Wipler. Ze wstydem przysięgałem na żenującą Konstytucję

Jarosław Kaczyński „„Polska potrzebuje nowej konstytucji- ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji poświęconej 15-leciu polskiej ustawy zasadniczej
W ocenie Kaczyńskiego, są przesłanki, by w obecnej kadencji parlamentu wrócić do kwestii zmiany konstytucji. Jego zdaniem, świadczy o tym sytuacja Polski w Unii Europejskiej i zmiany zachodzące we wspólnocie, które "trzeba oceniać negatywnie".- To, co zdarzyło się przeszło 23 lata temu, to powstał system, który prof. Jadwiga Staniszkis określiła jako postkomunizm - powiedział Kaczyński. Jak dodał, jest to system antyrozwojowy, który został spetryfikowany przez obecnie obowiązującą konstytucję.
Jak mówił, usytuowanie władzy wykonawczej w ustawie zasadniczej uniemożliwia m.in. zmianę tego systemu. Jego zdaniem, kształt konstytucji "utrudnia realizację części praw obywateli".Jak przekonywał, Polska potrzebuje nowej konstytucji. - Musimy tego dokonać– podkreślił.”...(więcej )

Waldemar Kuczyński „Waldemar Kuczyński „Jeśli prezes PiS zostanie wybrany na prezydenta, będzie przysięgał na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Pytam więc, czy ciągle uważa, że jest ona "konstytucją formacji państwowej oligarchicznej. W istocie za tymi przepisami kryje się oligarchia" (słowa wypowiedziane 2 września 2007 roku w programie TVN "Kawa na ławę")”…”Jeżeli Jarosław Kaczyński zostanie prezydentem, wówczas będzie najwyższym przedstawicielem państwa III Rzeczypospolitej, jak nazywa ją konstytucja. Pytam więc, czy nadal uważa on, że III Rzeczpospolita jest Rywinlandem (to są słowa szefa PiS wypowiedziane 28 maja 2005 roku na wiecu wyborczym partii), że jest "postkomunistycznym monstrum" (to słowa na kongresie PiS 4 czerwca 2006 roku), że u jej podstaw tkwi Ubekistan (to z wywiadu dla "Rzeczpospolitej" 29 września 2006 roku), że jest ona "jakimś gigantycznym skandalem, takim, powiedzmy sobie postkolonialnym, miękkim tworem" (to słowa z rozmowy w radiowych "Sygnałach dnia", 2 kwietnia 2007 roku).Jak prezydent mający taki pogląd o państwie może je reprezentować zgodnie z dobrą wiarą, wolą i sumieniem? A więc, panie prezesie, czym jest dla pana III Rzeczpospolita? „...(więcej )

Zbigniew Brzeziński - były doradca prezydenta USA „Najgorsza i najgłupsza na świecie (o polskiej ordynacji wyborczej) „...(więcej )

Pod spodem pozwalam sobie przedstawić video z wystąpieniem Przemysław Wiplera w którym mówi o potrzebie ustanowienia dla Polski nowej Konstytucji . Wipler powiedział ,że konstytucja III RP jest żenująca ,że wstydzi się że na nią przysięgał . Polecam opis sądów Kaczyńskiego przytoczony przez Waldemara Kuczyńskiego, fanatycznego obrońcy ochlokratycznej konstytucji II Komuny .

Trudno nie zgodzić się z Kaczyńskim, jego jak najbardziej trafną diagnozą. Tym razem chciałbym skoncentrować się na tym jak ma być przyszła konstytucja IV RP . Na jakich fundamentach oparta. Jakiemu państwu i jakiemu społeczeństwu ma służyć. Jakie wartości nie mają podlegać dyskusji .

I tu nie musimy nic wymyślać , ani siw wysilać . Z pewnością Konstytucja IV RP musi opierać się na etyce Wojtyły . I tutaj pozwolę sobie wymienić trzy fundamentalne zasady . Prawo do życia każdej istoty ludzkiej , prawo do owoców swojej pracy, ( przypomnę ,że II Komuna okrada pracujących Polaków z 83 procent dochodów podatkami ) , prawo do posiadania rodziny . To ostatnie prawo skierowane jest głownie w stronę tych najsłabszych jak określał dzieci nasz papież. Reszta praw nie ma już tak fundamentalnego znaczenia i może być przedmiotem sporów i konsensusów .
Prawo dożycia każdej istoty ludzkiej jest dla wszystkich z wyjątkiem ciemosecinnych lewków rzeczą oczywistą . To ,że państwo podatkami nie może doprowadzać ludzi do nędzy, czy niszczyć fundamentów rozwoju ekonomicznego , intelektualnego i cywilizacyjnego polskich rodzin to następna kwestia raczej oczywista . Nie rozumieją tego oczywiście tylko socjaliści spod znaku politycznej poprawności .

Trzecią kwestię , czyli prawa ludzi do posiadania rodziny ,ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci do jej posiadania rozszerzę .

„Koncepcja children first zakłada odwrócenie optyki . To nie dzieci mają zapewnić dorosłym realizacje ich instynktów , czy kaprysów macierzyńskich ,ale dorośli mają niezbywalne obowiązku wobec pojawiających się na świcie dzieci . Obowiązki niezbywalne , a łamanie praw dziecka stosunki do rodziców surowo karane.
Parę przykładów. Gdy starsza pani oblała się wrzącą herbata w Macdonaldzie  , to jej szkody moralne zwiane z tym wypadkiem  były tak duże ,że otrzymała sute zadośćuczynienie. Koncepcja Children first zakłada ,że dziecko,  w sytuacji, gdy ktoś doprowadzi do rozpadu małżeństwa jego rodziców, ma prawo do roszczeń w stosunku do osoby, która uwiodła matkę lub ojca ,  z tytułu strat moralnych, negatywnych przeżyć związanych z rozwodem , szkód wynikłych z braku właściwej opieki dwojga rodziców. Jest to logiczne . Oczywiście jeśli przyjmiemy ,że dzieci są podmiotami ,a nie przedmiotami mającymi dogodzić instynktom , bardzo często fanaberią i innym potrzebom  dorosłych . „...(więcej )

Aby przybliżyć problemy jak staną przed autorami konstytucji IV RP odwołam się do zagadnienia. Państwa Prawa . Rządów Prawa.

Najlepiej zilustrują to tezy Fukuyamy. „Wczesne państwa europejskie sprawowały sądy, ale nie dyktowały praw. Źródła praw tkwiły gdzie indziej :,albo w religii ...albo w zwyczajach plemion lub innych społeczności lokalnych . Wczesne państwa europejskie ustanawiały niekiedy nowe prawa , ale ich władza i prawomocność wynikały raczej ze zdolności do do bezstronnego egzekwowania praw niekoniecznie będących ich własnym wytworem. „...”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności . W społeczeństwach przednowoczesnych uważano ,że prawo ustanowione zostało przez władzę wyższą niż jakikolwiek ludzki prawodawca :bóstwo , odwieczny zwyczaj lub naturę . Prawodawstwo natomiast odpowiada temu , co dziś nazywamy prawem pozytywnym , i stanowi pochodną władzy politycznej , to znaczy zdolności króla, barona, prezydenta, ciała ustawodawczego lub dyktatora wojskowego do tworzenia i wprowadzania wżycie nowych reguł wyłącznie na mocy takiej , czy innej kombinacji siły i autorytetu . O rządach prawa można można mówić jedynie tam , gdzie istniejący uprzednio zbiór praw ma wyższość nad prawodawstwem , co oznacza , że jednostka sprawująca władzę polityczną czuje się związana prawem . Nie chce przez to powiedzieć, że sprawujący władzę prawodawczą nie mogą tworzyć nowych praw . Jeśli jednak mają one funkcjonować w ramach rządów prawa , ich rozporządzenia muszą być zgodne z istniejącym prawem , a nie dyktowane wyłącznie widzimisię. „.....” Odpowiednikiem różnicy między prawem a prawodawstwem jest różnica ustawą konstytucyjną, a zwykłą , z których pierwsza dla wejścia w życie wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych warunków , takich jak zatwierdzenie kwalifikowaną większością głosów . W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych oznacza to ,że każda nowa ustawa uchwalona przez Kongres musi być zgodna z wcześniejszym i nadrzędnym zbiorem praw , Konstytucją , w wykładni ustalonej przez Sąd Najwyższy „.....” Rządy prawa stanowią odrębny składnik ładu politycznego nakładający ograniczenia na władzę państwa”...( źródło Francis Fukuyama „ Historia ładu politycznego „ strona 279 )

Rozważania te, które w następnych tekstach rozszerzę są bardzo istotne dla zrozumienia , że ustrój II Komuny , ustrój socjalistycznej politycznej poprawności jest pozbawiony legitymacji i nie są to rządy prawa .

Jeśli nowa Konstytucja IV Rzeczpospolitej ma być fundamentem rządów prawa , źródłem gwarancji fundamentalnych praw istoty ludzkiej to musi odwoływać się do czegoś więcej niż widzimisię jej autorów. Musi w swoich humanistycznych zrębach odwołać się do filozofii człowieka , do etyki Wojtyły.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Video z wystąpieniem Wiplera w którym mówi o żenującej konstytucji , o wstydzie z jakim na Konstytucję II komuny przysięgał .

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika dogard

03-12-2012 [16:30] - dogard | Link:

niech sie zapyta olka dlaczego przysiegajac na stara konstytucje wprowadzil jednak nowa--jak taki cwaniaczek niech pyta swoich komuchow,oni maja i w tej materii 'osiagniecia'.