Bezprawie Moskali. Cysewski i Miernik przed sądem

10 lipca 2013 r. grupa patriotów bez zgody ambasady Rosji spróbowała własnymi siłami usunąć pomnik NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Moskale uniemożliwili realizację tego zamiaru. Zatrzymano szereg osób, a Zygmunta Miernika bestialsko pobito. Represjonowani złożyli skargi na bezprawie.

Sąd Okręgowy w Katowicach odmówił połączenia procesów w bardzo podobnej sprawie, zatem obecnie toczy się ich kilka. 30 października 2014 r. odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zadośćuczynienia za bezprawne pozbawienie wolności, o jakie wystąpił dziennikarz z KPN Mariusz Cysewski (sygn. V Ko 21/14). Skład sędziowski: pan sędzia Marcin Walkiewicz (przewodniczący), pani sędzia Joanna Lorens, pani sędzia Karina Maksym. Cysewski domaga się zasądzenia zadośćuczynienia, z którego sfinansowana będzie odbudowa Pomnika Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności w Katowicach. Pomnik ten zniszczyli Niemcy w 1939 r. 

Kilka dni później, 4 listopada, odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie wniosku Zygmunta Miernika (sygn. XVI Ko 32/14). Skład sędziowski: pani sędzia Renata Marmol (przewodnicząca), pani sędzia Halina Powroźnik, pan sędzia Igor Niedobecki. Zygmunta Miernika reprezentuje mec. Barbara Jędras.

 
Zob. też: http://naszeblogi.pl/47218-zemsta-zza-grobu-katowice-proces-o-zniewage-pomnika-nkwd
 
Zażalenie Z. Miernika na poczynania policji 10 lipca 2013:
http://naszeblogi.pl/39794-zazalenie-miernika-tortowego-na-zatrzymanie-pod-pomnikiem
 
Relacje z rozpraw procesu, w którym to poszkodowani oskarżają policję o bezprawie:
18 września 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU 
7 listopada 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=2hK6oJ80ymo 
9 stycznia 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=MVHcPsK1DXI 
 
Protest pod pomnikiem 17 września 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=j3naF5oqzI4  
http://www.youtube.com/watch?v=L4TaQX4T1R8  
http://www.youtube.com/watch?v=fhQd7zo_XQQ  
http://www.youtube.com/watch?v=sWiinXiLRUU  
http://www.youtube.com/watch?v=C8nN1z391Zo  
http://www.youtube.com/watch?v=aw1DcoFtbMk  
 
Relacje z wydarzeń 10 lipca 2013 na pl. Wolności w Katowicach:
http://naszeblogi.pl/39664-godzina-w-w-katowicach-wyrzucamy-sowietow 
http://naszeblogi.pl/39670-zygmunt-miernik-pobity-przez-policje-rosyjska-zdjecia 
http://naszeblogi.pl/39706-godzina-w-w-katowicach-dodatkowe-filmy 
http://naszeblogi.pl/39881-z-kilofem-na-ruski-pomnik-godzina-w-w-katowicach  
 
O napadzie Moskali na dom A. Słomki 5 listopada 2013:
http://naszeblogi.pl/42078-napad-moskali-na-dom-adama-slomki-mamy-film 
http://naszeblogi.pl/42071-porwanie-adama-slomki-dalsze-informacje 
http://naszeblogi.pl/42115-porwanie-slomki-kim-jest-prokurator-wilczynski 
 
Manifestacja pod pomnikiem NKWD 9 maja 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=_-m0IUADmz4 
https://www.youtube.com/watch?v=cxD6tINn7iU 
 
Pomnik NKWD opuszcza Katowice:
http://naszeblogi.pl/46517-nkwd-opuszcza-katowice-filmy  
https://www.youtube.com/watch?v=fYrBD_lU8i  
https://www.youtube.com/watch?v=3LLojo9M32w
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com  
https://sites.google.com/site/wolnyczyn  
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn   
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1

YouTube: