Smoleńsk, Międzymorze, Unia Europejska

Od kilku dni obserwuje ożywioną dyskusję na temat Smoleńska. Z obu stron gorące umysły starają udowodnić swoja rację. Taka sytuacja przypomina mi dociekania czy Władysław Sikorski zginął w wypadku samolotowym czy w wyniku zamachu. Pojawiły się natychmiast hipotezy dotyczące śmierci Władysława Sikorskiego. Odpowiedzialnymi za jego śmierć mieli być sowieci, wywiad brytyjski lub był spisek przeciwników politycznych generała. Do dnia dzisiejszego nie ma bezpośrednich dowodów na przeprowadzenie zamachu ale badacze skupili się na poszlakach pośrednich. Starali się odpowiedzieć na pytanie – komu zależało na śmierci generała Sikorskiego. Sytuacja polityczna jaka się wówczas wytworzyła wskazywała , że osoba Sikorskiego była niewygodna szczególnie dla Rosjan i Brytyjczyków. Nieuregulowanie wschodnich granic Polski i nieustępliwa postawa popularnego wśród Polaków premiera  mogła powodować poważne następstwa w planach budowy powojennej Europy. W lipcu 1943 roku było już wiadomo, że Niemcy wojnę przegrali i było tylko kwestią czasu kiedy to nastąpi. Wielka Trójka przystąpiła do budowy nowej Europy, Europy gdzie na dzień dobry wschodnia granica Polski została wyznaczona wg tzw. linii Curzona i ostatecznie potwierdzona w grudniu 1943 r. w Teheranie bez gwarancji otrzymania nowych ziem kosztem Niemiec. Według tego porozumienia Polska stawała się zbliżoną kopią Królestwa Polskiego jakie zostało utworzone w Wiedniu 1815 r. i miała wejść w strefę wpływów ZSRS. Na tej bazie zbudowano teorie zamachu a z drugiej strony rozpętano kampanie o głupich polaczkach wchodzących w skład rządu polskiego w Londynie, którzy nie chcą porozumienia z ZSRS i odrzucają wyciągnięto rękę Stalina. O niechęć Sikorskiego do Rosji, zwolennika zbliżenia z Rosją  trudno byłoby uzasadnić jego „rusofobie”.  Biorąc pod uwagę ówczesną   sytuację polityczną Polski, czyli w lipcu 1943 r.,  teoria zamachu ma silne podstawy aby uznać ją za prawdopodobną i tutaj chce jeszcze raz podkreślić, nie mamy bezpośrednich dowodów na zamach, dowody te ponoć znajdują się w archiwach brytyjskich do tej pory nieodtajnionych.
Co to ma wspólnego z tragedią smoleńską? Mamy przecież zupełnie inną sytuacje polityczną, mamy bezpieczne granice, jesteśmy członkiem NATO i UE. Musimy jednak zdawać sobie sprawę , że wydarzenia na arenie międzynarodowej są dynamiczne i nie jesteśmy wstanie w 100% przewidzieć w jakim kierunku one będą zmierzać i dlatego warto budować dodatkowe zabezpieczenia. Takim dodatkowym zabezpieczeniem dla Polski wg. Lecha Kaczyńskiego miał być powrót do polityki jagiellońskiej lub jak dziś się to określa budowę Międzymorza. W XV w. Jagiellonowie utworzyli potężne imperium, granice którego oparte były o morza Adriatyckie, Czarne i Bałtyk. Imperium te nie powstało w wyniku podbojów lecz w wyniku dobrowolnych umów i unii. Tereny te zamieszkiwało wiele narodów, które różniły się miedzy sobą pod względem wyznania i kultury. Dziś śmiało możemy powiedzieć , że idea unii europejskiej wypływa z polityki jagiellońskiej i jest to myśl polityczna , która powstała nad Wisłą.  Idea budowy wspólnoty narodów jest zakotwiczona w naszej podświadomości bo przecież my jedziemy na Litwę, na Ukrainę, na Białoruś, na Węgry podobnie jak na Śląsk, na Mazowsze. Gdy zmierzamy na Zachód Europy to jedziemy do Niemiec, do Francji do Hiszpanii, do Włoch. Również nazwa naszego państwa brzmiała Rzeczpospolita, czyli dobro wspólne narodów tu mieszkających a Polacy i Królestwo Polskie było tylko jej częścią.
Gdy wymieniamy ojców założycieli Unii Europejskiej jednym tchem wymieniamy Schumana i Adenauera a zapominamy o bardzo istotnym polskim wątku. Wychowanek ordynata Władysława Zamoyskiego, Józef Heronim Retinger jest postacią niezwykle tajemniczą, szara eminencja polskiego rządu w Londynie, miał ogromny wpływ na Władysława Sikorskiego. Znał najznakomitsze postaci Europy. Najbliższym jego przyjacielem był Andre Gide, a oprócz niego  m.in. Paul Valery, Ravel, Joseph Conrad, Mauriac, Clemeceau, lord Kitchener, Churchill, hr. Ledóchowski . Od 1940 był doradcą politycznym gen. Sikorskiego. Towarzyszył mu we wszystkich podróżach, z wyjątkiem lotu, w którym Sikorski zginął. Retinger po śmierci generała stał się faktycznym kreatorem polskiej polityki wschodniej. Tutaj możemy zauważyć pewne analogie do tragedii smoleńskiej. Po odkryciu zbrodni katyńskiej Sikorski stał się osobą bardzo niewygodną dla budowniczych nowego porządku światowego podobnie jak Lech Kaczyński który zakwestionował prawa Rosji do ziem , które zgodnie z doktryną Rosji należą do ich strefy wpływów. Jako „cichociemny” w 1944r został zrzucony na okupowane ziemie polskie. Do dziś nie jest w pełni wyjaśniona jego misja, wiemy natomiast,  że wówczas został wydany na niego wyrok śmierci gdyż podejrzewano go o współpracę ze Stalinem i wywiadem sowieckim , ale są również poszlaki, że Retinger był agentem brytyjskim.
Po wojnie Retinger został wielkim orędownikiem zjednoczonej Europy, Doprowadził do założenia Ligi na rzecz Współpracy Gospodarczej, Międzynarodowego Komitetu Ruchów Europejskich, współorganizował kongres w Hadze w 1948, który był swoistym wstępem do zjednoczonej Europy, aktywnie działał na rzecz powstania Rady Europy i zaśożył grupę w Bilderberg, uważaną za zwolenników teorii spiskowych za „rzad światowy”, której aż do swojej śmierci w 1960r był sekretarzem. Możemy postawić pytanie o rolę Retingera jeśli uznamy, że doszło do zamachu na generała Sikorskiego.
Gdy Lech Kaczyński i jego obóz postanowili wrócić do polityki jagiellońskiej i idei międzymorza musiało to wywołać niepokój głównie w Rosji. Nie chodzi tu oczywiście o to , że idea międzymorza jest formą zagrożenia militarnego dla Rosji,  tylko powoduje ograniczenia dla Rosji w odbudowie swojego imperium, a tym samym Lech Kaczyński podważył podstawy doktryny polityki zagranicznej Rosji. Idea międzymorza obejmuje m.in  państwa takie jak Ukraina, Białoruś i Gruzja a wiec państwa do których ziem rości sobie prawa Rosja. Powstanie takiej wspólnoty oznacza , że mogłaby ona prowadzić niezależną do Rosji politykę energetyczną,  a posiadając ogromny potencjał ludzi , może liczyć na wysoki, długotrwały i stabilny rozwój gospodarczy. Czynnikiem niezbędnym dla budowy takiej inicjatywy politycznej jest ścisła współpraca z NATO jednak z pewnym zastrzeżeniem , że podstawowym czynnikiem stabilizującym muszą być Stany Zjednoczone. Taka wspólnota miałaby wszystkie podstawowe elementy aby bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej i być jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa w regionie. Takie państwo jak Rosja musiało zareagować na zmianę polityki zagranicznej Polski dążącej do zmiany układu sił.  Zaczęły się problemy z polskim mięsem, polskimi jabłkami…Czy tragedia smoleńska wpisywała się reakcję Rosji ? Czy Lech Kaczyński podobnie jak w Gruzji byłby zdolny do mobilizacji społeczności międzynarodowej do bardzie radykalnych posunięć wobec Rosji po jej agresji na Ukrainę. Wydaje się , że Rosja opowiedziała sobie twierdząco.
Gdy prezydentem był Lech Kaczyński w Unii Europejskiej zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały o możliwości budowy UE dwóch prędkości. Budowa międzymorza może stanowić przeciwwagę dla tych posunięć. Przeciw tej idei może być przeciwny wydaje się , ze najważniejszy gracz w Europie, Niemcy. Budowa projektu politycznego, którego osią jest Warszawa, Praga, Bratysława i Budapeszt jest to marginalizowanie wpływów Niemiec w tej części Europy. Zapewne Niemcy nie będą entuzjastami budowy takiego projektu. Czy wówczas Niemcy aby zachować wpływy w tej części Europy zdecydują się budować Unie Europejską uwzględniając czynniki narodowe i odstępując  od Unii dwóch prędkości  i zrezygnują z bliskiej współpracy gospodarczej z Rosja kosztem np. rezygnacji z budowy Nord Stream II ? Czy może podejmą działania zmierzające do storpedowania idei budowy międzymorza…i czy partnerem i sojusznikiem w tych działaniach zostanie Rosja ? Wydaje się , że byłoby to posunięcie ze strony Berlina mało odpowiedzialne, bo przełożyłoby się to na wzrost znaczenia Rosji w regionie, a tego chyba nie chce nikt.
Podobnie jak w przypadku katastrofy giblartarskiej, w tragedii smoleńskiej możemy przyczyn szukać raczej w czynniku zewnętrznym niż wewnętrznym Generał Sikorski po odkryciu zbrodni katyńskiej podobnie jak Lech Kaczyński po zablokowaniu aneksji Gruzji przez Rosję stali się istotnymi przeszkodami dla kreatorów polityki światowej. Czy były to wystarczające motywy aby dokonać zamachu na polskiego premiera i prezydenta ?
Dziś nie jesteśmy wstanie arbitralnie odpowiedzieć na pytanie czy był zamach w Smoleńsku czy była to tylko katastrofa. Przede wszystkim należy odrzucić hipotezę, że wylot do Smoleńska to prywatna pielgrzymka, wycieczka prezydenta z grupa znajomych oraz o polskich pilotach bez uprawnień , zmuszonych przez swojego przełożonego do lądowania w anormalnych warunkach, z bardzo prostego powodu. Doświadczony pilot, doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji do jakich może doprowadzić nie stosując podstawowych zasad proceduralnych i żadna siła nie zmusi go do działań samobójczych gdy nie działa w warunkach wyższej konieczności.
Istnieje natomiast wiele pytań na , które nie znamy odpowiedzi, dlaczego samolot wożący najważniejsze osoby w państwie był remontowany w państwie delikatnie mówiąc nam nieprzychylnym. Czy możemy sobie wyobrazić remont izraelskiego samolotu prezydenckiego w jednym z państw muzułmańskich? Kto jest odpowiedzialny za taką sytuację ? Dlaczego BOR nie objął pełną kontrolą lotu samolotu prezydenckiego, czy był to efekt tylko zacietrzewienia politycznego ?  Dlaczego nikt z BOR nie kontrolował rosyjskich kontrolerów lotów. Nie ma większego znaczenia czy wybuch był czy nie, zostały złamane wszystkie procedury bezpieczeństwa.
Nie ulega żadnej wątpliwości , że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku istnieją silne motywy polityczne, mamy też państwo , które na tym skorzystało i istnieją bardzo poważne poszlaki skłaniające nas do przyjęcia hipotezy zamachu ale ciągle pozostaje pytanie....czy poznamy na nie odpowiedzi ?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika twardek

22-04-2017 [19:19] - twardek | Link:

-> ... Międzymorze, Unia Europejska   - chyba przyjął Pan konwencję geopolitycznej poetyki

-> ... Smoleńsk    -  odnoszę wrażenie, że po wypowiedzi ambasadora USA stara się Pan rozbroić rozczarowanie moich rodaków. Ba, z końcówki tekstu w zawoalowany sposób wynika ewentualność zwykłej katastrofy. Nie wróżę Panu powodzenia - mleko się już rozlało.

Obrazek użytkownika Marek Ossey

22-04-2017 [20:30] - Marek Ossey | Link:

Raczej zwrócenie uwagi na podobieństwo...do dziś materiały zwiazane z katastrofa Sikorskiego objete sa klauzula tajnosci. 

Obrazek użytkownika Tarantoga

22-04-2017 [20:17] - Tarantoga (niezweryfikowany) | Link:

Uwaga cytuję: " Wychowanek ordynatora Władysława Zamoyskiego,"----koniec cytatu.
Ordynator chirurgii,czy ginekologii w Warszawie? :-))) 
Jaki szpital?

Obrazek użytkownika Marek Ossey

22-04-2017 [20:24] - Marek Ossey | Link:

proszę tylko o tym głośno nie pisać :))

Obrazek użytkownika Marek Ossey

22-04-2017 [20:32] - Marek Ossey | Link:

oczywiście chodziło o ordynata....boli takie przeoczenie.

Obrazek użytkownika twardek

22-04-2017 [20:48] - twardek | Link:

Jeżeli Retinger był wychowankiem Zamojskiego to ten eksperyment mu (Zamojskiemu) nie wyszedł. Kisiel uważał, że Retinger był złym duchem polskich władz końcówki II RP. Bywał z równą łatwością na Kremlu jak i na dworze brytyjskim. Gen. Sikorskiemu siedział na głowie. Towarzyszył mu w ostatniej podróży na Bliski Wschód. W Gibraltarze zrezygnował jednak szczęśliwie (...)  z dalszej wspólnej z Sikorskim podróży do Londynu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że  w czasie postoju w Gibraltarze przebywał tam akurat  (...) "Kim" Philby, to obecność takiego duetu musiała oznaczać coś niedobrego.
Przedłużenie przez Brytyjczyków, po 50 latach tajności dokumentów katastrofy w Gibraltarze - na kolejne 50 lat dowodzi, że Sikorski został zamordowany. Wspólnym wysiłkiem aliantów, radziecko (inspiracja, jak przypuszczam) - brytyjskim (wykonanie).

Obrazek użytkownika Marek Ossey

22-04-2017 [21:56] - Marek Ossey | Link:

Zastanawiam się tylko czy dla Brytyjczyków, usuniecie Sikorskiego było w ich interesie. Uwazam , że Anglicy mogli go wykorzystywać politycznie w stosunkach ze Stalinem i to skutecznie. Śmierć Sikorskiego oznaczała , że w Londynie nie było osoby, która mogła być "zaakceptowana" przez Stalina i otwierała mu droge do wasalizacji Polski przy miedzynarodowej akceptacji. Teheran pokazał do czego zmierzał Stalin. Mysle ,że Brytyjczycy nie maczali w tym swoich palców ale szybko zorientowali się kto za tym stał...jeśli tak to dlaczego nie poinformowali o tym polskiego rządu w Londynie...i tu chyba leży powód dla którego te dokumenty nie zostały jeszcze odtajnione. Oczywiście są to tylko dywagacje i które mają swoją analogie smoleńską...jesli słuzby USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii wiedza, mają swoje informacje, przypuszczenia dotyczace tragedii smolenskiej( są przecież przecieki ze słuzby niemieckie coś na ten temat wiedziały)...dlaczego nie informuja naszego rządu ? Czy Tusk jest politykiem europejskiego formatu ?....to pytanie jest oczywiscie  retoryczne, Jak to sie stało , że nijaki polityk, bez europejskiej wizji  zostaje  "królem" Europy? Czy istnieje drugie dno dlaczego został on wybrany ponownie na szefa RE ?

Obrazek użytkownika twardek

22-04-2017 [23:14] - twardek | Link:

@ Marek Ossey [21:56]
* Strasznie się Pan męczy by wykazać, że jeśli był zamach w Smoleńsku, to stoją za nim wyłącznie Rosjanie. Bomba co prawda psuje trochę taką interpretację, no ale jak Pan stwierdził, czy wybuch był czy nie, nie ma większego znaczenia...
* z kolei domysł co do powodu, dla którego Brytyjczycy przedłużyli sobie klauzulę tajności dokumentów Gibraltaru na kolejne 50 lat - nawet ostatniego śledziennika  wprawi w dobry humor.
---
Debiutem dokonał Pan tu wejścia smoka. Nie gratuluję bo mogłoby wypaść dwuznacznie
 

Obrazek użytkownika Domasuł

23-04-2017 [04:58] - Domasuł (niezweryfikowany) | Link:

Widze nowego blogera. Proszę pisać troche krótsze teksty; nie każdy ma czas, żeby przez to przebrnąć.

Bardzo trafne porównanie z katastrofa gibraltarska, ale zabrakło mi ostatecznego wniosku, czyli ze oczywiście nie dowiemy się jak to naprawdę było w Smolensku. Takie rzeczy nie robi się po to, żeby ktoś to odkrywal i wywlekal na swiatlo dzienne. Polacy w polityce międzynarodowej sa dziecmi. Może kiedyś dorosną...

Obrazek użytkownika admin

24-04-2017 [10:05] - admin | Link:

@Autor - Proszę załadować awatara. Blogerowi nie wypada występować goło przed publiką..

Zainteresowanym tematem zostawiam najobszerniejsze i chyba najciekawsze podsumowanie śledztwa dotyczącego katastrofy gibraltarskiej. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że obrażenia pasażerów są wynikiem katastrofy lotniczej a utajnianie czegoś przez Brytyjczyków to mit. 

https://youtu.be/P8wL7s_OIic
http://blogpress.pl/node/23745

Obrazek użytkownika twardek

24-04-2017 [12:40] - twardek | Link:

Autopoprawka - właśnie odnalazłem mailową odpowiedź na moją prośbę o bloga. Jest podobno tłok. Ha

Obrazek użytkownika admin

24-04-2017 [12:57] - admin | Link:

Jakiś problem troszkę poczekać? 

Obrazek użytkownika Goral Supreme

24-04-2017 [13:18] - Goral Supreme | Link:

A jakiz to problem zorganizowac "katastrofe lotnicza" i to podczas wojny ?

Obrazek użytkownika Goral Supreme

24-04-2017 [13:25] - Goral Supreme | Link:

Witam na NB.
Mam nadzieje,ze nie wejdzie pan w buty swojego poprzednika Grzegorza GPS Swiderskiego ,ktorego susznie  ztad "wykopano"..
Prosze sie nie przejmowac co niektorymi..
Dostana po  nosie po otwarciu wlasnych blogow.
Na takiego "twardka" np. juz teraz ostrze sobie apetyt :-))   Powodzenia