Polska ofiarą zachłanności Izraela !

Żydzi pokazali prawdziwą twarz zachłannych na pieniądze cwaniaków, którzy od dłuższego czasu prowadzili antypolską propagandę w celu ograbienia Polski przy okazji reprywatyzacji. Ci żydzi, którzy mieli majątek w Polsce, byli obywatelami polskimi, a nie Izraelskimi i to Polsce się on należy a Izraelowi wara od tego. To Polska starała się bronić żydów polskich przed zagładą, a amerykańscy żydzi odmawiali pomocy. To nie kto inny tylko oni rozpowszechniali oszczerstwa wobec Polski i Polaków. Polacy nie potrzebują przyjaźni Izraela, tylko Izrael potrzebuje Polski. Myślę, że należy zdjąć białe rękawiczki i zacząć mówić o zbrodniach żydów wobec Polaków takiej jak napaść w 1944 roku przez rosyjsko-żydowskiego oddziału przeciw obywatelom polskim w Koniuchach, a także o powojennej gehennie polskich patriotów stworzonej im przez Ubeckich komunistycznych zbrodniarzy złożonej w większości przez żydów. Trzeba takie wiadomości rozpowszechniać za granicą, ale nie po polsku tylko w języku angielskim, żeby był zrozumiane na świecie. Trzeba pokazać ich obłudę i zachłanność.
Pan Minister Patryk Jaki ma rację, jeśli teraz nie sprzeciwimy się obrzydliwej kampanii Izraela, a także Niemiec to będą nas nazywali nazistami, a to się już dzieje, bo ja sam tak zostałem nazwany przez angielskie szczeniary w W. Brytanii. Dobre imię nie ma ceny i musimy go bronić za każdą cenę bo nam wejdą na głowy.