Libertarianizm jest konserwatywny

         Libertarianizm jest systemem społeczno-politycznym w pełni zgodnym z katolicką, i ogólniej z chrześcijańską, doktryną moralną, bo zakłada, że nie wolno żadnemu człowiekowi stosować przemocy by inną osobę niestosującą przemocy do czegoś zmusić - w tym, by zmusić siłą bliźniego do postępowania moralnego, słusznego czy dobrego - jakiegokolwiek. Inicjowanie przemocy jest złe i nie może być stosowane do tego by czynić dobro. W doktrynie chrześcijańskiej cele nie usprawiedliwiają środków - nie wolno stosować złych środków by osiągnąć dobre cele.

         Przemoc wolno stosować tylko i wyłącznie w obronie - czyli tylko by uniknąć aktywnego fizycznie ataku. Nie wolno inicjować przemocy - wolno tylko przemocą odpowiadać na przemoc. To są chrześcijańskie zasady moralne, na których opiera się libertarianizm.

         A zatem libertarianizm dziedziczy po chrześcijaństwie najważniejsze cechy systemu etycznego - jest deontologiczny i uniwersalistyczny.

         Libertarianizm to po prostu pewien drobny, społeczny, polityczny wycinek chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to rozbudowany system religijny, moralny, teologiczny, metafizyczny - a libertarianizm to tylko mała część tego systemu dotycząca pewnych politycznych zasad organizacji społeczeństwa opartych na moralności.

         Stawianie libertarianizmu w opozycji do chrześcijaństwa służy w istocie do usprawiedliwiania opresyjnych, niemoralnych, agresywnych, zamordystycznych i totalitarnych systemów politycznych, bo tylko libertariański system polityczny jest zgodny z chrześcijańską moralnością, bo moralność tak samo dotyczy każdego - w tym urzędnika i obywatela, władcę i poddanego, szefa i podwładnego, prawodawcę i sędziego.

         Jeśli każdy indywidualny człowiek nie może inicjować przemocy wobec innych ludzi, którzy go nie atakują, którzy sami przemocy nie stosują, którzy nią nie grożą, którzy jej nie planują, to również nie może tego robić urzędnik, minister, król, policjant, premier czy jakakolwiek inna władza państwowa, czy inna organizacja lub wspólnota. Taka jest uniwersalna, obiektywna moralność! Dotyczy wszystkich tak samo! Nie ma miejsca, czasu, osoby czy okoliczności, w których wolno moralnie inicjować przemoc wobec bliźniego swego. Ale nawet wolno zabić bliźniego, który taką przemoc zainicjuje!

         Prawo, które tworzy obowiązek szkolny i emerytalny, tworzy system "darmowej" edukacji czy służby zdrowia i w ogóle państwo, które zbiera jakiekolwiek podatki pod przymusem jest po prostu niemoralne, bo inicjuje przemoc wobec ludzi niewinnych, pokojowo nastawionych, nieposługujących się przemocą. Takie niemoralne państwo wolno obalić siłą. Jedynym wytłumaczeniem dla takiego socjaldemokratycznego państwa jest nasza zwierzęca natura. Nasza kultura i cywilizacja jest w opozycji do tej zwierzęcej natury, na której wyrosły współczesne opresyjne państwa.

         Libertarianizm wynika z chrześcijaństwa - nie jest jakąś osobną, odrębną ideologią - jest ideologią konserwatywną, tradycyjną, wyrosłą w naszej kultury i z naszej cywilizacji.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Tak wygląda manifest chrześcijańskich libertarian:

  • Obiektywne wzorce moralności są ściśle związane z wolnym i cywilizowanym ładem społecznym,
  • Kultura zachodnia jest zdecydowanie warta zachowania i obrony,
  • Autorytet społeczny ukształtowany w rodzinie, Kościele i innych instytucjach pośrednich jest podstawą zdrowego społeczeństwa,
  • Etyka egalitarystyczna jest moralnie naganna i destrukcyjna dla własności prywatnej oraz autorytetu społecznego,
  • Państwo - Lewiatan jest podstawowym instytucjonalnym źródłem zła w całej historii,
  • Nieskrępowany wolny rynek jest systemem moralnie i praktycznie nadrzędnym w stosunku do innych systemów,
  • Własność prywatna jest konieczna ze względów ekonomicznych i moralnych,
  • Państwo garnizonowe zagraża wolności i społecznemu dobrobytowi,
  • Państwo opiekuńcze to zorganizowane złodziejstwo,
  • Prawdziwe swobody obywatelskie opierają się na prawach własności.
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika MAUR

26-01-2017 [11:43] - MAUR | Link:

Interesujący opis libertarianizmu. W zasadzie dość wyczerpujący choć nie dający odpowiedzi na wiele pytań. Manifest chrześcijańskich libertarian po krótkim zastanowieniu każe zadać sobie wiele pytań, na które jedyna logiczna odpowiedź jest sprzeczna z poszczególnymi zapisami.
Mamy:..."Nie ma miejsca, czasu, osoby czy okoliczności, w których wolno moralnie inicjować przemoc wobec bliźniego swego."...
i ..."Kultura zachodnia jest zdecydowanie warta zachowania i obrony,"...

Mamy też np. doniesienia po weekendowe ze Szwecji, czyli jak najbardziej kultury zachodu, o zbiorowym gwałcie imigrantów na obywatelce tego kraju. Gwałt transmitowany on-line i koniec transmisji następuje po wejściu policji. Czyli kilka godzin zbrodni, w świetle prawa gwałt należy do kategorii zbrodnii, i teraz spodziewane najróżniejsze konsekwencje tego faktu. Kultura zachodnia może kazać Szwedom skazać zbrodniarzy na wieloletnie więzienie ale też ich uniewinnić i przyznać nawet odszkodowania.
Czy taka kultura jest warta zachowania i obrony?
Czy też raczej z pełną aprobatą oczekujemy by ojciec ofiary lub jej brat albo inny krewny czy bliski - najwyczajniej w świecie uśmiercił toporem lub mieczem, również dowolnym innym sprzętem podręcznym z karabinem włącznie, sprawców? Czy w takim przypadku on inicjuje przemoc czy się broni?
Breivik raczej bronił Norwegii czy inicjował przemoc?

Obrazek użytkownika Marek1taki

26-01-2017 [14:42] - Marek1taki | Link:

Nie można przytaczać Szwecji, ani innych krajów Skandynawskich, ani krajów geograficznie leżących w Europie Zachodniej, jako przykładu kultury lub cywilizacji zachodu, bo mamy tam do czynienia z cywilizacją socjalistyczną na gruzach kultury zachodu, inaczej cywilizacji łacińskiej wg Konecznego.
Dlatego dodaję "tzw." przed słowem "zachód" ab uniknąć nieporozumień wynikających z wciągania nas w walkę socjalistów z wypaczeniami systemu.

Obrazek użytkownika gps65

27-01-2017 [01:07] - gps65 | Link:

Bardzo dziękuję za wyręczenie mnie. Też bym tak odpowiedział.

Obrazek użytkownika Dorota M

26-01-2017 [14:08] - Dorota M | Link:

Oto przykład logiki prowadzącej na manowce.

Obrazek użytkownika Domasuł

26-01-2017 [14:16] - Domasuł (niezweryfikowany) | Link:

Tak, tak, to wszystko piękne i tak dalej. Ale to wszystko tylko teorie i ideologie. Dobre dla koneserow i moli książkowych, nie dla normalnych ludzi.