Moja droga do państwa obywateli

Spotkanie z doktorem Wojciechem Starzyńskim -- pomysłodawcą i wieloletnim prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Starzyński omawia koncepcję państwa obywatelskiego jako modelu, który ma na celu wzmocnienie roli obywateli w życiu publicznym i budowanie demokracji. Porusza kwestie związane z polityką oświatową. 

YouTube: