim koncernom Axel Springer i Bertelsmann „....( więcej)

Krasnodębski o rozpoczętym ataku medialnym Niemiec na Węgry „w tekście pod mądrym tytułem „ Brońmy  demokracji „ napisał  „We „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się 14 sierpnia alarmistyczny artykuł, opisujący rosnące zagrożenie dla demokracji w jednym z państw „nowej Europy”. Obóz rządzący skupia w swym ręku całość władzy, naruszając zasadę jej podziału. Opanował Trybunał Konstytucyjny, zmieniając zasady wybierania sędziów, a urząd prezydenta państwa objął polityk, który jest blisko związany z premierem. Nowo wybrany prezydent od razu zadeklarował, że będzie wspierał rząd. Także obsada stanowiska prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich oraz przewodniczącego Sądu Najwyższego obsadzane są przez większość parlamentarną.”…” który przez osiem lat z ramienia SzDSz, partii nieco podobnej do naszej dawnej UW, zasiadał w węgierskim parlamencie. Przez 14 lat rządziła ona Węgrami w koalicji z postkomunistami. Rządy te doprowadziły Węgry do stanu zapaści gospodarczej.Ale z korupcją, układami, błędną polityką gospodarczą, cynizmem i postkomunizmem można się przecież jakoś pogodzić, zwłaszcza zagranicy. Teraz zaś grozi demokracji węgierskiej prawdziwa katastrofa” „.....(więcej )

Janke „ Konieczna interwencja NATO na Węgrzech„ Panujący w Budapeszcie reżim właśnie uchwalił, że państwo węgierskie ma bronić instytucji rodziny, a rodzina to związek mężczyzny i kobiety. „.....”Na szczęście reakcja cywilizowanego świata jest stanowcza. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Danii, Finlandii Holandii domagają się wprowadzenia cięć w unijnych funduszach dla państw członkowskich „naruszających demokratyczne wartości". Rzeczniczka Komisji Europejskiej zapowiada, że „w razie konieczności użyte zostaną wszelkie środki, aby na Węgrzech przestrzegane były rządy prawa". „.....”Kobieta i mężczyzna? Dziecko – rodzic? Miarka się przebrała. Tu reakcja Komisji Europejskiej nie wystarczy. Konieczne są stanowcze działania wojsk NATO. „....(więcej )

„- Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w oporze przeciw międzynarodowemu finansowemu terroryzmowi „....„W kolejną sobotę siły popierające Fidesz i Orbána chcą zwołać przy placu Bohaterów setki tysięcy zwolenników rządu i nowej konstytucji. Chcą w ten sposób wesprzeć wysiłki rządu Orbána w unormowaniu stosunków z instytucjami międzynarodowymi. Federacja ponad tysiąca organizacji pozarządowych CET wydała "Deklarację dla Narodu" - popierającą władzę i sprzeciwiającą się atakom na suwerenność państwa, szczególnie w sferze monetarnej i ingerencji przedstawicieli obcego kapitału za pośrednictwem międzynarodowej finansjery. Organizacja reprezentuje różnorodne stowarzyszenia o charakterze społecznym, gospodarczym i kulturalnym z całych Węgier i krajów sąsiednich. Wzywają Unię i USA, by "zaprzestały ataków na Węgry". „...”Kiedy ten dług narastał, a działo się to głównie w ciągu ośmiu lat rządów socjalistów - z ok. 50 proc. do 83 proc., Komisja Europejska nie protestowała „...Tak opisał sytuacje na Węgrzech Piotr Falkowski „...(więcej )

„Węgry: kolejne organizacje pozarządowe na celowniku Orbana „...”tym razem na celowniku są węgierskie stowarzyszenia i fundacje korzystające z funduszy szwajcarskich.”.....”Mamy do czynienia nie z członkami społeczeństwa obywatelskiego, ale płatnymi działaczami politycznymi, którzy służą interesom obcych– mówił w lipcu o niektórych organizacjach pozarządowych premier Viktor Orban.”...”Zgodnie z wyznaczoną przez Orbana oficjalną linią rządu służby specjalne i policja prowadzą naloty na siedziby organizacji pozarządowych, rekwirując sprzęt i dokumentację księgową.Od początku roku węgierskie władze prześwietliły w sumie kilkadziesiąt podmiotów, które miały jakikolwiek związek z funduszami norweskimi”...”W pierwszej kolejności uderzono w organizacje lewicowe, ekologiczne i promujące dewiacyjne zachowania jak np. Kobiety dla Kobiet przeciw Przemocy czy Labrisz Lesbian Association. Norwegowie zawiesili więc wypłatę dotacji.”...”We wrześniu policja zrobiła kolejne naloty na dwie organizacje pozarządowe odpowiedzialne za podział norweskich grantów. Rząd zdecydował o rozszerzeniu kręgu podejrzanych instytucji o organizacje NGO korzystające z funduszy pochodzących z Programu Współpracy Szwajcarsko-Węgierskiej.8 września specjalna jednostka policji wkroczyła do siedziby organizacji Ökotárs- Budapeszt, oskarżonej o „sprzeniewierzenie 400 mln forintów” i „nieprawidłowości finansowe”, które są badane przez Biuro Kontroli Rządu.”...”Ludzie premiera przygotowują listy kolejnych – jak je nazywają – „problematycznych instytucji”, które mogą w najbliższym czasie spodziewać się nalotu policji. ….(więcej )

lipiec 2012 „ „- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP. „..( http://naszeblogi.pl/41363-rick-joyner-nawoluje-do-zamachu-stanu-w-usa )

Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach”..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"…...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne.„...”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie„...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi siꔄ.....”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwie–praktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym.” ( http://naszeblogi.pl/40234-jurek-sojusz-chrzescijanskich-panstw-kaczynskiego-i-orbana

luty 2013 Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie to nie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję, kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych.„...”Nainnowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB. Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „...”Jako jedyni w Europie zmniejszyliśmy o połowę liczbę polityków [parlamentarzystów i radnych]. „....”Węgrów, żyjących w Basenie Karpat oraz rozsianych po świecie, będziemy integrować pod względem kulturalnym, prawnym i duchowym,„....”nasza ojczyzna również w roku 2012 zmniejszyła swój deficyt – tylko pięć było takich krajów spośród wszystkich 28 państw UE [łącznie z Chorwacją]. „....”Tak, drodzy Przyjaciele, gospodarka oparta na zadłużeniu państwa może budować tylko scenografie dobrobytu z papier-mâché, które pierwsze poważniejsze uderzenie wiatru zdmuchnie i obróci w ruinę„....”Od liczb i wskaźników ważniejsza jednak jest lekcja, którą wciąż na nowo musimy powtarzać.W okresie zmiany ustroju naszego państwa istniała ponadpartyjna i ponadpolityczna obietnica, a nawet więcej niż obietnica – coś na kształt przyrzeczenia, które my, ludzie służący publicznym sprawom kraju razem złożyliśmy obywatelom Węgier, a brzmiało ono tak: nigdy więcej nie popełnimy błędów ekipy Kádára i ich socjalistyczno-robotniczej partii [MSZMP], nie będziemy z kredytów, z pożyczek branych za granicą finansować wydatków na konsumpcję. Możemy być biedni, możemy wpaść w tarapaty, ale z zagranicznych kredytów nie będziemy pokrywać społecznych świadczeń, zasiłków czy nie mających pokrycia podwyżek płac. Powiem po żołniersku: przyrzeczenie to zachowywaliśmy do roku 2002. Za gospodarczym załamaniem z roku 2008 stoi fakt, że socjaliści po roku 2002 odrzucili tamto historyczne porozumienie. Znamy tego następstwa – przepadła znacząca część emerytur, środków wspierających rodzinę i płac „....”Kto uważa, że prędzej czy później, nie trzeba będzie odpracowywać każdego wydanego forinta, ten oszukuje innych, ale i samego siebie „...”Być może zacząłby od tego, że w 2012 roku urodziło się 90.300 dzieci, a więc o 2.251 więcej niż rok wcześniej.” „...(więcej )

Jednroszczyk tak pisze o działaniach Orbana „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „.....”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „....”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę, podnosząc stopy procentowe. Czyni tak, starając się ograniczyć inflację, co jednak odbija się niekorzystnie na PKB. Węgry znajdują się w stanie stagnacji gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by okres ten miał się szybko skończyć. OECD przewiduje spadek węgierskiego PKB o 0,6 proc. „.....”Do czego potrzebna jest Orbanowi kontrola nad bankiem centralnym? – Są dwie przyczyny. Po pierwsze, rząd Orbana postępuje według zasady, że nie pozwoli sobie niczego narzucać w sprawach gospodarczych, a po drugie, chce mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia w prowadzeniu niezależnej polityki gospodarczej – tłumaczy Kai-Olaf Lang z niemieckiej fundacji Nauka i Polityka. Jego zdaniem ocena działań gospodarczych rządu Orbana nie może być jednoznacznie negatywna. Przeprowadził udaną reformę rynku pracy, wprowadził liniowy podatek na poziomie16 proc., dokonuje konsolidacji budżetu i stara się naprawić system funduszy emerytalnych. Jednocześnie głosi hasła niezależności gospodarczej Węgier,” ….(więcej )

Marcin Perłowski „ Przełomowy głos arcybiskupa „....”Na synodzie odegrał ważną, a może nawet przełomową rolę. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, gdy zaczęto podważać nauczanie Kościoła o rodzinie, odważnie wskazał, że nie tędy droga. „...”Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naciski medialne na ojców synodalnych, które nasiliły się w drugim tygodniu obrad, nie ustały wraz z ich zakończeniem. Cały czas środowiska liberalno-lewicowe obwieszczają rzekome wejście Kościoła na „właściwą” drogę, która ma oznaczać otwarcie na takie kwestie, jak Komunia Święta dla rozwodników żyjących w nowych związkach czy „otwarcie” na układy jednopłciowe. „....”Ogromną konsternację i zamieszanie, jakie wywołał roboczy dokument relacjonujący pierwszy tydzień obrad synodu, przerwała bezkompromisowa wypowiedź ks. abp. Stanisława Gądeckiego. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski bardzo celnie wypunktował zawarte w tym tekście błędy oraz, co istotne, powiedział, że z tym dokumentem roboczym nie identyfikuje się większość obradujących. To okazało się momentem przełomowym w czasie synodu, kamieniem, który wywołał lawinę konstruktywnej i jakże potrzebnej negacji dokumentu. Uwagi, które wniósł ks. abp Gądecki, jak choćby te dotyczące pojęcia grzechu, zostały podjęte w dyskusji, a następnie uwzględnione w końcowym dokumencie. – Być może także dzięki mojemu skromnemu głosowi udało się to uzupełnić – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”. „...(źródło )

Bartosz Jałowiecki „Czysty patriotyzm „...„Brukselski kompromis w kwestii ochrony środowiska mobilizuje nas do rozwoju przy rozsądnych kosztach. Alternatywą jest stanie w miejscu i dalsze korzystanie z najbardziej szkodliwych technologii rodem z PRL „...”Jakość życia „...”Obalenie komunizmu 25 lat temu oznaczało, że zostaje przywrócona wolność i demokracja, a wraz z nią demokratyczna władza, dbająca o podstawowe prawa obywateli, dążąca do zapewnienia dobrobytu i coraz wyższej jakości życia. O ile w czasach komunizmu przywileje niektórych branż, a nawet poszczególnych przedsiębiorstw liczyły się znacznie bardziej niż zdrowie i zamożność Polaków, o tyle w demokracji miało być na odwrót. „....”Największymi emitentami zanieczyszczeń w naszym kraju są niepodłączone do sieci ciepłowniczych gospodarstwa domowe, przestarzałe elektrownie i transport drogowy. „...(źródło )

„Amazon wystartował. Zmiany po 10 h, 1530 zł na rękę”....”Nieco ponad rok po pierwszych informacjach o wejściu Amazona do Polski internetowy gigant oficjalnie otwiera centra logistyczne. „....(źródło)

Konferencja naukowa o pornografii - „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych” odbędzie się 30 października na Uniwersytecie Warszawskim. Brzmi naukowo, a pod tymi pięknymi słowami czai się zwykła gloryfikacja pornografii! „....”Już raz w tym roku apelowaliśmy o odwołanie Dnia Porno, który miał odbyć się na uniwersytecie. Dzięki zaangażowaniu mediów udało się. Ale sukces okazał się połowiczny, bo w efekcie kontrowersyjna impreza odbędzie się, tylko w naukowym przebraniu „.....”Pornografia przestaje być wyłącznie sprawą prywatną - w ostatnich latach jawnie przenika do głównego nurtu, nie tylko jako pośredni wpływ na codzienne podejście do seksualności, ale jako pełnoprawna, odrębna dziedzina ludzkiego doświadczenia „...”Nauka powinna zajmować się pornografią tylko z punktu widzenia kryminogennego i patologicznego, a nie traktować ją jako element kultury i debaty. To przekroczenie granic dobrego smaku i naukowej przyzwoitości „...(źródło)

Brague o terrorze intelektualnym w  Europie
Rybińska  „Krajem, który uważa się za zacofany, jest właśnie Polska, bo nie zezwala na aborcję, adopcję dzieci przez homoseksualistów, a religia wciąż odgrywa dużą rolę w życiu społecznym.
Brague Trzeba zadać sobie pytanie, czy ludzkość podąża w jednym kierunku i czy w związku z tym istnieją "postępowi" i "zacofani". Ci, którzy dokonują takiego podziału, wierzą w opatrzność. "Będzie lepiej", "może być tylko lepiej" – powtarzają. To, co nie jest zgodne z tą filozofią, uważają za krok do tyłu. "Zacofane" to ulubione słowo postępowców. Ale zacofane wobec czego? Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw.
Rybińska Mówi pan o mniejszościach seksualnych? Nie uważa pan, że są one na gorszej pozycji wobec większości?
Brague W naszych społeczeństwach ustalił się system, zgodnie z którym to silniejszy ma prawa. Ciekawym przykładem jest aborcja. Dorosły jest w pozycji dominacji wobec płodu, który nie może się bronić. Kiedy mówimy więc o prawie do aborcji, mówimy o prawie silniejszego.Jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to prawo do adopcji dzieci także wchodzi w tę kategorię. Dwaj dorośli są w pozycji siły wobec dziecka, które chcą adoptować. Mówić, że pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci, oznacza, iż społeczeństwo ma obowiązek dostarczyć im dziecko. Ale prawa rodzą obowiązki. A co z lekarzami, którzy mają obowiązek przeprowadzenia aborcji? Przecież lekarze mają ratować życie, a tu ponieważ komuś przyznano prawo do aborcji, muszą zabić człowieka. To rodzi problem sumienia. Wiele praw, które dziś są przyznawane, służą silniejszym, a nie słabszym.
W Europie natomiast ma szansę islam, bo telewizja i media pozbawiły ludzi mózgów. Europejczycy są zagubieni, a przywódcy islamscy dobrze to zrozumieją. Libijski przywódca Muammar Kaddafi niedawno powiedział: "Prawdziwymi żydami i chrześcijanami jesteśmy my". To znaczące. Nie mamy dziś nic, co moglibyśmy temu przeciwstawić....(więcej )

Marek Cichocki „„Europa nie pogrąży się w ciemności, ale z kryzysu Unii, prawdopodobnie na bazie unii walutowej, może nie całej, wyłoni się jej nowy polityczny i gospodarczy kształt. „....”Z jednej strony mamy tych, którzy coraz głośniej twierdzą, że za fasadą kolejnych programów ratunkowych oraz walki z kryzysem powstaje jakiś rodzaj oświeconej, absolutystycznej władzy z siedzibą w Pałacu Elizejskim oraz berlińskim Kancleramcie – le Groupe de Francfort (Grupa Frankfurcka). Używając UE i MFW, obala on oporne demokratyczne rządy, narzuca drakońskie programy reform, buduje plany nowych europejskich rozwiązań, nie pytając nikogo o zdanie. Jego działania w istocie relatywizują lub całkiem podważają demokratyczną wolność suwerennych państw oraz narodów. „....”jest nią nowa kultura stabilizacji i bezpieczeństwa, o której tak często i tak chętnie w ostatnim czasie mówi Angela Merke „....”„....”I czy dzisiaj nie da się stwierdzić, że narodowe polityki gospodarcze oraz społeczne, dyktowane przez demokratyczne wyroki obywateli, może i są wyrazem suwerennej wolności, ale w efekcie na południu Europy przyniosły przede wszystkim korupcję, życie ponad stan, bezrobocie, zadłużenie państwa, a dalej stały się śmiertelnym zagrożeniem dla ekonomicznej i społecznej stabilności całej Europy? „.....”Na fundamencie euro, albo na jego gruzach, powinien powstać zarządzany w nowy sposób, bardziej autorytatywnie, obszar bezpieczeństwa, wzrostu oraz rozwoju. Niektórzy nazwą go europejskim państwem rozwojowym, inni przypomną sobie w tym kontekście o starym niemieckim pojęciu Leistungsraum. „....”Chodzi tak czy inaczej o nowy sposób rządzenia, który przywróci wewnętrzną stabilność oraz globalną konkurencyjność. Autorytatywność tego nowego sposobu rządzenia nie musi wcale – i nie będzie – oznaczać łamania prawa. Współcześni filozofowie polityki z różnych stron, Habermas, Gray czy Rawls, już dawno odkryli, że możliwa jest autorytatywna władza zachowująca praworządność. Dotąd jednak widzieli ją jako fenomen możliwy tylko poza Europą. Dlaczego jednak w stanie wyższej konieczności, jakim jest kryzys, nie miałaby zawitać także do nas? „...(więcej )

Wojciech Mazurkiewicz „Przewrót ideologiczny „Niezbędnym elementem każdego działania wojennego jest dywersja. W słownikach pojęcie dywersji jest definiowana jako celowe działanie zmierzające do zniszczenia religii, rządu, ustroju, porządku lub gospodarki danego państwa (społeczeństwa). Były rosyjski dywersant, specjalista od propagandy Jurij Bezmienow, który po nawróceniu i ucieczce do Kanady przyjął nazwisko Tomas David Schuman, opisuje pojęcie dywersji – w sowieckiej terminologii – jako odwrócenie uwagi przeciwnika od wrogiej działalności, w celu zniszczenia (bądź zdobycia) jego gospodarki, ludzi i/lub terenu. „....”Jak podaje Schuman, w czasach Zimnej Wojny zaledwie 15% działań KGB stanowiła działalność szpiegowska. Pozostałe 85% środków, ludzi, zasobów i pieniędzy szło na stworzenie czegoś, co zostało nazwane przewrotem ideologicznym. Taktyka ta, wywodząca się od chińskiego myśliciela Sun-Tzu, polega, zgodnie z nazwą, na usunięciu lub osłabieniu tradycyjnej ideologii, na której opiera się dane społeczeństwo, i zastąpieniu jej nową, szkodliwą i niszczycielską, ale korzystną dla podmiotu atakującego. Najprościej mówiąc, jest to stworzenie społeczeństwa słabego, chwiejnego, chaotycznego, niezdolnego do samoobrony i co najważniejsze – szukającego silnego przywódcy. „....”Demoralizacja„Nie będziemy musieli uczestniczyć już w farsie jaką są wybory i głosowania, ponieważ w drugiej połowie XX wieku oraz w XXI wieku będziemy już ukształtowani tak, by akceptować rządy ekspertów, rządy naukowców, rządy profesjonalistów”. (Alan Watt)Edukacja jednego człowieka, zanim nabierze on własnego spojrzenia na świat, trwa jak wspomniałem ok. 20 lat. Każde społeczeństwo rozwija się, a więc po tym okresie zawsze następuje zmiana – każde pokolenia obiera inny kierunek, robi krok do przodu lub do tyłu, odkrywa nowe trendy, poglądy, idee i technologie, które wpływają na życie całej społeczności. Co 20 lat mamy więc nową wizję świata. Zadaniem dywersanta jest pokierowanie rozwojem zdarzeń tak, aby kierunek zmian podążał do wyznaczonego przez niego celu. „....”W przypadku religii, za cel obrana jest religia dominująca, stanowiąca fundament społeczeństwa. Należy ją zniszczyć, ośmieszyć, rozbić, zastąpić cała masą fałszywych sekt i kultów. Należy podważyć autorytet tradycyjnych i szanowanych instytucji religijnych (opanować je, zmarginalizować i/lub oczerniać). Wszystko po to, aby ludzie odrzucili wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, a byli skłonni uwierzyć w cokolwiek. Jest to tyle o istotne, że to religia jest czynnikiem spajającym społeczeństwo, umacniającym rodzinę i lokalne społeczności, wzmacniającym wiarę w podstawowe zasady moralne, stawiającym prawo naturalne nad prawem stanowionym i dającym ludziom oparcie w każdej sytuacji życiowej. Dzięki wierze ludzie byli gotowi oddawać życie za swoje idee, bronić ich, dokonywać wielkich czynów – wiara daje ludziom siłę do walki. To religia nadaje życiu sens, głębszą wartość, stanowi alternatywę dla konsumpcjonizmu, wypełnia duchową pustkę, daje poczucie wspólnoty. Inżynier społeczny, które zniszczy religię, w jej miejsce może wprowadzić cokolwiek. Sowiecki naukowiec Szafarewicz wykazał, że każda wielka cywilizacja starożytna, jak Indie, Egipt, Majowie, Inkowie, Babilonia, upadała wraz z utratą swojej religii – nowa religia (lub dogmat) oznaczały nowe społeczeństwo. Nie bez powodu niemal wszystkie kraje komunistyczne u swych podstaw mają ateizm i zaciekle zwalczają wszelkie przejawy religijności, a zwłaszcza chrześcijaństwo. ….(więcej )

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym państwo ściąga podatek od osób zarabiających poniżej minimum egzystencjalnego”.....” W Tanzanii kwota wolna wynosi 7408 zł, w Botswanie - 12384 zł, a w Namibii - 14250 zł. „...” Polska jest jedynym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym nie wprowadzono dotychczas podatku linioweg „...”Przyczyną jest dramatycznie niska kwota wolna od podatku, „...”Co do zasady, kwotę wolną wprowadza się do systemu podatkowego po to, aby chronić osoby najuboższe przed nadmiernym uszczupleniem, i tak już niskich dochodów, przez państwo. „...”W ten sposób unika się opodatkowania dochodów w wysokości minimum socjalnego, a tym bardziej dochodów poniżej minimum egzystencjalnego. „...”W krajach Unii Europejskiej stosujących kwotę wolną, kwota ta ustalana jest często na poziomie między 30 tys. zł a 70 tys. zł rocznie „...”Co istotne, wysokość kwoty wolnej wszędzie jest corocznie waloryzowana. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, kwota wolna tylko w ciągu jednego roku wzrosła o prawie 20% i wynosi obecnie ok. 50 tys. zł. „...”Otóż we wszystkich takich krajach (Litwa, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria) obowiązuje podatek liniowy z jednolitą stawką podatkową wynoszącą, w zależności od kraju, 10%, 12%, 15% lub 16%. Tak niskie stawki podatkowe powodują drastyczne obniżenie poziomu danin należnych państwu. „...” Kwota wolna o wartości 3091 zł jest zdecydowanie najniższą wartością spośród wszystkich krajów europejskich stosujących progresję podatkową. Tak niska kwota wolna może jednak zadziwić nie tylko mieszkańców Europy Zachodniej, ale również obywateli niektórych krajów afrykańskich ...(więcej)
-------------
Ważne

"László Kövér bardzo wyraźnie odniósł się do problemów funkcjonowania Unii Europejskiej, europejskie wartości są nam obce”...”Kövér zaznaczył, że w "najgorszym przypadku" Węgry uniezależnią się od Brukseli tak jak w 1989 uwolniły się od wpływów Moskwy.Polityk podkreślił, że "świat euroatlantycki jest rozbity pod względem moralnym".
Marcin Perłowski „ Przełomowy głos arcybiskupa „....”Na synodzie odegrał ważną, a może nawet przełomową rolę. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, gdy zaczęto podważać nauczanie Kościoła o rodzinie, odważnie wskazał, że nie tędy droga.

Gazeta Wyborcza „ Polska nie tylko dla Polaków”....”Jeśli chcemy zatrzymać nadchodzącą katastrofę demograficzną, potrzebujemy 140 tys. imigrantów. I to co roku! Nie jesteśmy na to przygotowani „....”Aby przyjmować imigrantów, musimy bowiem dostosować do tego wszystkie swoje instytucje; nie tylko urzędy, ale też szkoły, służbę zdrowia - wskazuje demograf z SGH prof. Irena E. Kotowska. Kancelaria Prezydenta już pracuje nad nową polityką imigracyjną. Jednym z jej wyzwań będzie, jak przekonać Polaków do obcokrajowców. …..(źródło )

Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UE czy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylko budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II. „...”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „....”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom.Więcej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachęcać inne państwa w Europie do zajęcia podobnego stanowiska, odwołując się do wszystkich wartości zakwestionowanych przez autorów antywęgierskiego raportu: suwerenności państw członkowskich Unii, wolności podatkowych, praw rodziny. „...(więcej )

Przywódcy węgierscy pokazują różnice pomiędzy naszym regionem ,a Zachodem .
"László Kövér „europejskie wartości są nam obce,”...”"świat euroatlantycki jest rozbity pod względem moralnym"
Premier Węgier Wiktor Orban „e rozpoczyna się nowy i nieznany rozdział w historii ludzkości i obawiamy się, że możemy utracić wartości, które są tak ważne dla nas.
W 2007 roku Orbán mówił „ Wypróbowali na swoich przeciwnikach politycznyc hwszystkie środki moralnego niszczenia, przypisali im własne kłamstwa.Przełożyli własne interesy nad interesy ogółu inie próbują się już nawet powoływać na wyższe idee.Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniał pogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy..
Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach”..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"…...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne.„...”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie„...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi siꔄ..
-------------
Mój komentarz
Mało kto zdaje sobie sprawę , między innymi dzięki przemocy propagandowej takiego TVN i Gazety Wyborczej ,że pomiędzy chrześcijańska Europą Środkowo Wschodnią , a Europą Zachodnią opanowaną prze religie polityczna , jaka jest polityczna poprawność istnieje przepaść cywilizacyjna .My i oni to w tej chwili dwa różne kręgi kulturowe.

Jednym z takich dowodów na rozpad Europy na dwa kręgi kulturowe, cywilizacyjne najlepiej świadczy przebieg synodu biskupów. Duża część hierarchów zachodnich to heretycy którzy chcą z doktryny katolickiej zrobić listek figowy dal gender i politycznej poprawności. Zresztą kościół powinien utrzymać proporcje i w krajach pogańskich , takich jak Niemcy , wyznających jako religię państwową polityczną poprawność powinno być po co najwyżej jednym kardynale, bo po co więcej . A teraz mamy taką sytuację jakby kardynałów i biskupów z Turcji, czy Pakistanu było więcej niż z Włoch , czy Polski . W każdym razie, to prawdopodobnie Polacy , polscy biskupi wierni nauce Jana Pawła II powstrzymali herezje wbudowywującą polityczną poprawność i gender jako wartościowe elementy doktryny katolickiej
( http://naszeblogi.pl/49779-poparcie-cudzolostwa-przez-franciszka-i-skonczy-sie-schizma ) ….(http://naszeblogi.pl/50030-kardynalowie-zaczna-domagac-sie-abdykacji-franciszka-i )

Oczywiście nikt tego nie dowie się od Kopacz , która nie jest zbyt lotna, i nie rozumie co się kolo niej dzieje i do czego to doprowadzi . Oczywiście może być inne tego fenomenu jakim jest usilne dążenie tej biednej , słabo rozgarniętej kobieciny do wprowadzenia w Polsce jako religii państwowej politycznej poprawności i gender . Tym wytłumaczeniem jest jurgielt , bo Kopacz jest strasznie zadłużoną nędzarką ( http://naszeblogi.pl/49806-kto-zadluzona-nedzarke-kopacz-zrobil-premierem-polski ).
Europa zdycha, Niemcy zdychają . I doskonale to widzi Orban i inni przywódcy węgierscy skupieni koło niego . Węgry już podjęły decyzję ,aby rozbić Unię, najlepiej z pomocą Polski , o czym świadczy stosunek Orban do Polski .W zasadzie, to od tego ,czy Polska zacznie być rządzona tak jak na Węgrzech prze narodowe elity i zacznie modernizować państwo, czego nie da się zrobić będąc w socjalistycznej Unii , totalitarnej Unii, z jej koncernami i oligarchami oraz masami roboczymi .

O tym ,że Orban podjął decyzję o wyjściu z Unii , gdyby zaczęła skutecznie blokować modernizacje kraju i uwolnienia Węgrów z jarzma finansowego i ideologicznego lichwiarstwa najlepiej świadczy jego alians z Rosją Putina i zapewne mniej widoczny z Chinami , a kto wie , czy nie z Turcją .

Jeśli Kaczyński nie dojdzie do władzy i nie pozbędzie się agentury wpływu popierającej socjalizm to Polaków czeka los bydła roboczego lichwiarzy i oligarchów .

Jan Paweł II mówił o godziwej płacy „Już Jan Paweł II w swej Encyklice Laborem Exercens z 1981 roku upominał się o płacę sprawiedliwą. Pisał, że tylko wówczas ekonomia może się rozwijać, gdy produkujący są równocześnie konsumentami. Jedynie to może zapewnić przedsiębiorstwom długoterminowy zbyt. Płaca sprawiedliwa jest więc dla Jana Pawła II postulatem zdrowej ekonomii, postulatem  leżącym też w interesie pracodawców. Według Jana Pawła II płaca sprawiedliwa to taka, która wystarcza na godziwe utrzymanie rodziny, ale także na zabezpieczenie jej przyszłości. Pracownik powinien zatem mieć możliwość oszczędzania czyli materialnego  zabezpieczania się na przyszłość. Płaca sprawiedliwa zatem to coś znacznie więcej aniżeli płaca minimalna. Koncepcja płacy sprawiedliwej  przypomina ideę płacy godziwej.  W warunkach polskich za płacę godziwą można  by uznać zarobki  dwojga dorosłych osób pracujących  w ustawowym czasie pracy, pozwalające wznieść się ponad granicę ubóstwa  w warunkach   wychowywania  trojga dzieci.”....(źródło)

Aby zrozumieć dlaczego Orban jako fundament Węgier chce uczynić chrześcijaństwo i nauki proroka Jana Pawła II proszę porównać to co mówi prorok o pracy , jej godziwości , jej opodatkowaniu , a co robią z Polakami bydlaki rządzące Polską ,którzy nie wahają się nawet opodatkować dzieci żyjących w nędzy , a nawet poniżej progu przetrwania biologicznego ( http://naszeblogi.pl/50197-w-oczach-murzynow-i-europy-polska-rzadza-bydlaki )

Najpierw Amazoon traktuje Polaków jak bydło robocze i płaci im niewolnicze stawki , a potem Polacy nie mają dzieci i co robi rządząca hołota. Mówi o konieczności importu roboli do Polski dla koncernów .

Europa jest w fazie implozji . Żaden taki obłąkany , irracjonalny system ekonomiczny i społeczny nie przetrwa . Niemcy i lichwiarstwo jest już tak słabe ,że nawet taki mały kraj jak Węgry mógł się im skutecznie postawić. To pozwala patrzeć z umiarkowanym optymizmem w przyszłość i czekać . Rozruchy narodowościowe już się w Niemczech zaczęły.

video Igor Janke (1) - Viktor Orbán i wiara
video Jan Pospieszalski: Bliżej - Viktor Orban: atakują nas za naruszenie wielkich interesów
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ 8 „ Anne Vanderbilt „ 9 „ Fenotyp rozszerzony. Lamborghini „

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Homofob i Rasista

28-10-2014 [17:49] - Homofob i Rasista | Link:

Fajnie...ale Orbanowi zaczyna odbijac absolutna wladza coraz bardziej! Niewielu jest politykow ktorzy umieja sie tej pokusie oprzec...I coraz wyrazniej widac ze Orban nie jest jednym z nich. Idiotyczne pomysly z opodatkowaniem internetu moga byc poczatkiem jego konca.

Pewien angielski XIX wieczny polityk (John Emerich Edward Dalberg Acton) mawial:'Power corrupts; absolute power corrupts absolutely' (wladza korumpuje a absolutna wladza korumpuje absolutnie)
Mam nadzieje ze Viktor Orban zapozna sie z ta fraza, zanim bedzie za pozno...

Obrazek użytkownika uczciwyzlodziej

29-10-2014 [16:23] - uczciwyzlodziej | Link:

Wydaje mi się, że są pewne grupy mam na myśli zachodnich przyjaciół Wiegier i naszych, którzy właśnie chcą żebyś tak myślał. Niegdyś wszystko było z zewnątrz tak odbierane o chociażby "kaczyście"! Zauważ jak została nagłośniona sprawa z "opodatkowanym internetem" w jednym ze źródeł doczytałem, że chodziło o obciążenia kładzione na operatorów telekomunikacyjnych. Zachodnie media we własności IV-rzeszy i ich pryncypały są wstanie jak widzisz zorganizować takie rebelie za pomocą Facebooka żebyśmy myśleli tak właśnie patrząc na sytuacje Węgier... Facet dopóki się nie sprzeda będzie postrzegany przez Eurokoko jako zły [ponieważ godzi w ich interesy) !!!

Obrazek użytkownika uczciwyzlodziej

29-10-2014 [16:47] - uczciwyzlodziej | Link:

Faszysta bo grozi interesom eurokoko - tyle w odpowiedzi. Taki obraz jest przedstawiany zewnętrznej opinii. Węgry to kraj, w którym wiele interesów mają zachodnie w tym niemieckie firmy, podobnie jak w Tuskolandii. Jak to rozegra Orban zobaczymy z czasem. A co do lamentu odnośnie podatku od internetu to rebelia stworzona na potrzeby zewnętrznych imperatorów - operatorów telekomunikacyjnych pochodzenia zagranicznego...

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

29-10-2014 [07:42] - Marek Mojsiewicz | Link:

o trzeci ksiądz i co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem. Polska pozostaje bastionem katolicyzmu." - informuje "Gazeta Wyborcza".
Jak podaje dziennik, od 1991 r. zamknięto w Polsce aż 12 wyższych seminariów (działa ich ok. 50). Jeszcze w 1995 r. w seminariach diecezjalnych i zakonnych do kapłaństwa przygotowywało się 7,3 tys. mężczyzn. W tym roku jest ich zaledwie 3,8 tys.

Ks. Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego tłumaczy ten spadek demografią. - Młodych mężczyzn jest coraz mniej i ma to odzwierciedlenie w rekrutacji do seminariów - mówi  w rozmowie z "Wyborczą".

Mimo tych statystyk Polska nadal pozostaje bastionem katolicyzmu. Co trzeci ksiądz bowiem i co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem.

Jak podaje "Wyborcza" na pierwszy rok zgłosiło się tej jesieni 804 kandydatów. Ok. 600 zostało alumnami w seminariach diecezjalnych. Pozostałych 200 to kandydaci na zakonników. W porównaniu z ubiegłym rokiem to niewielki progres. Wtedy kandydatów było w sumie 762.

Najwięcej chętnych do kapłaństwa przyjęło seminarium diecezji tarnowskiej (36), kolejno były Radom (26), Kielce (18) i Łódź (11). Tegoroczny niewielki wzrost powołań to zasługa zakonów. W 2013 r. seminaria zakonne na pierwszy rok przyjęły 169 mężczyzn. Teraz - o 31 więcej. 

Wśród kandydatów coraz częściej są ludzie, którzy po maturze kilka lub kilkanaście lat wahali się z pójściem do seminarium i w międzyczasie skończyli inne studia.

W tym roku otwarto dla nich specjalną placówkę - seminarium 35+ w Krakowie. Kierowani są do niego kandydaci z całej Polski. 

http://www.stefczyk.info/wiado...