Rusofil czy rusofob kto jest patriotą a kto zdrajcą?

W ostatnim W ostatnim czasie głównie na portalach internetowych można przeczytać potyczki słowne osób popierających agresywną faszystowską politykę Rosji i jej przeciwników nazywanych przez pierwszych rusofobami. Czy zatem rusofob to wróg Polski czy patriota? Kim jest rusofil uwielbiający roSSję ? Postaram się odpowiedzieć.

KTO TO JEST RUSOFOB.
Rusofobia to według dostępnej literatury oznacza nic innego jak „wrogość do Rosjan i Rosji i wszystkiego co rosyjskie”. W mediach można przeczytać określenie, że „Rusofobia to system wartości uznanej w Europie jako sprzeczny z rosyjskim systemem opartym na kłamstwie i fałszu”. Innymi słowy ktoś, kto deklaruje swoją niechęć do Rosjan i wszystkiego co rosyjskie wychodzi z założenia iż lepiej jako rusofob stracić niż rusofobem zyskać.
Taka postawa Europejczyków głownie Polaków, Niemców, Holendrów oraz mieszkańców państw nadbałtyckich wchodzących w skład UE wynika jednak, jak podają media, z wielu uwarunkowań. Nie są to tylko uwarunkowania kulturowe czy historyczne aczkolwiek do 2014 r. czyli do zmiany polityki Rosji wobec swoich sąsiadów głównie Ukrainy takowe one głownie były.

Obecnie gdy Rosja w sposób ewidentny zbrojnie najeżdża sąsiadujący kraj – Ukrainę tylko dlatego, że ta zdecydowała się pójść swoją drogą i stowarzyszyć się z UE a nie Rosją, gdy rosyjskie rakiety kierowane przez rosyjskich żołnierzy zabijają niewinne dzieci lecące na wakacje samolotem cywilnym, korytarzem powietrznym uznanym w protokołach międzynarodowych jako cywilne Malezyjskich Linii Lotniczych, gdy żołnierze Rosji kradną wyposażenie sprzęt i własność innego państwa w majestacie swojego prawa, to nie ma się co dziwić, że społeczność międzynarodowa staje się powoli rusofobami.

Rusofob to osoba, która według zwolenników Rosji i władz Kremla, nie popiera rosyjskich aspiracji agresji, dokonywanych działań terrorystycznych, morderstw oraz działań zbrojnych skierowanych na inne kraje. Osoby takie są celowo piętnowane, ośmieszane i wyszydzane w ramach zaplanowanych działań wojny psychologicznej. Czynią to głównie w mediach oraz nie tylko w mediach opłacani agenci Kremla oraz zwolennicy działań ekspansywnych Rosji czyli tzw. V kolumna usytuowana w krajach Europejskich i USA.

RUSOFOB – PATRIOTA
Gdy działania wojsk Rosyjskich w pasie przygranicznym ewidentnie już zagrażają Polsce w zakresie ich szkolenia i przygotowania do agresji na nasz kraj, o czym pisałem wcześniej w moich materiałach zamieszczonych na tym portalu o tym że : Rosja do swojej polityki ekspansji i dominacji potrzebuje wrogów, zdaniem mediów światowych takiego wroga obecnie Rosja sobie już znalazła, a jest nim Polska. A dlaczego, dowiecie się za chwilę.
Według prasy światowej, to Polska w medialnej propagandzie Rosji stanowi kulturowo- cywilizacyjne zagrożenie. A gdy politycy z nad Wisły otrzymają w UE intratne stanowiska to atak medialny Rosji na Polskę będzie miał charakter zmasowany i długofalowy.

Pierwsze przykłady takiego działania już istnieją, to przecież rosyjska prasa podległa pod Kreml pisze, że cytat: „Polska szkoli ukraińskie bojówki”, „Polski batalion walczy na Ukrainie”, „Polska pragnie odzyskać dawne ziemie na wschodzie leżące na Litwie i Ukrainie”itp.
To Rosjanie, jak wiemy w dzień 4 listopada święto ustanowione przez Putina – obchodzą jako swoje święto narodowe i Dzień Jedności Narodowej. Przypomnę iż jest to data wypędzenia polskich panów z Rosji. Mimo iż jak wiemy z historii polskie rządy na Kremlu w XVII trwały bardzo krótko, to według polityki medialnej Putina były istotnym zagrożeniem dla istnienia tego państwa.
Wiadomo z historii dziejów świata i państw, że wielkie potęgi i narody by istnieć i dominować muszą posiadać wroga. Wbrew faktom historycznym dla Rosji Putina wrogiem nie są Niemcy, na co wskazywać mogą historyczne fakty a Polska.

DLACZEGO ROSJA UWAŻA POLSKĘ ZA WROGA
Powodów według literatury przedmiotu takiego działania jest kilka, oto niektóre z nich.
Po pierwsze– Polska wbrew pozorom i mitom nie odgrywa żadnego militarnego zagrożenia dla Rosji, ale stanowi zagrożenie kulturowe, cywilizacyjne. W Polsce jak powszechnie wiadomo żyje się obecnie lepiej niż w Rosji.
Po drugie – Polska aktualnie znajduje się na wyższym niż Rosja poziomie cywilizacyjnym w zakresie wprowadzania reform gospodarczych i społecznych w tym sum pieniędzy ze środków unijnych przeznaczonych na te cele.
Po trzecie– Polska jako członek UE i NATO korzysta z wielu przywilejów z tego wynikających np. dotyczących swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi po całym terytorium UE. Prowadzi także ożywioną politykę uniezależniania się od dostaw surowców z Rosji.

Po czwarte – Polska jest krajem z którym liczą się partnerzy na terytorium UE, jest także w strategicznym sojuszu z USA. Politycznie odgrywa znaczącą rolę i coraz większą na terytorium środkowej Europy głównie w sojuszu także i z państwami bałtyckimi oraz Ukrainą.

Po piąte – według samych Rosjan w Polsce istnieją największe tendencje tzw. „rusofobii” o czym wielokrotnie wspominał Putin w czasie swoich konferencji prasowych.Co oczywiście jest oczywistym kłamstwem
Po szóste – to rosyjskie kreowanie wśród społeczeństwa Rosji tzw. „polonofobii” czyli niechęci do narodu polskiego. Media Rosji realizują tę politykę oddziaływania na swój naród od czasu zakończenia rewolucji bolszewickiej, gdzie komunistyczna propaganda traktowała Polaków jako wrogów klasowych i okupantów taki stan rzeczy trwał aż do zakończenia II wojny światowej. Przejawem tej polityki był np. mord Katyński. Po zakończeniu II wojny światowej aż do roku 1980, gdy Polska była częścią imperium sowieckiego propaganda ZSRR w stosunku do Polski kreowała ZSRR jako wyzwoliciela spod okupanta hitlerowskiego oraz panowania kapitalizmu. Obecnie agresywna polityka roSSji rości sobie pretensje do wpływów politycznych i gospodarczych na Polskę których już nie posiada...

Dla Rosji wyjście Polski spod jej wpływów politycznych i gospodarczych stanowił cios dla polityki i strategii globalnej. Stąd diametralna zmiana polityki Rosji wobec Polski idąca w kierunku uzależniania gospodarczego oraz w zakresie wywierania presji politycznych i militarnych na Polskę np. poprzez koncentrację sił zbrojnych Rosji w Kaliningradzie itp.

PROPAGANDA ROSJI I CO DALEJ ?
Propaganda, jak wiemy z literatury przedmiotu, rządzi się pewną logiką działań i celów jednak w przypadku Rosji od dawna jest ona oderwana od istniejącej rzeczywistości. Przykład to ostatnie wydarzenia militarne i propagandowe na Ukrainie i pełne w nim zaangażowanie logistycznie oraz militarne Rosji i samego Putina. Rosja na swój użytek karmi swoich obywateli, „bzdurami wyssanymi z palca” jak twierdzą politycy amerykańscy, ale to po to by odwrócić ich uwagę od prawdziwego strategicznego działania militarnego jako agresora wywołującego konflikt wojny w Europie – aneksja Krymu iż zakusy na odzyskanie panowania w danym bloku wschodnim.

Rosja obawia się rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej i zrobi wszystko, by się temu przeciwstawić metodami wojny psychologicznej, pozostawionej agentury oraz sporymi pieniędzmi. Na portalach internetowych, co pokazują media na świecie, a szczególnie w Polsce odzywają się „dziwni polskojęzyczni” pseudo obywatele Polski agentura Rosji popierają politykuję ekspansji Rosji – takie wypowiedzi oraz artykuły można przeczytać także i na tym portalu.
Polska, według opinii wielu ekspertów jest silna tylko w sojuszu strategicznym z USA stanowiąc wspólną politykę Unii Europejskiej wobec Rosji. I tak już się dzieje i to bardzo dobrze.

Gdy polityka Rosji ewidentnie, w świetle ostatnich wydarzeń w Europie, zmierza do militarnej konfrontacji z NATO i UE na polu gospodarczym oraz militarnym, to patriota, a przypomnę iż patriota to postawa pełna szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie swego życia i zdrowia w imię jej obrony w każdej chwili jest przeciwko takim wrogim działaniom Rosji wobec Polski. Patriota zatem to osoba, której postawa charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste. Patriotyzm oparty jest zatem na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

W przypadku gdy mówimy o Polsce i Polakach podkreślam słowo Polska i Polacy, a nie polskojęzyczni obywatele Rosji czy jej agenci zamieszkali na terytorium RP, to patriotyzm Polaka, w chwili gdy Rosja niewątpliwie sposobi się do wojny z Polską ( nie koniecznie militarnej ale propagandowej, gospodarczej itp), o czym wspomniał także i Prezydent RP.

RUSOFIL – CZY JEST PATRIOTĄ ?
Według literatury przedmiotu i oceny milionów ludzi na świecie patriotą jest …ale Rosji, dla Polski to według mnie, zwykły zdrajca..
Obecnie gdy roSSyjko – faszystowskie bandy zwyrodniałego żołdactwa gwałcą Ukraińskie dzieci, kobiety, zabijają w ramach eksterminacji całego narodu Ukraińskiego setki tysięcy niewinnych ludzi, a miliony deportują bez ich zgody w głąb roSSji – rusofil staje ochoczo po ich stronie. Wspierając takie zbrodnicze działania jak i gdzie tylko może.  Popierając ludobójstwo stają się oni także współwinnymi tego bandyckiego działania jak nie fizycznie to moralnie.

Trolle roSSyjscy – rusofile w mediach społecznościowych w ramach wojny propagandowej skierowanej do Polski i Ukrainy oraz USA zniekształcają prawdę infekując poprzez propagandę moskiewską treści kłamliwe wa wręcz wrogie Polsce nie mające nic wspólnego z patriotyzmem. To w wielu przypadkach autentyczni wrogowie Polski, o czym można przeczytać w literaturze przedmiotu oraz oficjalnych stronach Służb Ochrony Państwa. Na wielu portalach internetowych w tym opisywanym często na portalu Nasze Blogi  dużo się pisze i pokazuje postawy antypolskie tzw. rusofilowe. Rozumiem, że treści tam zamieszczane są poddawane wnikliwej analizie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - gdzie blogerzy składają stosowne zawiadomienia. I bardzo dobrze to patriotyczna postawa Polaka.

ZAKOŃCZENIE
Nie będzie i nie jest rusofobem ten kto widzi wielki dorobek Rosyjskiego narodu w Europejską kulturę, i tutaj wszyscy są zgodni co do tego , że odegrała ona i odgrywa ogromną rolę postępu i scalania się postaw Europejczyków. Lecz potępia ten zbrodniczy naród za ogromne ludobójstwo w swojej historii z lat 1920, 1940, 1945-1950 oraz w Smoleńsku oraz obecnie za ludobójstwo i eksterminację Ukrainy.  Mordowanie niewinnych ludzi strzałem w tył głowy ze związanymi rękoma to ich obecna ” wizytówka” oraz „pocztówka” tak nam Polakom znana z Katynia a obecnie z Buczy…

Dzisiaj gdy bandycko – faszystowska  banda zwyrodnialców z Moskwy morduje niewinnych ludzi na Ukrainie trzeba sobie jasno powiedzieć kto jest patriotą a kto zdrajcą Polski. Według mnie, i mojej oceny, patriotą jest Rusofob potępiający ludobójstwo faszystowskiej roSSji.

Chwała walecznej Ukrainie broniącej obecnie z ogromna determinacją wartości tak drogie każdemu Polakowi jak wolność człowieka, demokrację, prawdę, swobody….. To dzisiaj Ukraina napadnięta przez faszystowską bandę Orków broni wolności Europy przed zakusami krwiożerczych morderców i pedofili kierowanych przez bandytę Putina, który zaczął jak Hitler i tak jak on skończy swój żywot – oby jak najszybciej..
https://www.mpolska24.pl/post/...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

17-05-2024 [08:10] - Tezeusz | Link:

Jeden z komentatorów NB ( nie wspomnę nazwiska- wszyscy wiedzą ) piszący komentarze oddające hymny pochwalne roSSji i bandycie putinowi tak ostatnio napisał cytuję :
"A swoją drogą to podziwiam pana prezydenta Putina bo to chyba największy Mąż Stanu obecnie na świecie. Szkoda że nie jest Polakiem i nie może być naszym prezydentem..."
Pozostawiam BEZ KOMENTARZA...

Polecam :
https://naszeblogi.pl/64773-je...

Obrazek użytkownika sake3

17-05-2024 [11:09] - sake3 | Link:

@Tezeusz....Po co bawić się w zagadki czy medytować o rusofilstwie pod adresem stale przez siebie krytykowanej osoby.Skoro komentator pisze o przytłaczającym zwycięstwie Rosjan to zamiast zwyczajowych onuc czy karakanów trzeba posłużyć się faktami.Ukraińska armia dokonała potężnego ataku na Sewastopol nękając Rosyjską Flotę Czarnomorską dronami i rakietami.Wprawdzie drony zostały zniszczone przez Rosjan ale w Sewatoolu nie ma światła ,są duze zniszczenia odwołano naukę w szkołach i przedszkola.UKraińskie siły atakują też port i składy ropy w Noworosyjsku..W tej chwili nie można mówić o zwycięstwie w tej bitwie ani o losach wojny.Niech mówią fakty zamiast werbalnych przepychanek.

Obrazek użytkownika Pers

17-05-2024 [12:12] - Pers | Link:

@sake
//.Skoro komentator pisze o przytłaczającym zwycięstwie Rosjan to zamiast zwyczajowych onuc czy karakanów trzeba posłużyć się faktami.//
Święte słowa! A fakty są takie, wg samego Zelenskiego i szefa wywiadu Budanowa, Ukraina goni już resztkami a rezerw brak. 

///W tej chwili nie można mówić o zwycięstwie w tej bitwie ani o losach wojny//
Oczywiście że można. Ukraina wspomagana przez całe NATO i nie tylko już leży i kwiczy. Starczy poczytać zachodnią prasę. Gdyby nie podżeganie "sojuszników" które konflikt dawno by się skończył. No ale Rosja przy tej okazji rozbroiła nie tylko Ukrainę ale także cały "kolektywny zachód". Taki bonusik :)))
Wiec nie podniecaj się tak @sake :))

Najbardziej śmieszy mnie propagandowe określenie "wojna na pełną skalę". Gdyby tak było to Ukraina nie miałaby już dawno żadnej elektrowni ani mostu. A jednak Rosjanie zostawili im trochę. 
Wojna na pełną skalę to była np. agresja NATO na Irak. Gdzie przez dwa miesiące bombardowano wyłącznie infrastrukturę cywilną i zabito ponad milion cywili.
Rosjanie się pieszczą bandytami.

Obrazek użytkownika Tezeusz

17-05-2024 [20:17] - Tezeusz | Link:

@Ruszkiewicz vel szperaczka
Rusofil kim jest materiał pokazuje. Ja nie oceniam twoich poglądów zostawiam je fachowcom i specjalistom mają wiedzę  bieżącą i specjalistyczną Służb  to ich problem. https://form.abw.gov.pl/fm/for...  Ja tylko  je skromnie komentuję..to co piszesz na odpowiedniej stronce  do tego celu  przygotowanej i tyle.. Komentujemy siebie wzajemnie i dobrze...cieszysz się bo ja bardzo...

Obrazek użytkownika Jabe

17-05-2024 [10:26] - Jabe | Link:

Zdrajcę definiuje się przez stosunek do zdradzanego, nie przez stosunek do Rosji.

Obrazek użytkownika sake3

17-05-2024 [10:43] - sake3 | Link:

Agenta Tuska zdekonspirował sam Putin mówiąc o nim publicznie ,,nasz człowiek w Warszawie.''Tym samym zdrajca.Tylko dlaczego Putin wystawił tak aktywnego agenta? Przypuszczalnie przeznacza go na misję tworzenia Eurazji.