Nasze matki i nasi ojcowie

Kontrakcja
Tworzenie filmików i filmów obrazujących niemieckie zbrodnie, nadawanie im tytułu Unsere Mütter, unsere Väter :
http://www.wykop.pl/link/1560581/kontrakcja-na-film-nasze-matki-nasi-ojcowie-potrzebny-wykop-efekt/

YouTube: