Kaczyński W imię Boga Wszechmogącego

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „.....(źródło)
------
Mój komentarz
Narody Zachodniej Europy zdychają . Jako byt biologicznie , kulturowy , czy intelektualny. Bezmyślne, bezwolne masy , pozbawione tożsamości , celów , samorefleksji . Jeżeli Zachód się odrodzi to jako silenie religijne wspólnoty ...muzułmańskie. Ponieważ władzę muzułmanie zdobędą siła może to nie być zbyt przyjazne sąsiedztwo dla Polski .

To co robi Kaczyński to próba, która ma szanse na powodzenie , aby Polacy uniknęli losy Niemców , Francuzów , Anglików , Szwedów . Jedynie społeczeństwa , które spala wspólna kultura , etyka, zasady i wartości mogą przetrwać. Obecny los, upadek i prawdopodobne zniknięcie narodów Europy już jest przestrogą dla narodów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej .

Paradoksalnie im szybciej muzułmanie podporządkują sobie Niemców czy Francuzów tym większa szansa dla tych ateistycznych , socjalistycznych narodów na przetrwanie biologiczne, bo pierwsze co zwycięscy muzułmanie zrobią to zlikwidują socjalizm politycznej poprawności .

W sytuacji bezprecedensowego w historii zniewolenia intelektualnego , ekonomicznego i kulturowego Polaków , czego najlepszym dowodem jest hekatomba depopulacji jaką Polacy składają na ołtarzu lewackiej kultury jedynym wyjściem jest zbudowanie nowoczesnego narodu na fundamencie wiary w Boga i odrzucenie tym samym panującej w Europie hitlerowskiej konstrukcji „prawa pozytywnego „.

Media i portale nawet prawicowe przemilczały fundamentalne dla przyszłości obozu patriotycznego słowa Kaczyńskiego .

Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(więcej )

To co powiedział Kaczyński na Jasnej Górze jest tylko rozwinięciem zdania „ Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus „

Prawica , a w szczególności różni działacze prawicowi nie chcą tego jakoś przyjąć do wiadomości ,że bycie przywódcami Obozu Patriotycznego będzie wiązało się z odrzuceniem ludzi prowadzących lewacki , socjalistyczny tryb życia. Lewacy obyczajowi, czyli osoby porzucające dzieci , rodziny , prowadzące hedonistyczny tryb życia nie będą miały prawa reprezentować Polaków .

Ale to będzie tylko poboczny skutek mocnego schrystianizowania Obozu Patriotycznego przez Kaczyńskiego , który stał się w tej chwili dla Polaków kimś w rodzaju świeckiego przywódcy religijnego .

Kaczyński ponadto robi to o czym już dawno pisałem. Obok kultu politycznego swego brata Lecha Kaczyńskiego umacnia naturalny i oczywisty dla Polaków religijny kult Wojtyły. Kaczyński nauczanie Jana Pawła II , jego wielką humanistyczna filozofię chce uczynić etycznym źródłem prawa Rzeczpospolitej .

Oby Mu się udało.

video Profesor Andrzej Nowak „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013) „
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie

Profesor Roberto de Mattei  w tekście zatytułowanym „Unia Europejska - banda rozbójników?„ Takie pojmowanie prawa, którego najwybitniejszym teoretykiem był w XX wieku austriacki prawnik Hans Kelsen (1881-1973), legitymizuje porządek legislacyjny jedynie "wydajnością prawną" danej normy bądź praktyką jego stosowania „....”Benedykt XVI jednak w swoim orędziu wygłoszonym w niemieckim parlamencie 22 września 2011 roku skrytykował wprost pozytywizm prawny Kelsena, wskazując, że z tej właśnie koncepcji wyrósł narodowy socjalizm„...”W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych wielkich instytucjach międzynarodowych, nadrzędnym źródłem prawa jest norma produkowana przez prawodawcę „...(więcej)

Wiktor Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne....”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejską były spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”.....”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwiepraktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym. „....(więcej )

„Maurycy Metelski „....”Orbán nie był wówczas zbawcą chrześcijaństwa. Wręcz przeciwnie, powstający w 1988 r. Fidesz przypominał raczej Kongres Liberalno-Demokratyczny, a nie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. „.....”W pierwszej kadencji węgierskiego parlamentu atakowali rządzącą konserwatywną prawicę, głównie Węgierskie Forum Demokratyczne (MDF), przypominające obecne środowiska skupione wokół Jarosława Kaczyńskiego. założyciele Fideszu byli zafascynowani liberalizmem oznaczającym dla nich wolność. „.....”Młodzi fideszowcy atakowali rząd Jozsefa Antalla za klerykalizm i pobożność, zarzucali mu zbytnią troskę o pozytywną opinię w kościołach i zaniedbania w modernizacji kraju „...”„Fideszowi obce są patos, pustosłowie, napawanie się dumą narodową. Członkowie Fideszu nie czują, że teraz trzeba toczyć walkę o węgierskość". Słowa z lutego 1992 r. potwierdzono parę miesięcy później, gdy partia przystąpiła do Międzynarodówki Liberalnej. „......”Zwrot w prawo nastąpił po nieudanej kampanii w 1994 r. Fidesz uzyskał wówczas zaledwie 7 proc. głosów. „.....”Sam Orbán zaczął częściej mówić o wspólnocie narodowej, ważniejszej od egoizmu i indywidualizmu, „.....”Pozwolił na zwycięstwo partii w wyborach i utworzenie koalicji ze wspomnianym MDF, Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP) i Partią Drobnych Posiadaczy (FKGP) „.....”Rząd nie przeprowadził  zmian ideologicznych, oddał w tej kwestii pole lewicy i liberałom, nie przeprowadzono również zapowiadanej dekomunizacji „......”a węgierski premier zawarł sakramentalny związek małżeński i ochrzcił swoje dzieci, przed czym wzbraniał się od końca lat 90. Czy nie przypomina to drogi Donalda Tuska, który przed wyborami w 2005 r. wziął ślub kościelny, aby uwiarygodnić przemianę z antyklerykalnego liberała w „dojrzałego konserwatystę"? „.....”Na pewno przeczytamy natomiast o zmianach w konstytucji Węgier, takich jak odwołanie do Boga w preambule, podkreślenie wartości rodzinnych czy ochrona życia „....(więcej )

tezy Fukuyamy. „Wczesne państwa europejskie sprawowały sądy, ale nie dyktowały praw. Źródła praw tkwiły gdzie indziej :,albo w religii ...albo w zwyczajach plemion lub innych społeczności lokalnych . Wczesne państwa europejskie ustanawiały niekiedy nowe prawa , ale ich władza i prawomocność wynikały raczej ze zdolności do do bezstronnego egzekwowania praw niekoniecznie będących ich własnym wytworem. „...”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności . W społeczeństwach przednowoczesnych uważano ,że prawo ustanowione zostało przez władzę wyższą niż jakikolwiek ludzki prawodawca :bóstwo , odwieczny zwyczaj lub naturę . Prawodawstwo natomiast odpowiada temu , co dziś nazywamy prawem pozytywnym , i stanowi pochodną władzy politycznej „.....”O rządach prawa można można mówić jedynie tam , gdzie istniejący uprzednio zbiór praw ma wyższość nad prawodawstwem , co oznacza , że jednostka sprawująca władzę polityczną czuje się związana prawem . Nie chce przez to powiedzieć, że sprawujący władzę prawodawczą nie mogą tworzyć nowych praw . Jeśli jednak mają one funkcjonować w ramach rządów prawa , ich rozporządzenia muszą być zgodne z istniejącym prawem , a nie dyktowane wyłącznie widzimisię. „..” Rządy prawa stanowią odrębny składnik ładu politycznego nakładający ograniczenia na władzę państwa „...(więcej)
 
video Profesor Andrzej Nowak „Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013) „
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Leszek Witkowski

17-06-2013 [15:15] - Leszek Witkowski | Link:

Dziekuje Panie Marku.
Nauki Jana Pawla, Prezes Kaczynski i Ruch Narodowy sa nasza nadzieja.

Obrazek użytkownika dogard

17-06-2013 [21:30] - dogard | Link:

POd czyja egida?!

Obrazek użytkownika Leszek Witkowski

18-06-2013 [01:20] - Leszek Witkowski | Link:

Pozyjemy, zobaczymy. Sadze, ze bardziej pod tarcza PiS niz RN.
Licze, ze JK po morderstwie brata zrozumial, ze obcy zdradzaja w potrzebie.
Zakladam mozliwosc, ze pojdzie wlasna droga.
Czy RN poprowadzi agent - nie wiem.
Mieli by szanse, zawierajac sojusze z Turcja i Chinami.
Nie mowie o podporzadkowaniu sie, jak Prezydent Zydom.
Posmotrim, uwidim - skazal slepoj.

Obrazek użytkownika Emigrant Szkot

17-06-2013 [17:56] - Emigrant Szkot | Link:

...Narody Zachodniej Europy zdychają. Jako byt biologicznie , kulturowy , czy intelektualny. Bezmyślne, bezwolne masy , pozbawione tożsamości , celów , samorefleksji....
I dodam, ze degeneruja sie. Stada potwornych, brzydkich, wytatuowanych od ucha do piet grubasow z hot dogami w rece. Bez religii, historii, moralnosci, rozumu. Ich Bog mieszka w Tesco i ma na imie funt. Jesli 30 proc. mlodych Brytyjczykow uwaza, ze jajka rosna na drzewach, a becon na polach to nic juz dodac nie trzeba.

Obrazek użytkownika hibaro

17-06-2013 [18:45] - hibaro | Link:

Tak obrazowo Pan to opisal,ze ciarki przeszly po plecach zwazywszy,ze
niedawno moja mlodziez tam wlasnie wyjechala za "chlebem".
Ale dobrze,niech to bedzie ostrzezeniem,ze sa wartosci,ktorych nie wolno sobie pozwolic wydrzec,
ale je zdecydowanie bronic i obronic!
Pozdrawiam Pana z normalnego jeszcze swiata wartosci,przynajmniej ja jeszcze
w takim zyje,mam nadzieje...

Obrazek użytkownika Leszek Witkowski

17-06-2013 [20:19] - Leszek Witkowski | Link:

pozyzszych uwag, kilka obrazkow ludzi odwiedzajacych tani sklep w USA.
http://www.google.ca/search?q=...

Obrazek użytkownika tanat

17-06-2013 [21:41] - tanat | Link:

"świeckiego przywódcy religijnego", niech Pan nie pisze takich głupot, jeśli Pan nie wszystko pojmuje. Pan Kaczyński to sprytny i inteligentny człowiek, ale dowiódł właśnie podczas swoich rządów, że nie ma szans na to co pan mu przypisuje, co nie znaczy, że nie uda mu się zacząć przemiany. Na początek szansę dostał, ale odrzucił całe młode pokolenie, dlatego nie on zmieni Polskę. Natomiast prawdą jest, że jeśli nie nastąpi nawrót do chrześcijaństwa, to bardzo marnie widzę los tego kraju, jak też pewnie wielu innych.