Duda w przemówieniu w ONZ postawił się Obamie i lichwiarstwu

„Andrzej Duda na forum ONZ: "Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie systemu wartości"...”Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie im systemu wartości czy ideologii. Dotyczy to zwłaszcza kwestii modelu rodziny, programów edukacji, wychowania dzieci i ochrony życia. Skupmy się na normach, które w równym stopniu wszystkim przyniosą gwarancję wolności i poprawę bytu „...(źródło )

Jarosław Kaczyński „ Donald Tusk jest wrogiem chrześcijaństwa. „....”Tak, jest wrogiem chrześcijaństwa. Oczywiście, my wiemy, że widok ludzi odmiennej orientacji często go bawi, co bywa widoczne w Sejmie. Teraz trochę się opanował, ale bywało, że śmiał się tak, iż miał kłopoty z oddychaniem. „....”Rzecznik PiS Adam Hofman stwierdził, że Conchita Wurst - czyli „baba z brodą” - to twarz Europy, której chce Tusk. Przesadził?
JAROSŁAW KACZYŃSKI: Nie przesadził. Uważam, że w gruncie rzeczy tak jest. Formacja, którą stworzył Donald Tusk, to jest formacja dekadencji i rozkładu. Taki jest profil kulturowy tych ludzi. Oni oczywiście są elastyczni, mogą zakładać różne maski, ale tak naprawdę jest w nich głęboka niechęć do chrześcijaństwa, do stabilizacji, a co za tym idzie pewnej regulacji roli jednostki. To nie tyle liberalizm, co toksyczny indywidualizm. ..(więcej )

Kaczyński nie po raz pierwszy wypowiedział się przeciwko politycznej poprawności . „ Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że największym zagrożeniem dla wolności jest poprawność polityczna. Dodał też, że bez wolnych mediów i pluralizmu nie ma demokracji. Aby bronić naszej wolności należy mówić stanowcze nie tym, którzy zamykają usta ludziom o odmiennych poglądach, dodaje. „...(więcej)

Kaczyński „ Czy nadal powinno się wymuszać poprawność polityczną, która de facto znosi dotychczasowe systemy wartości i niszczy tożsamości, zmienia społeczeństwo w manipulowaną bez trudu masę?  „.....”odrzucić hedonistyczną koncepcję życia człowieka sprowadzającą go do roli konsumenta”...z wywiadu Karnowskiego z Kaczyńskim w „Uważam Rze „ zatytułowanego „Ta władza czuje się bezkarna .

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „ ….(więcej )

Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(więcej)

Wolniewicz szerzej tak to ujął „ „ Dzisiaj, mnie polityczna poprawność jawi się jako ideologia nowego państwa policyjnego, wręcz Orwellowskiego. Normy politycznej poprawności mają być etyką tego, co się nazywa „laickim humanizmem”, jego praktycznym ucieleśnieniem. Kodyfikacją tych norm – i ta kodyfikacja uświadomiła mi dopiero powagę tego zjawiska – jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta Karta to ma być nowy Dekalog. Nowy zestaw zasad moralności, zastępujący ten dany na Górze Synaj. Bo laicki humanizm to jest mutacja komunizmu. Jarosław Marek Rymkiewicz już kilkanaście lat temu powiedział: „komunizm nie umarł, on mutuje”. Takimi mutantami komunizmu są właśnie orędownicy owej politycznej poprawności, czy też jak piszemy w książce, „polit-poprawności”. Dwieście lat temu komunizm startował jako nowe chrześcijaństwo. Ostatnia książka hrabiego de Saint-Simon, jednego z głównych ideologów komunizmu, taki właśnie nosiła tytuł: „Nowe chrześcijaństwo”. Komunizm się zawalił, głównie ze względu na swą niesłychaną niewydolność ekonomiczną, ale aspiracje, by wyprzeć stare chrześcijaństwo i zastąpić je nowym pozostały „....( więcej)

Bittiglione „Buttiglione „Dlatego, że nie ma już intelektualistów. Zachodni intelektualista żył w przeświadczeniu, że zna sens historii, wyobrażając sobie, żehistoria ma swój bieg i że prowadzi do komunizmu. Komunizm można było krytykować, ale tylko z pozycji lewicy. Taka krytyka zaczynała się od stwierdzenia, że potrzeba nowego, lepszego komunizmu. W tej perspektywie upadek komunizmu oznacza, że historia w ogóle nie ma żadnego sensu albo raczej, że historia ma taki sens, jaki jej nadajemy przez własne moralne decyzje. To nie historia jest źródłem moralności, to moralność leży u podstaw historii. Stajemy więc wobec pytania: co stanowi podstawę moralności, w imię jakich kryteriów mogę ferować sądy i krytykować.Zachodni intelektualista, który odrzucił Boga i wyrzekł się porządku moralnego i naturalnych praw, ma dzisiaj wielkie trudności, aby powiedzieć: NIE. Brak mu punktu oparcia, by przeciwstawić się złu. Nie mając jasno określonego systemu wartości, jesteśmy w sytuacji patowej, w której działanie nie jest możliwe. „...( więcej)
 
Braque o terrorze intelektualnym w Europie „ rague Trzeba zadać sobie pytanie, czy ludzkość podąża w jednym kierunku i czy w związku z tym istnieją "postępowi" i "zacofani". Ci, którzy dokonują takiego podziału, wierzą w opatrzność. "Będzie lepiej", "może być tylko lepiej" – powtarzają. To, co nie jest zgodne z tą filozofią, uważają za krok do tyłu. "Zacofane" to ulubione słowo postępowców. Ale zacofane wobec czego? Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw.
Rybińska Mówi pan o mniejszościach seksualnych? Nie uważa pan, że są one na gorszej pozycji wobec większości?
Brague W naszych społeczeństwach ustalił się system, zgodnie z którym to silniejszy ma prawa. Ciekawym przykładem jest aborcja. Dorosły jest w pozycji dominacji wobec płodu, który nie może się bronić. Kiedy mówimy więc o prawie do aborcji, mówimy o prawie silniejszego.Jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to prawo do adopcji dzieci także wchodzi w tę kategorię. Dwaj dorośli są w pozycji siły wobec dziecka, które chcą adoptowaćMówić, że pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci, oznacza, iż społeczeństwo ma obowiązek dostarczyć im dziecko. Ale prawa rodzą obowiązki. A co z lekarzami, którzy mają obowiązek przeprowadzenia aborcji? Przecież lekarze mają ratować życie, a tu ponieważ komuś przyznano prawo do aborcji, muszą zabić człowieka. To rodzi problem sumienia. Wiele praw, które dziś są przyznawane, służą silniejszym, a nie słabszym.
W Europie natomiast ma szansę islam, bo telewizja i media pozbawiły ludzi mózgów. Europejczycy są zagubieni, a przywódcy islamscy dobrze to zrozumieją. Libijski przywódca Muammar Kaddafi niedawno powiedział: "Prawdziwymi żydami i chrześcijanami jesteśmy my". To znaczące. Nie mamy dziś nic, co moglibyśmy temu przeciwstawić.”...( więcej)

Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UE czy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylko budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II.„...”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „....”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom. Więcej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachęcać inne państwa w Europie do zajęcia podobnego stanowiska, odwołując się do wszystkich wartości zakwestionowanych przez autorów antywęgierskiego raportu: suwerenności państw członkowskich Unii, wolności podatkowych, praw rodziny. (więcej )

Paweł Dobrowolski „Jeśli areszt za skandowanie “Donald matole, twój rząd obalą kibole!” jest konstytucyjny jak uznał wczoraj Trybunał to ja nie chcę ani takiej konstytucji, ani takiego Trybunału. Poniżej pod twoją rozwagę daję osiem powodów dla których i ty powinieneś uznać wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, za przejaw obsadzenia kolejnej instytucji przez zamordystycznych dziadków leśnych. „...(źródło )
-----
Ważne

Watykan oburzony. Obama na spotkanie z papieżem zaprosił „tęczowych” i proaborcyjnych aktywistów”..”The Wall Street Journal” donosi, że Watykan jest oburzony listą gości, których prezydent Barack Obama zaprosił do Białego Domu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Są pośród nich jawni homoseksualiści, transseksualiści, działacze organizacji proaborcyjni i ruchów LGBT. „WSJ” poinformowała, powołując się na anonimową wypowiedź wysokiego rangą urzędnika Stolicy Apostolskiej, że Watykan obawia się, iż spotkanie Ojca Świętego w Białym Domu z udziałem kontrowersyjnych gości może zostać odebrane przez opinię publiczną jako wsparcie Watykanu dla działań sprzecznych z nauczaniem Kościoła.”...”Hierarchowie amerykańscy obawiają się, że administracja Obamy zamierza wykorzystać wizytę Franciszka w celu zdyskredytowania tradycyjnego nauczania Kościoła na temat aborcji, homoseksualizmu i innych abrerracji seksualnych. „...(źródło )

Wolniewicz szerzej tak to ujął „ „ Dzisiaj, mnie polityczna poprawność jawi się jako ideologia nowego państwa policyjnego, wręcz Orwellowskiego. Normy politycznej poprawności mają być etyką tego, co się nazywa „laickim humanizmem”, jego praktycznym ucieleśnieniem. Kodyfikacją tych norm – i ta kodyfikacja uświadomiła mi dopiero powagę tego zjawiska – jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta Karta to ma być nowy Dekalog. Nowy zestaw zasad moralności, zastępujący ten dany na Górze Synaj. Bo laicki humanizm to jest mutacja komunizmu. Jarosław Marek Rymkiewicz już kilkanaście lat temu powiedział: „komunizm nie umarł, on mutuje”. Takimi mutantami komunizmu są właśnie orędownicy owej politycznej poprawności, czy też jak piszemy w książce, „polit-poprawności”. Dwieście lat temu komunizm startował jako nowe chrześcijaństwo. Ostatnia książka hrabiego de Saint-Simon, jednego z głównych ideologów komunizmu, taki właśnie nosiła tytuł: „Nowe chrześcijaństwo”. Komunizm się zawalił, głównie ze względu na swą niesłychaną niewydolność ekonomiczną, ale aspiracje, by wyprzeć stare chrześcijaństwo i zastąpić je nowym pozostały „....( więcej)

-----
Mój komentarz

Prezydent Duda to jednak twardy zawodnik. Postawił się lewakowi Obamie , który w obłąkanym ideologicznym amoku homoseksualizuje Stany Zjednoczone i wymusza na wszystkich krajach wprowadzenie politycznej poprawności i gender jak religii państwowej .

Zresztą Obama to zwykle popychadło rodów lichwiarskich i oligarchicznych , które przy użyciu koncernów, banków Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu walutowego realizują plan pozbawienia ludzi praw do posiadania Boga , rodziny i własności. Homosekualizacja życia społecznego rozbicie rodziny, seksualizacja dzieci it d

To chyba ta kwestia była dyskutowana na potkaniu Duda Kaczyński. Bo stanięcie przez Dudę w obronie chrześcijańskich wartości , tradycyjnej rodziny i ukryta groźba wyrzucenia genderystów i pedofilów z polskich szkół z pewnością nie spodoba się afroamerykańskimu fanatykowi .

O tym że Obama i USA wcale nie popierają Kaczyńskiego i Dudy najlepiej świadczy fakt przeistoczenia się TVN w amerykańską gadzinówkę ich zwalczającą

Tak więc nie wiadomo ,jak dalej będą wyglądać relacje polsko amerykański, bo Duda jasno powiedział ,że nie sprzeda za amerykańską  pomoc czy wsparcie  polityczne  Polaków  i nie oda ich  w ręce popapranego wspieranego przez USA lewactwa 

video Konwencja partii KORWiN w Katowicach - Przemysław Wipler (13/13)
video Prof. Marek Jan Chodakiewicz, gość Klubu Polonia Christiana w Warszawie, specjalnie dla naszego portalu mówi o szaleństwie politycznej poprawnośc
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewic z Twitter 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „ 
 13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika stachu

28-09-2015 [15:59] - stachu | Link:

Panie Marku jak zawsze kawał dziennikarskiej roboty,żeby wszyscy tak podchodzili do tematów jak pan.Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Marek1taki

28-09-2015 [17:40] - Marek1taki | Link:

@autor
"...”Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie im systemu wartości czy ideologii. Dotyczy to zwłaszcza kwestii modelu rodziny, programów edukacji, wychowania dzieci i ochrony życia. Skupmy się na normach, które w równym stopniu wszystkim przyniosą gwarancję wolności i poprawę bytu „
Myślę, że to zdanie wyrwane z kontekstu ponieważ wynika z niego, że Prezydent jest zwolennikiem dotowania działań zgodzie z kryteriami politycznej poprawności.

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

28-09-2015 [23:05] - Marek Mojsiewicz | Link:

Prezydent Andrzej Duda wyrasta na głos chrześcijańskiej Europy!"..."Andrzej Duda wyrasta na głos chrześcijańskiej Europy – stwierdził w programie „Wolne głosy” Gabriel Kayzer. Politolog i publicysta w ten sposób skomentował wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w ONZ.

– To, co powiedział Andrzej Duda to oczywistość, ale też coś, co warto przypominać na forum międzynarodowym – stwierdził Kayzer. Politolog przypomniał, że polski prezydent mówił o m.in. wartościach chrześcijańskich, o historii i prawach kobiet.

– Duda wskazał, że Polska ma moralne prawo przypominać o wartościach. Wspomnienie o postaciach jak Rafał Lemkin, Jan Paweł II czy Lech Kaczyński jest tego dowodem. Duda wspomina tych, o których świat zapomina – mówił Kayzer.

– Andrzej Duda wyrasta na głos chrześcijańskiej Europy – podkreślał.
http://www.fronda.pl/a/prezyde...

Obrazek użytkownika gorylisko

29-09-2015 [01:42] - gorylisko | Link:

hmmmm... to teraz Kaczyński jest cacy... no i co z tym państwem opiekuńczym... też jest cacy ? czy może sprawa no pózniej... czy może inne rozkazy przyszły ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

29-09-2015 [12:12] - Marek Mojsiewicz | Link:

Cały czas uważam ,że jeśli Kaczyński nie rozpocznie demontażu państwa opiekuńczego , to Polska tak czy inaczej upadnie,tak jak każde państwo socjalistyczne.

"Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów europejskich. Zaczyna brakować osób, które mogłyby zajmować się niesamodzielnymi ludźmi w podeszłym wieku - alarmuje "Rzeczpospolita".
Jak podaje gazeta, z prognoz wynika, że do 2035 r. aż o 68% wzrośnie liczba osób powyżej 65. roku życia, natomiast ludzi po 70. roku życia będzie więcej o 127%.
- A to są ci, którzy najbardziej potrzebują wsparcia - mówi w rozmowie z dziennikiem WDost. Mieczysław Augustyn, senator z PO, autor projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

http://korwin-mikke.pl/polska/...

Obrazek użytkownika gorylisko

29-09-2015 [17:28] - gorylisko | Link:

tiaaa...fajnie jest... tylko widzi pan, prezydentem RP póki co jest Andrzej Duda...zaś premierem ma być pani Beata Szydło więc nie za bardzo rozumiem pańska narrację... dlaczego to Jarosław Kaczyński ma rozmontowywać w/w państwo opiekuńcze ? prosiłem juz o sprecyzowanie pewnych spraw... moze pan sprecyzuje rolę Kaczyńskiego w państwie polskim ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

29-09-2015 [20:55] - Marek Mojsiewicz | Link:

Jacek Kurski „ "Jarosław Kaczyński jako ojciec zwycięstwa przypilnuje dobrej współpracy różnych ośrodków władzy"”...”Zwycięstwo Andrzeja Dudy zmieniło zasadniczo sytuację w Polsce w taki sposób, że dzisiaj jest mecz życia prawicy. Jest szansa na wielkie zwycięstwo i na większość parlamentarną „...”Były europoseł podkreślił, że Jarosław Kaczyński:
jako ojciec tego zwycięstwa i Zjednoczonej Prawicy ma do przypilnowania dobrą współpracę różnych ośrodków władzy, zaplecza prezydenckiego, rządu, Sejmu, Senatu, samej partii Prawo i Sprawiedliwość i koalicjantów.
To wymaga charyzmy. Tym trenerem, selekcjonerem będzie Jarosław Kaczyński
Zupełnie inaczej sytuację widzi Jakub Rutnicki, który posłużył się starym argumentem polityków PO.
Kaczyński przypilnuje prezydenta i premier, czyli stworzy super rząd”..”Decyzje będą musiały być konsultowane z panem prezesem. To nie najlepsze rozwiązanie i nie najlepiej to wróży „

http://naszeblogi.pl/55696-oni...

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-09-2015 [14:06] - NASZ_HENRY | Link:

Pochwalił blogerów
https://www.youtube.com/watch?...

17 minuta ;-)