Czy istniała jedna Solidarność?

-- Solidarność 1980: czym była? Rewolucją/karnawałem? Powstaniem antykomunistycznym? Walką o godność?
-- Solidarność 1980 a Solidarność 1989: co je łączyło, a co różniło?
-- Solidarność a okrągły stół: zdrada Sierpnia'80 czy kontynuacja scenariusza liberalizacji systemu?
-- Czynnik zewnętrzny a kształt Solidarności, czyli w jaki sposób i na ile skutecznie PZPR i SB "meblowało" Solidarność?

To pytania na jakie odpowiadali historycy: prof. Krzysztof Brzechczyn, dr. hab. Marcin Zaremba, dr. Tomasz Kozłowski i prowadzący dyskusję dr. Grzegorz Wołk. 

YouTube: