Soros domaga sie by Polska dostała 100tys muzułmanów rocznie

„Jarosław Marek Rymkiewicz: Wolność zdobywa się siłą, a inaczej zdobyć jej nie można”....(źródło)

„Soros: UE powinna przyjmować milion uchodźców rocznie”...”Miliarder przedstawił własny plan opanowania kryzysu, który stanowi odpowiedź na program Viktora Orbana. „...”Każdy z krajów egoistycznie skupił się na własnych interesach, często działając przeciwko interesom innych krajów. To wzmogło panikę wśród uchodźców, opinii publicznej i władz odpowiedzialnych za ład i porządek. Uchodźcy stali się głównymi ofiarami   pisze we wstępie Soros. „...”Według miliardera, „UE powinna przyjmować w najbliższej przyszłości przynajmniej milion uchodźców rocznie”, a ich rozmieszczenie powinno być zgodne z warunkami wynegocjowanymi na ostatnim szczycie. Dodatkowo „UE powinna zapewnić 15 000 euro na każdego uchodźcę przez dwa lata, aby opłacić koszty mieszkania, opieki medycznej i edukacji”. ….”Środki na ten cel można pozyskać emitując długoterminowe obligacje i korzystając z w dużej mierze niewykorzystanej dużej zdolności kredytowej na poziomie AAA. Miałoby to dodatkową korzyść w postaci uzasadnionego stymulowania fiskalnego europejskiej gospodarki – podpowiada Soros. Jego zdaniem koszt pomocy uchodźcom przybywającym do UE wyniósłby 20 mld euro rocznie. „...”Jak twierdzi inwestor, UE powinna zapewnić także pomoc finansową Libanowi, Jordanii i Turcji, które przyjęły 4 miliony uchodźców. W sumie skalę potrzebnych wydatków na ten cel Soros szacuje na 8-10 mld euro. „..”rzy ostatnie punkty planu miliardera to przewiezienie uchodźców przebywających w Grecji i Włoszech do krajów ich docelowego rozlokowania,  „umiędzynarodowienie” problemu poprzez przyjęcie globalnych standardów bazujących na rozwiązaniach przyjętych w UE oraz zmobilizowanie sektora pozarządowego (organizacji, kościołów i firm) do zaangażowania się w rozwiązanie problemu „..”Viktor Orban też przedstawił sześciopunktowy plan. Jednak jego plan, który podporządkowuje prawa człowieka uchodźców i migrantów kwestii ochrony granic, stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej ze względu na odrzucenie wartości, na których została ona zbudowana i praw, którymi powinna się rządzić – stwierdza Soros. „..(źródło )

„ZOBACZ PLAN ORBANA! Premier Węgier przedstawia propozycję rozwiązania kryzysu imigracyjnego!”w dawnym  klasztorze Kloster Banz, który od 1978 roku pełni rolę siedziby bawarskiej partii CSU, Orbán przedstawił 6-punktowy plan rozwiązania tego międzynarodowego problemu w długofalowej  perspektywie. Dziś wieczorem premier Węgier zaprezentuje ten projekt na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Europejskiej w Brukseli.
Oto 6 punktów owego planu:
1) Ochrona granic Grecji przez państwa, które się tego podejmą.
2) Oddzielenie uchodźców politycznych od imigrantów ekonomicznych jeszcze przed granicami strefy Schengen.
3) Stworzenie przez Unię Europejską listy krajów bezpiecznych od wojny.
4) Zwiększenie o 1 proc. wpłat poszczególnych krajów do unijnej kasy, co zaowocuje kwotą 3 mld euro, które przeznaczone zostaną na ochronę granic Schengen i rozwiązanie kryzysu. Jednocześnie zaś zmniejszenie obciążeń państw UE o 1 proc. przekazywanych na inne cele.
5)Nawiązanie współpracy z krajami spoza EU, bez których rozwiązanie kryzysu będzie bardzo trudne, m.in. z Turcją czy z Rosją.
6) Zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu państw ze świata poprzez stworzenie tzw. kwoty globalnej. „..(źródło )

Zbigniew Kuźmiuk „Przypomnijmy także, że szef KE Jean Claude Juncker przedstawił 9 września na posiedzeniu Parlamentu w Strasburgu koncepcję ustanowienia stałych kwot imigrantów dla każdego kraju członkowskiego ze 120 tysięcy przebywających obecnie w ośrodkach we Włoszech, Grecji i na Węgrzech (na Polskę przypada z tej grupy około 12 tysięcy imigrantów) i to nie jako pomysł do dyskusji ale raczej szybkiego przyjęcia.
Koncepcja ta była niezwykle groźna nie dlatego, że ilość imigrantów przewidziana dla Polski wzrosła aż 6-krotnie (do tego momentu twierdziliśmy, że przyjmiemy dobrowolnie 2 tysiące imigrantów) ale dlatego, że ma być to stały system „kwotowania” kolejnych fal imigrantów przybyłych do UE (już w tej chwili szacuje się, że od stycznia tego roku do UE przybyło ponad 500 tysięcy imigrantów).
Teraz na posiedzeniu Rady ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli kwota przypadająca Polsce, to dokładnie 5082 imigrantów ale tylko dlatego, że ze wspomnianych 120 tysięcy podzielono na razie 66 tysięcy imigrantów pozostających w obozach w Grecji i we Włoszech.
Co więcej ta precyzyjna liczba (z dokładnością do jednej osoby), świadczy o tym, że twierdzenia ministrów rządu Kopacz o tym, że na posiedzeniu Rady nie przyjęto algorytmu podziału imigrantów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, są zwyczajnie nieprawdziwe.
2. Okazuje się także, że precyzyjne pytania dotyczące brukselskich ustaleń wywołują coraz większą panikę wśród ministrów, którzy ponoć tak dzielnie negocjowali sprawy imigrantów.
Takie pytania zadał ministrowi Trzaskowskiemu (albo jakiemukolwiek innemu ministrowi rządu Kopacz, który ma na ten temat wiedzę) redaktor Łukasz Warzecha z tygodnika wSieci i okazało się, że do tej pory aktywny minister, natychmiast zamilkł.
Warzecha zapytał między innymi o szczegóły techniczne rozdzielenia uchodźców od imigrantów, o szczegóły "selekcji" uchodźców, dzięki której Polsce mieliby przypaść ci którzy się najlepiej zintegrują w naszym kraju, o skutki finansowe tej operacji, w tym ile będziemy musieli dopłacić do niej w ciągu najbliższych kilku lat, o ulokowanie i pilnowanie uchodźców, wreszcie o sposoby zajmowania się uchodźcami w tym przeprowadzenie akcji łączenia rodzin i jej skutki.
Na te pytania nie ma niestety odpowiedzi i zapewne nie będzie, bo gdyby się pojawiły obnażyłyby zapewne hipokryzję i zwyczajne kłamstwa ministrów rządu Ewy Kopacz.
Rządzący boją się ujawnienia szczegółów projektu związanego z imigrantami, bo zdają sobie sprawę, że dotarcie tych informacji do opinii publicznej, to utrata przez Platformę kolejnych punktów poparcia w badaniach opinii publicznej.
3. Panika Platformy w tej sprawie narasta także dlatego, że w debacie sejmowej na temat imigrantów prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosił świetne przemówienie, które do tej pory obejrzało już blisko milion internautów i ma ono w zdecydowanie pozytywne komentarze.
Rządzący (w tym szczególnie premier Kopacz) wręcz ze wściekłością zareagowali na to wystąpienie, w którym szef Prawa i Sprawiedliwości przestrzegał przed przyjmowaniem imigrantów według pomysłu forsowanego przez Niemców i Francuzów i sugerował, żeby Polska wyrażając solidarność z uchodźcami (a więc ludźmi uciekającymi ze swoich krajów w celu ratowania zdrowia bądź życia, a nie z imigrantami ekonomicznymi), wsparła finansowo utrzymanie obozów uchodźców z Syrii znajdujących się w Jordanii albo przy granicy z Turcją.
W reakcji na nie premier Kopacz z trybuny sejmowej sugerowała nawet, że prezes Jarosław Kaczyński, chce Polskę w ten sposób wyprowadzić z Unii Europejskiej albo pozbawić możliwości korzystania z europejskich funduszy ale ta riposta wywołała tylko uśmiechy politowania. „..(źródło )

Fundacja Georga Sorosa wydaje przewodnik dla imigrantów? Muzułmanie dostają za darmo instrukcję podróżowania po Europie”..”Czy potężny exodus imigrantów z Bliskiego Wschodu jest wspierany przez Georga Sorosa? Reporter telewizji SKY News znalazł na wyspie Lesbos specjalny przewodnik dla uchodźców, wydawany przez jedną proemigranckich organizacji. „..(więcej )

Kryzys imigracyjny – w tle rodzina Rotschildów i George Soros”...”W sierpniu 2015 roku austriacki dziennik „Heute” poinformował, iż w 2014 roku rząd przekazał 21 milionów euro prywatnej szwajcarskiej firmie. Kwota miała być przeznaczona na opiekę nad „uchodźcami” już wtedy przebywającymi na terenie kraju, jak i nad tymi, których dopiero się spodziewano. Wspomniana firma to ORS Service z siedzibą w Zurychu, mająca także oddziały w Niemczech i Austrii. Kontrolny pakiet akcji znajduje się w rękach spółki Equistone Partners Europe, będącej z kolei własnością Barclays Bank, globalnej instytucji finansowej nazywanej czasami „pancernikiem Rotschildów „...”Z kolei austriacki magazyn InfoDirekt, powołując się na źródła w wywiadzie wojskowym, pisze o finansowaniu masowej imigracji do Europy przez amerykańskie fundacje powiązane z Georgem Sorosem. Według gazety, koszty sprowadzenia jednego imigranta na Stary Kontynent przewyższają wymienianą w mediach sumę 3000 euro. Osoby zajmujące się przemytem ludzi żądają od 7000 do nawet 14 000 euro za osobę, co dla wielu jest sumą przekraczającą możliwości. Z pomocą mają wtedy przychodzić wspomniane fundacje, współfinansując koszty. „...” Soros jest największym darczyńcą organizacji Human Rights Watch, zajmującej się „ochroną praw człowieka”. Thierry Meyssan, kontrowersyjny, ale z reguły dobrze poinformowany francuski publicysta twierdzi, iż masowy napływ imigrantów do Europy to cel USA i realizacja „strategii chaosu”. Za wojny w interesie USA/Izraela mają płacić Europejczycy. Kryzys imigracyjny, który dziś ma charakter humanitarny, za moment nabierze charakteru ekonomicznego.  „. ...(więcej ) 
Bałaban „Marwan Muhammad, rzecznik Zrzeszenia przeciwko Islamofobii we Francji...”...”"Kto ma prawo twierdzić, że Francja za trzydzieści czy czterdzieści lat nie będzie krajem muzułmańskim? Kto ma takie prawo? Nikt w tym kraju nie ma prawa nam tego odmawiać. Nikt nie ma prawa odbierać nam tej nadziei. Nadziei na globalne społeczeństwo wierne islamowi. Nikt w tym kraju nie ma prawa definiować nam, czym jest tożsamość francuska „.....”George Soros….”przeznaczył swoje środki na kampanię promującą islam. Jej pomysłodawcą jest Zrzeszenie przeciwko Islamofobii we Francji (CCIF), które najwyraźniej stawia sobie za cel przekształcenie Francji w kraj islamski. „. …..(więcej)

Jak podaje portal narodowcy.net, z przecieków z austriackiego MON wynika, że USA finansują transport uchodźców do Europy. „..”Przemytnicy żądają bajońskich sum za sprowadzenie nielegalnych imigrantów do Europy. Zazwyczaj warunki są bardzo ciężkie, ale mimo to transport kosztuje w granicach 7-14 tys. euro - opowiada pracownik austriackiego MON-u. - Mamy przecieki, że organizacje z USA przyjęły model współfinansowania takich transportów i dotują je naprawdę dużymi sumami - dodaje. - Nie każdego uchodźcę z północnej Afryki stać na zapłacenie 11 tys. euro w gotówce. Nikt nie pyta, skąd te pieniądze pochodzą – zauważa.”...(więcej )

Orban: muzułmańscy uchodźcy zagrażają chrześcijańskiej tożsamości Europy. Bruksela realizuje plan ideologiczny”..”Węgierski premier Viktor Orban po raz kolejny ostrzegł, że fala głównie muzułmańskich uchodźców przybywających do Europy zagraża chrześcijańskim korzeniom kontynentu. Stwierdził także, że rządząca Unią Europejską „lewica” realizuje plan wyniszczania narodów europejskich.Nie możemy zapominać, że ci, którzy przybywają zostali wychowani w innej religii i reprezentują  głęboko odmienną kulturę – przekonywał węgierski przywódca, który gościł w Brukseli we czwartek.”..”- Większość z nich to nie chrześcijanie, lecz muzułmanie. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ Europa i kultura europejska ma korzenie chrześcijańskie – mówił.”..”Również "prezydent" UE, Donald Tusk, nie pozostawił słów węgierskiego lidera bez odpowiedzi, mówiąc, że „dla mnie chrześcijaństwo w życiu publicznym i społecznym oznacza obowiązek wobec naszych braci w potrzebie". „..”Europejska lewica widzi w problemie imigracyjnym szansę dla realizacji swoich ideiEuropejska lewica, drodzy przyjaciele, nie widzi źródła niebezpieczeństwa w problemie imigracji, ale szansę dla siebie. Lewica podkopuje tożsamość narodową i w ogóle ideę narodu. Stoi na stanowisku, że narodowe ramy muszą być ostatecznie osłabione, a nawet wyeliminowane przez eskalację imigracji - tłumaczył dalej premier Węgier.”..”Orban odniósł się do postępowania węgierskich polityków, którzy jeszcze kilka lat temu torpedowali projekty integracji Węgrów mieszkających za granicą, a dziś zapraszają nielegalnych imigrantów z Afryki. - Ci ludzie, ci politycy, po prostu nie lubią Węgrów, właśnie dlatego, że są Węgrami. Podobnie jak ci w centralnych instytucjach finansowych i politycznych w Brukseli. Chcą oni zniszczyć struktury krajowe, osłabić suwerenność i tożsamość narodową. Wystarczy wyobrazić sobie, Panie i Panowie, co by było, gdyby węgierska lewica utworzyła rząd w roku 2014. Po roku lub dwóch latach nie rozpoznalibyśmy naszej ojczyzny. Nasz kraj byłby jednym gigantycznym obozem dla uchodźców, „Marsylią” Europy Środkowej – kontynuował.”..” Zamiast oryginalnych rozwiązań, Europa stworzyła ideologię, która nie analizuje problemów samych w sobie, lecz zastanawia się jedynie, czy dane rozwiązanie będzie osłabiać lub wzmacniać europejski system ideologiczny. W wyniku tego procesu, Europa sama stała się fixe idée. Tak więc coś, co wydaje się rozsądne i skuteczne, ale jednocześnie wzmacnia suwerenność narodową, jest postrzegane jako naganne, a nawet wrogie, i im bardziej wydaje się skuteczne, tym bardziej traktowane jest jako zagrożenie – mówił Orban, podając za przykład swój kraj. „..”- To, co my, Węgrzy, robimy, bez wątpienia jest sukcesem, ale ponieważ proces ten nie jest zgodny z ideologicznym postrzeganiem Brukseli - to znaczy, wzmacnia, a nie osłabia węgierską suwerenność narodową i rządową - jest odrzucane. Premier dodał, że właśnie z powodu ideologicznego postrzegania UE nie upora się z problemem zadłużenia greckiego. Jego zdaniem, grecki kryzys to „problem praktyczny, który musi mieć praktyczne rozwiązanie". „..”Węgierski przywódca chwalił politykę swojego rządu, który zadbał o przedterminową spłatę zadłużenia wobec MFW, o uregulowanie prywatnych kredytów w walutach obcych, co pozwoli uniknąć załamania finansowego w kraju, odzyskał wcześniej sprywatyzowane przedsiębiorstwa strategiczne. Jego zdaniem, wszystko to świadczy o umacnianiu węgierskiej suwerenności narodowej. 
Orban skrytykował politykę wielokulturowości. Zwrócił uwagę na rosnące zagrożenie terrorystyczne i wzrost bezrobocia w Europie z powodu napływu imigrantów z zewnątrz. Wreszcie, powołując się na statystyki policyjne, wykazał, że w dramatycznym tempie rośnie liczba przestępstw – głównie na tle seksualnym - w krajach, które przyjęły imigrantów.Według statystyk ONZ, Szwecja jest drugim po Lesotho państwem o największej liczbie przestępstw seksualnych. Według raportu brytyjskiego parlamentu od 2013 roku liczba - skazanych na Wyspach - muzułmanów odbywających kary więzienia wzrosła o 300 proc., trzykrotnie w ciągu ostatnich piętnastu lat. We Włoszech, w 2012 roku, około jedna czwarta zbrodni popełniona została przez imigrantów. 
Podsumowując, Orban stwierdził, że nielegalna imigracja stanowi zagrożenie dla Węgier i Europy w równym stopniu. - Stanowi zagrożenie dla naszych wspólnych wartości, naszej wspólnej kultury, a nawet dla naszej różnorodności, a jednocześnie zagraża bezpieczeństwu Europejczyków. Kwestia migracji, wielkiej wędrówki ludów Afryki jest zarówno kwestią rozumu, jak i moralności, serca i intelektu. Jest bardzo złożona i głęboko niepokojąca - mówił. 
Wskazał, iż Węgrzy są zgodni co do tego, że powinny być przyjęte przepisy, które pozwolą na natychmiastową deportację imigrantów. 95 proc. Węgrów jest zdania, że rząd powinien - zamiast imigrantom – pomagać węgierskim rodzinom i dzieciom urodzonym na miejscu.”...(źródło)
--------
Mój komentarz

Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości ,że gigantyczna fala muzułmańskiej imigracji do Europy , a za chwilę do Polski to świetnie zorganizowana akcja w której uczestniczą również Stany Zjednoczone to postulat Sorosa aby do Europy przybywało co roku milion muzułmanów powinien to rozwiać . Do tego Soros domaga się aby do Polski szły transporty wynegocjowanej procentowo puli , czyli prawi e100 tysięcy imigrantów rocznie i do tego proponuje wydawać na każdego imigranta ponad 60 tys złotych rocznie. Po dwóch latach pobytu każdego imigranta Polska musiałaby już sama sobie radzić . To jest tak bandycki pomysł ,że w normalnym państwie Soros siedziałby w wiezieniu jako groźny dal państwa hochsztapler ,oszust i przestępca

Lichwiarstwo i chyba mocno kontrolowana przez nich oligarchia niemiecka wpadli w panikę w związku z wzrostem potęgi Chin, i Indii i w związku z tym coraz mniejszym polem przyspieszają proces zrobienia z Polaków , Węgrów i reszty narodów Europy swoich niewolników , pozbawionych prawa do posiadania Boga , rodziny i własności . I temu celowi oprócz zjawisku depopulacji , które lichwiarze wywołali wprowadzając przymusowe ubezpieczenia społeczne , i wysokie podatki ,i rozbijając rodzinę ideologią politycznej poprawności i gender

Soros, sam popychało prawdziwych rodów finansowych przestraszył się ,że plan Orban przejdzie wydał instrukcję jak postępować  swoim popychadłom , w Polsce do takich należy Michnik i Smolar dla przykładu , a ci znowu będą koordynować pracę swoich popychadeł na przykład Olejnik i Lisa  itd ,itd         

Proszę zastanowić się głęboko nad słowami Rymkiewicza
„Jarosław Marek Rymkiewicz: Wolność zdobywa się siłą, a inaczej zdobyć jej nie można”....(źródło)

Bo być może czeka w nieodległej przyszłości Polaków kolejne powstanie zbrojne , które zrzuci z Polski ucisk totalitarnej IV Rzeszy , tak jak kiedyś walczono powstaniami o wyzwolenie spod ucisku carskiej Rosji i Powstaniem Wielkopolskim i Śląskimi spod władzy kajzerowskich Niemiec

video Grzegorz Braun o uchodźcach: Ich miejsce jest pod ambasadą amerykańską
video Prezydent Andrzej Duda u ONZ
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewic z Twitter 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „ 
 13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Homofob i Rasista

29-09-2015 [20:22] - Homofob i Rasista | Link:

ten niebezpieczny diabel-Soros jest juz stary... czas by te pokretna, niebezpieczna kreature wreszcie trafil szlag!

Obrazek użytkownika komputerowiec

29-09-2015 [20:44] - komputerowiec | Link:

Nawet nie ma na to szans. Nasz Minister Trzaskowski się na to nie zgodzi.

Obrazek użytkownika stachu

29-09-2015 [21:36] - stachu | Link:

Może Żyd milioner weźmie tych uchodźców sam?

Obrazek użytkownika kwintesencja

29-09-2015 [23:22] - kwintesencja | Link:

Niektórym, nadmiar pieniędzy rozum odbiera, a wtedy z człowieka demon wychodzi. Miejmy nadzieję, że Archanioł Michael nas obroni, jak i prawdziwa wiara chrześcijan. Zło dobrem zwyciężaj!

Obrazek użytkownika Kaciszek

30-09-2015 [00:23] - Kaciszek | Link:

Soros powinien być codziennie konfrontowany z tysiącem napalonych "imigrantów"

Obrazek użytkownika ExWroclawianin

30-09-2015 [06:08] - ExWroclawianin | Link:

Moze Polska powinna wystawic miedzynarodowy list gonczy za tym debilem Georgem Sorosem a juz po 25 X 2015 gdy do wladzy dojdzie I bedzie rzadzil samodzielnie PiS to napewno trzeba bedzie zrobic porzadek z Michnikiem I Lisem dwoma najwiekszymi wrogami Polski.

Polska NIGDY nie powinna zgodzic sie na dyktat niemiecki bo przeciez nie EU, przyjecia JAKICHKOLWIEK IMIGRANTOW Z Polnocnej Afryki za wyjatkiem uchodzcow chrzescijanskich. Nam w Polsce nie potrzeba Multi-Kulti, ani zadnych muzulmanow ktorzy sa z innej kultury I religii I juz dowiedli ze ASYMILOWAC SIE NIE CHCA TYLKO CHCA NARZUCAC SWOJA IDEOLOGIE BO PRZECIEZ ISLAM NIE JEST ZADNA RELIGIA, bo prawdziwa religia jak nasza katolicka jest TOLERANCYJNA I NIE NAWOLUJE DO MORDOWANIA TYCH KTORZY W NASZA RELIGIE NIE WIERZA. Nie mozemy pozwolic jako gospodarze Polski aby ktokolwiek narzucal nam swoja wole, kulture. NIGDY! To musi sie spotkac z nasza odmowa. To jest problem Niemiec I EU nie nasz polski!!! Jeszcze brakuje tego aby oni zaczeli dostawac od polskiego panstwa zasilki wieksze niz Polacy. Dlaczego nie ma wystarczajacych funduszy na leczenie Polakow w swoim kraju tak jak brakuje na leczenie ludzi na raka, to wola o pomste do nieba. Dlatego trzeba zrobic wszystko aby PiS 25X2015 dostal minimum 75%-80% glosow.

Jezeli sprawy w EU beda szly w zlym kierunku, to ja bym byl za tym aby zorganizowac ogolnopolskie referendum I "wyjsc" z EU. Kim sa ci ludzie co rzadza EU z Brukseli? Oni NIE SA WYBIERANI W ZADNYCH WYBORACH! TO JEST ABSURD!!! POLACY CZAS PRZEJRZEC NA OCZY I zeby pozniej nie bylo...."Polak madr po szkodzie, lecz I jesli z tego prawda nie zbodzie, wnet Polak nowa przypowiesc sobie kupi, ze przed szkoda I po szkodzie GLUPI"

Obrazek użytkownika Jan Dobry

30-09-2015 [08:46] - Jan Dobry | Link:

Rzeczywiście są uwarunkowania w których ludzie całkowicie idiocieją. Od czego zidiociał Soros to nie wiem ale wiem na pewno, że całkowicie nie ma wyobraźni. Załóżmy teoretycznie,że Polska przyjmuje 100 tyś uchodźców (najeźdźców).
Po roku (zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi) sprowadza rodzinę, to już (skromnie licząc 500 - 700 tys. W międzyczasie rodzą się dzieci. Nie trzeba być prymusem z matematyki, żeby sobie to wyliczyć (wyobrazić). Nie wiem czy istnieje wystarczające określenie stanu wkurzenia Polaków w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że jeszcze przed osiągnięciem opisanego stanu najmniejszy incydent spowodował by NIEKONTROLOWANĄ RZEŹ IMIGRANTÓW NA NIESPOTYKANĄ SKALĘ - DURNY SOROS (JAK WIDAĆ) NIE ZNA POLAKÓW. I była by to rzeź UZASADNIONA W OBRONIE OJCZYZNY PRZED OBCYM NAJAZDEM. Podejrzewam, że ani interwencja służb krajowych ani "braterska" pomoc nic by nie pomogła. Ludzie już dzisiaj są tak wkurzeni, że draka wisi w powietrzu nawet po przyjęciu 2 tys. ludzi - co było by później trudno myśleć. Jeżeli spokojni do tej pory Niemcy już palą domy i meczety, to co będzie jak zamieszki rozejdą się po całej Europie. Frau Merkel proszę sobie zakupić dobry helikopter i trzymać go w ogródku. Myślę, że Sorosa też się to tyczy.

Obrazek użytkownika multaneczka

01-10-2015 [03:41] - multaneczka | Link:

MASKA | 01.10.2015 [00:32]

OGLADAC I PODAWAC DALEJ:
http://wiadomosci24.wroclaw.pl...