Sprawdzamy aktywność i pracowitość posłów Sejmu RP

Sprawdzamy aktywność i pracowitość posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jak pracują Nasi posłowie w Sejmie RP??? Informacje przydadzą się także przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
 
Ślubowanie poselskie: Art. 104. KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

1.Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
2.Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3.Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/prawo/k...
 
Aktywność poselska:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Wystąpienia na posiedzeniach:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Interpelacje:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Udział w głosowaniach:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.n...
 
Zapytania:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Pytania w sprawach bieżących:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Oświadczenia:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Podpisy pod projektami poselskimi:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n...
 
Posłowie sprawozdawcy:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.n...
 
 
Opracował: © dr inż. Roman Andrzej Śniady
Wrocław, dnia  23/05/2014 r.
 
„Kto milczy, ten przyzwala” - Mikołaj Rej
„W życiu tak się przygotuj, żebyś się pokonać nie dał” - Atreusz