Soros finansuje budowę z Francji kraju islamskiego

Bałaban „Marwan Muhammad, rzecznik Zrzeszenia przeciwko Islamofobii we Francji...”...”"Kto ma prawo twierdzić, że Francja za trzydzieści czy czterdzieści lat nie będzie krajem muzułmańskim? Kto ma takie prawo? Nikt w tym kraju nie ma prawa nam tego odmawiać. Nikt nie ma prawa odbierać nam tej nadziei. Nadziei na globalne społeczeństwo wierne islamowi. Nikt w tym kraju nie ma prawa definiować nam, czym jest tożsamość francuska „.....”George Soros ….”przeznaczył swoje środki na kampanię promującą islam. Jej pomysłodawcą jest Zrzeszenie przeciwko Islamofobii we Francji (CCIF), które najwyraźniej stawia sobie za cel przekształcenie Francji w kraj islamski. „.....(źródło )

Macierewicz w wywiadzie zez Zdortem „Moim zdaniem Lech Kaczyński był najwybitniejszym prezydentem w dziejach Polski. „.....”Ale upadek niepodległego państwa polskiego byłby także potężnym ciosem w cywilizację chrześcijańską i łacińską, którą reprezentujemy. Gdyby naród polski stracił swoją podmiotowość i samodzielność państwową, rządzącym obecnie w Europie elitom dużo łatwiej byłoby narzucić model cywilizacji antychrześcijańskiej. „....”Premier Tusk i minister Sikorski nie mają moralnego prawa dysponować niepodległością Polski – dorobkiem tysiąca lat naszej historii. Jest oczywiste, że taka decyzja pogorszyłaby sytuację Polaków wśród innych narodów, trwale skazując nas na rolę siły roboczej nowych władców Europy „.....(źródło )

Macierewicz mówiąc o narzuceniu Polkom modelu cywilizacji antychrześcijańskiej nie mówił o islamie , ale o religii politycznej, o politycznej poprawności. Tym niemniej jego słowa odnoszą się również do umacniającego się islamu w Europie . Na problem islamizacji Europy w sferze religijnej, etycznej nakłada się problem etniczny , ponieważ islam rozprzestrzenia się głównie dzięki imigracji , a nie prozelityzmowi .

Europa upada gospodarczo , etniczni Europejczycy wymierają , a na jej gruzach powstanie nowy porządek polityczny, ale również kulturowy i religijny .Mało kto zauważa ,że następuje proces pęknięcia Europy na linii Odry , Sudetów. Z jednej strony na Zachodzie na gruzach cywilizacji politycznej poprawności powstaną państwa, a być może islamski kalifat europejski , a z drugiej, głównie słowiańska , chrześcijańska część . Proces ten może jednak trwać jeszcze kilkadziesiąt lat i wiele może się do tego czasu wydarzyć. Obyśmy na trwale jak przestrzega Macierewicz nie pozostali w roli siły roboczej , tym razem dla islamskiej Europy .

Islamizacja Europy , szczególnie jeśli nabierze tempa może być dla Polski szansą, o ile nie zostanie wcześniej zniszczona w sferze religijnej i intelektualnej przez religie polityczną , przez polityczną poprawność . Islamizacja wprowadzi na dekady zamęt na Zachodzie. Chciałbym zaznaczyć że proces islamizacji Europy Zachodniej jest procesem naturalnym i wiąże się panowaniem socjalistycznego , obłąkanego reżimu ideologicznego socjalistycznej poprawności , który wyniszcza podatkami i kulturą hedonizmu rdzenna ludność . W miejsce wymierającej populacji napływa nie podatna na kulturową asymilację ludność. Budowa w związku z tym antyislamskiej fobii w Polsce jest bezzasadna, gdyż lepiej mieć za sąsiadów islamskie Niemcy niż socjalistyczne.

Przypomnę tutaj fragment analizy Rokity z którą w większości się zgadzam

Rokita „Rokita „Polska także nie ma i - mimo grożącej nam demograficznej katastrofy - mieć nie będzie w wyobrażalnej przyszłości kłopotu z liczebnością i zamknięciem islamskiej społeczności”…” Jest jeszcze jedna kwestia, bez wątpienia dla polskiej polityki kluczowa. Starcie Zachodu z islamem w najwyższym stopniu nie leży w polskim interesie. Gdyby bowiem sławetna "wojna cywilizacji" przybrała kształty realnej i globalnej polityki, kluczowym partnerem i sojusznikiem Zachodu z konieczności musiałaby stać się wielka i najbardziej zagrożona przez islam Rosja. Taki scenariusz to koniec marzeń o długofalowej podmiotowości polskiej polityki w Europie. Co innego towarzyszenie Amerykanom w Iraku czy Afganistanie, by okazać się wiarygodnym sojusznikiem, a co innego podsycanie wewnętrznego antyislamskiego frontu w Europie. Dobrze więc, że warszawska społeczność muzułmanów będzie w końcu miała swój meczet. Dobrze dla tej społeczności i dobrze dla polskiego narodowego interesu.” ….(więcej)

Problemem Polski Polaków nie jest islam , ale wewnętrzny stan wielkiej „smuty „ politycznej , kulturowej i intelektualnej. To od tego czy Obozowi Patriotycznemu uda się na trwale zbudować broniący Polaków przed destrukcją jaka niesie socjalistyczna polityczna poprawność zależy los Polski , a nie od prowokowanej przez lewicę wojny z islamem .

Chciałbym zwrócić uwagę na katastrofalne skutki dla Polski i polskiego społeczeństwa do jakich może doprowadzić lek przed islamem . Mówię o najpierw kulturowym i religijnym, apotem oczywiście politycznym zdominowaniem Polski przez Rosję . Tutaj mająca już jakiś czas diagnoza Rokity nabiera demonicznego sensu . To nie przerażona islamem Europa padnie ofiarą Rosji, ale …..Polska .

Najpierw oddam głos Lisickiemu .

Lisicki „Lider Ruchu Narodowego: Moskwa nie jest głównym zagrożeniem „....” Przypominam o tym wszystkim, bo organizatorzy Marszu Niepodległości z Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u postanowili wykorzystać jego potencjał do budowy nowej formacji politycznej – Ruchu Narodowego. „.....”Czytam wpis na blogu współtwórcy ruchu Roberta Winnickiego po podpisaniu porozumienia pomiędzy abp. Michalikiem i patriarchą Cyrylem, przy entuzjastycznym poparciu Tuska i Komorowskiego. Winnicki stwierdza: Podpisanie dokumentu ocenić należy pozytywnie". I wykłada swoje poglądy na Rosję: „Dla polskiej prawicy jest zaś dobrym przypomnieniem, co stanowi główne zagrożenie dla kultury i cywilizacji, dla Polski i Polaków: nie jest nim Moskwa, a demoliberalizm, laicyzm i konsumpcjonizm". …..(źródło)

Teraz aby zobrazować nowy front wojenny jaki otworzyła Rosja przeciwko Polsce przypomnę postawę Terlikowskiego , która pokazuje że Rosjanie nawet z osoby takiej jak on mogą zrobić „pożytecznego idiotę „

Terlikowski „ Terlikowski pisze w swoim tekście „ Budowanie koalicji na wojnę cywilizacyjną „ „Jasne i zdecydowane wypowiedzi patriarchy Cyryla i arcybiskupa Józefa Michalika „....”wielkie wezwanie dowspólnego świadectwa chrześcijan w obliczuwielkiej ekspansji cywilizacji śmierci.Wspólny dokument jest więc nie tylko wezwaniem do przebaczenia, ale przede wszystkimdo współpracy, wspólnej walki o dusze Europy i świata. „....”Wspólny apel biskupów polskich i rosyjskich, prawosławnych i katolickich – to ważny gest. Ale jego istota wcale nie jest polityczna (niezależnie od intencji Putina, Komorowskiego czy polityków Prawa i Sprawiedliwości), ale najgłębiej religijna i moralna.Patriarcha Cyryl i arcybiskup Józef Michalik czynią – podpisując ten dokument –pierwszy krok na drodze budowania wielkiej koalicji prawosławno-katolickiej i polsko-rosyjskiej w walce o dusze Europy i przypominają, że w obecnej chwiligłównym przeciwnikiem chrześcijan jest cywilizacja śmierci, w walce, z którą trzeba zwierać szeregi. „....(więcej )

Aby ocenić stan zaczadzenia Terlikowskiego oddaje głos Iskowiczowi Zalewskiemu

Isakowicz Zalewski „Jak wytłumaczyć list np. prawosławnym na Ukrainie list do Cyryla I jeśli jest tam on symbolem rusyfikacji?Jak wytłumaczyć żePolacy tak łatwo przechodzą nad tym do porządku dziennego?Patriarchajest przeciwnikiem unii części prawosławnych z Kościołem rzymskokatolickim czyli Unii Brzeskiej. „....”.”Cyryl I jest osobą niesłychanie kontrowersyjną np. na Ukrainie, gdzie podział w obrębie prawosławnych przebiega w ten sposób, żeznaczna część Ukrainy, głównie wschodniej, podlega patriarchatowi moskiewskiemu, natomiast z chwilą uzyskania niepodległości w 1991r. powołano patriarchat kijowski, niezależny, aby przeciwstawić się wpływom Rosji– i to jest drugi nurt prawosławia na Ukrainie.Cyryl I zwalcza patriarchat kijowski i jest to przyczyną wielu konfliktów religijnych i narodowościowych „...(więcej )

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Forum sprzed miesiąca ukazał się przedruk długiego artykułu z niemieckiego Die Zeit , który pozwalam sobie nazwać programowym , który tak opisuje działania Sorosa „ Latem 1992 roku Ethan Nadelman , politolog i wykładowca Uniwersytetu Princeton , odebrał zaskakujący telefon . W słuchawce usłyszał głos prywatnego inwestora George' a Sorosa , który już dawno uznał walkę z narkotykami za marnowanie czasu i pieniędzy . Soros chciał poznać młodego naukowca , który w swoich wykładach podawał w wątpliwość skuteczność i legalność tradycyjnej polityki antynarkotykowej . Ich spotkanie jak wspomina Nadelamn , trwało dwie godziny . Kilka miesięcy później naukowiec zaczął tworzyć Drug Policy Alliance w ramach Open Society Fundation Sorosa . Jedną trzecią budżetu tej największej w Stanach Zjednoczonych , obecnie już niezależnej organizacji nadal wykłada Soros . Reszta pochodzi z datków fundacji i od 30 tysięcy osób prywatnych . Trudno dziś znaleźć opracowanie , którego autor nie powoływałby się w przypisał na Nadelmana i jego organizację „....(więcej )

Dobosz „Państwo jest teoretycznie odseparowane od religii. Dotyczy to jednak bardziej chrześcijaństwa. Nikogo już nie dziwi np. przekazanie przez merostwo miejskiej sali na muzułmańskie modły. Tak stało się ostatnio w Noisiel (region paryski), gdzie socjalistyczny mer Daniel Vachez nie miał żadnych obiekcji co do łamania zasady laickości państwa. „..(źródło)

Rozpoczęto zbieranie podpisów pod apelem o referendum w sprawie zjednoczenia Rosji, Ukrainy i Białorusi „....”W moskiewskiej cerkwi św. Mikołaja na Trzech Górach zebrali się zwolennicy zjednoczenia byłych republik radzieckich – Rosji, Ukrainy i Białorusi. „....”W cerkwi św. Mikołaja proboszczem jest jeden z inicjatorów przedsięwzięcia „....”Fakt udziału osoby znaczącej w hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, uznawanej za ważnego współpracownika patriarchy Cyryla, powoduje, że całą akcję uznano za inicjowaną przez rosyjską Cerkiew. „.....”biskup Jewstratij kierujący wydziałem informacji patriarchatu kijowskiego (część Cerkwi na Ukrainie, która odłączyła się od patriarchatu moskiewskiego): – Apel jest próbą reanimowania historii i przekonania Rosjan, że przeszłość jest dla nich świetlaną przyszłości „.....”Wszystko zależy od dalszych działań samego patriarchy Cyryla. Jeśli oficjalnie poprze zbieranie podpisów, może tym samym zobowiązać do tego podporządkowaną sobie Cerkiew białoruską i część Cerkwi ukraińskiej (Ukraiński Kościół Prawosławny patriarchatu moskiewskiego) „....(więcej )

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika dogard

21-11-2012 [18:40] - dogard | Link:

pamietam jak pierwszy raz bylismy u ciotki w paryzu i dzielnicy gdzie mieszkali---gross bialasow; dzis prawie sami kolorowi dewastujacy wiele dzielnic, nie asymilujacych sie absolutnie islamistow. Kiepsko to wrozy zabojadom.Maja co chcieli, niedlugo beda getta, ale bialasow.

Obrazek użytkownika tagore

21-11-2012 [21:56] - tagore | Link:

Nie doceniacie Francuzów wielokrotnie udowodnili że
problemy religijno społeczne rozwiązują radykalnie i
ostatecznie.Gdy powstanie taka konieczność użyją
wszelkich dostępnych środków.

tagore