Okiem rodzica o zmianach szkolnych podstaw programowych

Nowe szefostwo Ministerstwa Edukacji Narodowej hojnie wyznaczyło aż 7 dni (od 12 do 19 lutego) na skonsultowanie - czy, jak napisano, na "prekonsultacje" - przez rodziców, nauczycieli, uczniów, metodyków zmian zaproponowanych w postawach programowych nauczania około 20 przedmiotów w szkołach podstawowych, liceach, technikach i innych szkołach ponadpodstawowych.
Gdyby nie grypa, która szczęśliwie dopadła mnie właśnie w tym czasie, nie miałbym czasu przeczytać tych 62 tekstów o łącznej objętości niemal 20 megabajtów. Przeczytałem zresztą tylko to co dotyczyło proponowanych zmian dla matematyki i języka polskiego (dla szkół podstawowych oraz liceów i techników) a także dla historii (ale już tylko dla podstawówek).
O syntetyczną ocenę pokusili się już niektórzy inni autorzy. Tu jedynie komplet uwag szczegółowych, które wysłałem do MEN, posługując się formularzem kontaktowym dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej--zaczynamy-prekonsultacje 

Historia

Proponowane dla szkół podstawowych skrócenie z 14 do 3 akapitów wstępu (opisanego w formularzu konsultacyjnym jako "Cele kształcenia" dla podstawówek) co do zasady może i nie jest złe (bo krótsze bywa lepsze), ale tak brutalna rzeź usunęła ze wstępu kilka naprawdę cennych myśli. Proponuję więc nie usuwać akapitów 4-5, 7 oraz 9-13

Oceniam negatywnie proponowane dla klasy IV wykreślenia :
- w pkt. IV. 4) wzmianek o Zawiszy Czarnym i o zwycięstwie grunwaldzkim - bo to skandal (który przy okazji sprawi, że harcerze, którzy o Zawiszy wiedzą spoza szkoły, będą się wyróżniać na tle niedouczonych kolegów i koleżanek) - ponadto zwycięstwo grunwaldzkie jest czymś prostszym, łatwiej zrozumiałem i bardziej przemawiającym do wyobraźni IV-klasistów niż np. unia Polski z Litwą.
- w pkt. IV. 7) wzmianek o przeorze Augustynie Kordeckim i o Stefanie Czarnieckim - bo to skandal (który przy okazji sprawi, że uczniowie, którzy przeczytają samodzielnie lub wspólnie z rodzicami "Potop" Sienkiewicza lub obejrzą ekranizację, będą się wyróżniać na tle niedouczonych kolegów i koleżanek)
W części nieobowiązkowej
- pozytywnie oceniam jedynie wykreślenie tego, co już się pojawiło w części obowiązkowej (np. Chrzest Polski)
- negatywnie oceniam wykreślenie pkt. 1-3 bo znajomość legendy o Piaście, dziejów św. Wojciecha i - może zwłaszcza, a to ze względu na wiek uczniów - opisu obrony Głogowa jeszcze nigdy żadnemu młodemu Polakowi nie zaszkodziła, a niejednego skutecznie przygotowała na to, jak mogą się kończyć karesy z Niemcami

Dla klas V-VIII
Oceniam negatywnie w pkt. I. 2 wykreślenie słów "cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny)", bo jeżeli nie wtedy, to niby kiedy uczniowie mają się dowiedzieć, "gdzie Chiny leżą" nieco bardziej precyzyjnie niż czepcowe "kajsi daleko"?
Oceniam pozytywnie wszystkie proponowane zmiany w pkt. II. Bizancjum i świat islamu
Oceniam negatywnie:
- wykreślenie pkt. III. 2 ("umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie")
- wykreślenie pkt. III. 4 ("charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat")
- wykreślenia z pkt. VIII. 2 słów "oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii" - bo to bez sensu i nie ułatwia zrozumienia, dlaczego Messi mówi po hiszpańsku a Neymar po portugalsku
- wykreślenia z pkt. IX. 2 słów "oraz przedstawia okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego" - co jest przecież dla uczniów i uczennic w tym wieku dużo ciekawsze niż jakieś przybijanie tez na drzwiach przez Lutra czy pisanina Kalwina
Oceniam pozytywnie w pkt. IX. 6 dopisanie słów "we własnym regionie" (po słowach "rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej"), ale negatywnie oceniam skreślenie tamże słów "na ziemiach polskich", bo wprawdzie Wawel i Zamość i tak każdy kiedyś odwiedzi (to popularny cel wycieczek szkolnych w tym wieku), ale skąd młodzież z Podlasia lub z Bieszczad ma wziąć renesansowe zabytki "we własnym regionie"?
Oceniam negatywnie:
-
 w pkt. XII. zmianę "Ludwika XIV" na "ludwika XVI", bo (1) to ten pierwszy jest lepszym ucieleśnieniem monarchii absolutnej, (2) Ludwikowi XVI duże "L" w imieniu też się należy.
- w pkt. XXXIV. 3 zamianę "wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego (rzezi wołyńskiej) na Kresach Wschodnich" na "wyjaśnia przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej" - bo nowe sformułowania pomijają charakter tego konfliktu (skoro w pkt. XXXIV.2 mowa o "zbrodniach niemieckich i sowieckich", to nie ma powodu, by akurat tego, co ukraińskie organizacje wywołały i robiły Polakom we wschodnich województwach nie nazwać po imieniu) i stosują niewłaściwe nazewnictwo, ten fragment był wprawdzie od września 1939 najpierw pod okupacją sowiecką, a potem niemiecką, ale polski rząd (i jego alianci) nie uznał żadnych, zresztą bezprawnych, administracji i granic ustanawianych przez okupantów na tych terenach. Więc tam wtedy była Polska i jej wschodnie, więc właśnie kresowe województwa.
- w pkt. XXXIV. 5 usunięcie zwrotu "oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania" (wnuki powstańców dowiedzą się o tym od rodziców, a harcerze czytając "Czerwoną zarazę" `Ziutka` Szczepańskiego; czy reszta uczniów ma być głupia jak cielęta u rzeźnika i uczona, że należy dawać kredyt zaufania także tym sojusznikom, którzy na to nie zasługują?)
- w pkt. XXXVII. skrócenie zwrotu "charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni [wyklęci])" do "charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz" - bo jest nie tylko stylistyczna różnica między sformułowaniami "charakteryzuje rycerzy cesarza Karola" a "charakteryzuje rycerzy cesarza Karola ze szczególnym uwzględnieniem Rolanda" albo "charakteryzuje rycerzy cesarza Karola ze szczególnym uwzględnieniem Rolanda i Ganelona"

Język polski

Klasy IV-VI / Lektury obowiązkowe
Negatywnie oceniam wykreślenie:

w pkt. 3 "Powrotu taty" Adama Mickiewicza - no bo to jest przecież właśnie dla dzieci pisane i wspaniale do nich przemawia, przy okazji opisując godny promowania wzorzec relacji rodzinnych i siłę modlitwy
w pkt. 12 "oraz pieśni i piosenki patriotyczne" - bo kto te ostatnie wykreśli, ten po śmierci będzie się w piekle smażył

Klasy VII-VIII
Negatywnie oceniam wykreślenie:

pkt. 1. 12) "recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem" - bo czy naprawdę ta biedna młodzież ma ćwiczyć pamięć tylko zakuwając (przydatne) słówka na angielskim lub innym języku obcym oraz (nieprzydatne) wzory na chemii i części komórek na biologii?

Klasy VII-VIII / Lektury obowiązkowe
Negatywnie oceniam:

- skrócenie listy lektur obowiązkowych czytanych w całości do 6 pozycji (tj. jednego tytułu raz na ponad 3 i pół miesiąca) i zesłanie całej reszty do działu "krótkich utworów literackich, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich") - bo zalecając czytanie w tym wieku tylko fragmentów dobrych książek nie ułatwia się nabrania smaku i ochoty na dalsze własne, dobre lektury
- usunięcie w pkt. 2 "Reduty Ordony" - bo bez znajomości tego wiersza jest się Polakiem niekompletnym, a ktoś, kto takie wykreślenie proponuje, zachowuje się niczym apatryda, który nie czytał "Syzyfowych prac" i przy pierwszej sprzyjającej okazji sprzeda Polskę obcym, jedynie dla pozoru targując się nieco o cenę
- usunięcie w pkt. 4 "Syzyfowych prac" - z powodów jw.
- usunięcie w pkt. 6 "Quo vadis" - z powodów jw.

Liceum
Negatywnie oceniam wykreślenie:

- w pkt 1) łam lewy na str. 11-12 "Pieśni nad pieśniami" - bo (1) trzeba być ponurą wiktoriańską purytanką, żeby to usunąć i (2) skąd uczeń będzie wiedział, co Adso z Melku recytuje, opisują swój pierwszy i ostatni akt miłosny w "Imieniu róży" Umberto Eco (zalecanym do lektury tamże w pkt. 34 na str. 19),
- w pkt 9) łam lewy na str. 12 "Kroniki polskiej" Galla anonima
- w pkt 14) tamże fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska
- w pkt. 15) tamże "Romea i Julii" Szekspira, bo może to i zachęca do wczesnej inicjacji seksualnej, ale jakiż to ciekawy temat na godziny wychowawcze...
- w pkt 17) tamże "Hymnu do miłości Ojczyzny" Ignacego Krasickiego
- w pkt 30) łam lewy na str. 13 "Chłopów" Reymonta - osobliwy to pomysł, żeby wywalać z lektur oba nagrodzone Nagrodą Nobla dzieła naszych pierwszych, najważniejszych, najszerzej na świecie znanych i najczęściej ekranizowanych noblistów (bo autorzy lub autorki konsultowanych zmian podstawy programowej chcą też wywalić z niej "Quo vadis")...
- w pkt. 33) tamże wierszy Lechonia i Gajcego - Tuwim jako jedyny skamandryta i Baczyński jako jedyny poeta pokolenia wojennego to doprawdy osobliwy koncept
- w pkt 40) tamże fragmentów "Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza, bo szkoła mogłaby wreszcie naprawić szkody wyrządzone polskiej edukacji przez wieloletnią trudną dostępność dzieł tego wielkie polskiego pisarza
- oraz wiele innych wykreśleń w łamie prawym
Pozytywnie oceniam w pkt 21) łam lewy na str. 12 przeniesienie "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego do łamu prawego (zakres rozszerzony) - bo to ważny i piękny dramat, ale trudny, więc może faktycznie nie dla każdego licealisty

Matematyka (last, but not least)

Proponowane dla klasy IV-VI propozycje wykreśleń oceniam negatywnie:
- w pkt. II. 4 ("wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych") - bo niby jak potem nauczyć się dzielenia pisemnego? Przecież są sytuacje życiowe, w których nie da się użyć kalkulatora, a poza tym dzielenie pisemne rozwija zdolność rachunkową/arytmometryczną i uczy etapowania i algorytmizowania czynności nie tylko rachunkowych;
- w pkt. XVII. - bo nieuczenie się rachunku prawdopodobieństwa to pierwszy krok na drodze do przegrywania w gry hazardowe i do zostania wiecznym jeleniem na giełdzie.

Proponowane dla liceów propozycje wykreśleń oceniam negatywnie:
- w pkt. VII. 2 i 3 - bo jeżeli tego Jaś się nie nauczy w szkole, to właściwie po co uczyć go trygonometrii, i czy to znaczy, że odczytywania wartości funkcji trygonometrycznych z tablic lub na kalkulatorze pan Jan będzie się uczył dopiero po maturze, na PW, UW, AGH, WAT lub innej uczelni, gdzie ta nietrudna umiejętność będzie mu niezbędna?

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

18-02-2024 [11:04] - AŁTORYDET | Link:

Rzuciłem okiem na propozycję redukcji programu w zakresie chemii. Wygląda to nieciekawie. Wyrzucono zagadnienia, które  ułatwiały zrozumienie problemu i zwiększały jego zrozumienie. Teraz już uczeń nie będzie wiedział dlaczego masa atomowa pierwiastka figurująca w układzie okresowym, nie jest liczbą naturalną, nie napisze równania red-ox dla związku organicznego i nie będzie znał i stosował prawa Hessa. No i nomenklatura zw. organicznych, ograniczy się do molekuł ośmiowęglowych. Gdyby jeszcze zrekompensowano cięcia, rozszerzeniem programu dla związków ważnych dla zrozumienia biologii i biochemii, ale tam też brzytwa... O NMR, MS i IR, też się uczeń nie dowie. "Reforma" nieuków dla nieuków. Mają rozmach...

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

18-02-2024 [11:43] - Marcin Gugulski | Link:

Ja się w tej obecnie nauczanej w szkołach chemii słabo wyznają, więc się na temat proponowanych zmian z tego przedmiotu nie wypowiadam, ale ma pytanie: czy zgłosił już Pan te swoje uwagi do MEN (link do formularza kontaktowego podałem w jednym z pierwszych akapitów, a termin jest tylko do jutra)?

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

18-02-2024 [13:45] - AŁTORYDET | Link:

@Marcin Gugulski:
Nie słyszałem o tej możliwości. Z ochotą skorzystam.
 

Obrazek użytkownika tricolour

18-02-2024 [12:09] - tricolour | Link:

@auto

Mam pomysł - proszę zapytać obecnych tu forumowiczów o zagadnienia, o których wspominasz. To przecież szkoła podstawowa - powinni wiedzieć wszyscy.

Więc - ja nie wiem i mam przekonanie, że nie jestem w tym samotny. Wynika z tego, że obecność wspomnianych zagadnień w programie SP może być rzeczywiście zbędna.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

18-02-2024 [12:24] - Marcin Gugulski | Link:

To interesująca propozycja, więc proponuję, żeby ją Pan zrealizował we własnym zakresie. Ukłony 

Obrazek użytkownika tricolour

18-02-2024 [13:00] - tricolour | Link:

@Marcin

Obrażanie się nie ma sensu. Nie kwestionuje potrzeby czytania dzieł literatury polskiej czy nauczania historii w sensownym zakresie, ale kwestionuję codzienne zastosowania prawa Hessa jako koniecznego elementu programu szkoły podstawowej.

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

18-02-2024 [13:43] - AŁTORYDET | Link:

@tri:
To co opisałem, dotyczyło programu liceum i technikum, nie szkoły podstawowej. Program SP, nigdy tego nie obejmował.

Obrazek użytkownika tricolour

18-02-2024 [15:56] - tricolour | Link:

@ałto

A to przepraszam, nie doczytałem.

Obrazek użytkownika sake3

18-02-2024 [12:44] - sake3 | Link:

Paniusia Nowacka w swym szale obcinania w przypadku chemii gotowa pewnie skasować układ okresowy Mendelejewa.Po jej światłym ,,ministrowaniu'' następcy swobodnie będą mogli skasować cały przedmiot.Tylko jak sobie wyobrazić dalszy rozwój medycyny,biochemii,przemysłu bez chemii? Fizyka też jest przeznaczona do cięć.To czy kiedykolwiek polecimy w kosmos albo zrozumiemy jego mechanizmy? Możemy tylko podziwiać mechanizm myślowy paniusi Nowackiej mający władzę nad edukacją społeczeństwa-im ono głupsze tym łatwiej nim sterować.