Jak zmanipulowano wybory 2007 roku (Przypominamy afery PO)

W ramach akcji Przypominamy Afery PO
 

Autorem poniższego tekstu jest Rewizor (Jacek Maziarski)
Zgodnie z jego wolą (wyrażoną w ostatnich zdaniach) trzeba ten tekst rozpowszechniać !

Fundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu działających w Polsce.


W minionych kilkunastu latach silnie oddziaływała na polskich polityków, przyczyniając się pośrednio do powstania III Rzeczypospolitej w jej obecnym półkolonialnym kształcie. Określenie to nie jest przesadą, jeśli wziąć pod uwagę kolosalne zaangażowanie niemieckiego kapitału w polskiej bankowości, w biznesie i mediach.
Fundacja Konrada Adenauera nie lubi jawności – najchętniej działa zakulisowo i w cieniu. Na stronie internetowej FKA http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html daremnie szukać wymaganych przez prawo informacji o jej władzach, personelu i Polakach współpracujących z tą instytucją. Nie ma też informacji, ile pieniędzy wydaje rocznie FKA , co właściwie finansuje i jakie są jej związki z prominentami polskiego życia publicznego. Jedyną informacją jest wykaz kilkunastu instytucji, które FKA nazywa swymi partnerami. Na ostatnim miejscu wymieniono Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau [ http://www.for.org.pl ] Kliknąłem z ciekawości – i tu zaczyna się naprawdę interesujący trop. Spróbuję zabawić się w dziennikarza śledczego.
Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau pod polskim adresem internetowym nosi nazwę Forum Obywatelskiego Rozwoju. Strona http://www.for.org.pl podaje, że FOR rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 r. (a więc na miesiąc przed wyborami do Sejmu) i jest rzekomo instytucją niezależną (do tej sprawy wrócimy za chwilę). Niestety, nie ma żadnej informacji o włożonym kapitale i o jego pochodzeniu – poza zdaniem, że „jego wyłącznym fundatorem jest prof. L. Balcerowicz”. L. Balcerowicz jest też przewodniczącym pięciosobowej Rady, w której skład wchodzi m.in. były minister i bankowiec Tadeusz Syryjczyk oraz Jan Wejchert współwłaściciel TVN, człowiek najbogatszy z wszystkich ludzi polskich mediów. W Komitecie Programowym FOR znajdujemy nazwiska Wł. Bartoszewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Marka Safjana, Andrzeja Zolla, Jacka Fedorowicza i wielu innych postaci o powszechnie znanej orientacji politycznej. Po przeczytaniu listy kilkudziesięciu nazwisk członków komitetu w deklarację niezależności i apolityczności Forum uwierzyć może tylko polityczny analfabeta.
Na swojej stronie głównej Forum chwali się, że „FOR przystąpiło do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, które wsparły kampanię społeczną: Zmień kraj. Idź na wybory. Na stronie FOR zostały umieszczone filmy wykorzystywane w kampanii. FOR prowadziło również sekretariat kampanii.” Okazuje się więc, że krótko przed wyborami 2007 r. Balcerowicz wyjął z kieszeni swoje własne pieniądze (nie korzystał oczywiście z niczyjego wsparcia) i rozpoczął niezależną, bezpartyjną i apolityczną kampanię „Zmień kraj. Idź na wybory”.
Informacje ogłoszone na stronie FOR są, o ile mi wiadomo, pierwszą tak obszerną informacją o gigantycznej wyborczej manipulacji, która przyniosła zwycięstwo Platformie Obywatelskiej. Znajduje się tam sensacyjny Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość. (www.for.org.pl/pl/zmien-kraj). Raport informuje, że dla obalenia rządu Kaczyńskiego powołano – cytuję: „koalicję «21października.pl». Organizatorami koalicji byli: Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Związek Firm Public Relations, Instytut Spraw Publicznych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja dla Wolności, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Forum Inicjatyw pozarządowych, Fundacja Projekt: Polska oraz Parlament Studentów RP. W skład koalicji weszło również około 150 innych organizacji pozarządowych z całej Polski.
W ramach kampanii – pisze dalej omawiany Raport – przygotowano reklamy telewizyjne, radiowe i prasowe, które bezpłatnie emitowały największe stacje telewizyjne (Telewizja Polska, TVN, TVN 24, Polsat) i telewizje adresowane do młodzieży (MTV, Viva), rozgłośnie radiowe (Polskie Radio, Radio Zet, Radiostacja, RMF, TOK FM), dzienniki (m.in. Dziennik, Fakt, Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy),tygodniki (Newsweek, Gala, Angora), dzienniki regionalne (Dziennik Wschodni, Echo Dnia,Gazeta Współczesna, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński,Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny) oraz portale internetowe (Wirtualna Polska,Gazeta.pl, Onet.pl, O2, ngo.pl). Kampanię wspierały również media lokalne. Całkowity koszt cennikowy reklam, które ukazały się w mediach wyniósł ponad trzy miliony zł. W pozyskiwaniu bezpłatnych emisji i publikacji bardzo pomogły firmy zrzeszone w PKPP Lewiatan, domy mediowe – Universal McCann i CR Media oraz członkowie Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. W przygotowaniu strategii uczestniczyły firmy DDB, Satchi&Satchi oraz MillwardBrown SMG/KRC. Hasła kampanii oraz wszystkie kreacje bezpłatnie zaprojektowała agencja reklamowa PZL.”
Strategicznym celem koordynowanej przez FOR kampanii było maksymalne zwiększenie frekwencji w grupie młodych wyborców, ustalono bowiem, że „dwudziestolatkowie wykazują się największą akceptacją liberalizmu” i są grupą najsilniej popierającą Platformę. Na pozornie neutralne politycznie mobilizowanie młodych wyborców wydatkowano olbrzymie sumy. Manipulowano też zachowaniami członków organizacji społecznych, którzy często nie zdawali sobie sprawy, że uczestniczą w kampanii wyborczej PO. Raport o kampanii podaje:„poparcie dla działań koalicji zgłosiło prawie 300 instytucji non-profit, mediów lokalnych, portali internetowych, szkół, oraz innych instytucji i nieformalnych grup. Wiele z nich czynnie zachęcało do udziału w wyborach z wykorzystaniem materiałów kampanii (…) Dla potrzeb kampanii wydrukowane zostały plakaty oraz naklejki, które wraz instrukcją jak głosować poza miejscem zamieszkania zostały rozesłane do ponad 700 szkół w całej Polsce. Plakaty i naklejki kampanii były rozpowszechniane lokalnie przez uczniów szkół (…)
Strategię rzekomo apolitycznej kampanii profrekwencyjnej opracowano na podstawie badań prowadzonych przy Instytucie Nauk Politycznych PAN, które gwałtownie przyspieszono w 2007 roku dzięki środkom różnych instytucji – m.in. Fundacji Batorego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ale także dzięki pomocy z Niemiec (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung).
Ogłoszony na stronie FOR raport zdradza, że elementem kampanii były także działania mające doprowadzić do wyłączenia lub zniechęcenia wyborców starszych wiekiem, wierzących i in. To właśnie w koalicji 21 października.pl, zrodził się haniebny pomysł ukrycia dowodu osobistego babci – raport stwierdza to wprost na s. 13: „Kampania koalicji 21października miała kilka odsłon: od 30 sekundowych filmów (Zmień kraj; Idź na wybory; parlament. Zrób to sam, Babcia) puszczanych zarówno w telewizji, jak i w internecie, poprzez reklamy prasowe i radiowe, aż po stronę internetową…
Wynik wyborów potwierdził założenia kampanii zaprojektowanej przez koalicję 21 października. W raporcie czytamy: „3 mln wyborców, którzy zagłosowali pod wpływem kampanii, pokrywają się prawie całkowicie z wielkością grupy docelowej kampanii.”
Strona Forum Obywatelskiego Rozwoju (a może raczej Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau?) ujawnia jeszcze jeden wstydliwy szczegół. Link do strony www.21pazdziernika.org.pl świadczy o tym, że brutalne „antykaczystowskie” hasła były produkowane centralnie w biurach koalicji i rozpowszechniane na cały kraj. Jeśli ktoś nie wierzy, może sprawdzić: Skończyliśmy kwakać ze wstydu przed całym światem, Wybory w Polsce, kraju kaczorów [ http://www.21pazdziernika.org.pl/galeria_bannerow.php?strona=45 ] [ http://www.21pazdziernika.org.pl/galeria_bannerow.php?strona=15 ] Propagandziści ze sztabu Balcerowicza i Smolara, którym z pychy przewróciło się we łbie, mimowolnie zdradzili, czym były naprawdę wybory 21 października. Były medialnym zamachem stanu! Nie do wiary, ale sami tak to zdefiniowali (zob. http://www.21października.org.pl/galeria_bannerow.php?strona=3)
Rewelacje zawarte w „Raporcie o kampanii Zmień kraj. Idź na wybory” zmuszają do postawienia paru pytań. Myślę, że powinni się nimi zająć posłowie opozycji i przedstawiciele europejskich grup nadzorujących prawidłowy przebieg wyborów w krajach OSCE.
Po pierwsze – jakie konsekwencje prawne zostaną wyciągnięte w stosunku do organizatorów i wykonawców manipulatorskiej kampanii wyborczej koalicji 21 października?
Po drugie – kto i w jakim trybie dokona finansowego rozliczenia ukrytych wydatków na kampanię wyborczą 2007 roku?
Po trzecie – kto rozliczy organizacje pozarządowe – np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – z wydatków i działań niezgodnych z ich statutem?
Po czwarte – jaka jest odpowiedzialność szkół za tolerowanie wykorzystywania niepełnoletnich w kampanii politycznej?
I wreszcie po piąte – czy Sejm zajmie się podejrzeniem zagranicznej ingerencji w przebieg procesu wyborczego w Polsce?
Nie chciałbym, aby ten artykuł był głosem wołającego na puszczy. Apeluję do wszystkich ludzi, którym zależy na przestrzeganiu w Polsce standardów demokracji, aby pomogli nagłośnić opisane w nim fakty.
Raport można ściągnąć zes stron:
http://www.fileshost.com/en/file/74696/Raport-o-Kampanii-Zmien-kraj–Idz…
http://www.sendspace.pl/file/3suPhHXy/
http://rapidshare.com/files/173297876/Raport_o_Kampanii_Zmien_kraj._Idz_…
Za niepoprawni-pl.salon24.pl/

Rewizor
 

Kim był Rewizor?

Z bloga Ewa Stankiewicz: Zamykam dyskusję „Co robić?”. Chodźcie z nami (2) 
 
 
 W poprzednim artykule z cyklu Już czas – chodźcie z nami przypomnieliśmy ideę, jaka nam przyświecała podczas zakładania niniejszej strony. Po dziewięciu miesiącach działalności uznaliśmy, że dotychczasowa formuła bloga została wyczerpana, stąd tytuł:  Zamykam dyskusję “Co robić?”

Dzisiaj powiemy co dalej,  co ma znaczyć tytułowe hasło „chodźcie z nami”.  
Najpierw jednak   przypomnijmy sylwetkę pewnego  „Rewizora”
Rewizor to bloger, który w 2008 roku opublikował  na portalu niepoprawani.pl demaskatorski artykuł Jak zmanipulowano wybory 2007 roku.
Był to pierwszy, bardzo ważny głos o wyborczych socjotechnikach stosowanych przez obce wpływy w Polsce – w tym wypadku niemieckie,  poprzez Fundacje Adenauera.
Tekst ten jest do dziś  najbardziej popularny w prawie 9-letniej historii portalu. [Mówił o tym jeden z twórców  strony niepoprawni.pl, pan Piotr Lewandowski - film poniżej, czas ok 01:30:40 ]
” to był prawdziwy dziennikarz-społecznik, towarzyszył nam praktycznie od samego początku, służył radą i pomocą” – wspominają koledzy.
Kim był „Rewizor”,  o kim mówiono m.in.:
„dziennikarz i polityk, sam podejmował ważne sprawy polityki krajowej i światowej, tematy trudne i niepopularne, jego analizy często szły pod prąd utartym schematom. Za nonkonformizm w publicystyce otrzymał nagrodę przyznaną przez Stefana Kisielewskiego. W tym samym duchu starał się kształtować postawy młodych ludzi, zwłaszcza młodzieży dziennikarskiej, z którą stykał się na uczelniach i w redakcjach.”/wPolityce.pl/
Domyślamy się?  Tak – to śp. Jacek Maziarski
Nagroda im. Jacka Maziarskiego przyznawana jest od 2010 r. za wybitne osiągnięcia publicystyczno-eseistyczne wyróżniające się suwerennością myślenia i poszerzające naszą wiedzę o rzeczywistości.
(…)
W pół roku po przedwczesnej śmierci Jacka grono Jego przyjaciół postanowiło ufundować nagrodę Jego Imienia za prace z zakresu najnowszej historii Polski oraz publicystyki politycznej, wierne mackiewiczowskiej zasadzie, że jedynie prawda jest ciekawa. /wPolityce.pl/

 

Wielka przedwyborcza akcja "Przypominamy Afery PO"
Szanowni Redaktorzy portali, Czytelnicy, Posiadacze kont na FB, Twitterze, czy kont na portalach społecznościowych, blogerskich i innych. Szanowni Państwo prowadzący wysyłkę maili informacyjnych, a także wszyscy Państwo, którzy chcielibyście coś zrobić by odsunąć PO od władzy i przypomnieć społeczeństwu o ich przekrętach, kłamstwach, oszustwach, nepotyzmie, psuciu systemu etc. Jednym słowem o Aferach rządów PO ! Szanowni posiadacze drukarni i powielaczy. Zwracam się do Państwa z propozycją współudziału w akcji "Przypominamy Afery PO" 1.Na czym polega akcja Na codziennym ( w dni robocze) publikowaniu lub wysyłaniu 100 kolejnych "afer" z listy zgromadzonych na stronie markd.pl Kolejne podstrony:
 1. http://markd.pl/afery-po-0-748-i-kadencja-rzadow/
 2. http://markd.pl/afery-po-cz-1-ii-kadencji-7491499/
 3. http://markd.pl/afery-po-ii-kadencja-cz-ii-od-1500-do-1799/
 4. http://markd.pl/afery-po-ii-kadencja-cz-3-od-1800/

2. Czas akcji – plan

 • 20 X (października) – publikujemy afery od 1 do 100
 • 21 X – afery 101:200
 • 22 X – afery 201:300
 • 23 X – afery 301:400
 • 24 X – afery 401-500
 • 27 X – afery 501:600
 • 28 X – afery 601:700
 • 29 X – afery 701:800
 • 30 X – afery 801:900
 • 31 X – afery 901:1000

 

 • 3 XI (listopada) – afery 1001:1100
 • 4 XI – afery 1101:1200
 • 5 XI – afery 1201:1300
 • 6 XI – afery 1301:1400
 • 7 XI – afery 1401:1500

Wyjątkowo w sobotę i niedzielę na tydzień przed

 • 8 XI – afery 1601:1700
 • 9 XI – afery 1701:1800
 • 10 XI – afery 1801:1900
 • 11 XI – afery 1901:2000
 • 12 XI – afery 2001:2100
 • 13 XI – afery 2101: do końca

3. Sposób i upoważnienie Upoważniam, w ramach akcji "Przypominamy Afery PO", każdego z Państwa do publikacji w dowolnej formie i miejscu zestawu afer z mojej strony. Oświadczam, że zestaw ten posiada źródła na ogólnodostępnych stronach internetowych i nie zawiera treści tych stron a jest zbiorem odnośników. Niektóre strony znikły już z sieci, ale można je zapewne znaleźć w innych miejscach WWW. MarkD Prosiłbym, choć nie jest to wymagany warunek, byście Państwo na końcu podali informację: Źródło www.markd.pl 4. Porady techniczne Źródłem zasadniczym jest strona internetowa http://markd.pl

Pobrać je można i zapisać, klikając prawym klawiszem w link i zapisz elemet docelowy jako… Głównym sposobem jest zazwyczaj sposób : zaznacz->kopiuj->wklej Zaznacza się ustawiając kursor na początku wybranego fragmentu, a następnie z klawiszem "shift"" na końcu wybranego fragmentu Do kopiowania tego zaznaczonego używa się klawiszy "CTRL"+"C" Do wklejenia tam gdzie zamierzacie Państwo publikować "CTRL"+"V" Proszę o zadawanie pytań pod tą notką, ale także proszę o pomoc w odpowiadaniu na pytania. Logo znajdziecie pod adresem http://farm3.static.flickr.com/2679/4069084498_e0d874f6bd_o.jpg Kod logo Afery PO do wklejenia na stronę<a
href="http://markd.pl/afery-po/" title="Afery PO"><img
src="http://farm3.static.flickr.com..."
width="280" height="100" alt="Afery PO" /></a> Zapraszam do ciężkiej i bardzo potrzebnej Polsce pracy MarkD

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika St. M. Krzyśków-Marcinowski

19-10-2014 [19:49] - St. M. Krzyśków... | Link:

Diabelstwo z niemieckim rodowodem.

Obrazek użytkownika emilian58

19-10-2014 [23:10] - emilian58 | Link:

Za ten szwindel tylko jedna kara!Równanie jest proste albo te hycle albo MY,POprostu.