Mongolski szaleniec

Japońskie słowo Kamikaze, (神風); czy spolszczona forma kamikadze, po II WŚ stało się określeniem międzynarodowym. Oznaczało wojowników, do tego stopnia sfanatyzowanych, że czy to dla idei, czy dla ukochanego wodza lub władcy, którzy świadomie wybierali pewną śmierć atakując przeciwnika.
Nic się dla nich nie liczyło, nic nie miało znaczenia. Idź zabijaj – reszta się nie liczy.
Lecz tak, jak wszyscy mniej więcej wiedzą, co kamikadze oznacza, to raczej niewielu wie, że Japończycy, naród zdyscyplinowany, uporządkowany, o tysiącletniej kulturze, dawno temu, w latach 1274 i 1281 tak właśnie nazwali inwazyjne floty mongolskie, które usiłowały podbić Japonię.

Czy Putin jest Mongołem? Czy Putin jest kamikadze?
W obu wypadkach pewności nie mamy. Natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest byłym oficerem KGB, jednej z najkrwawszych służb i jest fanatykiem reguł cywilizacji mongolskiej, którą Feliks Koneczny nazwał turańską. Turanizm to w pewnym sensie ideologia dotycząca Azji środkowej. Z punktu widzenia naszej kultury, niesłychanie barbarzyńska.

A wielu naukowców uważa, że powstała by przeciwstawić się głównemu przeciwnikowi pan–slawizmowi.
Zasadniczy element zwarcia był taki, że pan-slawizm jest koncepcją pan-nacjonalistyczną, czyli przestrzega suwerenności tworzących ją narodów.
Natomiast turanizm, czasami też zwany pan-turanizmem dąży do zlania w jedność, takie właśnie ZSRS, wszystkich - od Finów, poprzez Japończyków, Koreańczyków, Samów, Samoyedów, Węgrów, Turków, Mongołów, Mandżów i mniejsze grupy etniczne. Wszystko to pod władaniem jednego Chana, Cesarza, czy Cara, czy właśnie prezydenta Rosji – państwa jak najbardziej mongolskiego i nie mającego nic wspólnego z tradycją Rusinów – wschodnich Słowian z ziem kijowskich. Aczkolwiek starają się Moskwianie do nich odwoływać.

Rosja, a konkretnie Moskwa ma z realizacją koncepcji duży problem, bo, czy to Finlandia, czy Korea, niewątpliwie też Węgry i Turcja, a już zupełnie niesłychane – Japonia, nie mają nawet minimalnych chęci, by zostać uczestnikiem wielkiego imperium.

Temat tych swoistych i dla nas nawet egzotycznych reguł cywilizacji azjatyckich można by obszernie rozwijać. Przywołać uznawanie boskości cesarza Japonii, czy karę śmierci w Tajlandii za obrazę monarchy. Faktycznie to, co musimy zaakceptować, to fakt, że w porównaniu z naszą cywilizacją łacińską, stosunkowo łagodną i skierowaną do każdego człowieka, te azjatyckie muszą się nam jawić jako okrutne, a nawet z naszej perspektywy barbarzyńskie.
W takim rozumowaniu, chyba logicznie i słusznie decydując o przypisaniu Rosji do cywilizacji turańskiej, mimo tego, że oni zawsze i ze wszech sił starają się być uznawani za członków reguł Europy, musimy ich traktować jako barbarzyńców i działać odpowiednio do tego.

Co nam właśnie Putin demonstruje obecnie i nie pozostawia wątpliwości do swego, oraz jego Rosji na szachownicy światowej różnych cywilizacji i kultur, to właśnie trzymanie się fundamentalnych zasad umocnionych przez wielkiego Mongoła Czyngis Chana, czy jego wnuka Kubilaja – zdobywcy Chin.
Praktycznie trzy fundamentalne zasady charakteryzują ten mongolski model państwa i życia społecznego w nim. To:

  • imperializm;
  • ekspansjonizm;
  • kompletnie odebranie jakiejkolwiek roli, a nawet praw obywatelom do stanowienia o państwie. Nie są oni podmiotem, jak w demokracjach, a władza praktycznie nie dba o ich dobrobyt.

Ten trzeci element był stosunkowo łatwy do zrealizowania, gdy bolszewicy zawładnęli całą władzą w Rosji. Nie było takiego momentu w historii narodów zamieszkujących wielkie terytorium Rosji, czy nawet większego Związku Radzieckiego (tu za wyjątkiem państw bałtyckich), by ludzie zetknęli się z czymś takim, co generalnie określamy prawami człowieka, a co jest podstawą demokracji obywatelskiej. W Rosji Rosjanin nigdy nie był suwerenem. Był i pozostał do dzisiaj carskim rabem. Nie w sensie pogardliwym bezmyślnego matołka, tylko dobrego, prostego człowieka, który nie dąży do samorealizacji, zadawala się tym co ma, a ma niewiele. I najważniejsze – swój los całkowicie oddaje w ręce przywódcy, którego kocha i podziwia bezgranicznie. Bo on właśnie daje mu nie bogactwo, nie dobrobyt, tylko poczucie dumy, że jest obywatelem państwa, którego wszyscy się boją. Gdyż ma potężną armię, najbardziej śmiercionośną broń, a każdy wróg, którego wódz wskaże, musi się liczyć z nieuchronną karą. A na zdradę jest tylko jedna odpowiedź – śmierć. I nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie przed zdradą można się ukryć.

Putin, nieodrodny oficer służb specjalnych, na krótko nawet szef FSB, czyli niesławnego KGB pod nową nazwą, gdy na przełomie wieku został prezydentem Rosji, oznajmił, że największą tragedią historii XX wieku, był rozpad Sowietów. Więc jego głównym celem będzie odbudowa imperium – wielkiej, niepokonanej Rosji wchłaniającej z powrotem tych, co odważyli się na suwerenną państwowość. Raz w szponach Moskwy, to na zawsze i nieodwracalnie część Rosji. Imperium nie może pozwolić, by jakiś naród, czy choćby grupa etniczna w Rosji, odseparowała się, lub choćby dążyła do separacji. Bardzo wcześnie, bo praktycznie już w momencie zdobywania władzy przez nowego "cara". krwawo o tym przekonali się Czeczeni, którym nagle zamarzyła się islamska niepodległość. Pokazowo Putin zademonstrował, co się stanie z każdym, któremu do głowy przyjdą tak głupie pomysły.

Schemat odzyskiwania tego wszystkiego, co stanowiło jeszcze niedawno Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jest prosty i ciągle taki sam.
Ponieważ wypisane na sztandarach bolszewików jest niesienie pokoju wszystkim uciemiężonym, bo przecież Rosja nigdy nie jest agresorem, więc powrót do imperium odbywa się za pomocą zbrojnego najazdu na byłe republiki, przychodząc z pomocą gnębionym Rosjanom, którzy pozostali poza macierzą. Taki scenariusz mieliśmy w Gruzji, gdzie armia rosyjska stała już u wrót Tbilisi i gdyby nie międzynarodowa demonstracja sprzeciwu pod przywództwem polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to niepodległe państwo Gruzja przestało by istnieć. Pytanie, na razie ciągle bez odpowiedzi – czy właśnie za to polski prezydent zapłacił życiem w zamachu smoleńskim? Bo Rosja nigdy nie wybacza tym, co im szkodzą.
Identyczny schemat został zrealizowany przy podbiciu ukraińskiego Krymu, gdzie "uciemiężeni mieszkańcy" tego pięknego półwyspu poprosili o pomoc Rosję. Wiemy także, że identyczne rozwiązanie szykowane było, a najprawdopodobniej nadal jest aktualne, w stosunku do Estonii i Łotwy. Tam nadal mieszkają duże grupy Rosjan, które w odpowiednim momencie mogą poprosić Matjuszkę Rosiję o wyzwolenie z uciemiężenia.

Nieco inne, więc nietypowe rozwiązanie jest realizowane w Białorusi. Tam usadowiono na najważniejszym stołku prostego, lecz bezwzględnego Łukaszenkę, byłego kołchoźnika, więc właśnie o horyzontach umysłowych człowieka zarządzającego hektarami upraw i stadami zwierząt. A jako typowy kierownik kołchozu, który nie jest jego własnością, wie dobrze, że istotne decyzje wydaje dyrekcja, albo centrala – tutaj konkretnie Kreml.
Mam obawy, że Białoruś, z którą Polska ma silne historyczne powiązania, jako była sowiecka republika, pierwsza zostanie wchłonięta w pełni przez ruski imperializm. Wtedy my, Polacy, będziemy mieli duży kłopot mając za szlabanami granicy agresywnych najeźdźców.
Można się spodziewać, że jeśli Moskwie uda się manewr z Białorusią, to powtórzy go w Azji, w Kazachstanie, czy Uzbekistanie.

Jest problem z geopolityczną analizą imperialistycznych zapędów azjatyckich satrapów. Według naszego rozumowania są oni szaleńcami. Nieprzewidywalni, mający kaprysy i ciągle nienasyceni. Toteż nie wiemy, gdzie oni sobie w głowach wytyczyli granice swojego imperium. Przykład tego mamy od wielu lat na obszarze Besarabii i Bukowiny, będącymi integralnymi częściami niepodległej Mołdawii.
A może też zastanawiają się nad Finlandią? Przecież to tak, jak sąsiadujący z nimi Estończycy, Ugrofinowie. Syberyjskie, choć właściwie uralskie narody z terytorium wielkiej Rosji. Gdzieś, w przyszłości, ich miejsce naturalnie jest w imperium. A idąc dalej myślami szaleńca, to może także również tacy Ugrofinowie, jak Węgrzy?

Dla Putina i jego imperialnych zamysłów, najważniejszym zadaniem jest odzyskanie radzieckiej perły w koronie – Ukrainy.
Jeżeli zjednoczone, demokratyczne siły świata nie wystąpią zdecydowanie w obronie Ukrainy, to te tak bliskie Polsce państwo, onegdaj dalekie Kresy Rzeczypospolitej, padną łupem moskiewskich barbarzyńców. Putin w tym wypadku nie spocznie póki nie osiągnie celu. Ukraina jest duża i strategicznie ważna. Posiada również bogactwa, których Rosji ciągle brakuje. Tak długo jak imperializm Putina będzie trwał i nikt temu nie postawi tamy, to Ukraina będzie w stałym zagrożeniu.
Dzisiaj, bez specjalnego powodu, na ukraińską granicę i na podbity Krym, ściągnięto z całej Rosji stutysięczną armię (niektórzy obserwatorzy mówią nawet o 150 tysiącach żołnierzy wraz z donieckimi separatystami), o bardzo agresywnym charakterze. Rosja zamknęła połowę Morza Czarnego dla swobodnej żeglugi i lotów samolotowych. Ściągnięto najnowsze systemy zagłuszające, praktycznie zdolne do zablokowania całej komunikacji na Ukrainie – telefonicznej, komputerowej, radiowej i szyfrowanej wojskowej.
Przywieziono także, co znamienne i niepokojące, szpitale polowe, ogromne zapasy paliwa i racji żywnościowych. Po co to wszystko? Czy to tylko durna demonstracja szaleńca? Prowokacja poprzez pokaz siły, czy rzeczywiste przygotowania do ataku. Tego chyba nikt nie wie.

W 1271 roku Kubilaj-chan, wnuk Czyngis-chana, ogłosił się chińskim cesarzem i proklamował powstanie dynastii Yuan. Podbijając Chiny, krwawo tłumił opór.
Po zdobyciu Hangzou, wówczas jedno z największych miast świata, a dzisiaj to siedziba najwiekszego handlarza internetowego – Alibaba Group. wymordowano około 10 000 ludzi.
Bo ekspansje Mongołów i całej turańszczyzny, to nie jak głosi bolszewicka hipokryzja, "pokojowe wyzwolenia", tylko krwawe podboje. My Polacy pamiętamy hordy tatarskie (tatar znaczy – z piekła rodem), które w 1241 roku pokonały nasze rycerstwo na zamkowych polach Legnicy.

Czy możemy więc założyć, że Rosja poprzestanie tylko na rekonstrukcji swojego imperium i zrezygnuje z ekspansjonizmu? Wątpię, czy znalazłby się choć jeden geostrateg, czy analityk, który by potwierdził taką tezę.
Znacznie bardziej prawdopodobne, właściwie niemal pewne jest, że gdy Putin będzie w stanie realizować swe pragnienia, to żaden sąsiad, graniczący z Rosją nie będzie miał spokoju i nie zostanie wkręcony w konflikt. Czy to Japonia w prawie do swoich wysp. Czy to Polska i Litwa w sprawie konieczności "korytarza" do Kaliningradu.

Lecz co tam Polska (o tym osobno); Putin, wychowany i kształcony na Karolu Marksie, Leninie dąży do zasadniczego celu bolszewizmu – chce całej Europy. Chce jako pierwszy "car" stworzyć Imperium Rosyjskie od Pacyfiku do Atlantyku. Tak mu się marzy.

Putin jako człowiek bystry i sprytny i według standardów cywilizacji łacińskiej całkowice amoralny, z pomocą tego, co udało mu się wyszpiegować, albo ukraść z zachodu, dostosował swoją agresję i podboje do współczesności i w stosunku do silnych przeciwników, a takimi niewątpliwie są NATO i USA, używa sił militarnych raczej do straszenia i prowokacji, a prawdziwą walkę toczy we współczesnej wojnie hybrydowej.

O co mu chodzi w tej nowej, dziwnej wojnie? Głównie o osłabienie przeciwnika i demoralizację zachodnich społeczeństw, w połączeniu z typowo bolszewicką indoktrynacją.
Jednakże na pierwszym planie, korzystając z pomocy poufnych przyjaciół (o tym dalej) jest opanowanie Unii Europejskiej i to wszystkich struktur – parlamentu, rady i komisji. Długoletnie działania bolszewików spowodowały, że praktycznie w większości ważnych państw Unii mają swoich zwolenników, przyjaciół, a nawet entuzjastów.
Wymieniając tylko niektóre, można stwierdzić, że z krajami Beneluxu łączą z Rosją duże interesy biznesowe, z Włochami i Hiszpanią tradycja komunistyczna, a Francja od czasów pokolenia 1968, rozwoju lewactwa i zakochaniu się opiniotwórczych intelektualistów i artystów w rosyjskiej duszy i piciu wódki Stolicznaja, na punkcie Rosji wprost oszalała.
Jak popularny aktor Gérard Depardieu zdecydował się uciec przed opresyjnością swojego państwa (ostatnio zresztą doszło oskarżenie o gwałt i napaść seksualną), to wybrał za swoją ostoję właśnie Rosję, a Putin przywitał zboczeńca i opoja otwartymi ramionami.

Te koligacje ideowo – sentymentalne powyżej, to małe miki, w porównaniu ze stalową (dzisiaj w kształcie rury) więzią, łączącą od stuleci Rosję z Niemcami.

Rzeczpospolita Obojga Narodów jeszcze do połowy XVII wieku była dla Rosji wzorem i mentorem. Car Fiodor III Romanow, który wprawdzie chorowity i młody, rządził krótko, żył w otoczeniu, gdzie językiem dworskim, czyli wyższych sfer był, język polski. Wśród rodziny cara przewijały się szlachcianki o polskim pochodzeniu, jak księżna Maria Miłosławska, bądź co bądź, caryca, żona cara Aleksego I Romanowa i matka Fiodora (a także jego 12 braci i sióstr), czy równie blisko jak matka, żona Fiodora, caryca Agafia Gruszecka, z Gruszeckich herbu Lubicz.

Gdy jednak koronę cara założył Piotr I Wielki (wielki, bo miał 205 cm wzrostu), który jeszcze przed koronacją odbył incognito podróż do Europy zachodniej, a przedtem nauczył się niemieckiego i niderlandzkiego, zapałał ogromną miłością do "nowoczesnej" zachodniej kultury, stylu życia, nawet ubiorów i fryzur, a przede wszystkim do techniki i postępu. Kto wie, czy takie kształcenie przyszłego cara Rosji, nie było świadomie uformowane, przez skoligacony z carami, niemiecki ród Holstein-Gottorb, bardziej znany jako Oldenburgowie, którzy mieli już "pod sobą" księstwo Holsztynu, a także Skandynawię – Danię, Szwecję i Norwegię. Do kompletu brakowało im tylko Rosji. W Rzeczpospolitej jednak nie mieli żadnych szans.

Mając za cara takiego fanatyka zachodu i postępu nie mogło być dalej polonofilii. To co polskie stało się bardzo złe i trzeba szybko o tym zapomnieć. To wtedy polonofilia i przyjazne stosunki zostały przekształcone w krótkim okresie w polonofobię. Polonofobię, która trwa do dzisiaj. Oczywiście trzeba zrozumieć, że ta nienawiść jest nieistniejąca wśród zwykłego rosyjskiego ludu, natomiast wyraźnie nienawistną i pogardliwą postawę prezentuje rosyjska elita.
Uczciwie trzeba przyznać, że Rzeczpospolita ułatwiła Piotrowi I, a później jeszcze bardziej Katarzynie II, zadanie budowy pogardy dla Polski, bo w XVIII wieku nie działo się dobrze. Rządzący Sasi byli traktowani jak zło konieczne, a magnateria z pomocą liberum veto nie dopuszczała do wykształcenia się silnej władzy państwa. Na dodatek szlachta walczyła ze sobą o byle głupstwo. Gospodarka upadała, bo już nie było dużego zapotrzebowania na nasze zboże i pozostałe tradycyjne produkty.
Wymarzony moment dla sąsiadów, by wymazać, onegdaj najpotężniejsze państwo regionu z mapy Europy. I tak oto dokonano, kawałek po kawałku, rozbioru Polski, a dwaj z trzech egzekutorów tej operacji to właśnie, Prusy, czyli Niemcy – nasz wróg odwieczny, oraz Rosja, która pod wpływem niemieckich knowań, została polskim wrogiem całkiem świeżym.

Tak to oto na całe 123 lata straciliśmy państwo. Lecz nie straciliśmy narodu, nie "rozmył" się on w Europie, jak to miało miejsce w niektórych upadłych państwach, czy księstwach. Co ważne – nie straciliśmy także ducha patriotyzmu i godności narodowej. Choć później, aż do roku 1990 usilnie starano się nam to wybić z głowy.

Jeżeli ktoś optymistycznie przypuszczał, że po zakończeniu I WŚ i Traktacie Wersalskim, gdzie odzyskaliśmy państwowość i suwerenność w mocno okrojonych granicach, będzie już tylko "z górki" grubo się mylił.

Bolszewicka rewolucja w Rosji wyrżnęła tych anty-polskich carów, czy cesarzy. Lecz w najmniejszym stopniu nie zapomniała o polonofobii.
Już w dwa lata po oficjalnym zakończeniu I WŚ bolszewicy w swojej durnocie i pogardzie do Polaków ruszyli na Polskę, by przeorać Europę do Atlantyku, po drodze łącząc się z towarzyszami niemieckiego proletariatu. Niestety, ku swojemu wielkiemu zdumieniu, malutka w stosunku do nich i jeszcze słabiutka Polska pogoniła ich z powrotem na Ural. Warto dodać, że dla tej krwawej bolszewii, Niemcy pomogli przeszmuglować do Rosji specjalnym pociągiem, towarzysza Nr.1 – Włodzimierza Lenina.
Jak widać, krwawa wojna się skończyła, a przyjaciele rosyjscy i niemieccy ponownie świadczą sobie grzeczności. Wzajemne usługi nawet wzrosły i się pogłębiły, gdy naziści zaczęli się przygotowywać do zdobycia władzy. Rosjanie udostępniali swoje lotniska do szkoleń nazistowskich pilotów, a także prowadzili zajęcia dla kadry Wermachtu.

Nurtuje mnie taka hipoteza z cyklu, "co by było gdyby..."
Dwóch szaleńców, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, Hitler i Stalin, przez wiele lat utrzymywali stosunki cichej przyjaźni i wzajemnego konsultowania. Gdy 1 września Niemcy zdradziecko, pod sfingowanym pretekstem, zaatakowały Polskę, to po 17 dniach, jak to niewątpliwie zostało dogadane między najeźdźcami, od wschodu do Polski wkroczyli Rosjanie. Przez niemalże dwa lata wojny, konkretnie do 22 czerwca 1941 roku, Niemcy i ZSRS można powiedzieć, niemalże współpracowały. Szczególnie Rosjanie dostarczali Hitlerowi paliwa i materiały, by ten mógł kontynuować swoją zbrodniczą misję. Jednakże obaj tyrani wyposażeni byli w wielkie ego i żądzę panowania nad światem. W rezultacie musiało w końcu dojść do zwarcia i niemiecka Operacja Barbarossa rozpoczęła atak nazistów na ZSRS.
Załóżmy, że obaj tyrani, byliby ludźmi o nieco większym rozsądku i nie wystąpiliby jeden przeciw drugiemu. Że zawarliby umowę, iż po zwycięstwie podzielą się światem.
Czy w takiej sytuacji alianci z USA zdołaliby pokonać fanatycznych szaleńców? A może jednak nie daliby rady i wtedy nasz dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej.

Mając nieformalne wsparcie Berlina, Putin może sobie pozwolić na znacznie więcej. Niedawno ujawniono w Kijowie, że Ukraina oddała Rosji Krym praktycznie bez jednego strzału, bo do tego namówiła ich Angela Merkel.
Za to Rosjanie płacą tym, którzy ideowo nie są kryptokomunistami, czyli ważnym, pozostałym niemieckim politykom intratnymi posadami w swoich najbogatszych firmach.
Bruksela, Berlin, Paryż... tam wprost roi się od rosyjskich agentów wpływu. A gdy trzeba, wysyła się specjalny oddział dywersantów z wojskowego GRU, którzy bez skrupułów niszczą cele, zabijają wskazanych wrogów Rosji, sieją dezinformacje i pozyskują zdrajców.
Na szczęście ostatnie głośne sprawy – usiłowanie zabójstwa rodziny Skripalów, próba otrucia dysydenta Nawalnego, próba przewrotu w Czarnogórze, siatka szpiegowska w Bułgarii, szpiedzy rosyjscy wydaleni z Polski i dywersja z zabójstwem dwóch niewinnych ludzi, przez grupę terrorystów GRU w Czechach, pokazują, ze nie są to geniusze zbrodni – wszechmocni i nieuchwytni. Praktycznie w każdym przypadku spartaczyli roboty. I to kto? Podobno najlepsi z najlepszych. Jak więc możemy mieć wysoką opinię o wartosci armii rosyjskiej?

Czy gromadząc tak wielkie siły na granicy z Ukrainą, Putin zdecyduje się ruszyć na Kijów i "wyzwolić" biedny kraj spod wpływów zachodnich, imperialistycznych intrygantów?
Szczerze wątpię. Jeżeli jednak przekroczy granicę, to co najwyżej wejdzie na tereny samozwańczych rebeliantów i ogłosi - od teraz to jest już Rosja.
A zniewieścieli przywódcy i wodzowie zachodu westchną z ulgą: - Ufff... całe szczęście. A już groziła nam durna wojna o nic nie znaczące państwo.

Mimo tak ponurych wizji, które tutaj przedstawiłem, spora grupa poważnych międzynarodowych analityków politycznych uważa, że czas Rosji właśnie się kończy, że te coraz bardziej aroganckie zagrywki Putina, to takie przedśmiertne konwulsje. Powoli wszystko zaczyna mu się wymykać z rąk.

Widać, biedak nie dorósł, by zostać prawdziwym, stuprocentowym mongolskim chanem. Ot, kolejny rusek z powieści Bułhakowa..

<<<<< >>>>>

Ps.

Generalną zasadę, którą kierują się ludzie pokroju Putina, wliczając w to historycznych satrapów i nowoczesnych neo-bolszewików, zawiera sentencja, którą usłyszałem w 9 odcinku, III sezonu, serialu FARGO 

Problem nie w tym, że w świecie istnieje zło.
Problem w tym, że istnieje dobro.
Inaczej, kto by się przejmował?

Wielokrotnie przedstawiałem się, jako tomista, właściwie neo-tomista na gruncie filozofii, czyli jestem uczniem szkoły akwinackiej. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że zło jest tylko konsekwencją błędów i karą za grzechy.
Oczywiście będąc katolikiem, zgodnie z Katechizmem uważam, że "Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła moralnego."

W taki sposób rozumując, przyjmując powyższe zasady jako pewnik i widząc, jak Azja środkowa, więc i Chiny i Rosja starają się zniszczyć chrześcijaństwo, które stoi na fundamencie dobra, musimy, czy chcemy, czy nie, przyjąć, że te wschodnie zasady reprezentują zło.
A zło przesącza się na cały świat, jak jakaś nadciekła substancja.
Po raz pierwszy zatrzymał zło Jezus Chrystus poświęcając siebie na krzyżu.
Drugi raz zło zatrzymała Boska Ręka i moc Maryi oraz Wszystkich Świętych, nie pozwalając zabić Jana Pawła Wielkiego.
Czy potrzeba jeszcze więcej dowodów, że pokonamy zło? Prędzej, czy później.

.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

22-04-2021 [21:08] - u2 | Link:

"Rządzący Sasi byli traktowani jak zło konieczne"

A czemuż to tak ? Pisałem w innym komentarzu, że rządy niemieckich Sasów to były stracone dwie kadencje, które trwały kilka długich dekad. W miedzyczasie były próby obalenia Sasów,  ale nieudane.

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika jazgdyni

22-04-2021 [21:53] - jazgdyni | Link:

Taka jest moja osobista opinia.
Ale to tylko jedno zdanie w tekście, a temat jest zupełnie inny.

Obrazek użytkownika u2

22-04-2021 [22:10] - u2 | Link:

Ależ to jest przykład na temat. Zbyt długie rządy, zwłaszcza w stylu carskim, zawsze prowadzą do wynaturzeń.

Każda władza wynaturza, a władza absolutna wynaturza absolutnie. Z fatalnymi na ogół skutkami dla ludzi.

Obrazek użytkownika J z L

22-04-2021 [23:12] - J z L | Link:

Ruskie onuce za bardzo śmierdziały i świat nie miał wyjścia, musiał wykazać solidarność z Ukrainą. Palant z Kremla tej solidarności się wystraszył i cały smród musi zachować dla siebie i innych dachowców.

Obrazek użytkownika u2

23-04-2021 [14:18] - u2 | Link:

Taki Czesław Klimuszko (1905-1980) przewidział wojnę Rosji z Ukrainą, ale ona nie będzie miała większego wpływu na przyszłość Polski. Z kolei agresywne kroki Rosji na arenie międzynarodowej sprowadzą na Rosję nieszczęście większe od rozpadu Związku Radzieckiego.

Obrazek użytkownika J z L

22-04-2021 [21:09] - J z L | Link:

Putin?
Judzenie ,jątrzenie , grabież ,napady ot całą filozofia tego  parszywego ryja stacji benzynowej która nawet nie otarła się o cywilizacje i współistnienie między ludźmi

Zaprawdę ? kacapy ?...... to zwierzęta.
Srogie, krwiożercze....

(Aleksander Sołżenicyn ? rosyjski pisarz)

Obrazek użytkownika Pers

22-04-2021 [21:23] - Pers | Link:

zeusZgdyni
Miałeś okazję, żeby nie kompromitować się więcej niż zawsze ale nie skorzystałeś.

A tak na marginesie:
"Putin, nieodrodny oficer służb specjalnych, na krótko nawet szef FSB, czyli niesławnego KGB pod nową nazwą, gdy na przełomie wieku został prezydentem Rosji,"

Chciałbym ci tylko przypomnieć, że George H.W. Bush pełnił funkcję dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) w latach 1976–1977. CIA to najbardziej bandycka organizacja po 45'. Bush też został prezydentem.

 

Obrazek użytkownika J z L

22-04-2021 [23:14] - J z L | Link:

Dachowcze
Charakterystyczne objawy nerwicy to nieopanowane stany emocjonalne, nadpobudliwość, zaburzenia myślenia, ataki złości, gniewu, nienawiści, agresji i furii. Do jej zewnętrznych symptomów należy wytrzeszcz oczu. W końcu oczy są zwierciadłem duszy. Lekarzem nie jestem, tak tylko

Obrazek użytkownika Jabe

22-04-2021 [21:42] - Jabe | Link:

Nie są oni [obywatele] podmiotem, jak w demokracjach, a władza praktycznie nie dba o ich dobrobyt. – Problematyczne, bo prawidłowość jest taka, że im bardziej władza dba o dobrobyt obywateli, tym mniej obywatele mogą stanowić o samych sobie.

Mam obawy, że Białoruś [...] pierwsza zostanie wchłonięta w pełni przez ruski imperializm. – Czyż nie na to tu rządzący pracują? Prawda jest taka, że mimo tych wysiłków prezydentowi Łukaszence udawało się dotąd zachować samodzielność. W przeciwieństwie do Polski.

Tak długo jak imperializm Putina będzie trwał i nikt temu nie postawi tamy, to Ukraina będzie w stałym zagrożeniu. – To nie takie złe rozwiązanie.

Putin, wychowany i kształcony na Karolu Marksie, Leninie dąży do zasadniczego celu bolszewizmu – Niedorzeczne. Nie dlatego awansował w służbach, że czytanki studiował. Inna rzecz, że dla Autora to tylko wyzwisko bez treści.

w połączeniu z typowo bolszewicką indoktrynacją. – O właśnie, jaka indoktrynacja jest typowo bolszewicka, a jaka nie?

Gérard Depardieu zdecydował się uciec przed opresyjnością swojego państwa [...], to wybrał za swoją ostoję właśnie Rosję – Czemu nie Polskę? Głupie pytanie. – a Putin przywitał zboczeńca i opoja otwartymi ramionami. – No skoro został oskarżony o napaść seksualną, to z pewnością jest zboczeńcem. Ech.

Wielokrotnie przedstawiałem się, jako tomista, właściwie neo-tomista na gruncie filozofii, czyli jestem uczniem szkoły akwinackiej. – O!

Obrazek użytkownika Teutonick

23-04-2021 [00:50] - Teutonick | Link:

Takich i podobnych herezji, pobożnych życzeń i zwykłych fantasmagorii jest w tym tekście tyle, że aż sumienie nie pozwala zbytnio znęcać się nad ich autorem, stwarzającym nieodparte wrażenie posiadającego nieprzepartą wręcz (a nie bez kozery można by chyba zaryzykować tezę, że graniczącą niemalże z odczuwalnym najwyraźniej przymusem) potrzebę napisania swojej własnej historii dziejów świata i wszechrzeczy:)

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [06:00] - jazgdyni | Link:

Fantastyczna percepcja. Oficerowie prowadzący zadowoleni.
Pewnie rano dadzą masło do chleba.
A może nawet teutoński Wurst?

Obrazek użytkownika Teutonick

23-04-2021 [09:00] - Teutonick | Link:

Jak ktoś spędził większość zawodowego życia "pływając" jeszcze za PRL-u, to widać nie mieści mu się pod kopułką, że przy okazji chociażby każdego zagranicznego rejsu można nie "zadowalać" przydzielonych oficerów prowadzących, ino samemu sobie być sterem, żeglarzem, okrętem. Takie coś na starość potrafi przybierać postać coraz dalej posuniętej paranoi, gdzie wokół widzi się samych "zadaniowców" i inne mroczne postacie z krainy deszczowców. Czasami wystarczy zwyczajnie wyjść na słońce, odetchnąć świeżym powietrzem, ale do tego trzeba ściągnąć maseczkę, a nie wiem czy waść jesteś zdolny do równie heroicznych czynów. No i mam nadzieję, że białych myszek owa kłopotliwa przypadłość jeszcze waści do kompletu nie dokłada...
Gdybym miał zaś zniżać się do właśnie zaprezentowanego poziomu, musiałbym dodatkowo zasugerować gdzie kolega-pływak powinien sobie ów wurst (może być wraz z tym jak widać nieprzypadkowo wspomnianym masłem, to już jak waść tam sobie preferuje) umieścić, czego przez litość oraz wrodzoną awersję do stosowania podobnych praktyk nie uczynię:)

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [11:09] - jazgdyni | Link:

Nie widzę wokół samych "zadaniowców" Kolega natomiast niewątpliwie jest takim. Tylko uwzględniam również zadania płynące z wewnętrznego światopoglądu. Który jest niestety marny, pełen pychy i pogardy. Czyli typowa postawa gościa o niskiej samoocenie. Bełkot, który z kolegi się wylewa, te wykwintne, salonowe uszczypliwości z poziomu lorda na salonach, nie przykryją przed czytelnikami pewnego zwichrowania i niemocy, skrytej w potoku kwiecistej mowy.
Pan zniżać się nie musi, choć właściwie już nie może, bo tkwi w tym swoim bagienku po uszy. Udusiłby się pan, czy coś.

Obrazek użytkownika Teutonick

23-04-2021 [11:30] - Teutonick | Link:

Gratuluję, zaprezentował waść piękny przykład obywatelskiej samokrytyki, tylko tak dalej - być może jeszcze będą z was ludzie (nie tylko się śmiali, jak to wygląda obecnie:)
Tylko z tym kolegą bym się tak nie rozpędzał, chyba że waść lubisz popijać do lustra, nie wnikam...

Obrazek użytkownika paparazzi

25-04-2021 [01:09] - paparazzi | Link:

A tawariszcz? Budiet chwatit.

Obrazek użytkownika J z L

22-04-2021 [21:46] - J z L | Link:

 Putin to wrzód na d...pie świata.Tak napiął bica że aż mu zwieracz poszedł
​A może zcykał przed Marszałek Gosiewską
 

Obrazek użytkownika Pers

22-04-2021 [22:19] - Pers | Link:

husky
"A może zcykał przed Marszałek Gosiewską"

Znowu się zachlała z banderowcami i zamiast na lotnisko poleciała na hordy Putina?

Obrazek użytkownika J z L

23-04-2021 [06:58] - J z L | Link:

Różnica pomiędzy tobą a Panią Gosiewska jest taka że Ona rumu na kościach nie pije
A teraz marsz do kuchni bo synowie macą dzielą 

Obrazek użytkownika Jabe

22-04-2021 [22:38] - Jabe | Link:

Głębokie. Pan też jest uczniem szkoły akwinackiej?

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [06:03] - jazgdyni | Link:

@JzL

Słyszałem, że po moim tekście już zaczął wycofywać część wojsk ;)))))))))))))).

Nie ma to jak łagodna presja społeczna w ujawnianiu kolejnych cichych.

Obrazek użytkownika J z L

23-04-2021 [06:50] - J z L | Link:

wycofać się na z góry upatrzone pozycje to strategia napoleona z Kremla
i tak od lat

Obrazek użytkownika J z L

23-04-2021 [07:32] - J z L | Link:

Jedyną wojnę jaka Putin wygrał to walka z dziećmi w Bieslanie,gdzie do walki z nimi wyślą nawet czołgi.Nieco mniejsze sukcesy miał w teatrze na Dubrawce zaledwie 100 osób odstrzelił.
A tak "zdobyl" wladze te morderca
https://news.yahoo.com/1999-russian-apartment-bombings-led-192629590.html

Obrazek użytkownika J z L

23-04-2021 [08:01] - J z L | Link:

Obrazek użytkownika J z L

23-04-2021 [06:55] - J z L | Link:

Ma na rękach krew setek ofiar. Najbardziej krwiożerczy seryjny morderca w najnowszej historii
O kim mowa?

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/05/03/najbardziej-krwiozerczy-seryjny-morderca-w-najnowszej-historii/

Obrazek użytkownika tricolour

23-04-2021 [08:21] - tricolour | Link:

A tu inna analiza, jakże inna, bez Mongołów, wariatów, szaleńców i innych emocji, które z tekstu robią niepotrzebny dygot:

https://www.google.com/amp/s/w...

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [04:34] - jazgdyni | Link:

Nie podsyłaj mi onetu, bo ja tego nie czytam. też nie powinieneś. To ciebie zatruwa, jak grzybki haluny (psylocyby).

Obrazek użytkownika Jabe

24-04-2021 [07:57] - Jabe | Link:

Skąd wobec tego czerpać informacje?

Obrazek użytkownika paparazzi

25-04-2021 [01:11] - paparazzi | Link:

@24-04-2021 [07:57] - Jabe z Playboy-a Jabe.

Obrazek użytkownika tricolour

24-04-2021 [10:07] - tricolour | Link:

@JzG

Są tacy, którzy odrzucają Biblię nie czytajac ani jednego słowa. Bo to Biblia.

Warto czasem zerknąć tu czy tam i używać rozumu. Nawet jak coś ma nas zatruwać, według zamysłu autora, to nie szkodzi poznać truciznę i zamiary.

Nie byłoby uczciwe gdybym przytoczył treść bez źródła.

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [11:46] - jazgdyni | Link:

@Tri

Poszukiwanie informacji nigdy nie jest złym działaniem. Mam nawet całkiem kosztowny, francuski album z pracami ludzi ciężko psychicznie chorych. Pięknie malują i pięknie piszą.
Natomiast z publikatorami trzeba być ostrożnym. Ponieważ tam piszą zawodowcy od manipulacji i czasem trudno jest odróżnić propagandę od czystego, dziennikarskiego przekazu.

Obrazek użytkownika Trotelreiner

23-04-2021 [08:54] - Trotelreiner | Link:

1.Kamikaze--Boski Wiatr...stąd się wzieło,że flote mongolską stojąca u wrót Japonii,zatopił i rozpędzil nagły tajfun...1241 i 1280...daty w przybliżeniu.
2.Odbudowa Imperium..ZSRS...to poprzysiągł Putin Jelcynowi...umierającemu,leżącemu na łozu śmierci...tego ten czekista musi dokonać...słowo oficerskie...itd.
3.W Europie nie ma Słowian,Germanów,Iberów,Franków...trochę Brytów jest,ale już sie degenerują....z kolorowymi.
  Wina leży w po stronie Mongołów,którzy dotarli drogą lądową do krańców Europy....potomkowie tego "rajdu" do dziś mieszają się z czarnymi,żydami,arabami i miedzy sobą.
  Etnicznie NIE MA RASY EUROPEJSKIEJ!
4.Twoja dyskusja z tymi...[-----] na twoim blogu,przypomina licytację brydżową: rozdanie...pierwszy podnosi rękę,ma 13 trefli! SZLEM W TREFLE,drugi podnosi karty..13 kar! SZLEM
  W KARO!,trzeci podnosi 13 kierów! SZLEM W KIERY! czwarty podnosi,,,13 pików! SZLEM W PIKI!
  Na to ten pierwszy wkurzony na maksa...krzyczy! SZLEM W BEZ ATU!!!
Potasowali,nalali do szklaneczek,wypili....
A Putinowi daj spokój...to ruski czekista...mentalność czekisty, ruska, to mieszanka wybuchowa...nikomu sie nie udalo zdiagnozować tego tworu.

Paka mołodiec :-))

Obrazek użytkownika Teutonick

23-04-2021 [10:27] - Teutonick | Link:

"W Europie nie ma Słowian,Germanów,Iberów,Franków...trochę Brytów jest,ale już sie degenerują....z kolorowymi.
  Wina leży w po stronie Mongołów,którzy dotarli drogą lądową do krańców Europy....potomkowie tego "rajdu" do dziś mieszają się z czarnymi,żydami,arabami i miedzy sobą.
  Etnicznie NIE MA RASY EUROPEJSKIEJ!"
Coś waści dzwoni, ale chyba nie do końca w tym kościele co trzeba. To że owi Mongołowie dotarli jak sam waść piszesz do KRAŃCÓW Europy (w sensie cywilizacyjno-historycznym, nie współcześnie geograficznym - w tym drugim można rzec, że akurat udało im się dotrzeć do samego sedna:), nad czym zresztą z punktu widzenia ówczesnej polsko-śląsko-piastowskiej - czy też szerzej środkowoeuropejskiej - racji stanu można jedynie ubolewać, nie oznacza zarazem, że w jednosezonowym batu-chanowym rajdzie zasiali oni na tyle liczne plony, by miały one mieć jakiekolwiek większe znaczenie dla genotypu lwiej części Europejczyków - no chyba, że dzielni post-dżyngis-chańscy wojownicy mieliby używać sobie na napotkanych na swej drodze kobiałkach ze szczególnym uwzględnieniem ich dni płodnych, wybijając zarazem bezlitośnie ich pozostałe - w tym także mające zostać dopiero powite w kolejnych latach - potomstwo, je same zaś litościwie oszczędzając. Serwujesz tu waść absurdy niegodne etnografa - chyba, że takiego malowanego, lubującego się w tanich, efekciarskich figurach retorycznych. Już większy wpływ na kod genetyczny Słowian, Germanów itd. mieli obecni w tych rejonach o wiele dłużej Hunowie czy też Awarowie, nie wspominając o Protobułgarach, jeśli już mamy sięgać do innych plemion wywodzących swoje pochodzenie z okolic Wielkiego Stepu. Wyjątek rzecz jasna stanowi Rosja, z oczywistych względów

Obrazek użytkownika Trotelreiner

23-04-2021 [11:07] - Trotelreiner | Link:

Typowo czepialski komentarz...tu nie ma miejsca na wykłady z socjologii i etngrafii,mam wymienic jeszcze wszystkie migracje odbywające sie w Europie? Z Afryki,Azji ?
Może żydów,których wyrzucono z Francji i Hiszpanii i mordowano na terenach Prus i Italii?
Turków,handlarzy z Maroka i całego Bliskiego Wschodu? [ operuję dzisiejszymi nazwami] Mongołowie też dali DNA,Chiny,nawet niewolnicy przytargani przez Aleksandra Wielkiego
Cezarów z Italii.

Jest takie powiedzenie: wystarczy potrzec papierem ściernym Rosjanina,a wyjdzie Tatar...Niemców po II WŚ też można trzeć...i wyjdzie ....no właśnie...zgadnij!

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [11:19] - jazgdyni | Link:

Trocie

Chłopisko się przechwala swoimi ścisłymi studiami nad genotypem (choć, przypuszczam, bardziej nad fenotypem) i wędrówką ludów, by sobie tutaj wyrobić pozycję i szacunek. Lecz jako, że to człowiek pokroju pana Jourdain, nie rozumie, że tu chamów się nie poważa. Z onetu przyszedł?

Obrazek użytkownika Teutonick

23-04-2021 [11:46] - Teutonick | Link:

A po cóż wymieniać? Już żeś waść powyżej odnalazł rzekomych "winowajców", po cóż dodawać coś więcej? Zamiast wytykać komuś rzekome "czepialstwo", może warto byłoby właśnie - jako ponoć fachowiec znający rzeczy porządek - popełnić jakąś "wykładniczą" (modny ostatnio przymiotnik:) notkę czy choćby komentarz wykraczający co nieco poza ramy takowej "etnografii dla niegramotnych", którą jak widać chyba nie bez kozery zachwycony pozostaje jedynie sam autor tego pseudodemaskatorskiego tekścidła powyżej. Niechże by w końcu socjolog i etnograf pisał o socjologii i etnografii, a mariner i co tam jeszcze wynika z zamieszczonego CV o tym, na czym się zna (bo chyba na czymś się jednak zna, wnosząc choćby z owej dość obszernej autoreklamy), zamiast sadzić tutaj wołające o pomstę do Boga pseudohistoryczne kocopały, pomieszane do tego z jakąś kuchenną odmianą psychologii... Ale przecież łatwiej jest wklejać linki do twórczości kogoś zupełnie innego niestety...
A w zgadywanki tutaj nie ma co się bawić, wszystko zależy od tego, w której strefie okupacyjnej dany land został umieszczony...

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [11:28] - jazgdyni | Link:

Ave Trocie!

Dobra licytacja. Ale jest jeszcze ten, co przewraca stolik. Zapomniałeś?
Widzę, że postudiowałeś temat. Ja zaraz w osobnym komentarzu wyjaśnię o co mi chodzi. Bo od wczoraj naród jakiś nie kumaty. Suszy ich, czy co, albo nie mogą wytrwać do wieczora?
Putin to czekista. Pełna zgoda. Lecz kto to jest czekista? Aha! Mamy tu tylko mglisty stereotyp panie profesorze. To tak, jakby kiwnąć ze zrozumieniem nad tym Ślązakiem, co urwał się z Walhalli.

Obrazek użytkownika mada

23-04-2021 [11:25] - mada | Link:

Potwierdzam.
Ruscy po przeczytaniu NB w odwrocie. Panika na całej linii.
Teraz proszę napisać coś o polskich sędziach, bo przeszli do ataku. 
Ich też trzeba pogonić.

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [04:30] - jazgdyni | Link:

Ruscy wobec polskich sędziów to potulne baranki.
Tu jest bardziej dobry lekarz potrzebny. Jakieś Tworki ( Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza)? 

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [12:23] - jazgdyni | Link:

No więc tak

Pisząc ten artykuł moim celem było nakłonienie do zastanowienia się nad różnorodnością mentalności, rozumianej jako powszechnego w danym zespole, czy społeczeństwie, sposobu myślenia. Głównie w aspekcie hierarchii wartości, moralności, etyki i kultury. I to, co dla nas jest paskudne, wstrętne i krańcowo okrutne, gdzie indziej jest traktowane, jako normalna kolej rzeczy.
Chyba dobrze podejrzewam, że większość czytelników nie miała możliwości podróżowania po Azji i obserwowania tamtejszych zwyczajów i zwykłej codzienności. Powiem więc, że wielu z nas byłaby bardzo zaskoczona często wręcz odwrotnym do naszego podejściem do trywialnych spraw.
Choćby wspomniane w tekście prawa człowieka, czy patrząc głębiej - indywidualizm, są w kulturach azjatyckich bardzo mało ważne. A my stawiamy to właściwie na pierwszym miejscu naszych wartości. Podobnie jest ze strukturą społeczną i naszym miejscu w niej. W Azji, w czasie licznych dyskusji zauważyłem, że oni nawet nie potrafią w pełni pojąć, co my rozumiemy poprzez demokrację.
Nasi średniowieczni zdobywcy i autorzy podbojów na świecie praktycznie nie zastanawiali się nad taką całą filozofią. Parli do przodu, a jak ktoś stawał na drodze, to rąbali i siekali. A przeżywał ten, który potrafił się zasymilować.

W zwarciu ze wschodnią barbarią, z powodu tak wielkiego dystansu mentalnego, mamy sytuację zero jedynkową. Albo my ich, albo oni nas. 

Nawet ateiści są wychowani w cywilizacji łacińskiej, więc mimo negacji Boga, stosują tradycyjne reguły chrześcijańskie, w tym zrozumienie dobra i zła.
Przyglądając się w tym kontekście działaniom Putina, a przedtem Imperium Mongołów, chyba nikt nie odważy się stwierdzić, że oni działają w imieniu dobra. Oczywiście dobra ogólnego, bez przymiotników, bo oczywiście sobie samym robią tak dobrze, ile się da.

Ich całe instrumentarium zachowań, które widać, jak na dłoni - kłamstwo, oszustwo, wiarołomność, okrucieństwo, mściwość, podstępność i pogarda - to przecież bez wyjątku dla nas działania negatywne. Bez wyjątku. Jeżeli więc przeciwstawiamy się komuś, który ten cały arsenał bez przerwy stosuje, to z czym my właściwie walczymy? Czy nie ze złem?

By nasza walka miała jakąkolwiek szansę na sukces musimy sobie w pełni zdawać sprawę z czym mamy do czynienia. Traktowanie Putina, jak równego nam i każda próba spokojnego dialogu jest dużym błędem. Dla nas dialog, to próba porozumienia. Droga do kompromisu. Natomiast dla nich, to nic innego, jak oznaka naszej słabości. Mogą oczywiście dialog symulować, bo przecież są mistrzami podstępu i oszustwa.

Putin odnosi szereg zwycięstw w Europie. Dlaczego? Bo społeczeństwa zdziadziały. Chociaż raczej zdziecinniały. 

Obrazek użytkownika mada

23-04-2021 [15:46] - mada | Link:

Z teorii gier jasno wynika, że przegrywa ten, który ciągle wybacza zdrady umów. Najlepsze efekty daje strategia "wet za wet".
A
" Putin odnosi szereg zwycięstw w Europie. Dlaczego? Bo społeczeństwa zdziadziały. Chociaż raczej zdziecinniały. "

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

23-04-2021 [17:49] - Imć Waszeć | Link:

Istnieje lepsza strategia: na zdradę zdrada, na współpracę współpraca, ale co jakiś czas znienacka zdrada, żeby przekonać się czy przeciwnik przypadkiem nie odpuści, a wtedy jest czysty zysk. Dlatego teoria gier, podobnie jak handel, nie jest najlepszym przykładem postępowania dla ludzi honorowych.

Obrazek użytkownika jazgdyni

23-04-2021 [18:19] - jazgdyni | Link:

To są ciągle jednopiętrowe kombinacje. Sądzę, że Putin buduje znacznie bardziej skomplikowane. Dlatego nurtuje mnie pytanie, czy wycofuje się, bo osiągnął to co chciał?
No i ta ciekawostka z ambasadorami.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-04-2021 [21:49] - Ryszard Surmacz | Link:

@ Jazgdyni
Ilustracja do Twojego komentarza. Będac w Armenii zostałem zaproszony wraz z kilkoma Polakami na bankiet w jakimś lokalu. Między nami znalazła się córka naszego gospodarza wraz z narzeczonym. Po kilku głębszych poprosiłem córkę do tańca. I tu konsternacja. Wyczułem sytuację i pytam gospodarza o co chodzi. No i wówczas dowiedziałem się, że gdybym zatańczył z córka, jej narzeczony, dla zmycia swej hańby, musiałby mnie albo zabić, albo tak poranić, że publika uznałby zemstę za wystrarczajca. To a propos Azji.

Natomiast Europejczycy maja bielmo na oczach, ich zainteresowania ida w kierunku złóż kopalnych, mineralnych, czy pozysku drewna, kultura ich nie interesuje. Tu wciaż jak Lenin żywy jest kolonializm i pcha ich w tym kierunku, aby się nachapać. Ale dziś sytuacja się zmieniła, Azja stała się silniejsza i tak jest, wykorzysta swoja przewagę do końca. Europejczycy nie zdaja sobie sprawy z kim maj do czynienia. Najpierw pochłona nas, a potem rozpoczna walki między soba.

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [04:25] - jazgdyni | Link:

@Ryszard Surmacz

Opowiedziałeś mi tę międzykulturową przygodę bardziej kwieciście ;). Lecz konsumpcja oka barana wywołała większe wrażenie.
Kolonializm... Lubimy nadal eksploatować i wyzyskiwać. Niemcy to nieustannie czynią z nami. A Azjaci wygrają z "białymi" jeżeli właśnie nie dokonamy zmian mentalnych.
Z moich obserwacji wynika, że my jesteśmy bardziej kreatywni. Lecz oni potrafią lepiej handlować tym, co wymyślamy.
Zderzenie kultur może nieść synergię, albo zniszczenie. Nie bądź pesymistą, jeszcze nie jesteśmy na przegranej pozycji. Dużo wymyśleliśmy, więc na pewno znowu coś wymyślimy.

Aha... Wszyscy jakoś zapominają o Indiach. Ja widzę w nich znacznie większy potencjał niż Chiny.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-04-2021 [16:57] - Ryszard Surmacz | Link:

@jazgdyni
Przeraża mnie ich masa i rozpad naszej cywilizacji. 
Tak, Indie, to zagadka przyszłości. Być może właśnie tam narodzi się nowa koncepcja kulturowa dla całego świata. Podobny potencjał kulturowy ma Brazylia, ale tam nie ma takiej mobilizacji i napięcia, jak w Indiach.
Przyszłość jest zagadka. Ale scenariusz może być też taki, że Chiny podobija świat gospodarczo, ale kierunek ideologiczny nadadza jednak Indie. To dwie wielkie siły.

Obrazek użytkownika spike

23-04-2021 [20:21] - spike | Link:

Gdzieś wyczytałem, że jego dziadek był kucharzem Lenina, to by mogło tłumaczyć jego karierę.  Wg mnie, wg pewnych danych, w zamach na JPII była zamieszana Stazi, a wtedy rządził tam Putin, mógł być organizatorem zamachu. Co opanowania zachodu, nie ma szans, jest już dość stary, politolodzy mówią, że jego dalsza kariera jest zagrożona, ponoć są pewne siły, chcący się go pozbyć, nie wykluczony zamach, dlatego jest otoczony zaufanymi z GRU, może ktoś coś wie o tym?

Obrazek użytkownika Pers

23-04-2021 [21:39] - Pers | Link:

spike
Czy ze względu na "pandemię" psychiatrzy też nie przyjmują?

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

23-04-2021 [20:58] - Ryszard Surmacz | Link:

Druga RP też miała, chyba ok. 200 kamikaze. I na ten walor trzeba spojrzeć zupełnie inaczej. Niemcy po wrześniu 1939 r. polowali na nich w sposób szczególny. Zastanawiam się jednak dlaczego nie wykorzystano chociaż kilku z nich do unieszkodliwienia Schlezwika-Holsteina? Jego rozbicie wywołałoby w tamtym czasie niezły szok wśród Niemców.

Obrazek użytkownika Jabe

23-04-2021 [22:51] - Jabe | Link:

Mongolskich szaleńców?

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [04:13] - jazgdyni | Link:

Czołem Ryszardzie

Mówisz chyba o tych "żywych torpedach:? Coś w mojej pamięci stuka, ale szczegóły uleciały. Tylko, że tu chyba motywacja była nieco inna. To było świadome pójście w bój.

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

24-04-2021 [17:04] - Ryszard Surmacz | Link:

@ jazgdyni
Oczywiście, inni ludzie (diametralnie inni) i inne motywacje. Ponad wiek zaborów zrobiło swoje. Dlatego dziwiłem się, że Schlezwig-Holstein nie wyleciał w powietrze. Taka strata w pierwszym dniu wojny mogła nie tyle zmienić jej losy, co nieźle przerazić Niemców. Część z nich to torpedowcy, a część lotnicy. Gdyby właściwie ich wykorzystano...

Obrazek użytkownika J z L

24-04-2021 [08:11] - J z L | Link:

Rosja to biedny kraj surowcowy. Silni są tylko propagandą.Kraj zapijaczonych potomków burłaków i kołchoźników Ruska dzicz jest obelgą dla XXI wieku.Można tylko liczyć na kolejny dużo większy meteoryt tunguski.Inne argumenty nie mają żadnego znaczenia,na chama działa tylko siła.

Obrazek użytkownika J z L

24-04-2021 [14:02] - J z L | Link:

Jaka piękna katastrofa.
Na stronach rządowych Ukrainy kolejna budująca wiadomość.
W nocy w Donbasie odstrzelono 3 najemników tzw.zielonych ludzików Putina. A wojska sowieckie w popłochu opuszczają Donbas i okolice.
Pampres putina pełny

Obrazek użytkownika Jabe

24-04-2021 [14:50] - Jabe | Link:

Tylko trzech? Katastrofa!

Obrazek użytkownika Pers

24-04-2021 [14:52] - Pers | Link:

husky
Dlaczego udajesz głupszego niż jesteś?
A może wcale nie udajesz?...

Obrazek użytkownika J z L

24-04-2021 [16:24] - J z L | Link:

Slychac wycie
AUuuuuuu

Obrazek użytkownika Pers

24-04-2021 [16:48] - Pers | Link:

husky i tenzgdyni
Słychać wasze wycie, jankeskie podnóżki, słychać :)))

Obrazek użytkownika jazgdyni

24-04-2021 [15:47] - jazgdyni | Link:

@J z L

Malutkie Czechy wypieprzają agentów. Niesamowite! Panika!!!
Wkrótce nawet Nasze Blogi to zrobią!!! Panika! Chlejmy, zanim zwiejmy.

 

Obrazek użytkownika J z L

24-04-2021 [16:32] - J z L | Link:

Nie tylko Czechy ale Słowacja też pokazała temu kałmukowi z Kremla środkowy palec.Ten leszcz ma dziś w światowej polityce tyle do gadania co żyd na gestapo.A skończy jak Sulejmani.Tzn.zostaną po nim onuce i uszy
Pozdrowienia
 

Obrazek użytkownika Pers

24-04-2021 [18:09] - Pers | Link:

husky
"A skończy jak Sulejmani.Tzn.zostaną po nim onuce i uszy"

goopi - goopszy - husky  :)))))))))))

Obrazek użytkownika Pers

24-04-2021 [17:12] - Pers | Link:

tenzgdyni
Sadzisz, że z NB też wylecisz?
Nie sądzę, administracja wygląda na wyrozumiałą.
W końcu to Strefa Wolnego Słowa i tacy jak ty czy husky też mogą, przynajmniej wg mnie, tutaj pisać :)
 

Obrazek użytkownika jazgdyni

25-04-2021 [04:23] - jazgdyni | Link:

W końcu zmiana nastawienia. Odbyła się ważna narada, tyle tylko mogę powiedzieć, ani mru, mru co i jak, gdzie wprost rozkazano zdecydowane zajęcie się internetem i wyeliminowanie antypolskich agentów wpływu. Materiały, jak już kiedyś powiedziałem, są solidnie przygotowane i skatalogowane. Taki Stonoga musiał dostać cynk i uciekł do Norwegii. Soku z buraka też już Trzaskowski nie ochroni. Lecz tak, jak zwykle bywa, ci na górze się wywiną, lecz wszystkie hejterskie leszcze będą zamiatać cele.

I bardzo dobrze. Najwyższy czas by pozamiatać te ubeckie karaluchy.