Milicja moskiewska znów bezkarna w Katowicach (pełna relacja

10 lipca 2013 r. środowiska patriotyczne przystąpiły do nieudanej próby demontażu własnymi siłami pomnika NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Moskale zatrzymali kilku Polaków. Złożyli oni skargi na bezprawne pozbawienie wolności. Sąd Rejonowy Katowice Zachód w Katowicach - przewodniczy pani sędzia Patrycja Łukasik-Swoboda (sygn. III Kp 636/13) - 20 listopada 2014 r. przesłuchał ostatniego świadka (Maciej Wardas z milicji).

Sąd odrzucił skargi.

Oto zapowiadana wcześniej pełna relacja filmowa


 

Zobacz też:
Rozprawa 18 września 2013 w tej samej sprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU
Rozprawa 7 listopada 2013 w tej samej sprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=MVHcPsK1DXI
Rozprawa 9 stycznia 2014 w tej samej sprawie:
https://www.youtube.com/watch?v=2hK6oJ80ymo
Relacje z wydarzeń 10 lipca 2013 na pl. Wolności w Katowicach:
http://naszeblogi.pl/39664-godzina-w-w-katowicach-wyrzucamy-sowietow
http://naszeblogi.pl/39670-zygmunt-miernik-pobity-przez-policje-rosyjska-zdjecia
http://naszeblogi.pl/39706-godzina-w-w-katowicach-dodatkowe-filmy
http://naszeblogi.pl/39881-z-kilofem-na-ruski-pomnik-godzina-w-w-katowicach 
Zażalenie Z. Miernika na poczynania policji 10 lipca 2013:
http://naszeblogi.pl/39794-zazalenie-miernika-tortowego-na-zatrzymanie-pod-pomnikiem 
Protest pod pomnikiem 17 września 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=j3naF5oqzI4 
http://www.youtube.com/watch?v=L4TaQX4T1R8 
http://www.youtube.com/watch?v=fhQd7zo_XQQ 
http://www.youtube.com/watch?v=sWiinXiLRUU 
http://www.youtube.com/watch?v=C8nN1z391Zo 
http://www.youtube.com/watch?v=aw1DcoFtbMk 
 
* * *
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com 
http://www.facebook.com/cysewski1

YouTube: