Apel Polaków na Ukrainie


W imieniu Polaków na Ukrainie
 
Obserwując wydarzenia na wschodzie Ukrainy, my – miejscowi Polacy, nie możemy stać biernie wobec tego co się dzieje z naszą Ojczyzną, skropioną krwią powstańców styczniowych, żołnierzy Wojska Polskiego broniących „Naszej i Waszej Wolności”, ofiar represji NKWD w latach 30. XX wieku i bratobójczego konfliktu na Wołyniu w latach 1943-44.
 
Dziś Ukraina, państwo którego obywatelami jesteśmy także my – etniczni Polacy, mieszkający tutaj z dziada-pradziada, stoi chyba przed największym wyzwaniem w całej historii swojego istnienia na mapie świata. Rosyjski agresor, nie reagując na wyrazy „zaniepokojenia” ze strony krajów Europy i USA, dzień za dniem pomaga wspieranym militarnie przez niego separatystom rozszerzać kontrolowaną przez nich strefę na Donbasie, równając z ziemią coraz to nowe miasta i wsie...
 
Wbrew opiniom wielu ekspertów, Putin nie zatrzymał się na Krymie. Sztucznie zainicjowana przez rosyjskie służby specjalne rebelia w Doniecku i Ługańsku, już pochłonęła tysiące ofiar, także polskiego pochodzenia. Do walki ze wspieranymi militarnie i finansowo prorosyjskimi terrorystami wstali z bronią w ręku nasi rodacy – Polacy z Mościsk, Lwowa, Żytomierza i Krasiłowa oraz innych miejscowości. W nierównej bitwie oni ramię w ramię z Ukraińcami, Białorusinami i przedstawicielami innych narodowości, także etnicznymi Rosjanami, zamieszkującymi żyzną ukraińską ziemię, bronią możliwości swobodnego rozmawiania w języku ojczystym, modlenia się w tym kościele, do którego uczęszczali nasi babcie i dziadkowie. My, etniczni Polacy, robimy to z myślą także o kraju swoich przodków – ukochanej Polsce.
 
Pragniemy odpowiedzialnie ogłosić wszem i wobec, że my – Polacy na Ukrainie jednogłośnie i jednoznacznie UZNAJEMY ROSJĘ ZA AGRESORA, A SEPARATYSTYCZNE REPUBLIKI, DONIECKĄ I ŁUGAŃSKĄ, ZA ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE. Zwracamy się do polskiego parlamentu, a także innych parlamentów europejskich by też uchwalili podobną decyzje w oparciu o wartości demokratyczne i chrześcijańskie, które są filarami pokojowego współistnienia większości cywilizowanych krajów na świecie.
 
Ten apel jest wspólną inicjatywą Partii Polaków Ukrainy „Solidarność” (prezes Stanisław Kostecki) oraz największych organizacji społecznych, zrzeszających osoby polskiego pochodzenia na Ukrainie – Federacji Organizacji Polskich (prezes Emilia Chmielowa) i Związku Polaków (prezes Antoni Stefanowicz).
 

Від імені Поляків України
 
Спостерігаючи за подіями на Сході України, ми — місцеві Поляки, не можемо стояти осторонь щодо трагедії, яка розгортається на нашій Батьківщині, окропленій кров'ю січневих повстанців, солдатів Війська Польського, які боронили “Вашу та Нашу Свободу”, жертв репресій НКВС у 30-х роках ХХ сторіччя та братовбивчого конфлікту на Волині в роках 1943-44.
 
Сьогодні Україна — держава, громадянами котрої є також і ми — етнічні Поляки, які мешкають тут з діда-прадіда, стоїть перед чи не найбільшим викликом в історії свого існування. Російський агресор, не реагуючи на заклики до миру і “занепокоєння” зі сторони країн Європи і Сполучених Штатів Америки, щоденно надає мілітарну підтримку сепаратистам, що крок за кроком розширюють контрольовану ними територію на Донбасі, застосовуючи тактику “випаленої землі” до чергових міст і сіл...
 
Не зважаючи на висновки і прогнози багатьох експертів — Росія не зупинилась на кримському півострові. Штучно ініційоване російськими спецслужбами “повстання” сепаратистів у Донецьку і Луганську вже поглинуло тисячі жертв, також польського походження. На боротьбу із проросійськими террористами піднялись наші земляки — Поляки з Мостиськ, Львова, Житомира і Красилова... В нерівній боротьбі плече в плече з Українцями, Білорусами, українськими Росіянами і представниками багатьох інших національностей, які, замешкують родючу українську землю, боронять можливість вільно розмовляти на рідній мові, молитись у тій церкві або тому костелі, до якого ходили наші бабусі і дідусі. Ми — етнічні Поляки — робимо це також із думкою про країну наших предків — Польщу.
 
У зв'язку з цим, прагнемо відповідально оголосити, що ми — Поляки на Україні, одноголосно і однозначно ВИЗНАЄМО РОСІЮ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ, А СЕПАРАТИСТСЬКІ — ТАК ЗВАНІ ДОНЕЦЬКУ І ЛУГАНСЬКУ РЕСПУБЛІКИ — ТЕРРОРИСТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Звертаємось до польського парламенту, а також парламентів інших європейських країн із проханням ухвалити подібне рішення, опираючись на демократичні і християнські цінності, які є основами мирного співіснування більшості цивілізованих країн.
 
Цe звернення є спільною ініціативою Партії Поляків України “Солідарність” (голова — Станіслав Костецький), а також — найбільших громадських організацій, які об'єднують осіб польського походження — Федерації Польських Організацій на Україні (голова — Емілія Хмельова) та Спілки Поляків України (голова Антоні Стефановіч).


 

Zobacz też:
http://naszeblogi.pl/45493-polski-banderowiec-z-bardzo-bardzo-wschodniej-polski
http://naszeblogi.pl/44921-wolny-czyn-z-kijowa-ukraina-na-barykadach
http://naszeblogi.pl/44997-jak-zwyciezylo-powstanie-na-ukrainie-film-z-majdanu
http://naszeblogi.pl/44973-za-wolnosc-nasza-i-wasza-na-majdanie-z-czarnymi-kozakami
http://naszeblogi.pl/44854-do-broni
http://naszeblogi.pl/46856-ukrainska-pozyczka-wojenna
http://naszeblogi.pl/45583-slomka-o-znaczeniu-powstania-ukrainskiego-dla-polski
http://naszeblogi.pl/45851-polska-majdan-ukraina-konferencja-w-zabrzu-kwk-guido
http://naszeblogi.pl/47415-kozacka-slawa-wyzwanie-tyranii-moskwy
http://naszeblogi.pl/52337-propaganda-moskwy-stare-lajdactwa-starych-lajdakow
http://naszeblogi.pl/52387-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-wolnowacha
http://naszeblogi.pl/52406-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-mariupol
http://naszeblogi.pl/52447-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-tortury-i-egzekucje-jencow
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com
http://www.facebook.com/cysewski1

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

08-02-2015 [15:37] - Zygmunt Korus | Link:

Zaraz na początku apelu taki kwiatek:
bratobójczego konfliktu na Wołyniu w latach 1943-44.
Hmm... Ładnie eksterminację SIEBIE, jako nacji, autorzy nazywają... To nawet nie jest eufemizm, ale kłamstwo w żywe oczy - przez swoich i dla swoich.