Trochę futurologii

 
Przywódcy Chin, USA, Niemiec, Rosji spotkali się w Davos… Jednowymiarowa globalizacja została wstrzymana, dopuszczono wielowymiarowość gospodarczą i kulturową. I był to ukłon w kierunku Chin. Warto zwrócić uwagę, że nasze geopolityczne położenie – pomiędzy, ma dwie „okładziny” polityczne: tradycyjną i współczesną. Tradycyjna plasuje nas pomiędzy Niemcami a Rosją, współczesna, pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I w tym świecie musimy się znaleźć.

***
Każde państwo swój kapitał opiera na trzech filarach siły. Pierwszym jest siła gospodarki, drugim potencjał kulturowy, trzecim obronność. Gospodarkę zostawmy na boku, bo dziś w równym stopniu buduje ją państwo macierzyste, jak i przyszły dominator; pierwsze z nadziei, drugi z wyrachowania. Wojna nie dotyczy gospodarki. Prawdziwą wojnę prowadzi się w przestrzeni kulturowej, która jednych osłabia, drugich wzmacnia. Obronność polega na kumulacji siły odporu, a atak na kumulacji siły naporu. W Polsce taka właśnie wojna zaczęła się od momentu, wycofania ZSRS z Europy Środkowo-Wschodniej i powstania politycznej przestrzeni do zdobycia. Natomiast jakość „techniczna” poszczególnych filarów  (gospodarka, obronność i kulturowość) zależy od poczucia odpowiedzialności elit i poziomu świadomości całego społeczeństwa, a więc od tych czynników, które kształtuje kultura i państwo.
 
Współczesna świadomość Polaka

Dziś stoimy pomiędzy nieświadomą odwagą II RP, a wciąż żywym strachem PRL; pomiędzy niepodległym sposobem myślenia okresu międzywojennego a wyuczonym przez komunizm niewolnictwem; pomiędzy ogłupiającym kultem Zachodu a niewiarą we własne siły i własną kulturę. To wszystko tworzy nasz świat ducha i materii. W tym świecie żyjemy, oddychamy tlenem jaki sami wyprodukujemy, z tego świata wyciągamy wnioski, jego kategoriami rozumujemy i w nim wychowujemy swoje dzieci. Gdy do tak ukształtowanej duszy dzisiejszego Polaka dorzucimy przysłowiowe piwko, skłonność do łajdactwa i egoistyczną pogoń za pieniądzem, wyłoni nam się obraz ogólnej niemocy, braku perspektywy i kompletnego zacofania. Bo zacofanie, z historycznego punktu widzenia, to nie jest inny sposób myślenia, gorszy sposób gospodarowania, czy tworzenie odmiennej kultury. Standardy mogą się zmienić i to, co kiedyś było postępem, może okazać się zacofaniem lub kardynalnym błędem (np. bujne życie na pożyczkach). Historia zna przeróżne przypadki. Zacofanie to przede wszystkim kompleksy i niewiedza, brak odwagi myślenia i wyrażania swoich myśli, prymitywne naśladownictwo, sprzedajność, niedojrzałość i z tego powodu chęć posiadania politycznego patrona lub centrali – czyli ogólnie, wiara w swoją niemoc i klonowanie tej niemocy, a nawet głupota. Z takim bagażem możemy trafić tylko z deszczu pod rynnę.
 
Niekończąca się fikcja

Przez wiele stuleci walka władzy duchownej ze świecką toczyła się nie o wiarę, lecz o władzę. Zmagania te wciągnęły człowieka w sam środek działań i nie prowadziły ani do zbawienia, ani do uspokojenia, lecz odwrotnie, antagonizowały go i wykorzystywały do walki na Bogów.

Historia chrześcijaństwa jest drogą błędów, wypaczeń i prób ich naprawy: Rzym i Konstantynopol, w wiekach średnich upadek moralny Kościoła zachodniego, renesans, reformacja, kontrreformacja i odnowa; w XX w. ponowny upadek Kościoła i… brak perspektywy na kolejną reformację. I gorzej, bo tym razem okazuje się, że możliwe jest życie bez Boga; więcej, człowiek za pomocą boga-pieniądza może wynająć sobie, lub dla zabawy kupić, jakiegoś innego boga i udawać dobrego luda… Człowiek chce udawać, że jest Bogiem.

***
Mistyfikacja dotyczy każdego poziomu życia. Odnieśmy się do historii Polski: w 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość państwową. Dziś II RP jest wielką „białą plamą” w polskiej historii i prawie wszystkim jest z tym dobrze. Nas ojcowie i dziadkowie zbudowaliśmy Niepodległą i gdyby nie dwudziestoletni okres prawdziwej wolności, dziś toczylibyśmy spory w językach zaborców i dalej dywagowali z kim iść: z Niemcami czy Rosjanami? Polscy historycy piszą książki i jakoś zapominają, że brak II RP wyklucza napisanie jakiejkolwiek syntezy. Podobnie jest ze szlachtą, która stworzyła naszą kulturę narodową. Jej obsmarowywanie potrzebne było PRL-owi, ale dziś, gdy zakończył on swój żywot, milczenie albo cicha aprobata, to już ułomność. Nic nie ujmując katolicyzmowi, który odróżniał nas od zaborców, trzeba wreszcie oddać prawdę, że w okresie zaborów gotowość do niepodległości zawdzięczamy [RS1] my przede wszystkim szlachcie, jej spójności stanowej, jej poczuciu równości i patriotyzmowi średniego stanu. W 1920 r, odnieśliśmy dziejowe zwycięstwo nad najbardziej znienawidzonym zaborcą ale prawda o polskich kryptologach, którzy rozszyfrowali kody Armii Czerwonej, długo cieszyła się milczeniem, za to wszyscy słyszeli o „cudzie na Wisłą”. I powtarzali.

Po zakończeniu II wojny komunistyczna władza bardzo starała się przewrócić do góry nogami całe 1000-lecie państwa polskiego, wprowadziła nie tylko cenzurę, wykonała rozległą pracę fałszerską i zakłamała nie tylko historię i literaturę, ale na tych podręcznikach wychowała kilka pokoleń młodych Polaków. Przedwojenną inteligencką Polskę zamieniła na robotniczo-chłopską i wmówiła ludziom, że historia Polski zaczyna się po 1945 r. I tak zostało. Nie ważne, że najwybitniejsi Polacy z czasów peerelowskich, to hierarchowie: Hlond, Wyszyński i Wojtyła, ważne, że pozostała zoologiczna niechęć do „pana” i inteligenta, którzy do dziś mają takie zęby, że mogą zjeść nie tylko Czerwonego Kapturka, ale również nocą każdego z nas, a jak zjedzą, to ponownie wprowadzą pańszczyznę i każą czytać książki. Tę rozedrganą marę oswojono nieco w 1980 r., i co okazało się, że jednak lubimy się, że możemy ze sobą rozmawiać i wspólnie walczyć, że możemy wydawać reprinty najwspanialszych dzieł polskiej kultury, że mamy wspólną historię, wspólną myśl i mamy do czego się odwoływać. Zebrało nas się 10 milionów; robotnicy zastrajkowali, obalili komunę, ale już wówczas okazało się, że zbyt mało jest tej tradycyjnej inteligencji, którą wcześniej wymordowano w czasie wojny i za Stalina, lub rozpędzono po świecie – wówczas mówiło się o jakimś sojuszu dwóch klas: inteligenta z robotnikiem, tak jakbyśmy wszyscy chodzili do jednej szkoły. Potem już nikt nie zadawał pytania, gdzie podziali się ci inteligenci, którzy stworzyli chociażby Polskie Państwo Podziemne lub najlepszy w świecie wywiad? Minęło kilkadziesiąt lat, i co pozostało? Przykro to pisać, ale dziś po „Solidarności” mamy pomniki i dodatki kombatanckie. Oficjele żyją swoim życiem, na uroczystościach państwowych odgradzają się płotkami i przemawiają sami do siebie. Obywatele mają wolne dni od pracy, ale na placach jest niewielu. I zapewne byłoby jeszcze mniej, gdyby nie dzieci i ułani. Było, minęło.

Nasza wolność rozpoczęła się wyprzedażą majątku narodowego. Majątek sprzedawaliśmy po cenie, którą dał oferent. Trudno o coś bardziej głupszego. I ci ludzie, którzy to robili nadal są przy władzy. Gdy narastał w świecie antypolonizm i oskarżano nas o rzeczy niepopełnione, polskie niepodległe władze milczały. Wyginęła inteligencja i nie było komu walczyć. Potem przejęto niemiecką interpretację takich słów, jak: nacjonalizm, mała ojczyzna (u nas nie było małych ojczyzn, lecz było sąsiedztwo), nazizm, faszyzm itd. i w oparciu o nie dalej tworzymy sztuczną rzeczywistość. Kolejnym nieporozumieniem jest odwołanie się poczerwcowych władz do okresu „Solidarności” i zrobienie z niego punktu odniesienia – nowa Polska ma być kontynuacją nie niepodległej II RP, lecz struktur związkowych w podległym państwie, o którymj już prawie wszyscy zapomnieli. Czyli ciąg dalszy totalnej fikcji, który przeradza się w czarny i różowy bajer oraz mydlenia oczu wszystkim. Mało kto zastanawia się jakie to będzie miało skutki – byle dziś, byle jak, byle pod siebie i byle jak najdłużej. Taki punkt odniesienia kształtuje dzisiejszą rzeczywistość w Polsce i w Europie: taką mamy politykę i takie mamy partie polityczne, wszyscy dusimy się w własnym sosie i niewielu zdaje sobie z tego sprawę. A na dodatek część wykształconych Polaków nie może zdecydować się kto jest ważniejszy w ich życiu: państwo, czy Kościół. Itd.

Szansa człowieka

„Na początku było słowo”, ale zanim to słowo zostało wypowiedziane, wcześniej musiała pojawić się myśl. A skoro tak, to ten podział jest jasny: myśl jest dla Boga, słowo dla człowieka. Tak było i takie proporcje budowały dotychczasowy świat. Dziś w cywilizacji chrześcijańskiej, gdy coraz mniej ważnych ludzi mówi o gniewie bożym, a skuteczność duszpasterska została rozbrojona i przejęta przez inne religie i politykę, Kościół staje się bezsilny. A człowiek… Człowiek pozostaje sam z sobą i swoimi pieniędzmi. I coś z tym musi zrobić? Ale co?....

Bóg ułożył świat według swojej woli, w tym świecie pojawił się Ja – człowiek, który jest częścią natury, dostał śmiertelne ciało i choroby, musi jeść, musi wydalać, musi pracować i na dodatek czynić sobie ziemię poddaną. Znalazł się więc w klatce, w której Bóg musi być wzorem i punktem odniesienia, bo bez Boga staje się zwierzęciem. Z tego też powodu nie jest w stanie przezwyciężyć dwóch zupełnie odmiennych porządków: ludzkiego i boskiego – nie ma więc szans na zbudowanie Królestwa Niebieskiego na ziemi. Ludzki świat się zmienia i jedyną jego szansą na przetrwanie jest myśl i praca. I chyba już nie ma wyboru, musi boską kolejność: myśl dla Boga – słowo dla człowieka, odwrócić na swoją korzyść, nie przeciwko Bogu, lecz dla zachowania człowieczeństwa. Bo tak naprawdę, to człowiek wybiera Boga dla siebie.

Wybór Boga, to nie jest wybór rękawiczek, lecz systemu, w którym człowiek ma żyć, odnajdować swoje ziemskie szczęście, trzymać etykę, myśl i sens życia. Chrześcijaństwo i katolicyzm przyjęliśmy ponad 1000 lat temu. Przez ten czas na tych wartościach zbudowaliśmy swoją kulturę, sposób rozumienia i dialogu. Dziś, gdy ten świat zaczyna się walić nie możemy rezygnować ze swojego kodu kulturowego, ze swoich prawd, a więc tego całego systemu immunologicznego, który przez dwadzieścia wieków budował chrześcijańską odporność i szanse przetrwania. To byłoby samobójstwo. Ale mimo to, aby przetrwać, zmienić musimy wiele. Może i nawet bardzo wiele.
 
Jaka przyszłość

Zmiany, które nadchodzą, muszą uwzględnić czynnik walki gospodarczej, a więc „nierównowagi” z „równowagą”, w której to człowiek jest decydentem i to on ustala proporcje między kapitałem a pracą. To sprawy ziemskie. Wejście na arenę wciąż rosnących w potęgę Chin, musi wpłynąć nie tylko na ogólne postrzeganie świata, ale też na stosunek człowieka do Boga. Obecny zanik religii w Europie, nie zderzy się ze światem muzułmańskiej religijności, lecz raczej pójdzie w kierunku konfucjanizmu, a więc generowanie świeckich i kulturowych mądrości. Przywołany zostanie argument, którego trudno będzie czymkolwiek przebić – skoro najstarsza kultura świata zrezygnowała z bogów, my, młodsi bracia, musimy poddać się prawom historii.
Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to Europa ma dwie drogi:

  1. powołać nowy zakon (niektórzy księża mówią, że za późno), finansowany przez Kościół katolicki, który ma największy dorobek cywilizacyjny i nakłonić siebie i inne kościoły do zmiany języka duszpasterskiego i zinterpretowania na nowo ojców chrześcijaństwa (wysiłki pseudoreligijne nie wchodziłyby tu w grę) – i nie ma co ukrywać, że jest to wysiłek w kategorii „być albo nie być”,
  2. wmówić ludziom „nowoczesność”, odciąć się od własnych korzeni, obnażyć swoją niemoc i spokojnie podążać w kierunku konfucjanizmu, a potem rozpłynąć się w morzu euroazjatyckim.

Pierwsza droga wymaga ogromnego wysiłku reinterpretacyjnego, powszechnego współdziałania Kościoła z wiernymi i odnowy jego wiarygodności, na co Europa raczej się nie zdobędzie. Druga, jest łatwa i nie wymaga wysiłku – wystarczy bierność i brak opozycji. Ale wówczas płynie się w siną dal, bez żadnych gwarancji. I nie łudźmy się Azja pod każdym względem jest silniejsza od Europy.

***
A jak na tym tle wyglądają szanse Polski? Jeżeli polskie społeczeństwo dojrzeje na tyle, aby mogło odciąć się od systemu decyzyjnego współczesnych jurgieltników i politycznych hochsztaplerów, to ma szanse wrócić do własnego kodu kulturowego i wyłonić z siebie ludzi odpowiedzialnych, na poziomie mężów stanu; wówczas może skorzystać ze swojego tysiącletniego doświadczenia, które nie ma kolonialnych nawyków i zaproponować całej cywilizacji łacińskiej zupełnie nowe rozwiązania systemowe. Cha!, ale tu potrzebna jest odwaga i sposób myślenia z okresu II RP. Jeżeli natomiast społeczeństwo w krótkim czasie (od ponad 200 lat zawsze mamy niewiele czasu na przeformowanie się) nie dojrzeje, to mamy dwie szansę: 1. Wykonać testament Goebbelsa i stać się mierzwą kulturową, 2. zniknąć nie tylko z mapy politycznej, ale również z historii tego świata, jak niegdyś Słowianie Połabscy i Prusowie. Pierwszy warunek wymaga od nas maksymalnego zawężenia pola mistyfikacji i „pobożnego myślenia”, w drugim, musimy zrozumieć, że nie tylko powinniśmy kupować polskie towary, ale też zdecydować się na patriotyzm, a więc formę zdrowego rozsądku. Boga można prosić na kolanach, ale klęknięcie przed człowiekiem oznacza oddanie się pod jego zachłanną wolną wolę. W krótkim czasie musimy zasypać 70-letnią dziurę i wrócić do prawdziwie niepodległych czasów II RP, bo tam się wszystko zaczęło i jeszcze nic nie skończyło. Innej drogi nie ma. O wszystkim decyduje jednak Suweren, którym zgodnie z konstytucją jest naród.

 [RS1]y
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-02-2021 [00:10] - jazgdyni | Link:

@Ptr

Ależ pan wspaniale myśli! Co ja zawarłem w trzech felietonach Pan tu skondensował. Oryginalnie i po swojemu,
Matematyka... tak, jak najbardziej. Niedawno napisałem o słowie najdłuższym na świecie, o kodzie, który dano nam, byśmy powoli rozwiązali - o DNA. I po raz setny przywołuję Jana Ewangelistę i będę przywoływał bez końca, bo słowo, kod, myśl, informacja, to obok materii i energii trzeci niezbędny od początku element Wszechświata i człowieka. Słowo tworzy prawa natury, słowo kieruje ruchem planet i galaktyk. A mózg jedynej, w pełni świadomej istoty myśli słowami. Chciałbym, żeby mój pies też myślał słowami, ale na 90% tego nie robi.
Więc św. Jan i proszę o chwilę skupienia

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,1-5.9-12).

Pozdrawiam z całym szacunkiem

Ps. Czy dualizm PO - PIS? Powiedziałbym - a może nawet contrarium.

Obrazek użytkownika Ptr

08-02-2021 [12:31] - Ptr | Link:

Zastanawiam się dlaczego św. Jan to pisze i wyobrażam sobie , że jednym z powodów może być polemika z mitem greckim o samodzielnym ( cudownym) wyłanianiu się świata z chaosu. Czy dzisiaj ten mit grecki nie funkcjonuje jako nasza wersja naukowa ewolucji ? Był jakiś pył w nieładzie i sam się skumulował i przez miliardy lat sam zorganizował. 
A tu św. Jan pisze , że najpierw był koncept. Ja "słowo" interpretuję jako wszelką informację i prawo fizyczne, gdyż mniemam ,że wszystko : materia, energia, oddziaływania są przejawami jednego "żywiołu", a ten jest dla mnie wirtualny. To  wszystko co widzimy i odczuwamy jest wirtualne, ale makroskopowo bardzo stabilne. Oj. trudno teraz o wszystkim. 
Oczywiście "słowo" zawiera też znaczenia dotyczące złożonych bytów.    
W dodatku Jezus mówi niezrozumiałe dla ludzi słowa, parafrazując: zanim był świat , ja byłem.  
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-02-2021 [13:39] - jazgdyni | Link:

W pewnym sensie to może nie jest jakieś wyłanianie się świata z chaosu, lecz zwrócenie uwagi na nadrzędną rolę informacji - "słowa" nad "światotwórczymi" materią i energią. Bo oba te byty zawsze dążą same do chaosu, zwiększają w tym celu swoją entropię. Więc by je ujażmić musi najpierw być informacja - gdzie przeciwnikiem entropii jest negentropia, inaczej ekstropia. Tak więc informacja musiała powstać pierwsza, by Wszechświat stał się tym, czym jest. Później ekstopia towarzyszyła i towarzyszy wszystkim zjawiskom na świecie.
I rzeczywiście - mimo pozorów i lokalnych zawirowań, wszystko jest raczej bardzo stabilne.

To co Jezus powiedział, oznacza li tylko, że on z tego świata nie jest. On tu przybył i stąd odszedł. Musiał więc także być przed momentem pierwszych chwil tworzenia naszego świata.

Serdeczności

Obrazek użytkownika Ptr

08-02-2021 [15:36] - Ptr | Link:

Podobnie rozważałem. Nietrudno zauważyć , że entropia nie daje rady życiu, które się doskonali. ( "Ciemność go nie ogarnia" )
Materia to dziwnie stabilne fale stojące, dlatego mogą zamieniać się w energię, fale propagujące się.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-02-2021 [17:03] - Imć Waszeć | Link:

Skoro różne cząstki mogą zmieniać się w energię, zaś energia w różne cząstki, to dlaczego czołowi fizycy głoszą pogląd, że protonów od wielkiego wybuchu jest tyle a tyle? Coś tu nie pasuje, prawda? Z jednej strony głoszona jest pełna wolność przemian "masa<->energia", zaś z drugiej uważa się, że istnieje jakiś odgórny licznik wszystkich cząstek, który nie pozwala na ekscesy typu zamiana protonów w fale (energię), a potem wszystkiego w neutrony albo po prostu w neutrina, albo odwrotnie. To jest takie bardzo zgrubne oszacowanie, bo stale powstają gwiazdy neutronowe i połykające materię czarne dziury, lecz w CERN-ie stale podnoszą niezwykłą trwałość protonu w tym kontekście. W związku z tym należy raczej przyjąć, że takie przemiany nie są dowolne, tylko nie znamy jeszcze mechanizmu kontrolującego liczbę cząstek. Na przykład zakłada się, że w próżni w obecności wysokiej (temperatury) energii tworzą się i anihilują pary cząstka i antycząstka, część z nich wychodzi do "rzeczywistości", ale nie znany jest np. mechanizm, który po tym etapie tworzenia wszechświata pozostawił dużo więcej materii niż antymaterii. Na pewno nie był to fart :)

Obrazek użytkownika Ptr

08-02-2021 [17:46] - Ptr | Link:

Na początek elektron ( fala stojąca wokół jąda atomowego ) o wiekszej gęstości fal , czyli wzbudzony przechodzi w falę o niższej ilości fal wokół jadra i emituje foton - falę elektromagnetyczną. Nie wchodzę w fale protonu, i jak zmienia się w neutrin itp. Chodzi o to ,że zapomnijmy raczej o cząstkach, kulkach. Mamy wirtualne twory. I według mnie są skomplikowane dosyć , aby zauważyć ,że to nie są jakieś trywialne kulki. W każdym razie matematyka ma trudności by to opisać i nie wiemy czym są. Takie proto-literki.  

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-02-2021 [19:21] - Imć Waszeć | Link:

Nie nie, nie chodzi mi o kulki. Chodzi mi o fale. No właśnie "matematyka ma trudności by to opisać i nie wiemy czym są", bo gdyby to były fale, rozwiązania jakiegoś matematycznego równania różniczkowego cząstkowego, zwanego równaniem falowym na normalnej rozmaitości albo od biedy w czasoprzestrzeni, to byśmy wiedzieli czym one są, nawet w przypadku rozwiązań dystrybucyjnych. Tymczasem nie wiemy i już, ale już wiemy za to dlaczego. Otóż równania różniczkowe oraz ich rozwiązania podlegają rozmaitym symetriom, które z formalnego punktu widzenia można powiązać z podgrupami grupy jakichś dyfeomorfizmów, tj. automorfizmów='izomorfizmów na siebie' tej rozmaitości zachowujących strukturę (atlas) różniczkową. Ten rodzaj zachowywania struktury nazywa się w matematyce geometrią (geometria różniczkowa). Poza tym mogą być inne geometrie, które powstają przez nakładanie coraz to większych ograniczeń na te automorfizmy:
Np. mówimy o przestrzeni fazowej dla równania różniczkowego opisywanego hamiltonianem, struktura symplektyczna, układy dynamiczne zachowujące objętość (tzw. formę symplektyczną):
http://mst.mimuw.edu.pl/lectur...
To właśnie w tej teorii @jazgdyni znalazł cytat "Kanoniczna struktura symplektyczna na wiązce kostycznej do rozmaitości". No dobrze, ale czy wszystko w fizyce jest symplektyczne? Oczywiście że nie. Struktura symplektyczna jest dopuszczalna tylko dla przestrzeni o wymiarach parzystych 2n. Mówimy oczywiście, że równanie Schrödingera ma swój Hamiltonian, ale nie chodzi tu o to, że on opisuje wszystkie możliwe rodzaje materii. Jak Pan już słusznie zauważył opisuje on dość dobrze stany np. elektronów. Ale to jest tylko QED (oddziaływania elektro(+słabe)). Jądro atomu to QCD (chromodynamika). A teraz sedno: QED ma bardzo dobre przewidywania do około 14 miejsca po przecinku, ale od pewnej liczby branych pod uwagę diagramów Feynmana dokładność drastycznie spada. Dlaczego?:
https://pl.wikipedia.org/wiki/...
Natomiast QCD nie ma praktycznie żadnej rozsądnej przewidywalności dla niskich energii, ale poprawia się ona ze wzrostem energii. Dlaczego? Elektrodynamika jest abelową (przemienną) teorią pola z cechowaniem, a jej grupą cechowania jest grupa U(1). A z QCD to już SU(3)×SU(2)×U(1), albo też [SU(3)×SU(2)×U(1)]/Z6. To tylko jeden z konkurencyjnych modeli, ale pokazuje, że nie można tu mówić o zwykłej rozmaitości (układzie dynamicznym) ani też o zwykłych falach. Falach, o których zwykle myślimy, mówiąc o cząstkach. Są to naprawdę bardzo dziwne grupy, a symetrie to synonimy grupy:
https://en.wikipedia.org/wiki/...
PS: Jeszcze dziwniejsza jest geometria na rozmaitościach algebraicznych (definiowane wielomianami) zwana "birational". Jest ona bardzo sztywna i w ważnych przypadkach grupa skończona. Dlaczego?
https://en.wikipedia.org/wiki/...
"Birational automorphism groups and differential equations"
https://projecteuclid.org/down...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-02-2021 [22:10] - Imć Waszeć | Link:

Ach i jeszcze jedna ciekawostka dotycząca korpuskularno-falowej wizji świata fizyki. W jednym z filmów na YT ks. prof. Michał Heller uchwycił samo sedno problemu. Jeżeli liczymy coś na rozmaitości lub rozwiązujemy równanie różniczkowe, to zakładamy nieskończoną podzielność przestrzeni - zakładamy istnienie nieskończenie małych wielkości, takich Leibnizowskich monad. Żeby nie zatracić się w jakiejś filozofii, monada to współcześnie po prostu taki infinitezymalny generator pewnej algebry Liego. Zakładamy również ciągłość pochodnych/różniczek aż do określonego rzędu. W rzeczywistej fizyce nic takiego nie ma miejsca. Wraz z osiągnięciem skali atomu, efekty kwantowe zaczynają gwałtownie narastać i przykrywają błędami przewidywania jakiejkolwiek klasycznej teorii. Także w tym szumie i błędach znikają nasze ukochane fale. Schodząc do jeszcze mniejszych rozmiarów nasza wiedza o fizyce staje się żadna. Granicę stanowi tzw. długość Plancka. Poniżej tej granicy nie ma już ani naszego czasu, ani naszej (czaso)przestrzeni. Nie o to chodzi, że nic nie ma, ale że nic o tym nie wiemy. Heller i szereg sławnych fizyków mówi, że w tym miejscu nadal znajduje się wielki wybuch. On nadal trwa, można powiedzieć tu i teraz, w każdym "punkcie przestrzeni" i w każdej chwili czasu, ale jest ściśnięty do bardzo małych rozmiarów. Właśnie ten stan próbują nie tyle osiągnąć, co przybliżyć badaniom coraz większe zderzacze cząstek. Im większa bowiem jest energia zderzenia, tym wcześniejszy etap ewolucji wszechświata możemy obserwować i badać. Duże prędkości osiągane przez cząstki powodują natomiast, że możemy zaobserwować takie cząstki, których czas życia jest normalnie liczony w miliardowych częściach sekundy. To jest zupełnie praktyczne wykorzystanie teorii względności. Skoro więc na najmniejszym ze znanych nam poziomów trwa wciąż wielki wybuch ze swoją egzotyczna fizyką różna od naszej, to co my biedne żuczki możemy powiedzieć o falach, hę? ;)
Nno... możemy jednak coś powiedzieć - wiemy gdzie wciąż produkują nową przestrzeń dla rozszerzającego się wszechświata i wiemy gdzie powstaje nowy czas:
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Ptr

09-02-2021 [13:34] - Ptr | Link:

Nie zawsze i nie wszystko się załamuje. Weźmy zjawisko tunelowania. Oczywiście pojawia się kwantowanie w postaci obecności efektu po jednej lub drugiej stronie bariery, ale rachunek analogowy pokazuje nam prawdopodobieństwo przejścia prawidłowo. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [01:35] - jazgdyni | Link:

Takich rozważań obecnie przeprowadza się dużo. A chyba na czele są badania nad plazmą. Tu widać wyraźnie na czym matematyka się rozkłada i wali głową o ścianę. A wszystko jest dosyć proste - całość zjawiska, w tym badanego zjawiska, zależy głównie od jednego czynnika - od poziomu energii. Gdy przekroczymy pewien punkt krytyczny, to wszystko robi się niestabilne i obiekt ucieka w chaos. Tu chyba najbardziej zaawansowani są rosyjscy naukowcy, ciągle poszukując sposobu na kontrolowaną syntezę termojądrową. Chyba jeszcze dodatniego bilansu energetycznego nie uzyskano, więc prace trwają. Ciekawym zjawiskiem jest interakcja, a może właśnie transgresja, że gdy pompuje się energią plazmę, nie ważne jaką, zamkniętą w pułapce magnetycznej (np, Penning - Malmberg Trap) to nagle następuje wzajemne, zakłócające oddziaływanie na siebie energii plazmy i energii pułapki. A wtedy, to najlepiej uciekać.
Tak przy okazji zastanawiam się, czy nie mamy tu czegoś analogowego do "ciągana tygrysa za ogon" w Projekcie Manhattan. Badano, jak blisko można zbliżyć dwie półkule plutonu, by zaczęła się reakcja łańcuchowa ( 3 - 4 mm, a pluton zaczynał świecić na niebiesko). Raz, prosty inżynier Louis Slotin chyba uratował Nowy Jork przed wyparowaniem, gdy własnymi rękoma rozsunął, błędnie zbliżone półkule a potem przykrył własnym ciałem. To bohaterstwo przypłacił śmiercią po miesiącu.

I to jest właśnie to, co takie ważne w dynamice i przestrzeni fazowej, czyli zapewne w milionach różnych zdarzeń na świecie (choćby ta dzisiejsza kotłowanina mroźnych frontów nad Polską) - osiągnięcie granicy, gdzie zaczyna się niestabilność układu. I chyba ciągle, już tam dalej, matematyka ma duży problem. My w DP - pozycjonowaniu dynamicznym, używając matematykę chaosu, robiliśmy wszystko, by tego cyklu granicznego nie przekroczyć, zachowując stabilność. Naszą ostateczną bronią, czy ratunkiem, była funkcja "Abort". Czerwony guzik, automaty wszystko zwalniają, likwidujemy połączenia i cała wstecz. Niestety, czasami trzeba.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [03:36] - jazgdyni | Link:

@Ptr  08-02-2021 [15:36] - Ptr

Bo życie się ucieleśnia tworząc wysoce zorganizowany porządek. A na końcu jest najpotężniejsze narzędzie - wróg chaosu, dane bezwarunkowo przez Konstruktora - inteligencja.
Jednak, co z nią zrobimy to już ludzka sprawa. Dlatego na forum chcę się również zajmować ekstropianizmem i transhumanizmem, w ramach rozważań filozoficznych.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

08-02-2021 [20:35] - Ryszard Surmacz | Link:

@jazgdyni
A może słowo informacja jest tylko dla człowieka, dla Boga Słowo ma charakter sprawczy? Dla człowieka słowo może być haosem, dla Boga już nie. Tu widać różnicę pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Też mam wrażenie, że energia, materia i reszta pochodzi z jednego źródła.
Trzeba jednak odróznić informację od myśli czy zamysłu. Informacja jest zbiorem myśli i ukladów czynnych, które z niej wynikaja. Myśl jest poczatkiem, jakby pierwszym elementem przyszłej informacji. Ale przydałby mi się tu jakiś teolog lub filozof.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [01:44] - jazgdyni | Link:

@Ryszard Surmacz

"A może słowo informacja jest tylko dla człowieka, dla Boga Słowo ma charakter sprawczy?"
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie jest. My, ludzie, jeszcze tego nie potrafimy, ale ostro nad tym pracujemy. Dlatego m.in. winniśmy uczyć młodych, ze trzeba słowa ważyć.

Co do tego momentu 0 (ZERO), w którm rodzi się myśl, zarówno Francis Crick, jak i Robert Penrose, poważnie i wytrwale poszukują clou. W nauce krąży hipoteza Penrose'a, że powstanie myśli to załamanie się fali kwantowej. Dobre - tylko jak to sprawdzić?

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

09-02-2021 [17:04] - Ryszard Surmacz | Link:

@ jazgdyni
Może jestem staroświecki, ale wierzę bardziej w filozofię, niż w kwanty, kwantyfikatory, atomy itd. Trzeba to oczywiście badać, analizować, rozumem szukać powiazań i boskich mechanizmów, bo to pobudza wyobraźnię  i nadaje sens pracy naukowej. Ale jeszcze zbyt mało wiemy o spiżarni Pana Boga, a nasz rozum ma genetycznie założone ograniczenia,  aby był w stanie, jakoby od tyłu, dojść do jakiejś prawdy. Jedynie sfera ducha jest w stanie nawiazać łaczność z wszechświatem. Dusza jest ta tajemnica, która posiada dużo więcej możliwości, niż łaczenie rozumu z materia.
Człowiek będzie dochodził, dociekał wszystkiego, bo taka ma naturę, ale na tym świecie nie o ciało człowieka chodzi, lecz właśnie o duszę. Ciało kończy życie i amen. Dusza jest przekaźnikiem i łacznikiem pomiedzy jednym, drugim, a może i trzecim życiem czlowieka; zbiera doświadczenie, aby wykorzystać je w innych okolicznościach, w kolejnym życiu lub może jeszcze gdzieś indziej.
To może na podsumowanie. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Ptr

09-02-2021 [19:37] - Ptr | Link:

Na podsumowanie krótko: Gdyby dawni filozofowie znali dzisiejszą naukę dogłebnie, ich filozofie byłyby, śmiem twierdzić, inne. 
Ptr

Obrazek użytkownika Roz Sądek

08-02-2021 [10:54] - Roz Sądek | Link:

@ jazgdyni | "
">>Cud nad Wisłą<< w pewnym momencie, przy tamtej mentalności był potrzebny i spełnił swe socjologiczne zadanie. Jak w czasach Wojen Szwedzkich Matka Boska na murach Częstochowy. Ludzie kochają cudy i lepiej się czują, gdy nad nimi Święta Opatrzność czuwa. To nie temat do kpin, tylko prosty i pożyteczny zabieg psychologiczny.
=========
Taaa, teraz dopiero macie otwarte i jasne umysły. Nie to co tamta mentalnie opóźniona ciemna masa. 
 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-02-2021 [15:12] - Imć Waszeć | Link:

No a dlaczego nie było "Cudu nad Auschwitz"? Przecież oni są tak przez wszystkie zdarzenia współczesne na świecie preferowani i na rękach noszeni przez wszystkie autorytety dzisiejszych czasów. Najwyraźniej cudami zarządza jakaś rada "ślepych i głuchych" i nie zawsze cudem jest to, co nam się cudem wydaje lub jest jako cud paląco potrzebne. A może bez pracy nie ma kołaczy i cudów też nie?

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

08-02-2021 [17:16] - Ryszard Surmacz | Link:

@Imć Waszeć
No właśnie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [03:16] - jazgdyni | Link:

Postudiuj sobie kolego coś z historii i historiozofii i popatrz, jakie symbole i jakie hasła na sztandarach przetrwały przez wieki i weszły do kanonu ludzkości.

Pewnie tego nie zrobisz bo twa płaskość jest rezultatem zniewolenia przez symbol złotego cielca.

Obrazek użytkownika Es

08-02-2021 [15:49] - Es | Link:

Wołanie o uzdrowienie Kościoła? 30 lat spóźnione. Teraz jedynie można " świadkować" dogorywaniu. Niezależnie od emocji jakie ten proces wzbudza i będzie wzbudzał wśród romantyków i utopistów

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [03:25] - jazgdyni | Link:

Nie byłbym jeszcze tego tak pewien. Były już dwie stolice chrześcijaństwa; byłem osobiście na górze Athos, niezmiennej od tysiąca lat; też już nie kochał Watykanu taki Jan Hus. A dzisiaj nadal mamy mormonów, czy amiszy. Pracowałem z norweskim trzydziestolatkiem, ojcem jedenastki dzieci, którego żona codziennie, wcześnie rano, piekła cztery bochny chleba. A to, że my w Polsce gnuśniejemy, jak nasz episkopat, nie oznacza, że gdzieś, jak dawno temu w Etiopii, nie przetrwa ziarno wiary i dobrego kościoła.

Obrazek użytkownika Es

09-02-2021 [12:24] - Es | Link:

Tak, ale nie mówimy o przetrwalnikach w sensie grup wyznaniowych, a o Kościele powszechnym - spoiwie społeczeństwa, z którym tradycyjnie identyfikuje się  i w nim uczestniczy jego większość, lub pokaźna jego część. Podstawowym problemem polskiego Kościoła nie jest utratą wiary jego członków(w pewnej części również- ale utrata autorytetu instytucji i jej hierarchii. Przez nią samą spowodowaną zresztą. I destrukcja jest już tak głęboka, że dyskusję teologiczne na poziomie akademickim w niczym nie pomogą. 
Gdy 30 lat temu jako studenciak za bardziej zorientowanymi powtarzałem o konieczności kościelnej lustracji wyzywano mnie od komuchów itp. Glemp na podobnepytania publicznie zbeształ je składającego. A później większość dała sobie spokój,machnęła ręką , wiedząc jednak że  problem powróci w odpowiednim, ale nie dla Kościoła momencie. Z dużo większą siłą. I jak widać to się stało.
 W przypadku episkopatu to nie gnuśność. To paralizująca świadomość zadzierzgnięcia sobie powrozu na własnej szyi.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [13:25] - jazgdyni | Link:

@Es

Zgadzam się całkowicie. To nie kryzys wiary, tylko kryzys instytucji.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Ptr

09-02-2021 [14:34] - Ptr | Link:

    jazgdyni , Es 
Przynajmniej gdyby szopka nie gorszyła, błogosławieństwo nie mieszało dobrego obiadu, synod nie był egzotyczny, Max nie szukał chwały Marxa, papież nie całował butów polityków, nie całował rąk jakichś ludzi. Mamy do czynienia z człowiekiem myślącym w paradygmacie faweli tak ,że dobrobyt, może normalność,  postrzega jako grzech ? To już jest zgodne z lewicowością , a lewackość zawsze się pojawia w drugim etapie. Może w trzecim pojawi się terror , a terror zawsze niszczy też umiarkowanych lewicowców. Obróci się przeciwko głowie Kościoła.  
 

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-02-2021 [04:11] - jazgdyni | Link:

@Imć Waszeć

Piszę grubo, by zwrócić Pańską uwagę.

Dziękując ponownie za phpBB i informuję, że zalążek już jest - http://jazgdyni-poważne.prv.pl/viewforum.php . Na razie jest pusto, więc trzeba coś tam nalać.
Lecz nie obędzie się bez prośby o dalsze porady.

1. Nie widzę tam funkcji >Narzędzia< albo >Konfiguracja<. A jako administrator, chciałbym, żeby to było forum zamknięte - wybrana, solidna grupa osób. A na czele pewna grupa - tradycyjni Ojcowie Założyciele. Oczywiście z dużymi uprawnieniami. I tak, krok po kroku. Jako pierwszy temat widziałbym >Definicje i diagnozy językiem prostym<
A w Pańskie ręce poprosiłbym wziąć >Meandry i problemy współczesnej matematyki< i może >Proste triki internetowe<

I taki problem organizacyjny:
2. Co by Pan poradził jako dobry, lecz dyskretny komunikator a'la Messenger (oczywiście bez szpiega Pejsbuka), gdzie można by zaprosić parę osób na start. Coś bez wtyczek i tylnych drzwi, by nieproszeni nie włazili. I jak zachować anonimowość, choćby dając kody dostępu wybranym.

Ja nawet nie wiem, czy to jest trudne, czy trywialne i czy obejdzie się bez Tora.

Pozdrawiam

 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

09-02-2021 [20:38] - Imć Waszeć | Link:

Ostatni raz bawiłem się forum na phpBB kilka lat temu. Muszę sobie teraz założyć jakieś nowe forum i obejrzeć funkcje. W każdym razie musi gdzieś być Panel Administracyjny (jakiś link u góry). Co do Czata, domeny, poczty i Strony WWW pewności nie mam, bo rozszerzenia phpBB są blokowane lub ukrywane przez różne portale hostingowe. Na przykład chcą, żeby im za dodatkowe funkcjonalności zapłacić w jakimś abonamencie. O ile więc znajdzie się odpowiedni hosting, to i z komunikatorem nie powinno być problemu. Co do pełnej anonimowości i szyfrowania, to sprawa wygląda znacznie gorzej. Myślę, że w takim przypadku trzeba raczej poszukać czegoś w rodzaju wirtualnego serwera z dostępem do oprogramowania bramy, które kiedyś nazywało się CGI. Dopiero wtedy byłaby możliwość, żeby oprogramowanie mogło korzystać z różnych bibliotek serwera w tym szybkiej kryptografii, a nawet mieć system wykrywania ataku intruza. ALE np..... https://krebsonsecurity.com/ta...
Abstrahując od tego mankamentu, pewnie Pan się teraz zastanawia, czy można skorzystać z takiej przygotowanej przez Microsoft lub dostarczanej z Linuxem biblioteki z kryptografią nie mając dostępu do dostarczanego z jakimś wielkim "Studiem Programowania w C++ i Czymś Jeszcze" zaplecza i stąd nazw funkcji do linkowania w takiej bibliotece? Odpowiedź brzmi: tak. Na przykład w Windows można zarówno zalinkować obce DDL-e do własnego programu, jak i napisać ich własną wersję. Ja to robiłem z poziomu assemblera i nie jest to specjalnie trudne. Można wykorzystywać we własnych programach wielowątkowość i wykorzystywać systemy wieloprocesorowe. Podobnie można napisać porządny komunikator. No ale tu mówimy już o technologii programowania Czegoś Wielkiego, a nie o zwykłym forum dyskusyjnym ;)
Jeśli chodzi o komunikatory dostępne od ręki, to niestety nie korzystam z nich od lat i nie mam rozeznania w temacie. Tor to zupełnie inna para kaloszy, bo chodzi tu raczej o ukrywanie routingu, czyli który komputer z którym się łączy, jaką trasą wędrują pakiety i jakie są nazwy lokalnych zasobów. Jeśli Pan siedzi w swoim domu i ja siedzę w swoim, to kompletnie nie widzę takiej potrzeby. Za to kryptografia tak. Z tym, że to nie jest zabawa dla dziewczynek i o tym właśnie możemy podyskutować na forum w ramach seminarium ;)
Nie istnieje pojęcie "solidnej grupy osób" w dzisiejszym świecie o czym przekonali się dowódcy NATO, gdy na ich wideokonferencję zawitał przypadkowy dziennikarz. Zauważył on po prostu na filmie z TV, jaki kod dostępu ma na swoim komputerze pani minister obrony i skorzystał z "zaproszenia" :)))) Tak samo tutaj, najsłabszym ogniwem każdej grupy, będzie oczywiście najsłabszy jej członek i jego komputer. Jeżeli ktoś nie rozpozna w porę faktu zhakowania swojej maszyny, to nie ma co liczyć na jakieś silne klucze i inne DES-y. Wystarczy, że jakiś Don Pedro podstawi mu pod nos keylogger albo cały rootkit, prawda?
Więc ja widzę to raczej jako zachęcanie do zdobywania takiej praktycznej wiedzy i próbowania.

Obrazek użytkownika jazgdyni

11-02-2021 [03:02] - jazgdyni | Link:

@Imć Waszeć

Może nie wyrażam się odpowiednio precyzyjnie, ale chyba się nie rozumiemy. Wchodzi Pan zbyt głęboko. Żadne tam sekrety, kryptografia, tajemnice nie są potrzebne. Do tego używa się "czystego" laptopa, nigdy nie podłączonego do sieci. Tu chodzi o proste forum, ale z pewnymi, ważnymi zasadami.
1. To forum otwarte dla wszystkich zainteresowanych czytelników. Natomiast pisanie na forum, aktywne uczestnictwo w nim, każdorazowo musi być zatwierdzone przez Radę Forum. Ma być poważne, więc to oznacza - żadnych kpiarzy, początkujących studentów, głupców, czy świadomie destrukcyjnych trolli i hejterów. Już na wstępie muszą być niedopuszczani, co niestety oznacza, że nowa, nieznana osoba musi być, albo polecona przez uczestnika forum, który ją zna, albo musi zaprezentować swoją uprzednią twórczość i publikacje. Gdyby jednak taka osoba się przemyciła, to może być natychmiast zablokowana.
2. Rada Forum wspólnie ustala, jakie tematy powinny zostać otwarte do dyskusji. Rolę tutaj odgrywa szeroko pojmowana konwergencja.
3. Forum nie jest czymś szczególnym w obszarze dyskusji w internecie. Jednak jak najbardziej powinno być dobrze zorganizowane i podobne do forów naukowych.

Czy to są jakieś szczególne i trudne wymagania?

Istnieje oczywiście szereg drobiazgowych i typowo sieciowych pytań. Na przykład, czy jest konieczne połączenie FTP. Albo instalacja ochrony Anty-DDoS.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

10-02-2021 [01:15] - wielkopolskizdzichu | Link:

 "wrócić do prawdziwie niepodległych czasów II RP"
Te ciągłe wbijanie do głowy w przeziorach rządowych o tym jaka zwarta, silna i gotowa jest Armia Polska i jakie mamy sojusze nie przypomina Panu czasów II RP.
Obsadzanie intratnych stanowisk z klucza rodzinnego ludźmi bez kompetencji i odpowiedzialności powinna też Pana zachwycać.
Nieustanna propaganda, kult osób na świeczniku, wycieczki partyjne do zaprzyjaźnionych purpuratów są żywcem przeniesione z II RP.

Czegóż więcej? Że ludziska nie mają ochoty się wykrwawiać na froncie? 
Ostatecznie iluś tam odzianych w fraki celebrytów w II RP oddało kawał zdrowia na frontach i kule im świszczały nad głowami. Ilu tych, którzy obnoszą się obecnie swym patriotyzmem zaliczyło choćby półroczny kurs dla bażantów. 
Ilu z obecnych pieszczochów władzy jest gotowych zrezygnowac z kupna najnowszego modelu samochodu lub pałacyku, tylko po to by zapewnić swym pracownikom pensję.

Na koniec rzecz przyziemna, ale stanowiąca o relacjach obywatel - państwo. Po wyniszczającej I WŚ, po zaborczych działaniach sojuszu trzech czarnych "sępów" Polak był współwłaścicielem Polski, owszem były obszary biedy, ale nawet ta bieda traktowała parę morg i chałupę jako swoją własność i była gotowa za nią wyjść z kamieniami przeciw Policji. Od 1945 roku do teraz każdy rząd boi się Polaka który będzie niezależny w swych decyzjach. Stąd się biorą układy korupcyjne, chcesz działać to musisz się odpłacić władzy, lub trzymać gębę na kłódkę, nie istotne czy na poziomie ogólnokrajowym czy powiatowym. 
Obecne układy są gorsze niż przed I WŚ dlatego że system kontroli pozwala narzucić kajdany już w fazie pomysłu. 

W stosunku do kogo, do czego przeciętny Polak w XXI wieku ma przejawiać zachowania z czasów XX-lecia międzywojennego? Które to zachowania po części wynikały z zachłystnięcia się wolnością. 

BTW
W razie "W" ostatnią rzeczą, którą należy sobie winszować to rzucanie najbardziej wartościowych jednostek jako kamienie na szaniec, bo to na koniec skutkuje nadliczbową ilością k...w.

Strony