Nowa unia ukraińsko-polska. Powstaje potęga gospodarcza

Napad faszystowskiej roSSji ukazał jej prawdziwe oblicze ludobójcy. Rosja postawiła sobie za cel eksterminację narodu Ukraińskiego biorąc za wzór "Ostateczne rozwiązanie kwestii Żydowskiej" realizowane przez III Rzeszę.
Świat potępił faszystowską roSSję nakładając na nią ekonomiczne bardzo dotkliwe sankcje gospodarcze. USA i niektóre kraje NATO zaopatrują walczącą Ukrainę w najnowocześniejszą broń i systemy pola walki. Przoduje w tym polska przekazując czołgi, rakiety, działa samobieżne oraz pomoc humanitarną. Przez Polskę przewinęło się ponad 3.5 mln kobiet i dzieci z Ukrainy. 1.5 mln pozostanie według deklaracji na stałe. Ukraińcy w Polsce są gośćmi, przebywają w domach Polaków, Ośrodkach Wypoczynkowych ITP. Pracują, wychowują dzieci czują się bezpieczni by ich mężowie i ojcowie mogli w spokoju walczyć o swój kraj.
Wdzięczność Ukraińców w stosunku do Polski jet ogromna, wszędzie widać u nich łzy wzruszenia i podziękowania. Ukraina poprzez swoich obywateli i swoje władze zdecydowała kto jest jej przyjacielem a kto wrogiem.

Co piszą sami Ukraińcy o sojuszu Polsko - Ukraińskim
"Kryzys na taką niespotykaną skalę, jak obecny, kiedy rozstrzyga się los narodu ukraińskiego, musi zakończyć się nie tylko naszym zwycięstwem w wojnie. Jest oczywiste, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego ani w sensie geopolitycznym, ani militarnym, ani w zakresie bezpieczeństwa, ani w sferze ekonomicznej. Po zwycięstwie musimy osiągnąć nowy jakościowy poziom pozycjonowania i rozwoju.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
Aby to zrobić, Ukraina potrzebuje niezawodnych sojuszników. Przyjaciół. W rzeczywistości bliskie dusze spokrewnione są z nami nie tylko etnicznie, ale także historycznie, kulturowo i duchowo. Tych, którzy rozumieją nasze lęki, smucą się i cieszą się z nami, współczują i jednocześnie podzielają nasze nadzieję. Tych, którym nie musimy udowadniać realności zagrożenia ze strony Rosji i jego nadrzędnego priorytetu nad wszystkimi innymi problemami, bez względu na to, jak ważne mogą się wydawać w krajach europejskich oddalonych od Rosji.

Czas wiary w sprawiedliwość wolnego rynku, że wszystko mądrze załatwi i postawi na swoim miejscu, a także nadzieje na skuteczność szybkiej reakcji organizacji międzynarodowych, ich zdolność do zapobiegania lub przynajmniej zatrzymania wojen, już ostatecznie się zakończył.

Widzimy, jak łatwo omijać istniejące sankcje, blokować embarga, kupować tanie surowce i budować nowe gazociągi z Rosji, pod płaszczykiem deklarowanych, ale nieistniejących wspólnych europejskich wartości i manewrowania między skomplikowanymi procedurami decyzyjnymi. Jak własna korzyść business-as-usual jest na pierwszym miejscu, pomimo widocznego rosnącego zagrożenia dla innych członków wspólnoty europejskiej, a ich powtarzające się zastrzeżenia są w dużej mierze ignorowane jako nieistotne. Stało się jasne, że skala wzrostu gospodarczego jest ważniejsza dla elit szeregu krajów zachodnich niż ukraińskie ofiary wojny.

Wojna jeszcze bardziej podkreśliła istniejące sprzeczności w ramach wieloletnich sojuszy. Nie, są jeszcze dalekie od wyczerpania, ale wraz z pozorną trudnością przezwyciężania wewnętrznych różnic, rosnącą nieufnością do polityki Brukseli oraz niezdolnością Niemiec i Francji do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko Rosji, nadchodzi czas sojuszów nowych.

Nawiasem mówiąc, o tym świadczy też idea utworzenia pod auspicjami Wielkiej Brytanii wspólnoty Ukrainy, Polski, Estonii, Łotwy i Litwy, czyli części narodów i terytoriów Międzymorza, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczypospolitej.
Widzimy wiele przykładów na to, że podczas największej od czasów II wojny światowej tragedii w Europie, na poziomie stosunków międzynarodowych i indywidualnego myślenia, odradza się wspólnota narodów regionu Bałtycko-Czarnomorskiego, które razem stanowią wielką siłę.

Przypomnijmy, kto od pierwszych dni wojny okazał się naszym prawdziwym przyjacielem i wspierał na wielu płaszczyznach - od militarnej po humanitarną, kiedy kraje Europy Zachodniej już nas "pochowały" i nadal nie spieszą się z pomocą z bronią.
Jest oczywiste, że przywódcy Francji i Niemiec nie chcą prawdziwej klęski Rosji i chcą jak najszybciej po wojnie powrócić do współpracy z Moskwą, nawet za cenę oddania kolejnej części terytorium Ukrainy. Zwycięstwo Ukrainy wzmocniłoby też ich rywali: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Polskę i szereg mniejszych krajów europejskich oraz oznaczałoby koniec niemiecko-francuskiej dominacji w UE.

Nowa wspólnota sojusznicza tworzy nową historię
Kamieniem węgielnym takiej wspólnoty mogą i powinny być tylko Ukraina i Polska, które od 24 lutego zbliżyły się o wiele bardziej niż przez ostatnie 30 lat. Wspólne doświadczenie, zaskakujące włączenie polskiego społeczeństwa w pomoc ukraińskim kobietom, dzieciom i starcom, którzy zostali zmuszeni do szukania schronienia w Polsce, a także potężne militarne i dyplomatyczne wsparcie państwa polskiego zachwycają Ukraińców.
A bohaterstwo Ukraińców zachwyca Polaków. Mimo wewnętrznych sprzeczności politycznych wokół kwestii pomocy dla Ukrainy w Polsce wykształciła się jedność narodowa. Na szczerze podziekowania od Ukrainców za pomoc Polacy szczerze odpowiadają: «to my wam dziekujemy. Stoimy u waszego boku, możecie na nas zawsze liczyć, bo to też jest nasza wojna».

Wdzięczność milionów Ukraińców, którzy otrzymali wsparcie w tym trudnym czasie, zaznacza się podobnie serdecznymi działaniami z naszej strony - szczerymi gestami w komunikacji osobistej i sieciach społecznościowych, porządkowaniem starych polskich cmentarzy, masowymi marszami i koncertami wdzięczności. Wszystko to zachęca nas do ponownego przemyślenia wspólnej historii Rzeczypospolitej.

Moskiewska narracja o „nieświadomości Małorusinów stałego ucisku polskich panów” wreszcie ostatecznie odchodzi w przeszłość. Coraz częściej dowiadujemy się o naszym wspólnym rozwoju kulturalnym i gospodarczym oraz o słynnych zwycięstwach nad Moskwą.

Nie znikają oczywiście skomplikowane kwestie polityki historycznej, pamięci zbiorowej i tragicznych kart przeszłości. Nabiera jednak siły nowa historia wspólnej walki, a nowi bohaterowie, odważni obrońcy Mariupola, budzą taki sam szacunek i podziw obu narodów.

Nowy sojusz i szczere działania niszczą nienawiść, która, inspirowana i stale podsycana przez Kreml, od setek lat zatruwała serca obu narodów. Jednoczy narody bardziej niż cokolwiek w przeszłości i kładzie najlepszy fundament pod wspólną przyszłość.

Oprócz przeciwdziałania zagrożeniu ze Wschodu, stworzenie silnego bloku regionalnego zwiększy także wagę naszych państw na Zachodzie. Zdaniem wielu Polaków ośrodek europejski widzi Polskę jako swoją zacofaną i drugorzędną prowincję, która musi się zadowolić importem towarów gorszej jakości, dostarczać taniej siły roboczej i z pewnością zaakceptować ideowy nurt i wybór kulturowy „starej Europy”. A w przypadku oporu – użyje się jako dźwignię nacisku rzekome naruszenia praworządności lub norm środowiskowych.

Aby zrozumieć, jak postrzegana jest taka supremacja, wystarczy przypomnieć nieustanne wyrzuty kierowane wobec Ukrainy za niedostatki instytucji demokratycznych i nieustanną presję na problem wszechobecnej korupcji podczas licznych prób poruszenia procesu realnej integracji europejskiej. Tak, jakby same Niemcy zdołały skutecznie przeciwstawić się rosyjskiej korupcji i propagandzie.

Podręcznikowe wręcz przykłady to oczywista podatność na rosyjskie pieniądze podczas budowy Nord Stream 2, kierowanej przez szefa spółki zależnej Gazpromu, byłego pracownika Stasi Matthiasa Warnigha, czy byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, którzy dopiero niedawno zrezygnowali ze stanowiska członków rady dyrektorów Rosniefti. Czy zatem rządy prawa i stabilne instytucje demokratyczne Niemiec, do których nie ma pretensji co do przestrzegania unijnych wartości, stały się zabezpieczeniem przed wieloletnią współpracą niemieckiej gospodarki z krwawym rosyjskim reżimem?

Obydwa nasze kraje na swój sposób odczuwają hipokryzję tych pouczeń. I to pomimo tego, że latem i jesienią ubiegłego roku Polska pod ostrzałem oskarżeń o łamanie praw człowieka samotnie broniła UE przed ukierunkowanym kryzysem migracyjnym zorganizowanym przez służby specjalne Rosji i Białorusi w celu zdestabilizowania Europy, a teraz tysiące Ukraińców już zginęły i nadal umierają w obronie tych samych europejskich wartości, o których lubią mówić wysocy politycy europejscy.

Łączenie potencjałów otwiera ogromne możliwości
Nasze problemy i zadania wydają się coraz bardziej wspólne, więc Polska i Ukraina są idealnymi partnerami. Oś Kijów-Warszawa łącznie to obszar prawie 925 tysięcy kilometrów kwadratowych, 80 milionów ludności, 500 tysięcy wojska, dostęp do dwóch mórz. Mamy ogromne możliwości, w które powinniśmy inwestować.

Owszem, Ukraina może liczyć na kilka innych krajów NATO – Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i kraje bałtyckie, ale graniczy tylko z Polską, która oferuje nam prawie cały swój potencjał. Dobrym przykładem jest dostarczanie przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, czołgów i samobieżnych haubic, a to w sytuacji, gdy Polska nie otrzymała jeszcze zamówionych w Stanach Zjednoczonych czołgów Abrams i obiecanych przez Niemcy Leopardów.

My z kolei możemy podzielić się z Polakami ogromnym doświadczeniem wojny z rosyjskim wrogiem, którego nie ma żaden z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. To doświadczenie w znacznym stopniu dołoży się do spodziewanych korzyści z zakupu systemów Patriot, myśliwców piątej generacji F-35A oraz planów Ministerstwa Obrony dotyczących zakupu wysoce mobilnych reaktywnych system ognia HIMARS w Stanach Zjednoczonych.

Musimy pogłębić strategiczne partnerstwo między naszymi państwami. Taki sojusz ma wszelkie szanse na zbudowanie silnego regionalnego bloku państw, który przeciwstawiłby się zagrożeniu ze Wschodu i przemawiałby jednym głosem w dialogu z Zachodem. Stałby się on znaczącym graczem na skalę europejską i światową oraz ważnym elementem nowej globalnej architektury bezpieczeństwa.

Ponieważ integracja Ukrainy z Unią Europejską może potrwać dla nas zbyt długo, a integracja z NATO ze względu na wojnę również pozostaje pod dużym znakiem zapytania, pierwszym krokiem w tym kierunku może być przystąpienie Ukrainy do Trójmorza podczas szczytu w Rydze 20-21 czerwca tego roku.

Trójmorze
Możliwości, jakie daje infrastrukturalna i energetyczna orientacja Inicjatywy Trójmorza, byłyby bardzo przydatne w odbudowie Ukrainy z powojennych zniszczeń. A rozbudowa połączeń transportowych z Polską i połączenie ukraińskiego systemu dystrybucji gazu z systemem Trójmorza w ogóle to zadania, których znaczenie trudno nam przecenić.
Tak, wiele z tych rzeczy na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo trudnych do zrealizowania lub nawet technicznie niemożliwych. Jednak wszystkie ambitne i udane globalne projekty zaczynały się od pomysłów, wizji, które inspirowały do działania. I nawet jeśli w tej chwili nie mówimy o konkretnych ramach i zarysach, wszystko ma swój czas, jeśli pójdziemy w tym kierunku, w przyszłości zostaną one wyraźniej wymazane.

Jak ominąć pułapki wroga
„Duch Międzymorza” został już ożywiony i wzmocniony. Dostrzegają to także nasi wrogowie, którzy będą starali się jak najlepiej wykorzystać wszystkie przeszkody na drodze do polsko-ukraińskiego partnerstwa. A jest ich wiele, zwłaszcza w obszarze zbiorowej pamięci historycznej i krzywdzących stereotypów, gdzie jest szerokie pole do prowokacji, wykorzystywania agentów wpływu, pożytecznych idiotów, internetowych trolli i tak dalej.
Warto popatrzeć tylko na ostatnie próby Kremla rozjątrzania starych ran, prymitywnie wręcz wyciągając z naftaliny Janukowycza, który oskarżał Polskę o zamiar aneksji zachodnich regionów Ukrainy. A szefowi rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Patruszewowi przywidziało się nawet, że Polska już zmierza do ich zajęcia.

Wszystkie dawne krzywdy wymagają dialogu i wzajemnego przebaczenia, zrozumienia i szacunku dla poglądów drugiej strony na historię. W obliczu współczesnego doświadczenia nie wydaje się to już niemożliwe. Aby przejść między tymi rafami, potrzebna jest wytrzymałość i mądrość, krytyczna percepcja, ale przede wszystkim dobra wola po obu stronach.
Dialog między historykami jest zdecydowanie potrzebny, ale może zająć zbyt dużo czasu i nie dać wystarczających rezultatów. Po prostu nie możemy pozwolić sobie na bycie zakładnikami historii przeszłości podczas tworzenia historii przyszłości.
Dlatego też niezbędny jest nieustanny dialog na poziomie aktywnych członków społeczeństwa, inicjatyw obywatelskich, think tanków, na poziomie prostych relacji międzyludzkich, któremu towarzyszą szczere gesty, co eliminuje nieufność na poziomie emocji, tworząc nową świadomość zbiorową.

Do wszystkiego, co już zostało zrobione przez wojskowych, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, wolontariuszy i zwykłych ludzi po obu stronach dobrze było by dodać taki gest jak np. uchylenie dekretu zakazującego poszukiwań i ekshumacji Polaków, którzy zginęli na Ukrainie w czasie wojny. Byłby to impuls do dalszych kroków w dialogu i współpracy, budowaniu sojuszu opartego na przyjaźni ukraińsko-polskiej.

"A znowu, w imię Chrystusa,
Wskrzesimy nasz cichy raj"

T.Szewczenko "Do Polaków

Ta wojna i prawdziwe braterstwo objawione nie w słowach, ale w czynach, już wcześniej pokazało milionom ludzi, jak bliscy i potrzebni jesteśmy sobie nawzajem. W paradoksalny sposób stwarza to ogromne możliwości współpracy w naszym regionie. Jeśli znów je zmarnujemy, to będzie nasz strategiczny błąd, innej szansy może nie być.

I niech wkurzają się rosyjscy propagandyści i ideologowie. Polsce mało bowiem naszych zachodnich regionów - potrzebuje całej Ukrainy! Całkowicie i w zupełności. Przyjaznej i braterskiej. Do jakiej zawsze przyjemnie przyjeżdżać, żeby odwiedzić przyjaciół, ulubione miasta, miejsca historii i groby przodków, robić interesy, podróżować i wypoczywać. Tak samo, jak Ukraina też potrzebuje całej Polski."

Piękne i prawdziwe słowa.

Chwała Polsce i Ukrainie...

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

06-06-2022 [09:35] - Tezeusz | Link:

Opowiadamy się za unią Polsko–Ukraińską – wspólna deklaracja polskich elit politycznych
https://www.forum-ekonomiczne....
Dwa dni rozmów, debat, ponad 1,5 tys. uczestników – samorządowców, polityków, przedstawicieli świata biznesu – i deklaracja, która może zmienić bieg najnowszej historii. W drugim dniu VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach przedstawiciele polskich elit politycznych opowiedzieli się za utworzeniem Unii Polsko – Ukraińskiej.
https://www.wprost.pl/kraj/106...

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

06-06-2022 [09:56] - Ula Ujejska | Link:

Tezeusz
Popieram w całej rozciągłości! Bardzo ważne jest także i to, abyśmy przeszkolili Ukraińców w kwestii negocjacji z UE.

Obrazek użytkownika u2

06-06-2022 [13:18] - u2 | Link:

nieistniejących wspólnych europejskich wartości

Ależ istnieją. Nazywają się Euro i jest to waluta. Tyle że Polska ma swoją walutę, ma odrębne wartości od europejskich i ... bardzo dobrze :-)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

07-06-2022 [14:41] - rolnik z mazur | Link:

@ autor
Co za bzdury. Czy was pogięło? Usiądź jeden z drugim z ołówkiem w ręku i policz plusy i minusy takiego aliansu. Wpychacie Polskę w dół z wapnem.Totalne mrzonki bez ładu i składu. Alians ślepego z bidokiem.
 

Obrazek użytkownika Pani Anna

07-06-2022 [16:06] - Pani Anna | Link:

Jagielloni z Nowogrodzkiej. Jacy Jagielloni taka Unia, kurza jej twarz. Paliwo po 8, ale za to nasze psy mogą spać spokojnie, że Ruscy ich nie zjedzą. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [16:23] - Tezeusz | Link:

@Anna. Nie zaszczepiona to won bo siejesz glupotą i debilizmem a kysz... śmierdzisz siwieckim gównem..

Obrazek użytkownika Pani Anna

07-06-2022 [16:27] - Pani Anna | Link:

Tezeusz,
Fakt, niezaszczepiona. Jak wszyscy Ukraincy. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [16:28] - Tezeusz | Link:

@anna to dobrze że rosjanka osrana od putlerka nie jest zaszczepiona..To się czuje..wali gównem..

Obrazek użytkownika Pani Anna

07-06-2022 [16:34] - Pani Anna | Link:

Tezeusz
Ciekawe, że wy tu wszyscy ukraińsko-rządowi zapiewajly cierpicie na koprofilie. Jak inaczej wytłumaczyć tę wasza fascynację odchodami? Jaki rząd taki zapiewajlo.

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [16:48] - Tezeusz | Link:

@anna sowiet
Nie szczepiona to śmierdzi..
Trudno wyjaśnić waszą fascynację osranym pedofilem karakanem zdechlakiem   putlerkiem.
Zlodzieje i pedofile taka to wasza nacja glupków i śmierdzieli scierwoneonowych.

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

07-06-2022 [21:51] - Ula Ujejska | Link:

Tezeusz
No to już wiesz co tak bardzo zabolało szwabsko ruskich przydupasów: TYTUŁ Twojej notki. 
Słychać wycie? Znakomicie!

Obrazek użytkownika zbychbor

08-06-2022 [09:15] - zbychbor | Link:

@Pani Anna
To są koprofile. Najpierw wąchali swoje d. we własnym gronie, od pewnego czasu przenieśli się do internetu

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-06-2022 [11:24] - Tezeusz | Link:

@zbychor
"To są koprofile. Najpierw wąchali swoje d. we własnym gronie, od pewnego czasu przenieśli się do internetu"

Piszesz o sobie i swojej rodzinie...oj !!

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

08-06-2022 [13:18] - Ula Ujejska | Link:

Tezeusz
No popatrz, czy nie trafiłam w dziesiątkę?! Mocno ruskich wąchaczy i cieci zbolało, to co w komentarzach piszę do nich  od miesiąca: by się odsunęli od ruskiej dupy 🤣🤣🤣
Ale mają tępego oficera prowadzącego który im źle doradził. a Zbychbor chce teraz wszystkich sprowadzić do swojego poziomu wąchacza. Typowa prymitywna ruska swołocz - sama nic nie wymyśli.

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [16:25] - Tezeusz | Link:

#,rolnik
Zanim wleziesz na mój blog umyj się, zdejmij gumiaki no śmierdzisz gównem. A fe !!

 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

07-06-2022 [17:46] - rolnik z mazur | Link:

@ tezeuszku
tepie idiotow gdzie popadnie. Mieszasz ludziom we łbach. Ty bijesz rekordy glupoty. Na tym gownie rośnie wszystko co zresz. Nauczyli cie pisac ale myslec juz nie becwale 

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [17:59] - Tezeusz | Link:

@rolnik
,"tepie idiotow gdzie popadnie."

U siebie w domu ? Brawo ! Zacznij od siebie !

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-06-2022 [21:49] - Tezeusz | Link:

#,rolnik
Zanim wleziesz na mój blog umyj się, zdejmij gumiaki no śmierdzisz gównem. A fe !!

Obrazek użytkownika Pers

07-06-2022 [19:28] - Pers | Link:

//Oś Kijów-Warszawa łącznie to obszar prawie 925 tysięcy kilometrów kwadratowych, 80 milionów ludności, 500 tysięcy wojska, dostęp do dwóch mórz. Mamy ogromne możliwości, w które powinniśmy inwestować.//
Bardzo fascynujące projekty ale już nieaktualne.
Powierzchnia Ukrainy jest już drastycznie zmniejszona, morze zostało tylko bałtyckie a Ukraińców już jest dużo mniej.
Przykro mi ścierwouszu...
Ale pomarzyć zawsze można :)

Obrazek użytkownika sake3

07-06-2022 [20:40] - sake3 | Link:

@Pers.......To ty tak marzysz? Jak na razie powierzchnia jeszcze ta sama,morze też jeszcze nie przyznane przez Niemcy i fircyka francuskiego wielkiej Rassiji. Ukrańców faktycznie mniej bo wywozicie ich w nieznanych kierunkach,zwłaszcza dzieci..Jakoś tu nie gościłes ostatnio ,czyżby szkolenie politruków?Pouczyli które z państw Europy jako pierwsze w kolejce? Chyba te bałtyckie,żebyś mi mógł zameldować,że Bałtyk też zdobyty i dostępu do niego nie ma.

Obrazek użytkownika Pers

07-06-2022 [21:28] - Pers | Link:

@sake
//Pers.......To ty tak marzysz? Jak na razie powierzchnia jeszcze ta sama,morze też jeszcze nie przyznane przez Niemcy i fircyka francuskiego wielkiej Rassiji.//Oczywiście, nikt nie wystrzelił tych ziem w kosmos tylko nie są już pod zarządem Ukrainy. Mówię o stanie faktycznym a nie o waszych rojeniach. 
Morze Azowskie jest już morzem wewnętrznym FR i DRL. A Morze Czarne też raczej do Ukrainy nie wróci. 
Niemcy i Francja nic nie mogą "przyznawać" bo są za malutcy.

//Ukrańców faktycznie mniej bo wywozicie ich w nieznanych kierunkach,zwłaszcza dzieci.//
Powtarzasz kłamstwa. nikt nikogo nie wywozi.

//Jakoś tu nie gościłes ostatnio ,czyżby szkolenie politruków?//
Na internecie świat się nie kończy. Poza tym renifery się cielą i mam huk roboty. Chyba chcesz prezent na Gwiazdkę?

//Pouczyli które z państw Europy jako pierwsze w kolejce? Chyba te bałtyckie,żebyś mi mógł zameldować,że Bałtyk też zdobyty i dostępu do niego nie ma//
O to to już trzeba pytać Pana Prezydenta Putina (PPP) :))

Obrazek użytkownika sake3

08-06-2022 [15:54] - sake3 | Link:

@Pers....to Morze Czarne należy do Rosji? Kto jej go przyznał? A co z Bułgarią,Turcją,Rumunią i Gruzją? One też nie będą miały dostępu?

Obrazek użytkownika Pers

08-06-2022 [21:58] - Pers | Link:

@sake
//Pers....to Morze Czarne należy do Rosji//
Nie całe Morze Czarne. Chodzi o byłe, ukraińskie wybrzeże,
I nie do Rosji tylko do DRL i nowych republik ludowych, które tam powstaną.
Stan posiadania Bułgarii, Rumunii czy Gruzji jest niezagrożony.

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

07-06-2022 [21:46] - Ula Ujejska | Link:

Sake3
Pers już marzył o zdobyciu Kijowa, teraz marzy o Donbasie ... a skończą tal, jak pisałam w notce: z kołkiem w dupie na pożegnanie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [21:12] - Tezeusz | Link:

@ Persie rusofilu chamowaty
Trudno dyskutować z żydobanderowskim rusofilem wchodzącym w swoich materiałach w dupsko zdechlaka putlerka.Zgodnie z wypowiedza Premiera RP postawy trolii zgłaszamy...to do dzieła. A jak używanie przez ciebie w materiałach z NEonka 24 znaku klubu sportowego z Bydgoszczy - masz zgodę ? Ponieważ włazisz na mój blog a sam odmawiasz komentowania swoich gównianych wypocin w NEonku przyłączam się do tych co są patriotami i zgłaszają trolli do Służb. Tam będą moje komentarze. Cieszysz się.

Obrazek użytkownika Tezeusz

07-06-2022 [21:29] - Tezeusz | Link:

"Wiemy, jak aktywne są ruskie trolle. Przebijają się do mainstreamu. Zbyt bliskie jest to, co piszą niektórzy posłowie, do tego, co piszą ruskie trolle" – powiedział podczas przemówienia premier Morawiecki.
Trolle roSSyjskie są wrogami Polski. Ich działanie w internecie sianie roSSyjskiej propagandy to osłabienie obronności Polski o czym pisałem :
https://dziennikarzobywatelski...(link is external)
https://dziennikarzobywatelski...(link is external)
https://naszeblogi.pl/62598-ag...

Obowiązkiem Polaka patrioty jest takie wrogie działanie zgłaszać np do :
https://form.abw.gov.pl/fm/for...(link is external)

Do czego namawiam. Jest wojna Polska została zaatakowana przez Białoruś i Rosję to są fakty.. Ujawniamy agenturę putlerka i zgłaszamy...
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

09-06-2022 [08:27] - Tezeusz | Link:

@ Pers
"Ale pomarzyć zawsze można :)"

Pomarz o rozumie, może go otrzymasz jak zdechnie karakan pedofil i bandyta putlerek...