29 lat temu ostatnie sowieckie bandy opuściły Polske

29 lat temu ostatnie jednostki sowieckie opuściły Polskę...zostawili u nas świetnie rozwiniętą agenturę która działa w Polsce do dziś.

Dopiero 28 października 1992 roku ostatnie jednostki bojowe armii rosyjskiej opuściły Polskę po 48 latach okupacji Polski. Armia Czerwona przetrwała na ziemiach polskich rozpad ZSRR, powstanie Rosji i wynikającą z tego zmianę nazwy. W Polsce została rozbudowana siatka rosyjskiej agentury, w tym i agentury wywiadu wojskowego GRU. Rosyjska armia pozostawiła po sobie ruiny i ogromne zniszczenia ekologiczne w miejscach gdzie stacjonowała

Komunistyczna powojenna okupacja Polski dziełem Rosjan

W 1944 ZSRR ponownie zajęła tereny polskie i rozpoczyna kolejną eksterminację polskich patriotów. Sowieci utworzyli ze swoich agentów władze “Polski” ludowej, które mają im umożliwić skuteczną okupację ziem polskich, eksterminacje polskich patriotów, i rabunek polskiej gospodarki przez najbliższe 45 lat. W 1944 roku armia sowiecka aresztował 30.000 żołnierzy AK, przeprowadziła masowe aresztowania i deportacje Polaków w głąb Rosji sowieckiej (czyli w większości ich zamordowała)

                   

Powołane w 1944 roku władze „Polski” ludowej były tylko namiestnikami Rosji sowieckiej na ziemiach polskich — a nie suwerennymi władzami Polski i reprezentantami Polaków. Namiestnicy Rosji sowieckiej w Polsce (w dużej części z woli Rosjan Żydzi) nie mieli poparcia społecznego, byli tylko dekoracją utrzymywaną przez Armię Czerwoną w okupowanej Polsce. Sowiecka kolonia zwana „Polską” ludową była nie demokratyczną totalitarną tyranią, której celem była eksterminacja polskich patriotów

Sowieci powołali do życia polskojęzyczną bezpiekę, która zajmowała się terroryzowaniem, torturowaniem i mordowaniem polskich patriotów – władze komunistycznej bezpieki były z woli Rosjan zdominowane przez Żydów. Wydatki komunistów na aparat terroru i propagandy pochłaniały dużą część budżetu państwa. Komunistyczni okupanci zbudowali gigantyczny aparat tajnych współpracowników aparatu terroru. Sowieccy kolaboranci narzucili Polakom przepisy wzorowane na sowieckich, karali śmiercią za posiadanie niekomunistycznych poglądów. Komuniści wsadzali do więzień Polaków pod byle pretekstem (spóźnienie do pracy, opowiadanie politycznych dowcipów). Na tyranii sowieckich kolaborantów zyskał tylko lumpenproletariat, który awansował do roli klasy pasożytniczej w „Polsce”.
W walkach z komunistyczną okupacją zginęło 200.000 żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Kadry dowodzenia w komunistycznym polskojęzycznym wojsku i bezpiece składały się z obywateli sowieckich i Żydów.

Rosja po wojnie pasożytowała na Polsce
Sowieccy okupanci rabunkowo eksploatowali „Polskę” ludową, najlepszym tego przykładem było „kupowanie” przez sowietów polskiego węgla za 10% jego ceny na rynkach światowych (podobnie wyglądał cały „handel” ze wschodem). Polityka gospodarcza prowadzona przez kolaborantów Rosji Sowieckiej wyniszczała gospodarczo Polskę, Polacy nie mieli dostępu do artykułów niezbędnych do życia. Sowieci nie dopuścili, by Polska skorzystała z pomocy amerykańskiej po II wojnie światowej.
Rosja sowiecka w „Polsce” ludowej zlikwidowała demokracje i wolne wybory. Kolaboranci Rosji sowieckiej wprowadzili cenzurę i niszczyli polską kulturę. Rosjanie pozbawili Polaków praw i wolności, skazali na życie w nędzy, a tych, którzy się buntowali, polecili mordować.

Komunistyczne prześladowanie Kościoła katolickiego
Jedyną zorganizowaną opozycją wobec komunistycznej okupacji był Kościół Katolicki. Było to powodem prześladowania Kościoła. Kolaboranci Rosji sowieckiej rozbijali jedność Kościoła, wspierając organizacje i czasopisma propagujące herezje, laicyzowali dzieci i młodzież (uniemożliwiając naukę religii i uczestnictwo w mszach świętych). „W latach 1945-1956 w komunistycznych więzieniach przebywało ponad 1000 kapłanów, t.j. ok. 10% wszystkich księży”. Bezpieka i milicja zamordowały wielu księży. W 1953 aresztowano prymasa Polski. W 1954 zamknięto 300 żeńskich domów zakonnych na ziemiach zachodnich, większość zakonnic skierowano do obozów pracy.

Polskę przez 48 lat okupowały oddziały armii sowieckiej
Od 1944 do 1991 roku na terenie Polskim stacjonowało 100.000 sowietów (pod koniec wojny 1.500.000). Czerwonoarmiści mordowali, okradali, gwałcili, rekwirowali pasze, żywność, urządzenia i paliwa. Po II wojnie światowej wywozili z Polski całe zakłady przemysłowe.
W ludowej „Polsce” było 170 baz Armii Czerwonej (w tym trzy z bronią jądrową). Sowieci chcieli wykorzystać Ludowe Wojsko „Polskie” do agresji na Europę Zachodnią. Żołnierze LWP mieli walczyć na terenach skażonych uderzeniem jądrowym. Sowieci wykorzystali jednostki LWP w agresji na Czechosłowację w 1968 roku.
Od 1991 do 1993 roku z III RP wycofano 100.000 żołnierzy i pracowników cywilnych, 201 samolotów, 85 śmigłowców, 599 czołgów, 1028 wozów bojowych, 354 działa wielkokalibrowe, 20 wyrzutni rakiet z głowicami jądrowymi.
Przez cały okres komunistycznej okupacji kolaboranci Rosji sowieckiej wysłali wojsko i milicję do krwawego pacyfikowania niepokojów społecznych. Polacy byli mordowani w 1956, 1968, 1970, 1976, 1981 przez siepaczy kolaborantów Rosji sowieckiej. W 1989 przed demokratyzacją systemu kolaboranci Rosji sowieckiej rozkradli majątek narodowy należący do Polaków.
Konsekwencją komunistycznej okupacji zniszczenie Polski
Komunistyczna okupacja zdemoralizowała Polaków, nie pozwoliła na rozwój polskiej gospodarki, nauki i kultury, spauperyzowała ludzi uczciwych i przyzwoitych, zapewniła majątki i dominacje szujom. Dziedzictwo komunistycznej okupacji ukształtowało patologiczną rzeczywistość społeczno-gospodarczą III RP, zapewniło realna władze spadkobiercom kolaborantów Rosji sowieckiej.
Przez dekady komunistycznej okupacji Polski Armia Czerwona była podstawą komunistycznej tyrani. Bez obecności Rosjan komunistyczny okupant by nie przetrwał – nie miał poparcia społecznego. Dodatkowo rosyjscy żołnierze dokonywali sadystycznych zbrodni na Polakach.

Masowe gwałty dziełem żołnierzy Armii Czerwonej
Żołnierze Armii Czerwonej dokonywali masowych gwałtów na kobietach, które znajdowały się na terenach zajmowanych przez nich w czasie II wojny światowej (w tym na Polkach, więźniarkach obozów koncentracyjnych i robotnicach przymusowych, przedstawicielkach innych narodów w tym i więzionych w obozach koncentracyjnych Rosjankach).
O sadyzmie Rosjan niech świadczy to, że „żydowskie więźniarki z Ravensbrück, najbardziej wyniszczone, kobiety ważące około 30 kg, uważały, że ich wygląd będzie najlepszą obroną przed sowieckimi żołnierzami. Mimo to część z nich nie uniknęła gwałtów”.
Na terenach zajętych Niemiec, gdzie sowieci wymordowali 400.000 bezbronnych cywili (w tym dzieci i kobiet), przed śmiercią kobiety były przez sowietów brutalnie gwałcone. Kiedy sowieci gwałcili matki, próbujące jej ratować dzieci, były natychmiast mordowane, Sowieci zabijali ofiary w okrutny sposób: przybijano je żywcem do drzwi, przybijano ofiarom języki do stołów, czołgi zgniatały na miazgę żywych ludzi, ofiarom obcinano części ciał, kobietom w waginy sowieci wbijali butelki.
To, że gwałty dokonywane przez sowietów miały miejsce na ziemiach niemieckich nie oznaczało, że ofiarami zbrodni sowietów padały tylko Niemki. Sowieci gwałcili, rabowali i mordowali, także Polki wywiezione na roboty do Niemiec i Polki więźniarki niemieckich obozów koncentracyjnych.
Sowiecka metoda rozminowywania polegała przepędzaniu przez pola minowe grup dzieci (które ginąc, wysadzały miny).
Masowy rabunek, dokonywany przez sowietów, wszystkiego (od zwierząt, poprzez prywatne mienie ruchome, aż do fabryk) miał miejsce nie tylko w Niemczech, ale także na ziemiach zachodnich Polski.

Tysiące zgwałconych Polek

Również na ziemiach odzyskanych, zachodnich i północnych, zamieszkałych przez rdzenną ludność polską, sowiecki dokonali gwałtów na prawie wszystkich Polkach. Rosjanie gwałcili wszystkie kobiety, od kilkuletnich dziewczynek do umierających staruszek. Kobiety były gwałcone wiele razy, często gwałtów zbiorowych dokonywało nawet do kilkudziesięciu sowieckich żołnierzy. Gwałcili sowieccy żołnierze stacjonujący na ziemiach polskich i ci powracający do ZSRR.
Dokonywane przez Rosjan gwałty na Polkach były publiczne, powszechne, ofiary były okradane i w sadystyczny sposób mordowane. Rosjanie często w sadystyczny sposób kaleczyli swoje ofiary, odgryzali części ciała i wydłubywali oczy. Często sowieci dokonywali gwałtów na bardzo małych dziewczynkach. Polacy stający w obronie ofiar byli natychmiast zabijani. Zbrodni sowieccy sołdaci dokonywali za zgoda swoich przełożonych. Ofiarami gwałtów padło kilkaset tysięcy Polek, nie dosyć, że były zgwałcone, to jeszcze w wyniku gwałtów miały kłopoty emocjonalne, cierpiały na choroby weneryczne i z powodu kalectwa wynikającego z ran zadanych w czasie gwałtów.

https://medianarodowe.com/2021/10/28/29-lat-temu-ostatnie-jednostki-bojowe-armii-rosyjskiej-opuscily-polske-historia/

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

28-10-2021 [19:25] - Jabe | Link:

W tym rzecz, że historia ostatnich dekad dobitnie pokazuje, że to nie Rosja ma najbardziej wpływową agenturę w naszym kraju.

Obrazek użytkownika J z L

28-10-2021 [20:03] - J z L | Link:

Jabe
masz rację
​najbardziej wpływowi są twoi bracia ze Wzgórz Golan

Obrazek użytkownika Ryan

28-10-2021 [21:43] - Ryan | Link:

Mało brakowało by nie wyjechali  gdyby nie sprzeciw gabinetu premiera Olszewskiego to kochane kacapki zagościłyby u nas znacznie dłużej w tych proponowanych wtedy przez Wałęsę polsko radzieckich spółek joint-venture, które miały operować z dawnych sovieckich  baz

Obrazek użytkownika Pers

28-10-2021 [19:31] - Pers | Link:

ŁoŁ...
Ale dałeś ostro do pieca!
Husky i troleusz będą z ciebie dumni :))))))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-10-2021 [20:50] - Tezeusz | Link:

No Persik wkrótce to my z tobą zatańczymy w Scierwoneonie po zmianie mozliwosci komentarzy. Zostaniesz bez futra hahahaha.
Zrobimy tobie bagno jak ty to robisz na NB. Co do agentury zapraszam do internetu tam jest o tobie i twoich sowieckich upodobaniach full. Mogę przypomnieć. A w twoich  komentarzach co do  Rządu RP to już co najmniej prokuratura.

A to :
"Mikker 19:55:44
Franciszek nie jest żadnym "papieżem".
To antypapież, sługa szatana.
nadużycie link skomentuj
Jarek Ruszkiewicz SL 17.10.2021 20:10:01"

Jak ciebie nazwać ? obrażasz ludzi wierzących -  moze musisz się jednak leczyć u psychiatry.
 

Obrazek użytkownika Pers

28-10-2021 [19:56] - Pers | Link:

@troleusz
//No Persik wkrótce to my z tobą zatańczymy w Scierwoneonie po zmianie mozliwosci komentarzy.
Zrobimy tobie bagno//
https://image.freepik.com/darm...

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-10-2021 [21:01] - Tezeusz | Link:

To co Persik materiał jak obrażasz chrześcijan i w internet chcesz ? 

Obrazek użytkownika Ryan

28-10-2021 [19:47] - Ryan | Link:

Słuchaj bękarcie sowiecki
WYPAD stąd
​I nie spamuj łajzo

Obrazek użytkownika Pers

28-10-2021 [19:52] - Pers | Link:

@ryanek
//Słuchaj bękarcie sowiecki
WYPAD stąd//
Jesteś wielki!
Szkoda, że dopiero teraz zostałeś "blogerem".
Wiele można się od ciebie nauczyć.

Obrazek użytkownika Ryan

28-10-2021 [21:08] - Ryan | Link:

Uczylem sie od ciebie

Obrazek użytkownika Tezeusz

28-10-2021 [21:22] - Tezeusz | Link:

"Zrobią natychmiast ściek, to jest jasne jak słońce. NEon stanie się następnym Onetem.
Tutaj popełniliście ogromny błąd.
nadużycie link skomentuj
Jarek Ruszkiewicz SL 28.10.2021 14:27:54"

Walisz w gacie ze strachu i słusznie. !Zrobimy uczymy się od ciebie .

Obrazek użytkownika J z L

28-10-2021 [20:05] - J z L | Link:

Ryan
Uważaj na tego listonosza bo gotów jest skopiować ten wpis i zamieścić na Szambie24r.u
Robił to wielokrotnie

Obrazek użytkownika Ryan

28-10-2021 [20:18] - Ryan | Link:

Zastanawiam się czy powiedzieć Ruszkiewiczowi że jest gamoniem, czy zostawić go w tej nieświadomości?

Obrazek użytkownika Maverick

28-10-2021 [20:06] - Maverick | Link:

Wy sowieciarze nigdy nie jesteście się w stanie zamaskować, brak zrozumienia historii i nie znanie tej prawdziwej powoduje spadek IQ u was poniżej poziomu krytycznego. Teraz komunizm idzie z USA, a wy 200 lat za murzynami. Komunizm to był rzydziański eksperyment na Słowianach a nie jakiś tam sowiecki.
Polaków mordowali rzydziańsccy enkawudziści od Katynia do roku 63. Moja rodzina się ukrywała przed nimi aż do roku 67.
Nie wiecie kto to był brat Michnika, Światło, Berman, Salamon, (ten przesłuchiwał mojego tatę za przynależność do NSZ, ale tato wybierał się i nie zmusił go do przyznania się.
Rzydziany już po zakończonej II wojnie światowej zamordowali lub wywieźli na Syberię 1 800 000 ludzi, a nie 60 000 jak podaje fałszywy IPN. Nie wspomnę o ojcu Kwaśniewskiego i 500 000 im podobnych co wykonywali zlecenia rzydziańskiego NKWD i Berii. Nie żaden Stalin nas prześladował, ale Churchill i Kaganowicz czyli rzydzian z Gruzji.
Kto teraz wciska wam Lucyferiadę w szczepionkach aby odebrać wam duszę. Zastanówcie się sowieciarze i wasale Lucyfera.

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

28-10-2021 [22:05] - Ula Ujejska | Link:

Maverick
Zaraz, właściwie to nazywasz się Mirosław Jan Wiechowski vel "Gajowy Marucha". Wstydzisz się swojego nazwiska? Wcale się nie dziwię. Takie łotry to tylko na ścierwoneonie mogą się produkować, ale wszędzie muszą się ukrywać za maską. TUTAJ  jest o tobie więcej szczegółów wraz z twoją fotką.

Obrazek użytkownika Maverick

28-10-2021 [19:56] - Maverick | Link:

Okupacja Polski dopiero się zaczyna bo trockiści używają USA do narzucenia komunizmu genderem, pederastami czy innymi zboczkami bo jest teraz nowa wojna na białych i na kulturę łacińską.  Ci co zaprosili wojska USA i NATO to są prawdziwi zdrajcy, Bo NATO jest nowy zakon krzyżacki, który tym razem zaprowadzi już tak modny na zachodzie lucyferianizm.
Celem zniszczenie oczywiście państw narodowych, aby uśpić ludzi podają im lucyferiadę zawartą w szczepionkach.

Brak dekomunizacji do tego doprowadził bo w Polsce nie ma konserwatyzmu, ludzie są doktrynowami poprzez podstawianych espertów, a ci co wasali się Moskwie przeszłi na garnuszek Niemiecki, Izraela czy Uni. To są prawdziwi bandyci teraz i zdrajcy.
 

Obrazek użytkownika J z L

28-10-2021 [20:00] - J z L | Link:

28 października 1992 to dzień w którym cała rodzina pam..persa nie zmieściła się do ostatniego wagonu

Obrazek użytkownika Maverick

28-10-2021 [20:25] - Maverick | Link:

Sovieciarze trockistowscy udający Polaków, mówię wam z pierwszej ręki że kraj któremu się wasalicie upada i szerzy komunizm i nie jest to Rosja ale USA.
Bezdomni to nie tylko już domena Kaliforni i NY, ale w Teksasie coraz więcej bezdomnych, dochodzi do tego że emigranci z Wenezueli, El Salwadoru czy Gwatemali co chcieli się przedostać do USA zawracają i mówią u nas przynajmniej sklepy są pełne.

Obrazek użytkownika Ryan

28-10-2021 [21:11] - Ryan | Link:

Maverick
Sovieciarzu zza Buga
Nie spamuj

Obrazek użytkownika Maverick

28-10-2021 [20:30] - Maverick | Link:

posłuchajcie sobie lewacy jeżeli znacie języki:
https://www.brighteon.com/0b12...

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

28-10-2021 [22:11] - Ula Ujejska | Link:

Józku
Gajowy Marucha zdążył i zaraz tu na NB się usadowił. Ja kilka lat temu pisałam o tym Januszowi i Cysewskiemu

Obrazek użytkownika J z L

28-10-2021 [21:24] - J z L | Link:

Tytuł wpisu powinien brzmiec tak
29 lat temu dla Polski skończyła się II WS"
Ostatnie wojska okupacyjne opuściły terytorium naszego kraju.

ps.
pozostały natomiast ich bękarty vide Pies na Trolle

Obrazek użytkownika Kaczysta

29-10-2021 [13:31] - Kaczysta | Link:

Brawo Husky!!!!

Ma kapitalny węch ten rasowy bloger.Zamiesił ten wpis na Wykop-ie i efekt jest następujący
Wpis dodany 18 godz. temu dostaje 640 pozytywnych ocen przy 6.8 tys. wyświetleń
Piękna promocja portalu Nasze Blogi i blogera Ryana
Dzięki psiaku
Dzięki

Obrazek użytkownika Ryan

29-10-2021 [17:26] - Ryan | Link:

Z blogerem Husky utrzymuje stały kontakt.Już wczoraj Mu podziękowałem.
Przez całe lata razem na ścierwoszambie radziliśmy sobie wspaniale z sowieckimi bękartami.On ich mieszał z błotem co dnia.
Do dziś na widok Jego nicka dostają sraczki.Nawet maść na ból dupy im nie pomaga.
Jeśli chodzi o wpis na Wykop.pl to obecnie jest tam ponad 700 plusów,7300 odsłon i blisko 150 komentarzy
Raz jeszcze więc i tu dziękuję blogerowi Husky
Wspaniała postawa

Obrazek użytkownika Pers

29-10-2021 [18:06] - Pers | Link:

@ryanek
I z czego tak się cieszysz?
Przecież to napisał Janek Bodakowski, nie ty.
Następnym razem wklej kawałek z Hemingwaya, sukces murowany :)))))

Obrazek użytkownika Ryan

29-10-2021 [19:19] - Ryan | Link:

Jak ciebie wkleję to będą miliony
Much oczywiście
​Bo muchy się nigdy nie mylą z gównem

Obrazek użytkownika Pers

29-10-2021 [19:29] - Pers | Link:

@ryanek
//Jak ciebie wkleję to będą miliony
Much oczywiście
​Bo muchy się nigdy nie mylą z gównem//

Wiem, że z takim "blogerem" jak ty nie mogę się równać ale z tym "gównem" to bym nie przesadzał...
Żebyś jednak wiedział, że nie jestem taki ostatni ciul to prześlę ci mailem (przez admina) pdf ostatniego numeru Głosu (taka polonijna gazeta wychodząca w Toronto). Nie znajdziesz w necie bo jest płatne.
Tam na pierwszej stronie gazety na pierwszej pozycji jest mój artykuł.
Wiem, że jakaś polonijna gazeta, która wychodzi już z 70 lat to nie Wykop ale zawsze coś... :))))))

Obrazek użytkownika J z L

29-10-2021 [19:58] - J z L | Link:

ryan

To nie tylko zaoranie,to klasyczny strzał z liścia 
pam..pers zmienia właśnie pampersa

Obrazek użytkownika Paweł_Urbański

31-10-2021 [01:30] - Paweł_Urbański | Link:

W dniu 18 września 1993 r. ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego Dworca Wschodniego do Federacji Rosyjskiej. 
Z tą chwilą rozpoczął się okres niepodległości Polski, który trwał kilkanaście godzin, bo rano następnego dnia pojawiła się amerykańska delegacja reprezentująca NATO.