Pucz doktora Hałabały

Starsi powinni jeszcze pamiętać – rocznica tzw. Wielkiego Października obchodzona była na początku listopada. Dzisiaj jednak czas przyspieszył i rewolucję próbują nam zrobić w wakacje.

Przywieziony w zaplombowanym wagonie do Piotrogrodu (tak bowiem zwał się wówczas dzisiejszy Petersburg, a przez lwią część XX wieku Leningrad) niejaki Władimir Ilicz Uljanow nick Lenin wszczął najkrwawszy eksperyment w dziejach świata. Cofnął on co prawda zegary we wschodniej Europie na pół wieku, ale za to zrealizował przynajmniej częściowo marzenia dzisiejszych zielonych o depopulacji Ziemi. Wystarczy pamiętać, że liczba ofiar komunizmu tylko w samym Związku Sowieckim sięgnęła dolnych szacunków ofiar pandemii grypy zwanej hiszpanką, zaś łączna liczba ofiar tego najlepszego systemu przekroczyła sumę ofiar obu wojen światowych, z których druga nie byłaby możliwa bez aktywności ówczesnego komunisty nr 1 niejakiego Josifa Wissarionowicza Dżugaszwili nick Stalin.
Było, co prawda do końca nie minęło , ale najwyraźniej mrzonki pozostały. Tym razem jednak trudno liczyć na kolejną wojnę, która by obróciła wniwecz organizacje państwowe na terenie Europy. Dzisiaj, by doprowadzić do podobnego efektu, działania muszą być subtelniejsze. Nie zapominajmy jednak, że wg kremlowskiej soldateski pokój to tylko wojna prowadzona innymi środkami.

Mamy więc wojnę. A na wojnie prowadzonej innymi środkami należy pamiętać o słowach księcia Leto Atrydy*:
Pierwszy krok do ominięcia pułapki to uświadomić sobie, gdzie ona jest. To przypomina pojedynek, synu, tylko na większą skalę: finta wewnątrz finty w fincie… pozornie bez końca.*
Podstęp wewnątrz innego podstępu zawarty w kolejnym podstępie. Dlatego po latach od powstania wiekopomnego dzieła Franka Herberta powstał termin „system matrioszek”. Ciągle zapominam, że wyrosło nam już pokolenie nie mające pojęcia o kulturze dawnej Rosji, zatem przypominam. Matrioszki to specyficzne dla Rosji laleczki wydrążone wewnątrz tak, że większa zawiera w sobie mniejszą.
I niekoniecznie podobną. Dlatego właśnie ugrupowania skrajne prawicowe i lewicowe finansowane są przez Moskwę.
Otrzeźwienie powinno przyjść w chwili próby, gdy dotąd zwalczające się ugrupowania nagle zaczynają mówić jednym głosem.
Gdyby pandemii nie było, należałoby ją wymyślić

Oczywiście z punktu widzenia rosyjskiego rządu. Dzisiaj wiemy już wystarczająco dużo, aby powstałe ongiś hipotezy, tłumaczące atak na szczepionki Pfizera itd. najzwyklejszą bitwą o rynek stanowczo odrzucić. Dzisiaj wiemy już, że nawet kraje, które początkowo zamawiały rosyjski produkt musiały się wycofać. Bo ani deklarowanej jakości, ani też ilości rosyjskim producentom nie udało się osiągnąć.
Jednak propaganda antyszczepionkowa z tego powodu wcale nie maleje. To znaczy, że tak naprawdę ma ona inny cel.
Tym jest destabilizacja Państwa jako takiego. Mający swoje 5 minut dopiero na emeryturze lek. med. Zbigniew Hałat (popularnie zwany doktorem Hałabałą) wraz z kilkoma osobami opublikował odezwę, w której to nawołuje ludzi do 
obywatelskiego nieposłuszeństwa
wobec ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji wprowadzanych w odniesieniu do tak zwanej walki z Covid-19, będących zaprzeczeniem dotychczasowego ładu społecznego oraz przejawem pogardy dla zdrowego rozsądku, zasad nauki i elementarnej wiedzy medycznej.
Ciekawe, że sam dr Hałabała oraz grupka współpodpisanych nie stwierdziła, że sama rozpoczyna akcję i wzywa innych do dołączenia.
Jako żywo to tylko wałęsizm przeniesiony w czasie. Pamiętamy wszak, jak ten noblysta deklarował odsunięcie PiS-u od władzy, jeśli tylko, bagatela, stanie za nim milion osób. A najlepiej drugie tyle przed.  
Obecność wśród podpisanych pod tym manifestem sierpniowym niejakiego Romualda Starosielca (Starosielec) wskazuje jednoznacznie, iż na plecach antyszczepionkowców niektórzy chcieliby dostać się w końcu do Sejmu. Ostatnio wyniki wyborcze kanapa tego pana miała bowiem takie sobie (ok. 0,2%).
Aż dziwne, bo jedną z obietnic wyborczych było anulowanie wszelkich długów bankowych w bankach komercyjnych poprzez… przejęcie obowiązku spłaty przez Narodowy Bank Polski. 
Niestety, to tylko jedna strona medalu.
Prócz ludycznej (poza fanatykami sekty antyszczepionkowej nie znam nikogo, kto brałby na poważnie kocopały doktora Hałabały) jest niestety także inna.
Od kilku dni narasta bowiem AAB – antyszczepionkowa akcja bezpośrednia, jak wg mojego informatora środowisko to nazywa akty na razie ciągle zwykłego chuligaństwa. Choć niektórzy już przekroczyli ta granicę – m.in. prof. n. med. Krzysztof Simon otrzymuje groźby karalne.
Na środowej konferencji prasowej minister ds. zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o ostatnie wydarzenia związane z antyszczepionkowym środowiskiem. Odpowiedział:
– Rzeczywiście działalność środowiska antyszczepionkowego przechodzi taką ewolucję, która prowadzi w kierunku coraz częstszego używania już przemocy, już nie tylko wirtualnych haseł, gróźb i innego rodzaju inwektyw, bo to niestety z tym mamy do czynienia.
W odniesieniu zaś do pojawiających się mniej lub bardziej zakamuflowanych nawoływań do stosowania przemocy rzekomo w obronie życia i zdrowia zagrożonego jakoby szczepieniami stwierdził:
– idea wolności i nadużywanie jej pod kątem głoszenia czegokolwiek, również wartości czy treści obraźliwych dla innych osób, nie jest ideą, która prowadzi do harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa.
Minister zapowiada, wreszcie!, wzięcie pod obserwację internetu, gdzie pewne ośrodki od lat serwują antypolską propagandę. Tak jakoś dziwnie się składa, że ci, którzy od dawna robili wszystko, aby tylko jak najbardziej rozpowszechniać kremlowską prawdę, dzisiaj należą do najbardziej gorliwych propagandzistów antyszczepionkowych.

@@@
[Usunięliśmy fragment na żądanie Persa jako rzekomo naruszające jego dobra osobiste. Nie będziemy tego szczegółowo analizować, ani tym bardziej sprawdzać zasadności zarzutów na sali sądowej, gdyż mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Admini]
@@@

Prawdziwy jad sączony jest tam, gdzie nikt by się go nie spodziewał.
To przede wszystkim różnego rodzaju portale lokalne, których admini pałają nienawiścią do obecnych rządów. Nie dlatego, że naruszana jest Konstytucja, prawa gwarantowane, nepotyzm… To przede wszystkim zarzuca Tusk i jewo kamanda mimo tego, że Konstytucja wg tej samej grupy nie ma znaczenia, co jednak przyszło im do głowy po wyroku TSUE,
Bajania o prawach gwarantowanych są natomiast tzw. pomyłką freudowską. 

Zasłużone, czego nie sposób zanegować, lokalne portaliki szerzą jednak propagandę antyszczepionkową. I tak portal naszego byłego blogera (odszedł, bowiem m.in. moje teksty raniły jego uczucia… antyszczepionkowca!) wali na ostro:
… oprawca z Auschwitz, inny doktor, zwany „Aniołem Śmierci”, Josef Mengele, znalazł, w obozie funkcjonariuszy tzw. Zjednoczonej Prawicy, kontynuatorów swoich eksperymentów „medycznych” na ludziach. Tylko, że skalą eksperymentu szczepionkowego – współcześni eksperymentatorzy – biją na głowę hitlerowskiego zbrodniarza wojennego. Dzisiaj horyzont eksperymentu to najpierw dziesiątki a potem setki milionów ludzi. „Anioł Śmierci”, stojąc na rampie w Auschwitz, takiego rozległego horyzontu mógłby pozazdrościć.
Linku nie podaję, by nie promować w żaden sposób redaktora Donosiewicza…
Dwa w jednym, czyli antyszczepionkowość i nienawiść organiczna do PiS-u tego pana mają rodowód jak najbardziej materialny. Otóż przed laty burmistrz miasteczka, nieopodal którego pan Donosiewicz prowadził rabunkową działalność gospodarczą niszcząc środowisko, zareagował. Postawił zakaz wjazdu pojazdom o masie powyżej 8 ton. Do tej pory bowiem ciężkie samochody rozjeżdżały brzeg rzeki praktycznie tworząc nowe koryto.
Na nic zdały się odwołania, angażowanie lokalnych (a i nawet Generalnej) prokuratur. Sromotna przegrana, długi… Donosiewicz odrzuca jednak jakiekolwiek racjonalne argumenty i uznaje się za ofiarę politycznego prześladowania.
A że burmistrz z PiS, to winien jest Kaczyński. Proste? I to nawet do bulu… 
Takich donosiewiczów jest całkiem sporo. Trzeba tylko poddać analizie ich dotychczasowy dorobek. Czasem naprawdę można się zdrowo pośmiać. Inny, zaprzysięgły wróg PiS-u i szczepienia zasłynął nie tak znowu dawno żądaniem odszkodowania w wysokości 2.000.000.000,- PLN (dwa miliardy złotych) za trwający 6 tygodni areszt . Pytany przez Sąd uściślił, że kwota ta składa się z 1 miliarda zł tytułem odszkodowania za… utracony zarobek, i 1 miliarda zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Co prawda w chwili orzekania pan ów pozostawał trwale bezrobotnym od jakichś 10 lat, ale gdyby pracował, to by zarabiał przecież… Areszt natomiast trwał tak długo, bo człowiek ten został zgarnięty po 5 latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości w stanie zagrażającym jego życiu. Tyle więc trwało leczenie go w więziennym szpitalu.
Jego siostra, przed laty zapowiadająca się na blogerkę, prowadziła z kolei kampanię na rzecz uzyskania dla niego odszkodowania za rzekome prześladowania doznane jako przedsiębiorcy. Musiały być wyjątkowo dotkliwe, gdyż pośród kolejnych tortur itp. zapomniał zarejestrować się jako taki.
W swoim czasie jednak część niezależnych blogerów angażowała się w pomoc dla tej reżimowej ofiary.

I w tym przypadku najbardziej zły okazał się PiS, bo choć do wyrządzenia urojonych krzywd miało dochodzić za rządów SLD, to przecież po dojściu do władzy Kaczyński nie wypłacił żądanego haraczu, ale, cóż za bezczelność!!!, odesłał do sądu.
A pani owa przecież nawet kandydowała na posłankę z ramienia tej partii.
Sun Tzu już wieki temu pisał:
Dyskredytujcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika.
Wciągajcie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze przedsięwzięcia.
Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków.
Korzystajcie ze współpracy istot najpodlejszych i najbardziej odrażających.
Dezorganizujcie wszelkimi sposobami działalność rządu przeciwnika.
Zasiewajcie waśnie i niezgodę między obywatelami wrogiego kraju.
Buntujcie młodych przeciwko starym.
Ośmieszajcie tradycje waszych przeciwników.
Wszelkimi siłami wprowadzajcie zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród wojsk wroga.
Osłabiajcie wole walki nieprzyjacielskich żołnierzy za pomocą zmysłowych piosenek i muzyki.
Podeślijcie im nierządnice, żeby dokończyły dzieła zniszczenia.
Nie szczędźcie obietnic i podarunków, żeby zdobyć wiadomości. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie.
Infiltrujcie wszędzie swoich szpiegów.

Tylko człowiek, który ma do dyspozycji takie właśnie środki i potrafi je wykorzystać, żeby wszędzie siać niezgodę i rozkład – tylko taki człowiek godzien jest rządzić i wydawać rozkazy. Jest on skarbem dla swojego władcy i ostoją państwa.
Tak to właśnie się odbywa. Antyszczepionkowcy potrafili ongiś zupełnie na poważnie twierdzić, że słabe wyniki naszych piłkarzy są pokłosiem ich wcześniejszego zaszczepienia. Niestety, wtedy rozsądna większość wzruszała ramionami, albo też wybuchała śmiechem. I to był błąd. Te kocopały trafiły do niektórych.
Dzisiaj w miarę, jak przybywa osób zaszczepionych, a opowieści o szczepionkowym holokauście okazują się być bredniami bez pokrycia (ilość NOP-ów jest mniejsza, niż w przypadku innych szczepień, nie mówiąc już o negatywnym oddziaływaniu amantadyny mającej być pacaneum na covid-19 wg tych środowisk) wzrasta agresja. Już nie wystarczy opluwanie w internecie i fabrykowanie fałszywych „dokumentów” mających tylko i wyłącznie poniżać kogoś, kto ośmiela się wyrażać inne zdanie niż ta foliarska szuria.
Teraz nadszedł czas na akcje bezpośrednie. Ideologicznie bowiem grunt jest już przygotowany.
Minister ds. Zdrowia Adam Nierdzielski wreszcie dostrzegł problem:
– Celem tego zachowania jest nie tylko dokonanie zniszczeń bezpośrednich, ale zastraszenie tej części społeczeństwa, która myśli rozumem, która kieruje się wynikami badań i pragmatyzmem.
Nie tylko. Celem ukrytym jest bowiem destabilizacja Państwa jako takiego.
5.08 2021
_______________________________
* Frank Herbert „Diuna”
By Humpty Dumpty|5 sierpnia, 2021
http://pressmania.pl/pucz-doktora-halabaly/
ps.
Z przyczyn sanitarnych,higienicznych i estetycznych linkow do komentarzy sowieckiego zadaniowego trolla z rosyjskiego szamba24.ru autor nie podaje.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

07-08-2021 [07:42] - Pers | Link:

@jzl
//Z przyczyn sanitarnych,higienicznych i estetycznych linkow do komentarzy sowieckiego zadaniowego trolla z rosyjskiego szamba24.ru autor nie podaje.//
Nieładnie... Link zawsze trzeba podawać     https://spiritolibero.neon24.p...

A ty fragmencik :
Dokumentujemy kłamstwa propagandy terroryzującej ludzi na całym świecie. Nie wiem jakie są tego efekty bo jednak znaczna część społeczeństw zachowuje się tak jak przewidziano - jak stado bydła, z którym można zrobić wszystko. Udokumentowaliśmy propagandę, kłamstwa, manipulacje statystykami, zniesienie praw konstytucyjnych, cenzurę ze strony międzynarodowych korporacji i wszystko, co było związane z wprowadzeniem tej nowej, oficjalnej ideologii i wprowadzonymi środkami totalitarnymi.

Nasze wysiłki nie poszły z pewnością na marne ale nie przyniosły one wystarczającego sukcesu, aby zmienić bieg wydarzeń, które teraz nabierają prawdziwego kształtu. Bieg wydarzeń, który zawsze był jasny, kurs, który musi obrać każdy ruch totalitarny, aby dojść do celu i to się dzieje na naszych oczach.
 Nie da się przekształcić całych społeczeństw w systemy niemal totalitarne bez niepokojów społecznych, chaosu, zamieszek, wojny czy innej formy kataklizmu. Pranie mózgu masom jest dość łatwe, ale w pewnym momencie trzeba sprawić, by ludzie, którzy opierają się nowej totalitarnej „rzeczywistości” stali się niesforni, aby można było ich represjonować i zamienić w oficjalnych wrogów.

Nasze społeczeństwa zostały rozdarte. Żyjemy w dwóch wrogich sobie "rzeczywistościach", stan, który nie może trwać w nieskończoność. Problem dla Nowych Normalnych polega na tym, że prawdopodobnie stanowimy około 50% populacji, czyli zbyt wysoki procent ludzi, by więzić lub usuwać ze społeczeństwa. Dlatego ich plan polega na uczynieniu naszego życia tak nieznośnym jak to tylko możliwe, odseparowaniu nas, stygmatyzowaniu, demonizowaniu, maltretowaniu i wywieraniu na nas nacisku, abyśmy dostosowali się tak jak oni. Wyszczepieni to najbardziej obecnie agresywna grupa społeczna. Kiedyś tacy jak oni stanowili bazę władzy Hitlera i Stalina. Pewnie nie wsadzą nas wszystkich do obozów koncentracyjnych . Muszą zachować jakieś pozory demokracji. Muszą więc zmienić nas w podklasę „aspołecznych teoretyków spiskowych”, „antyszczepionkowych dezinformatorów, potencjalnie "brutalnych ekstremistów wewnętrznych” i wszelkich innych epitetów, które wymyślą, abyśmy mogli być przedstawiani jako potwory niebezpiecznie obłąkane i wyrzucone ze społeczeństwa, ale w sposób, który wygląda tak, jakbyśmy się sami wyobcowali.  https://spiritolibero.neon24.p...

Obrazek użytkownika J z L

07-08-2021 [07:57] - J z L | Link:

 Link zawsze trzeba podawać.....   ale do POLSKICH portali
Nie do gnojownicy UB-eków ,SB-eków, ludzkich odpadów, parchów i wszelkich potomków sowieckiej dziczy zwleczonych na tankach.
99% z nich to krzyżówka rosyjskiej dziwki z UB-eckim mułem
To szambo jakiego świat nie widział
​AMEN

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [08:46] - Ryan | Link:

JzL

W punkt
Happy Sunday

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [12:02] - J z L | Link:

ryan
To tylko cala prawda o tym szambie
Nic nowego
Nic

Obrazek użytkownika Trotelreiner

07-08-2021 [08:30] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

CZY JEST NA TYM PORTALU JAKIS ADMIN???
CZY TO JEST PORTAL,CZY RING DLA ZWYKŁYCH TROLLI I NAPIERDALACZY???
PS.Ostatnie słowo w tych pytaniach,wymsknęło mi sie z klawiatury...sorry.

Obrazek użytkownika Pers

07-08-2021 [08:42] - Pers | Link:

//RING DLA ZWYKŁYCH TROLLI I NAPIERDALACZY???//
Desant po to tu jest.
Propagują "mowę miłości", która ma wywoływać wrażenie, że wyborcy PiS to chamy i idioci.
Ich krecia robota jest ewidentna.
Osobiście nie jestem zwolennikiem PiS (delikatnie mówiąc) ale do głowy by mi nie przyszło, żeby tak wulgarnie lżyć polityków i wyborców tej partii jak to ma miejsce w przypadku pseudo-pisowców na NB stosunku do "opozycji".

Obrazek użytkownika sake3

08-08-2021 [09:39] - sake3 | Link:

@Pers...Jak rozumiem w stosunku do opozycji należy zwracać się szarmancko,w żadnym wypadku nie krytykować,zgadzać się z każdym jej zdaniem i przyklaskiwać.Natomiast tych zaleceń nie musi się stosować wobec PiS-u.a grube słowa uważać za przyjacielskie rady bądź delikatną naganę.Przecież chyba nie można obrazić się na podstarzałą panienkę Lempart i na jej gwiazdki, na bluzgającego Owsiak bo to ,,filantrop'' czy takiego Hołdysa bo to z kolei ,,artysta','albo na Cybę który z pistoletem i nożem daje dowody miłości prawda? Jak ordynarnie traktuje się polityka prawicy zaraz mamy wytłumaczenie,że taki polityk musi mieć grubą skórę,ale jak widać nie dotyczy to polityków opozycji którzy zapewne mają skórę atłasową i delikatną i w żadnym wypadku nie mozna ich urazić.

Obrazek użytkownika J z L

07-08-2021 [20:01] - J z L | Link:

Trotelreiner

Coś z głową masz?
Komuś personalnie ubliżyłem?
Co kłamliwego jest w moim komentarzu?
Wskaż jeden punkt
To jest sowieckie szambo a nie perfumeria

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

07-08-2021 [13:28] - Kazimierz Kozio... | Link:

mozesz sie odzywiac arszenikiem i popijac cyjankiem. nic mi do tego tak dlugo jak robisz to za swoje pieniadze. ale jezeli zadluzasz mnie i nastepne pokolenia za swoje fanaberie to juz jest problem na ktory zaden uczciwy i zdolny rzezwo ocenic rzeczywistosc czlowiek nie moze pozostac obojetny. myslisz ze inflacja to tak sobie przyszla jak zmiana klimatu czy inne plagi...

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [05:50] - Pers | Link:

//Po opublikowaniu pod własnym (????) nazwiskiem wystąpienia min. S. Ławrowa pieje z dumy://
Doszliśmy do takiego absurdu, że publiczne robienie "łaski" USA uznawane jest za najwyższą cnotę a nie plucie na Rosję jest "zdradą narodową".
Autor tej notki (ten prawdziwy ale także cytujący go @jzl) należy najwyraźniej do grupy półgłówków, którzy uważają, że przedstawienie tekstu jednego z czołowych dyplomatów świata i poddaniem pod dyskusję jest "pianiem z zachwytu". Ich "wiedza" zaczyna się i kończy na cytatach oderwanych z kontekstu rozpowszechnianych przez mendia oficjalnego ścieku. Tekst źródłowy to dla nich "pianie z zachwytu".

Tacy jak Jerzy Trojanowski (hujty dupty) należą do tej grupy, która kiedyś wielbiła sowiecką dominację w Polsce i utyskiwała na "amerykańską stonkę".
Teraz uważają za cel swojego życia plucie na Rosję. 
Jak ktoś przestawi wajchę to znowu będą pluć na "amerykański imperializm".
Niestety, w każdym społeczeństwie są renegaci i idioci.
Gospodarz tego bloga i cytowany "autor" niewątpliwie do nich należą.

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [06:16] - Pers | Link:

Zastanawiam się jaki interes ma "Strefa Wolnego Słowa" w propagowaniu takich blogów?
Może powinniście zmienić nazwę na "Strefa Żydobanderowskiego Słowa"? To będzie bliższe prawdy.
Dawanie uprawnień blogerskich takim indywiduom jak ten tutaj to wyraźna prowokacja i potwarz dla Polaków.

Najwyraźniej chcecie zniknąć.
Już wielu komentatorów odeszło a będą następni.
Zostanie tylko "desant" trolli wyrzuconych zewsząd.
Bawcie się dalej :))
Ja płakać po was nie będę bo mam gdzie pisać :)))

A jak znowu zobaczę tutaj moje nazwisko przedstawiane w kłamliwym i oszczerczym świetle to będziecie mieli problem.
No ale Sakiewicz jest bogaty :))))))))))))))))))))))))

Obrazek użytkownika admin

08-08-2021 [07:39] - admin | Link:

Persie -- to jest groźba bezprawna. Tak, groźba wytoczenia postępowania sądowego jest takową. I można z samą taką groźba iść do sądu, tym bardziej, jeśli ona się powtarza.

Ale jeśli uważasz, że autor Cię wpisem pomawia, wystarczy napisać do administracji. Tyle razy pisałem, że komentarze i wpisy blogerów nie są wstępnie moderowane. Tylko napisz wyraźnie gdzie mija się z prawdą. Wtedy taki wpis będziemy zmuszeni zdjąć z publikacji. Notkę oczywiście czytaliśmy i uznaliśmy, że dodaje Ci tylko sławy :)

Takie  zgłoszenia wyłącznie na maila w celach dokumentacyjnych. 

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [08:33] - Pers | Link:

admin
//Persie -- to jest groźba bezprawna. Tak, groźba wytoczenia postępowania sądowego jest takową. //
"Groźba bezprawna" - sam to wymyśliłeś czy ktoś ci pomógł?
Groźba może być co najwyżej "karalna"
A ja tylko grzecznie ostrzegam jakie konsekwencje może mieć tolerowanie oszczerstw i zniesławiania w przestrzeni publicznej przez administratora witryny internetowej.

//Tylko napisz wyraźnie gdzie mija się z prawdą.//
Nic nie będę pisać. Samo moje wezwanie do usunięcia wystarczy.
A kto będzie oceniał czy jakiś troll "mija się z prawdą" czy nie? Ty? 

//Notkę oczywiście czytaliśmy i uznaliśmy, że dodaje Ci tylko sławy :)//
W doopie mam taką sławę.
Poducz się trochę admin albo skonsultuj się z prawnikiem.
 

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [09:05] - Ryan | Link:

persik
//Samo moje wezwanie do usunięcia wystarczy//

Ten wpis (i wiele innych) zgłaszałeś do administracji
I co było dalej?
Napisz w dwóch - trzech słowach jaki był tego efekt
Też był pozew?

https://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/orgazm-na-neonie

 

Obrazek użytkownika admin

08-08-2021 [12:06] - admin | Link:

Pers -- tylko ja żadnego wezwania na @ nie dostałem. Admin nie czyta wszystkich komentarzy a moderatorzy nie są adminami, którzy mogą poddawać edycji wpisy blogerów. Ale OK, wpisałem się tu, to przyjmuję (wyjątkowo) do wiadomości i żądanie spełniam. A Ty uzupełnij wiedzę prawniczą w temacie groźby bezprawnej.. Możesz zacząć od Wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [12:36] - Ryan | Link:

admin

Mając na uwadze troskę o osoby niepełnosprawne to usunięcie fragmentu wpisu uważam za trafną decyzje

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [12:59] - J z L | Link:

ryan
Też tak uważam
 osoby niepełnosprawne umysłowo to jednak ....muszą być traktowane na innych zasadach
szacun się im należy
to fakt
-))
 

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [08:56] - Ryan | Link:

admin

I znów pers został jak  Himilsbach z angielskim

Obrazek użytkownika Guildenstern

08-08-2021 [09:57] - Guildenstern | Link:

@admin
Nie wciągają mnie potyczki Persa z grupką, którą określiłem kiedyś mianem pijanych huzarów pozujących na husarzy. Przyłączam się natomiast do apelu @Trotta. Wpis o ruskiej dziwce uważam za przegięty. Zwłaszcza, że pamiętam jak to @admin kiedyś wyciął tekst pana Korusa na temat pewnego instytutu ociekającego jadem.

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [12:07] - J z L | Link:

Guildenstern 

przepraszam rosyjskie panienki lekkich obyczajów
miało być rosyjskie latarnice

Obrazek użytkownika admin

08-08-2021 [12:13] - admin | Link:

 Guildenstern -- To, co się tyczy przepychanek między blogerami to jedno, ale między narodami to już zupełnie co innego. A jeśli chodzi o słownictwo, to samymi komentarzami Persa z h.. w środku, mógłbym kilka stron głównych NB już wytapetować, wiec "ruska dziwka" nie robi na mnie wielkiego wrażenia.. Ale nie będziemy oczywiście równać w dół, dlatego przychyliłem się do jego prośby 

Obrazek użytkownika Pani Anna

08-08-2021 [14:56] - Pani Anna | Link:

@Admin
Tak z ciekawości,  jakie jest brzydkie słowo na "h"?

Obrazek użytkownika admin

08-08-2021 [15:21] - admin | Link:

@Pani Anno -- to samo co na "ch" 
https://jaksiepisze.pl/chuj-cz...

Obrazek użytkownika Guildenstern

08-08-2021 [16:24] - Guildenstern | Link:

Bardziej chodziło mi o deprecjację rodzicielki tego czy owego blogera. Mnie wulgaryzmy aż tak bardzo nie ruszają. Natomiast jak się obraża matkę czyjąś to generalnie są to w naszym kręgu kulturowym kwestie niewybaczalne. Chyba, że w vashem (oops, literówka) kręgu panuje tradycja odmienna - w sensie, że obcego obrażać można. Np. Japończycy tak mają i generalnie parę nacji zamieszkałych w Azji (zresztą u Japońców obcy też na g - tj. gajdzin). Cóż, ostatnie lata wskazują, że system Friend or Foe trzeba cokolwiek skalibrować. A pan Korus to się raczej odniósł nie do tyle do narodu co do instytucji, tak to pamiętam. Rozumiem, że oficjalnie to musi wyglądać inaczej. Tyle, że to nie mój biznes i mnie nikt nagród za dobre sprawowanie nie będzie wypłacał. I nie ma się co napinać bohatersko jak się jest po prostu tubą. Jedni za miskę ryżu inni za soczewicy.

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-08-2021 [11:34] - Tezeusz | Link:

Adminie zgłaszałem tyle razy że komentator Pers prowokuje wciąż do awantur wyzywa ludzi, manipuluje, straszy sądami i łamie Regulamin portalu. Jak długo będziesz takie postępowanie tolerować.Jak długo ?

Obrazek użytkownika admin

08-08-2021 [15:26] - admin | Link:

@Tezeuszu
Dopóki sił starczy, moderujemy. Jednakowoż może w końcu przyjdzie taki dzień, że nie zdzierżę, mimo że czasem z Persem się zgadzam i wiem, że obrywa niezasłużenie. Są po prostu granice ludzkiej wytrzymałości. Uporem i stawianiem na ostrzu noża nikogo się nie przekona a tylko zbiera się hejt a administracji nadaje roboty.

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [15:42] - Pers | Link:

admin
//zbiera się hejt a administracji nadaje roboty.//
Gdybyś usunął kilku trolli z ostatniego desantu miałbyś święty spokój i wróciłoby wielu dobrych komentatorów.
Pomyśl dlaczego ich wyrzucano? Jakiś ważny powód z pewnością był.
Inni mają spokój a Ty musisz (?) się z nimi męczyć.

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [16:39] - Ryan | Link:

persik

Inni mają spokój bo juz dawne tomu ciebie wyrzucili
policzysz z ilu portali?
czy ja ci mam policzyc

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-08-2021 [21:25] - Tezeusz | Link:

..."Gdybyś usunął kilku trolli z ostatniego desantu miałbyś święty spokój i wróciłoby wielu dobrych komentatorów.
Pomyśl dlaczego ich wyrzucano? Jakiś ważny powód z pewnością był.
Inni mają spokój a Ty musisz (?) się z nimi męczyć."

Persie piszesz o sobie ? A to rozumiem i popieram

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [15:57] - Ryan | Link:

admin

Wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji wobec persa byłoby mało skuteczne bo natychmiast założy nowe konto.
Zostawmy to tak jak jest.
To unikalny bloger.Jego wiedzą na temat wielkie Rosji,Syrii czy Iranu jest fenomenalna.
Miliony czytelników oczekuje na najnowsze wieści co tam u nich w trawie piszczy zwłaszcza na Kremlu.Jako znany dziennikarz ma tam dostęp w każdej chwili
Zbyt wielu administratorów na wielu portalach zbanowalo tego blogera i teraz plują sobie w brodę nie wiedząc co stracili

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [18:43] - Pers | Link:

@ryan
//o unikalny bloger.Jego wiedzą na temat wielkie Rosji,Syrii czy Iranu jest fenomenalna.//
Może nie fenomenalna ale z pewnością duża, muszko dwudniówko.
I tego się trzymajmy.

//Zbyt wielu administratorów na wielu portalach zbanowalo tego blogera i//
Potrafisz wymienić choć 5?

Obrazek użytkownika Ryan

09-08-2021 [06:17] - Ryan | Link:

dachowcze

Ty sam doskonale wiesz z ilu portali wyleciałeś lotem koszącym.Dziś nie ma możliwości podania ci linków do tych portali gdyż twoje dzieła wyleciały w niebyt.Wiesz o tym i dlatego cwaniakujesz.
Ale nie zaprzeczysz że wyleciałeś z Salonu24.pl i to jako Spiryto i to jako Pers.Na dodatek ponad 20 wcieleń 
Nie zaprzeczysz że z portalu Niepoprawni.pl też wyleciałeś jako Spiryto i jako Pers oraz 30 innych wcieleń.
Nie zaprzeczysz że w Toy-Toyu miałeś bany od Opary 3X,od Repsola 2X, a i od Adevo czy Reinerta
Nie zaprzeczysz że z niepodległy,pl wyleciałeś decyzja właściciele serwera wraz że swoim portalem w niebyt

Wystarczy?

Obrazek użytkownika Pers

09-08-2021 [07:34] - Pers | Link:

@ryanek
Szalom i niedorobieni to nie są polskie portale.
Co do neonu to kłamiesz i to ja wyrzucałem a nie mnie :)))
Wyrzuciłem ciebie, reinerta, adevo i agnisie (z funkcji admina) i to są fakty :)))
Ty zaistniałeś z reinertem tylko dlatego bo obiecaliście Oparze "zdobyć głosy młodzieży w wyborach prezydenckich". Za 600 zł/miesiąc.
Ile tych głosów zdobyliście? :)))))))))))

Obrazek użytkownika Ryan

10-08-2021 [07:10] - Ryan | Link:

dachowiec
Łżesz jak bura suka
Pamiętasz jak repsol ciebie zbanowal i 4 innych adminów w jednym dniu
Mam od twojego i mojego kolegi kopię e-mail które dostał od Opary.Kilkadziesiąt ich jest.Wiesz o kim piszę
Zapytaj swego darczyńcę czy pozwoli je opublikować.
Obnażę twoje wredne kłamstwa i to ile razy miałeś bana na Toy-Toyu
Przez parę tygodni zrobię ci jazdę bez trzymanki

podaj moje konto ktore zbanowales
Dawaj pajacyku
Dawaj

Obrazek użytkownika Pers

10-08-2021 [21:45] - Pers | Link:

@rjanek
//Obnażę twoje wredne kłamstwa i to ile razy miałeś bana na Toy-Toyu//
No dawaj :))))))))))))))

//podaj moje konto ktore zbanowales//
Czy ja muszę pamiętać każdego pajaca, którego zbanowałem?...
Litości... Byłeś nikim więc nie pamiętam :)))

Obrazek użytkownika J z L

10-08-2021 [22:15] - J z L | Link:

Ty błaźnie od dnia urodzenia jesteś nikim
Mniej niż zero
Zwykły sowiecki spamer i troll
Nutka dla ciebie pajacu

Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh…

https://youtu.be/BNknWDWTSoc

Obrazek użytkownika Pers

10-08-2021 [22:34] - Pers | Link:

@jzl
//Ty błaźnie od dnia urodzenia jesteś nikim
Mniej niż zero
Zwykły sowiecki spamer i troll//

Zieeeeeeeeeeeew...

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [20:01] - J z L | Link:

ryan

Nie dodałeś że jest też  korespondentem  wojennym  w Donbasie,na Krymie czy Odessie
Zawsze z niecierpliwością oczekuję od niego na wiadomość o wysłaniu w kosmos zielonych ludzików jak ten słynny Motorola
Nie jest ważne czy zostały po nich tylko uszy lub buty czy sygnet. Ważne że orbitują w Obłokach Magellana
​I to cieszy

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [21:46] - Pers | Link:

@jzl
//Zawsze z niecierpliwością oczekuję od niego na wiadomość//
Cieszę się :)
Twoje "materiały" z serii "jak bardziej spenetrować rectum naszego sojusznika" są z pewnością potrzebne ale jednak skierowane do wąskiego grona ekspertów. 

Obrazek użytkownika Ryan

09-08-2021 [07:07] - Ryan | Link:

JzL

Dobre
Bingo!!!

Obrazek użytkownika Ryan

08-08-2021 [08:31] - Ryan | Link:

//A jak znowu zobaczę tutaj moje nazwisko przedstawiane w kłamliwym i oszczerczym świetle to będziecie mieli problem//
Ruszkiewicz to netowy troll

No i ja wreszcie będę miał pozew

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [11:56] - J z L | Link:

A jaki nr. pozwu
190?

Obrazek użytkownika Francik

08-08-2021 [08:55] - Francik | Link:

Towarzyszu, daj se siana. Tego bełkotu nie da się czytać. Szkoda czasu produkować te wypociny. Lepiej zrób coś pożytecznego - np. poodkurzaj mieszkanie.

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [11:55] - J z L | Link:

Francik
zostaw pan persa w spokoju
tyle strzałów z liścia i to tylko jednego dnia
Kto to wytrzyma

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-08-2021 [11:39] - Tezeusz | Link:

Materiał na 5 Brawo. I ja się dołączam :
https://naszeblogi.pl/59461-go...

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [12:00] - J z L | Link:

Tu jest adres do strony autora
Jemu się należą podziękowania za ten wpis
Brawo Humpty Dumpty

http://pressmania.pl/author/humpty-dumpty/

Obrazek użytkownika sake3

08-08-2021 [19:03] - sake3 | Link:

@Pers...To co w końcu z tymi pozwami?Ja też pozwana choć nie uczestniczyłam w dyskusju,ale jestem tzw.pisowcem? Muszę wiedzieć wczesniej,bo wiesz fryzjer,kosmetyczka,jakąś elegancka kreacja do sądu.Nie mogę przeciez wyglądac jak sirotka magistracka stojąc z drżeniem serca przed tym niezawisłym organem.

Obrazek użytkownika J z L

08-08-2021 [21:37] - J z L | Link:

sake3

Proszę cierpliwie czekać na swoją kolej bo ja byłem wcześniej
Zbyt duży tłok.
Sądy też mają ograniczone moce przerobowe
No i najważniejsze
Proszę podać dokładny adres.
Ja tak zrobiłem i se czekam

Obrazek użytkownika Pers

08-08-2021 [22:00] - Pers | Link:

sake3
Konia kują a żaba nogę podstawia?