Alleluja! Chrystus z martwych wstał. Jest!


"Alleluja" - biją dzwony –
niech będzie Chrystus pochwalony !
Znów się wydarzył cud Zmartwychwstania
i cały Świat Panu w pokorze się kłania.
Niech z Nim z martwych wstaną Wasze nadzieje,
Niechaj Wam wszystkim szczęśliwie się dzieje.
(contessa, 2006)

Szanowni Państwo!
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wam wszystkim!
Niech Zmartwychwstały Chrystus, nasz Król i Matka Jego Królowa Polski Maryja otaczają Polskę i Was swymi łaskami i opieką. Niech czuwają nad Waszym zdrowiem, nad Waszymi Rodzinami i Bliskimi i nad pomyślnością Waszej codzienności i zamiarów na przyszłość. 
Szczęść Boże!
contessa