Twórzmy dobre państwo

(część I)
Wśród elit niemieckich nadal żywa jest potrzeba niesienia światu cywilizacji, choć sami Niemcy zabili ją w ostatniej wojnie światowej. Elity francuskie trzyma misja niesienia kultury, choć już pogrzebało ją lewactwo; Włochów trzyma domena sztuki; Amerykanów – nowoczesna technologia, mit bogactwa i siła armii. I właśnie takie nastawienie poszczególnych narodów pozwala im tworzyć dobre dla siebie państwa, jakie podziwiamy i na których chcemy się wzorować. A czy dziś jest jakaś ważna dziedzina, która mogłaby skupić wokół siebie Polaków? Nie! A czy była? Tak!

W okresie piastowskim była to odrębność dynastyczna i kościelna; w okresie jagiellońskim idea Rzeczypospolitej, a więc budowa wspólnej katolicko-świeckiej koncepcji kulturowej na pograniczu dwóch cywilizacji. I to były główne filary naszego istnienia jako wspólnoty, jako narodu i państwa. Po upadku państwowości zaczęliśmy zatracać stopniowo kontakt z własnym rdzeniem kulturowym, a wraz z nim parametry budowy dobrego państwa. Jeżeli zaborcy walczyli z polską szlachtą, i w mniejszym stopniu z polską magnaterią, to nie z bolszewickich pobudek – bo są bogaci, lecz z czysto praktycznych powodów. Chciano ich zniszczyć, bo byli autorytetami polskich ośrodków kulturowych i przedstawicielami naturalnej władzy w państwie i w terenie. Sieć grodów, dworków, i warownych zamków stały na straży kultury przeszkadzały w opanowaniu zagarniętego terytorium oraz podporządkowania sobie ludności dla własnych celów. Narzędziem w tej sprawie była zmiana prawa. Narzucenie obcego prawa odbierało Polakom jego własne i zmuszało do stosowania niekorzystnego dla siebie. Cala siła najeźdźcy polegała na jego egzekwowaniu. A egzekwowanie z kolei miało zmienić nie tylko dotychczasowe zasady zarządzania państwem, lecz również obyczaje, nastawienie, ale także punkty odniesienia. Nowe stolice zaborczych państw miały przejąć inicjatywę w budowaniu nowej rzeczywistości. Wszelki opór w tej materii łamany był za pomocą siły – a więc opresji, więzienia, łagrów, przelewu krwi i później obozów koncentracyjnych. Powstania były jednocześnie wyrazem buntu i obrony własnego stanu posiadania.

Okres zaborów był więc jednym wielkim ośrodkiem oporu. To właśnie w tamtym okresie idea polskości i budowy dobrego państwa z okresu I RP załamała się na rzecz obrony niepodległości i wolności. Wiele ośrodków polskich nie wytrzymało siły naporu, ale też wiele, poprzez opór, zostało wzmocnionych. I w ten sposób wygenerowało z siebie osobowości, które, za pomocą swojej pracy i walki zbrojnej o dobro wspólne, zdołało zachować zdrowy rozsądek, odpowiednią wiedzę i nie pozwoliło na przerwanie ciągu myśli politycznej, państwowej oraz łączności intelektualnej elit. Gdy pojawiła się możliwość odzyskania państwowości, z wielką energią środowiska te włączyły się w proces jej odzyskiwania. I to są nasze przykłady i wzorce bohaterstwa myśli i czynu.

Druga RP oczywiście nie była idealna, bo być nie mogła. Odrodziła się na gruzach trzech zaborów i bilansu skutków systemowej demoralizacji – pięciu pokoleń. Podnieść się z takiej klęski, osiągnąć takie zwycięstwo w 1920 r. i utrzymać państwo, a potem w okresie, wydawałoby się całkowitej klęski zbudować Polskie Państwo Podziemne, to rzecz w świecie niebywała. Niebywałą rzeczą jest też brak zrozumienia wśród części Polaków dla tak heroicznej postawy wspólnotowej naszych dziadów i pradziadów, ale głownie szlacheckiego i inteligenckiego pochodzenia. To wręcz nieprawdopodobne! Tak więc malkontentom (pisze to z żalem) trzeba doradzić, aby poszerzyli swoje horyzonty, pogłębili proces myślenia zależnościowego, a polskim polityków zobowiązać do większego wysiłku, bo „Solidarność” była wielkim wydarzeniem w historii PRL, ale jednocześnie bardzo skromną kontynuacją II RP. Odwoływanie się do niej, jako jakieś dzisiejszej kontynuacji, bez obecności II RP, jest powielaniem PRL. Dyskutowanie na ten temat jest marnowaniem czasu.

W II RP myśl rozbudowy niepodległego państwa opierała się o najlepsze własne wzorce. To właśnie II RP na nowo zaczęła budować polską tożsamość, odtwarzać własną prawdę historyczną i na własnym korzeniu kulturowym organizować nowy naród i nowe państwo. Dziś, musimy kontynuować to, co, w prawdziwie niepodległej Polsce, wyznaczył nam rozsądek ludzi potrafiących myśleć tamtymi kategoriami – oczywiście biorąc pod uwagę  geopolityczne zmiany. Dzięki patriotycznej postawie osiągnięto wielkie sukcesy gospodarcze, edukacyjne, ale także techniczne.

W PRL na plan pierwszy wyszła sowiecka idea socjalizmu ze skrawkiem polskiej idei piastowskiej, którą po 1989 r. wyśmiano. W tzw. III RP zwyciężyła internacjonalistyczna idea dobrobytu pozbawionego jakichkolwiek ram i oparta na „pompowanym” pieniądzu. I dokończyła dzieło zaborów i PRL. Teraz stoimy przed głębokim rachunkiem sumienia. Może warto zapytać Polaków: co, prócz długów, pozostało nam po 1000 lat dziejów? Jaka myśl może skłonić nas do podania sobie rąk, do wspólnej obrony i solidarnego współdziałania? Czy takie podstawowe pojęcia jak: Polska, Polak i polskość mają jeszcze jakieś aktywizujące znaczenie? Są to pytania zadawane nie w gabinetach, uczelniach, powszechnej dyskusji, lecz na pierwszej linii frontu walki o nowy podział świata... Kto zapędził nas w „kozi róg”?

***
Po 29 latach bezimiennej wolności i niezidentyfikowanej niepodległości musimy zejść wreszcie na ziemię i zdać sobie sprawę z FAKTU, że nie stworzyliśmy dotąd warunków do odnowienia polskiego państwa. Tak! Nikt nie ogłosił aktu niepodległości. Nie stworzyliśmy trwałych podstaw dla uratowania naszego państwa. „Paliwo”, na jakim dotąd „jedziemy” pochodzi jeszcze z niepodległej i wyśmiewanej II RP. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Nie. Paliwo kulturowe, wyprodukowane po II wojnie, nie ma właściwości pędnych i nie posiada siły ciągu; posiada natomiast siłę destrukcyjną. O tym też mówi niewielu.

Niemcy i Francuzi swój mit zagubili, ale mimo to, ciągnie on ich siłą bezwładności. Dotychczasowy model kulturowy UE zaczyna się dopalać. Przyszedł czas rozliczeń i zmiany koncepcji. Jeszcze nie wiemy czy dokona się ona w sposób pokojowy, czy rewolucyjny? Nie wiadomo, czy dokonają tego muzułmanie, czy jednak Europejczycy? Wiadomo natomiast, że każde państwo szuka swojej siły. Włosi już dzięki współpracy z Węgrami, swój mit zaczynają odbudowywać (przeszkodzić im może skłonność do teatralizacji). Amerykanie ściągają pieniądze „skąd się da” (z Polski też, prawdopodobnie ustawą 447), walczą o utrzymanie swojego mitu bogactwa i atrakcyjności, a więc przewodnictwa w świecie. My swojego nie mamy. Więcej, z jego braku ponownie chcemy zrobić ideę, tak, jak nasi przodkowie, kiedy twierdzili, że Polska nie-rządem stoi. W swojej rozpaczy dawne elity wmawiały sobie, że słaba Polska nie zagraża nikomu i nikt z tego powodu nie będzie chciał jej zaatakować. Nowe „elity” skrupułów już nie mają żadnych, zachowują się tak, jakby świat kończył się za rogiem. Tak czy owak, między Rosją a Niemcami trudno wymyśleć coś bardziej niedorzecznego. A co się dzieje dziś? Polskie mity trzymające naród, z zajadłością straceńców, zwalczane są w imię jakiejś wyimaginowanej lewackiej prawdy, partyjnych półprawd lub za pomocą obcej agentury. I co ciekawe, nikt tego procesu nie kontroluje.

Tworzy się nowe mity. Jednym z nich, zresztą bardzo pożytecznym, jest „Stulecie odzyskania niepodległości”. Jednak żaden z nich, bez pogłębionej wiedzy kulturowej i historycznej nadającej mu życie, pozostanie wydarzeniem incydentalnym i w gruncie rzeczy – martwym. To tak, jakby głosić wyższość „S” nad II RP. Nasza kultura, która nas tworzy jest zbudowana na tysiącu lat naszego trwania, zamykanie się w doświadczeniach ostatnich 70 lat, jest niczym innym, jak własnoręcznym podrzynaniem sobie gardła. I niestety, na bazie obserwacji wydarzeń w tzw. III RP, coś tak nieprawdopodobnego ma niestety miejsce, i o dziwo uzyskuje aprobatę sporej części polskiego społeczeństwa. Oczywiście, część popiera z lenistwa, część z niewiedzy, bo niby gdzie miała ją uzyskać, pozostali na bazie zwykłego bezrefleksyjnego odwetu, który musi pogrążyć nas wszystkich.

Ale jednocześnie trzeba się zastrzec, że polskim mitem nie mogą być też startup-y, autobusy napędzane prądem, ba, nie mogą spełniać tej roli również hasła związane z technologią czy gospodarką, bo po prostu, jesteśmy albo początkujący, albo uzależnieni od innych. Nie może być nim też Międzymorze, a więc bardzo kosztowny plan, w którym już nie niewiele mamy do powiedzenia. Potrzebny jest powrót do własnych mitów, do wzmocnienia tożsamości, znajomości własnej historii i kultury, które rozumiemy i nic nas nie kosztują, a pobudzają wyobraźnię i pozytywne uczucia.

Brak polskiej myśli państwowej, a więc idei absorbującej polskie umysły i serca; brak mitu, wokół którego moglibyśmy się skupiać i tworzyć państwo, przekłada się bezpośrednio na bezideowość i niewiarę we własne twórcze siły. Najlepiej widać to na przykładzie wyborów. Skoro poszczególne partie polityczne nie proponują sposobu na realizację dobrego państwa i nie aktywizują społeczeństwa w kierunku kulturotwórczym, to kampanie wyborcze nie są w interesie społecznym, lecz poszczególnych ugrupowań politycznych, przyszłych radnych i parlamentarzystów. W takiej sytuacji, siłą faktu, zainteresowanie kandydatów ogranicza się do wysokości zarobków, a społeczeństwo z powodu braku idei i jasnych celów działania, staje się ofiarą pozbawioną podstaw do ich rozliczenia. I nie trzeba dodawać, że to właśnie ta pustka ideowa, jak magnes, przyciąga wszelkiej maści cwaniaków, kunktatorów, gangsterów i zdrajców nie mających nic wspólnego z jakąkolwiek ideą lub koncepcją budowy dobrego państwa. Więcej, tak „skonstruowane” sejmiki i parlament raczej nie będą zainteresowane reformami, lecz ich pozorowaniem. „Ustawka” najbardziej widoczna jest w wyborach samorządowych, gdzie, z różnych powodów – wszystkim, może przyjść do głowy myśl, aby tak poprowadzić kampanię, by po wyborach spotkać się w tym samym składzie. A wyborcy, niech się potem żrą sami. Taki system to nic innego, jak niedorozwój kulturowy i mimowolna generacja patologii.

W takiej sytuacji, w każdych wyborach, na plan pierwszy wysuwają się nie potrzeby koncepcyjne gminy, województwa czy państwa i nasz wszystkich, lecz obietnice szczegółowe takie jak drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, infrastruktura itd., które nie powinny stanowić fundamentu kampanii, lecz należeć do zadań tak oczywistych, jak odżywianie, praca, spanie i wypoczynek. W wyborach parlamentarnych poziom dyskusji powinien wznosić się na szczebel państwowy i międzynarodowy, a więc określonej syntezy, wizji i rozwiązań systemowych. W wyborach samorządowych koncepcja państwa powinna być planem wiodącym, na tle którego następują dopracowania szczegółowe. Regionalizacja nie powinna rozbijać, lecz łączyć wszystkie jednostki w jedną, spójną całości. Tak oczywiście nie jest i dlatego poziom rozmów parlamentarzystów przybiera postać kłótni i bezsensownych, trudny do zniesienia i akceptacji, przepychanek.

Do Sejmu nie powinny też wchodzić osoby bez wyższego wykształcenia, do Senatu bez doktoratu; do parlamentu bez wyraźnego powszechnie akceptowalnego dorobku osobistego, bez dobrej znajomości własnych dziejów, a więc jasnej i zrozumiałem płaszczyzny dialogu oraz bez znajomości języków obcych. Parlament polski i sejmiki samorządowe, to nie miejsce dla zbieraniny, lecz reprezentacji Polski, której zadaniem jest poważna debata i odpowiedzialna budowa państwa – z pełną odpowiedzialnością za dobro wspólne. Krawat nie powinien służyć do mieszania w bigosie, tak samo, jak garnitur nikogo nie może upoważnia do pogardzania drugim.

Natomiast poziom przygotowania obywatelskiego należy do szkół, organizacji społecznych, mediów i Kościoła. Poziom elit przekłada się bezpośrednio na stan państwa, jego szanse i rolę w świecie. Jakie społeczeństwo, takie państwo.
 
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [00:29] - Imć Waszeć | Link:

Dodam jeszcze, że sytuację z wyborami i ich skutkami bardzo dobrze skomentował Roman Mańka. Wygląda na to, że po koszmarnym wypadku wraca powoli do formy (tu mówi o wypadku: https://www.youtube.com/watch?... ).
Czy sfałszowano wybory samorządowe w 2014 roku? Próba wyjaśnienia tajemniczej sprawy: https://www.youtube.com/watch?...

"Do Sejmu nie powinny też wchodzić osoby bez wyższego wykształcenia" - Odwrotnie. Do sejmu nie powinni wchodzić posiadacze dyplomów wyższych uczelni (post)komunistycznych, podobni tym z totalnej opozycji. Oni już niejednokrotnie wyraźnie pokazali ludziom, że ich dyplomy są GWno warte. Dlatego dopóki nie urealni się dyplomów wyższych uczelni, dopóty będą się w polityce szarogęsić kopernikariusze i marksiści, czyli zła inteligencja wypierająca na zmywaki dobrą.
 

Obrazek użytkownika Jabe

23-09-2018 [08:46] - Jabe | Link:

Z tym wyższym wykształceniem to faktycznie kulą w płot. Jeśli już, to powinni być wybierani ludzie, którzy pracują na swoim, którzy doświadczyli, jak to państwo faktycznie działa. To nie wystarczy, ale mam wrażenie, że w mentalności rządzących samodzielność obywateli się zupełnie nie mieści, góruje za to ideał ciemnego luda. To nas doprowadzi do klęski.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [10:41] - Imć Waszeć | Link:

OK czyli potrzeba ludzi, którzy mają minimum rok prac ręcznych (np. praktyki nawet po szkole średniej), minimum rok prac w swojej specjalności na niskim stanowisku (praktyki studenckie), minimum rok doświadczenia z własną działalnością w dziedzinie produkcji lub usług, a mile widziany byłby jeszcze jakiś egzamin kompetencyjny przed startem w wyborach.

Tymczasem wybieramy ludzi, którzy mają minimum rok w partyjnych młodzieżówkach i oddziałach trolli, minimum rok naparzanek i pyskówek na wiecach oraz w mediach, minimum rok kadzenia jakiemuś prezesowi lub baronowi, a mile widziana jest gotowość do minimum rocznej odsiadki za przekręty i afery.

To nie wygląda dobrze. jak spojrzę na takiego pana Szczerbę, panią Gasiuk-Pihowicz, ewentualnie kukuńków typu Petru, to aż chce się instytucji kwestionującej dyplomy wyższych uczelni na podobnej zasadzie, jak za wykroczenia zabiera się prawo jazdy. Wtedy model @Autora mógłby zacząć działać.

Obrazek użytkownika paparazzi

23-09-2018 [19:54] - paparazzi | Link:

"którzy doświadczyli, jak to państwo faktycznie działa" no to faktycznie wnuki po wskazówkach swoich rodziców i dziadków. Tylko ze w większości są w opozycji totalnej. Maja rozmach s..y.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [13:23] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć z północy
Witam!
Czasami zdarza mi się, że skasuje napisany tekst. Dziś natomiast, po raz pierwszy, odpowiedź po prostu nie ukazała się na portalu. ??
Postaram się wręcz odtworzyć. Pisząc o wykształceniu, w pamięci miałem słowa prof. Pawełczyńskiej, że odnowę swojej kultury i państwa musimy oprzeć na mniej wykształconych, lecz mniej zdemoralizowanych Polakach. 
Zgadzam się z Panem jeżeli chodzi o poziom kształcenia na naszych uczelniach, ale w komentarzu do "Jabego" określił Pan to nad czym się zastanawiałem. Wykształcenie pozwala wymagać i niestety karać za niewiedzę lub brak profesjonalizmu. Tu potrzebny jest arystotelesowski złoty środek: nie wolno zagubić tego, co niosą z sobą mniej wykształceni, ale nie można też pozwolić na oderwanie się od rzeczywistości wykształciuchom. Ale wina leży po stronie systemu. Na ten sam system natrafiają mniej wykształceni i lepiej wykształceni - chodzi o to, aby wszystkich wyciągał w górę. A tak nie jest. Oprócz jednak zmiany systemu, do tego potrzebna jest jeszcze wola zmiany, wola uczenia się, wola czytania i jeszcze kilka innych. Dopiero ich suma daje pozytywny rezultat końcowy. Ale najważniejszym problemem jest przekonanie młodych, że internet, to wirtualna rzeczywistość. Tak więc do parlamentu powinny wchodzić osoby rozpoznawalne, dojrzałe i odpowiedzialne za dobro wspólne i z szeroką perspektywą oglądu. Konieczna jest więc zmiana modelu edukacji. Dlaczego nie mamy wykorzystać przedwojennej szkoły, zwłaszcza po reformie Jędrzejewicza? Niestety, horyzont polskich polityków nie sięga dalej, niż do 1945-1939 r. I to jest druga bariera, po wypranym systemie, która stwarza nam tzw szklany sufit. Pozdrawiam 

Obrazek użytkownika Ptr

23-09-2018 [01:20] - Ptr | Link:

"wśród elit niemieckich wciąż żywa jest idea niesienia swiatu cywilizacji ..." -  raczej stała jest tylko idea narzucania Europie swojej woli. Najpierw w X w. była to dobra idea rozszerzania chrześcijaństwa, ale już wtedy wiedzieliśmy , że niezupełnie. Potem w XIII w idea chrystianizacji mieczem. Potem idee reformacji, pruskiej organizacji państwa, dążenia do porządku imperialnego. W obliczu fiaska tych idei - do idei totalitarnych. Potem idea modernizacji i liberalizmu w tym moralnego, aż do dzisiejszej idei multikulturalizmu. A jutro będą to idee ze świata orwellowskiego.
Stałe jest dążenie do bycia w awangardzie i sprzedawania najnowszego produktu cywilizacyjnego. A to bywa bardzo zmienne i zwodnicze. Idea cywilizacji obejmuje także jej błędy, które mogą stanowić główną część jej zawartości. Kto to wie? A więc stałe wydaje się tylko nakłanianie do przyjecia niemieckich rozwiazań, a nie konkretne rozwiązanie.

 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [13:35] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Ptr
Świetnie Pan to ujął. Tak, tak to jest. Z tą jednak różnicą, że za parawanem idei narzucania światu swojej woli kryje się cały kulturowo, przez wieki, wypracowany germański świat, który w Europie pod żadnym względem nie pasuje. Posadzenie go w samym środku Europy zagraża nie peryferiom, lecz całej konstrukcji wysadzeniem w powietrze. Przykład - decyzja Merkel w sprawie uchodźców. 
Niedawno byłem w Berlinie pod Bramą Brandenburską, potem przypadkowo znalazłem się w Poznaniu. I tam odkryłem, to właśnie o czym Pan pisze: "Stałe jest dążenie do bycia w awangardzie i sprzedawania najnowszego produktu cywilizacyjnego". Wielkopolanie mają tak piękna XIX w. kartę, ale tam już nawet "ostatnich Cyganów już nie ma". To przykre.
Dzięki za wpis.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [13:36] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Ptr 13,34
Świetnie Pan to ujął. Tak, tak to jest. Z tą jednak różnicą, że za parawanem idei narzucania światu swojej woli kryje się cały kulturowo, przez wieki, wypracowany germański świat, który w Europie pod żadnym względem nie pasuje. Posadzenie go w samym środku Europy zagraża nie peryferiom, lecz całej konstrukcji wysadzeniem w powietrze. Przykład - decyzja Merkel w sprawie uchodźców. 
Niedawno byłem w Berlinie pod Bramą Brandenburską, potem przypadkowo znalazłem się w Poznaniu. I tam odkryłem, to właśnie o czym Pan pisze: "Stałe jest dążenie do bycia w awangardzie i sprzedawania najnowszego produktu cywilizacyjnego". Wielkopolanie mają tak piękna XIX w. kartę, ale tam już nawet "ostatnich Cyganów już nie ma". To przykre.
Dzięki za wpis.

Obrazek użytkownika Marek1taki

23-09-2018 [08:14] - Marek1taki | Link:

"Brak polskiej myśli państwowej, a więc idei absorbującej polskie umysły i serca; brak mitu, wokół którego moglibyśmy się skupiać i tworzyć państwo, przekłada się bezpośrednio na bezideowość i niewiarę we własne twórcze siły."
Tracimy czas, bo w cywilizacyjnym chaosie podejmuje się decyzje doraźne, pod wpływem szkodliwych ideologicznie doktryn jak unijny marksizm albo religia holokaustu.
M.in.upaństwowienie szlachetnych intencji przynosi efekty opaczne. To co jest motorem w fundacjach dobroczynnych, w ministerstwach i niższych urzędach prowadzi do rozwiązłości socjalnej.
Dochodzi dziecinada zachowań polityków w sprawach wagi państwowej.
Poziom przygotowania obywatelskiego wynika z propagandowej roli szkół i mediów, które przygotowują do świata, w którym nie ma miejsca dla państw suwerennych, a państw opartych na starych wartościach szczególnie. Dominuje selekcja polityków, którzy kraczą tak jak wrony są przyzwyczajone, a przekraczanie granic politycznej-poprawności kończy się ostracyzmem.
Mimo tego trwamy. Brakuje jednak kumulacji kapitału zarówno w sensie duchowym jak i materialnym. Oba są trwonione i to nawet już nie na bieżąco, ale stwarzane są sytuacje polityczne wikłające nas w pętlę duchowej i materialnej dekapitalizacji. To się rymuje z dekapitacją.
Mimo pesymizmu serdecznie pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [13:53] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Marek1taki (08,14)
Nie lekceważyłbym roli państwa. Głównej wajchy nie przełożą organizacje społeczne, czy pojedynczy ludzie. Owszem, oni mogą zapoczątkować zmiany, i tak być powinno, ale nie mają mocy sprawczej w skali narodu, czy państwa. Państwo zrobi to znacznie szybciej i lepiej. Musi mieć jednak odpowiednich ludzi. "Rozwiązłość socjalna" to dobry termin, ale to kwestia bardziej modelu państwa. Generalnie prywatne oddziela, państwowe spaja - sprawdza się to szczególnie na naszym poziomie edukacyjnym. Państwo ma większe możliwości kumulacji kapitału, niż osoba prywatna. Różnica miedzy nami nie jest ideologiczna, lecz praktyczna, wzięta z doświadczeń II RP. Pomimo jej klęski w 1939 r., tamta Polska się sprawdziła.
Coś się na dole zaczyna pozytywnego dziać, ale pytanie, które postawiłem Imć Waszeciowi - czy zdążymy przed sakramentalnym "sprawdzam", postawionym przez historię? Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Marek1taki

24-09-2018 [09:05] - Marek1taki | Link:

Nie lekceważę roli państwa. Wręcz przeciwnie. Chodzi o infiltrację mas ludzkich tworzących ośrodki władzy i o ubezwłasnowolnienie tej władzy bizantynizacją i talmudyzacją praw.
Zwróciłbym uwagę na problem, że państwo tam gdzie jest to ważne nie korzysta z korzyści centralizacji decyzji, z możliwości stanowienia prawa. Cała para idzie w gwizdek. W efekcie ponosimy koszty centralizacji, nie uzyskując korzyści z efektów jej działania np. w planowaniu przestrzennym - są zaniedbania. W gospodarce jest nawet gorzej bo centralnie się dołuje ludzi i pompuje korporacje.
Pod tym względem na pogardzanej przez polskich światłych Białorusi są korzyści z władzy centralnej mimo jej wszystkich wad. U nas sumują się wady z brakiem korzyści.

Obrazek użytkownika Marek1taki

23-09-2018 [08:25] - Marek1taki | Link:

P.S. Bohaterowie obrony II RP nadal są dzieleni linią Cursona. Pamięć o obrońcach Grodna jest w polskim społeczeństwie szczątkowa. Za PRLu kara za to, że strzelali do Rosjan, a w III RP, że przed utworzeniem wschodniej flanki NATO.
W Najwyższym Czasie pamiętano:
https://nczas.com/2018/09/21/g...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [11:24] - Imć Waszeć | Link:

Pan Michalkiewicz znalazł bardzo ciekawy przypadek zaprzaństwa naszych elit "patriotycznych". Wystarczy porównać jak ochoczo odznacza się u nas orderami Grossów i innych żydów, a kompletnie ignoruje np. zasłużonych Węgrów.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?...
Niestety jeszcze nie znalazłem w sieci niczego na ten temat.
Jest jeszcze premier Węgier Pál Teleki: https://www.wprost.pl/swiat/41...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [14:05] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć
Podpowiem Panu... Niestety nie pamiętam nazwiska, ale jest taki jeden kongresmen amerykański, który zainicjował ustawę 447 (wówczas miała inną nazwę). Mówił o tym jedne z polonusów. Tego faceta udekorował jakimś odznaczeniem polskim min. Czaputowicz. Za co? Czy wiemy? Nie! Znów jesteśmy na kolanach. Dodam, że nie miał ono nic wspólnego z Polską. A co ponadplanowo podpisał PAD? A więc - dyplomy, dyplomu, tożsamość i godność, o która tak walczono w XIX w. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [17:43] - Imć Waszeć | Link:

Przede wszystkim jesteśmy na kolanach wewnątrz Polski i klęczymy przed potomkami żydokomuny, która ze strachu zbratała się z diasporą, czyli formalnie pracuje dla obcych. Wystarczy doprowadzić do jawności życia w Polsce, odrzucić te europejskie przepisy mąciwody, a prawda wyjdzie na wierzch jak szydło z worka. Kto gdzie zasiada, z kim skoligacony, jakich ma kolegów, co do tej pory robił, prześwietlić firmy, fundacje, loże, zarządy. Właśnie to co robi Gadowski, a co stopują Kulczyki. Tak samo w wyborach karty na wierzch jak jest w USA. Gdyby było wiadomo przed prezydenckimi, że Duda jest tak wżeniony w Kornhauserów, to nie przeszedłby do drugiej tury. A tak wyszła zamiana Bronka na Bronka, z tym że - jak mawia pan Rola - ten drugi mniej fika po krzesełkach.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [18:49] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Imć Waszeć
Myśl jest dobra, tylko kto ją wykona. Czy wyobraża Pan sobie jaki popłoch wzbudziłby Pańska propozycja np. w kołach rządowych? Nie mamy innej jednak drogi, jak ucieczkę do przodu. Ustaw IPN-owska  ograniczyła szereg międzynarodowych kontaktów na szczeblu naukowym. Powód? Polski antysemityzm.Naukowcy polscy gotowi byli poświęcić wszystko, aby wróciło to jak było.
Myślę jednak, że problem jest również w niezrozumieniu Zachodniej narracji przez polskich polityków. Przykład mieliśmy chociażby podczas ostatniej wizyty Dudy w USA. Ogromne  i zauważalne zdziwienie Trumpa wzbudziło powiedzenie PAD, że Polska też jest "First". Podobnie jest w terminologią. Np. interpretację nacjonalizmu i holocaustu daliśmy sobie narzucić wg interpretacji niemieckiej. I nie sami nie możemy się w wyniku tego dogadać.
A co tam w muzyce ciekawego?
Pozdrawiam  

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [20:12] - Imć Waszeć | Link:

Po pierwsze powinniśmy narzucać własną narrację dotycząca użycia terminów holokaust i antysemityzm. Holokaust powinien w naszej narracji wracać do swoich historycznych korzeni i oznaczać każdy barbarzyński akt Niemców, w którym palili oni żywcem ludzi w stodołach i kamienicach (Wola). To wytrąci argumenty wyjątkowości historycznej zawłaszczonej przez żydów. Antysemityzmem powinniśmy nazywać tylko akty bezmyślne i ataki na tle narodowościowym (ale nie rasowym! bo żydzi nie są orangutanami) przygłupów nie umiejących wyartykułować swoich racji. Resztę trzeba podciągać pod walkę z obcą agenturą, z folksdojczami, z komuną, z masonerią, z dywersją i sabotowaniem naszej suwerenności (bo tym to stałe jojczenie prewencyjne mniejszości właśnie jest!). Należy przy tym unikać kojarzenia tych zdarzeń z jedna tylko grupą narodowościową. Czyli każdego szpiega kopać w dupsko po równo. Trumpa też chcieli wykolegować żydzi demokraci (czyli marksiści i  lewacy) i on ma tego świadomość. Należy unikać zadrażnień z ortodoksami, ale też nie przychylać im nieba jak Gliński czyli Kaczyński, bo nie mamy tam czego ugrać. Pisałem już zresztą o chasydach i ostrzegałem przed Chabad Lubawicz (made in Moscow). Właściwie to wszystko na początek, aż świat znuży się wreszcie bacznym patrzeniem nam na ręce i zajmie się lewackim syfem u siebie.

Co do muzyki, to już pochwaliłem się na blogach, że udało mi się przekroczyć kolejną barierę i oswoić z dubstepem. Jak pisałem dubstep przypomina nieco jakby trance lub chillout, za wyjątkiem dropa, w którym każdy dmie w co ma i rżnie na jakichś kocich wąsach :)))) Jak zrzut bomb zapalających, niszczących estetykę parku romantycznego. Jednak po przesłuchaniu z nudów kilku składanek doszedłem do wniosku, że to jest ciekawe. Skojarzyłem to z miejsca z tym utworem w lekkim stylu electro serwowanym przez Vexento z użyciem niesamowitych filtrów stwarzających wrażenie bujania łódką, o którym kiedyś pisałem.

Przypomnę: https://www.youtube.com/watch?...

Okazało się, że to w zasadzie jest reminiscencja także stylu dubstep. Potem poszło już z górki. Obecnie jestem przy muzyce metalowej w stylu dubstep, ale jeszcze mam mieszane uczucia. Kawałkami jest to niezłe, ale czasami trafi się taka kość, że sorry :)

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [21:58] - Ryszard Surmacz | Link:

Dobrze, ale pojawiają się kolejne pytanie - w jaki sposób ten nacjonalizm i antysemityzm mamy na powrót przekuć na swoje? Nie mamy na to narzędzi. Do siebie to możemy pogadać. I tak niestety robimy, ale to, co ma być powszechnie uznane, musi wychodzić na zewnątrz. A jak ma wychodzić na zewnątrz skoro w Polsce nie może urodzić się gazeta państwowa w kilku wersjach językowych, która zastąpi zagranicznych interpretatorów i nie dopuści do dorabiania nam gęby? Kaczyński, to nie wiarygodne, ale on wydaje się nie rozumieć mediów. Taką gazetę państwową musi mieć każde szanujące się państwo. W jaki sposób mamy prowadzić politykę zagraniczną, skoro nasze problemy zamykają się tylko w Polsce? Gazety prawicowe są potrzebne, ale ona mogą załatwiać rynek wewnętrzny. Chyba nie bardzo rozumieją potrzeby, bo w gazecie państwowej widzą zagrożenie dla siebie. A to już jest nieświadomy sabotaż. I tak się to koło toczy - zamiast do przodu, to trochę do tyłu.
Przesłany kawałek jest całkiem niezły. Dzięki. Metal. Kiedyś zwalczałem go u moich córek. Ale podziwiam Pana - szczerze.

Obrazek użytkownika Marek1taki

24-09-2018 [08:55] - Marek1taki | Link:

"Antysemityzmem powinniśmy nazywać tylko akty bezmyślne i ataki na tle narodowościowym (ale nie rasowym!..."
Sedno. Problem w klasie politycznej i funkcjonariuszach mediów, którzy dobierani są wg klucza znajomości nowomowy. Prym wodzą tropiciele niepoprawności politycznej. Na to chyba trzeba McCarthyego.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [20:06] - Imć Waszeć | Link:

Podam kilka łagodniejszych kawałków na spróbowanie. Trzeba się w nie trochę wsłuchać i nie uciekać przed dropem, gdyż jest to jadalne. Po dropie wszystko się wypogadza. Trzeba tylko wyczuć jaką konkretnie melodię grają w tym hałasie poszczególne mody. Jest ona zazwyczaj pocięta fragmentami wyciszenia, przerysowana, faluje, oscyluje, rezonansuje i brakuje jej niektórych dźwięków, które trzeba sobie samemu wyobrazić i w pamięci "dośpiewać". Wtedy to "wchodzi" :) Polecam melodic dubstep:

1) Seven Lions & Jason Ross - Ocean (Feat. Jonathan Mendelsohn): https://www.youtube.com/watch?...
2) Said The Sky - All I Got (With Kwesi): https://www.youtube.com/watch?...
3) Jane XØ - Lies: https://www.youtube.com/watch?...
4) MitiS - Moments (feat. Adara): https://www.youtube.com/watch?...
5) Au5 - The Zero Point (ft. Holly Drummond): https://www.youtube.com/watch?...
6) Illenium - Free Fall (ft. RUNN): https://www.youtube.com/watch?...
7) Far Out - Chains (feat. Alina Renae): https://www.youtube.com/watch?...
8) Gryffin - Just For A Moment (feat. Iselin): https://www.youtube.com/watch?...
9) Trudniejsze i bardziej agresywne: Au5 - Emergence (ft. Cristina Soto): https://www.youtube.com/watch?...
10) Phoebe Ryan - Mine (Illenium Remix): https://www.youtube.com/watch?...

Troszkę inny styl na koniec, ale wciąż pozostajemy w szerokim spektrum dubstepu. Próbka DnB i metalu:

11) Axel Thesleff - Bad Karma: https://www.youtube.com/watch?...
12) Disturbed - Down WithThe Sickness (Ruben K Remix): https://www.youtube.com/watch?...

W zasadzie nazewnictwo dla tych pokrewnych stylów ma taką prostą zasadę, że piszę się najlepiej przystającą nazwę stylu miksowanego i dodaje "step". Mamy więc "chillstep", "metalstep", "rockstep", "drumstep" itp. Ten ostatni utwór przypomniał mi zespół Limp Bizkit, który mógł grać taki wczesny "hopstep" ;)

Limp bizkit - take a look around: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [22:16] - Ryszard Surmacz | Link:

Po bardzo całodziennym intensywnym dniu pracy ( w międzyczasie odpisywałem na komentarze) przeleciałem szybko przesłany mi pakiecik. Nastawiłem się na odbiór estetyczny, i muszę przyznać, że z wyjątkiem kilku utworów, poszło całkiem nieźle. Będę siedział do północy. Zdążę przesłuchać całość z przyległościami. Dzięki i pozdrawiam

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-09-2018 [23:41] - Imć Waszeć | Link:

Wiem, że ta muzyka może zmęczyć i rozdrażnić :)
Sam przez to przechodziłem. jednak tak jak reszta prezentowanych stylów opiera się na różnych technikach i wkrętkach, więc można się jakoś zsynchronizować.
W razie czego na odtrutkę proponuję do wyboru:

1) Dead can Dance - Anastasis: https://www.youtube.com/watch?...
2) Porcupine Tree: https://www.youtube.com/watch?...
3) Prem Joshua: https://www.youtube.com/watch?...
4) Bossa Nova i oczywiście jazz: https://www.youtube.com/watch?...
5) A jak już jazz, to oczywiście mój ulubiony dub dla porównania: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [23:54] - Ryszard Surmacz | Link:

O Waszmość, łaskawa ręka dorzuciłeś co nieco. Słuchałem koncertu patriotycznego z Teatru narodowego w Warszawie. Przyznam, fantastyczny. Kurski ma u mnie plus. Właśnie przypominanie "mleka matki" daje efekt, nawet wyborczy. Brakuje nam polskiego ogrodu i spaceru po nim. Po komunie i w tzw. III RP, to skuteczna odtrutka.
Ładunku nie zdążę przerobić - musiałbym słuchać do rana, taki to ciężar. No, ale koła w ruch i para buch!!!

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-09-2018 [18:25] - Imć Waszeć | Link:

Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, co powoduje, że styl dubstep jest tak popularny wśród dzieciarni. Widać to zresztą po liczbie odsłon utworów, których często nawet nie da się słuchać. Takie koszmarki muzyczne najczęściej pomijam. Ale nawet składanki są popularne:
1) Składanka 47627232 odsłon: https://www.youtube.com/watch?...
2) 41195600 odsłon: https://www.youtube.com/watch?...
3) 292132215 odsłon dla linkowanego wcześniej "Bad Karma": https://www.youtube.com/watch?...
(* 24.09.2018 o 0:50 było około 292 mln 132 tys. , ale już o 18:20 wzrosło do 292 mln 323 tys 950 .... coś się dzieje bo to wzrost o prawie 200 tys. odsłon *)
Wyżej nie wspomniałem o tym, że step można dodać także do hip-hopu: https://www.youtube.com/watch?...
A może też być w nowym funku - funkstep: https://www.youtube.com/watch?...

PS: Jeszcze coś na dobry sen ;)) https://www.youtube.com/watch?...
 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-09-2018 [11:04] - Ryszard Surmacz | Link:

Nie czuje się na siłach odpowiadać dlaczego dzieciarnia... Ale myślę, że w dubstepie jest jakaś tęsknota, wzrost, rytm emitujący energię (taki Red Bull), no i chyba coś z seksem. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-09-2018 [13:30] - Imć Waszeć | Link:

Tak. O ile w tych pierwszych utworach widać sporo lounge, czyli wylegiwania się, to już w utworach linkowanych na kanale Trap Nation jest już wyraźnie widoczna taka jakaś zaduma i tęsknota. Chyba najbardziej klasycznym przykładem lounge jest ATB. Choć to w zasadzie jest inny styl, to jednak widać także tu różne wpływy dubstepu. Nigdy przedtem nie zastanawiałem się nad tymi wpływami, bo po prostu nie trawiłem jeszcze wtedy dubstepu. Tu jednak wyraźnie słychać te drapnięcia:

ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix): https://www.youtube.com/watch?...

Kolejną zagadką dla mnie była ta składanka określona jako "Chill reggae ambient dub", czyli cztery w jednym. Wyraźnie słychać tu nawiązanie do stylu jazzowego, stąd wcześniej podałem przykład bossa novy. Myślę, że czas pokręcić się teraz trochę po tej karaibskiej wyspie i poszukać jakichś ukrytych perełek ;)

Na przykład coś takiego: https://www.youtube.com/watch?...

A wracając do Bad Karma, to znalazłem info, że jest to próba (myślę że udana) stworzenia poprzez pączkowanie nowego stylu na pograniczu kilku innych, m.in. dubstepu i DnB (drum and bass). Tutaj rolę charakterystycznego dropa ze stylu dubstep częściowo biorą na siebie głębokie basy, a czasem dodatkowo perkusja.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-09-2018 [21:09] - Ryszard Surmacz | Link:

Waszmość, stawiasz mi zbyt wysoką poprzeczkę. Nie jestem w stanie odróżniać takich subtelności. Ale wydaje mi się, że z muzyka tego typu, to jak z krzyżówką ras. Pączkują w sposób niekontrolowany, ale do czasu, kiedyś to muszą się "zjednoczyć", czyli nastąpić ustabilizowanie w kilku kierunkach (kilku rasach). Wszystkie drogi prowadzą więc do kilku Rzymów.
Aby coś wyciągnąć "po swojemu" musiałbym poświęcić zbyt dużo czasu na wsłuchanie się. Sorry, ale tego czasu nie mam. W tym ostatnim utworze np. nie dostrzegłem wpływów jazzowych. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

25-09-2018 [00:21] - Imć Waszeć | Link:

Trzeba najpierw ustalić który utwór jest ostatni. Chyba nie chodzi o utwór po ostatnim użyciu frazy "Chill reggae ambient dub", bo tam rzeczywiście tego nie ma (to jest dalszy ciąg stylu reggae i dub, jednak już przechylony w kierunku dub; Tara Putra - Dubland Coastline). Nie chodzi też o Erica Prydza; ta jego muzyka zostałaby jeszcze w latach 90-tych uznana za uszkodzony utwór :))) Prydz podziurawił go tak, że została tylko sama esencja - fraktal: https://www.youtube.com/watch?...
Jedyne podobieństwo do jazzu wykazuje więc składanka zamieszczona w punkcie 5) bezpośrednio po bossa novie. To niestety ma cechy pewnego stylu używanego w jazzie (niżej po kolei). Wystarczy się dobrze wsłuchać: https://www.youtube.com/watch?...

Pierwszy utwór: "Tag Am Meer Instr. - Fanta 4" czyli inaczej "Die Fantastischen Vier - Tag am Meer (Instrumental)": https://www.youtube.com/watch?...
Trzeci utwór: Harmonicas Are Shite - Fila Brazillia: https://www.youtube.com/watch?...
Czwarty (podam mniej miksowany bo jest równie dobry): Kieser Velten - El Corazon: https://www.youtube.com/watch?... - Mniód :)
itd.

PS: Zabrakło mi właściwego słowa na określenie tego podobieństwa, ale chyba "fusion" oddaje ten sens.
A z tej drugiej składanki dubu polecam np.: Ott - Escape From Tulse Hell (Tripswitch Remix): https://www.youtube.com/watch?...
Tu rytm buja (*) podobnie jak w reggae, ale tylko podobnie i niestety nie zawsze i to jest właśnie jedna z cech muzyki dub. Dla porównania inny dubik bujający, drugi mniej bujający, trzeci prawie wcale nie buja, a czwarty nawet taki z wymiętoloną muzyką irlandzką, żeby było wiadomo co buja ;)

1) Outovalo in Dub - Time Machine: https://www.youtube.com/watch?...
2) Vibrasphere - Northern sunset: https://www.youtube.com/watch?...
3) Androcell - Root of Pharmacology: https://www.youtube.com/watch?...
4) Androcell - Full Sail: https://www.youtube.com/watch?...

Myślę, że mała ściąga trochę pomoże w wyławianiu przynajmniej tej jednej odmiany dubu i usprawiedliwi nieco porównywanie jej do szlachetnego jazzu. Reasumując, wraz z powyższymi kawałkami jazzo-podobnymi, to jest właśnie ta odmiana muzyki dub, której ja lubię słuchać. Pozdrawiam.

(*) Chodzi o "bujanie tak jak w reggae", czyli o ten charakterystyczny rytm, a nie o bujanie w ogóle. Czyli nie uwzględniamy dodatkowych beatów, synkop i tych innych dodatków do rosołu, czyli jak to zdefiniowałem "rozszerzonego groove". Skąd to uogólnienie, będące dla "zawodowych polskich muzyków" (bufonów bez krztyny kreatywności;) jakąś herezją, wziąłem? Otóż z pewnego znanego programu i nie tylko ja, ale pewnie każdy, kto miał kontakt chociażby z takimi projektami Microsoftu, jak encyklopedia multimedialna Encarta. Link do Groove Music: https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

25-09-2018 [01:50] - Imć Waszeć | Link:

Oto przykład problemów w klasyfikacji stylów muzyki. Najpierw oryginalny utwór:

Fluke - Slap It: https://www.youtube.com/watch?...

Jest on klasyfikowany jako rave techno. A teraz weźmy na tapetę pewien ciekawy jego mix:

Matrix Reloaded Rave (Aphrodite Mix): https://www.youtube.com/watch?...

To już mało przypomina techno a tym bardziej rave, choć ma podobny rytm i nawet charakterystyczne "umtz umtz umtz" w tle. Jednak ten rytm i tempo są też charakterystyczne np. dla stylu deep house. Proszę wziąć jakiś mix deep house i zobaczy Pan, że to świetnie pasuje i daje się dołączyć do składanki. Żeby nie być gołosłownym, np. ten (powiedzmy gdzieś w miejscu 1h10m):

https://www.youtube.com/watch?...

Ale pozostają jeszcze inne ciekawe cechy, których może nie mieć typowy utwór house. Słychać tam np. takie "kwaśne" dźwięki syntezatorów, chociaż tu chodzi głównie o mieszanie stylów a nie kwas, to można mu przypisać cechę "acid" spowodowaną pewną barwą instrumentu jak w jazzie (to tylko podobne brzmienie, choć oczywiście to nie jazz). Znów przykład (np. ok. 5m albo 2h20m):

https://www.youtube.com/watch?...

Utwór ma w środku wyciszenie, gdzie ginie główny syntezator i rytm, czyli ma takiego dropa. A w dropie elementy ze stylu "ethno" lub podobnego (world), czyli ten dziwny wokal (prawdopodobie Lisa Gerrard z Dead Can Dance). No to skoro ma dropa, to może być zaklasyfikowany jako trance, z tym, że nie uplifting (barwa syntezatorów, nieeuforyczna), ani nie psytrance, tym bardziej nie goa, (nie to tempo) i w ogóle to nie jest żadne psy- (brak charakterystycznych cech, pogłosów w tle, szumów itp.), także nie vocal trance (bo głos tu jest jedynie dodatkiem). Niektórzy takie cuda wrzucają do jednego wielkiego wora z napisem progressive, czyli progressive trance, zaś inni w tym celu przypisują im tajemniczą cechę "club". Ja pozostanę przy progressive, bo tam jest wiele takich różnistych cudów (np. ok. 23m):

https://www.youtube.com/watch?...

W ogóle instrumentarium jest nietypowe dla tego rodzaju muzyki, więc jest bardzo dużo możliwości przypisania cech stylu, a nawet można pokusić się o odkrycie zupełnie nowego :). W końcu to artyści, a nie rzemieślnicy tworzą muzykę i ich normy produkcyjne nie obowiązują, prawda?

A na koniec utwór bardzo podobny do oryginału i jednocześnie do mixu, który został przez twórców zaklasyfikowany jako downtempo psybient (i nim rzeczywiście jest):

Entheogenic - Soma (Veda Mix): https://www.youtube.com/watch?...

Nota bene ten kawałek jest podobny do muzyki zespołu Shpongle, więc ja to dla wygody określam mianem "shponglizacji". To wszystko właśnie sprawia, że tak trudno jest bez sporego doświadczenia oraz osłuchania klasyfikować style muzyczne. Prawda jaki ten świat muzyki jest dziwny?

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

25-09-2018 [14:51] - Imć Waszeć | Link:

Jeszcze słowo w sprawie jazzu. Chyba zrozumiałem źródło Pańskiego niepokoju dotyczącego rozpoznawania tych konkretnych kawałków. Dotyczy ono samej absolutnej podstawy wiedzy muzycznej, czyli umiejętności zdefiniowania pojęcia jazz. Otóż w muzyce stosuje się różne skale muzyczne. W tym wyróżnia się takie, które są charakterystyczne m.in. dla jazzu, albo głównie dla jazzu, jak np. skale pentatoniczne. Tu jest stosowny artykuł: https://en.wikipedia.org/wiki/...

W tych skalach właśnie słyszymy taki charakterystyczny efekt, który można nazwać "zakwaszaniem" muzyki. Bardzo łatwo jest odróżnić utwór stosujący skalę jazzową, gdyż ma właśnie takie charakterystyczne brzmienie daleko odbiegające od szkolnej "doremifasoli". Drugim elementem wyróżniającym jazz jest sekcja perkusji, która jest bardzo aktywna (groove). Często perkusja w jakimś miejscu się nakręca, jakby miało to być solo na bębnach - to jest krótki breakbeat. W tych utworach przypominających jazz jest właśnie ten kwaśny posmak (skala jazzowa), a także wyraźnie słychać perkusję (właśnie trochę chodzącą jak bossa nova - zob. linkowane kiedyś obiegniki dla różnych groove). Są wyraźnie słyszalne synkopowania i rytm swingowy, ale jednocześnie perkusja jest dość monotonna, martwa, zupełnie inaczej niż w pełnokrwistym jazzie. Pełni tu ona rolę podobną do beatu w techno itp. Ponieważ jednocześnie wyraźnie słychać efekt odwrócenia utworu i wysunięcia na pierwszy plan basów, sekcji rytmicznej, a schowania linii melodycznej za tą fasadą, więc klasyfikuje się to jako dub. Jeszcze raz zalinkuję ten utwór (Kieser Velten - El Corazon): https://www.youtube.com/watch?...

I dla kontrastu coś delikatniejszego, gdzie perkusja i basy robią podobną robotę, choć już nie ma tego wyraźnego dryfu ku jazzowi (Tara Putra - Tight Flair): https://www.youtube.com/watch?...
Ten dziwaczny łomot basowy jest też właśnie jedną z cech charakterystycznych dubu. Jest taki twórca muzyki z Nowej Zelandii o ksywce Grouch, który stworzył własny podstyl będący wyeksponowaniem basów do granic możliwości percepcji słuchacza, czyli do pogranicza grania mu na nerwach ;)

Grouch - Indifference: https://www.youtube.com/watch?...
A tu jest to coś w stylu chyba minimal techno zremiksowane do stylu dub linkowanego wyżej (tempo, beat): https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

25-09-2018 [23:01] - Ryszard Surmacz | Link:

Jest Pan bardzo inteligentnym człowiekiem. Potrafi też Pan wychwycić niuanse, które potem trzeba rozbudować. Tak tu trafił Pan w samo sedno. Chcąc brać lekcje muzyki, myślałem właśnie o podstawach, o teorii muzyki i jej rozpoznawalności pod względem stylów. Umiejętność tego typu pozwala na dość swobodne poruszanie się po jej przestrzeni i pozwala zapamiętywać szczegóły, które staja się rozpoznawalne i zrozumiałe. Właśnie od tej strony chciałem dojść do sedna i wyobrażam sobie, że jest to doga na skróty. Czy mi się uda - nie wiem ponieważ jestem takim rozpędzonym biegnącym jak gryzoń po wewnętrznej stronie bębna i ani ja nie mogę, ani nikt inny bębna nie chce zatrzymać. 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [13:58] - Ryszard Surmacz | Link:

@Marek1taki
Przez długie lata nie uczono o drugiej bitwie nad Niemnem w 1920 r., o powstaniu we Lwowie, Wilnie. Gdy w 1981 r. przyjechałem do Lublina, ze zdumieniem obserwowałem zdziwienie mojego kolegi (inż.), gdy przekonał się, że Katyń to nie Niemcy, lecz Ruscy. My do dziś dnia nie zdajemy sobie sprawy z tego jak do tej pory jesteśmy zmanipulowani przez PRL. Dotyczy to nawet tych, co urodzili się po jego rozpadzie. A może zwłaszcza. Broszurę o walkach w Grodnie dostałem od prof. Dobrońskiego ok. 1990 r. Wiedziałem, ale nie znałem szczegółów. Wyszła oficjalnie. 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

23-09-2018 [11:03] - rolnik z mazur | Link:

Dokładnie jakie społeczeństwo takie państwo. Bo niby skąd mają się brać te elity, no chyba że z państwa położonego w Palestynie. A CPK jest potrzebne do nowej operacji most. Pzdr

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [14:07] - Ryszard Surmacz | Link:

@ rolnik z mazur
No tak.

Obrazek użytkownika Ptr

23-09-2018 [11:40] - Ptr | Link:

Polska. 
Starożytne wspólnoty plemienne wspólnego języka i obszaru Europy Wschodniej doświadczały wzajemnych najazdów sąsiedzkich, ale też poważnych najazdów i ucisku w tym wikińskich i mongolskich. Chrześcijaństwo przez 400 lat ukształtowało wiodące królestwa dla tego obszaru, Czechy, Polskę, Węgry, które wkrótce stały się jednym z centrów cywilizacji europejskiej. Królestwa Zachodniej Europy popierały chrystianizację mieczem terenów basenu Morza Bałtyckiego i północnej Rusi. ( Historia pokazała , że najwieksze zagrożenie cywilizacyjne przyszło od strony basenu Morza Czarnego.) Polska mogła poprzeć inwazje Zakonów na Żmudż i Litwę. Ale Polska wybrała wariant pokojowej tolerancji. Szerzenia cywilizacji siłą kultury.  Stworzyła chrześcijańską federację "ziem" ,które po słowiańsku przyjęły nowoczesne rozwiązania parlamentarne, wolności obywatelskie, spójność państwa utrzymywaną zasadą solidarności. (Ulepszoną wersją takiego modelu sa Stany Zjednoczone.  Maja też lepsze położenie geograficzne) Państwo to działało przez 250 lat po czym zostało poddane wyjątkowo silnym napięciom wynikającym z rewolucji protestanckiej , separatyzmów religijno-narodowych, a z drugiej strony z imperializmu rosyjskiego na bazie prawosławia. Chrześcijaństwo i cywilizacja zajaśniały , po czym były już tylko niszczone , wyniszczane przez 300 lat. I właśnie w tej  walce jesteśmy od ponad 300 lat, bo wiemy ,że współczesne alterantywy kulturowe , obce , sa dla nas za słabe.
 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [14:13] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Ptr (11,40)
Gdyby tak dało się wdrukować to, co Pan tu pisze, w umysły Polaków, mielibyśmy krótszą i o wiele łatwiejszą drogę do siebie samych. Wszedł też Pan w drugą część mojego artykułu. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Goral Supreme

23-09-2018 [17:15] - Goral Supreme | Link:

Brzydze sie do szpiku kosci totalnie skorumpowana Republic of  Żerowiskostan..
Żerowiskostan administrowany przez roznej masci Satrapie..Jestesmy niewolnikami na wlasne zyczenie bowiem brakuje nam Odwagi aby zmienic ta rzeczywistosc....
 Rzady Satrapi wsparte sa na sile palkarzy-kanali..Wystarczy pogonic palkarzy-kanalie i bedzie mozna,bezposrednio  dobrac sie do skory Satrapiom..
Paly debowe w naszych rekach i kryterium uliczne jest jedyna droga to odzyskania podmiotowosci,Wolnosci  i Suwerennosci..
Cale to tutaj obecne "intelektualizowanie" niczego nie zmieni i jest wyrazem wlasnej bezsilnosci i jej skutkow ..Wyplywa z braku osobistej odwagi i determinacji .Jestesmy Tchorzami Moralnymi i Hipokrytami..
Klasyk mial racje stwierdzajac ,ze "jezeli cie nie stac oddac krew za wlasna Wolnosc ,to na ta Wolnosc nie zaslugujesz"..
Wiec paly do reki..Sa chetni ?
 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [17:33] - Ryszard Surmacz | Link:

Pan tak krytykujący powstania, sam nawołuje do powstania, i to jeszcze z pałami w reku? Nie wie Pan, że każda ruchawka w Polsce jest jeszcze nie przeciwko rodzimym patologiom, lecz przeciwko całemu światu? 

Obrazek użytkownika Goral Supreme

23-09-2018 [19:12] - Goral Supreme | Link:

...'Pan tak krytykujący powstania, sam nawołuje do powstania,"
Panie Ryszardzie..Chce pan rzeczowej polemiki to prosze nie wkladac wlasnych slow w moje usta..NIGDY nie dyskutowalem tutaj o Powstaniach.Wyrazilem 1 raz opinie o Powstaniu Warszawskim i przy niej stoje.
..."każda ruchawka w Polsce jest jeszcze nie przeciwko rodzimym patologiom, lecz przeciwko całemu światu?"...
Dlatego panie Ryszardzie pisze o indywidualnym Tchorzostwie i braku Odwagi moralnej...Orban kieruje sie Odwaga .... ktora jemu i Wegrom niezle sluza..
Verum qualis est in mundo....bowiem Prawda jest zrodlem Odwagi..
"Strach ma wielkie oczy'..a pan boi sie wlasnego cienia..Stad te panskie opowiadania i banialuki o "Elitach" II RP.Tak jest bezpiecznie..Nikomu sie pan nie narazi..
Panskie intelelektualne konfabulacje i teoretyczne konstrukty maja sie tak do rzeczywistosci w Zyrowiskostanie jak ja do bycia Eskimosem...
Polityka jest Dynamiczna i zmienia sie nieustannie..Normy,koncepcje,alianse polityczne etc.etc  NIGDY nie nosily znamion Constant..
Panta rei panie Ryszardzie...panta rei..
Pan jest historyczna skamielina..Zyje pan konstruktem myslowym,pojeciowym,politycznym z lat 1920-1930 ubieglego wieku.
Swiat sie zmienil panie Ryszardzie... prosze zechciec to zobaczyc...Jedno sie nie zmienilo..Odwaga,poswiecenie  i determinacja prowadzi do Wolnosci  indywidualnej, zas ta do zbiorowej Suwerennosci.. ...Strach ,duchowy Nihilizm prowadzi do Tchorzostwa i relatywizmu Moralnego..A te sa prosta droga do Samozniewolenia..
Tak ..paly debowe w rece aby pogonic palkarzy-kanalie ,ktorych to Satrapia stoi w obronie Ukladu ktory Zniewala nas i nasze aspiracje na bycie Wolnym i Suwerenem we wlasnym panstwie..Uklad ktorego sila bazuje na Strachu i nim sie zywi..Panskie tchorzostwo i innych go utrwala i wzmacnia..Eliminujac Strach ,Uklad runie..Na tym polegala Sila Slidarnosci..Przestalismy sie Ich i ich palkarzy-kanali bac.....c.b.d.u
Z wyrazami Sympati M.

..."Największa rzecz, swego strachu mur obalić,
Odpadnie stu, lecz następni pójdą dalej....
Sam możesz wybierać los, szczytów, szczytów szlak,
Sam możesz wybierać los, zrozum to, wejdź na szczyt! "...

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-09-2018 [21:35] - Ryszard Surmacz | Link:

W Biblii pisze, że na początku było słowo. Świat tylko w swojej części się zmienia, reszta jest ruchem stałym i podtrzymującym życie. Stale zmienia s
ię natomiast człowiek, ale tylko w części, która potem i tak podlega korekcie zwrotnej. Słońce świeci stale, rzeki płyną stale, jeziora są, człowiek ma układ trawienny i musi jeść - stale i musi wydalać też na okrągło, rodzi się i umiera stale itd. Zmienna jest myśl, która zwykle prowadzi na manowce. Cała rzecz polega na wyciągnięciu stałych wniosków w owej zmienności.
Szanowny Panie, zarzuca mi Pan jakieś tchórzostwo. Bo co, nie chcę wziąć pały i lać? Ale kogo lub co? Niech Pan wymieni swoje bohaterskie czyny, albo przynajmniej jakąś pracę intelektualną i wówczas zobaczymy czy wyjdzie z nich Goral Supreme, czy coś innego. Tylko proszę konkretnie, bo inaczej straci Pan kontakt.
To już kolejny podobny taki Pański wpis. Zdaje się, że ma Pan problemy z utrzymaniem równowagi.

Obrazek użytkownika Goral Supreme

23-09-2018 [22:53] - Goral Supreme | Link:

...."Zdaje się, że ma Pan problemy z utrzymaniem równowagi "
Hmmmm..Tylko na taki rodzaj odwagi pana stac ?
Mam w 4 literach panski blog i panskie osady...Niewiele pan rozumie ...Bezczelnosc a'la Sanacja mnie nie wzrusza...
Pisz pan bzdety jakie pan chcesz..Nie zgadzam sie z panskim szerzeniem  intelektualnego Nihilizmu i napuszonych pobozno-zyczeniowych  konstypacjacji  dotyczacych Polski...Panski i moj czas to cieple kapcie..Niczego nowego pan nie wymysli skoro nie udalo sie to panu zrobic przez te ostanie  70 lat
..."Cała rzecz polega na wyciągnięciu stałych wniosków w owej zmienności."...Kolejne puste mielenie jezorem.....kolejne slowne Sofizmy..
Nie ma "stalych wnioskow"..Empirycznie i Metafizycznie bowiem wszystko to co nas dotyczy to Nada de Turbe....
Nada te turbe, nada te espante, quien a dios tiene nada le falta Nada te turbe, nada te espante solo Dios basta
 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-09-2018 [11:32] - Ryszard Surmacz | Link:

No i co? Widzę, że ani Goral, ani supreme. Dorobek...

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

23-09-2018 [22:56] - wielkopolskizdzichu | Link:

Ależ my mamy swoje mity które doskonale funkcjonują i stanowią podłoże ideologiczne do budowy jedności Narodu
Przedmurze chrześcijaństwa,
Misja rechrześcijańska Europy,
Za wolność Waszą i Naszą,
Polska Mesjaszem Narodów,
Polska Narodem Wybranym, 
Polska Chrystusem Narodów,
Polska Królestwo Matki Boskiej
Polska Kraj który Dał Światu Widelec.
Mało tego?

A całkiem niedawno z ust Pana Premiera dowiedziałem się, że Polanie to byli oracze.
Ja cały czas myślałem że to jedno z najbardziej łupieżczych i ekspansywnych plemion ówczesnej środkowej Europy, a tu się okazuje, że nie, że wprost przeciwnie.  
Wynika z tego że uzbrojenie pozwalające na podporządkowanie sobie sąsiadów i zahamowanie ekspansji innych - Połabian, Wielitów, Obodrzyców, Ranów, Morawian kupiliśmy za zboże pomimo tego że produkcja ówczesnej broni  na zachód, południe  i na wschód funkcjonowała jednocześnie z gospodarką rolną stającą na znacznie wyższym poziomie niż w okolicach Giecza, Gniezna i Lednicy.
 

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-09-2018 [11:16] - Ryszard Surmacz | Link:

Panie Zdzisiu, ta pikielhauba tak Panu wrosła w głowę, że Pana z nią pochowają. I nie wiem co to będzie na sądzie Bożym.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-09-2018 [20:53] - Imć Waszeć | Link:

Abstrahując od muzyki dubstep, tak mi się jakoś skojarzyły niektóre z linkowanych utworów z pewnym sportem ekstremalnym. Słyszał Pan może pojęcie wingsuit? Tu jest kilka filmików:

1) https://www.youtube.com/watch?...
2) Czym można się bawić w Dubaju: https://www.youtube.com/watch?...
3) Tu z podkładem muzycznym w wiadomym stylu: https://www.youtube.com/watch?...

No i już wiemy za czym są te tęsknoty :)

Współczesne wojska desantowe nie potrzebują środków przenoszenia w bezpośrednie sąsiedztwo celów. Mogą być zrzucone kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kilometrów wcześniej. To widać na filmie 4, gdzie jest skok z 4 kilometrów. Taka analiza.

4) https://www.youtube.com/watch?...
5) I jeszcze skok z orbity. Facet niemal osiąga prędkość jednego macha 1225 km/h, oczywiście gdyby tam było powietrze: https://www.youtube.com/watch?...

Myślę, że problem powrotów kosmonautów ze stacji kosmicznych został już rozwiązany ;)

No to odmeldowuję się.  o/
7 hour female vocal Dubstep: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-09-2018 [22:08] - Ryszard Surmacz | Link:

Tak, wszystkie filmy robią niesamowite wrażenie. Kiedyś oglądałem film na temat latających... chyba facetów. To było to samo. Pamiętam jaką frajdę robiło zjeżdżanie na linie ze skałek wysokości 30-40 metrów, albo zbieganie z wysokich wydm. Skok z orbity, coś dotychczas niewyobrażalnego. Człowiek pokonał kolejną barierę w podboju przestrzeni i własnych możliwości. A ostatni dupstepik ma już długość spadania człowieka z księżyca - poślizgiem lub galopkiem po orbitach, których nie odkryliśmy dotąd. Niesamowite!!

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

24-09-2018 [22:44] - Imć Waszeć | Link:

Prawda, że dubstep idealnie pasuje do wingsuitów? :))
Widoki z tych kamerek są fantastyczne. Kiedyś w Czechach chodziłem po skałkach bez ubezpieczenia. To był region Karlowych Varów. To jest fantastyczna przygoda, a adrenalina aż w człowieku kipi. Jakby któryś koleś z tym wingsuitem przyziemił, czyli zaliczył glebę, to nawet by nie poczuł uderzenia. Ocknąłby się przez Świętym Piotrem i zastanawiał, kto mu zabrał wiatr i skrzydła ;) Kiedyś jeden koleś, wojskowy, chciał mnie zabrać na spadochrony, bo nie wierzył, że skoczę. Niestety wcześniej się był zapił na śmierć (nie wyszła operacja zmniejszania żołądka). Cześć jego pamięci! :]

Tu jest niezły filmik: https://www.youtube.com/watch?...
A do tego odpowiednia, bardziej pasująca muzyka. Takie męskie granie ;) - Aggressive Music Mix | Electronicore, Metalstep, Industrial: https://www.youtube.com/watch?...