UPADEK - doskonałe studium autorstwa Friedricha Dürrenmatta

Friedrich Dürrenmatt

UPADEK
(Przełożył: Stanisław Andrzej Owsianko.)

W Sali Bankietowej Biura Politycznego znajdował się zimny bufet z faszerowanymi jajkami, szynką, kanapkami, kawiorem, wódką i szampanem - członkowie Biura mieli zwyczaj pokrzepiać się tam przed naradami; N wstąpił do bufetu, po czym zjawił się jako pierwszy w Sali Posiedzeń. Od kiedy został członkiem Najwyższej Instancji, tylko w tym pomieszczeniu czuł się bezpiecznie; był niby tylko Ministrem Łączności i wydana z okazji Konferencji Poko-jowej seria znaczków - jak doszły doń słuchy z kół zbliżonych do D (dokładniej dowiedział się o tym od E) - podobała się A, ale jego poprzednicy, pomimo raczej podrzędnej roli tego resortu w aparacie Państwa - przepadli bez śladu i dopytywać się o nich nie było rzeczą wska-zaną - nawet, jeśli Szef Bezpieki C był w stosunku do niego bardzo uprzejmy.
Przed wejściem do Sali Bankietowej i przed wejściem do Sali Posiedzeń N został ob-macany - najpierw obmacał go, jak zawsze, kapitan o sportowej sylwetce, potem pułkownik - blondyn, którego N nigdy przedtem nie widział; łysy pułkownik, który zwykle obmacywał przed Salą Posiedzeń musiał być na urlopie, albo go przeniesiono, albo zwolniono, zdegrado-wano lub rozstrzelano. N położył aktówkę na stole i zajął miejsce. L usiadł obok. Sala Posie-dzeń była długa i niewiele szersza od stołu przy którym siadano. Ściany do połowy wysokości wyłożone były boazerią, wyżej, podobnie jak sufit, białe. Porządek miejsc określała hierarchia Systemu. A zasiadał na szczycie. Ponad nim, na białej ścianie wisiał Sztandar Partii. Przeciw-legły koniec stołu był wolny i tam znajdowało się jedyne w pokoju okno - wysokie, o wypu-kłym sklepieniu, podzielone na pięć części i bez zasłon. B D F H K M zasiadali po prawej (pa-trząc od A) stronie stołu, naprzeciw nich C E G I L N, obok N jeszcze Kierownik Organizacji Młodzieżowej P, zaś obok M, Minister Gospodarki Jądrowej O. P i O nie brali jednak udziału w głosowaniach. L był najstarszy w gremium i przed objęciem władzy przez A, pełnił funkcje sprawowane obecnie przez D. Zanim został rewolucjonistą był kowalem. Wielki, barczysty, bez śladu tłuszczu. Twarz miał czerstwą, krzepkie ręce i gęste jeszcze, siwe, krótko przystrzy-żone włosy. Był nieogolony. Jego ciemny garnitur przypominał odświętne ubranie robotnika. Nigdy nie nosił krawata, a kołnierzyk jego białej koszuli był zawsze zapięty. L był popularny w Partii i wśród ludu, o jego czynach w czasie Powstania Czerwcowego legendy krążyły, jako że jednak czasy te tak już były odległe - A nazywał do Pomnikiem. Uważano go powszechnie za człowieka prawego, był bohaterem - toteż jego zejście z areny nie mogło być pokazówką - polegało ono na stopniowym pogrążaniu w hierarchii. L żył dręczony ciągłą obawą Procesu, wiedział, że upadek musi w końcu nadejść. Jak obaj Marszałkowie - H i K, był często pijany, nawet na Posiedzenia Biura nie przychodził już trzeźwy. Teraz też śmierdział wódką i szam-panem, ale jego chrypliwy głos był spokojny, a wodniste, nabiegłe krwią oczy spoglądały szyderczo: “Kolego - odezwał się do N - jesteśmy załatwieni, O nie przyszedł”. N nie odpo-wiedział. Nawet nie drgnął.. Udawał obojętnego. Może aresztowanie O było plotką, może L się mylił, a jeśli się nie mylił, to może położenie N nie było tak beznadziejne jak położenie L, który odpowiadał za transport. Kiedy coś nie grało w przemyśle ciężkim, w rolnictwie, w konwencjonalnej lub jądrowej gospodarce energetycznej (a zawsze gdzieś coś nie grało) - od-powiedzialność zawsze można było zwalić na Ministra Komunikacji. Awanse, opóźnienia, zahamowania. Odległości były olbrzymie, a kontrola niezwykle trudna.
Weszli: Sekretarz Partii D i Minister I. Sekretarz był otyły, potężny i inteligentny. No-sił skrojone na wzór wojskowy ubranie, w czym naśladował A - zdaniem jednych - wierno-poddańczo, zdaniem innych - z czystej kpiny. I był rudy i szczupły. Po przejęciu władzy przez A był Generalnym Prokuratorem - niezwykle wnikliwym. W okresie Pierwszej Wielkiej Czystki forsował wyroki śmierci na starych rewolucjonistów; przy tym zdarzył mu się lapsus: na życzenie A załatwił wyrok na jego zięcia, a kiedy nieoczekiwanie A przebaczył nagle zię-ciowi i interweniował - ów właśnie był już rozstrzelany; ten lapsus kosztował I nie tylko sta-nowisko Generalnego Prokuratora, gorzej, wyniósł go do władzy. Został mianowany człon-kiem Biura Politycznego i tym samym znalazł się na najbardziej dogodnej liście odstrzału. Osiągnął pozycję, na której żeby dostać kopa, wystarczały polityczne powody - a te zawsze można było znaleźć. W przypadku I powody już były. Nikt przecież nie wierzył, że A wów-czas chciał ratować zięcia; jego zgładzenie na pewno nie było mu nie na rękę (córka A już sy-piała wtedy z P); ale w ten sposób A miał teraz publiczny pretekst żeby załatwić I kiedy przyjdzie mu na to ochota, a ponieważ A nigdy jeszcze nie przepuścił okazji załatwienia ko-goś, I nie dawano żadnych szans. I wiedział o tym, ale udawał, niezbyt zresztą zgrabnie, że nie wie. Teraz też zbyt ostentacyjnie próbował tuszować swój strach. Opowiadał Sekretarzowi o występie Państwowego Baletu. Opowiadał o balecie, rzucając przy tym fachowymi wyra-żonkami tak jak na każdym Posiedzeniu Biura, zwłaszcza od kiedy został Ministrem Rolnic-twa - jako prawnik nie miał o rolnictwie zielonego pojęcia. A przy tym Ministerstwo Rolnic-twa było (o ile to możliwe) jeszcze bardziej wrednym resortem niż Ministerstwo Komunikacji i z czasem nikomu jeszcze nie wyszło na zdrowie; na rolnictwie Linia Partii łamała się w sposób nieuchronny. Chłopi byli nie do wychowania - samolubni i leniwi. N też nienawidził chłopów - nie jako takich, lecz jako problem nie do rozwiązania, problem, przy którym załamywało się planowanie - a ponieważ każde takie załamanie oznaczało zagrożenie życia - nienawidził ich podwójnie i w swej nienawiści pojmował zachowanie I: któż jeszcze chciałby mówić o chło-pach? Tylko Minister Przemysłu Ciężkiego, który wyrósł na wsi - był, jak jego ojciec, wiejskim nauczycielem (posiadał nawet wykształcenie - surowe, prymitywnie sklecone półwykształce-nie Seminarium dla Nauczycieli Wiejskich), który sam miał wiejski wygląd i z chłopska mówił, opowiadał na Posiedzeniach Biura o chłopach, przytaczał chłopskie dykteryjki, które jego tyl-ko bawiły, i chłopskie porzekadła, które sam tylko rozumiał - a wykształcony prawnik I, aby tylko nie mówić o chłopach, z którymi, zrozpaczony ich ciemnotą, codziennie się mordował - paplał swoje baletowe historyjki i nudził tym wszystkich - najbardziej A, który nazywał I “Nasza Baletnica” (przedtem nazywał go “Nasz Jurysta od Zaświatów”). Ale jednocześnie N pogardzał byłym Generalnym Prokuratorem i piegowata twarz kauzyperdy była dlań wstrętna - zbyt szybko z etatowego kata stał się strachliwym płazem. N podziwiał natomiast zachowa-nie D. Przy jego kierowniczym stanowisku w Partii, przy jego politycznej bystrości, Dzika Świnia - jak go A nazwał - na pewno miał stracha (jeśli wiadomość o niezjawieniu się O była prawdą). Ale ten panował nad sobą - zresztą nigdy nie tracił rezonu. Sekretarz znajdował się w zasięgu niebezpieczeństwa, jednak to nie było jasne: aresztowanie O (jeśli nie była to zwy-kła plotka, powstała na skutek jego nieobecności). mogło być punktem wyjścia do ataku na D, któremu O podlegał po linii partyjnej, równie też dobrze mogło być przygrywką do upadku Głównego ideologa G, którego O był osobistym podopiecznym; ewentualność, że likwidacja O (o ile była faktem), oznaczała jednocześnie zagrożenie D i G - jakkolwiek sama w sobie możliwa - była raczej mało prawdopodobna.

Główny Ideolog już wszedł do Sali Posiedzeń. Był to pierdoła w staromodnych szkłach bez oprawy, z przekrzywioną, białogrzywą, profesorską głową - dawniejszy nauczyciel gimnazjum na prowincji. A nazywał go “Herbaciany Święty. G był teoretykiem Partii. Absty-nent i asceta w schillerowskim kołnierzyku, chudy introwertyk, latem i zimą w sandałach. Se-kretarz D był pełen życia, smakosz i dziwkarz - u Ideologa każdy krok był wydedukowany i nierzadko wiódł do absurdów i krwawych łaźni. Ci dwaj byli wrogami. Miast dopełniać - ścierali się, zastawiali pułapki, próbowali obalić nawzajem: Sekretarz, technik władzy, był przeciwieństwem teoretyka rewolucji. D chciał wszelkimi środkami umacniać władzę, G - również nie przebierając w środkach - uczynić ją czystą, niczym sterylny skalpel w rękach niepokalanej Nauki. Ze Świnią byli związania: Minister Spraw Zagranicznych B, Minister Oświaty i Kultury M i Minister Komunikacji L, po stronie Świętego znajdowali się: Minister Rolnictwa I, Przewodniczący Rady Państwa K, jak również Minister Przemysłu Ciężkiego F, który wprawdzie nie ustępował D w kulcie przemocy, ale znajdował się w obozie G wiedzio-ny nienawiścią, jaką ktoś opętany żądzą władzy może odczuwać w stosunku do innego, po-dobnego sobie - choć jednocześnie, obarczony kompleksem niższości nauczyciela wiejskiego wobec nauczyciela gimnazjum - prawdopodobnie w duchu nienawidził G.

Właściwie G już nie witał się z D. To, że teraz, jak zauważył przerażony N, Ideolog pozdrowił Sekretarza oznaczało obawę, że zniknięcie O nie było dlań bez znaczenia; podobnie jak fakt, że D odpowiedział pozwalał sądzić po jego strachu, że i ten czuł się zagrożony. A to że ci dwaj się bali, musiało oznaczać, że O rzeczywiście został aresztowany. Przy tym jednak powitanie Świętego było serdeczne a odpowieź Świni jedynie uprzejma - to wskazywało, że zagrożenie Ideologa musiało być o włos bardziej prawdopodobne niż zagrożenie Sekretarza. N odetchnął nieco. Upadek D wpędziłby i jego w opały. N mianowicie został uprawnionym do głosu członkiem Biura na wniosek D i uważany był za jego pupila - opinia która mogła stać się niebezpieczną, nawet nie całkiem odpowiadając prawdzie: po pierwsze, N nie należał do żad-nej z grup, po drugie - Ideolog forsował wówczas kandydaturę Ministra Gospodarki Jądrowej i przed wyborami przypuszczał, że Sekretarz zaproponuje swego podopiecznego, Kierownika Organizacji Młodzieżowej P. Ale Świnia zorientował się, że w głosowaniu łatwiej przejdzie kandydat neutralny aniżeli jego, lub jego wroga satelita (poza tym córka A w międzyczasie puściła już kantem P żeby spać z pewnym poważanym w Partii powieściopisarzem) - D zre-zygnował więc ze swego kandydata i zaproponował N; wymanewrowany w ten sposób G musiał również głosować na N. Po trzecie, N nie był niczym innym jak tylko specjalistą w swoim resorcie i ani dla D ani dla G nie był groźny. Dla A zaś - do tego stopnia nic nie zna-czył, że mu nawet nie nadał przezwiska.

To odnosiło się również do Ministra Handlu Zagranicznego E, który wszedł do sali za G i zaraz usiadł - podczas gdy Ideolog wciąż stał obok wyszczerzonego niefrasobliwie Sekre-tarza, mordowany gadaniną Ministra Rolnictwa o pierwszym soliście baletu z zakłopotanym uśmiechem przecierał belfrowskie okulary - E był człowiekiem światowym i eleganckim. Miał na sobie angielski garnitur z luźno udrapowaną chusteczką a kieszonce i palił amerykańskiego papierosa. Minister Handlu Zagranicznego, podobnie jak N został członkiem Biura Politycz-nego niejako mimowolnie; walka o władzę wewnątrz Partii wysunęła go automatycznie na pozycje kierownicze; inni, bardziej od niego ambitni padali ofiarą wzajemnych walk o czołowe miejsca a E przetrwał jako fachowiec wszystkie czystki - to zyskało mu ze strony A przydo-mek “Lord Evergreen”. N stał się chcąc nie chcąc trzynastym, E - również chcąc nie chcąc - piątym człowiekiem w Imperium. Odwrotu nie było. Jedna fałszywa reakcja, jedna nieroz-ważna wypowiedź mogły oznaczać koniec: aresztowanie, przesłuchania, śmierć. Dlatego E i N musieli pozostawać w dobrych stosunkach z każdym kto był, lub mógł się stać od nich moc-niejszym. Musieli być mądrzy, nie przegapiać okazji, w razie potrzeby przyzwyczajać się i wykorzystywać ludzkie słabości innych. Bywali nieraz zmuszani do rzeczy podłych lub śmiesznych.

I to było naturalne. Władza, jaką dysponowało trzynastu członków Biura Politycznego była olbrzymia. To oni stanowili o losach Imperium-kolosa, oni wysyłali masy ludzkie na ze-słania, do więzień, na śmierć, oni ingerowali w życie milionów, z niczego budowali przemysły, przesiedlali rodziny i narody, rozkazywali powstawać olbrzymim miastom, wystawiali niepo-liczalne armie, rozstrzygali o wojnie i pokoju - ale że jednocześnie własny instynkt samoza-chowawczy zmuszał ich czyhać nawzajem na siebie - przy podejmowaniu decyzji wzajemne sympatie i antypatie były o wiele bardziej istotne niż konflikty czy zjawiska gospodarcze, wobec których stawiała ich Historia. Władza, a wraz z nią - wzajemny strach, były zbyt wiel-kie aby uprawiać tu czystą politykę. Rozsądek nie grał już żadnej roli.
Z brakujących członków Biura weszli obaj Marszałkowie: Minister Obrony Narodowej K i Przewodniczący Rady Państwa H: obaj nadęci, obaj sztywni, obwieszeni orderami, obaj starzy i spoceni, śmierdzący machorką, wódą i perfumami - dwa nabite tłuszczem, mięsem, moczem i strachem wory. Usiedli jednocześnie - obok siebie, nie witając się z nikim. H i K występowali zawsze we dwójkę. A, nawiązując do ich ulubionego trunku, ochrzcił ich “Dżin-gis-chanami”. Marszałek H, Przewodniczący Rady Państwa, bohater wojny domowej - zapadł natychmiast w drzemkę; Marszałek K, wojskowe zero - marszałka dochrapał się tylko dzięki swej prężności partyjnej (swych poprzedników wydawał jednego po drugim, jako zdrajców stanu A pod nóż - a ten zdawał się to przyjmować z dobrą wiarą) zanim wybałuszył gały, zebrał się w sobie i wrzasnął: “Na pohybel wrogom w łonie Partii!” - przyznając tym sa-mym, że i on wie o aresztowaniu O. Nikt jednak nie zwrócił na niego uwagi - przyzwyczajono się do jego strachu i wyduszanych strachem frazesów. W każdym posiedzeniu Biura Poli-tycznego widział swój koniec, kajał się w samokrytyce a potem atakował dziki - nie precyzu-jąc kogo.

N patrzył na Ministra Obrony Narodowej K, którego czoło lśniło potem i czuł jak i je-go czoło zaczyna wilgotnieć. Myślał o bordeaux które chciał posłać F ale jeszcze nie mógł, bo go jeszcze nie miał. Zaczęło się od tego, że Sekretarz D pijał bordeaux a przed trzema tygo-dniami, z okazji międzynarodowej konferencji ministrów poczty w Paryżu, N mógł zorgani-zować niewielkie dostawy wina (jego paryski kolega lubił rodzimą gołdę i w rewanżu, N pole-cił go w nią zaopatrzyć). Nie żeby N był jedynym, który zaopatrywał w bordeaux potężnego D. Robił to również Minister Spraw Zagranicznych B. Ale nie chcąc być posądzonym o wy-rachowanie, podał siebie również za amatora bordeaux (choć wino mogło dla niego nie istnieć) i teraz i on dostawał wino od B. Kiedy N odkrył, że wielki narodowy wódziarz F, pan i władca ciężkiego przemysłu (A ochrzcił go “Pucybutem”) był chory na cukrzycę i za poradą lekarza po kryjomu pijał tylko bordeaux - długo zwlekał, nim zdecydował się również i temu podarować wino. W ten sposób dałby poznać, że wie o jego chorobie. Wreszcie powiedział sobie że inni członkowie Biura też muszą o tym wiedzieć - on sam dowiedział się od Szefa C i wydawało się nieprawdopodobne, żeby ten i innych nie wtajemniczył. Tak więc w końcu zdecydował się posłać F skrzynkę Lafitte 45. Minister Przemysłu Ciężkiego zrewanżował się od ręki. Podarki Pucybuta były słynne. N nierozważnie otworzył paczkę przy stole rodzinnym. Zawierała ona szpulę z filmem i nie mając pojęcia o treści, zmylony napisem: “Sceny z Rewo-lucji Francuskiej”, N polecił na prośbę żony i czworga dzieci wyświetlić film w domowej sali projekcyjnej. Była to pornografia. Jak potem dowiedział się, podobne podarunki otrzymywali i inni członkowie Biura Politycznego. Wiedziano przy tym, że F sam nie interesował się porno-grafią; obdarowywał, żeby mieć w ręku środki nacisku i robił to w taki sposób, jakby to wła-śnie obdarowany był jej amatorem. “No i jak Wam się podobał balecik?” - zapytał potem N - “Ja wprawdzie w tym nie gustuję, ale wiem, Wy to lubicie!” N nie ważył się oponować. Żeby się odwdzięczyć posłał Pucybutowi skrzynkę Château Pape Clément 34. I tak u beznamiętne-go i umiarkowanego seksualnie N gromadziły się materiały pornograficzne, a on sam widział się zmuszonym kombinować dalsze butelki - dostawy z Paryża nadchodziły tylko co pół roku, a tych, które sam dostawał od D nie ważył się przekazywać F. Wprawdzie Sekretarz Partii i Minister Przemysłu Ciężkiego byli wrogami, ale fronty mogły się zmienić. Już nieraz tacy nie-osobiści wrogowie w wyniku zaistniałej nagle wspólnoty interesów stawali się nierozerwalny-mi przyjaciółmi. N musiał zwierzyć się Ministrowi Handlu Zagranicznego - wyszło przy tym że i ten obdarowywał Świnię i Pucybuta bordeaux. Dzięki swym zagranicznym kontaktom E był w stanie pomóc N, ale nie à la long. N przypuszczał że i inni jeszcze zaopatrywali D i F i że im też F odpłacał takim samym obciążającym materiałem.

Naprzeciw N zajęła miejsce Muza Partii M. Minister Oświaty była okazałą blondyną. Kiedyś podczas posiedzenia gremium A wyraził się o jej piersiach, że są niczym góry i jak Se-kretarz z nich zleci, to zginie. Muza zjawiła się wówczas szczególnie elegancko wygalowana a prymitywny dowcip A był pogróżką w stosunku do Świni - D uchodził za kochanka M. Od tamtej pory przychodziła na posiedzenia Biura wyłącznie w skromnym, szarym kostiumie. To, że dziś wystąpiła w głęboko wydekoltowanej, czarnej sukni koktailowej, zmieszało N - tym bardziej, że i biżuterię miała na sobie. Powód musiał być naprawdę szczególny. I ona musiała wiedzieć o aresztowaniu O, pozostało jedynie pytanie, czy Muza swą dzisiejszą kreacją miała zamiar okazać niefrasobliwość i w ten sposób dystansować się od D, czy też zdecydowana była przedstawić się jako najmilsza. Sekretarz Partii nie dał N odpowiedzi na to pytanie - zdawał się nie zauważać M. Siedział na swoim miejscu i studiował jakieś pismo.

Wybór kreacji przez Muzę stał się jeszcze bardziej dwuznaczny kiedy zjawił się F, ma-ły, gruby Minister Przemysłu Ciężkiego. Nie zwracając uwagi na innych, pospieszył wprost do M. “Job twoju mać! To jest strój - wspaniale, fantastycznie, wreszcie coś innego niż te wieczne szmaty, które noszą w Partii! Do czorta z uniformami. Po co właściwie zrobili Rewolucję, wytępili plutokratów i krwiopijców a kułaków na gruszach wieszali? Żeby zapanowało pięk-no!” Obłapił Ministra Oświaty i obcałował ją niczym wiejską blać: “Diora klasie robotniczej!” - wreszcie usiadł na swoim miejscu pomiędzy D i H - obaj odsunęli się od niego - musieli (jak N) stwierdzić, że to był wisielczy humor - najwidoczniej Minister Przemysłu Ciężkiego zdawał sobie sprawę, co oznacza dla Ideologa, a więc i dla niego samego zniknięcie O. (Choć możli-we również, że jego zuchwała radość nie była udawana - mógł mieć jakieś pewniejsze wiado-mości - że to właśnie D poleci).
Wszedł B. (Dopiero teraz N zauważył, że Kierownik Organizacji Młodzieżowej P już od dawna siedzi obok - blady, zaokularzony, zastraszony, gorliwy szczurek partyjny - jego wejścia nawet nikt nie zauważył). B spokojnie podszedł do swego miejsca, położył na stole aktówkę i usiadł. Ideolog i Minister Rolnictwa, którzy wciąż jeszcze stali, również usiedli. Minister Spraw Zagranicznych miał niezaprzeczalny autorytet - choć go wszyscy nienawidzili. Górował nad nimi wszystkimi. N właściwie go podziwiał. Sekretarz był inteligentny, dobry organizator, Minister Przemysłu Ciężkiego - instynktownie chytrym praktykiem terroru, Ideo-log był teoretykiem, ale Minister Spraw Zagranicznych był jakimś niemal nieuchwytnym czynnikiem Zespołu Władców. Tak jak E i N suwerennie panował w swoim resorcie - był ide-alnym ministrem spraw zagranicznych. Ale w przeciwieństwie do tamtych dwóch stał się mocny również na terenie Partii - ale bez wikłania się, jak D i G w wewnętrzne rozgrywki. Także poza Partią miał szerokie wpływy. W zasadzie pełnił tylko swoje zadanie. To czyniło go mocnym. Nie był wiarołomny, ale i nie wiązał się - w życiu osobistym też pozostał kawalerem. Jadał i pijał z umiarem - na bankietach kieliszek szampana, to było wszystko. Jego niemiecki, angielski, francuski, rosyjski i włoski były nienaganne, jego studia o Mazarinim i jego rozpra-wę o Imperium Wczesnoindyjskim przełożono na wiele języków, podobnie jak pracę o chiń-skim systemie liczbowym. Znane były również jego przekłady Rilkego i Stefana George’a. Ale najbardziej słynna była jego “Teoria przewrotu” - zyskała mu ona miano Clausewitza rewolu-cji. Był niezastąpiony i dlatego nienawidzono go. Zwłaszcza nienawidził go A - nazwał go Eunuchem i przezwisko to przyjęli wszyscy, ale nikt, nawet A nie ważył się używać go w obecności B. A nazywał go tylko “Przyjaciel B”, a jak wychodził z siebie - “Nasz Geniusz”. B natomiast zwracał się do gremium per “Moje Panie, Moi Panowie”, niczym w jakimś stowa-rzyszeniu mieszczańskim. “Moje Panie, Moi Panowie” - zaczął i teraz, zaledwie usiadłszy i wbrew swojemu zwyczajowi by zabierać głos tylko wtedy, kiedy go o to proszono: “Moje Panie, Moi Panowie, być może ciekawe, że nie zjawił się Minister Gospodarki Jądrowej”. Milczenie. B wyjął z teczki papiery, zaczął je wertować i już się nie odezwał. N czuł, że wszy-scy mieli stracha. Aresztowanie O nie było plotką, nic innego nie mógł mieć B na myśli. Prze-wodniczący Rady Państwa K oznajmił - on zawsze wiedział - że O jest zdrajcą. O jest inte-lektualistą, a wszyscy intelektualiści są zdrajcami, a Marszałek H znów ryknął: “Na pohybel wrogom w łonie Partii!”. Obaj Dżin-gis-chani byli jedynymi którzy zareagowali - reszta uda-wała obojętnych, z wyjątkiem D, który na głos mruknął: :Idioci”. Tego też pozostali zdali się nie zauważyć. Muza Partii otworzyła torebkę i pudrowała się. MHZ studiował akta, Minister Przemysłu Ciężkiego - swoje paznokcie, Minister Rolnictwa po prostu wlepił wzrok przed siebie, Ideolog coś notował, a Minister Komunikacji zdawał się być tym, czym go ochrzczono: martwym pomnikiem.
Weszli A i C. Nie drzwiami za Ministrem Przemysłu Ciężkiego i Ministrem Obrony Narodowej, lecz tymi, które znajdowały się za Ideologiem i Ministrem Rolnictwa. C jak zaw-sze miał na sobie dość niechlujne, niebieskie ubranie, A był w uniformie lecz bez orderów. C usiadł, A przystanął za swoim fotelem i uważnie nabijał fajkę. C rozpoczął swoją karierę w Organizacji Młodzieżowej, został jej szefem, po czym poszedł w odstawkę. Nie z powodów politycznych, zarzuty były innego rodzaju. Następnie zniknął. Chodziły pogłoski jakoby we-getował gdzieś w obozie koncentracyjnym - nikt nic bliższego nie wiedział; nagle pojawił się: z miejsca jako Szef Bezpieki. Teraz też był wplątany w historie homoseksualne - to było pew-ne. A otwarcie nazywał go “Państwowa Ciota”, nikt jednak nie ważył się już podnieść prze-ciw C głosu. Wysoki, łysy, lekko podtłuściały - ongiś był muzykiem, posiadał dyplom Kon-serwatorium. B był Grandseigneur, a C - Bohemą gremium. Jego początki partyjne ginęły w mrokach. Metody jego słynęły z okrucieństwa a przemoc stosował w sposób otwarty. Na su-mieniu miał niezliczonych, pod jego egidą bezpieka stała się potężniejsza niż kiedykolwiek a szpiclostwo - powszechniejsze. Wielu widziało w nim sadystę, inni oponowali. Twierdzili, że C nie miał wyboru, bo A miał go w ręku. Gdyby nie słuchał - zawsze można mu było zrobić proces. I w rzeczywistości C był estetą, swoje stanowisko lekceważył i nienawidził swego Maestro - tego, który pod groźbą utraty życia jego i jego przyjaciół, zmuszał go do katowskich funkcji. W kontaktach osobistych C był uprzejmy, sprawiał wrażenie sympatycznego, ba, nieśmiałego. On, który swoje partyjno-państwowe zadania spełniał z nieubłaganym okrucień-stwem, zdawał się być niewłaściwym człowiekiem na niewłaściwym miejscu; być może dla-tego był tak użyteczny.

Natomiast A był nieskomplikowany. Jego prymitywność była jego siłą. Dla wzrosłego w stepach wśród koczowników, władza nie stanowiła problemu, a przemoc i gwałt - czymś naturalnym. Od lat żył w skromnym, bunkrowatym budynku ukrytym w lasach poza Stolicą, strzeżony przez kompanię wartowniczą złożoną z jego krajanów i obsługiwany przez starą kucharkę - też krajankę. W Pałacu Rządowym pojawiał się tylko z okazji wizyt Głów Państwa lub Szefów Partii oraz na posiedzeniach Biura Politycznego. Ale każdy z członków Biura mu-siał trzy razy w tygodniu, osobno, stawać do raportu w jego siedzibie. Wezwanego A przyj-mował latem na werandzie z wiklinowymi meblami, zimą w swoim gabinecie, w którym znaj-dowały się tylko: olbrzymie malowidło ścienne przedstawiające rodzinną wieś i kilku mużi-ków, i jeszcze większe biurko za którym siedział - gość musiał stać. A był czterokrotnie żona-ty. Trzy żony zmarły, o czwartej nikt nie wiedział czy żyje, a jeśli - to gdzie. Prócz córki nie miał dzieci. Czasem kazał sprowadzać z miasta dziewczyny - tylko po to, żeby siedziały z nim i godzinami oglądały amerykańskie filmy. Potem zasypiał na swojej sofie a dziewczyny mogły odejść. Raz w miesiącu kazał też zamykać Muzeum Narodowe i godzinami wędrował samot-nie przez sale. Ale nigdy nie oglądał dzieł nowoczesnych. Stawał zadumany przed późno-mieszczańskimi historycznymi kiczami-gigantami, przed malowidłami bitew, przed ponurymi cesarzami którzy skazywali na śmierć swoich synów, przed orgiami pijanych huzarów i przed saniami, które ścigane przez wilki sunęły po stepie. Równie prymitywne były jego upodobania muzyczne. Lubił tęskne, ludowe pieśni i ludowy zespół z jego rodzinnych stron musiał mu je wyśpiewywać na każdych urodzinach.
A pykał fajkę i z namysłem obserwował siedzących. N zawsze dziwił się, jak szczupły i niepozorny był w rzeczywistości A - na zdjęciach i w telewizji wydawało się że jest barczy-sty i krępy. A usiadł i zaczął mówić. Powoli, zaciągając się i powtarzając, ogródkami i w spo-sób natrętnie logiczny. Rozpoczął uwagami ogólnymi. Dwunastu członków Biura Polityczne-go i kandydat P siedzieli nieruchomo, z maskami na twarzach, przyczajeni. Zostali ostrzeżeni - bo zawsze, kiedy A coś knuł, zaczynał rozwlekłymi uwagami na temat Rewolucji. Jak gdyby musiał zebrać siły, odsapnąć przed zadaniem śmiertelnych ciosów. Tak i teraz: wywodził swo-je, te co zawsze nauki. Że celem Partii jest przebudowa społeczeństwa, że osiągnięcia są ol-brzymie, że wyciosano podwaliny nowego ładu, ale w tym nowym ładzie ludzie wciąż jeszcze nie są sobą, to jest wciąż jeszcze przymus, jeszcze naród myśli starymi kategoriami, tkwi w przesądach i zabobonach, jeszcze szerzy się zaraza indywidualizmu, wciąż jeszcze próbują się wyłamać z nowego porządku, rozwijać nowe formy egoizmu, jeszcze nie są wychowani, jesz-cze Rewolucja pozostaje sprawą jednostek, rewolucyjnej awangardy, a w zbyt małym stopniu sprawą mas, które wprawdzie wyrąbały drogę Rewolucji, ale równie łatwo mogą od Niej odejść. Wciąż jeszcze rewolucyjny porządek może trwać jedynie dzięki przemocy, a Rewolu-cja kroczyć naprzód tylko dzięki dyktaturze Partii. Ale i Partia rozpadłaby się, gdyby nie była odgórnie zdyscyplinowana - tak że stworzenie Biura Politycznego było historyczną koniecz-nością. A przerwał swoje wywody i zajął się fajką, rozpalał ją na nowo. N myślał: to co prawił N było powszechnie znaną doktryną partyjną - czemu więc musiało się i to odbyć, jak na szkoleniu partyjnym - zanim spadnie to właściwe, to groźne. Gdziekolwiek by się nie było - wszędzie obowiązkowo te same formuły. Niczym litania sypały się polityczne maksymy, któ-rymi A uzasadniał swą wszechwładzę. W międzyczasie przeszedł jednak do sedna. Już zebrał siły do ciosu. Każdy, osiągnięty na drodze do Celu Ostatecznego postęp - ciągnął A na pozór niegroźnie, nie zmieniając głosu - wymaga zmian w Partii. Nowe państwo sprawdziło się, Mi-nisterstwa są adekwatne do swych zadań, to nowe Państwo jest postępowe w treści, a w for-mie dyktatorskie. Jest to wyrazem praktycznych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, w obliczu których stali; ale tej pragmatyce przeciwstawia się Partia - narzędzie powołane do te-go, aby gdy przyjdzie pora - zmienić Państwo: ono samo, jako rzecz zaprogramowana, nie może się rewolucjonizować, to może tylko Partia, która steruje Państwem. Tylko ona może zmusić Państwo do przemian jakich wymagają aktualne potrzeby Rewolucji - właśnie dlatego Partia sama nie może być skostniała, jej struktura musi być zmienna, musi kierować się już osiągniętymi etapami Rewolucji. Obecna struktura Partii jest hierarchiczna, odgórna - odpo-wiada to dobie walki, w której partia się znajdowała; doba walki jednak minęła., Partia zwy-ciężyła, jest u władzy - następnym krokiem jest demokratyzacja Partii, a dalej - demokratyza-cja Państwa, ale Partia może się zdemokratyzować tylko wtedy, kiedy zlikwiduje się Biuro Polityczne, a jego władzę - przekaże rozszerzonemu Plenum Partii. Jedynym zadaniem Biura Politycznego było kierować Partią, jako śmiertelną bronią przeciw starym porządkom. Zadanie to - jako że stare porządki już nie istnieją - zostało spełnione i dlatego można już Biuro Poli-tyczne zlikwidować.

N zwietrzył niebezpieczeństwo. Zagrażało ono pośrednio wszystkim, a bezpośrednio - nikomu. Propozycja A była zaskakująca. Przedtem nic nie wskazywało, że wystąpi z czymś takim. Ale to należało do jego taktyki - taktyki zaskoczenia. Wywody A były dwuznaczne, ale zamysły - jednoznaczne. Jego mowa była na pozór logiczna, utrzymana w starym, rewolucyj-nym stylu, stylu doszlifowanym na niezliczonych tajnych i otwartych zebraniach w okresie walki. Ale w rzeczywistości mowa zawierała sprzeczność i w tej sprzeczności tkwiła prawda: A demokratyzując Partię chciał ją pozbawić władzy - proces demokratyzacji pozwalał mu zlikwidować Biuro Polityczne i ostatecznie umocnić swoje samowładztwo. Osłonięty owym Plenum - partyjnym niby-parlamentem, stałby się potężniejszy niż kiedykolwiek przedtem (przecież mówił na początku o konieczności terroru). Wprawdzie nie było jasne czy grozi no-wa czystka: rozwiązanie Biura Politycznego mogło się odbyć bez czystki. Ale A zawsze był skłonny likwidować elementy które podejrzewał, lub które mogły stać się podejrzanymi o stawianie oporu jego samowładztwu. Prawdopodobnie podejrzewał właśnie istnienie takich elementów w Biurze Politycznym - świadczyło o tym aresztowanie O. Zanim jednak N zdążył przeanalizować czy jego osoba może też wydawać się A niebezpieczna i w jakim stopniu roz-wiązanie Biura Politycznego mogłoby oznaczać jego upadek, jako Ministra Łączności (w tej chwili na swoją korzyść mógł przytoczyć jedynie owe znaczki z okazji Konferencji Pokojo-wej) - nastąpiło coś nieoczekiwanego.

A właśnie wystukał fajkę, co oznaczało zwykle że posiedzenie Biura Politycznego uważa za skończone i nie życzy sobie dyskusji, kiedy odezwał się - nie proszony nawet o głos - Minister Komunikacji. Podniósł się z trudem - jego zachlanie stało się bardziej widoczne. Lekko bełkotał i dwa razy zaczynał - że brakuje O i z tego powodu posiedzenie wcale się jeszcze nie zaczęło. Szkoda wspaniałej mowy A, ale statut jest statutem, nawet dla rewolucjo-nistów. Wszyscy z osłupieniem wlepili wzrok w Pomnik. Ten, pochylony nad stołem, wsparty na rękach i pomimo to chwiejąc się, mustrował wojowniczo A - twarz z białymi, krzaczastymi brwiami i siwą szczeciną zarostu była blada i podobna do maski. Zarzut L, choć formalnie w porządku, był bezsensowny. Nonsens polegał na tym, że przecież posiedzenie rozpoczęło się - właśnie wyczerpującym przemówieniem A, poza tym to było idiotyczne - Minister Komunika-cji protestował jakby zupełnie nie wiedział o aresztowaniu O, ani też o możliwie i na niego czekającym. Co jednak zaskoczyło N, to szybkie spojrzenie jakie A, ponownie nabijając fajkę, rzucił C. W owym spojrzeniu było jakieś szczególne zdziwienie, które pozwalało przypusz-czać, że A jako jedyny nie ma pojęcia o tym iż wszyscy wiedzą o aresztowaniu O - to z kolei nasuwało pytanie, czy aby wiadomość nie pochodziła od samego Szefa Bezpieki, a poza tym - czy przypadkiem Minister Spraw Zagranicznych, który przecież zwrócił uwagę wszystkich członków Biura na nieobecność O - nie wszedł w porozumienie z C. Przypuszczenia N nie zostały całkowicie rozwiane odpowiedzią a. Ten mianowicie, puszczając przed siebie kłęby dymu angielskiego tytoniu Balkan Sobranie Smoking Mixture powiedział że to jest bez zna-czenia czy O jest obecny czy nie i dlaczego nie przyszedł - O jest jedynie kandydatem bez prawa głosu a obecne posiedzenie ma tylko postanowić rozwiązanie Biura Politycznego - co już postanowiono, bowiem nie widzi głosów przeciw; do podjęcia tej decyzji obecność O nie była konieczna.

L stracił nagle, jak to bywa u pijanych, animusz i wyczerpany chciał znów zapaść w fotelu, kiedy Szef Bezpieki sucho zauważył, że Minister Gospodarki Jądrowej widocznie nie mógł przyjść z powodu niedyspozycji - bezwstydne kłamstwo, które, o ile to rzeczywiście C puścił sam wiadomość o aresztowaniu O, mogło mieć na celu jedynie znów rozdrażnić L aby spreparować i jego aresztowanie. I L ryknął: “Chory? Rzeczywiście chory?? - wsparty na le-wej ręce, prawą pięścią walił w stół. “Prawdopodobnie” - odpowiedział C z zimną krwią i za-jął się porządkowaniem jakichś papierów. L przestał walić w stół i usiadł niemy z wściekłości. W drzwiach za F i H pojawił się pułkownik.. To było coś nadzwyczajnego - w trakcie posie-dzenia nikt nie miał prawa wejść do sali. Wejście pułkownika musiało oznaczać coś zupełnie szczególnego - alarm, katastrofę - meldunek o niezwykłej ważności. O tyle dziwniejsze, że tylko poprosił L o wyjście w ważnej sprawie osobistej. Ów odprysnął “Won!” i pułkownik z ociąganiem, nie aby nie zerknąć - jakby w oczekiwaniu pomocy na C, ale ten zajęty był swoimi papierami - wyszedł. A zaśmiał się i rubasznie (jak zwykle kiedy był w dobrym humorze) za-uważył, że L chyba znów za bardzo dzioba umoczył, ale niech wyjdzie i załatwi swoje pry-watne sprawy - czyżby któraś z jego metres powiła? Wszyscy ryknęli - nie, żeby ich tak ubawił dowcip A, ale napięcie było tak duże, że szukali ujścia, podświadomie chcieli też ułatwić od-wrót L. A wezwał przez mikrofon pułkownika, ten znów się pojawił. A zapytał co się stało. Pułkownik salutując odpowiedział, że żona Ministra Komunikacji jest umierająca. “Zjeżdżaj-cie” - powiedział A. Pułkownik zniknął. “Idź L! To z metresami to było grube, zostawmy. Wiem czym jest dla ciebie żona. Idź do niej, posiedzenie i tak jest skończone”. Ale jak ludzko nie brzmiałyby słowa A - strach Ministra Kultury był zbyt wielki, aby im wierzyć. W swej rozpaczy i w swym zachlaniu dostrzegał tylko ucieczkę do przodu. On jest starym rewolucjo-nistą, krzyczał znowu wstając, jego żona jest wprawdzie w szpitalu, wiadomo, ale operacja się udała i on nie pójdzie w zasadzkę. On był w Partii od Jej zalążków, przed A, przed C i przed B, którzy są tylko podłymi karierowiczami. On działał dla Partii jeszcze w tych czasach, kiedy być w Niej - zagrażało życiu. Siedział w nędznych, śmierdzących tiurmach, skuty jak bydlę, szczury czepiały się jego okrwawionych kostek. Szczury, ryczał, szczury! Zdrowie zrujnował w służbie Partii, za nią skazany był na śmierć. Wył: “Pluton egzekucyjny już wyszedł, towa-rzysze, już stałem pod murem!” I dalej, już bełkotał: kiedy uciekł, ukrywał się, wciąż się ukrywał, aż przyszła Wielka Rewolucja, aż na czele rewolucjonistów szturmował z pistoletem i granatem Pałac. I znowu zaryczał: “Z pistoletem i granatem robiłem Historię Świata!” - już nie był do spętania, jego rozpacz i wściekłość miały coś z wielkości, choć zapity i upadły, zdał się być znów starym, sławnym rewolucjonistą, jakim był ongiś. On walczył przeciw zakłamanym i skorumpowanym porządkom, za prawdę ryzykował życiem - ciągnął swą dziką tyradę - zmie-nił świat, żeby go uczynić lepszym i niczym dla niego było cierpienie i głód i to że był ścigany i torturowany, jest dumny z tego, bo wiedział, że stoi po stronie biednych i wyzyskiwanych --to jest wspaniałe uczucie, stać po słusznej stronie, ale teraz, kiedy zwyciężyli, kiedy Partia chwyciła władzę, teraz nagle już nie stoi po słusznej stronie, naraz znalazł się po stronie tych władających. Znów krzyczał: “Władza mnie skurwiła, towarzysze! Jakich to zbrodni nie prze-milczałem, których z moich przyjaciół nie zdradziłem i nie wydałem bezpiece? Mam dalej milczeć?” Nagle pobladły, wyczerpany i ucichły, ciągnął: O został aresztowany, to jest prawda i wszyscy ją znają, a on nie opuści tego pokoju, bo go zaaresztują na korytarzu, bo domniema-na agonia jego żony jest kłamstwem żeby go wywabić z sali posiedzeń. Z tymi słowami, które wyrażały sugestie wcale nie bezpodstawne, opadł na fotel.

Kiedy tak L, świadom widać beznadziejności położenia i odrzuciwszy wszelką, znać już zbędną ostrożność, szalał w swym dzikim i krnąbrnym buncie; kiedy wszyscy, skamienieli, patrzyli na upiorny spektakl jaki dawał padający olbrzym; kiedy w każdej pauzie pomiędzy strasznymi zdaniami, które wyrzucał L, Marszałek H w opętańczym strachu, że upadek Po-mnika może pociągnąć za sobą jego upadek, wywrzaskiwał swoje “Na pohybel wrogom w Łonie Partii!”; kiedy wreszcie Przewodniczący Rady Państwa, marszałek K - zaledwie L skończył - wyskoczył z wylewną deklaracją swojej wieczystej wiernopoddańczości wobec A - podczas całego tego cyrku N zastanawiał się jaka będzie reakcja A. Ten siedział spokojnie i palił fajkę. Nie dawał nic po sobie poznać. Ale coś przecież musiało się w nim dziać. Wpraw-dzie dla N nie było jasne, w jakim stopniu wystąpienie L może zagrozić A, czuł jednak, że analiza, którą A teraz prowadził, rozstrzygnie o przyszłej pozycji A i o przyszłym rozwoju Par-tii i że stoją teraz przed punktem zwrotnym - N nie wiedział tylko jakim. I nie ważył się prze-widywać czegokolwiek na temat reakcji A. A był cwanym taktykiem i nikt nie mógł sprostać jego zaskakującym zagraniom w walce o władzę - nawet B. Dysponował instynktowną zna-jomością ludzi, to pozwalało mu rozpoznać i wykorzystać słabości każdego rywala; jak nikt inny w Biurze Politycznym znał sztukę nagonki i łowów - ale nie był człowiekiem otwartej walki, on musiał walczyć z zasadzki, uderzać znienacka. Zastawiał swoje pułapki w partyjnej dżungli, w jej tysięcznych Wydziałach i Podwydziałach, Gałęziach i Odgałęzieniach, w Ko-misjach, Nadkomisjach i Podkomisjach; z otwartym oporem, z bezpośrednim atakiem - dawno już musiał nie mieć do czynienia. Pytaniem teraz było, czy A da się wybić z konceptu, czy straci właściwą ocenę sytuacji, czy zadziała przedwcześnie, czy przyzna się do aresztowań, czy dalej będzie zaprzeczał - na te wszystkie pytania N nie był w stanie znaleźć odpowiedzi ponieważ nie miał pojęcia, co on sam , będąc na miejscu A, powinien zrobić. N jednak nie mógł kontynuować swoich rozważań na temat reakcji A, bowiem jak tylko Marszałek K, po raz pierwszy na chwilę przerwał - aby zaczerpnąć tchu (i zebrać siły, żeby jego wiernopod-dańcze wobec A pienia zabrzmiały jeszcze bardziej entuzjastycznie) - przerwał mu F. Właści-wie F przerwał nie tylko Przewodniczącemu Rady Państwa, lecz mimo woli również i A, któ-ry właśnie wyjął z ust fajkę, żeby wreszcie chyba odpowiedzieć L - F tego nie zauważył (lub nie chciał zauważyć, był szybszy). Zaczął mówić zanim jeszcze się podniósł, potem stał nieru-chomo, mały, gruby, niewiarygodnie szpetny, z brodawkami na twarzy, ręce splecione na brzuchu - jak cham w odświętnym ubraniu, który się modli - i gadał, gadał. N natychmiast wiedział co to znaczy: spokój Ministra Przemysłu Ciężkiego był tylko pozorny. W rzeczywi-stości Pucybut działał w potwornym strachu wywołanym wybrykiem L - już widział spadają-cy na nich wszystkich gniew A, grożące aresztowanie całego Biura Politycznego. Syn wiej-skiego nauczyciela z olbrzymim mozołem wybijał się na prowincji. Choć był w Partii od zara-nia - zawsze go wyszydzano, nigdy nie brano na serio, upokarzano na wiele sposobów, robio-no zeń lokaja - aż wreszcie wybił się (wielu za to zapłaciło); nie był jednak dumny (nie mógł sobie na to pozwolić), miał tylko ambicje i zdolny był do wszystkiego - dlatego i teraz do wszystkiego był zdolny. Spełniał najbrudniejsze roboty (te mokre), ślepo posłuszny, pod wie-loma względami był najstraszniejszym potworem w Partii, gorszym nawet od A, który choć był potworem w swych czynach, ale przecież miał osobowość. A nie był spaczony - ani walką, ani władzą. Był jakim był - cząstką natury, wyrazem własnej władczej indywidualności - ukształtowany przez samego siebie, a nie przez innych. F był tylko z natury podłym potwo-rem, tej podłości nie był w stanie z siebie strząsnąć, pozostawała na nim niczym przylepiona - przy czym nawet obaj Dżin-gis-chani wydawali się arystokratami. A potrzebował go, ale pu-blicznie nazywał go nie tylko Pucybutem lecz Dupolizem. Dlatego strach F był większy niż strach innych. Wszystko robił żeby się wybić. A teraz, u celu, widział że jego nieludzkie i podłe wysiłki zostały zagrożone przez kretyński występek L, jego groteskowe samozaparcie miało stać się bezsensowne a jego plugawa pełzanina - daremną; chwycił go strach tak pa-niczny, że zaślepiony trwogą przerwał nawet A (N był o tym przekonany) - F chciał , szybko jak tylko można (jakby to właśnie mogło go zbawić), do wiernopoddańczej deklaracji K dołą-czyć swoją, na inną oczywiście modłę. Nie wychwalał A, jak to bez umiaru czynił K, lecz - równie bez umiaru - zaatakował L. Zaczął zgodnie ze swoim zwyczajem od wiecznych chłop-skich porzekadeł - jak zwykle - czy pasowały czy nie. Powiedział więc: “Nim lis napadnie, kury się rozzuchwalą” i “Chłop myje babę kiedy pan chce z nią spać” i “Skamlanie przychodzi pod szubienicą” i “I kułak może wpaść w gnojówkę” i “Gospodarz zrobił dziecko dziewce a parobek gospodyni”. Następnie przeszedł do omówienia powagi sytuacji (oczywiście nie sy-tuacji wewnętrznej, w tą, jako Minister Przemysłu Ciężkiego - sam był zbyt wplątany) - powa-gi sytuacji międzynarodowej, gdzie widział nadciągające “śmiertelne niebezpieczeństwo dla naszej ukochanej Ojczyzny” - to było o tyle dziwniejsze, że właśnie po Konferencji Pokojowej nastąpiło wyjątkowe odprężenie. Międzynarodowy wielki kapitalizm znów był gotów pozba-wić nas zdobyczy naszej Rewolucji, już im się powiodło kraj naszpikować swoimi agentami! Od polityki międzynarodowej przeszedł do konieczności wzmożenia dyscypliny, z koniecz-ności wzmożenia dyscypliny wynikła konieczność wzajemnego zaufania. “Towarzysze! Wszyscyśmy braćmi, dziećmi jednej Wielkiej Rewolucji!” Potem stwierdził, że owo niezbędne zaufanie, bez żadnej potrzeby, naruszył L - poddając w wątpliwość słowa A, bezczelnie twierdząc, że O został aresztowany - wbrew temu, co twierdził A: że jest chory; ba, podejrz-liwość Ministra Komunikacji, tego Pomnika, co już dawno przestał być pomnikiem a stał się hańbą - jego podejrzliwość idzie tak daleko, że nawet wzbrania się wyjść z sali obrad aby zna-leźć się przy konającej żonie - taka nieludzkość musi przerażać każdego rewolucjonistę, dla którego małżeństwo jest święte, a i tych, dla których już nie jest. Te podejrzenia obrażają nie tylko A, to jest policzek dla całego Biura Politycznego. (N analizował: A nic nie wspomniał o rzekomej chorobie O, to kłamstwo pochodziło od Ministra Bezpieczeństwa Wewnętrznego; F suponując owe kłamstwo A, wrabiał go - kolejny błąd, który można było złożyć jedynie na karb śmiertelnego przerażenia Minister Przemysłu Ciężkiego, w tej samej chwili zaświtało N, że może O rzeczywiście jest chory a jego aresztowanie jest plotką, puszczoną celowo: żeby wprowadzić zamieszanie wśród członków Biura Politycznego, jednak natychmiast tej myśli zaniechał). Tymczasem Pucybut, zaślepiony wyłączną myślą jak wydostać się samemu z za-sięgu niebezpieczeństwa - zaatakował swego starego wroga D - wierząc chyba, że Sekretarz musi niejako automatycznie polecieć razem z Ministrem Komunikacji; nie pomyślał, że Mini-ster Komunikacji już dawno został politycznie odpisany na straty, natomiast D zajmował sta-nowisko, z którego nie mógł polecieć bez poważnego wstrząśnienia Partią i Państwem. Ale najwidoczniej dla F taki wstrząs był już faktem - inaczej zauważyłby, że podczas jego dzikich ataków nawet Minister Obrony Narodowej ucichł i już się nie wyrywał ze swoim na pohybel. Pucybut wrzeszczał, że kiedy chłopi głodują - ksiądz się tuczy, kiedy panicz marznie w nogi - każe spalić wieś, twierdził, że D zdradził Rewolucję - tym, że ją uśpił a Partię zamienił w ja-kieś mieszczańskie stowarzyszenie. Z determinacją szedł dalej: po D zaatakował jego sateli-tów: Ministra Oświaty załatwił powiedzeniem że “do końskiego handlarza przyjdzie prawicz-ka a wyjdzie kurwa (stare chłopskie przysłowie)”, Ministra Spraw Zagranicznych że “kto przyjaźni się z parszywym wilkiem - sam się taki staje” - jednak zanim zdążył zacytować na-stępne porzekadło i przejść do precyzowania swoich oskarżeń, przerwał mu pułkownik. Ja-snowłosy oficer znów - ku ogólnemu zdumieniu - pojawił się w sali, zasalutował, wręczył Mi-nistrowi Przemysłu Ciężkiego jakiś świstek, po raz drugi zasalutował i opuścił salę.

F zaskoczony tym że mu przerwano i speszony wojskową paradą pułkownika, stracił pewność siebie - przeleciał wzrokiem świstek, zmiął go, wetknął do kieszeni, mruknął że on nie to myślał i usiadł tknięty, jak czuł N, nagłym podejrzeniem. Zamilkł. Inni nie poruszali się. Powtórne zjawienie się pułkownika było czymś zbyt już niezwykłym. Wyglądało na insceni-zowane i było groźne. Tylko M, którą w czasie swej mowy F ostro mierzył wzrokiem - jakby nigdy nic otworzyła torebkę i pudrowała się - tego nigdy jeszcze nie ważyła się robić w trakcie posiedzenia. A wciąż się nie odzywał, jeszcze nie atakował, zdawał się wciąż zachowywać obojętność. Siedzący najbliżej A naprzeciw siebie B i C spojrzeli po sobie szybko, jakby przy-padkiem, N zauważył, że B musnął przy tym starannie przystrzyżonego wąsa. Szef Bezpieki poprawił krawat i chłodno spytał, czy F skończył swoje brednie - Biuro ma co innego do ro-boty. N znów pomyślał, czy B i C nie sprzymierzyli się skrycie. Uważano ich za wrogów, ale mieli wiele wspólnego: wykształcenie, rozwagę, pochodzenie - ojciec C był ministrem w rzą-dzie burżuazyjnym, B był synem księcia - z nieprawego łoża, wielu też uważało go, jak i C, za homoseksualistę. Możliwość tajnego porozumienia pomiędzy tymi dwoma zaświtała powtór-nie N również i dlatego, że przecież C przycinając F najwyraźniej przyszedł B z odsieczą, również i D, M, wsparł w ten sposób nawet L. F zmieszany ta kontrą - tym bardziej, że spo-dziewał się znaleźć C po swojej stronie - cicho powiedział, że musi zatelefonować do Mini-sterstwa, pilnie, jest mu przykro, ale jakieś niefortunne sprawy wymagają jego decyzji. A pod-niósł się i wolno podszedł do baru, który znajdował się za nim, uważnie nalał sobie koniak, przystanął. Powiedział, że F może zatelefonować z korytarza, a i L niech pryska i przynajmniej zadzwoni do szpitala, on zarządza pięciominutową przerwę w posiedzeniu - po tych bzdur-nych i czysto osobistych napaściach nie może zamknąć posiedzenia, nie pozwala na to dys-cyplina partyjna, tylko nie chce, żeby już więcej przerywano - co to za osioł ten pułkownik! To jest zastępca, stary jest na urlopie, ale on go jeszcze raz pouczy - Szef Bezpieki wezwał przez mikrofon pułkownika. Ten zjawił się, znów salutując i C przykazał mu więcej się nie pokazy-wać, niech się dzieje co chce. Pułkownik wycofał się. Ani F ani L nie wychodzili - siedzieli jakby nigdy nic. D wyszczerzył się w uśmiechu do Ministra Przemysłu Ciężkiego, wstał, pod-szedł do baru, również nalał sobie kieliszek koniaku i spytał, czemu F nie idzie dzwonić - do diabła, jeśli już Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego przerywa posiedzenie Biura Politycznego - musi tam być niezły burdel; jest wprawdzie godnym pochwały, że jego przyjacielowi F leży na sercu dobro Kraju i Rewolucji, ale właśnie dla tego dobra pożądane jest, żeby wreszcie za-troszczył się o swe obowiązki i pośpieszył połączyć się ze swoim urzędem - nikomu nie wyj-dzie na dobre, jak w przemyśle ciężkim się coś popieprzy.
N zastanawiał się. Najistotniejszym wydało mu się to, że A zdecydował kontynuować posiedzenie. Powołanie się na partyjną dyscyplinę było frazesem, to musiało zwrócić uwagę każdego. Nigdy dotąd jeszcze nie odbyło się żadne głosowanie, akceptowano w milczeniu - stosunek sił obu wrogich ugrupowań w Biurze Politycznym był zbyt wyrównany; ponadto, w tym wypadku A miał zawsze możność wnieść sprawę na Zjeździe i w ten sposób publicznie zlikwidować niepopularne Biuro Polityczne. Decyzja A musiała mieć inne powody. A pojął widocznie, że zrobił błąd chcąc jednocześnie oczyścić i rozwiązać Biuro Polityczne. Powinien najpierw zrobić czystkę a potem rozwiązać, albo wpierw rozwiązać, a potem polikwidować poszczególnych członków. Aresztowaniem O przestrzegł wszystkich przedwcześnie - to, że F i L nie chcieli wyjść z sali świadczyło o powszechnym strachu. Na Zjeździe Partii A był wszechwładny, na terenie Biura Politycznego, był podobnie jak wszyscy inni jego członkowie - niewolnikiem systemu. Tamci bali się A lecz i A musiał żywić - jeśli nie strach, którego nie znał, to podejrzliwość. Na to, aby zwołać Zjazd potrzeba było czasu, w tym czasie członkowie Biura Politycznego pozostawali przy władzy i mogli działać. Musiał na nowo wysondować na kogo mógł liczyć a na kogo nie i następnie podjąć walkę. Jego suwerenne pogardzanie ludźmi pozwalało mu przełamywać nie tylko fronty. Groziło że potyczka nieoczekiwanie stanie się rozstrzygającą bitwą.

Najpierw nic się nie działo. Nikt nic nie podejmował. F siedział, Minister Komunikacji też - z twarzą ukrytą w dłoniach. N chciał otrzeć pot z czoła, ale nie ważył się. Obok, P splótł dłonie. Wyglądało jakby modlił się o ujście z całą skórą - raczej niezbyt prawdopodobne, żeby członek Biura Politycznego się modlił. MHZ zapalał amerykańskiego papierosa. Minister Obrony Narodowej wstał, z lekka zataczając się znalazł na barku butelkę dżinu, ulokował się pomiędzy A i D, uroczyście przepił do A: “Niech żżżyje Rewolucja” - czknął, w zamroczeniu nie spostrzegł, że A nie zwracał na niego uwagi, M wyjęła z torebki złotą papierośnicę, D podszedł, podał ognia złotą zapalniczką, przystanął z tyłu. A zapytał pogodnie: “No a wy dwoje - śpicie właściwie ze sobą?” D odpowiedział bez zażenowania: “Sypialiśmy kiedyś”. To dobrze że jego współpracownicy rozumieją się - A uśmiechnął się, po czym zwrócił się do F: “No Pucybut - zakomenderował - won do telefonu Dupolizie!” F nie poruszył się. Powiedział cicho: “Nie tam”. A znów się zaśmiał. Był to wciąż ten sam powolny, prawie miły uśmiech, tym śmiechem śmiał się zawsze, obojętnie czy żartował czy groził - nigdy nie było wiadomo co ten śmiech oznacza. On widzi rzeczywiście, że facet ma sraczkę. “Tak - odpowiedział F - sram, boję się”. Wszyscy wlepili weń wzrok - to było czymś niesłychanym - przyznawać się do strachu. A ten, spokojnie patrząc na A ciągnął: “Wszyscy się boją, nie tylko ja i Minister Ko-munikacji. Wszyscy”. “Bzdura” - zaprotestował Główny Ideolog, wstał i podszedł do okna. “Bzdura, czysta bzdura” - powtórzył stojąc obrócony do reszty plecami. “To wyjdź” - wyzwał go F. Ideolog odwrócił się i patrzył podejrzliwie na F. Spytał: co on ma tam interes? F skon-statował: Ideolog też boi się wyjść. Wie, że tylko tutaj jest bezpieczny. “Bzdura - zaoponował znów G - czysta bzdura:, ale F był uparty: “To wyjdź, mówię” Święty nie ruszał się od okna. F zwrócił się teraz do A: “Widzisz? Wszyscy srają”. Siedział wyprostowany w fotelu, ręce po-łożył na stole i nagle znikła zeń cała szpetota. F jest kretynem, powiedział A, postawił kieli-szek, podszedł do stołu. “Kretyn? Jesteś pewien że kretyn?” - F mówił cicho, nigdy tak nie mówił. “Oprócz L, w Biurze Politycznym nie ma żadnego ze starych rewolucjonistów. Gdzie się podzieli?” I zaczął wymieniać nazwiska polikwidowanych - powoli, uważnie, nie pomijając imion, wyliczał ludzi ongiś sławnych, sławnych z tego, że obalili stary porządek. Od dawna nie wymieniano już tych nazwisk. N przeszły ciarki. Jakby nagle znalazł się na cmentarzu. “Zdrajcy!” - ryczał A - “To byli zdrajcy, wiesz dobrze przeklęty Dupolizie”. Zamilkł, uspokoił się. Z namysłem świdrował wzrokiem Pucybuta. “I ty też jesteś świnia” - dodał po chwili. N natychmiast wiedział, że A popełnił kolejny błąd. Wyliczanie starych rewolucjonistów oczy-wiście było prowokacją, ale F, przez to, że przyznał się do strachu stał się otwartym przeciw-nikiem i A powinien go brać na serio. Nie powinien dać się porwać pogróżkom, raczej załago-dzić. Jakieś przychylne słówko, jakiś żart przywróciłby rozsądek F. Ale A pogardzał F i wła-śnie dlatego, że nim pogardzał, nie dostrzegał niebezpieczeństwa i stał się lekkomyślny. Na-tomiast F nie miał już odwrotu. Z rozpaczą postawił wszystko na jedną kartę i ku ogólnemu zaskoczeniu - pokazał nagle charakter. Musiał podjąć walkę stając się w ten sposób naturalnym sprzymierzeńcem L, który już jej w apatii zaniechał. “Kto przeciwstawia się Rewolucji, zosta-nie unicestwiony, wszyscy którzy tego próbowali, zostali unicestwieni” - oznajmił A. Pucybut nie stropiony odpowiedział, że w to, że tamci rzeczywiście próbowali, nie wierzy i sam A. Ci, których polikwidowano założyli Partię, dokonali Rewolucji. Błądzili, z pewnością, ale nigdy nie byli zdrajcami, tak jak teraz Minister Komunikacji - też nie jest zdrajcą. Tamci przyznali się, Sądy ich skazały, odrzekł A. “Przyznali się!” - F zaśmiał się. - “Jak się przyznali. O tym mógłby nam coś opowiedzieć Szef Bezpieki!” A rozzłościł się. Rewolucja jest krwawym byz-nesem, i po Jej stronie są winni i biada im. A kto sobie z tego nie zdaje sprawy, sam jest zdrajcą. A poza tym - A już drwił - Pucybutowi najwyraźniej padły na mózg te świńskie pi-semka, które kolportuje wśród kolegów - widocznie uważa Partię za burdelik - i dyskusja nie ma sensu. A musi niestety poprosić przyjaciela F, Głównego Ideologa Partii G, aby był łaskaw zastanowić się, z kim przestaje. Z tą na pewno impulsywną i niepotrzebną pogróżką wobec Świętego - możliwe że po prostu wściekł się, że Ideolog też bał się opuścić salę obrad - A zajął miejsce. Ci, którzy jeszcze stali, usiedli również. Otwieram na nowo posiedzenie, powiedział A.
Święty odpłacił się natychmiast. Może dlatego, że przypuszczał iż popadnie w nie-łaskę razem z F, może po prostu uraziło go nierozważne rugnięcie A - jak wielu krytyków, sam nie znosił krytyki. Jeszcze jako nauczyciel gimnazjalny opublikował na łamach prowincjo-nalnego pisemka krytyki literackie o takiej wiernopartyjnej głębi, że A który pogardzał większością pisarzy krajowych - jako inteligencją burżuazyjną, wezwał go z początkiem Dru-giej Wielkiej Czystki do Stolicy i tam objął G redakcję kulturalną dziennika rządowego; w krótkim czasie - z immanentnym, mrówczym zapałem zniszczył teatr i literaturę krajową: we-dług schematu ideologicznego proklamował klasyków - zdrowymi i pozytywnymi a współ-czesnych - chorymi i negatywnymi. I jakby prymitywne nie były jego krytyki, to ich forma była wysoce intelektualna i logiczna - pisał w sposób bardziej perfidny i zawikłany niż jego literaccy lub polityczni przeciwnicy. A poza tym był wszechmocny. Kogo G ucapił - ten już był załatwiony, nierzadko lądował za drutami albo znikał. W życiu osobistym G był szczytem przystojności. Szczęśliwie żonaty (co wobec każdego podkreślał), ojciec ośmiu spłodzonych w regularnych odstępach synów. W Partii go nienawidzono, ale Wielki Praktyk A lubił też uchodzić za Teoretyka i stworzył byłemu nauczycielowi gimnazjum jeszcze mocniejszą pozy-cję: zrobił go ideologicznym spowiednikiem Partii. W ten sposób Biuro Polityczne zostało wydane na pastwę rozwlekłych wykładów G - choć i niektórzy z nich kpili - B wtrącił kiedyś, po szczególnie długiej mowie Świętego na temat polityki zagranicznej, że wprawdzie zada-niem Głównego Ideologa jest bezbłędnie uzasadniać na zewnątrz decyzje Biura Politycznego, ale nie może wymagać, żeby jeszcze i członkowie Biura musieli w to wierzyć. Ale dobrze ro-bił, kto nie niedoceniał G; Święty był człowiekiem, który raz osiągniętej pozycji bronił wszel-kimi środkami. I teraz, kiedy G zabrał głos, miał tego i A doświadczyć. G wyraził wdzięcz-ność A za jego wywody, wywody które zdradzały Wielkiego Męża Stanu; jego analiza aktu-alnego etapu Rewolucji oraz Stanu Państwa były mistrzowskie a wniosek, że w obecnym sta-dium należy rozwiązać Biuro Polityczne nasuwał się w sposób ewidentny. Jako Ideolog, G ma tylko jedną uwagę. Jak to wskazał A, stoją wobec konfliktu: konflikt ten polega na tym, że Rewolucja przeciwstawia się Państwu, w rzeczywistości jednak również i Partii. Rewolucja i Partia nie są, jak niektórzy myślą, tożsame: Rewolucja jest zjawiskiem dynamicznym, nato-miast Partia - tworem raczej statycznym. Rewolucja zmienia społeczeństwo, Partia zaś wtłacza owo zmienione społeczeństwo w ramy Państwa. Dlatego Partia jest nośnikiem Rewolucji, ale jednocześnie - nośnikiem Władzy Państwa. Ta wewnętrzna sprzeczność uwodzi Partię: Partia skłania się raczej w kierunku Państwa niż Rewolucji i to zmusza Rewolucję do ustawicznego rewolucjonizowania Partii; Rewolucja rozwija się właśnie na ludzkich niedoskonałościach, a w Partii, jako tworze statycznym - tkwią one. W ten sposób dochodzi do tego, że Rewolucja musi przede wszystkim niszczyć tych, którzy działając w Imieniu Partii stali się wrogami Re-wolucji. Ci, których wymieniał Minister Przemysłu Ciężkiego byli kiedyś szczerymi rewolu-cjonistami, nikt w to nie wątpi, ale przez swój błąd - uznając Rewolucję za skończoną, stali się Jej wrogami i jako tacy musieli zostać unicestwieni. Właśnie dziś mają do czynienia z tym zjawiskiem: Biuro Polityczne zagarnęło władzę i przez to pozbawiło Partię znaczenia i nie może już Ona być nośnikiem Rewolucji; ale i Biuro Polityczne też już nie jest w stanie spełniać tego zadania bowiem jego korelacje ograniczają się do władzy i jego związek z Rewolucją - już nie istnieje. Biuro Polityczne odeszło od Rewolucji. Utrzymanie swej władzy jest dla niego ważniejsze niż Przebudowa Świata - każda władza skłonna jest stabilizować państwo, którym włada i partię, którą kieruje. Właśnie dlatego aby Rewolucja mogła kroczyć naprzód, walka przeciwko instytucji Biura Politycznego jest nieunikniona. Biuro Polityczne musi dostrzec tę historyczną konieczność i postanowić swoje rozwiązanie. Mowę zakończył, że prawdziwy rewolucjonista gotów jest i siebie samego zlikwidować, a ów strach przed czystką jaki obleciał niektórych członków Biura Politycznego, właśnie ów strach jest dowodem, że likwidacja Biura Politycznego stała się już koniecznością, że Biuro - samo jest przeżytkiem.

Mowa G była perfidna. Święty swoim zwyczajem przemawiał ex catedra, sucho i bez-barwnie. N dopiero stopniowo odkrywał podstęp G: zamiary A oddawał w swych abstrak-cyjnych zdaniach w tak zaostrzonej formie, że Biuro Polityczne nie miało już innego wyjścia, jak przejść do obrony. Czystkę przed którą wszyscy drżeli Święty przedstawił jako proces historycznie niezbędny, proces, który już się zaczął. Zejście Starej Gwardii, wszystkie poka-zowe procesy, upodlenia i kaźnie przedstawiał jako politycznie uzasadnione - nadchodząca czystka też więc była uzasadniona. W ten sposób jednak decyzję czy owa czystka powinna nastąpić, czy nie - złożył w ręce jej możliwych ofiar. Ściągnął na A prawdziwe już niebezpie-czeństwo.

N wystarczył rzut oka na A: ten już dostrzegł pułapkę w jaką wciągnął go G. Ale za-nim A zdążył coś przedsięwziąć wydarzył się nieprzyjemny incydent. Minister Oświaty, która siedziało obok Przewodniczącego Rady Państwa zerwała się z okrzykiem: - Marszałek K jest świnia! N siedział naprzeciw Przewodniczącego Rady Państwa i też poczuł, że jego buty stoją w kałuży: Głowa Państwa, stary i chory, zlał się. Obrzękły Dżin-gis-chan stał się nagle agre-sywny, zaczął ryczeć - no i co z tego! M to pruderyjna krowa, a jego chyba nie mają za idiotę żeby wychodzić szczać - nie ma zamiaru dać się aresztować i nie wyjdzie z tego pokoju, on jest starym rewolucjonistą, walczył za Partię i zwyciężył, jego syn poległ w Wojnie Domowej, i zięć też, a wszystkich jego starych przyjaciół A zdradził i zniszczył - choć to byli uczciwi i oddani rewolucjoniści i on też jest uczciwy i oddany rewolucjonista i dlatego będzie szczać gdzie i kiedy chce.

Gwałtowna reakcja A jaka nastąpiła po tym przykrym i groteskowym incydencie za-skoczyła N - nie tyle szewską pasją z jaką natarł Szef Państwa, bardziej tym, że to natarcie wydało mu się zupełnie bez głowy: A zaatakował jakby chciał po prostu wyładować swą wściekłość, obojętne na kim - zaatakował pierwszego lepszego. W sposób całkiem niezrozu-miały furia A spadła nie na F, G czy K lecz na C, któremu przecież sam najwięcej zawdzięczał - Jak w ogóle mógłby rządzić się bez Szefa Bezpieki? Naraz mu zarzucił, że bez jego wiedzy zaaresztował O, kazał Ministra Gospodarki Jądrowej natychmiast rehabilitować - o ile to jesz-cze możliwe, bo prawdopodobnie zgodnie z metodami C już go dawno rozstrzelano. Dalej brnął: kazał Szefowi Bezpieki natychmiast ustąpić - dochodzenie przeciwko niemu i jego zbo-czonym skłonnościom już jest w toku. “Aresztuję cię z miejsca!”, szalał. Przez mikrofon ryknął na pułkownika. Cisza. C siedział spokojnie. Wszyscy czekali, minuty płynęły, pułkownik nie zjawiał się. “Dlaczego nie przychodzi?”, wrzasnął A na C. Ten spokojnie odpowiedział: “Po-nieważ przykazaliśmy mu nie zjawiać się pod żadnym pozorem”, po czym wyrwał ze ściany kabel mikrofonu. “Kurwa” powiedział już spokojnie A. “Sam sobie A dałeś mata”, odezwał się Minister Spraw Zagranicznych, obciągnął rękawy bezbłędnie skrojonej marynarki, “to twoje polecenie - żeby pułkownik już się nie pokazywał”. A znów mruknął “kurwa”, po czym wystukał - choć był jeszcze w niej ogień - fajkę, wyjął z kieszeni inną - wygiętą dunhilkę, nabił ją i rozpalił. Powiedział: “Wybacz, C”, a Ciota tylko się zaśmiał: “Proszę, proszę” i N już wie-dział że A jest stracony. Niczym tygrys nawykły walczyć w dżungli, który ujrzy się nagle osaczonym w stepie przez stado wściekłych bawołów. Nie miał już żadnej broni. Był bezrad-ny. Po raz pierwszy nie był już dla N żadną tajemnicą, żadnym geniuszem, żadnym nadczło-wiekiem - był niczym więcej jak dyktatorem - produktem swojego politycznego środowiska, produktem, który ukryty pod maską plebejsko-patriarchalnego Kolosa sterczał w każdym ok-nie wystawowym, wisiał w każdym urzędzie, pojawiał się w każdym dzienniku telewizyjnym, odbierał parady, odwiedzał sierocińce i domy starców, otwierał fabryki i olbrzymie tamy, ści-skał się z mężami stanu i przyznawał ordery. Dla ludu On był Symbolem Patriotyzmu, Wizją wielkości i niepodległości Ojczyzny. On reprezentował wszechmoc Partii, On był tym mądrym i surowym Ojcem Narodów, Jego pisma(nigdy ich sam nie pisał) czytali wszyscy i wykuwali je na pamięć, powoływali się na każdą Jego mowę i na każdy Jego artykuł. W rzeczywistości jednak pozostawał On nieznany, bezosobowy - właśnie dlatego, że przypisywano Mu wszyst-kie cnoty. To stanowisko etatowego Idola dawało mu carte blanche i pozwalało na wszystko - też i na wszystko sobie pozwalał. Ale układy się zmieniły. Ludzie którzy dokonali przewrotu byli indywidualistami, właśnie dlatego walczyli przeciw indywidualizmowi. Bunt który ich gnał, nadzieja która ich porwała, były szczere i wyniosły na czoło takie właśnie, rewolucyjne indywidualności; ale rewolucjoniści nie mogą być funkcjonariuszami - próbują, ale im to nie wychodzi. Kto to był? - zbiegli księża, zapici teoretycy-ekonomiści, fanatyczni wegetarianie, relegowani studenci, adwokaci zmuszeni ukrywać się, wywaleni dziennikarze - żyli w kry-jówkach, prześladowano ich i wtrącano do więzień, oni robili strajki, sabotaże i mordy, reda-gowali ulotki i tajne broszury, zawierali i zrywali taktyczne sojusze ze swoimi przeciwnikami. Ale kiedy zwyciężyli, rewolucja stworzyła nowy ład społeczny a wraz z nim nowe państwo, którego władza była stokroć większa niż starego państwa i starego porządku. Rewolucja za-mieniła się w problem natury czysto organizacyjnej a nowa biurokracja połknęła powstańczy poryw; rewolucjoniści musieli wybierać - właśnie dlatego, że byli rewolucjonistami. Stali bez-radni wobec ludzi, którzy teraz byli potrzebni, nie dorośli technokratom. Wysiadka tamtych była szansą dla A. Im bardziej nowe państwo przerastało grzybem administracji, tym więcej potrzeba było podtrzymywać, już jako fikcję, Wizję Rewolucji - żaden bowiem lud nie jest w stanie fascynować się samym aparatem administracyjnym, zwłaszcza że i partia padła ofiarą biurokracji. Bezosobowa maszyneria władzy w osobie A utrzymywała swoją twarz.

Ale - Wielki Wódz nie zadowalał się samym reprezentowaniem i wziął się do likwi-dowania starych rewolucjonistów - oczywiście w Imieniu Rewolucji. I tak zeszli po kolei wszyscy, oprócz K i L ze Starej Gwardii; ale nie tylko Bohaterowie Rewolucji - potem i ci, którzy na miejsce tamtych weszli do Biura Politycznego, ich też po pewnym czasie likwido-wano; zmieniano i Szefów Bezpieki - ci, których rękami A przeprowadzał czystki też nie uszli kaźni. I właśnie tym A wygrywał swoja popularność. Ludowi powodziło się marnie - brako-wało najpotrzebniejszych towarów, odzież i buty były pożałowania godne, stare domy rozpa-dały się, nowo budowane --też, przed sklepami z żywnością stały kolejki. Codzienność była szara. Natomiast o przywilejach, jakich zażywali funkcjonariusze Partii - krążyły legendy. Ci mieli wille, samochody, kierowców, sklepy dla nich tylko przeznaczone, w których każdy luksus był dla nich dostępny. Brakowało im tylko jednego: pewności. Niebezpiecznie było być u władzy. Naród na ogół pozostawiano w spokoju - tkwił apatycznie w nędzy i bezsilności, do stracenia nie miał nic bo nic nie posiadał. Ale tamci uprzywilejowani, tamci mieli wszystko i dlatego żyli w ciągłym strachu że mogą wszystko to utracić. Lud widział jak Ci Mocni po-wstawali z łaski A a Jego gniew ich strącał. Jako widz brał udział w krwawym spektaklu poli-tyki. Nigdy upadek Mocnego nie odbył się bez publicznego procesu, bez wzniosłego widowi-ska, żeby na scenie nie siadła z pompą Sprawiedliwość, żeby oskarżony nie pokajał się uro-czyście i nie przyznał do winy. Dla mas to byli przestępcy, tracono sabotażystów i zdrajców; nędza ludu była wynikiem ich błędów a nie błędów systemu i zejście z areny każdego z nich budziło nowe nadzieje na wciąż obiecywaną lepszą przyszłość, stwarzało pozory, że Rewolu-cja toczy się naprzód - kierowana mądrze przez Wielkiego, Dobrego, Genialnego - i tylko wciąż na nowo okłamywanego Męża Stanu - A.

Po raz pierwszy cały mechanizm polityki stał się jasny dla N. Przy sterze siedział A i on o niej stanowił. Mechanizm tylko na pozór był skomplikowany, w rzeczywistości był za-dziwiająco prosty. A mógł utrzymywać swoje panowanie tylko pod warunkiem, że pozostali członkowie Biura Politycznego zwalczali siebie nawzajem. Władza A opierała się na tej walce. Jedynie strach zmuszał ich do tego, żeby denuncjując innych - samym sobie zaskarbiać łaski A. I tak powstały ugrupowania którym - jak sitwie D, zależało przede wszystkim na utrzyma-niu władzy, i takie, jak sitwa G, którym chodziło o pogłębianie Rewolucji - przy czym ideolo-giczne pozycje A pozostawały tak zakamuflowane, że obie strony były przekonane: On jest z nimi. Taktyka A była bezwzględna i właśnie przez to z czasem stała się niedbała. On odstawiał Rewolucjonistę tylko kiedy mu to było na rękę - w rzeczywistości interesowała go tylko wła-dza; On panował, wygrywał wszystkich przeciw wszystkim a siebie samego uważał za bez-piecznego. Zapomniał, że w Biurze Politycznym nie ma już do czynienia z rewolucjonistami z przekonania - takimi, którzy na pokazowych procesach często przyznawali się do wszystkiego do czego im kazano tylko dlatego, że woleli umrzeć niż stracić wiarę w sens Rewolucji. Za-pomniał, że teraz otoczył się podobnymi sobie ludźmi, dla których ideologia Partii była jedy-nie środkiem w robieniu kariery. I zapomniał, że się odizolował, bowiem strach nie tylko dzieli - również spaja, to prawo stało się teraz jego fatum. Nagle stał się bezradny - jak amator wo-bec czystych profesjonalistów, profesjonalistów władzy. Przez to że chciał rozwiązać Biuro Polityczne aby stać się jeszcze mocniejszym - zagroził wszystkim; swoim atakiem na Ministra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarzutem aresztowania O stworzył sobie nowego wroga. A stracił nagle instynkt który pozwalał mu panować i mechanizm jego sprawowania władzy zwracał się teraz przeciwko niemu. Mścił się również jego brak umiaru - wydarzenia mściły się dopiero teraz, bo dopiero teraz nadeszła pora zemsty. A miewał humory i kaprysy i bezsen-sownie nadużywał swej władzy; wydawał polecenia które musiały upokarzać, jego zachcianki mające źródło w dzikim humorze, i jego pogardzie dla ludzi, bywały groteskowe i barbarzyń-skie. Lubił robić złośliwe kawały - nikt w nich nie gustował, wszyscy się ich bali i widzieli w nich tylko wredne pułapki. Mimo woli N pomyślał o zdarzeniu, które musiało dobrze dotknąć D, potężnego Sekretarza Partii. N zawsze wyobrażał sobie, że D kiedyś sobie to odbije, D nie zapominał żadnego upokorzenia - mógł czekać. Okazja do zemsty musiała nadejść właśnie teraz.
To była dziwaczna i upiorna afera. A polecił wówczas D spędzić kobiecy zespół in-strumentalny, który miał nago zagrać przed A oktet Schuberta. D musiał zapienić się na idio-tyczne polecenie ale bał się uchylić, zwrócił się do Muzy która - równie oburzona ale i równie tchórzliwa jak D - zwróciła się z kolei do konserwatoriów i Wyższych Szkół Muzycznych; dziewczęta musiały być nie tylko wykształcone muzycznie lecz i dorodne. Wszelakiego ro-dzaju załamania, katastrofy, spazmy i napady szału zdarzyły się przy tym - jedna z najzdol-niejszych wiolonczelistek popełniła samobójstwo. Inne znów rwały się do tego ale były za brzydkie. Wreszcie skompletowano zespół - tylko jedna fagocistka była nie do zdobycia. Świ-nia i Muza ściągnęli na pomoc Ciotę. Ten natychmiast kazał przywlec z poprawczaka do Konserwatorium ślicznego kurwiszona z okazałym tyłkiem - wspaniała dupa okazała się wprawdzie zupełnie niemuzykalna ale nieludzką tresurą wpojono jej przewidzianą partyturą partię fagota, inne dziewczęta też ćwiczyły na zabój. Wreszcie siedziały nagie w lodowatej sali Filharmonii z instrumentami kurczowo przyciśniętymi do ciała - w pierwszym rzędzie, z kamiennymi twarzami, w futrach - D i M. Czekali na A ale ten nie przyszedł. Zamiast niego barokowe wnętrze zapełniły setki głuchoniemych i ci bezrozumnie pożerali wzrokiem gołe, rozpaczliwie muzykujące dziewczęta. Na następnym posiedzeniu Biura A uśmiał się niemoż-liwie z koncertu, a D i M nazwał durniami - że usłuchali takiego polecenia.

Teraz nadeszła godzina D. Koniec A dopełniał się trzeźwo, rzeczowo, w łatwy , niemal biurokratyczny sposób. Świnia kazał zamknąć drzwi - Pomnik podniósł się ciężko, zamknął najpierw drzwi za Pucybutem i Dżin-gis-chanem Młodszym, potem te za Świętym i Baletnicą, klucz rzucił na stół pomiędzy Świnię i Lorda Evergreen i znów usiadł. Paru członków Biura Politycznego, którzy poderwali się - jakby chcieli przeszkodzić Pomnikowi, nie ważąc się jed-nak - też usiedli. Wszyscy siedzieli - aktówki przed nimi na stole. A kolejno patrzy po nich, oparł się głębiej, palił fajkę. Podał już grę. Świnia powiedział, że posiedzenie toczy się dalej, ciekawym byłoby wreszcie dowiedzieć się kto właściwie kazał aresztować O. Ciota odpo-wiedział, że może tu w grę wchodzić tylko A; O nie ma na liście a on , jako Szef Bezpieki nie ma żadnego powodu żeby aresztować O, który jest przecież tylko roztargnionym naukowcem. O jest fachowym Ministrem i jest nie do zastąpienia - nowoczesne państwo potrzebuje bar-dziej fachowców niż ideologów - to musi pomału nawet Święty kapować. Tylko A najwi-doczniej nie kapuje. Święty nawet się nie skrzywił, rzeczowo zażądał: “Listę! Ona nam wszystko wyjaśni”. Ciota otworzył aktówkę i podał papier - najpierw Lordowi Evergreen, który przebiegł ją wzrokiem i podsuną Świętemu. Święty zbladł. “Jestem na liście”, wymam-rotał cicho, “jestem na liście, a przecież zawsze byłem najwierniejszym Linii Partii rewolucjo-nistą”. Nagle ryknął: “Z was wszystkich ja byłem najwierniejszy Linii i teraz mam być zlikwi-dowany! Jak zdrajca!” D sucho odpowiedział że właśnie linia się zakrzywiła. Święty podał listę Baletnicy, ten widocznie nie znalazł swego nazwiska i szybko podał ją Pomnikowi. Po-mnik gapił się na nią, wciąż na nowo czytał - wreszcie zawył: “Nie ma mnie na liście, nie ma mnie na liście! Nawet mnie skurwysyn nie chce zlikwidować, mnie, starego rewolucjonistę!” N przejrzał listę. Nie było go. Podał dalej - Kierownikowi Organizacji Młodzieżowej. Blady partyjniaczyna wstał głęboko zmieszany, jakby na egzaminie - przecierał okulary, wreszcie ze wzruszeniem wyjąkał: “Zostałem mianowany Generalnym Prokuratorem”. Wszyscy wybuch-nęli śmiechem. “Siadaj mały”, mruknął dobrotliwie Świnia a Pucybut dorzucił, że nikt nie po-żre zacnego Wzoru Cnoty Organizacji Młodzieżowej. P usiadł i drżącą ręką podał papier przez stół Muzie. Ta powiedziała: “Jestem” i podsunęła go Starszemu Dżin-gis-chanowi - ale ten siedział otępiały, wziął więc Młodszy, powiedział: “Marszałka H nie ma ale ja jestem” i podał Pucybutowi. Pucybut cicho oznajmił: “Jestem”. To samo rzekł Świnia. Jako ostatni dostał listę Eunuch powiedział: “Nie” i zwrócił ją Ciocie. Szef Bezpieki złożył starannie papier i schował do teczki. Lord Evergreen stwierdził, że faktycznie O nie ma na liście. Baletnica zdziwił się: dlaczego więc został aresztowany i podejrzliwie spojrzał na Ciotę. Ten odpowiedział że nie ma pojęcia - przyjął jedynie, że Minister Gospodarki Jądrowej jest chory - ale przecież A zwykł postępować według swojego widzimisię. “Ja nie kazałem aresztować O”, odezwał się A. “Nie chrzań! Inaczej byłby tutaj” - odszczeknął mu Młodszy Dżin-gis-chan. Wszyscy milczeli, A ciągnął swoją dunhilkę. “Nie możemy już zawrócić, lista jest faktem” powiedziała Muza su-cho. A wyjaśnił że została sporządzona na wypadek konieczności. Nie bronił się. Jakby to nie szło o jego życie, palił sobie swobodnie. Dodał że lista jest na wypadek, gdyby Biuro Poli-tyczne przeciwstawiło się swojemu rozwiązaniu. Święty sucho zauważył: “Właśnie ten wypa-dek zaistniał, Biuro przeciwstawia się”. Eunuch śmiał się. Pucybut wyrwał się, że piorun trafia i najbogatszego gospodarza. Świnia zapytał czy ktoś zgłasza się na ochotnika. Wszyscy pa-trzyli na Pomnik. Pomnik wstał. Powiedział: “Czekacie na to że ja załatwię faceta”. Dzika Świnia odpowiedział: “Przywiąż go tylko do okna”. Pomnik odpowiedział: “Nie jestem jak wy katem. Jestem uczciwym kowalem i załatwię to po swojemu”. Wziął swój fotel i postawił go pomiędzy wolnym końcem stołu i oknem. Powiedział spokojnie: “Chodź, A!” A powstał. Jak zawsze sprawiał wrażenie opanowanego i pewnego siebie. Szedł w kierunku drugiego końca stołu i Święty, który odchylony do tyłu oparł swój fotel o znajdujące się za nim drzwi, zagradzał mu drogę. A powiedział: “Pardon, muszę tędy”, Święty przysunął się do stołu i przepuścił A. A podszedł do Pomnika, Pomnik powiedział: “Siadaj!”. A usłuchał. Pomnik zażądał: “Daj mi swój pas, Dżin-gis-chanie!” Przewodniczący Rady Państwa mechanicznie usłuchał, nie pojmując nawet o co chodzi. Reszta w milczeniu patrzyła przed siebie, nie przy-glądali się. N myślał o ostatniej gali państwowej, przy której Biuro Polityczne wystąpiło pu-blicznie. To było w zimie. Chowali Nieprzekupnego, jednego z ostatnich Wielkich Rewolucjo-nistów. Nieprzekupny objął stanowisko Szefa Partii - potem jak Pomnik z niego poleciał. Na-stępnie popadł w niełaskę. Ale A nie zrobił mu jak innym Procesu. Jego los był okrutniejszy: A kazał ogłosić go chorym umysłowo i zamknąć w domu wariatów, i tam - zanim pozwolono mu umrzeć, latami otumaniali go lekarze. Tym bardziej uroczysty był państwowy pogrzeb. Okrytą Sztandarem Partii trumnę niosło na ramionach całe Biuro Polityczne (z wyjątkiem Muzy) - przez zaśnieżony cmentarz, obok kiczowatych nagrobków i pomników. Dwunastu najpotęż-niejszych ludzi Państwa i Partii człapało w śniegu, nawet Święty był w butach. Na przedzie mary dźwigał A razem z Eunuchem, z tyłu, za wszystkimi - N obok Pomnika. Wielkie płaty śniegu sypały z białego nieba. Pomiędzy grobami, wokół wyrąbanego dołu skupił się tłum funkcjonariuszy w długich płaszczach i ciepłych futrach. Kiedy przy dźwiękach Hymnu Partii granego przez przemarzniętą Orkiestrę Wojskową spuszczano trumnę do grobu, Pomnik szep-nął: “Do diabła, ja będę następny”. Teraz nie on był następnym. Był nim A. Pomnik okręcił szyje A pasem Dżin-gis-chana Starszego, zapytał: “Gotów?”, ten powiedział: “jeszcze trzy sztachy”, spokojnie zaciągnął się trzy razy, położył wygięta dunhilkę przed sobą na stole. Po-wiedział: “Gotów”. Pomnik zaciągnął pas. A nie wydał głosu. Ciało jego wyprężyło się, ręce zawiosłowały - i już siedział nieruchomo - z szeroko otwartymi ustami i głową ściągniętą do tyłu: Pomnik zacisnął pas z nieludzką siłą. Oczy A znieruchomiały. Starszy Dżin-gis-chan znów się zlał - nikomu to nie wadziło. Ryknął: “Na pohybel wrogom w Łonie Partii, niech żyje nasz Wielki Mąż Stany A!” Pomnik rozluźnił dopiero po pięciu minutach, położył pas Dżin-gis-chana Starszego na stole obok dunhilki i usiadł. A, w fotelu pod oknem siedział martwy, ręce mu zwisały a twarz zwrócona była na sufit. Reszta patrzyła na niego w milcze-niu. Lord Evergreen zapalił amerykańskiego papierosa, potem drugiego, trzeciego. Czekali około kwadransa.

Ktoś próbował otworzyć z zewnątrz drzwi. D wstał, podszedł do A, obejrzał go do-kładnie, obmacał twarz. “Martwy”, powiedział, “Daj mi klucz, E!” MHZ usłuchał w milcze-niu. D otworzył drzwi. W progu stał Minister Gospodarki Jądrowej, usprawiedliwiał się za spóźnienie. Pomylił się w dacie. Chciał na swoje miejsce, w pośpiechu upuścił aktówkę i do-piero kiedy ją podniósł spostrzegł zaduszonego A. Skamieniał. D powiedział: “Jestem nowym Przewodniczącym: i przez otwarte drzwi zawołał pułkownika. Ten zjawił się salutując - nie mrugnął nawet. D kazał mu sprzątnąć A. Pułkownik powrócił z dwoma sołdatami i fotel znów był pusty. D przymknął drzwi, wszyscy powstali. “Posiedzenie Biura Politycznego toczy się dalej”, powiedział D, “ustalamy nowy porządek miejsc”. Sam usiadł na miejscu A, B i C usie-dli obok. F usiadł obok B a E obok C. Muza usiadła obok F i teraz D spojrzał na N - zaprosił go gestem. Struchlały N usiadł obok E: stał się Siódmym Człowiekiem w Państwie. Za oknem zaczął padać śnieg.