Niech z czeluści piekieł bestie wyciągają ku nam szpony...


10 lipca 2013 r. grupa patriotów bez zgody ambasady Rosji spróbowała własnymi siłami usunąć pomnik NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Moskale uniemożliwili realizację tego zamiaru. Zatrzymano kilka osób, a Zygmunta Miernika bestialsko pobito. Ale to Polaków Moskale oskarżyli o napaść. Mimo, lub właśnie dlatego, że sam pomnik usunięto w maju 2014 r.

Proces Adama Słomki, Mariusza Cysewskiego, Pawła Daniłowicza i Zygmunta Miernika ruszył w czerwcu 2014 r. Przewodniczy pan sędzia Michał Fijałkowski (sygn. III K 1128/13)[1]. Sąd postanowił wyprawić Cysewskiego, dziennikarza z KPN, na badanie psychiatryczne. Decyzję tę dziennikarz zaskarżył.

Oto przebieg rozprawy odwoławczej 5 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: pani sędzia Barbara Baj (Przewodnicząca), pani sędzia Joanna Siegoczyńska, pan sędzia Dariusz Guzdek.

Z treści wokandy zdaje się wynikać, że od godziny 10.30 do 11.10 tego dnia ten trzyosobowy skład sądu rozpoznał 12 spraw.

Zażalenie sąd odrzucił. Uzasadnienia nie przekazał. Dalszy ciąg tej afery skarżący poznał więc via facti – z wezwania do wyznaczonych przez sąd biegłych (Wolny Czyn informował już o tym tutaj[2]).
 
Komentarz. Dwanaście spraw od 10.30 do 11.10 - jedna co 3,5 minuty... Ale trzeba przyznać że szybkość spada – ich Maschinegewehry były szybsze.

Represje psychiatryczne są dziś w Polsce bez porównania częstsze od tych w Związku Sowieckim. Z naszych szacunków wynika – niestety margines błędu jest ogromny - że np. w 2010 r. prokuratura w Zabrzu na wynagrodzenia biegłych przeznaczyła 1/3 budżetu, jest to więc podstawowy środek represji karnej, częstszy niż kara pozbawienia wolności. Redakcja „Wolnego Czynu” jako jedyna (!) w Polsce kierowała do prokuratury pisemne pytania prasowe i wnioski o dostęp do informacji publicznej, próbując ustalić zasięg represji i liczbę ofiar. Na próżno. Statystyki te są do dziś ściśle tajne, jak przystało na hitlerowskie „społeczeństwo otwarte”. 

Represje psychiatryczne są nielegalne. Gwałcą podstawowe prawa obywatelskie i prawa człowieka (więcej o tym: tutaj[3]). Już samo „badanie psychiatryczne” to rodzaj przesłuchania – lecz w odróżnieniu od przesłuchania na policji, nie sporządza się protokołu, wyklucza się obecność obrońcy, itd. „Badanie” to siłą rzeczy również akt „traktowania nieludzkiego i poniżającego”, z naruszeniem  Art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, obowiązującej również sowiecką „Polskę”. „Opinie” „biegłych” są co do zasady warte tyle, co raport Anodiny, Millera, Laska… Komisji Burdenki – opinie te zamawia bowiem wyłącznie prokuratura i sąd, z pogwałceniem prawa do obrony i zasady równości stron (Art. 6 § 3 „d” i 6 § 1 EKPCz).

Polska nie odzyska wolności bez zbrojnego powstania i bez wymierzenia sprawiedliwości dzisiejszym zbrodniarzom.
 

Mariusz Cysewski

 
RELACJA FILMOWA: prawdziwe relacje z represji psychiatrycznych - tylko u nas!
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com
http://www.facebook.com/cysewski1
 
Zob. też: http://naszeblogi.pl/47218-zemsta-zza-grobu-katowice-proces-o-zniewage-pomnika-nkwd
 
Zażalenie Z. Miernika na poczynania policji 10 lipca 2013:
http://naszeblogi.pl/39794-zazalenie-miernika-tortowego-na-zatrzymanie-pod-pomnikiem
 
Relacje z rozpraw procesu, w którym to poszkodowani oskarżają policję o bezprawie:
18 września 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU 
7 listopada 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=2hK6oJ80ymo 
9 stycznia 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=MVHcPsK1DXI 
Rozprawa 24 kwietnia 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=L5xSBOib5mM  
Rozprawa 6 czerwca 2014: wkrótce
Rozprawa 20 listopada 2014:
http://naszeblogi.pl/51625-milicja-moskiewska-znow-bezkarna-w-katowicach-pelna-relacja  
 
Protest pod pomnikiem 17 września 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=j3naF5oqzI4  
http://www.youtube.com/watch?v=L4TaQX4T1R8  
http://www.youtube.com/watch?v=fhQd7zo_XQQ  
http://www.youtube.com/watch?v=sWiinXiLRUU  
http://www.youtube.com/watch?v=C8nN1z391Zo  
http://www.youtube.com/watch?v=aw1DcoFtbMk  
 
Relacje z wydarzeń 10 lipca 2013 na pl. Wolności w Katowicach:
http://naszeblogi.pl/39664-godzina-w-w-katowicach-wyrzucamy-sowietow 
http://naszeblogi.pl/39670-zygmunt-miernik-pobity-przez-policje-rosyjska-zdjecia 
http://naszeblogi.pl/39706-godzina-w-w-katowicach-dodatkowe-filmy 
http://naszeblogi.pl/39881-z-kilofem-na-ruski-pomnik-godzina-w-w-katowicach  
 
O napadzie Moskali na dom A. Słomki 5 listopada 2013:
http://naszeblogi.pl/42078-napad-moskali-na-dom-adama-slomki-mamy-film 
http://naszeblogi.pl/42071-porwanie-adama-slomki-dalsze-informacje 
http://naszeblogi.pl/42115-porwanie-slomki-kim-jest-prokurator-wilczynski 
https://www.youtube.com/watch?v=t2_ny4AcJ-E  
https://www.youtube.com/watch?v=DvjYVeXD88M
http://naszeblogi.pl/51745-slomka-przeciw-bezprawiu-moskwy-katowice
 
Manifestacja pod pomnikiem NKWD 9 maja 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=_-m0IUADmz4 
https://www.youtube.com/watch?v=cxD6tINn7iU 
Manifestacja pod pomnikiem 26 stycznia 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=KlUn9qrtWYk
Pikieta Urzędu Miejskiego w sprawie likwidacji pomnika 27 stycznia 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=P0YDJp2OyMY
 
Pomnik NKWD opuszcza Katowice:
http://naszeblogi.pl/46517-nkwd-opuszcza-katowice-filmy  
https://www.youtube.com/watch?v=fYrBD_lU8i  
https://www.youtube.com/watch?v=3LLojo9M32w
 

* * *

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com  
https://sites.google.com/site/wolnyczyn  
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn   
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1

  [1] Zob. również http://naszeblogi.pl/47218-zemsta-zza-grobu-katowice-proces-o-zniewage-pomnika-nkwd [2] http://naszeblogi.pl/51270-represje-psychiatryczne-za-akcje-przeciw-pomnikowi-sowietow [3] https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/3-maja-psychuszki-a-konstytucja
YouTube: