Wikileaks Franciszek I jest pod pełną kontrolą Sorosa

Adam Sosnowski”...”Soros wyłożył wielkie pieniądze, aby wpłynąć na papieża”..”Z dokumentów platformy Wikileaks wynika, że lewicowy miliarder George Soros – jeden z najważniejszych sponsorów Hillary Clinton w wyborach o fotel prezydenta USA – wyłożył wiele pieniędzy, aby papież Franciszek podczas swej zeszłorocznej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych nie mówił o aborcji czy małżeństwach homoseksualnych, lecz skupił się na nierówności w zarobkach oraz ociepleniu klimatu. Sorosowi udało się zinfiltrować najbliższe otoczenie Ojca Świętego (do niego samego oczywiście nie dotarł), w tym dwóch biskupów z USA oraz jednego kardynała z Ameryki Południowej „...”Plan zrodził się w 2015 r. w Fundacji Społeczeństwa Otwartego, poprzez którą George Soros prowadzi swoją działalność propagandową. Zarząd fundacji przyznał grant w wysokości 650 tys. dolarów (ok. 2,5 mln złotych) dwóm organizacjom.
Jedna z nich to PICO, organizacja określająca się jako postępowa i zwalczająca ubóstwo. Z ujawnionych dokumentów wynika, że PICO miało dostać pieniądze, aby „wykorzystać ten moment i spowodować, żeby papież skupił się na tematach ekonomicznych i sprawiedliwości rasowej, wykorzystując w tym celu wpływ kard. Rodrigueza, czołowego doradcy papieża oraz wysyłając wiosną lub latem delegację do Watykanu, aby Franciszek sam mógł usłyszeć o mało zarabiających katolikach w USA.” Dalej można przeczytać, że miało to wpłynąć „na historyczne przemówienie papieża Franciszka przed amerykańskim Kongresem i ONZ”.
Wspomniany kard. Oscar Rodriguez Maradiaga to honduraski purpurat, arcybiskup Tegucigalpa, prezes globalnego Caritasu oraz przewodniczący Rady Kardynałów, ekskluzywnego grona doradczego papieża Franciszka. Mało kto może pochwalić się większymi wpływami w Kurii.
Druga grupa, która otrzymała pieniądze, to organizacja Faith in Public Life (FPL, Wiara w Życiu Publicznym), której szefową jest „kapłanka” protestancka Jennifer Butler, radykalna zwolenniczka aborcji. W dokumencie można przeczytać, że „grant wesprze także działania FPL w obszarze mediów i opinii publicznej, włączając w to zorganizowanie sondażu (sic!), który pokaże, iż katolicy dobrze odbierają naukę papieża odnośnie niesprawiedliwości, nierówności w zarobkach, a także to, że bycie prorodzinnym oznacza skupienie się na zwalczaniu wzrastających nierówności”.
Fundacja Sorosa chciała wpłynąć w ten sposób nie tylko na Ojca Świętego, lecz również wypaczyć wynik tegorocznych wyborów prezydenckich w USA. W dokumentach można bowiem przeczytać: „PICO oraz FPL stworzą pomost ku szerszym rozmowom o prostej, podstawowej ekonomii, aby w ten sposób zmienić narodowe paradygmaty oraz priorytety przed kampanią wyborczą wyborów prezydenckich w 2016 r.”. Do debaty publicznej miały zostać wprowadzone poprzez papieża postulaty socjalistyczne, które z kolei miały pomóc Hillary Clinton.
Czy Sorosowi udało się osiągnąć swój cel? Wikileaks przechwyciło także dokument fundacji Sorosa podsumowujący ich wysiłki. Byli zadowoleni i szczególnie podkreślali, że „udało się kupić niektórych biskupów wspierających tematykę ekonomii i sprawiedliwości rasowej, tak, aby zacząć tworzyć krytyczną grupę biskupów powiązanych z papieżem”. Wg tego dokumentu udało im się także spenetrować amerykańskie media poprzez „stworzenie zaawansowanej kampanii medialnej z udziałem katolickiego dyrektora FPA jako czołowego komentatora w prestiżowych środkach społecznego przekazu takich jak USA Today, Newsweek, CNN, NBC, Boston Globe, Washington Post i Guardian”.
Po tych szokujących informacjach pojawiają się pytania co do encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”, która w głównej mierze była poświęcona ekologii i zagrożeniom globalnego ocieplenia. Możliwe, że środowisko Sorosa miało na to wpływ. Z tego powodu martwi także bliski związek Jeffreya Sachsa z Watykanem, ekonomisty i bankiera o zabarwieniu ekologicznym, który walczył o to, aby wprowadzenie aborcji zapisać jako jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, co zresztą się udało. Wg ONZ do 2030 r. kobiety wszędzie powinny mieć dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. Do Narodów Zjednoczonych Sachsa zaprosił abp Marcelo Sanchez Sorondo, bliski doradca papieża Franciszka. Zaś papieski nuncjusz abp Bernardito Auza stwierdził, że Kościół i papież te cele wspierają.”..(źródło)

Ujawnione dokumenty organizacji G. Sorosa odnoszą się nie tylko do kwestii sympatycznych wobec ich frontmana europarlamentarzystów. Zawierają one w szczególności, szczegółowe, 48-godzinne raporty dotyczące kluczowej dla "filantropa" kwestii napływu migrantów do Europy. W raportach owych często pojawia się Franciszek jako naturalny sojusznik organizacji Sorosa. Poniżej parę przykładów wybranych raportów z bieżącego roku.Raport z 11.01.2016 r. opisuje wezwanie Franciszka do stworzenia „śmiałej, kreatywnej strategii” w kwestii migrantów oraz wskazanie że „Unia Europejska ma moralną odpowiedzialność by przyjąć uchodźców”. Jak wskazuje komentator fundacji Sorosa „w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej Franciszek biadał nad rozróżnieniem czynionym między uchodźcami uciekającymi przed prześladowaniem i migrantami uciekającymi przed biedą, mówiąc że wszyscy zasługują na międzynarodową ochronę. Dzieje ludzkości są znaczone wielkimi falami migracji, zaś ludzkość dziś nie może pozwolić by obawy o bezpieczeństwo zastąpiły zasady poszanowania godności innych, powiedział. (…) Cytując Biblię powiedział że migranci 'posiadają tę samą determinację, którą posiadał Mojżesz aby osiągnąć kraj mlekiem i miodem płynący'”
Raport z 16.03.2016 r. odwołuje się do napiętnowania przez Franciszka rządów, które powodują że „tak wiele drzwi, tak wiele serc jest zamkniętych” w kwestii migrantów, co powoduje że tkwią „tam, na granicach”. Raport z 23.03.2016 r. zauważa historyczny i wysoce symboliczny w obliczu „obecnego kryzysu migracyjnego” gest Franciszka – odwiedziny w Wielki Czwartek ośrodka dla uchodźców i umycie nóg dwunastu młodym migrantom. Powyższą kwestię kontynuuje raport z 25.03.2016 r., zauważając że „myjąc nogi muzułmanom, papież Franciszek woła 'jesteśmy różni, ale jesteśmy braćmi'”. Jak się wskazuje dalej „papież Franciszek umył i ucałował nogi muzułmańskich, prawosławnych, hinduskich i katolickich uchodźców w poruszającej ceremonii podczas Mszy Wielkiego Czwartku w ośrodku dla uchodźców na przedmieściach Rzymu. (…) Podczas homilii Franciszek powiedział: 'wszyscy z nas razem, muzułmanie, hinduiści, katolicy, koptowie, ewangelicy, bracia i siostry – dzieci tego samego Boga – chcemy żyć w pokoju, zintegrowani (…) Dziś, teraz, kiedy powtarzam gest Jezusa, myjąc nogi dwunastu z was, uczyńmy gest braterstwa i powiedzmy wszyscy: jesteśmy inni, jesteśmy inni, mamy różne kultury i religie, ale jesteśmy braćmi i pragniemy żyć w pokoju'”Raport z 28.03.2016 skupia się z kolei na przemówieniu Franciszka, w którym wytknął Europie „obojętne i znieczulone sumienie” w kwestii migrantów: „O krzyżu Chrystusa, dziś widzimy ci na morzach Śródziemnym i Egejskim, które stały się nienasyconymi cmentarzami, odbiciami naszych obojętnych i nieczułych sumień (…) Przesłanie Wielkanocy wzywa nas byśmy nie zapominali o tych mężczyznach i kobietach poszukujących lepszej przyszłości, coraz liczniejszej rzeszy migrantów i uchodźców.”
Raport z 06.04.2015 r. koncentruje się na „szczególnie ważnej” wizycie Franciszka na Lesbos. „Franciszek, syn włoskich imigrantów do Argentyny, mówi bez ogródek o moralnym obowiązku Europy przyjęcia uchodźców, a jego grecka wizyta przypuszczalnie wprowadzi w zakłopotanie przywódców UE, już znajdujących się pod obstrzałem ze strony organizacji praw człowieka z powodu deportacji. Niektórzy dyplomaci UE postrzegają papieską aktywność w kwestii uchodźców jako ważny kontrapunkt wobec populistycznych antyimigranckich głosów w Europie. Jakiekolwiek zdjęcie papieża odwiedzającego tego typu ośrodek, pozdrawiającego syryjskich migrantów stanowiłoby trudne wyzwanie dla UE.” Wątek powyższy kontynuuje raport z 08.04.2016 r., wskazujący że przybywający do Grecji Franciszek nie kłopocze się dyplomacją, lecz „jest bardziej zatroskany uchodźcami stłoczonymi na Lesbos po podróży morskiej z Turcji oraz kontrowersyjną umową by część odesłać z powrotem”. Raport z 11.04.2016 r. cytuje relację The Wall Street Journal, że „prowadzona przez papieża z pełnym zaangażowaniem obrona migracji raczej nie wpłynie na politykę UE, znacząc granice wpływu charyzmatycznego papieża.” Przypomina się wizytę Franciszka na Lampeduzie w roku 2013, kiedy to potępił „globalizację obojętności” wobec tysięcy migrantów, którzy utonęli, próbując przedostać się do Włoch, a która nie spowodowała zmiany polityki europejskich rządów w kwestii prób ograniczenia migracji.
W raporcie z 15.04.2016 odnotowano że „dla papieża Franciszka rozmieszczenie [uchodźców] jest 'najważniejszą decyzją moralną' dla Zachodu. Odwiedzając ośrodek w Moria, na Lesbos oraz przełamując chleb z ludźmi, którym Europa grozi deportacją, papież Franciszek dokona swojego najmocniejszego jak dotychczas zajęcia stanowiska w kwestii praw migrantów, kwestii, którą uczynił być może najważniejszą w czasie swej rewolucyjnej kadencji.” Zacytowano też biografa Franciszka Austena Ivereigha: „czy przyjmiemy przybysza w potrzebie, czy też zbudujemy nowe żelazne kurtyny? Czy zaoferujemy migrantom nowy dom, czy też poślemy ich w ramiona mafii oraz na śmierć na morzu?”
Raport z 06.05.2016 r. odnosi się do słów Franciszka o marzeniu „o Europie, w której bycie migrantem nie jest przestępstwem”: „Papież Franciszek wezwał dziś Europę do przyjęcia bardziej otwartej polityki wobec migrantów i rozpaczał nad tym co nazwał niknącym duchem jedności kontynentu, utrzymując presję na UE podczas ceremonii, w której uczestniczyło kilku czołowych europejskich przywódców. 'Marzę o Europie, w której bycie migrantem nie jest przestępstwem, lecz wzywa do większego zaangażowania w kwestii godności każdej ludzkiej istoty'”. Jak odnotowano Franciszek powiedział również że Europejczycy „są kuszeni by ugiąć się przed własnymi samolubnymi interesami i rozważają wznoszenie ogrodzeń tu i ówdzie. Tożsamość Europy jest i zawsze była tożsamością dynamiczną i multikulturową”.
W dokumentach dotyczących finansowania działań organizacji Sorosa w USA, w roku 2015, znajdziemy natomiast interesującą wzmiankę że 650.000 USD przeznaczono na wydatki związane z wizytą papieża Franciszka w USA: „aby wykorzystać ten moment, wesprzemy działania organizacyjne [międzyreligijnej organizacjien.wikipedia.org/wiki/PICO_National_Network ] PICO aby zaangażować papieża w kwestie sprawiedliwości ekonomicznej i rasowej, korzystając również ze wpływu kardynała Rodrigueza, starszego doradcy papieża i wysyłając delegację do Watykanu na wiosnę lub w lecie, aby mógł usłyszeć bezpośrednio głos ubogich katolików w Ameryce. Grant ten wesprze również media FPL
[Faith in Public Life – kolejna organizacja międzyreligijna protegowana przez Sorosa www.faithinpubliclife.org ], działania towarzyszące i adresowanej do opinii publicznej, włączając w to sondaż, który ma pokazać że biorący udział katolicy pozytywnie odpowiadają na skupienie przez papieża uwagi na kwestii nierówności dochodów oraz zapewnienie przekazu medialnego informacji że bycie 'pro-rodzinnym' oznacza stawienie czoła rosnącej nierówności (…)” (raport dotyczący wydatków fundacji Sorosa w USA z maja 2015). Raport z października 2015 r. zawiera wnioski po wizycie Franciszka w USA, dotyczące również wypowiedzi Franciszka w kwestii migrantów, zauważając że:
„Organizacje praw uchodźcy i człowieka, choć są specjalistami w zapewnianiu świadczeń związanych z przesiedleniem i ochroną poza granicami, posiadają ograniczoną wydolność w zakresie przeprowadzania szeroko zakrojonej, skierowanej na zewnątrz akcji zmierzającej do przejęcia narracji. Co więcej, wizyta papieża Franciszka w Stanach Zjednoczonych dała beneficjentom grantu szansę podkreślenia potrzeby przywitania uchodźców i migrantów 'jako osób'. Jego wizyta może stanowić potencjalne wsparcie naszych wysiłków by odepchnąć błędną argumentację oponentów o narodowym bezpieczeństwie. Zauważamy że powyższe starania podkreślają pewną dynamikę, która będzie posiadać wielkie znaczenie w pochodzie do przodu.” ..(źródło )
----------
Ważne
http://naszeblogi.pl/63093-franciszek-i-propaguje-pornograficzna-uleglosc-zlu
http://naszeblogi.pl/50030-kardynalowie-zaczna-domagac-sie-abdykacji-franciszka-i
http://naszeblogi.pl/49779-poparcie-cudzolostwa-przez-franciszka-i-skonczy-sie-schizma
religiach abrahamowych prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, której zadaniem jest przede wszystkim objawiać wolę Bożą wobec ludzi, również zapowiadać nadejście Mesjasza lub przewidywać przyszłe wydarzenia. Nierzadko prorok jest jednocześnie założycielem jakiejś religi „...(źródło )
-------------
Mój komentarz

Na szczęście Polacy są narodem wybranym , bo mało który naród został pobłogosławiony by wydał z siebie proroka. Prorokiem Polaków jest Jana Paweł II .

Nauczanie Jana Pawła II jest najwyższym dobrem dla Polaków , fundamentem ich praw i ostateczna interpretacją woli Boga . Wszystko inne to herezja.

video Brawo Winnicki: "Franciszek prowadzi swoje owce na rzeź..." Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 28.07.2016
video Grzegorz Braun o wspólczesnym Kościele i papieżu Franciszku
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz i  na  Twitterze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści „ Pas Kuipera” 
Rozdział drugi Rozdział trzeci 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ rzeźbie NiosącegoŚwiatło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „  13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1
Jestem zainteresowany współpracą z portalem informacyjnym w zakresie dokonania przeglądu prasy , w tym anglojęzycznej , ewentualnie tłumaczeń z tego języka., tworzenia serwisu informacyjnego Analiz programów i tym podobnych Zainteresowanych proszę o kontakt 

 

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika marsie

03-09-2016 [00:36] - marsie | Link:

"Wikileaks Franciszek I jest pod pełną kontrolą Sorosa" - tak wszelkie lewactwo chciałoby sądzić, ale tak nie jest.
I tak nam dopomóż Bóg!

Obrazek użytkownika OLI

03-09-2016 [09:21] - OLI | Link:

Nie sposób zaprzeczać faktom, skoro są dowody.
W kwestii emigrantów papież jest apostołem Sorosa. co można stwierdzić na podstawie tego, co głosi.
Natomiast w kwestiach dotyczących wiary, idzie na pasku niemieckich biskupów.
Mamy w Kościele nową rewolucję Lutra, a raczej starą, tyle, że w nowej odsłonie.
Niech się Bóg nad nami zmiłuje, bo papież nie ma zamiaru.