Orban zapowiada wprowadzenie naWęgrzech rządów autorytarnych

Viktor Orbán powiedział również, że kopiowanie nieefektywnych zachodnich wzorców to swego rodzaju prowincjonalizm, niszczycielski w swoich skutkach.„Będziemy próbować odnaleźć metodę organizacji społeczeństwa, która różni się od dogmatycznych ideologii panujących w świecie zachodnim – nowe państwo węgierskie zdolne do ponownego uczynienia naszej wspólnoty zawodnikiem w wielkim globalnym wyścigu w nadchodzących dekadach.” – mówił premier Węgier.Na koniec przemówienia Viktor Orbán rzekł, iż „era liberalnych demokracji się skończyła”, a  jako inspirujące dla Węgier modele państw wymienił Chiny, Indie, Rosję, Turcję i Singapur.„Nasz czas nadejdzie” – tymi słowami zakończył przemówienie.”...(źródło )

„- Budowane na Węgrzech nowe państwo nie będzie oparte na wartościach liberalnych - oświadczył Orban. Opowiedział się też przeciw koncepcji państwa opiekuńczego oraz imigracji, która podważa podstawy etniczne państwa. - Tego chcemy? - pytał retorycznie.Skrytykował liberalną organizację społeczeństwa, która nie była w stanie chronić jego wspólnego bogactwa, nie zapobiegła ani zadłużeniu budżetu, a „kredytowemu niewolnictwu” rodzin. Nie była w stanie podtrzymać ani swej konkurencyjności, a wystąpić w obronie węgierskiej diaspory.- Naród węgierski nie jest zbiorem jednostek, lecz wspólnotą, którą trzeba zorganizować, wzmocnić i budować - stwierdził  Orban.Dodał, że potrzebny jest nowy model, który będzie najlepiej służył interesom narodowym. W jego opracowaniu pomóc ma zrozumienie systemów, które nie są demokratyczne i nie są liberalne: Singapuru, Chin, Rosji i Turcji. Podkreślił, że w nowym systemie gospodarka powinna być oparta na pracy i wytwórstwie, a nie na operacjach kapitałowych.Węgierski premier skrytykował także „opłacanych przez zagranicę aktywistów politycznych”, których określił jako agenturę wpływu. Mówił o tym w kontekście głośnego ostatnio na Węgrzech konfliktu wokół Funduszu Norweskiego, finansującego organizacje pozarządowe w uboższych krajach europejskich.”...(źródło )

lipiec 2012 „ „- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP. „..( http://naszeblogi.pl/41363-rick-joyner-nawoluje-do-zamachu-stanu-w-usa )

Wiktor Orban „„Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie tonie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję,kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych. „...”Na innowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB.Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „...”Stworzymy 10 tysięcy konkurencyjnych węgierskich przedsiębiorstw średniej wielkości wytwarzających także na eksport.Powołanie 15-20 węgierskich spółek działających w skali międzynarodowej,da siłę węgierskiej gospodarce, by zaznaczyła się na poziomie globalnym, a w tym samym czasie zadłużenie państwa zredukujemy do 50 proc. PKB.„...(http://naszeblogi.pl/36600-orban-deficyt-niewolnicza-praca-dla-lichwiarzy )

luty 2013 Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie to nie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję, kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych.„...”Nainnowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB. Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „...”Jako jedyni w Europie zmniejszyliśmy o połowę liczbę polityków [parlamentarzystów i radnych]. „....Węgrów, żyjących w Basenie Karpat oraz rozsianych po świecie, będziemy integrować pod względem kulturalnym, prawnym i duchowym,....”nasza ojczyzna również w roku 2012 zmniejszyła swój deficyt – tylko pięć było takich krajów spośród wszystkich 28 państw UE [łącznie z Chorwacją]. „....”Tak, drodzy Przyjaciele, gospodarka oparta na zadłużeniu państwa może budować tylko scenografie dobrobytu z papier-mâché, które pierwsze poważniejsze uderzenie wiatru zdmuchnie i obróci w ruinę....”Od liczb i wskaźników ważniejsza jednak jest lekcja, którą wciąż na nowo musimy powtarzać.W okresie zmiany ustroju naszego państwa istniała ponadpartyjna i ponadpolityczna obietnica, a nawet więcej niż obietnica – coś na kształt przyrzeczenia, które my, ludzie służący publicznym sprawom kraju razem złożyliśmy obywatelom Węgier, a brzmiało ono tak: nigdy więcej nie popełnimy błędów ekipy Kádára i ich socjalistyczno-robotniczej partii [MSZMP], nie będziemy z kredytów, z pożyczek branych za granicą finansować wydatków na konsumpcję. Możemy być biedni, możemy wpaść w tarapaty, ale z zagranicznych kredytów nie będziemy pokrywać społecznych świadczeń, zasiłków czy nie mających pokrycia podwyżek płac. Powiem po żołniersku: przyrzeczenie to zachowywaliśmy do roku 2002. Za gospodarczym załamaniem z roku 2008 stoi fakt, że socjaliści po roku 2002 odrzucili tamto historyczne porozumienie. Znamy tego następstwa – przepadła znacząca część emerytur, środków wspierających rodzinę i płac „....”Kto uważa, że prędzej czy później, nie trzeba będzie odpracowywać każdego wydanego forinta, ten oszukuje innych, ale i samego siebie „...”Być może zacząłby od tego, że w 2012 roku urodziło się 90.300 dzieci, a więc o 2.251 więcej niż rok wcześniej.” „...(więcej )

Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne....”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”.....”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwiepraktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym. „...(więcej )

Profesor Ferguson przytacza informację jednego z chińskich akademików , który mówi ,że poprzedniprezydent Chin Jiang Zeminna krótko przed przekazaniem władzy i ustąpieniem ze stanowiska prezydenta Chin i lidera Komunistycznej Partii Chin na spotkaniu najwyższego kierownictwa tejże partii powiedział ,żegdyby mógł ustanowić tylko jeden dekret prawny , który musieliby wszyscy przestrzegać , to byłoby to ustanowienie chrześcijaństwa religia państwową Chin. Ferguson przytacza również inny fakt . W 2007 roku nowy prezydent Hu Jintao prowadził nie mające precedensu wcześniej seminarium Biura Politycznego KPCh poświęconemu religii , na którym powiedział 25 najważniejszym w państwie ludziom ,że wiedza i siła ludzi wierzącym musi być wykorzystana do budowy prosperującego społeczeństwa”.....(więcej)

Zbigniew Kuźmiuk „ Kilka dni temu premier Węgier Wiktor Orban na posiedzeniu parlamentu powiedział „dla zagranicznych firm na Węgrzech era kolonizacji się skończyła” ….”Ponad rok temu w wywiadzie dla Polskiego Radia wicepremier węgierskiego rządu Zsolte Semjen stwierdził „korporacje zagraniczne wyciągały z Węgier znacznie wyższe kwoty niżby to wynikało z zasady zysku. Tak traktuje się kolonie, a nie równoprawne państwa członkowskie”. …..”My doskonale wiemy, że tzw. saldo dochodów w bilansie płatniczym obejmujące transfery kapitałowe z Polski i do Polski od lat jest ujemne i osiągnęło w 2012 roku astronomiczną kwotę 71,4 mld zł. „....”A więc niezamożna Polska jest dostarczycielem kapitałów dla zagranicy i w latach 2000-2012, ten transfer sięgnął blisko gigantycznej kwoty 500 mld zł. „....”Przejęcie odpowiedzialności za rządzenie w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość będzie oznaczało zdecydowanie „przykręcenie” tego kurka z odpływającymi z naszego kraju kapitałami i zrobimy to równie sprawnie, zgodnie z unijnymi regułami jak rząd Orbana na Węgrzech „...(więcej )

Historyk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ....(więcej )

wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu - platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”...”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” - koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego. '.....(więcej )

Zbigniew Kuźmiuk „Mimo tego, że pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej w 2013 roku było o około 50 tysięcy mniej urodzin niż zgonów (urodziło się 372 tysiące dzieci, zmarło ok. 420 tysięcy osób), to aż 133,2 tysiąca z nich urodziło w rodzinach o bardzo niskim poziomie dochodów.
Otóż rodzice 133,2 tysiąca dzieci (35,8% wszystkich urodzonych w 2013 roku), otrzymało dodatek w wysokości 1tys. zł z tytułu urodzenia dziecka, a przysługuje on tylko tym rodzinom, w których dochody na członka rodziny nie przekraczają 539 zł.Kwota ta jest bliska tzw. minimum egzystencji czyli kwocie pozwalającej rodzinie zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby biologiczne.
3. Te dane ministerstwa pracy i polityki społecznej o powiększającej się biedzie w rodzinach wielodzietnych, znajdują potwierdzenie w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Nie ma wprawdzie jeszcze danych za 2013 rok (specjalny raport GUS dotyczący poprzedniego roku, ukaże się jesienią tego roku) ale te za rok 2012 zostały opublikowane pod koniec 2013 roku.Otóż według tego dokumentu zjawisko biedy skrajnej od 2005 roku systematycznie malało z 12,3% do 5,6% w roku 2008 (w liczbach bezwzględnych z 5, 6 mln osób do 2,2 mln osób), przez kilka kolejnych lat utrzymywało się na tym samym poziomie, by wyraźnie wzrosnąć w latach 2011 i 2012 do odpowiednio 6,5 % i 6,7%, a więc o blisko 400 tysięcy osób.
Ta dramatyczna sytuacja gwałtownego przyrostu skrajnej biedy w Polsce nastąpiła w sytuacji kiedy skumulowany wzrost gospodarczy w latach 2008 - 2013 jak już wspomniałem wyniósł blisko 20% PKB.4. Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to w skrajnej biedzie żyje 9,3% osób w wieku od zera do 17 lat.A więc prawie co 10 Polak do 17 roku życia ma poziom dochodów, który powoduje ich biologiczne wyniszczenie i dzieje się to w kraju będącym już od 10 lat członkiem Unii Europejskiej.Aż 26,6% małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci, 9,7% małżeństw z trójką dzieci, 4% małżeństw z dwójką dzieci, 2,5% małżeństw z jednym dzieckiem i 8,7% rodzin z jednym rodzicem i dziećmi na utrzymaniu, znalazło się poniżej progu skrajnej biedy. „...(źródło)

Profesor Niall Ferguson „ Od roku 1975 do roku 1982 Ameryka Łacińska czterokrotnie zwiększyła swoje zadłużenie z 75 miliardów dolarów do ponad 315 miliardów ( także kraje Europy Wschodniej zaciągały wysokie długi , co było nieomylnym znakiem nadciągającej klęski bloku komunistycznego ) . Tymczasem w sierpniu 1982 roku Meksyk ogłosił ,że stracił zdolność obsługi swojego zadłużenia .Praktycznie cała Ameryka Łacińska znalazła się na krawędzi bankructwa .Minęły jednak czasy , gdy inwestorzy mieli prawo sądzić ,że ich władze wyślą do boju kanonierki , jeśli tylko któryś z obcych rządów zachowa się niewłaściwie . Teraz w role policji finansowej mieli się wcielić nieuzbrojeni bankierzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banu Światowego . Ich nową dewiza stała się warunkowość , bez reform nie ma pieniędzy , a ich ulubionym narzędziem program reform strukturalnych . Politykę gospodarczą , którą musiały wprowadzić zadłużone kraje , zwykło się nazywać Konsensusem Waszyngtońskim . Była to lista życzeń składająca się z dziesięciu punktów .oto krótka prezentacja tych dziesięciu punktów , oparta na oryginalnych założeniach sformułowanych przez Johna Williamsona w 1989 roku 1. Utrzymanie dyscypliny fiskalnej 2 Reforma podatkowa, 3 Liberalizacja stóp procentowych 4 Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i edukację 5 Zagwarantowanie praw własności 6 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 7 Deregulacja rynków 8 Utrzymanie kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność 9 Zniesienie barier handlowych 10 Zniesienie barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich „....” John Perkins twierdzi ,że jako główny ekonomista bostońskiej firmy konsultingowej Chas. T. Main , Inc. Miał czuwać nad tym , aby pieniądze pożyczone przez MFW i Bank Światowy takim krajom jak Panama czy Ekwador zostały prze nie wydane na towary dostarczane przez firmy Amerykańskie ,” Ekonomiści od brudnej roboty” tacy jak Perkins mieli „budować amerykańskie imperium […] doprowadzając do tego,aby możliwie jak najwięcej środków trafiało do Ameryki , do amerykańskich korporacji, do amerykańskiego rządu „....” to imperium w odróżnieniu od wszystkich innych imperiów znanych nam z historii , zbudowano głównie dzięki manipulacjom gospodarczym , oszustwo, przekupstwom, kuszeniu zachodnim stylem życia , atakże dzięki ekonomistom od brudnej roboty […] Moja prawdziwa praca […] polegała na udzielaniu innym krajom olbrzymich pożyczek , zbyt dużych by mogli je kiedykolwiek spłacić […] Więc udzielamy tych wielkich pożyczek , a większość pieniędzy wraca z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Oni zostają z długiem i wysokimi odsetkami i stają się naszymi służącymi , naszymi niewolnikami . To imperium. Bez dwóch zdań . To potężne imperium”....” Zdaniem Josepha Stiglitza , laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii , który w latach 1997 – 2000 pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Światowego „..” Stiglitz zarzuca MFW przede wszystkim to ,że w niewłaściwy sposób zareagował na kryzys azjatycki w 1977 roku , pożyczając w sumie 95 miliardów dolarów krajom , które znalazły się w kłopotach ,ale wymagając od nich jednocześnie spełnienia warunków Konsensusu Waszyngtońskiego ( podniesienia stóp procentowych , ograniczenia deficytu rządowego ), co w istocie przyczyniło się do pogłębienia kryzysu . Pogląd ten podzielał znany ekonomista i publicysta Paul Krugman „...”Obok rozkwitu potęgi gospodarczej Chin , błyskawiczny rozwój funduszy hedgingowych jest jedną z największych zmian w gospodarce światowej od czasów II Wojny Światowej „...”Niekwestionowanym capo dei capi tej nowej generacji ekonomicznych gangsterów jest George Soros . To nie przypadek ,że kiedy premier Malezji . Mahathir bin Mohamad chciał zrzucić winę za kryzys , który dotknął malezyjską walutę rinngita w sierpniu 2007 roku , zaatakował nie MFW , ale właśnie Sorosa nazywając go draniem „..(więcej )

Konsensus Waszyngtońskidokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat 80. XX wieku. Obecnie jest kanonem polityki gospodarczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.Początkowo był opracowany w celu zastosowania w krajach Ameryki Łacińskiej, jednak później rozciągnięto go na inne kraje, przechodzące trudności gospodarcze lub znajdujące się w procesie transformacji systemowej. Również Polska, przechodząc transformację, korzystała z jego założeń np. podczas opracowywania planu Balcerowicza.Dokument ten stał się teoretyczną podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej państwa. Konsensus do dnia dzisiejszego jest kanonem polityki gospodarczej propagowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Co więcej, jest on zgodny z Paktem Stabilności i Wzrostu uchwalonym w 1997 roku.”...”Dokument opierał się na 10 podstawowych punktach, które powinny być realizowane w celu zapewnienia stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego.

 1. Utrzymanie dyscypliny finansowej
 2. Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów
 3. Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej
 4. Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych
 5. Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność
 6. Liberalizacja handlu
 7. Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich
 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 9. Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji
 10. Gwarancja praw własności

Konsensus Waszyngtoński zakładał dyscyplinę monetarną, reformę i uproszczenie systemu podatkowego, liberalizację handlu zagranicznego, ułatwienia w zakładaniu firm.
W następnych latach wprowadzano zmiany do Konsensusu. Początkowo uzupełniono go o dwubiegunowe – bipolarne założenia dotyczące systemu kursów walutowych, które powinny być bądź całkowicie sztywne, bądź całkowicie płynne. Następna zmiana wprowadzała pełną liberalizację rynku kapitałowego. Postulowano utworzenie niezależnego banku centralnego, silnego aparatu skarbowego, niezależnego sądownictwa. Zmodyfikowana wersja Konsensusu Waszyngtońskiego jest dzisiaj synonimem rynkowego fundamentalizmu i neoliberalizmu.
Uzupełnienia do konsensusu:

 1. Wzmacnianie systemu finansowego poprzez zwiększenie odporności kraju na kryzysy walutowe
 2. Dbałość o system zabezpieczenia społecznego
 3. Wzmacnianie instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki
 4. Zwiększenie nakładów na edukację ….(więcej )

Song Hongbing w swoje książce Wojna o pieniądz przytacza analizę  historyk Carroll Quigley  z 1966 roku  „ Elity kapitału  finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu , którym jest kontrola nad światem ustanowienie jednego systemu finansowego .Ta machana ma być nadzorowana przez mała grupkę , która będzie w stanie rządzić strukturami politycznymi  i gospodarką światową . System kontroli dział na wzór feudalnego autokratyzmu kontrolowanego przez bankierów z prywatnego banku centralnego , a sterowany jest za pomocą częstych uzgodnień osiąganych w trakcie tajnych konferencji.  Jego rdzeniem jest szwajcarski Bank for International Settlements  w Bazylei  .Znajduje się on w rękach prywatnych  , a kontrolujące go centralne banki również są  własnością prywatną. Każdy bank centralny poprzez pełną kontrolę nad pożyczkami dal skarbu państwa sterowanie kursami walut w wymianie międzynarodowej , wpływ na poziom i aktywność gospodarczą kraju , gwarantowanie nagród dal współpracujących polityków w sferze handlowej itd. egzekwuje pełną kontrolę na rządami  państw „ ...(więcej )

Krzysztof Jaw „. W latach 1989-1991 wprowadzano w Polsce tzw. Plan L. Balcerowicza (w momencie wprowadzania swojego planu jedynie doktora nauk ekonomicznych!). Plan L. Balcerowicza był wierną kopią tzw.Konsensusu Waszyngtońskiego, który początkowo miał mieć zastosowanie w krajach Ameryki Łacińskiej. Od 1986 (1987) roku (po deklaracji Gorbaczowa iż zgodzi się w przyszłości na Zjednoczenie Niemiec... a więc de facto na upadek komunizmu) plan ów (którego głównymi współtwórcami byli G. Soros i J. Sachs oraz po trosze J. Wiliamson) postanowiono zastosować go w krajach postkomunistycznych. Wybrano jako cel eksperymentu Polskę (sic!) posiadającą największy majątek do oddania ze wszystkim krajów "postkomunistycznych", będącą największym i najbardziej znienawidzonym oraz "krnąbrnym" krajem postsocjalistycznym oraz mającą służyć jako przetarcie drogi włączenia tychże krajów do planu globalizacji światowej.   Doradcami L. Balcerowicza we wdrażaniu owego planu byli m.in.: J. Sachs i... "nasz" Jan Jacek Antony Vincent-Rostowski. W tym czasie też Vincent Rostowski był też wykładowcą w UCL School of Slavonic and East European Studies, University of London, „...(więcej )

Profesor Barbara Liberska „Czy consensus Pekiński zastąpi waszyngtoński „ Noblista Robert Fogel twierdzi, że w roku 2040 wartość chińskiego Produktu Krajowego Brutto osiągnie 123 biliony USD – prawie osiem razy tyle, ile obecnie wynosi amerykańskie PKB. „....”hińscy przywódcy mają już opracowane plany, które mają do tego doprowadzić. Bo to jest kraj, który ma świetnych ekonomistów, znakomite ośrodki badawcze, które są w stanie opracować wszystkie elementy niezbędne dla kreowania najlepszej polityki gospodarczej. Na tym polega fenomen tej gospodarki. Chińczycy na każdym etapie rozwoju są świadomi wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i szukają takich rozwiązań, które są dla nich najbardziej korzystne, niezależnie od tego, co mówią inni. „....”Bo Chiny mają nie tylko fabryki pełne niewykształconych wieśniaków, ale także armię naukowców. Jak się podróżuje po Chinach i wjeżdża nawet do średnich jak na warunki tego kraju miast, to widać przepiękne kompleksy nowych uniwersytetów technologicznych, w których w sumie kształci się prawdopodobnie więcej osób niż w całym świecie zachodnim. „....”co roku doktorów matematyki, fizyki czy informatyki w Chinach przybywa więcej niż w USA. Mało tego – wielu z nich zdobyło te doktoraty na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. „....”Konsensus pekiński”...”Ja ten model, który przyjęły Chiny, nazywam globalizacją kontrolowaną, niektórzy mówią o globalizacji zarządzanej. To znaczy, że kraj otwiera się na globalizację, ale na swoich własnych warunkach, nie rezygnując z możliwości kontroli nad przepływami kapitału i nad działaniami inwestorów zagranicznych, przyjmując selektywnie reguły wolnorynkowej gry i otwierając się tylko w wybranych sektorach.Ten chiński model jest atrakcyjny dla wielu krajów Trzeciego Świata, które przeżywały w przeszłości rozmaite kryzysy walutowe czy finansowe w efekcie słuchania się rad MFW i otwarcia rynków finansowych. Więc przynajmniej tak długo, dopóki Chiny są w stanie nie dopuścić do podobnego kryzysu u siebie, będą one uważały, że chiński wzorzec jest rozwiązaniem pozwalającym ustrzec się kryzysowych sytuacji.
Ktoś nawet użył określenia Bejing consensus w opozycji do pojęcia Washington consensus, czyli neoliberalnego modelu, jaki Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponował krajom słabiej rozwiniętym, które chciały wyciągnąć korzyści z globalizacji.” ….(więcej )

Piotr Woyke „W 1990 r. John Williamson po raz pierwszy użył sformułowania „Konsensus Waszyngtoński”. Analizując politykę gospodarczą państw Ameryki Łacińskiej, wyróżnił dziesięć zasad, które zostały im narzucone przez instytucje mniej lub bardziej zdominowane przez Stany Zjednoczone. Pośród nich znajdowały się m.in. dyscyplina fiskalna, liberalizacja handlu, prywatyzacja czy ochrona własności prywatna „....”W związku z trwającymi transformacjami w dawnym bloku wschodnim, również przebiegającymi wedle wymienionych reguł, określenie zrobiło zawrotną karierę. Przestało być wyłącznie terminem ekonomicznym, stało się pojemniejsze. Obok neoliberalnego członu ekonomicznego pojawił się polityczny, bazujący na zasadach liberalnej demokracji „...” W 2004 r. Joshua Cooper Ramo opublikował artykuł „The Beijing Consensus”. Wyrażał w nim przekonanie, iż Konsensus Waszyngtoński skompromitował się, zaś remedium na jego wady krystalizuje się właśnie w Pekinie. „...”„Konsensus pekiński” miałby się opierać na trzech filarach – innowacyjności i permanentnym eksperymentowaniu, zrównoważonym rozwoju gospodarczym oraz współpracy państw rozwijających się w celu zapewnienia sobie suwerenności w prowadzonej polityce gospodarczej. „...”Mało energicznie dążą Chińczycy do zwiększenia wpływu na globalne instytucje finansowe (tak ważne w Konsensusie Waszyngtońskim) i nie kwapią się do budowania własnych „....”dotychczasowy brak zainteresowania Pekinu podjęciem otwartej rywalizacji o globalne przywództwo wiąże się poniekąd ze specyfiką tradycyjnej chińskiej myśli politycznej, przechodzącej obecnie swój renesans. Jest ona ściśle państwocentryczna, skupia się zwłaszcza na zapewnieniu krajowi dobrobytu i jak najbardziej harmonijnych warunków do rozwoju. Zachodnie idee kształtowania ładu międzynarodowego, obejmowania w nim przywództwa, wreszcie, tworzenia uniwersalistycznego wzorca osiągania dobrobytu są chińskiej tradycji politycznej genetycznie obce. „....”Kryzys gospodarczy połączony z dość zachowawczą i niezręczną polityką Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach spowodował znaczne ubytki w sile oddziaływania Konsensusu Waszyngtońskiego, i tak niebędącego w najlepszej formie. Jednak, siłą rzeczy, na razie jest to wciąż dominujący konstrukt intelektualny. „....(więcej )

Maciej Marek Kamiński ..„Kryzys w Europie nie jest kryzysem kapitalizmu jak chciałaby lewica – wręcz przeciwnie, jest kryzysem socjalizmu, nadmiernej regulacji gospodarki, nadmiernych wydatków socjalnych, wieloletniego życia na kredyt oraz upadku rodziny. Konsekwencją tego ostatniego jest kryzys demograficzny a także upadek idei ubezpieczeń społecznych, które mogły się sprawdzać w strukturze społecznej w czasach Bismarcka, a nie dziś, gdy społeczeństwa europejskie starzeją się w zastraszającym tempie. Lewica kulturowa stygmatyzuje przy tym kobiety, których wyborem życiowym jest posiadanie większej ilości dzieci. Rezultaty już są dramatyczne, a w przyszłości będzie pod tym względem prawdopodobnie jeszcze gorzej. „...”Walka Unii Europejskiej ze zmianami klimatu jest w istocie walką ze wzrostem gospodarczym Państw Członkowskich i przybliża niestety upadek idei europejskiej, przesiąknięta jest bowiem lewicową utopijną ideologią. Utopijne ideologie kończyły się zaś zawsze tak samo. „...”W Polsce koniecznych reform nie widać, a Europa nie ma do nich dostatecznych narzędzi ani woli politycznej, a często pewne tendencje idą w niewłaściwym kierunku. „...”Współczesny kształt instytucji europejskich jest wynikiem zmian ewolucyjnych, począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich, poprzez Jednolity Akt Europejski, Traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i w końcu Lizbony. „....”Jeśli przyjąć paralelę pomiędzy ewolucyjnym rozwojem Unii Europejskiej a ewolucyjnym rozwojem polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak to uczynił Jan Paweł II w słynnym zdaniu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej", to należy zauważyć, że wspólne państwo polsko-litewskie kształtowało się od końca XIV w. aż do końca wieku XVIII (a więc ok. 400 lat) i dopiero tuż przed jego upadkiem, w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podniesiony został problem zniesienie podziału na Koronę i Litwę. W świadomości szlachty polsko-litewskiej podział ten był zresztą nadal żywy jeszcze w XIX w. i na początku XX w „...(więcej )

Prof. Leokadia Oręziak „ W Chile po niemal 30 latach funkcjonowania funduszy emerytalnych okazało się,że dwie trzecie ich członków nie dostanie żadnej emerytury „..”Część krajów, na które także napierano, np. Słowenia, nie dała sobie narzucić czegoś takiego.
– Żaden rozwinięty kraj nie chciał tego wprowadzić. Kraje silne czy mające zdeterminowanych polityków potrafiły odeprzeć atak, a u nas prawie cała klasa polityczna poddała się ogromnej presji i wyrafinowanej machinie propagandowej finansowanej przez amerykańską agencję rządową, Bank Światowy i inne instytucje żywotnie zainteresowane stworzeniem w Polsce wielkiego źródła zysku dla oligarchów finansowych. Gdy popatrzymy na strukturę tych funduszy, na ich beneficjentów, to się okaże, że największe zachodnie podmioty finansowe – Aviva (22%) oraz ING (21%) – mają prawie połowę rynku OFE. Niemal 90% aktywów OFE jest zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) należące do wielkich koncernów międzynarodowych. „...”Wielkie koncerny zagraniczne i właściciele towarzystw emerytalnych czerpią z OFE duże zyski. Pracujący w nich też, więcej – mimo kryzysu ich uposażenia się zwiększyły.
– O tych zarobkach mamy tylko szczątkową wiedzę, nie publikuje się bowiem żadnych informacji o wynagrodzeniach. „...”Chile i Argentyna to dla nas poletka doświadczalne. Jakie lekcje wyciągnęliśmy z funkcjonowania OFE w tych krajach?
– Argentyna zlikwidowała OFE jednym cięciem i bezwarunkowo. Była krajem bardzo zadłużonym, a istnienie OFE pogłębiło ten problem. Uzasadniając to cięcie, prezydent Argentyny Cristina Fernández de Kirchner powiedziała, że stworzenie funduszy było wielką grabieżą. W Chile OFE istnieją ze względu na ogromne powiązania chilijskich oligarchów z koncernami zarządzającymi funduszami. Istnieją, mimo że po 30 latach okazało się, że większość ich członków nie uzyska żadnej emerytury.W przeciwieństwie do nas w Europie głośno było o zmianach w węgierskich OFE. – Rozwiązanie węgierskie może być dla nas drogowskazem. W Polsce część ludzi jest przekonana, że OFE są dla nich dobre, że to ich pieniądze, i byłaby bardzo rozczarowana informacją, że zabiera się im fundusze. Ta grupa uruchomiłaby mechanizm, który pewnie doprowadziłby do zaskarżenia decyzji przed instytucjami międzynarodowymi i Trybunałem Konstytucyjnym. Lobbyści OFE dysponują ogromnymi pieniędzmi, żeby wystąpić przeciwko Polsce, musimy więc szukać takiego rozwiązania, które sprawdziło się w praktyce. Węgry wprowadzały zmiany etapami. Pierwszym krokiem było zawieszenie wpłat do OFE, drugi polegał na umożliwieniu ludziom dokonania wyboru. Wszystkie środki OFE przeniesiono do tamtejszego ZUS. W określonym czasie każdy miał obowiązek zadeklarować, czy zostaje w nim, czy chce nadal być w OFE. Decydując się na pozostanie w funduszu, dana osoba musiała się pogodzić z tym, że bierze na siebie koszty i ryzyko związane z uzależnieniem emerytury od gry na rynku finansowym i że nie będzie mieć państwowej gwarancji emerytury minimalnej. Pozostanie w OFE wybrało tylko 2% członków funduszy, reszta (98%) wróciła do węgierskiego ZUS, chcąc tym samym, by państwo gwarantowało im te emerytury.”...(źródło )

Diana Kruczkowska „Singapur – absolutyzm drogą do dobrobytu „....”Jednak za homoseksualizm, jako „czyn przeciwko naturze”, nadal grożą kary do dziesięciu lat więzienia „...”Singapur: według niektórych to urzeczywistnienie myśli wielkiego chińskiego filozofa Konfucjusza o państwie idealnym, inni określają go jako utopię, mrzonkę, futurystyczną fantazję na temat perfekcyjnego państwa. Jedno jest pewne – Singapur zajmuje czwarte miejsce w rankingu najbogatszych państw[1], uważany jest również za najczystszy i najbezpieczniejszy kraj świata. „..”Lee Kuan YewTwórcą sukcesu Singapuru z całą pewnością można nazwać Lee Kuan Yewa. To on opracował plan jego transformacji. W latach japońskiej okupacji (1942-1945), która była dla mieszkańców wyspy, najgorszym momentem w ich krótkiej historii, kształtowała się świadomość polityczna przyszłego premiera. To wtedy jego najważniejszym celem stało się doprowadzenie do całkowitego uwolnienia Singapuru od obcych rządów. Realizację tego zadania rozpoczął od uzyskania znakomitego wykształcenia – w 1949 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge osiągając jedne z najlepszych w historii tego kierunku wyniki egzaminacyjne. Przebiła go jedynie Kwa Geok Choo – Chinka, również pochodząca z Singapuru, która już w 1950 roku została żoną Lee Kwan Yewa.[3]”...”W roku 1959 został premierem z ramienia partii Ruchu Ludowego. Od samego początku swych rządów musiał on walczyć o władzę z komunistami, którzy wówczas odnosili ogromne sukcesy polityczne na kontynencie azjatyckim. Walkę tę ostatecznie zwyciężył, dzięki zastosowaniu iście komunistycznych metod. Kilka miesięcy przed głosowaniem przeprowadzono, na jego polecenie, masowe aresztowania komunistycznych i lewicowych polityków w ramach tzw. Operation Cold Store.[4] Dzięki temu, stając się pogromcą komunistów, uzyskał ze swoją partą ponad 45% głosów, zdecydowanie wygrywając wybory w 1963 roku. Wydarzenia te, były początkiem trwałej dominacji politycznej Partii Akcji Ludowej w Singapurze. Lee Kwan Yew funkcję premiera sprawował nieprzerwanie aż do 1990 roku.[5] Obecnie ma osiemdziesiąt siedem lat i pełni funkcję ministra mentora, stworzoną specjalnie dla niego przez jego syna – Lee Hsien Loonga – premiera Singapuru od roku 2004. Z tego opisu można by wywnioskować, że obecnie jest on staruszkiem, na zasłużonej emeryturze. Nic bardziej mylnego. Autorytarny Lee Kuan Yew jest w niebywale dobrej formie i ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia w polityce państwa. W końcu to on stworzył gospodarcze imperium z małej, nic nieznaczącej wysepki. „...”W 2009 roku, po raz pierwszy od dekady, miał [16] procentowy ujemny wzrost gospodarczy, wynikający z faktu, że jego gospodarka opiera się głównie na handlu międzynarodowym, eksporcie, usługach finansowych i turystyce. Jednak w czasie, gdy Unia Europejska i Stany Zjednoczone - nękane recesją – wpadają w coraz większą zapaść gospodarczą (czego najlepszym przykładem była Grecja), w Singapurze mówiło się jedynie o pewnym „spowolnieniu”. Już w drugim kwartale 2009 roku PKB kraju urosło o 20,4 procent[6], co stanowiło największy wzrost w jakimkolwiek państwie na świecie od początku kryzysu. Natomiast w 2010 roku tempo rozwoju tego państwa-miasta osiągnęło poziom 26 procent.[7] Lee Kuan Yew uważa za pewnik, że Singapur odbierze Chinom tytuł najszybciej rozwijającej się gospodarki już w przyszłym roku – a nie jest to człowiek, który rzuca słowa na wiatr. „...”Dobrobyt dzięki autorytarnym rządom „...”Dzięki represyjnym rządom twardej ręki osiągnął dochód na mieszkańca wyższy niż w wielu państwach Europy (30 tys. dolarów USA)[8], posiada świetny system edukacji czy opieki zdrowotnej. Panuje tu powszechny dobrobyt – przy bardzo niskich podatkach, solidnej walucie, braku inflacji, jednej z najbardziej liberalnych na świecie gospodarek i stopie bezrobocia wynoszącej 2,1 % (grudzień 2009)[9]. Te wyniki to skutek, między innymi, nieustannej pracy Singapurczyków – zgodnie z konstytucją po roku pracy przysługuje im siedem dni płatnego urlopu. Z każdym następnym przepracowanym rokiem uzyskują dodatkowy jeden. Natomiast maksymalna liczba to jedynie czternaście dni wolnych na rok.[10] Obecnie Singapur jest jednym z największych centrów bankowo-finansowych, obok Londynu, Zurichu, czy Nowego Jorku. To wszystko przy funkcjonującym bardzo niecodziennym systemie politycznym – czymś pomiędzy autorytaryzmem a demokracją. Marek Bankowicz w swojej książce System polityczny Singapuru specyfikę polityczną wyspy nazywa „demokracją bezalternatywną”, czy „autokracją wysoce oświeconą”.[11] W kraju wolnych wyborów parlamentarnych przez czterdzieści lat u władzy utrzymuje się jedna partia, a rządzący Lee Kuan Yew konsekwentnie zmienia państewko bez jakichkolwiek bogactw naturalnych (Singapur, aby funkcjonować, musi importować nawet wodę pitną[12]) i międzynarodowych subwencji w ekonomiczną potęgę na skalę światową. „...”Wszelkie złamanie prawa jest bardzo surowo, ale przede wszystkim stanowczo, karane - od grzywien po publiczną naganę w lokalnej gazecie czy chłostę. Ta ostatnia jest niezwykle bolesna, bo zadawana ratanowymi rózgami, a grozi za wszystkie przestępstwa dokonane z użyciem przemocy. Mandat za śmiecenie to dwieście dolarów, czyli prawie sześćset polskich złotych.[13] Nie dziwi więc fakt, że na ulicach nie dostrzeże się ani jednego papierka. Za samo posiadanie narkotyków grozi kara śmierci. Ten najwyższy wymiar kary ogłaszany jest również za posiadanie broni bez zezwolenia, za morderstwo, gwałt i rozboje. „..”Wynika to z ideologii wyznawanej prze Lee Kwan Yewa, określanej przez jego samego jako „nowoczesny konfucjanizm”. Według Marka Bankowicza w książce „Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani” demokracja konfucjańska różni się od demokracji zachodniej trzema głównym cechami: „nie przecenia wartości jaką jest wielopartyjność, zakłada raczej konsultacyjną, a nie konkurencyjną funkcję wyborów oraz ceni podejmowanie decyzji politycznych w drodze konsensusu, nie zaś walki”. Inną cechą konfucjanizmu jest „przenoszenie cnót z życia prywatnego do aktywności publicznej”.[17] W związku z tym bezwzględnie zwalczana w Państwie Lwa jest korupcja i nepotyzm. Lee Kwan Yew uważa za oczywiste, że najważniejszym warunkiem odpowiedniego funkcjonowania państwa jest uczciwość sprawujących władzę. W tym celu premier, w ramach osobistego sekretariatu, powołał Biuro Badania Praktyk Korupcyjnych, którego zadaniem jest wyszukanie wszelkich przejawów korupcji na wyspie.
Najlepszym dowodem jak znaczący jest to organ może być przypadek Teh Cheang Wana – singapurskiego ministra rozwoju narodowego z 1986 roku. Wziął on ponad czterysta tysięcy dolarów łapówki od pewnych amerykańskich przedsiębiorstw za ułatwienia w inwestycjach w państwie – mieście, następnie dowiedział się, że biuro ds. korupcji wszczęło wobec niego dochodzenie. Zaraz po uzyskaniu tej informacji odebrał sobie życie. Ten brutalny przykład pokazuje siłę z jaką oddziałują w Singapurze rządowe instytucje. Innym przykładem wpływu rządu na politykę kraju było doprowadzenie przez premiera Yewa, w 1985 roku, do usunięcia ówczesnego prezydenta Singapuru Chengary Naira z powodu domniemań, że ma on skłonności do nadużywania alkoholu.[18]”...”System wychowania kolejnych pokoleń również jest bardzo surowy – monitorowane są wyniki klasówek już dziesięciolatków. Na tej podstawie dzieci klasyfikuje się na: „wyjątkowe”, „bystre” i „normalne”, czyli te, które w przyszłości będą wykonywać jedynie prace fizyczne lub prostsze usługi.[20] Idea wyścigu szczurów panuje tu od najmłodszych lat. Rząd propaguje również łączenie się w pary na podstawie wykształcenia – absolwent uniwersytetu powinien wybrać jako swoją partnerkę kobietę, która również skończyła studia. Ma to podnieść jakość narodowych genów. Póki co, system działa całkiem skutecznie – singapurscy inżynierowie należą do najlepszych na świecie. „...(źródło )

W Polsce sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób na koniec zeszłego roku. Najwięcej osób pracowało w oświacie, prawie milion. Niewiele mniej w szeroko pojętej administracji „.....”Z analizy wynika, że zarobki w sektorze publicznym są wyższe niż w prywatnym. W zeszłym roku różnica sięgała ok 30 proc. „.....”Ekonomiści policzyli, że polski sektor publiczny zatrudnia 21,6 proc. wszystkich pracujących „.....”Z raportu wynika, że prawie milion osób państwo zatrudnia w oświacie (2010 roku) „....”Drugą równie liczną grupą są pracownicy administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, których w 2010 roku również było prawie milion.. „....”Należy jednak pamiętać,  że urzędnicy, których liczba w zależności od przyjętej definicji wynosi od 0,4 mln do prawie 1 mln osób, „...(więcej

„W I kwartale 2014 roku zatrudnienie w sektorze publicznym wyniosło ponad 3,02 mln osób. Stanowiło to 20% ogółu pracujących Polaków. Największe zatrudnienie w sektorze państwowym odnotowano w następujących działach: „..( źródło )

Liczba emerytów i rencistów w Polsce na koniec grudnia 2013 roku spadła do 7 milionów 283 tysięcy „...( więcej )

Autorytaryzm – system rządów (reżim polityczny) bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XX wieku, powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych lub ich kompromitacji w oczach społeczeństwa. W przeciwieństwie do systemów totalitarnych, nie opiera się na uniwersalnej ideologii ani na masowym terrorze, lecz ogranicza się jedynie do represjonowania tych, którzy otwarcie go krytykują i dążą do jego obalenia.Geneza słowa autorytaryzm pochodzi od słowa autorytet.Autorytarny system rządów często posiada pewne cechy i instytucje demokracji, jak na przykład wybory, które jednak – podobnie jak w totalitaryzmie – nie mają większego znaczenia prawnego i politycznego. Z drugiej strony brak tu charakterystycznej dla totalitaryzmu ścisłej kontroli państwa nad wszystkimi aspektami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego obywateli – władza istnieje niejako „obok” społeczeństwa, realizując swoje cele.'...(źródło )
----------------
Ważne

lipiec 2012 „ „- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP. „..( http://naszeblogi.pl/41363-rick-joyner-nawoluje-do-zamachu-stanu-w-usa )

Wiktor Orban 'Będziemy próbować odnaleźć metodę organizacji społeczeństwa, która różni się od dogmatycznych ideologii panujących w świecie zachodnim – nowe państwo węgierskie zdolne do ponownego uczynienia naszej wspólnoty zawodnikiem w wielkim globalnym wyścigu w nadchodzących dekadach.” – mówił premier Węgier.Na koniec przemówienia Viktor Orbán rzekł, iż „era liberalnych demokracji się skończyła”, a  jako inspirujące dla Węgier modele państw wymienił Chiny, Indie, Rosję, Turcję i Singapur.„Nasz czas nadejdzie”„- Budowane na Węgrzech nowe państwo nie będzie oparte na wartościach liberalnych - oświadczył Orban. Opowiedział się też przeciw koncepcji państwa opiekuńczego oraz imigracji, która podważa podstawy etniczne państwa. - Tego chcemy? - pytał retorycznie.Skrytykował liberalną organizację społeczeństwa, która nie była w stanie chronić jego wspólnego bogactwa, nie zapobiegła ani zadłużeniu budżetu, a „kredytowemu niewolnictwu” rodzin.

Dzisiaj kluczowym tematem – powiedział Orban – jest zrozumienie tych systemów, które nie są demokracjami i nie są liberalne: Singapuru, Chin, Rosji, Turcji” ..”Sporą część wystąpienia Orban poświęcił głośnej na Węgrzech sprawie Funduszu Norweskiego dotującego biedniejsze państwa UE. Wśród węgierskich beneficjentów znalazły się głównie lewicowe organizacje społeczne. Orban nazwał ich przedstawicieli „opłacanymi przez zagranicę aktywistami politycznymi” i stwierdził, że „bardzo dobrze, że w węgierskim parlamencie powstała komisja, która zajmuje się obserwacją, rejestrowaniem i ujawnianiem zagranicznej agentury wpływu”. ..(źródło )

---------------
Mój komentarz
Przemówienie Orbana i tezy tam wygłoszone są jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń tego roku . Było to dobrze przemyślane przemówienie programowe . Świadczy o tym fakt ,że pierwszy raz o konieczności wprowadzenia rządów autorytarnych na Węgrzech Orban powiedział dwa lata temu. Miała więc sporo czasu czas razem ze swoimi współpracownikami przemyśleć dokładnie to zagadnienie . Zarówno w Chinach jak i Singapur są systemami politycznymi , które można nazwać merytokracjami autorytarnymi , czy jak nazywa to Komorowski autorytarnym kapitalizmem.

Ustrój w którym tak jak w Polsce co piąty zatrudniony jest przez państwo, a dodatkowo ponad 7 milionów emerytów i rencistów jest na garnuszku państwa nazywa się demokracją liberalną , w której państwo jest słabe, przegniłe , gdzie nikt już nie rządzi , z wyjątkiem dworów warstwy społecznej oligarchów lichwiarskich .

Tezy Orbana ,że bez obalenia obecnego , obowiązującego w całej Europie , a nawet w Rosji, co pewnie wielu zaskoczy systemu politycznego nie da się wyzwolić narodu węgierskiego spod kolonialnego wyzysku powinny być najważniejsza informacja w mediach i być dyskutowane przez czołowych polityków i politologów.

Ale jakoś mnie nie zdziwiło że przemówienie Orbana zostało przemilczane zarówno przez polityków i media reżimowe, jak i opozycyjnych . Do tych ostatni wliczam również Korwina Mikke i Wiplera .

Orban chce oprzeć dobrobyt węgierskich rodzin na pracy i niskich podatkach ,a lewacka agentura ulokowana wokół Kaczyńskiego forsuje tworzenie orwellowskiego społeczeństwa opartego na wysokich podatkach i lewicowej sterowanej zasiłkami rozrodczości . Problem ten omówiłem w tekście ( http://naszeblogi.pl/48512-kaczynski-uwaza-ze-lepper-zostal-zabity )

Z kolei Korwin Mikke i Wipler milczą , bo Korwin Mikke idzie na pasku lichwiarstwa, czyli poparcie dla OFE , prywatnych monopoli energetycznych i infrastrukturalnych, akceptacji kontroli nad całym sektorem bankowym i finansowym przez rody zachodnich lichwiarzy i oligarchów słowo w słowo w tym zakresie powtarzając postulaty Konsensu Waszyngtońskiego.

Jedynie chyba Ruch Narodowy popiera sposób myślenia i działania Orbana

A prawd a jest taka , że Orban ma rację ,że w sytuacji całkowitego strukturalnego załamania politycznego , gospodarczego i społecznego warunkiem przetrwania państwa, narodu i społeczeństwa jest przynajmniej czasowo wprowadzenie rządów autorytarnych . Należy pamiętać o tym ,że w Rosji panuje autorytaryzm , ale kleptokratyczny w którym rządzą zwykli złodzieje z Putinem na czele .

Zresztą jest to zgodne z moimi przewidywaniami ,że już za niedługo , gdy rozpad gospodarczy i nędza ludzi się pogłębią będziemy świadkami pierwszych zamachów stanu w Europie . Jest to po prostu nieuniknione .

Kaczyński jest charyzmatycznym politykiem , i tylko on mógłby w sytuacji zagrożenia bytu całego narodu wprowadzić środki nadzwyczajne o których mówi Orban , ale społeczeństwo musi być do tego przygotowane . Orban powoli przyzwyczaja Węgrów do myśli o konieczności zmiany ustroju politycznego i gospodarczego .

video Planuję międzynarodówkę konserwatywnej prawicy - Janusz Korwin-Mikke 28.07.2014
video prof. dr hab. Andrzej Lubbe Kryzys światowy a kryzys euro
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Witold Kaczmarek

30-07-2014 [14:10] - Witold Kaczmarek | Link:

To miło z jego strony, że "zapowiada". Byłem przekonany, że takich rzeczy zwykło się nie zapowiadać, tylko się działa. No cóż...

Obrazek użytkownika smieciu

30-07-2014 [14:39] - smieciu | Link:

Proszę Pana tego jest stanowczo za dużo!!!
Ja wiem że wszystko się ze sobą wiąże i te cytaty są ciekawe ale kto u diabła to przeczyta? I tak czuję się dumny że przemknąłem okiem przez większość.

A jeśli chodzi o Orbana to można powiedzieć że jedynie ujął słowami stan faktyczny. Ten, który funkcjonuje na całym świecie a nie tylko w Rosji czy Chinach. Przecież demokracja to fikcja! W jednych miejscach rządzą czerwone partie a w innych brunatne korporacje oraz niebieskie banki by użyć barwnego porównania.
Orban stwierdza że by walczyć ze zcentralizowaną siłą przeciwnika to samemu też trzeba pójść na pewien centralizm czy autorytaryzm. Ok ja go rozumiem, pewnie każdy marzy po kryjomu by być takim Orbanem, zaprowadzającym ład w kraju.
Problem jest tylko taki że gdy odetniesz głowę to reszta łatwo się rozłazi. Jak to już tysiące razy pokazywała historia kiedy to po śmierci charyzmatycznego władcy kraj się szybko staczał.
Dlatego ważniejsza jest idea, coś co łączy wieeelu ludzi. Np. religa. To fundament sukcesu Żydów czy Muzułmanów.

Ale mniejsza z tym wątkiem. Ważniejsza jest odpowiedź co dalej z Orbanem. Są różne możliwości, myślę że warto rozważyć jedną kwestię:
Świat jest zmęczony i tak naprawdę nie wierzy w demokrację. Ludzie pragną autorytarnej ale i sprawiedliwej władzy. W tych czasach chaosu i upadku wartości czekają na kogoś, kto zrobi porządek. Lud jest rozmiękczony jak w Niemczech przed Hitlerem czy w Polsce przed zamachem majowym. I obawiam się że taki nam został przygotowany scenariusz.
Władza dla miękkich dyktatorów. Którzy np. wprowadzą miękki model chiński: strzeż się praw a nic złego ci się nie stanie. Ucz się posłusznie i służ wiedzą krajowi. Trochę cenzury, trochę ograniczeń... to tylko dla twojego dobra.

Bądź dobrym robotnikiem, bądź dobrym inżynierem, bądź poprawnie politycznym nauczycielem. Pracującym na rzecz kraju... czyli nowej legalnej arystokracji, która kiedyś doprowadziła do tego burdelu ale dzisiaj wyciąga pomocną dłoń ze starymi dobrymi (oraz nowymi, lepszymi) wartościami, które zapewnią ci spokojny byt.
A jeśli nie ... no trudno. III WŚ.