Kaczyński Tusk wrogiem chrześcijańskiego państwa polskiego

Jarosław Kaczyński „ Donald Tusk jest wrogiem chrześcijaństwa. „....”Tak, jest wrogiem chrześcijaństwa. Oczywiście, my wiemy, że widok ludzi odmiennej orientacji często go bawi, co bywa widoczne w Sejmie. Teraz trochę się opanował, ale bywało, że śmiał się tak, iż miał kłopoty z oddychaniem. „....”Rzecznik PiS Adam Hofman stwierdził, że Conchita Wurst - czyli „baba z brodą” - to twarz Europy, której chce Tusk. Przesadził?
JAROSŁAW KACZYŃSKI: Nie przesadził. Uważam, że w gruncie rzeczy tak jest. Formacja, którą stworzył Donald Tusk, to jest formacja dekadencji i rozkładu. Taki jest profil kulturowy tych ludzi. Oni oczywiście są elastyczni, mogą zakładać różne maski, ale tak naprawdę jest w nich głęboka niechęć do chrześcijaństwa, do stabilizacji, a co za tym idzie pewnej regulacji roli jednostki. To nie tyle liberalizm, co toksyczny indywidualizm.”...(źródło )

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „.(więcej)

Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(więcej)

Jarosław Kaczyński „Jesteśmy formacją, która domaga się w Polsce dobrze funkcjonującej, nie fasadowej, demokracji i pełnej praworządności, tzn. m.in. rzeczywistej równości obywateli wobec prawa i rzeczywiście wolnego rynku. Jesteśmy partią, która nie godzi się na istniejący zarówno w sferze życia publicznego, jak i społecznego oraz gospodarczego system przywilejów i nieuprawnionej dystrybucji dóbr. „...”Musimy obronić polską tradycję, Kościół, rodzinę, wartości patriotyczne, a także zwykły zdrowy rozsądek przed ofensywą sił lewicowych chcących zaszczepić w naszym kraju reguły tzw. poprawności politycznej, czyli w istocie antychrześcijańskiego i sprzeciwiającego się wszelkim tradycyjnym wartościom porządku. „...”Ma odwrócić uwagę społeczeństwa od skutków kryzysu zawinionego przez światowy, europejski, ale także polski, establishment, ma służyć ochronieniu go przed słusznym społecznym gniewem. „....”Musimy bronić praworządności i demokracji. Budowany od 1989 roku system mimo deklaracji, a także treści wielu podstawowych aktów normatywnych, nigdy nie był ani w pełni demokratyczny, ani w pełni praworządny. „...”Szok, jakim dla establishmentu było zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, zrodził tendencję do całkowitego zamknięcia systemu, tak, by stał się on w istocie bezalternatywny, a demokracja zmieniła się w fasadę. Praworządność nigdy nie stała w Polsce na choćby zadowalającym poziomie. Dziś łamanie prawa, w tym także praw obywatelskich i praw człowieka, przybiera ostentacyjny charakter „....”Chodzi np. o uczelnie, a dokładnie o te z nich, któremają szansę stać się liczącymi ośrodkami nauki, w których awans naukowy powinien się odbywać tylko według kryteriów w pełni potwierdzających się także na międzynarodowym rynku odkryć, innowacji i nowych idei. „....”Dominujące od dawna państwa, czyliNiemcy i Francja, odrzuciły dziś wszelkie pozory, wszelkie procedury i jawnie ograniczają czy wręcz likwidują już nie tylko suwerenność, ale także demokrację w krajach słabszych. „....”Jednocześnie przygotowywane są rozwiązania, tym razem ujęte już w unijnych przepisach, których skutkiem będzie tak daleko idąceograniczenie suwerenności państw, zwłaszczaw sferze polityki gospodarczej, że w razie ich wprowadzenia będzie możnamówić o jej zniesieniu, a wraz z nią zniesieniu także demokracji. Parlament, który o niczym nie decyduje, nawet wybierany w pełni demokratycznie, przy zachowaniu równości ścierających się stron i wszelkich praw obywatelskich, jest tylko fasadą. To samo dotyczy wybieranego demokratycznie prezydenta.Wskazana utrata suwerenności nie będzie przy tym dokonana na rzecz ponadnarodowych instytucji, tylko faktycznie na rzecz silniejszych państw. „...(więcej)

\Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UE czy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylko budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II. „...”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „....”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom.Więcej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachęcać inne państwa w Europie do zajęcia podobnego stanowiska, odwołując się do wszystkich wartości zakwestionowanych przez autorów antywęgierskiego raportu: suwerenności państw członkowskich Unii, wolności podatkowych, praw rodziny. „...(więcej )

Adam Szenfeld Największe i najkrwawsze konflikty na świecie – zawsze w historii, od tysięcy lat, są na bazie wzniecanych różnic poglądów religijnych. Nie wiem o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale nam, Platformie, chodzi o to żeby Polska była krajem równie traktującym, z wielkim szacunkiem i godnością, wszystkich Polaków – bez względu na wyznanie. Państwo Polskie jest świeckie, rząd i władza naszego kraju przestrzega tej zasady, z wielkim uszanowaniem i godnie traktując wszelkie wyznania – na czele z Kościołem. To co mówi prezes PiS to jest obelga! Nie znam ani jednego przypadku wrogiego zachowania premiera Tuska, rządu PO-PSL czy samej PO, które byłoby wrogie dla Kościoła. Natomiast odwrotnie - są takie przypadki
Zbigniew Girzyński „Nasza cywilizacja jest oparta o chrześcijaństwo. Donald Tusk i jego formacja bardzo umiejętnie i powoli rozmontowują ten fundament. (…) Robi to powoli, bo zdaje sobie sprawę, ze gwałtowne uderzenie w podstawy naszej cywilizacji, wywołałoby opór. Robi to w sposób konsekwentny i delikatny, jednak w różnych obszarach – związanych z wychowaniem, ustawami dotyczącymi rodzin czy ochrony życia „
Jacek Kurski *Nie byłoby państwa Polskiego gdyby nie Kościół Katolicki, to wyznacza szczególną rolę kościoła w polskim życiu publicznym i teraźniejszości. (…) Donald Tusk jako szef KLD był skrajnie antyklerykalny, w 2005 r. kiedy zmarł papież nastąpiło swoiste odrodzenie chrześcijaństwa w Polsce (…) Widzieliśmy wtedy Donalda Tuska przyjmującego Komunię z rąk kar. Dziwisza… Jednak gdy nastąpił odpływ tych nastrojów, to padły takie deklaracje, że nie będzie klękał przed księżmi „...(źródło )

-----------
Mój komentarz

Nie ma czegoś takiego jak państwo laickie, neutralne światopoglądowo . Pozwolę sobie wymienić państwa laickie . Rewolucyjna Francja i ludobójstwo w Wandei . Laickie socjalistyczne Niemcy Hitlera i niewyobrażalne mordy , laickie państwo Stalina i niewyobrażalne mordy włącznie z zagłodzeniem około jednej trzeciej Ukraińców, laickie państwo Mao ,laickie państwo Kim Ir Sena, laickie państwo Pol Pota . Żaden państwo w którym źródłem prawa jest aksjologia religijna nigdy nie były tak zbrodnicze jak państwa laickie . Ani państwa muzułmańskie, ani hinduistyczne, ani konfucjańskie , ani chrześcijańskie nie były państwami totalitarnymi i dokonywały ludobójstw , ani zbrodni na masową skale .

Inną cechą państwa laickiego jest zawłaszczanie całego bogactwa narodowego , wywłaszczanie ludzi z ich majątków , praca przymusowa ,wyzysk , który powoduje ,że ludności takiego państwa pozostawia się resztki z wartości ich pracy. Inną cechą jest całkowita zależność od państwa. Wszystko należy do laickiego państwa . Służba zdrowia, szkoły ,

Co się dzieje w socjalistycznej laickiej , neutralnej światopoglądowo Europie . Zabijanie małych, słabych , starych , niezdolnych do pracy, Aborcja, eutanazja dzieci, starców, plany w prowadzenia eutanazji po urodzeniu . Totalitaryzm ideologiczny , oligarchowie jako nowa rasa panów i pozbawieni owoców swoje pracy, zdani na łaskę i niełaskę swych panów pozbawieni rodziny , pracujący aż do śmieci nowi heloci

Wikipedia Heloci „Przywiązani do ziemi niewolnicy , był i podstawową siłą roboczą na spartańskiej wsi, pracującą na utrzymanie spartiatów . Nie mieli żadnych praw, nie posiadali wolności osobistej,nie można było ich sprzedać (byli własnością państwa). Uprawiali ziemię spartiatów, z czego50% plonów mogli wykorzystywać na własne utrzymanie.Wolno im było zakładać rodziny, gdyż zwiększali w ten sposób swoją liczebność i jednocześnie tak cenną dla Spartan siłę roboczą. Mogli posiadać skromny majątek oraz praktykować swoją religię „... „...(więcej)

Klasa roboli europejskich tym się będzie różniła od spartańskich helotów , że nie będą mieli prawa do posiadania , rodziny , bo taka instytucja zostanie całkowicie zniesiona, ani prawa do wyznawania swojej religii .Będą musieli wyznawać polityczną poprawność.

I Rzeczpospolita była państwem chrześcijańskim i właśnie dlatego była jedynym państwem na świcie tak tolerancyjnym religijnie i dającym tak dużo wolności politycznych , i gospodarczych swoim mieszkańcom .
Dlatego tak ważne jest to mówi Kaczyński , który coraz śmielej mówi o zbudowaniu chrześcijańskiego państwa polskiego . To nie państwa oparte o wartości wypływające z filozofii religijnej są anomalią, ale państwa laickie oparte o ideologie ,państwa , które z natury są totalitarne .
Skończy z mitami Państwo laickie to wcześniej , to zapaść gospodarcza , rozpad społeczeństwa , bieda i nędza., zamordyzm , nietolerancja, przemoc ideologiczna , cenzura, dyspozycyjne sądy. Czego najlepszym przykładem laicka Unia Europejska ze swoją totalitarną ideologią politycznej poprawności

Ojciec Święty Jan Paweł II, jeśli państwo chce wszystko uregulować, tak jak to robi w ciągu ostatnich 20 lat, wchodząc niemal w rolę Pana Boga, to niedługo pod piękną nazwą "demokracja" powstanie nowy totalitaryzm „...(więcej )

video Grzegorz Braun - Teorie spiskowe a realna polityka ruchów żydowskich
video J. Kaczyński o wolności religijnej
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału mojej książki
„Klechda Krakowska „ Rozdział pierwszy „ Dobre złego początki „
Klechda Krakowska Rozdział drugi „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „
Klechda Krakowska Rozdział III „Nie należy nerwosolu pić na oko

Klechda Krakowska Rozdział IV „ O rzeźbie Niosącego Światło

Powiadomienia o kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

20-05-2014 [12:12] - NASZ_HENRY | Link:

Tusk ekonomem Merkel i dozgonnym przyjacielem lichwiarzy ;-)